Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt (0)

1 HALB
Punktid

Esitatud küsimused

 • Kuidas ta tunneb ennast teekonnal?
 • Mida peab klient kvaliteediks?
 • Kui palju on linnas rahvusvaheliste firmade esindusi?
 • KeskEuroopas Tshehhi Poola?
 • Paljudes koloniaalmaades 17 ?
 • Kus me sooviksime olla?
 • Kuidas me seda saavutame?
 • Millisel ajavahemikul külaline tuleb?
 • Millal soovib ekskursiooni?
 • Millal algab lõpeb?
 • Kes tuleb nooruk keskealine jne?
 • Millist ja kui pikka ekskursiooni soovitakse?
 • Millega ekskursioon toimub?
 • Kus toimub grupiga kohtumine ja kus lõppeb?
 • Mitu külalist tuleb?
 • Kellele reisi planeerime?
 • Kuidas Kuhu Millal?
 • Milliste turundustegevustega jõuame kliendini?
 • Mida iganes pakutakse?
 • Milliseid uusi lisateenuseid võiks olemasolevatele sihtrühmadele pakkuda?

Lõik failist

turismiettevõtluse
spetsialiseerumise lõpueksami märksõnad

Teeninduspsühholoogia
 • Teenindusühiskonna ja -majanduse areng
  Teenindusühiskonna tekke ja kasvu peamised põhjused tulenevad ühiskonna ja töömaailma muutustest:
  • Kasvav jõukus – suurem nõudlus teenuste järele nagu kodu koristamine , akende pesemine jm mida varem tehti ise.
  • Vaba aja väärtustamine – suurem nõudlus reisi-, SPA-, toitlustusteenuste järele.
  • Suuremad eluootused – suurem nõudlus hooldekodude ja tervishoiuteenuste järele
  • Vajaduse kasv teeninduslike oskuste järele.
  • Toodete suurem kompleksus – suurem nõudlus remondi- ja parandusteenuste järele.
  • Kasvav komplitseeritus igapäevaelus – suurem nõudlus abielunõustajate, advokaatide, maksunõustajate, töönõustajate järele.
  • Kasvav tähelepanu ökoloogiliste ja säästva arengu küsimustele – suurem nõudlus. bussiteenuste ja autorendi järele isikliku auto kasutamise asemele.
  • Järjest suurenev uute toodete ja teenuste hulk – programmererimine, meelelahutusteenused jne.

  Tekkinud
  on ulatuslik nn „peidetud teenindussektor“. Teenindusettevõtlus
  ja tootev tööstus on järjest rohkem omavahel seotud.
 • Kliendikeskne teenindus
  Teeninduses lähtutakse kliendist , mitte oma tootest/teenusest. Uuritakse välja
  kliendi soovid ja arvestatakse nendega oma toote teenuse välja
  töötamisel ning müümisel.
  Klient osaleb tootmisprotessis juba arendusest alates.
  Kliendikeskne
  käitumine on oskus rahuldada kliendi vajadusi nii, et mõlemad
  pooled oleksid rahul
 • Arukas teenindusajastu inimene

  Arukas
  teenindusajastu inimene ootab rohkem, tahab kvaliteeti.
  Muutused
  töömaailmas on seadnud keskseks aruka inimese arendamise, kes
  suudaks uutes tingimustes, uut suhtumist ning uusi teadmisi ja oskusi
  vajava elu ning tööga toime tulla.
 • Aruka teenindusajastu inimese hariduslikud vajadused

  Töö
  ei ole enam selge ja konkreetne tegevus – seda tuleb nüüd
  vaadelda kui teenust, mida pakutakse klientidele, organisatsioonidele
  ja ühiskonnale.
  Ühiskonna edukuse määravaks teguriks on
  muutumas inimestevahelised suhted, hoiakud ning valmis olek teenindamiseks .
  Teeninduses on tegemist dilemmaga:
  • Paljud tööd ei nõua väga kõrget haridust või tehnilisi oskusi
  • Teenindamine esitab töötajatele väga kõrgeid nõudeid, oskusi käitumiseks eri situatsioonides , probleemide lahendamisel paindlikkust, suhtlemisoskusi jne

  Teenindus on tegevus mis nõuab:
  • Mõtlemisoskust ja loovust
  • Otsuste vastuvõtmist
  • Klientide vajaduste ja soovide tundmist
  • Sotsialiseerumise oskus
  • Emotsionaalseid, eetilisi ja esteetilisi pädevusi
  • Enesekontrolli oskus
  • Meeskonnatöö oskus
  • Viisaka käitumise oskus
  • Kehtestava käitumise oskus
  • Oskusi tegutsemiseks pingeolukorras
  • Tagasiside andmise ja saamise oskus
  • Oskusi informatsiooni leidmiseks ja kasutamiseks
  • Lugemise, kirjutamise ja arvutamise oskusi
  • Tehnilisi oskusi
  • Võõrkeelte valdamist
  • Keskkonna hoiu, säästva ja jätkusuutliku toimimise oskusi
  • Turvalisusega seotus oskusi
  • Tervise eest hoolitsemist

  Iga inimene peab oskama olema klient
 • Vajadused motivatsiooni allikana
  Motivatsiooni
  allikateks on vajadused – inimsele on mingi vajadus rahuldamata,
  mistõttu tunneb ta pingeseisundit. Inimene tahab sellest pingest vabaneda ja see paneb ta tegutsema.
  Maslow vaadete kohaselt inimesed rahuldavad
  kõigepealt madalama asmte vajadusei ja siis liiguvad kõrgemate
  vajaduste poole.
 • Konfliktid teeninduses
  Konfliktid
  teeninduses on igapäevane nähe. Klienditeenindajad peavad oskama
  konflikti lahendada nii, et klient lahkuks rahulolevana.
  Konfliktid
  tekivad, sest on vaja suhelda palju erinevate inimestega. See nõuab
  paindlikku suhtumist ja oskust tulla toime konfliktsetes olukordades .
  Sisekonflikt: teenindaja on konfliktis oma töö
  ja enda isikuga.
  Konflikt teenindaja ja kliendi vahel: tihti
 • Vasakule Paremale
  Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #1 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #2 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #3 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #4 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #5 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #6 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #7 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #8 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #9 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #10 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #11 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #12 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #13 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #14 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #15 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #16 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #17 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #18 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #19 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #20 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #21 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #22 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #23 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #24 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #25 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #26 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #27 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #28 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #29 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #30 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #31 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #32 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #33 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #34 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #35 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #36 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #37 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #38 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #39 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #40 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #41 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #42 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #43 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #44 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #45 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #46 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #47 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #48 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #49 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #50 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #51 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #52 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #53 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #54 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #55 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #56 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #57 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #58 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #59 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #60 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #61 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #62 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #63 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #64 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #65 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #66 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #67 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #68 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #69 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #70 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #71 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #72 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #73 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #74 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #75 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #76 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #77 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #78 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #79 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #80 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #81 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #82 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #83 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #84 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #85 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #86 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #87 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #88 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #89 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #90 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #91 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #92 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #93 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #94 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #95 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #96 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #97 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #98 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #99 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #100 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #101 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #102 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #103 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #104 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #105 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #106 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #107 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #108 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #109 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #110 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #111 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #112 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #113 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #114 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #115 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #116 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #117 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #118 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #119 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #120 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #121 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #122 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #123 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #124 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #125 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #126 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #127 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #128 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #129 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #130 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #131 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #132 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #133 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #134 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #135 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #136 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #137 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #138 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #139 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #140 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #141 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #142 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #143 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #144 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #145 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #146 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #147 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #148 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #149 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #150 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #151 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #152 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #153 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #154 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #155 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #156 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #157 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #158 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #159 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #160 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #161 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #162 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #163 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #164 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #165 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #166 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #167 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #168 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #169 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #170 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #171 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #172 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #173 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #174 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #175 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #176 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #177 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #178 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #179 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #180 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #181 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #182 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #183 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #184 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #185 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #186 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #187 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #188 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #189 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #190 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #191 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #192 Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt #193
  Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
  Leheküljed ~ 193 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2012-05-08 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 114 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor lipping Õppematerjali autor
  Konspekt sisaldab Mainori kooli lõpueksami turismiettevõtluse märksõnade vastuseid. Konspekst on koondmaterjal kõigist eksamil olevatest teemadest.

  Kasutatud allikad

  Sarnased õppematerjalid

  thumbnail
  652
  pdf

  Asjaajamise alused

  Programm „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013“ SIRJE REKKOR ANNE KERSNA ANNE ROOSIPÕLD MAIRE MERITS TOITLUSTUSE ALUSED KOHANDANUD: ANA KONTOR 2013 1 SISUKORD 1. Toitlustusettevõtete ja teenuste liigid 4  Toitlustusettevõtete tüübid ja äriideed 4  Kiirtoiduettevõtted 6  Kohvikud 8  Sööklad ja teised suurköögid 10  Restoranid 13  Baarid 19  Catering-ettevõtted 21 2. Toitumise alused

  Analüüsimeetodid äriuuringutes
  thumbnail
  22
  doc

  Loodusturism eksam

  1. Mis on loodusturism laiemas ja kitsamas mõttes? Laiemalt:reisimine, rändamine, matkamine. Kitsamalt:majandusharu, turismitööstus, äritegevus, ettevõtlus 2. Defineerige mõisteid - maaturism, ökoturism, seiklusturism, aktiivne puhkus. 1 Maaturism- on väikesemahuline turism väljaspool linnakeskkonda s.o. maakeskkonnas, millele on omane maaeluline vorm ja sisu. 2 Ökoturism- vastutustundlik reisimine,mis toetab loodus-ja kulturipärandite säilimist ning kohalike elanike heaolu 3 Seiklusturism- Turismivorm, kus inimene veedab oma puhkust kasutatdes selleks mitmeid erinevaid aktiivseid tegevusi 4 Aktiivne puhkus- Puhkusevorm, kus inimene veedab oam puhkust kasutades selleks erinevaid aktiivseid tegevusi 3

  Bioloogia
  thumbnail
  30
  doc

  Majutuse eksam

  1. Mis on majutustoode? On klendi elamus, kogemus, mulje, mis kujuneb paljude komponentide koosmõjul, nagu majutuskoha asukoht, keskkond, interjöör, eksterjöör, teenuste valik ja tase, teenindajate profesionaalsed oskused ja välimus, hotelli imago.söök, jook, , lõhnad, materjalid, värvid mööbel disain.rahuldus ja turvatunne. Külastuseelne koha tellimine, sisseregistreerimine saabumisel, väljaregistreerimine lahkumise, pakihoid,arveldamine, puhtus ja kord, külalislahkus, toitlustamine, muud teenused, bassein, juuksur, kauplused rõivaste puhastus, jne. Majutustoode on kompleksne sulam erinevatest teguritest, mis üksteise koosmõjul peaksid meelitama külastajaid seda tarbima. Konkreetne majutustoode kujuneb igale majutuskohale omastest osadest, nt suure luksushotelli puhul rõhutakse teenuste tasemele, lisateenuste paljususele, kvaliteedile, teenuse profesionaalsusele- teenus on suunatud konkreetsele sihtrühmale ­ ärireisija , jõukas puhkusereisija. Keskklassihot

  Majutus
  thumbnail
  7
  docx

  Turismiettevõtlus

  4. Korraldus ­ mõeldes siin nii reisiteenuste korraldajaid (reisikorraldajad ja reisibürood) kui ka reisisihi korraldajad (avaliku, era- ja kolmanda sektori organisatsioone ja asutusi). Kokkuleppeline termin meeldejätmiseks "MATK". TURISMI LIIGID JA KATEGOORIAD: 1. Siseturism ­ riigi residentide reisimine riigi territooriumil asuvatesse, kuid väljapoole nende igapäevast elukeskkonda jäävatesse paikadesse. 2. Sissetulev turism ­ riigi mitteresidentide reisimine riigi territooriumil asuvatesse paikadesse. 3. Väljaminev turism ­ riigi residentide reisimine väljapoole riigi territooriumi. TURISMI BAASSKEEM EHK TURISMI RUUMILINE KONTSEPTSIOON: NÕUDLUS TURISMIS EHK KLIENT TURISTI MÕISTE: Reisijad jagunevad kaheks: 1) Külastajad: turist ja ühepäeva külastaja (loetakse statistikasse). 2) Muu reisija (ei loeta statistikasse). REISIJA VAJADUSED: -Eneseteostuse vajadus -Staatusevajadus

  Turism
  thumbnail
  5
  doc

  Restoraniteeinduse kokkuvõte

  1. Restorani liigitus- Ajaviiterestoran,vabaajarestoran,toidurestoran jne jne jne 2. Kelneri töö organiseerimisel kasutatavad teenindusviisid Individuaalne teenindusviis-kelner tegeleb oma laudades istuvate klientidega algusest lõpuni;võtab tellimuse ja täitab selle ja arveldab. Paarisviisiline teenindusviis-ühes töötsoonis 2 kelnerit;kelnerid kokkuleppel jagavad töökohustusi. Meeskondlik teenindusviis-vanemkelner juhib 3-4liikmeliste kelnerite meeskonda;vanemkelner organiseerib aktiivset tööd söögisaalis. 3. Restoraniteenindajate tüüpkohustused Kelner- · roogade ja jookide serveerimine ( kandikult: vasakus käes nii, et sõrmed välja sirutatud, õla kõrgusel , vaagnalt: tõstab toite taldrikule, enne serveerimist näitab seda ) · Klientidega suhtlemine · Puhaste nõude poleerimine · Kasutatud nõude koristamine · Tuhatoosi vahetamine · Laudade pühkimine

  Restoraniteenindus
  thumbnail
  8
  doc

  Majutuse eksamiküsimused/vastused

  Ekasmiküsimusi : 1. Mis on majutustoode? On kliendi elamus, kogemus, mulje, mis kujuneb paljude komponentide koosmõjus, nagu majutuskoha asukoht, keskkond, interjöör, teenuste valik ja tase, teenindajate profesionaalsed oskused ja välimus, hotelli imago jne. 2. Turismiseadus majutusettevõtlusest Vastavalt turismiseadusele on majutusettevõte majutusüksus, mille kaudu ettevõtja oma majandus- või kutsetegevuse raames osutab majutusteenust. 3. Majutusettevõtte registreerimise kohustus Ettevõtja, kes soovib osutada majutusteenust, esitab majutusettevõtte registreerimise taotluse majutusettevõtte asukohajärgsele valla- või linnavalitsusele. Riigilõiv, registreerimine tähtajatu, vald võib tagasi võtta 4. Majutusettevõtete liigitamine turismiseadusest lähtuvalt Hotell, motell, külalisemaja, puhkeküla ja ­laager, puhkemaja, külaliskorter, kodumajutus. 5. Majutusettevõtete liigitamine omandisuhtes

  Majutus
  thumbnail
  58
  ppt

  Rekreatsioon ja turism

  Rekreatsioon ja turism Terminoloogia Suurem osa kirjandust võõrkeeltes, raske eesti keelde tõlkida: · inglise keeles leisure, recreation, outdoor, sport(s), tourism · soome keeles vapaaaika, virkistys, ulkoilu, liikunta, urheilu, matkailu · eesti keeles ­ virgestus, rekreatsioon, välisliikumine, sport, liikumisharrastus, turism Vaba aeg leisure · objektiivne ­ saame mõõta ajaliselt minutites, tundides, päevades · subjektiivne ­ sisemine tunnetus Neulinger, 1974 Rekreatsiooni mõiste · Ladina k. recreatio ­ värskendav, taastav · Ajalooliselt käsitleti kui teatud aja vältel toimuvat vabalt valitud kerget ja puhkust pakkuvat tegevust, mis võimaldab inimestel

  Vaba aeg ja rekreatsioon
  thumbnail
  6
  doc

  Hotellimajanduse põhimõisted ja komponendid

  HOTELLIMAJANDUS Hotellimajanduse põhimõisted ja nende omavaheline seos Kui räägitakse hotellimajandusest, siis mõeldakse selle all kogu majutusettevõtlusega seonduvat, mitte ainult konkreetselt hotelle kui eraldi majutusasutuse liigiga seotud tegevusi. Hotellimajandus ­ hotellimajanduse all mõeldakse enamasti majutus-, toitlustus- ja lisateenuste (saunad, basseinid, ilusalongid, tervise-, äri-, konverentsikeskused jt) osutamist majutusasutuses. Majutusettevõtte põhitegevuseks on majutusteenuse ja paljudes majutuskohtades ka toitlustusteenuse pakkumine. Ettevõtja võib osutada majutusteenust ainult registreeritud majutusettevõtte kaudu. Majutusettevõtte ­ majandusüksus, mille kaudu ettevõtja oma majandus- või kutsetegevuse raames osutab majutusteenust. Majutusteenus ­ ööbimisvõimaluse ning sellega kaasneva kauba või teenuse müügiks pakkumine ja müük. Majutusteenuseks ei loeta turismiseaduse kohaselt ettevõtja poolt temal

  Klienditeenindus
  Meedia

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun