Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus

Otsingule "kindlustus" leiti 783 faili

kindlustus – järgides Euroopa Liidu õigustikus sätestatud asutamisõiguse (tütarettevõtte, filiaali asutamise õigus) ja teenuste vaba liikumise (piiriülene teenuste pakkumine) põhimõtteid on litsentseeritud kindlustusandjal, kelle peakorter asub ühes Euroopa Liidu liikmesriigis, õigus tegutseda kindlustustegevuse alal kõigis liikmesriikides.

Õppeained

Kindlustus -
kindlustus

Kasutaja: kindlustus

Faile: 0
14
doc

Kindlustus

Kindlustuslepingu olemus ja sõmimine Kindlustusleping on osapoolte kirjalik kokkuleppe, milles kindlustusandja kohustub maksma kokkuleppitud rahasumma kindlustusjuhtumi toimumisel ja kindlustusvõtja kohustub tasuma kindlustusandjale kindlustusmakseid. Kindlustuslepingu osad on · sooviavaldus koos riskiküsimustikuga, mida täidab klient · lepingu üldised tingimused(tüüptingimused), ning muud...

Rahandus ja pangandus - Tallinna Majanduskool
79 allalaadimist
5
doc

Mootor ja Kindlustus

Mootor Autodel kasutatakse sisepõlemismootoreid, mis muudavad vabaneva soojusenergia tööks. Nende levinum tüüp on kolbmootor. Selles põleb kütuse ja õhu segu põlemiskambris. Põlemisel tekkiva gaasirõhu võtab vastu kolb, selle edasi-tagasi liikumise aga muudab väntmehhanism pöörlemiseks.Kolbmootorid jagunevad otto- ja diiselmootoriteks. Otto- ehk bensiinimo...

Auto õpetus - Kutsekool
58 allalaadimist
2
docx

Majandus kindlustus mõisted

KINDLUSTUS Kindlustus - süsteem, mis võimaldab isikul anda oma ettevõtmistega seotud riskid üle kindlustusseltsi kanda, süsteem riskidega seotud majanduslike kahjude katmiseks, ettenägematute ja ootamatult esinevate kahjude hüvitamine eelnevalt kokkulepitud alusel. Kindlustusteenuste pakkujad ­ kindlustusseltsid , nende filiaalid, kindlustusvahendajad (kindlustusmaaklerid ja kindlustusagendid). Kind...

Majandus alused - Keskkool
2 allalaadimist
7
pptx

Sõiduki ja liiklus kindlustus

SÕIDUKI KINDLUSTUS Vabatahtlik (Kasko) Kohustuslik (kõik mootorsõidukid,trammid, trollid, traktorid,haagised) Liikluskindlustuse kindlustusjuhtumi puhul on eeldatud, et kahju on tekkinud teeliikluses. Teeliiklus on liikluskindlustuse seaduse kohaselt sõiduki kasutamine Eestis, välja arvatud liiklus 1) hoones, v.a hoones asuvas parklas; 2) sõidukis (autoveo treiler,laev,lennuk) 3) võistlus...

Liiklusõpetus -
38 allalaadimist
2
odt

Helkur – kõige odavam kindlustus

Helkur ­ kõige odavam kindlustus Elame riigis, kus sügis-talvisel ajal kestavad päevad vähem ja ööd kauem ­ niisiis on meil üsna vähe valget aega. See aga sunnib meid ennast liikluses nähtavaks tegema kui liigume pimedal ajal, sest vastasel korral seame me ohtu enda ja ka kaasliiklejad. Autole on kohustuslik kulukas liikluskindlustus ning töökorras ja põlevad tuled, kuid ka ja...

Ühiskond -
5 allalaadimist
6
docx

Majandus: raha, pangandus, kindlustus

Kommertspank, funktsioonid (ülesanded) • Hoiustab • Laenab • Teostab makseid 14. Väärtpaberid- • Aktsiad • Võlakirjad • Tuletisväärtpaberid 15. Dividend- kasumiosa, mis aktsiate arvu alusel investeerijale välja makstakse. 16. Risk- • kaotuse tõenäosus • mida suurem on risk, seda kõrgem on nõutav tulumäär • riskipreemia - tulu, mida investor teenib 17. Kindlustuse funktsioonid 1.Kahjude hajutamine 2.Investeeringud, sääst 3.Maksukoormuse vähendamine 18. Sundkindlustus (autokindlustus, laenuga kaasnev kodukindlustus) Vabatahtlik kindlustus (elukindlustus, varakindlustus) 19. Kindlustatu-isik, kellele suunatud riski vastu leping sõlmitakse. Soodustatud isik-inimene, kellele makstakse välja kindlustussummad. Kindlusperiood-varakindlustuses tavaliselt 1 aasta, eluki...

Majandus - Keskkool
3 allalaadimist
24
pptx

Elukindlustus

Elukindlustus Tallinna Majanduskool Heleen Välba Veebruar 2011 Asutamise aeg ja ajalooline areng • Piiblis oli mainitud, et vaeslapsi ja lesknaisi tuleb aidata • Esimesed elukindlustuse pakkujad hakkasid Eesti Vabariigis oma teenust pakkuma 90`ndate alguses. • Elukindlustusseltside turuosad ja areng on endiselt kujunemisjärgus. Elukindlustuse põhiväärtused • Inimesed, kes kindlustavad enda elu,...

Kindlustus -
2 allalaadimist
2
doc

Töö ja pangaga seonduvad mõisted

Brutopalk on töötaja palk koos tulumaksu ja mõnede teiste maksudega Netopalk on see rahasumma, mis pärast maksude maha arvestamist töötajale välja makstakse. Pere eelarve kajastab pere sissetulekuid ja väljaminekuid. Pere eelarve...

Perekonnaõpetus - Keskkool
31 allalaadimist
48
doc

Panganduse konspekt 2007

RAHA JA RAHARINGLUS RAHA OLEMUS Hüviste turg raha tekkimise võimalus Raha tekkimiseks vajalikud: - motiiv raha tekkimiseks - ressursid raha kasutuselevõtuks - ressursid raha valmistamiseks Ressursid puudusid bartertehing K ­K Turu jätkuv areng, mastaapide kasv, müüjate ja ostjate arv kasvas vajadus reorganiseerida vahetus, turul oleku aega vähendada. Kauba pakkumine peab ület...

Arendustegevus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
139 allalaadimist
10
doc

Rahandus ja pangandus, I kursus

(1996) *Pariteet- raha nimiväärtus *Ostujõud ­ raha siseväärtus Rahandus ja pangandus Raha, väärtpaberid, hoiused, laenud ­ finantsinstrument Raha nimiväärtus ­ pariteet Raha siseväärtus ­ ostujõud Raha välisväärtus ­ kui odavalt või kallilt saab raha vahetada teise riigiga Raha omadused: aktsepteeritavus homogeensus e ühetaolisus...

Rahandus ja pangandus - Tallinna Majanduskool
110 allalaadimist
2
doc

Insurance

INSURANCE Insurance- is protection against possible ginance losses Insurance premiums- regular payments, that individuals, comp and org can make. Insurance policy- a contract with insurance company. The contract promises that the company will pay if you suffer loss on damage to property , or sickness or personal injury. Insurer- is a insurance company. Y...

Inglise keel - Kutsekool
8 allalaadimist
4
pdf

Panganduse ülevaade

Krediidiasutus on äriühing, mille peamiseks ja püsivaks tegevuseks on avalikkuselt rahaliste hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite kaasamine ning oma arvel ja nimel laenude andmine või muu finantseerimine. Ainult avalikkuselt hoiuste kaasamine annab äriühingule õiguse kasutada nime 'pank'. Hoius Sinu poolt hoiusele paigutatud raha säilib üldjuhul saja protsendi ulatuses ning teenib intressi. Sinu...

Majandus - Keskkool
24 allalaadimist
10
doc

Rahanduse alused arvestuse kordamisküsimused 2011

Rahanduse tekkimise eeltingimused: · peab olema riik; · kaubalis-rahalised suhted peavad olema valitsevad; 2. Rahandus - majandustegevuses rahaliste vahendite moodustamise ja kasutamisega ning rahaliste tehingute sooritamisega tekkinud suhted 3. Rahanduse valdkonnad: · riigi rahandus;...

Rahanduse alused - Eesti Maaülikool
188 allalaadimist
3
doc

Tarbimine ja säästmine

Selgita järgmised mõisted ja küsimused · Tarbija ­ on inimene , kes ostab kaupu ja teenuseid isiklikuks kasutamiseks · Tuluallikad ­ tulu tööst: palk; tulu rikkusest; intress · Rikkus ­ sinu omanduses olevate asjade väärtus · Rikkuse tunnused ­ 1)kasulikkus 2)piiratud pakkumine 3)rahaline väärtus 4)omandiõigus peab olema vaheta...

Majandus - Keskkool
35 allalaadimist
5
docx

Majandusteadus

Tegevusteooria: Tegevusteooriat kasutasime seal, kus indiviid kalkuleeris enda jaoks oma erinevate tegevusvariantide tagajärgi, mille tulemusel näiteks loobus auto kohesest ostust/müügist. Alati esiplaanil oma huvid ja kasu. Igaüks püüdis oma olukorda tema käsutuses olnud vahenditega parandada. Samas pidi igaüks reaalsele maailmale kohaselt arvestama mitmesuguste piirangutega...

Majandus - Tartu Ülikool
77 allalaadimist
4
docx

Eetilise konflikti lahendus - lumevaring

Lund on sadanud juba väga palju, mistõttu on paljude majade katused paksult lumega kaetud. Nii ka antud juhtumi puhul. Ilmad lähevad soojemaks ning lumi hakkab sulama, muutudes raskemaks. Kuna lund pole katuselt keegi maha lükanud, variseb see varsti kokku, põhjustades üsnagi suurt kahju kortermaja viimasele (3-ndale) korrusele. Varsti märkavad teise korruse korteriomanikud,...

Ärieetika - Kutsekool
70 allalaadimist
4
doc

Majandusõpetus

Majandusõpetus Rikkus on vara mida mõõdetakse rahas ja teatud kindlal ajahetkel. Raha ja pangandus Raha 1.Mis on raha? Üldiselt võib raha defineerida, kui hüviste vastu vahetamiseks mõledud korduvkasutatavat üldtunnustatud instrumenti. 2.Mida kasutati vanasti raha asemel ? Nendeks olid erilised teokarbid, trofeed ja ehted. 3.Tänapäeva maksevahendid Sularaha,sendi...

Majandusõpe - Kutsekool
15 allalaadimist
14
pptx

Klienditeenindus- situatsiooni analüüs

Klienditeenindaja asub uurima milles on probleem, kuid ei saa täpselt aru ja kontakteerub kliendi kindlustusesinajaga. Kui kliendi kindlustusesindaja kuuleb, et SEE klient on julgenud tagasi tulla, saab ta väga pahaseks ja hakkab karjuma. Klienditeenind...

Klienditeenindus - Tallinna Majanduskool
25 allalaadimist
1
odt

Saksamaa tervishoiusüsteem

Tervishoid Saksamaal on kindlustatud kõik inimesed , sest see on kohustuslik.Umbes 85% elanikkonnast on kindlustatud riikliku haigkassa poolt. Saksamaal jaguneb tervishoiusüsteem kaheks: riiklik haigekassa ja privaat haigekassasüsteem. Riikliku haigekassa liikmena tuleb maksta10 eurot kvartalis (neli korda aastas) teenustasu. Arstile võib minna kasvõi...

Ühiskond -
4 allalaadimist
13
pdf

Kordamisküsimused õppeaines “Rahanduse alused”.

1. Millised on rahanduse tekkimise eeltingimused? Peab olema riik, kaubalis- rahalised suhted peavad olema valitsevad. 2. Rahanduse mõiste. Rahandus on rahaliste fondide moodustamise, jaotamise ja kasutamise protsess ning selle käigus fondide vahel kujunevate suhete kompleks. Majandustegevuses rahaliste vahendite moodustam...

Rahanduse alused - Tallinna Tehnikaülikool
64 allalaadimist


Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun