Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge

"tegevusala" - 939 õppematerjali

tegevusala on riskipiirkonnas ning tuleb arvestada julgeolekukaalutluste ja seadusega kehtestatud piirangutega; dokumendile kas juurdepääsuõiguse või -piirangu tasandi kehtestamine ja sellele vastava dokumendi käitlemise kontrollmehhanismi äranäitamine; dokumendile juurdepääsu- või turvatingimuste märkimine dokumendisüsteemis, et otsustada lisakontrollmeetmete vajadus.
thumbnail
3
odt

Osaühing

Seadusest tuleneb mitmeid nõudeid ja piiranguid, mida peab arvestama, otsides tegutsemiseks sobivat ärinime. Kokkuvõtlikult on ärinime panekul järgmised tingimused: · Äriühingul võib olla ainult üks ärinimi ning see peab sisaldama viidet ettevõtte tüübile (nt osaühing peab sisaldama ärinimes sõna ,,osaühing" või lühendit OÜ), · Ärinimi ei või olla eksitav ettevõtja õigusliku vormi, tegevusala ega tegevuse ulatuse suhtes. Sageli viidatakse ärinimes tegevusalale (näiteks Kaarli Koristusteenused OÜ), kuid seda on soovitav teha vaid sel juhul, kui ettevõtte peamine tegevus ongi antud teenuse pakkumine. Kui plaanitakse lisaks põhitegevusalale pakkuda teist liiki teenuseid, võib tegevust sisaldav ärinimi muutuda problemaatiliseks. · Nimi peab eristuma äriregistrisse varem kantud nimedest ja kaubamärkidest., kuid kindlat

Majandus → Majandus
20 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Rahvuslikud organisatsioonid

Organisatsioon Nimi ingl.k. Nimi eesti k. Tegevusala Liikmed WTO World Trade Maailma Reguleerib Põhja- ja Lõuna-Ameerika, Organisation Kaubandusorganisatsioon riikide vahelist Edela-Aafrika, Kagu-Aasia, kaubandust Austraalia, Euroopa; IMF Internarional Rahvusvaheline Tegeleb 184 liikmesriiki, peaaegu

Geograafia → Geograafia
26 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Fazer Grupp

Küsimused: 1. Firma nimi. 2. Millal ja millises riigis see firma loodi? 3. Mis oli selle firma algne tegevusala? 4. Milline on selle firma praegune tegevusala/alad? 5. Millistes riikides see firma praegu tegutseb? 6. Lisage üks pilt, mis on mingil moel selle firmaga seotud (logo, toote pilt vms.) Vastused: 1.Fazer Grupp. 2. Fazer Grupp on pereettevõte, millele pandi alus 1891. aastal, kui Karl Fazer avas oma esimese kohviku Helsingis, Soomes. 3. Algselt oli Fazer vene- ja prantsusepärane kondiitriäri, mis pakkus oma klientidele imelisi maitseelamusi väikese raha eest. 4

Geograafia → Majandusgeograafia ja...
1 allalaadimist
thumbnail
0
rar

Informaatika II projekt

docstxt/12446681815990.txt

Informaatika → Informaatika 2
61 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Põhiseadus ja riigikord

1. Kes on kohustatud hoolitsema abivajavate perekonnaliikmete eest? Perekond on kohustatud hoolitsema oma abivajavate liikmete eest. 2. Kes võivad eestis vabalt valida elukutset, tegevusala ja töökohta? Eesti kodanikul on õigus vabalt valida tegevusala, elukutset ja töökohta. Seadus võib sätestada selle õiguse kasutamise tingimused ja korra. Kui seadus ei sätesta teisiti, siis on see õigus võrdselt Eesti kodanikuga ka Eestis viibival välisriigi kodanikul ja kodakondsuseta isikul. 3. Kes võivad kuuluda eesti erakondadesse? Erakondadesse võivad kuuluda ainult Eesti kodanikud. 4. Kes on eestis viibides kohustatud hoidma elu ja keskkonda? Igaüks on kohustatud säästma elu- ja looduskeskkonda ning hüvitama kahju, mis ta on

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
19 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Äriõiguse küsimused 03.05.2012

SE ­ Euroopa äriühing. 5. Uusi äriühinguid ei saa juurde tekitada, need on seaduses olemas. 6. Kontsern ­ Emaettevõtja koos tütarettevõtjatega moodustab kontserni. Ettevõtle kooslus, kus üks ettevõte omab teiste suhtes valitsevat mõju st, et kui tal on otsustus võime suurem kui teistel. Võib olla ka lepinguline kooslus. 7. Filiaal ­ Ei ole iseseisev juriidiline isik, subjekt. 8. Ettevõtja tegevusala ­ EMTAK ­ Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikatsioon. Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaator (EMTAK) on rahvusvaheliselt ühtlustatud klassifikaatori NACE Eesti rahvuslik versioon. EMTAK on oma ülesehituselt hierarhiline, jagunedes viieks tasemeks. Neli esimest taset vastavad NACE-le ning viies tase on rahvuslik, mille loomisel on arvestatud Eesti majanduse eripära ning vastavat seadusandlust.

Õigus → Äriõigus
76 allalaadimist
thumbnail
2
rtf

Tööstusühiskond ja infoühiskond

Agr.ühiskond:tegevusalad-korilus, põllundus, kalandus, jahindus, ressursid- maa, vesi, mets, vajalik suur ala, tehnoloogia-algeline, suur käsitsitöö osakaal, töökorraldus-tööd teeb üksikisik,suur mõju tradits. tööviljakus-väike, ülejääke ei teki, tootmise eesmärk-iseendale tarbimiseks, elatusmajandus. Maailmamajanduses valdavalt ei osale.Industr.ühisk:tegevusala-tooraine töötlemine, teenindus, ressursid-maavarad, tehnoloogia- masinatöö,töökorraldus-toimub tööjaotus nii töölise kui regioonide tasandil, tootmises osaleb palju inimesi, tööviljakus- suur, sest tööd teevad oskustöölised koos masinatega, tootmise eesmärk- masstoodang müügiks, eksport. Osaletakse maailmamajanduses niii ettevõtete kui riikide tasandil.infoajastu:tegevusalad-teenindus, äriteenused, infotöötlemine,ressursid-informatsioon ja infotehnoloogia, tehnoloogia- vaimne töö,töökorraldus-globaalne tööjaotus, tööviljakus-väga kõrge, tootmise eesmärk-suur müük, osalemine maai...

Geograafia → Geograafia
14 allalaadimist
thumbnail
13
docx

Palga kasv versus töö tootlikkus

jätkuvalt välismaale töölemineku võimalusega. Veonduses ja laonduses kiirenes palgakasv esimese kvartali 8,6%-lt teises kvartalis 15,4%-ni ja ehituses 6%lt 12,7%-ni. Miinimumpalga kiirem tõus keskmisega võrreldes (vastavalt 10% ja 8,5%) muutis palgajaotuse tõenäoliselt veidi ühtlasemaks. Ka heterogeensus tegevusalade lõikes on aastaga vähenenud. Kui aasta tagasi ületas kõrgeima palgatasemega tegevusala palk madalaimat 2,9 korda, siis 2013. aasta teises kvartalis oli see erinevus vähenenud 1,4-kordseks. Kõrgeim brutokuupalk oli endiselt finants- ja kindlustustegevuses (1591 eurot), millele järgnes info ja side (1579 eurot) ning energeetika (1348 eurot). Madalaim palgatase oli jätkuvalt majutuses ja toitlustuses ning muudes teenindavates tegevusalades (vastavalt 589 ja 538 eurot). Ettevõtete ja organisatsioonide omaniku liigi järgi on palgakasv erasektoris olnud veidi kiirem

Majandus → Majandus alused
16 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Betooni tootjad eestis

KIILI BETOON OÜ Kiili vald Ametlik tegevusala: Betoonist ehitusmaterjali tootmine, Betoonist kivide, kõnniteeplaatide, torude, postide tootmine PÄRNU BETOONIMEISTRID AS Pärnu Ametlik tegevusala: Betoonist ehitusmaterjali tootmine VMT BETOON AS Viljandi Ametlik tegevusala: Betoonist ehitusmaterjali tootmine PAMAKO BETOON AS Jõgevamaa Ametlik tegevusala: Valmis betoonisegu tootmine, Betoonimistööd, Muu kaubavedu eriautodega, eriveokitega KEILA BETOON AS Keila Ametlik tegevusala: Betoonist ehitusmaterjali tootmine, Valmis betoonisegu tootmine ROPKA-BETOON AS Tartu Ametlik tegevusala: Betoon-, kips- ja tsementtoodete tootmine HC BETOON AS Tallinn Ametlik tegevusala: Valmis betoonisegu tootmine LASILA BETOON AS Lääne virumaa Ametlik tegevusala: Betoonist ehitusmaterjali tootmine, Betoonist konstruktsioonielementide tootmine, Üld- ja tsiviilehitustööd, Teede ehitus, remont ja hooldus. Pinnakattetööd ja märgistus, Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine

Ehitus → Betoonitööd
30 allalaadimist
thumbnail
195
xlsx

Andmetöötluse 1. kordamisülesanne

Võiste 11.66 11.19 7.81 36.77 0 FPO Tallinn 27.1 26.02 79 165 0 PTB Tallinn 25.4 24.38 117 221 0 OTM ääruse (EÜ) kohaselt Püügi- Püügi- Toetus- Seg- vahend 2 vahend 3 skeem1 ment2 Viimane sündmus Ehituskoht PTM AC 4S1 Lammutamine RUSSIAN FEDERATION PA 4S1 Tegevusala vahetamine RUSSIAN FEDERATION OFG DRB 4S4 Loendus ESTONIA DRB PS 4S4 Loendus ESTONIA FPO DRB 4S4 Loendus ESTONIA OTB PA 4S1 Muutmine RUSSIAN FEDERATION OTM PA 4S1 Tegevusala vahetamine RUSSIAN FEDERATION PA 4S4 Uus laev ESTONIA

Informaatika → Andmetöötlus
3 allalaadimist
thumbnail
2
doc

CV näidis

Keevitaja/remondilukssepp Lõputöö: veealune keevitamine 1980 ­1989 Võru I Keskkool humanitaarharu Täienduskoolitus/Kursused Juuni 1996 Keevitaja täiendõpe, Tallinna mehaanikakool 1998 ­ 1999 Erinevad remondialased koolitused ja seminarid, Tallinna mehaanikakool TEENISTUSKÄIK 2004 ­ k.a. AS Remonditehas autoremondi lukssepp Ettevõtte tegevusala: autode remontimine ja värvimine Põhilised tööülesanded: mootorite remont 2002 ­ 2004 AS Remonditehas autoremondi lukssepa abiline Ettevõtte tegevusala: autode remontimine ja värvimine Põhilised tööülesanded: mootorite remont 1994 ­ 2002 OÜ Põllumajandus keevitaja Ettevõtte tegevusala: teravilja kasvatamine Põhilised tööülesanded: seadmete keevitamine KEELTEOSKUS

Eesti keel → Eesti keel
43 allalaadimist
thumbnail
14
doc

FIE-füüsilisest isikust ettevõtja

tööpäeval ning seda on võimalik teha portaalis https://ettevotjaportaal.rik.ee/. Elektroonilise registreerimise puhul puudub vajadus kasutada notari teenuseid, sest kiirmenetluses kasutatakse andmeid, mille tõendamine toimub olemasolevatest andmebaasidest/registritest automaatselt. Kiirmenetlusse saab kandeavalduse esitada, kui: 1. kõik kandega seotud isikud on kantud Eesti registritesse; 2. näidatakse tegevusala andmed Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori http://www.rik.ee/e-ariregister/emtak 4. taseme järgi; 3. ei taotleta registrist kustutamist, registripiirkonna muutmist ega juriidilise isiku ühinemist, jagunemist ega ümberkujundamist; 4. riigilõiv on makstud ettevõtjaportaalis olevate pangalinkide kaudu, kasutades eeltäidetud maksekorraldust. 2.FIE asutamiseks vajalikud otsused ja tegevused 2. 1. Füüsilisest isikust ettevõtja ärinimi ja kaubamärk

Majandus → Ettevõtlus ja väikeettevõtte...
11 allalaadimist
thumbnail
12
doc

FIE

järgmisel tööpäeval ning seda on võimalik teha portaalis https://ettevotjaportaal.rik.ee/. Elektroonilise registreerimise puhul puudub vajadus kasutada notari teenuseid, sest kiirmenetluses kasutatakse andmeid, mille tõendamine toimub olemasolevatest andmebaasidest/registritest automaatselt. Kiirmenetlusse saab kandeavalduse esitada, kui: 1. kõik kandega seotud isikud on kantud Eesti registritesse; 2. näidatakse tegevusala andmed Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori http://www.rik.ee/e-ariregister/emtak 4. taseme järgi; 3. ei taotleta registrist kustutamist, registripiirkonna muutmist ega juriidilise isiku ühinemist, jagunemist ega ümberkujundamist; 4. riigilõiv on makstud ettevõtjaportaalis olevate pangalinkide kaudu, kasutades eeltäidetud maksekorraldust. 2.FIE asutamiseks vajalikud otsused ja tegevused 2. 1

Majandus → Majandus
100 allalaadimist
thumbnail
5
doc

Ettevõtlusvormide võrdlus

Lisaks kokku ja põhikirja Leida sobilik asutamislepin leppima kokku ärinimi, ärinimi, ärinimi, tegevusala, gu omavahel. leppima registreerud registreerud tegevusala, kes maksta sõlmimisele Valida omavahel. a a osanikud,

Majandus → Ettevõtlus alused
104 allalaadimist
thumbnail
8
doc

Ettevõtte asutamine. Firma tegevuse lõpetamine.

Ettevõtja, kes soovib ehitada, projekteerida, teha ehitusuuringuid, omanikujärelevalvet, hoonete energiaauditeid ning ehitusprojektide või ehitiste ekspertiise, väljastada hoonete energiamärgiseid või tegeleda ehitusjuhtimisega (edaspidi ettevõtja), esitab registrile registreerimistaotluse. Registreerimistaotluses peavad sisalduma: 1) ettevõtja nimi, registrikood ja vastava registri nimi, aadress ning muud kontaktandmed; 2) käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevusala, millel soovitakse tegutseda, ja selle täpne liigitus; 3) andmed ettevõtja vastutava spetsialisti kohta, kes vastab soovitud tegevusalale, kui vastutava spetsialisti olemasolu on nõutav; 4) andmed ehitusettevõtja kvalifikatsiooni ja kvalifikatsiooni tõendava dokumendi kohta nende olemasolu korral; 5) registreerimistaotlusele allakirjutanud ettevõtja volitatud isiku nimi, ametinimetus ja kontaktandmed. (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 3 nimetatud vastutava spetsialisti andmed

Majandus → Ettevõtlus
15 allalaadimist
thumbnail
13
docx

Ettevõtluskeskkonna analüüs-Eesti vs Saksamaa

.............12 4 TEHNOLOOGILINE KESKKOND........................................................................13 4.1 Interneti kasutus väljaspool kodu.......................................................................13 KASUTATUD ALLIKAD............................................................................................14 JOONISE Tabel 1. SKP kasv 2010-2016 Saksamaal......................................................................8 Tabel 2. Sisemajanduse koguprodukt tegevusala järgi Saksamaal.................................8 Tabel 3. Internetti kasutanud isikute osatähtsus 16­74-aastaste seas...........................12 Tabel 1. SKP kasv 2010-2016 Saksamaal......................................................................9 Tabel 2. Sisemajanduse koguprodukt tegevusala järgi Saksamaal.................................9 Tabel 3. Internetti kasutanud isikute osatähtsus 16­74-aastaste seas...........................13

Varia → Kategoriseerimata
13 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Muutused ühiskonnas. Maailmamajanduse kujunemine

Majandusgeograafia ­ majanduse toimimine ruumis ja ajas. 1. Seleta oma sõnadega tootmisviisi mõistet Tootmisviis iseloomustab seda, kuidas ja milliseid tehnoloogiaid majanduses kasutatakse ja vastavalt sellele ka inimvahekordi ja töökorraldust. Näiteks agraarne tootmisviis ütleb kohe ära, et tootmine on põllumajanduslik. 2. Iseloomusta erinevaid ühiskonna arenguetappe põhitunnuste alusel. Agraarajastu : Peamine tegevusala oli põllumajandus: toodeti eluks vajalikke aineid. Käsitöö ja kaubandus olid vähem arenenud. Tööjaotus oli kujunenud vaid põlluharijate ja karjakasvatajate vahel. Ühiskond oli üles ehitatud seisuslikult ja kogukonniti. Iga piirkond elas omaette, regioonide majandused olid üksteisest peaaegu sõltumatud ­ seega ei osaletud eriti maailmamajanduses. Erinevad maailmajaod ja riigid kauplesid vaid luksuskaupadega. (kõige rikkamad piirk. sel ajal Ida- ja Lõuna-Aasia)

Geograafia → Geograafia
82 allalaadimist
thumbnail
11
pptx

Visiitkaart

Visiitkaart Koostanud: Maris Mäekivi Ajalugu Visiitkaardi päritolu ulatub Vanasse Hiinasse, see oli üks sidevahend, mille kaudu sõlmiti ja hoiti kontakte. Visiitkaardi jätmist kellegi juurde võrdsustati visiidiga konkreetse isiku juurde. Mõõtmetelt olid need suuremad, kui tänapäevased kaardid ­ mängukaardi suurused, hiljem postkaardi suurused. Erinevaid visiitkaarte Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level LIIGID Äri- e ametkondlik Era- e isiklik Abielukaart Abikaasakaart Reklaamvisiitkaart Kombineeritud kaart Ärikaartidest pikemalt Ärikaardile (ametikaardile) on märgitud: organisatsiooni nimi organisatsiooni logo ametiisiku ees- ja perekonnanimi ametinimetus tiitel töökoha aadress töökoha telefon, faks, e-mail, URL ÄRIKAARTIDEST...

Ametid → Sekretäriõpe
16 allalaadimist
thumbnail
6
docx

EESTI MUINASAJAL

keraamika nimetus. b) Mis ajast pärinevad vanimad nende kultuuride leiud? 3000a e.Kr c) Mis olid nendesse kultuuridesse kuuluvate inimeste peamised elatusalad? Oluline osa oli jashil ja kalapüügil, aga toituti ka põllu saagist. d) Mis keelkonda kuulusid nende kultuuride kandjad? läänemeresoome keelkonda e) Mis rassi kuulusid nende kultuuride kandjad? idaeurooplased 4. Mis oli inimeste peamine tegevusala Eestis pronksiajal? PRONKSIAJAL- peamine tegvusala oli karjakasvatus 5. Millele viitab asulate kindlustamine Eestis pronksiajal? Asulate kindlustamise fakt viitab, et siinsed elanikud olid visa tööga suutnud koguda teatud väärtusi, mis äratas võõraste saagihimu. 6. Mis tüüpi kalmetesse matsid surnuid pronksiaja inimesed? Kirjelda neid. - PRONKSIAJA INIMESED- surnud maeti kivikirstkalmetesse ning hauda pandi asju kaasa. 7. Mis oli inimeste peamine tegevusala rauaajal

Ajalugu → Ajalugu
15 allalaadimist
thumbnail
6
doc

Äriõiguse iseseisev töö

Osaühing Täisühing Füüsilisest isikust Usaldusühing ( OÜ ) ( TÜ ) ettevõtja ( FIE ) ( UÜ ) Olulised punktid  Ettevõtte tegevusala  Vähemalt 2 osanikku  Põhikiri puudub  Põhikapitali nõue asutamisel  Ettevõtlusvorm  Saab registreerida  Tuleb esitada vaid puudub  Nimi internetis avaldus, kas internetis  Kerge  Kaubamärk  Tuleb taotleda või notari kaudu registreerimine

Õigus → Äriõigus
9 allalaadimist
thumbnail
8
doc

Lennutranspordi kordamisküsimused

Seda lepet tuntakse ka kui Chicago Konventsioon (Chicago Convention). Nüüdseks on juba praktiliselt kõik maailma riigid astunud selle organisatsiooni liikmeks ning kuuluvad ICAO liikmete hulka. Liikmesriikides muutuvad automaatselt seaduseks kõik reeglid, mis kehtestatakse ICAO poolt.Chicago Konventsiooni lisades kehtestatakse üldised lennureeglid ning üldiselt ka kogu siseriiklik ning rahvusvaheline lenundusalane seadusandlus ehitatakse üles ICAO standartite lisadena 12. ICAO olemus ja tegevusala. Ehk Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon. Arvestades, et rahvusvahelise tsiviillennunduse edasine areng võib tõhusalt kaasa aidata sõprussidemete ning vastastikuse mõistmise loomisele ja säilitamisele maailma riikide ja rahvaste vahel, selle väärkasutus aga ohustada üldist turvalisust, ja arvestades, et riikide ja rahvaste vahel tuleks vältida vastuolusid ja edendada koostööd, et säilitada maailmas rahu; seetõttu allakirjutanud valitsused, olles leppinud

Logistika → Lennutransport
15 allalaadimist
thumbnail
5
doc

FÜÜSILISEST ISIKUST ETTEVÕTTJA (FIE)

Ühel äriühingul saab olla ainult üks asukoht ja seda iseloomustav aadress. Kui ettevõtet juhitakse ja kogu asjaajamine käib ühest kohast, võib öelda, et tema asukoht ning tegevuskoht ühtivad. Tegevuskoha aadress on eriti oluline olukorras, kus tegutsetakse erinõuetega tegevusalal. Sel juhul tuleb iga tegevuskoht registreerida eraldi. Tegevusala: Üldiselt kehtivad FIE-dele samad reeglid, mis teistele äriühingutele. Seega on kohustuslik märkida registreerimisel üks peamine tegevusala. Tegevusluba ja- litsents: Enne ettevõtte asutamist tuleb täpselt välja selgitada, kas antud tegevusalal on nõutav tegevusluba või litsents, millised on tegevusloa taotlemise tingimused ning millised on kulutused tegevusloa taotlemiseks. Paljude tegevuslubade puhul on nõutavad mitmesugused eeltingimused. Näiteks arhiiviteenuste osutamiseks vajaliku tegevusloa taotlemiseks tuleb äriühingul esitada kinnitus, et ta omab lepingut

Majandus → Ettevõttlus
17 allalaadimist
thumbnail
30
doc

Äriühingu asutamine: Porfoolio

 ärinimi ei tohi sisaldada isiku nime, kes ei ole osanik;  ärinimi ei tohi olla sarnane juba registrisse kantud teiste ettevõtete ärinimedega;  ärinimi ei tohi olla sarnane juba registreeritud kaubamärkidega, välja arvatud juhul, kui ettevõtted tegutsevad erinevates tegevusvaldkondades. Lisaks kohalikele ettevõtetele on Eestis õiguskaitse ka Euroopa Ühenduse kaubamärkidel;  ettevõtte ärinimi ja tegevusala ei tohi olla vastuolus;  ärinimi ei tohi olla vastuolus heade kommetega. 1.2 Ärinime selge eristatavus Ärinime selge eristatavuse nõue pole piiratud kindla tähtede/häälikute hulgaga, mis peavad olema erinevad. Mõnel juhul on üks täht eristamiseks piisav, teisel juhul aga ei aita isegi kolme tähe erinevusest. Eristatav peab olema mitte üksnes kirjapilt, vaid ka hääldus. Samas ei

Majandus → Majandus
8 allalaadimist
thumbnail
10
pdf

Eesti rahvuslikust ärkamisajast Teise maailmasõjani

KORDAMISKÜSIMUSED KONTROLLTÖÖKS Eesti muusika rahvuslikust ärkamisajast Teise maailmasõjani. Rahvuslik ärkamisaeg 1. Esimene üldlaulupidu - millal toimus? kus? millisele tähtpäevale pühendatud? - kes korraldas ja milliseid takistusi kohtas? (kes seisid vastu, miks?) - Milline oli laulupeo kava? (millised laulud, millist päritolu laulud, kõned, kaua kestis) - Kes juhatasid koore? Johann Voldemar Jannsen ja Aleksander Kunileid. 18.6 - 20.6 1869.a Tartus, Iseseisvuspäeva puhul Johann Voldemar Jannsen, valitsuselt oli vaja luba aga sellega läks u 3.a aega ning siis jäi ainult 4 kuud ettevalmistusteks. Paljudes ringkondades walitses peo wastu umbusaldus, arwati et pidu ei kujune täiesti Eesti omaks, teised ringkonnad püüdsid aga teha takistusi, et eestlased endid üldse iseseiswalt ei saaks awaldada. Laulupeo kavas oli küll ainult kaks eesti algupäralist laulu – Aleksander Kunileidi “Mu isamaa on minu arm” ning “Sind surmani”, mõlem...

Ajalugu → Ajalugu
8 allalaadimist
thumbnail
12
doc

Äriidee leidmine, hindamine. Äriplaan konspekt

Üks võimalik äriplaani struktuur: Pärnumaa Kutsehariduskeskus 4 1. Kokkuvõte. Esimene osa, aga koostatakse viimasena. Lühike, 1-2 lehekülge. Eesmärgiks on anda ülevaade kõige olulisemast. Peaks tekitama huvi. Sisu sõltub mingil määral sellest, kellele esitamiseks on äriplaan koostatud. Üldandmed, nagu ettevõtte nimi, asukoht, asutamise aasta, tegevusala ja omanikud. Juba tegutseva ettevõtte puhul tuuakse ära käive, kasum ja töötajate arv. Lühidalt iseloomustatakse tooteid ja teenuseid, konkurentsieelist, turustuskanaleid ja tarbijaid ning veidi ka tegevusala arengutendentse ning konkurentsi. Püstitatakse eesmärgid ning tuuakse ära olulisemad sammud, mida tuleb eesmärkide saavutamiseks teha. 2. Lähteolukord. Tegutseva ettevõtte puhul antakse ülevaade senisest

Majandus → Majandus
23 allalaadimist
thumbnail
6
doc

Äriidee leidmine, hindamine

Üks võimalik äriplaani struktuur: Pärnumaa Kutsehariduskeskus 4 1. Kokkuvõte. Esimene osa, aga koostatakse viimasena. Lühike, 1-2 lehekülge. Eesmärgiks on anda ülevaade kõige olulisemast. Peaks tekitama huvi. Sisu sõltub mingil määral sellest, kellele esitamiseks on äriplaan koostatud. Üldandmed, nagu ettevõtte nimi, asukoht, asutamise aasta, tegevusala ja omanikud. Juba tegutseva ettevõtte puhul tuuakse ära käive, kasum ja töötajate arv. Lühidalt iseloomustatakse tooteid ja teenuseid, konkurentsieelist, turustuskanaleid ja tarbijaid ning veidi ka tegevusala arengutendentse ning konkurentsi. Püstitatakse eesmärgid ning tuuakse ära olulisemad sammud, mida tuleb eesmärkide saavutamiseks teha. 2. Lähteolukord. Tegutseva ettevõtte puhul antakse ülevaade senisest

Majandus → Majandus
9 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Kreeka Rooma jumalad

Tegevusala Kreeka jumal Rooma jumal Peajumal, taeva-, pikse- ja Zeus Jupiter tormijumal Abielude kaitsja Hera Juno Surnute riigi valitseja Hades Pluto Merejumal Poseidon Neptunus Sõjajumal Ares Mars Sõjajumalanna Athena Minerva Valguse-, tõe- ja Apollon Apollo ennustuskunsti jumal Jahijumalanna Artemis Diana Armastusjumalanna Aphrodite Venus Sepatööjumal Hephaistos Vulcanus Viinamarjakasvatusejumal Dionysos Bacchus Viljakuse- ja viljakasvatuse Demeter Ceres jumalanna Jumalate käskjalg, Hermes Mercurius teekäijate abiline Kodukoldejumalanna Hestia Vesta Võidujumalanna Nike Victoria

Ajalugu → Ajalugu
4 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Agraar-, industriaal- ja infoühiskond ning globaliseerumine

* a) iseseisev industrialiseerumine- üleminek uuele tootmissüsteemile toimub loomuliku arengu käigus, riik on sellest huvitatud b) sõltuvindustrialiseerumine- üleminek on teise riigi poolt peale surutud, arendades endale kasulikke majandusharusid ning riigi kui terviku areng on ebaühtlane. Majanduse arengu eeldused: kapitali olemasolu, tööjõu hulk ja kvaliteet, laenude võimalused, toetused, soodustused agraarühiskond- ühiskonnakorraldus, kus inimeste põhiline tegevusala on põlluharimine ja karjakasvatus, rannikualadel ka kalapüügiga enda elatamiseks., industriaalühiskond- ühiskonnakorraldus, kus inimeste põhiline tegevusala on tööstus ja ehitus. infoühiskond- on informatsiooni tähtsustav ja seda kõigis eluvaldkondades maksimaalselt kasutav ühiskond. Korilus- marjade, juurte, puuviljade, seente, seemnete, mugulate, ka pisiloomade, putukate jms loodussaaduste korjamine toiduks. geograafiline

Geograafia → Geograafia
67 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Kontrolltöö nüüdisühiskonnast - Nüüdisühiskonna kujunemine ja tunnusjooned

Rahvastiku kvaliteedi näitajad. 1) Ühiskonnnasektorite eristatavus ja vastastinkune seotus(3 sektorid), tööstuslik kaubatootmine(nt. konveier tootmine), rahva osalemine ühiskonnaelu korraldamises(valimised, referendumid, 3.sektori kaudu) , vabameelsus inimsuhetes ja vaimuelus(sõna-ja mõttevabadus), inimõiguste tunnustamine(nt. õigus elule, õigus kaitsele, haridusele jne.) 2) *Agraatühiskond-hakkas kujunema 8000-6000.a. e.Kr. Inimeste põhiline tegevusala oli põllu harimine ja karjakasvatus, rannikualal kalapüük. Suured pered, töö ja puhkeaeg ei olnud eraldatud, tööaega määras loodus. *Tööstusühiskond-inimeste põhiline tegevusala on tööstus ja elutus. Algas Inglismaal tööstusliku pöörde käigus.RATSIONAALSUS-kasutati aega mõistuse päraselt. Manufaktuuritootmine asendus vabrikutootmisega. Linnastumine, väikesed leibkonnad, töö ja puhkeaeg eraldatud.

Ühiskond → Ühiskond
39 allalaadimist
thumbnail
21
doc

notari teenuseid, sest kiirmenetluses kasutatakse andmeid, mille tõendamine toimub olemasolevatest andmebaasidest/registritest automaatselt. Kiirmenetlusse saab kandeavalduse esitada, kui: 1. kõik kandega seotud isikud on kantud Eesti registritesse; 2. kõik kandega seotud isikud kirjutavad kandedokumentidele alla kas isiklikult või juriidilise isiku puhul registrijärgse esindaja kaudu; 3. osaühing kasutab tüüppõhikirja ning näitab tegevusala andmed Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori http://www.rik.ee/e-ariregister/emtak 4. taseme järgi; 4. osaühing ei ole esmakannet või kapitali suuruse muutmist taotledes registreerinud osanike nimekirja väärtpaberite keskregistris; 5. äriühingu elektroonilisel asutamisel peab osakapital olema rahalise sissemaksena. 6. ei taotleta registrist kustutamist, registripiirkonna muutmist ega juriidilise isiku ühinemist, jagunemist ega

Majandus → Majandus
99 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Põhja-Kanada

kraadi , juulis +5 kraadi. Taimkatte moodustavad nagu mujalgi tundras peamiselt samblad. Kivistel pindadel kasvavad samblikud. Loomadest on esindatud lemming , polaarrebane ja hunt , metsik põhjapõder ­karibuu- ning mustksuveis. Suvel pesitseb rannikutel hulgaliselt veelinde, meresid asustavad hülged ja põhjapoolkera suurimad loivalised morsad ehk merihobud. Atlandi ookeani loodeosa vetes elavad suured imetajad grööni vaalad. Rahvastiku peamine tegevusala nii talvel kui ka suvel on mereloomapüük ja kalastus. Eskimod saavad enamiku toidust ja rõivamaterjalidest mereloomadelt. Jahil ja koormate veol on vältimatuteks abilisteks erilised , suured ja tugevad eskimo tõugu koerad. Tänapäeval kasutatakase tundras liikumiseks koerarakendite kõrval üha rohkem mootorpaate ja-kelke. Raskemaid transpordivahendeid teedeta tundras kasutada ei tohi ­ need vajuksid

Geograafia → Geograafia
3 allalaadimist
thumbnail
2
odt

Nimetu

Magistritöö teema: kvaliteedisüsteemi rakendamine tootmisettevõttes 2009-2010 Tallinna Tehnikaülikool Eriala: tootmise planeerimine 2011 Tallinna 66 keskkool, reaalharu Täiendkoolitus: 2010 Tootmise planeerimine, AS Koolitusabi 2011 Erinevad juhtimisalased koolitused ja seminarid Teenistuskäik: Alates AS Lambimeister juuni 2011 tootmisdirektor Ettevõtte tegevusala: valgustite tootmine Põhilised tööülesanded: Tootmisprotsessi korraldamine, vastutamine toodangu kvaliteedi ja tähtaegse valmimise eest, materjalide tellimine, tootmisosakonna töö juhtimine, 80 alluvat. Minu osakonna juhtimisel on käivitatud uus tootmisliin. Võõrkeelteo eesti keel - emakeel skus: inglise keel ­ hea kõnes ja kirjas

Eesti keel → Eesti keel
8 allalaadimist
thumbnail
16
doc

CV online

 Täienduskoolitus/Kursused – soovitav on nimetada just need kursused, mis on antud ametikohale kandideerimisel olulised TÖÖKOGEMUS Teenistuskäik – soovitav on alustada praegusest/viimasest ametikohast ning liikuda siis kronoloogiliselt esimese töökohani. Oluline on märkida ametikohtadel töötamise aeg ning lisaks aastaarvule ka kuud. Teenistuskäiku iseloomustades tooge välja järgmised alajaotused:  Firma nimi, soovitavalt ka firma tegevusala või lühiiseloomustus  Ametikoht  Peamised tööülesanded, alluvate arv KEELTEOSKUS Oma keelteoskust analüüsides hinnake, kas te saaksite aru teile esitatavatest tööülesannetest ja kas suudaksite ennast arusaadavaks teha. ARVUTIOSKUS – märkige need arvutiprogrammid, mida oskate kasutada MUU INFORMATSIOON  Hobid – kuulumine liitudesse, ühendustesse, klubidesse, vaba aja harrastused (sport, muusika, lugemine, fotograafia jne)

Muu → Ainetöö
9 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Füüsilisest isikust ettevõtja

majandusaasta käive ületab 250 000 krooni. See tähendab FIE muutub käibemaksu kohustuslaseks. Igal juhul peab FIE tegevuse alustamisel registreerima ennast kohalikus maksuametis füüsilisest isikust ettevõtjana. Alla 250 000 krooni suuruse majandusaasta käibega FIE võib pidada lihtsustatud ehk kassapõhist raamatupidamist. Äriregistrisse kantakse FIE mitte elukoha vaid FIE ettevõtte asukoha järgi. FIE kohta kantakse äriregistrisse: 1. Ettevõtja ärinimi, tegevusala ning ettevõtte asukoht ja aadress, samuti ettevõtja majandusaasta algus ja lõpp. 2. Ettevõtja nimi, isikukood ja elukoht. 3. Muud seadusega ette nähtud andmed. Äriregistrisse kandmata FIE võib tegutseda ainult oma ees- ja perekonnanime all.

Majandus → Majandus
32 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae Nimi: Sünniaeg: Aadress: Telefon: E-post: Perekonnaseis: Vabaabielu HARIDUSKÄIK 2013-... 2006-2010 Kokk 2000-2006 Põhiharidus TÖÖKOGEMUS 01.2014-02.2014 Põltsamaa Säästumarket OÜ Ettevõtte tegevusala: kaubandus, müüja Peamised tööülesanded: Kaupade vastuvõtmine, kaupade kontrollimine saatelehelt, kaupade väljapanek, säilivusaegade kontrollimine, kaupade mahakandmine, kaupade tellimine, taaraautomaadi kogumiskasti tühjendamine, etikettide tegemine. 11.2013 ­ 12.2013 Põltsamaa E- Ehituskeskus Peamised tööülesanded: Kassamüük, arvemüük, kaupade kontrollimine

Eesti keel → Eesti keel
20 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Logistika alused

*reklaam **Logistika- oluline mõju põhivarade ja investeeringute *Suur mõju on olnud infotöötlus- ja infosiirdamistehnoloogial. tulukusele. Samuti tähtis on integreeritud transport: kiirrongid, autod, laevad, 15. Mida tuleks kaalutleda ja milliseid põhimõtteid jälgida lennukid, mis moodustavad tegutsemiskindlaid veonduskette. hanke otsuste juures? 8. Kuidas mõista logistikat tegevusala vaatenurgast? Mis Tuleb arvestada: *mida osta, mida toota ise *siirdamise lähte- ja valdkonnad haaravad metsamajanduse logistikat? sihtkohta *hangete aeg *säilitamist vajavad kaubakogused Tegevusala puhul tuleb Log vaadelda mitme ettevõtte e tegevusala

Logistika → Logistika alused
195 allalaadimist
thumbnail
6
doc

Osaühing

Äriühingu asutamisel on oluline eristada mõisteid asukoht ja tegevuskoht. Asukohana märgitakse dokumentides tegeliku asupaiga kohaliku omavalitsuse üksust, nt on selleks Tallinn. Asukoht ja seda täpsustav juriidiline aadress on olulised, kuna kantakse asutamisel Äriregistrisse ja võetakse aluseks äriühingule ametlike teadete ja igapäevases äritegevuses tavaposti saatmisel. Ühel äriühingul saab olla ainult üks asukoht ja seda iseloomustav aadress. 3. Tegevusala Alates 2008 aastast on ettevõtjal asutamisel kohustus valida endale üks põhitegevusala. Ettevõttel on õigus tegutseda ka kõigis teistes valdkondades, kuid neid ei ole vaja näidata ega teatada. Põhitegevusala tuleb kanda põhikirja ja asutamislepingusse ning teatada äriregistrile. Tegevusala peab vastama Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatoris (EMTAK) toodud valdkondadele. EMTAK koos selgitustega on kättesaadav nii paberil kui võrguväljaandena, eesti

Majandus → Majandus
42 allalaadimist
thumbnail
8
doc

Äriplaani koostamine

ÄRIPLAAN MILLINE TEGEVUSALA VALIDA ? Allikaid kust võiks saaada äriideed : · olemasolev töökoht · hobid ja huvialad · küsimus: miks siin ei ole ... · teiste poolt pakutavad tooted/teenused · tavaliste asjade uus või testsugune kasuitamine · uuritud vajadus · tehnoloogia uuendamisest tulenevad vajadused. MILLINE TEGEVUSALA SOBIKS SULLE ? · Sinu huvid? Mida sulle meeldiks teha? · Teadmiste analüüs · erioskused · enese hindamine · oma aja jagamine · miks sa tahad oma äriga alustada ? · Sinu prioriteet ENDA SWOT ANALÜÜS · Tugevused-oskused, teadmised, visadus, enesekindlus, planeerimisoskus, finantsiline stabiilsus. · Nõrkused-aja ja pere toetuse puudumine, kogemuste ja juhuomaduste puudumine, soovimatus töötada inimestega, suhelda avalikkusega.

Majandus → Majandus
169 allalaadimist
thumbnail
12
pptx

Tööintervjuu meelespea

oleksid ülemuse juures ülekuulamisel. Jõua endas selgusele, suhtu intervjuule kutsujasse tõsiselt ning käitu viisakalt! Ära hiline tööintervjuule! Valmista intervjuuks ette! Intervjuule mine kohale üksinda ja viisakalt riides! Mõtle välja küsimused intervjueerijatele! Ole soe, sõbralik ja otsekohene, kuid kõike seda asjakohaselt ja mitte ülepakutult! Tööintervjuule mineja peaks end eelnevalt põhjalikult ette valmistama: * mis firma * mis tegevusala * turuseis jne. On oluline, et oleks korrektne dokumentatsioon (CV, avaldus jms. ) Tööintervjuu põhiline moto võiks olla - tegu on partnerite vahelise läbirääkimisega.

Majandus → Majandus
27 allalaadimist
thumbnail
14
doc

Praktika

.............2 ISIKLIKE EESMÄRKIDE JA ÜLESANNETE PÜSTITUS .....................................................................................................2 VALITUD PRAKTIKAETTEVÕTE - VALIKUKRITEERIUMID............................................................................................2 1. ETTEVÕTTE TEGEVUSE ANALÜÜS.................................................................................................................3 1.1 PRAKTIKAETTEVÕTTE KIRJELDUS ­ TEGEVUSALA, PEAMISED PAKUTAVAD TOOTED JA TEENUSED.....................3 1.1.1 Ettevõtte kujunemislugu...............................................................................................................................3 1.1.2 Firma tooted ja teenused..............................................................................................................................4 1.1.3 Arengusuunad...................................................................................

Majandus → Äritegevuse alused
456 allalaadimist
thumbnail
5
docx

ÜRO Inimõiguste ülddeklaratsioon ja EV Põhiseadus - võrdlus

Vabaduse Artikkel 4. Orjus ja orjakaubandus EV Põhiseaduses: Kedagi ei § 29. ükskõik millisel kujul on tohi sundida tema vaba keelatud. Igalühel on tahte vastaselt tööle ega õigus vabalt valida teenistusse, välja tegevusala arvatud kaitseväeteenistus või selle asendusteenistus, tööd nakkushaiguse leviku tõkestamisel, loodusõnnetuse ja

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
74 allalaadimist
thumbnail
9
xls

Tööõnnetuse analüüs

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Majandusteaduskond Ärikorralduse Instituut töökeskkonna ja ohutuse õppetool Reeno Niinepuu matrikli nr. 100703 TÖÖÕNNETUSE ANALÜÜS Riski- ja ohutusõpetus Õppejõud: lektor Hilja Taal Tallinn 2010 Kuna analüüsitav tööõnnetusjuhtum on toimunud ajal, mil valitsev riigikord oli teine, ja ka töötervishoiu ja tööohutuse seaduses on aset leidnud parandused, siis vaatlen juhtumi uurimise seadusandlusest lähtuvust praegu kehtiva õigusnormi kohaselt. 1. Leida teile antud tööõnnetuse/kutsehaiguste sündmuste käik. Sündmuste käik kajastub raportis. 2. Täita raport (leida Tööinspektsiooni koduleheküljelt). Raport on lehel lisa 2. 3. Kes peavad juhtunut uurima ja analüüsima (kasutada TTOS seadust, TÕja KH määrus)? Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise asjaolud ja põhjused selgitab uurimine, mille viib läbi tööandja ning milles hääleõi...

Meditsiin → Riski- ja ohuõpetus
226 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Äriplaani koostamine

Rahastajale esitamisel kirjutatakse äriplaan rahastaja poolt etteantud struktuuri järgi ning igal rahastajal on oma äriplaani struktuur koos erinevate rõhuasetustega. Äripaan on kaheosaline: · Sõnaline osa · Finantsosa Sõnalises osas kirjeldatakse äriideed ja selle teostamisega seotud tegevusi ning idee realiseerimiseks vajalikke ja olemasolevaid ressursse. Äriplaan kirjutatakse lahti äriplaani struktuuris toodud teemade lõikes: · Tiitelleht · Sisukord (arvestades tegevusala ja äriplaani struktuuri) · Kokkuvõte äriplaanist · Ettevõtte ülevaade · Juhtkond, organisatsioon, personal ja omanikud · Äriplaani iseloomustus · Tooted/teenused · Turustamine · Keskkonna mõju ja ettevõtte riskitegurid · Äriplaani finantaseerimine ja käivitamine Äriplaani finantsosa koosneb järgmistest tabelitest: · Müügiprognoos ja · Kulude prognoos (ehk Tulude-kulude prognoos) · Kasumiprognoos · Rahavoogude prognoos

Logistika → Laomajandus
157 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Erasektor

Ettekanne Ühiskonna sidusus ja sektorid. Erasektor. Erasektor - üks ühiskonna kolmest sektorist, kuhu kuuluvad kasumit taotlevad eraettevõtted; näiteks aktsiaseltsid, pangad ja osaühingud. Erasektori ettevõtted erinevad oma õigusliku vormi (täisühingud, osaühingud, aktsiaseltsid jne, suuruse ja ka tegevusala poolest. Ühisjooneks on aga kasumitaotlemine ja eraomandus. Mõnikord nimetatakse erasektorit ka ärisektoriks või tulundussektoriks. Eestis on erasektoris hõivatud umbes kaks kolmandikku ja avalikus sektoris kolmandik palgatöötajatest. Kõik sektorid sõltuvad üksteisest. Erasektoril tuleb arvestada avaliku sektori, täpsemalt riigi ettekirjutustega maksude, tegevuslubade, kauplemise, keskkonnahoiu või muude küsimuste kohta

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
20 allalaadimist
thumbnail
10
pptx

Johann Köler

Johann Köler Helerin Heinmaa Lühidalt o Sündinud: 8.märts 1826, Vastemõisa o Tegevusala: maalikunstnik o Õppinud: Peterburi Kunstide Akadeemias o Tuntud teosed: "Truu valvur" & "Ema portree" o Surmaaeg: 22.aprill 1899, Peterburi Elukäik 1835­1837­ Viljandi elementaar- ja kreiskool. 1839­1846 ­ Töötas Csises maalermeister Faberi töökojas. 1848­1855 ­ Õpinguaastad Peterburi Kunstide Akadeemias. 1857 ­ Täiendas end välismaal. 1858 ­ Töötas eraakadeemias kostüümiklassis, omandas täiuslikult akvarelltehnika.

Kultuur-Kunst → Eesti kunstiajalugu
4 allalaadimist
thumbnail
18
pdf

Elukutsevalik

....................................................................................................8 1. Elukutsevalik Slaid 1 Aeg 7 min KES MA OLEN? KELLEKS TAHAN SAADA? Õpilasele: Elukutse valiku eel on oluline jõuda selgusele iseendas ja koguda piisavalt infot töömaailmas toimuva kohta. Mõtle • Millised on Sinu isikuomadused, väärtushinnangud, huvid? • Milline tegevusala Sind tulevikus huvitaks? • Millised on Sinu oskused ja hobid, mis võiksid ametivalikut mõjutada? • Uuri võimalusi tööturul - millised valikud Sul on? Täpsusta enda plaane ning vii need võimaluste ja eesmärkidega vastavusse. Karjäärispetsialistile: Arutelu õpilastega. Võimaluse korral võiksite õpilastega täita kutse-eelistuste testi ning seejärel arutleda tulemuste üle – kuidas testitulemused iseenda sisetundega võrreldes paika pidasid? Vt lisaks

Eesti keel → Eesti keel
6 allalaadimist
thumbnail
13
ppt

INIMESE ARENGUETAPID

INIMESE ARENGUETAPID Stelle Snaider 10 M SISSEJUHATUS Inimese areng jaguneb kaheks: bioloogiline areng; sotsiaalne areng. BIOLOOGILINE ARENG Bioloogile areng ehk ontogeneetiline ehk indiviidiareng on üksiku organismi areng organismi tekkimisest küpsuseni. Inimese ontogenees jaotub kaheks etapiks: sünnieelseks ehk embrüonaalseks ehk üsasiseseks ja sünnijärgseks ehk postembrüonaalseks ehk üsaväliseks arenguperioodiks. SOTSIAALNE ARENG Inimlaps on sündides abitum kui ükski teine loom. Sotsialiseerumise üheks tähtsaks bioloogiliseks põhjuseks on imiku abitus: füüsiline abitus; sõltuvus. Sotsialiseerumise protsess Oma koha määramine sisaldab järgmisi elemente: vajalik informatsioon; võimalus harjutada; tagasiside; sotsiaalne toetus sotsiaalsetelt võrgustikelt. Subkultuurilised erinevused: vanemate tegevusala; soolised erinevused ehk erinev suhtumine poistesse ja tüdruku...

Psühholoogia → Psühholoogia
33 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Õiguskaitseasutuste süsteem

Õiguskaitseasutuste süsteem Jaan Ginter Ülesehitus ja tegutsemise printsiibid Printsiip ­ annab üldise suuna, kuid reegel määrab tulemuse üheselt Printsiip nt: Eesti kodanikul on õigus vabalt vaida tegevusala, elukutset ja töökohta. Kohus on oma tegevuses sõltumatu. Reegelt nt: Kohtunik ei või väljaspool kohtunikuametit töötad mujal kui õppe- või teadustööl. Reegel A ­ kohtunik ei või töötada prokurörina, s.t. siin on tähtsam kohtute sõltumatuse printsiip. Reegel B . kohtunik võib töötada õppejõuna, s.t. siin on tähtsam tegevusala valiku printsiip. Õiguskaitsesüsteemi ülesehituse ja tegutsemise printsiipide arv ei ole täpselt määratletav

Õigus → Õigus
3 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Lugemine rikastab

Lugemine rikastab Tänapäeva inimesed, eelkõige noored, veedavad aina rohkem aega arvuti ja televiisori ees, kuid mitte raamatuid lugedes. Kuid miks on nüüdisajal raamatute osatähtsus langenud ning milleks peaksid inimesed lugema rohkem raamatuid? Raamatute lugemine on väga kasulik. See arendab mõttemaailma ja analüüsivõimet ning tuleb oluliselt kasuks tulevikus, näiteks 12. klassi lõpukirjandi sooritamisel. Raamatute lugemine lisaks rikastab ka sõnavara, arendab keelt, tundeid, fantaasiat ning väljendusoskust. Raamatute hulka kuuluvad ka õpikud ning teatmekirjandus, kust leiab palju huvitavat ning eelkõige vajalikku informatsiooni. Teatmekirjandusteoste lugemine aitab ka lihtsamini elus hakkama saada ning inimesel on kergem tulevikus omale sobivat eriala valida. Isegi kui olla mingis valdkonnas professionaal, on kasulik uurida, mida arvavad teised sama tegevusala inimesed. Just nende erinevad vaatenurgad võivad ...

Eesti keel → Eesti keel
16 allalaadimist
thumbnail
22
ppt

Johann Kõler

Johann Köler Suure-Jaani Gümnasium Kaisa, Sandra, Sirelin, Kaia Elulugu Sünniaeg: 8. märts 1826 Surmaaeg: 22. aprill 1899 Elukoht: Vastemõisa Tegevusala: maalikunstnik Tegevus Eestimaa hüvanguks  Pani aluse Eesti portree- ja maastikumaalile  Eestimaa ajaloo eestlastepoolne tõlgendamine  Rahvuslik liikumine  Eesti Kirjameeste selts Elu kunstnikuna  Esimene eesti rahvusest akadeemilise kunstiharidusega maalikunstnik  Faber saatis õpipoisiks  Peterburi Kunstide Akadeemia  Reisimine, õukond Teostest lähemalt Tütarlaps allikal Truu valvur Ema Isa portree portree Kasutatd kirjandus  http://et.wikipedia.org/wiki/Johann_K%C3%B6ler  http://www.miksike.ee/docs/referaadid2005/koler_annaka.htm  http://www.histrodamus.ee/?event=Show_main_layers&layer_id=181  http://lubjassaare.weebly.com/johann-koumller.html  ...

Kultuur-Kunst → Kunst
4 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun