Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge

"suurendamine" - 2134 õppematerjali

suurendamine on eesmärk, mille saavutamise vahendid võivad olla vastuolus ühiskonna alusväärtustega, on küsitav. See, kui riik paigutab isiku sunniviisiliselt vangistusega analoogsetesse tingimustesse, on olemuselt karistuslik meede ning võib toimuda ainult koos isiku süüdimõistmise ja talle määratud vabadusekaotusliku karistuse täideviimisega.
thumbnail
7
docx

Projektijuhtimise projekt

...................................... PROJEKTIJUHTIMINE Projekt Arveldusosakonna töö efektiivsuse suurendamine Autorid: ................................ Juhendaja: .......................... .................................. SISUKORD Projektijuhtimine 2010 Arveldusosakonna töö efektiivsuse suurendamine ja tööjõukulu vähendamine Projekti eesmärk

Haldus → Projektijuhtimine
329 allalaadimist
thumbnail
26
pptx

Hollandi rahvastik

HOLLAND Koostaja Tallinn 2014 Valdkonnad · Sündimuse suurendamine · Vanurite elukvaliteedi tõstmine · Laste suremuse vähendamine · Noorte haridustaseme tõstmine · Meestele ja naistele võrdsete võimaluste loomine · Keskmise eluea tõstmine · Immigrantide integreerimine ühiskonda Holland · Nimi: Holland ehk Madalmaad · Valitsemisvorm: konstitutsiooniline monarhia · Pealinn: Amsterdam · Pindala: 42 508 km2 · Rahvaarv (2013): 16 778 806 · Keskmine eluiga: 79,4 aastat · Viimastel aastakümnetel on Hollandi rahvaarv

Geograafia → Geograafia
6 allalaadimist
thumbnail
13
doc

Kaugushüppe referaat

muutustega sammude sageduses ja pikkuses. Hüpped, hüppenööriga hüppamine, topispalli viskamine, jalgade venitused ja lihastreening on hädavajalikud. 8 Treening Hüppamine Kaugushüppajatel on nädalas 2-3 hüppetrenni. Pakule lähenemist ja läbijooksu korratakse 6-8 korda. Koormuse suurendamine Atleedid töötavad treeningus suurema koormusega võrreldes võistlustingimustega. Näiteks 100m sprinterid jooksevad 200m korduseid. Seda kohtab eriti hooaja alguses, kui sportlane töötab vastupidavuse suurendamise kallal. Kaugushüppaja peaks sprintima kaks korda pikemat maad võrreldes tema hoojooksuga kaugushüppe katse ajal. See on kasulik ehitamaks kiiruse vastupidavust, eriti võistlusel, kus võistleja peab ennast kokku võtma 3-6 katseks. Jõutreening

Sport → Kehaline kasvatus
110 allalaadimist
thumbnail
9
doc

POLITSEI TÖÖ, STRUKTUUR JA ÜLESSANDED

POLITSEI TÖÖ, STRUKTUUR JA ÜLESSANDED Referaat Juhendaja: Õpetaja Sisukord POLITSEI TÖÖ, STRUKTUUR JA ÜLESSANDED................................................................1 POLITSEI TÖÖ, STRUKTUUR JA ÜLESSANDED................................................................3 Politsei ülesanded ja kujunemine................................................................................................3 Politsei stuktuur...........................................................................................................................5 Ülesanded ja pädevused..............................................................................................................6 Kasutatud allikas.........................................................................................................................9 ...

Ühiskond → Ühiskond
27 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Liivi sõda ja reformatsioon. Keskaegsed linnad.

Ajalugu VANA-LIIVIMAA- Eesti ja Läti alad keskajal KIRIKUKIHELKOND- Piirkod, mille keskuseks oli kirik, kiriklik haldusüksus VAKUS- Maksupiirkond. Ametkonnad jagunevad vakusteks (4-6 küla) MÕIS- Suurmajapidamine, mida valitses isand KOORMIS- kohustused isanda ees HINNUS- kindla suurusega andam, konkreetne asi, nt kott vilja TEOTÖÖ- talupoja kohustus harida mõisa maad SULANE- mees, hooajatööline TEENIJATÜDRUK- naine, hooajatööline TRÄÄL- orjad, (sõjavangid, karistusest lahtiostetud surmamõistetud) KUBJAS- inimeste töölesundija, alati eestlane KILTER- kubja abiline, teoliste töölesundija ning ülevaataja mõisas KODUKARIÕIGUS- mõisniku õigus mõista oma talupoegade ule kohut ning karistada neidihunuhtluse voi lühiajalise arestiga. SUNNISMAISUS- talupoeg ei võinud oma kodust lahkuda omaniku loata, kehtis uhe mõisa piirides. PÄRISORJUS- talupoeg oli mõisniku isiklik omand ADRATALUPOEG- Suurem osa ees...

Ajalugu → Ajalugu
10 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Ristisõjad. 10.klass. kontrolltöö

Kordamisküsimused kontrolltööks Teemal RISTISÕJAD 1. Ristisõdade põhjused - ristisõjad kasvasid välja katoliku kiriku "Püha sõja" doktriinist - paavsti püüdlus haarata enda kätte kristliku maailma juhtohjad/paavstivõimu autoriteedi suurendamine - Paavstivõim nägi võimalust idakiriku lõplikuks vallutamiseks - Itaalia kaubalinnade( Genova, Pisa, Veneetsia) soov kontrollida Vahemere kaubandust 2. Ristisõdade eellugu - "Jumal tahab seda !!!" ­ see paavsti hüüdlause oli populaarne, inimesi kristluse nimel relvile 3. Ristisõdade ajend - Bütsants sai Mantzikerti lahingus lüüa türklastelt. Türklaste vallutatud Jeruusalemma püha haua vabastamisest kujunes RISTISÕDADE keskne idee 4

Ajalugu → Ameerika ühiskond ja kultuur
15 allalaadimist
thumbnail
8
doc

Praktiline töö PN3

LELOL Praktiline töö PN3 praktILINE TÖÖ Õppeaines: Hüdro- ja pneumoseadmed Mehaanikateaduskond Õpperühm: MI-31B Juhendaja: lektor Samo Saarts Tallinn 2015 1. Tööülesanne Vastata antud küsimustele. PN3.H1 Küsimused: 1. Millisel rõhul hakkavad kolvid silindris liikuma? 2. Mis juhtub, kui kolbide liikumisel rõhu suurendamine peatada, miks? 3. Milline on rõhk silindris, kui kolvid jõuavad plussasendisse? 4. Kas kolvid silindrites liiguvad sünkroonselt, mis on selle põhjus? 5. Kas kolbide liikumine on ühtlane (sujuv), mis on selle põhjus?  Lähtudes katse tulemustest, arvutada: 6. Millist jõudu tuleb rakendada kolvile selleks, et kolb liiguks tühikäigul plussasendisse? 7. Millist jõudu tuleb rakendada kolvile selleks, et kolb hakkaks liikuma? 8

Masinaehitus → Hüdro- ja pneumoseadmed
16 allalaadimist
thumbnail
5
doc

SÄÄSTVA ARENGU IDEEDE JÄRGIMINE TAASTUVENERGIA ARENGUKAVADES

peamist eesmärki- saavutada majanduslik kasv, mis tagaks kõrge elustandardi ning samal ajal kaitsta ja säilitada stabiilne elukeskkond endale ja tulevastele põlvkondadele. Selle tulemusel on inimesed hakkanud tegutsema, luues erinevaid projekte ja tehes koostööd erinevate organisatsioonidega. Üheks laialt levinud globaalprobleemiks, mis on igas säästva arengu programmis välja toodud, on energiaprobleem. Peamine eesmärk selles vallas on taastuvenergia tootmise mahu suurendamine. Tänapäeva taastuvenergia põhiprobleemideks on suured investeerimiskulud, biotooraine halb kättesaadavus energiatootmiseks, madal tasuvus elektritootmisel, madal hüdroenergeetiline potentsiaal elektri tootmisvõimsuste struktuurist, lisaks ei ole taastuvenergia turutingimustes konkurentsivõimeline. Kuna Euroopa Komisjon suhtub taastuvenergia probleemidesse ja eesmärkidesse väga suure tõsidusega, siis on ka Eesti Euroopa liidu liikmesriigina kohustatud probleemi

Loodus → Keskkonnapoliitika
33 allalaadimist
thumbnail
15
ppt

ULUKIHOOLE

ULUKIHOOLE Ulukihoole Ulukite elutingimuse, st varje-, pesitsus- ja toitumisolude parandamine ehk elupaikade mahutavuse suurendamine. Ulukihoole rikastab jahivõimalusi. Kes vajavad hoolet? · Jahiulukid, kes elutsevad oma leviala äärealadel ehk suhteliselt ebasoodsates tingimustes; · Potentsiaalsed metsa- või põllukahjurid; · Liigid, kes on inimese tegevuse tõttu ohustatud ja vajavad ellu jäämiseks inimese abi. Ulukihooldeviisid · Toidubaasi suurendamine; · Looduslike vaenlaste arvukuse

Loodus → Loodus õpetus
16 allalaadimist
thumbnail
9
ppt

Turismitoodete arendusprojektide toetamine.

Turis mito o de te are ndus pro je ktide to e tamine . Turis mito o de te are ndus pro je ktide to e tamine . Eesmärgid: Eesti sihtkohtade ja turismitoodete tuntuse suurendamine välisturgudel; Eesti rahvuslikul eripäral põhinevate turismitoodete turundustegevuste toetamine; turismi hooajalisuse vähendamine. Kaasrahastaja: Euroopa Regionaalarengu Fond. Turis mito o de te are ndus pro je ktide to e tamine . Taotlejale kehtivad nõuded: Taotlejal ei ole maksuvõlga riiklike maksude osas (va. juhul, kui see on ajatatud); taotleja või projektis osaleval isikul on projekti elluviimiseks piisavalt kogemusi ja teadmisi;

Turism → Turism
25 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Analoog-digitaal muundur

mingil ajahetkel saabub impulss stardi sisendile. sellega nullitakse loenduri sisu. ja katkestatakse hetkeks loenduri töö. loendur on ühendatud DAC'iga ja DAC' väljundpinget hakatakse sammhaaval tõstma- pinge suurendamine(loenduri väärtuse suurendamine) lõpetatakse kohe kui võrdluselemendiga sellest märku antakse, et DAC'ist tulev pinge ja analoogsisendisse antav pinge on võrdsed. AND funktsiooniga katkestatakse loendurile clock signaali andmine ja loenduri väärtuse suurendamine peatub. uus konversioon hakkab siis kui antakse uus start impulss.

Elektroonika → Elektroonika
42 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Raamatupidamise kontrolltöö 2

Question 9 Lühiajaline kohustus on kohustus a. mis tuleb hüvitada ühe aasta või ettevõtte normaalse talitustsükli jooksul b. mis tuleb hüvitada kahe aasta või ettevõtte normaalse talitustsükli jooksul c. mis tuleb hüvitada poole aasta jooksul d. mis tuleb hüvitada ettevõtte normaalse talitustsükli jooksul Question 10 Fondiemissioon on a. uute osade või aktsiate emiteerimine fondi arvelt b. kahjumi katmine osakapitali arvelt c. osa- või aktsiakapitali suurendamine täiendavaid sissemakseid tegemata (näiteks kasumi arvelt) d. uute aktsiate või osade emiteerimine Question 11 Immateriaalne põhivara võib olla näiteks a. litsents b. maal c. kaubamärk d. seade e. masin f. patent g. olulise maksumusega tarkvara h. kinnistu Question 12 Vara on näiteks: a. maksunõue b. ettemaks põhivara eest c. ostjatelt saadud ettemaks d. tarnijatele tehtud ettemaks Question 13 Materiaalne põhivara on a

Majandus → Raamatupidamise alused
162 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Lõpptarbija ostukäitumine

kasvab Valmis- soojemad, suuremad rohkem moeteadlik ja lasteriiete valik riided mudelid valik suureneb väheneb Kosmeetika keskkonnateadlikkus, tarbijate arv suureneb rohkem -kaubad vanamatele inimestele võimalus kasumi personaalseid mõeldud toodete kasvuks, toodete pakkumisi ja suurendamine mitmekesisus kliendibaasi hoidmine Köögi- tehnika lihtsustamine tehnika lihtsustamine lihtsustamine ja aja masinad tavakasutajale naistele mõeldud säästmine, toodete suurendamine Medika- suurem valik erinevaid suund naistele vajalike klientide

Majandus → Turunduse alused
37 allalaadimist
thumbnail
28
pptx

Kartul

 Õige vao moodustamine (optimaalselt lai, trapetsikujuline, mitte liiga kõrge ja mitte liiga madal).  Väga oluline on, et emamugulad asetseksid täpselt vao keskel õige istutusvahega. Kartuli kasvatamine Väetamine  Tuleb jälgida lämmastiku, kaaliumi ning magneesiumi kättesaadavust taimele. Lämmastiku ülemäärane Kaaliumi ja Magneesiumi Fosfori suurendamine suurendamine suurendamine Paraneb vee ärakasutamine Kuivainesisaldus väheneb Paraneb taime areng taimes Saak suureneb Väheneb kuivainesisaldus Paraneb suhkrute sidumine Säilivus väheneb Meh. vigastuste oht langeb Kuivainesisaldus kasvab Keetmisjärgne tumenemine Vegetatsioon pikeneb Saak kasvab

Põllumajandus → Põllumajandus
8 allalaadimist
thumbnail
7
pdf

Hormoonide tabel klassifikatsioon ja nende mõju organismile

oksüdatsiooniprotsesside ja soojusproduktsiooni intensiivistumine - Südame löögisageduse, vererõhu ja keha temperatuuri tõstmine, kehakaalu vähendamine, söögiisu suurendamine -- JOOD! - -kaltsitoniin -Kaltsiumi homöostaasi tagamine ( kalitsiumi deponeeritakse luudes ) Kõrval- -parathormoon - Stimuleerib vitamiini D sünteesi kilpnäärmed - Stimuleerib Ca imendumist seedetraktist - Mõju luudele : suurendavad

Bioloogia → Füsioloogia
36 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Meetmed tööpuuduse vähendamiseks 2010 (Riik ja koh. OM)

Koolituskaardi raames võimaldatakse koolitust kuni 15 000 krooni ulatuses ühe isiku kohta. Isikustatud koolituskaardi rakendamine võimaldab tõsta koolituskaardi sihtrühma oskuste taset ning reageerida kiiresti ja paindlikult spetsiifilisematele tööjõuvajadustele. Koolituskaart on välja töötatud Töötukassa ja Sotsiaalministeeriumi koostöös ning Töötukassa rakendab skeemi programmi ,,Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2007­2013" raames. Õpipoisikoolitus madala kvalifikatsiooniga töötutele Töötutele, kellel on ainult põhiharidus või üldkeskharidus või kelle haridustee on jäänud pooleli ning puudub kutsealane kvalifikatsioon, pakutakse ühe koolitusvõimalusena õpipoisikoolitust ehk töökohapõhise õppevormi rakendamist. See tähendab, et kutse-, eri- jaametialasel ettevalmistusel moodustab praktika ettevõttes või asutuses vähemalt kaks kolmandikku õppekava kogumahust.

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
29 allalaadimist
thumbnail
10
pptx

Majanduslikust keskkonnast tingitud ohutegurid

• Inimestel pole stabiilset sissetulekut ->  pole raha(pole võimalust tervisest hoolitseda)  ostab odavamad, kuid ebatervislikumad tooted  tervise seisund halveneb  pole võimalust eneseteostamiseks  stress suureneb  motivatsioon langeb  võimalik kriminaaloht STRATEEGIAD OHUTEGURITE VÄHENDAMISEKS • Stabiilne majanduslik kasv • Uute töökohtade loomine • Toetuste suurendamine • Lastega perede toetamine • Ohutus • Kvaliteetne tasuta haridus • Suurendada inimeste teadlikkust tervisest • Tööstustes tervisekvaliteedi suurendamine

Majandus → Majandus
2 allalaadimist
thumbnail
7
pptx

E- valitsus

E- valitsus Cristofer Krik 8. Klass Lagedi Kool Mis on E-valitsus ? Valitsussüsteem, kus kasutatakse e-teenuseid. IKT (info-ja kommunikatsiooni tehnoloogia) kasutamine muudab valitsuse tegevuse tõhusamaks. E-valitsuse eesmärk Toetada ja lihtsustada juhtimist kodanikule,valitsusele ja ettevõtetele. E-teenuste kasutamine on kiire, kokkuhoidlik ja turvaline. E-valitsuse teenuste kasutamise suurendamine. E-valitsuse eelised Lihtne juurdepääs teabele Osalemine ülemaailmsetes võrkudes Info jagamine teiste asutustega Online juurdepääs avalikele teenustele Paljusid hõlmav meeskonnatöö Avalikele teenustele kerge juurdepääs puuetega inimestele E-valitsuse tegevuskava uuendamine Läbipaistvuse suurendamine Ettevõtjate sujuv teenindamine Piiriüleste teenuste osutamine kogu El-s Kodanike ja ettevõtjate kaasamine poliitika kujundamisse

Ühiskond → Ühiskond
2 allalaadimist
thumbnail
7
doc

Teeninduskorraldus - töötajate jõustamine.

juhi enda areng, töö täiustamine osalustunde, identiteedi osalustunde, identiteedi osalustunde, identiteedi tugevdamine tugevdamine tugevdamine karjääri planeerimine karjääri planeerimine personali iseseisvuse personali iseseisvuse personali iseseisvuse suurendamine suurendamine suurendamine motiveerimissüsteemi motiveerimissüsteemi täiustamine motiveerimissüsteemi täiustamine täiustamine personali turvalisustunde personali turvalisustunde personali turvalisustunde suurendamine informeerimise suurendamine informeerimise abil suurendamine informeerimise abil abil KOKKUVÕTE

Majandus → Teenindus
22 allalaadimist
thumbnail
2
doc

1.semestri makroökonoomika 2.KT

Makro II-I Mis on fiskaalpoliitika? Valitsuse majanduspoliitika, mis kasutab avaliku sektori kulutuste või tulude baasi muutmist majandustegevuse stimuleerimiseks või vähendamiseks. Kuidas toimub erainvesteeringute väljatõrjumine? Vt. konspekt joonis lk 39 Mida kujutab endast ekspansiivne fiskaalpoliitika? · avaliku sektori kulutuste suurendamine, jättes maksutulud muutumata · maksutulude vähendamine · kasutatakse majanduse laiendamiseks · kogunõudlusjoon nihkub ülespoole · nii avaliku sektori kulutuste kui ka maksutulude suurendamine Mis on riigieelarve? Riigi rahaline plaan, mis sisaldab tulusid ja kulusid Kui tööpuudus on kõrge, siis tuleb rakendada kitsendavat fiskaalpoliitikat? Õige/vale??? Mis on riigivõlg? Kogunenud eelarvedefitsiitide summa Mis on raha

Majandus → Micro_macro ökonoomika
936 allalaadimist
thumbnail
8
docx

Geograafia KT: Muutused maailma majanduses

PUUDUSED: 41) Kõrged terminalikulud. 42) Madal kättesaadavus/juurdepääsetavus. 43) Püsikulude suur osatähtsus. 14 Milline on turismi roll riigimajanduses? Turismil on suur roll majanduse ümberkorraldamises ja arengus. Turism kogu mõjutab majandust ning suurendab nõudlust teiste valdkondade toodete ja teenuste järele. TURISMI ROLLID RIIGIMAJANDUSES:  Sisemajanduse koguprodukti suurendamine  Riigi maksebilansi tasakaalustamine välisvaluutatulusid suurendades  Piirkondliku arengu tõhustamine ja tasakaalustamine  Tööhõive suurendamine  Riigi ja kohalike eelarvetulude suurendamine 15 Nimeta erinevaid turismi vorme. (5) Vorme on palju, liigitatakse mitmeti. Näiteks:  Säästev turism  Ökoturism  Maaturism  Taluturism  Loodusturism  Aktiivne puhkus 16 Mis on turismi soodustavad ja pidurdavad tegurid?

Geograafia → Geograafia
44 allalaadimist
thumbnail
4
odt

Valimisprogramm

suutsime end risudest üles ehitada. ONE leiab, et Eesti arenguks on vaja teha tõsiseid otsuseid. Jätta sõelale vaid kõige tähtsamad Eesti ühiskonna probleemid ja leida neile esmajoones lahendus. Perepoliitika Meie erakond toetab igakülgselt eesti elaniku arvu kasvu. Riigi alustaladeks on selle kodanikud. Et riik säiliks, tuleb kindlustada rahva pealekasv. Meie põhieesmärgid: • Vajaduspõhiste kui ka universaalsete lastetoetuste suurendamine ning elatisraha kättesaamise tõhustamine. • Kaotada lasteaiakohtade puudus, toetada omavalitsusi lastehoiuvõimaluste avardamisel ning toetada õpilaste huvitegevust. • Eesmärgiks kujuneb ka sissetulekute kasv, kuna siis on oodata rohkem heaolu majanduses ja peredes. • Pöörata suuremat tähelepanu vaesusriskis olevatele peredele ning neid toetada.

Eesti keel → Eesti keel
2 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Happed, redoks protsess, reaktsiooni kiirus, katalüüs

keskk. keskk. Lakmus punane lilla sinine Metüüloranz punane oranz oranz fenoolftaleiin värvusetu värvusetu vaarikapunane Keemilise reaktsiooni kiirus näitab ajaühikus ruumalaühiku kohta tekkinud või reageerinud ainehulka (moolides) Kiirendavad tegurid: 1)Temperatuuri tõstmine 2)Konsentratsiooni suurendamine 3)Gaaside korral rõhu suurendamine 4)Tahkete ainete peenestamine 5)Segamine 6)Katalüsaatori kasutamine Katalüüs on keemilise reaktsiooni kulgemine katalüsaatori toimel. Katalüsaator on aine, mis muudab reaktsiooni kiirust. Inhibiitor on rektsiooni kiiruse aeglustaja. Tavaline reaktsioon: A+B=AB Katalüüs: A+K=AK

Keemia → Keemia
13 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Keemilise reaktsiooni kiirus ja tasakaal

KEEMILISE REAKTSIOONI KIIRUS JA TASAKAAL Keemilise reaktsiooni kiirus näitab ajaühikus ruumalaühiku kohta tekkinud vi reageerinud ainehulka (moolides). Reaktsiooni kiirendavad tegurid · Temperatuuri tõstmine · Kontsentratsiooni suurendamine · Gaaside korral rõhu suurendamine · Tahkete ainete peenstamine · Katalüsaatori kasutamine · Segamini Katalüüs ­ keemilise reaktsiooni kulgemine katalüsaatori toimel. Katalüsaator ­ aine, mis muudab reaktsiooni kiirust. REAKTSIOONIDE SUUND Pöördumatud reaktsioonid ­ reaktsioonid, mis kulgevad ühes suunas ja lõpuni (tähistatakse ühesuunalise noolega) Lähteainete kontsentratsioon ja seega ka reaktsiooni kiirus vähenevad ning saaduste kontsentratsioo suureneb, kuni reaktsioon lõppeb.

Keemia → Keemia
110 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Aine tasakaalu ja temperatuuri muutmine

Katalüsaator - aine, mis muudab (enamasti suurendab) reaktsiooni kiirust, vabanedes reaktsiooni lõpuks esialgsest koostises ja koguses. Katalüüs - keemilise reaktsiooni kiiruse muutumine (tavaliselt suurendamine katalüsaatori abil. pöördumatu reaktsioon - reaktsioon, mis kulgeb praktiliselt ainult ühes suunas. pöörduv reaktsioon - kahes suunas (otse ja vastusuunas) toimuv reaktsioon. Keemiline tasakaal - süsteemi püsiv olek, mis saabub pöörduva keemilise reaktsiooni kulgemise tulemusena. Keemiline reaktsioon - protsess, milles tekivad ja/või katkevad keemilised sidemed; seejuures muunduvadühed ained (reaktsiooni lähteained) teisteks aineteks reaktsiooni saadusteks. N2+02=2NO

Keemia → Keemia
8 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Tuuleenergia plussid ja miinused

) ning ehitustööde suhteline lihtsus - võimaldab elektrituulikuid rajada kiiresti (0,5 aastaga) nii munitsipaal- kui eravahendite arvel; elektrituulikute automatiseeritus vähendab personali vajadust ja käidukulusid; arenev ja täiustuv tehnoloogia; elektrituulikute projekteerimiseks ja käitamiseks vajaliku tarkvara ja oskusteabe suhteliselt hea kättesaadavus; piisava huviliste ringi olemasolu; tööhõive suurendamine, kasutades kohalikku tööjõudu elektrituulikute püstitamisel ja juhul, kui õnnestuks seadmeid või nende osi Eestis toota; energiatootmisega ei kaasne jäätmeid, ei saasta keskkonda. odavam, kui teised taastuva energia allikad (energiavõsa, biogaas, helio- e päikeseenergia) Tuuleenergia kasutamise puudusteks on: elektrituulikute toodangu olemuslik juhuslikkus ja väga suur ajaline ebaühtlus;

Loodus → Keskkonna õpetus
79 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Kõrgrenessanss Itaalias.

Kõrgrenessanss Itaalias. Kunstielu keskmeks oli Rooma, järgemööda olid paavstideks mitmed kuulsate suurnikuperekondade esindajad. Arhitektuuris süntees: üksikasjadesse takerdumine, dekooriga liialdamise asemel püütakse luua suuejooneline tervik üksikosade loomuliku lülitamisega üldpilti. Donato BRAMANTE ­ nn. Tempietto (väike kabel, Peetri kirikus) MICHELANGELO BUONARROTI ­ Peetri kiriku projekti muutused: suurendamine fassaadis. Veneetsias A.PALLADIO ­ Redentore kirik Veneetsias: palju sambaid, sarnasus antiiktempliga. Maal. LEONARDO DA VINCI ­ maalija, skulptor, graafik, arhitekt, kirjanik, teadlane. Vähe maale, osad halvasti säilinud, maalid täiusliku kompositsiooniga. ,,Püha õhtusöömaaeg", ,,Mona Lisa"=,,Gioconda". MICHELANGELO BUONARROTI ­ Vatikanis Sixtuse kabeli laemaal ja idasein. Maalid jõulised dramaatilised, dünaamilised. ,,Viimne kohtupäev". Ehitus - Veetsias olev

Kultuur-Kunst → Kunstiajalugu
34 allalaadimist
thumbnail
8
docx

ÜHISKONNAÕPETUSE 2. KURSUSE 1. KONTROLLTÖÖ

● Võrdustatakse e-hääletamise ja elukohajärgses jaoskonnas eelhääletamise perioodi. Tagatakse e-hääletamise turvalisus ja läbipaistvus. ● Mõtiveeritakse omavalitsusi lasteaiaõpetajate palkade tõstmist kooliõpetajate palga alammäärani. ● Õpetajate palga tõstmine 120%ni Eesti keskmisest palgast aastaks 2019. ● Tõstetakse koolitoidu hinnad 1 euroni. ● Jätkatakse rigigümnaasiumite arendamist. Muutused: ● Sõjalise julgeoleku suurendamine läbi kaitseinvesteeringute programmi, riigikaitse kulud kerkivad umbes 2.3%-ni SKP-st. ● Kolme- ja enamalapselise pere toetuste suurendamine 300 euroni kuus, 100 eurot kõrgem kui eelmisel valitsusel. ● Tööjõumaksude alandamine, nelja aasta perspektiivis 0,5% SKP-st, üle 100 miljoni euro võrra rohkem kui eelmine valitsus. 2. Maksud Eesti Vabariigis – otsesed ja kaudsed maksud. Oskad nimetada ja kirjeldada. Otsesed maksud:

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
14 allalaadimist
thumbnail
12
docx

Kuluarvestus II KT kordamisküsimused

d) andmekogu, mis sisaldab informatsiooni ressursside (rahaliste ja materiaalsete väärtuste) sihipärase soetamise ja kulutamise kohta tulevikus; e) tulevikus ellu viia kavatsetavate ürituste stsenaarium koos selle elluviimiseks vajalike aja-, materjali-, seadme- ja rahakulude arvutlusega. NB! Prognoos ei ole täitmiseks kohustuslik, eelarve on. Ettevõtte strateegiline peaeesmärk on väärtuse suurendamine (ettevõtja rikkuse suurendamine. EVA= EBIT – tulumaks – ROIC • Põhistrateegiad – Äristrateegia (müügi suurendamine) – Investeerimisstrateegia (investeerimisprojektide valik) – Finantseerimisstrateegia (kapitali hinna optimeerimine) • Funktsionaalsed strateegiad – Innovatsioonistrateegia – Töökorralduse strateegia – Logistikastrateegia – Tarneahela strateegia – Personalistrateegia – IT-strateegia... 1

Majandus → Juhtimine
51 allalaadimist
thumbnail
5
docx

KESKKONNASTRATEEGIA JA SÄÄSTVA ARENGU PÕHIMÕTTED

Strateegia väljatöötamisel tegid koostööd erinevate valdkondade teadlased ja mitmed huvirühmad. Säästev Eesti 21 määratleb Eesti riigi ja ühiskonna arendamise eesmärgid aastani 2030 ning seostab majandus-, sotsiaal- ja keskkonnavaldkonna arengud kooskõlas ülemaailmsete (Agenda 21) ja Euroopa Liidu suunisdokumentidega. Säästev Eesti 21 arengueesmärgid aastani 2030 on: Eesti kultuuriruumi elujõulisus ­ Eesti kultuuriruumi ulatuse suurendamine, kultuuri funktsionaalsuse edendamine ja kultuuri ajaline pidevus ja plastilisus. Eesti rahvastikuolukorra stabiliseerumine (eesti on nooremale põlvkonnale eelistatud elu- ja tööpaik), hääbumishirm on kadunud (Eesti kultuuri dünaamilise tasakaalu ja jätkusuutlikkuse saavutamine suhetes maailmakultuuriga), virtuaalne eestlus (oluline osa Eesti kultuurist on kättesaadav virtuaalsetes arhiivides, muuseumides ja raamatukogudes, st rahvusvaheliselt

Loodus → Keskkonnaõpetus
79 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Majanduse alusmõisted

, . . kku 57 punkti . Mõiste, Vastus Määratlus, 1 Alternatiiv- Kaubad ja teenused, mis rahuldavad inimeste vajadusi e.loobumiskulu 2 Ceteris paribus B Tootmisfaktorid, mis hõlmavad eeskätt füüsilisi ressursse (hooneid, rajatisi, seadmeid) ja finantsilised vahendid, mida kasutatakse hüviste tootmiseka 3 Hüvised C Seaduspärasus, mille korral TVK puhul ühe toote tootmise suurendamine toob kaasa järjest suurema loobumiskulu 4 Investeerimine D Parima alternatiivse võimaluse maksumus, millest loobutakse valiku tegemisel 5 Kapital E Kõik muud tingimused jäävad samaks 6 Kasvavate F Kapitali suurendamine eesmärgiga u saada tulu, teenida kasumit alternatiivkulude seadus

Majandus → Ettevõtemajandus
7 allalaadimist
thumbnail
12
docx

Keemia alused protokoll 3

tavaliselt osarõhkude kaudu ( ) Le Chatelier' printsiip: Tingimuste muutmine tasakaalusüsteemis kutsub esile tasakaalu nihkumise suunas, mis paneb süsteemi avaldama vastupanu tekitatud muutustele. Tasakaalu mõjuvad faktorid:  Temperatuuri tõstmine nihutab endotermilise (soojuse neeldumisega kulgeva) reaktsiooni tasakaalu paremale, eksotermilise reaktsiooni tasakaalu aga vasakule  Lähteainete kontsentratsiooni suurendamine nihutab reaktsiooni tasakaalu paremale, aga produktide kontsentratsiooni suurendamine - vasakule  Rõhu tõstmine gaasiliste ainete osavõtul kulgevates tasakaalureaktsioonides nihutab tasakaalu suunas, kus gaasiliste ainete molekulide arv väheneb. ∆C Reaktsiooni kiirus: V= V t =−tanα V =k 1 ∙ C pA ∙ C qB ∆t ; ;

Keemia → Keemia alused
14 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Töö organiseerimine

Töö organis. ­ uued tööd, teenused tehnoloogiad. Töö organiseerimist mõjutavad: teaduse ja tehnika progress, töötajate tehniline ja kultuuriline tase, rahvamajanduses toimuvad majandusreformid 2 etapis: 1. Tuleb kõrvaldada ebaratsionaalne ajakulu. 2. Otsitakse abi uuringutest jms. Töö organis. 3 põhisuunda: uute täiustatud töövahendite kasutuselevõtt, töötingimuste muutmine antud töövahendite kasutusevõtmisel, elavtööviljakuse suurendamine; 4 suunda veel: optimaalsete töötingimuste loomine, töö meeldivuse suurendamine, töö materiaalse ja moraalse stimuleerimise täiustumine, töökoha katkematu teenindamise korraldamine. Töökorraldusega seoses olevad küsimused: inimese kui elavtööjõu uurimine, inimtööga seotud materiaalsete vahendite uurimine, ratsionaalsemate tööorganiseerimisvormide väljatöötamine. Töö organiseerimise printsiibid: töö läbi mõelda ja koostada plaan, mudel mõttekujutuses; töövahendid on vaja hästi ette valmistada; töökohas...

Majandus → Majandus
21 allalaadimist
thumbnail
25
ppt

Karjääriplaneerimise paradigmad ja teooriad.

konstruktivistlikust vaatenurgast Karjääriplaneerimine = oma elu juhtimine Karjääriplaneerimine on tervikliku iseloomuga ­ võtab arvesse inimest tervikuna (huvid, võimed, väärtused, hoiakud jne.) ja konteksti, kus ta tegutseb Vance Peavy: karjääriplaneerimine sotsiodünaamilisest vaatenurgast I Me elame mitmete reaalsuste maailmas ­ ei ole olemas ühte objektiivset reaalsust Inimese areng kui eneseloomise protsess Karjääriplaneerimise eesmärk on isikliku vabaduse suurendamine Isikliku vabaduse suurendamine = valikuvõimaluste suurendamine Valikuvõimalused sõltuvad inimese võimetest, oskustest ja võimalustest Vance Peavy: karjääriplaneerimine sotsiodünaamilisest vaatenurgast II Karjääriplaneerimiseks vajalik: Oma saavutuste ja isiklike tugevate külgede määratlemine Oma potentsiaalsete võimete avastamine ja edasiarendamine Oma eesmärkide ja väärtushinnangute teadvustamine, kogemuste, tähenduste ja tuleviku

Pedagoogika → Alternatiivpedagoogika
37 allalaadimist
thumbnail
24
docx

Keemia praktikum nr3: Keemiline tasakaal ja reaktsioonikiirus

Hinnangut võimaldab anda Le Chatelier´i printsiip. Tingimuste muutmine tasakaalusüsteemis kutsub esile tasakaalu nihkumise suunas, mis paneb süsteemi avaldama vastupanu tekitatud muutustele. Tingimused mida saab muuta on, eelkõige lähteainete konsentratsioon, temperatuur ja rõhk. Siin peetakse silmas seda, kuidas need tingimused mõjutavad juba tasakaaluolekus olevat süsteemi. Konsentratsioon. Lähteainete kontsentratsiooni suurendamine nihutab reaktsiooni tasakaalu paremale. Lähteainete konsentratsioonide suurendamisele avaldab süsteem vastupanu sellega, et kulutab neid rohkem ära, lähteainete molekule tasakaalus olevasse süsteemi juurde viies suureneb nende kokkupõrgete tõenäosus, mis viib saaduse tekkeni. Saaduse konsentratsiooni suurendamine nihutab tasakaalu vasakule (lähteainete tekke suunas). 2 Temeratuur

Keemia → Keemia alused
17 allalaadimist
thumbnail
9
odt

Terase termotöötlus

kuumutamise ja sellele järgneva kiire jahutamisega. Score: 2/2 12. Millest sõltub detaili läbikarastuvus? Student Response A. Detaili ristlõikest B. Jahutuskeskkonnast C. Terase keemilisest koostisest D. Austeniseerimise temperatuurist Score: 2/2 13. Mis on tsementiitimine? Student Response A. Pinnakihi kõvaduse suurendamine karastamise teel B. Pinnakihi rikastamine lämmastikuga C. Pinnakihi rikastamine lämmastiku ja süsinikuga ja sellele järgnev karastamine ning noolutamine Student Response D. Pinnakihi rikastamine süsinikuga ja sellele järgnev karastamine ning noolutamine Score: 2/2 14. Mis järgus tehakse detaili töötlus? Student Response A

Materjaliteadus → Tehnomaterjalid
209 allalaadimist
thumbnail
8
docx

Personali kordamisküsimused

Tulemusi arvestatakse edasiste tegevuste kavandamisel – edutamine, palgatõus jne. · Atesteerimine – töötaja vastavuse hindamine ametikoha nõuetest tulenevalt · Hindamissüsteem – tööalasel hindamisel kasutatav põhimõtete ja protseduuride kogum koos rakenduusviisiga ( nt. hindamisjuhend) 23. Millised on personali arendamise eesmärgid? Personali arendamise eesmärgid: · Töötajate pädevuse tõstmine ja universaalsuse suurendamine · Töötajate rahulolu suurendamine ja motiveerimine · Töötajate arendamise, eneseteostuse ja karjäärivõimaluste avardamine · Personali kujundamine ja järelkasvu tagamine · Töötajate ja organisatsiooni töötulemuste parandamine ning kohanemisvõime suurendamine · Organisatsiooni konkurentsivõime suurendamine 24. Millistest etappidest koosneb arendus- ja koolitustegevuse tsükkel? Koolitusvajaduse väljaselgitamine, koolitusplaani koostamine, koolituse läbiviimine ja koolituse hindamine. 25

Muu → Personaliarvestus
31 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Raha ja pangandus

8. Millised on keskpanga funktsioonid? 7 tk. -raha emissioon ja valuutareservi hoidmine -riigi kulla- ja valuutareservi hoidmine -järelvalve kommertspankade majandustegevuse üle -kommertspankade kohustuslike ja teiste reservide hoidmine -kommertspankadele laenu andmine -pankadevahelised tasaarveldused -riikliku raha- ja panganduspoliitika teostamine -valitsuse laenude organiseerimine 9. Raha loomine on: -raha trükkimine keskpangas -raha kujundamine kaskpangas -majanduses ringleva raha hulga suurendamine kommertspankade kaudu-õige vastus -raha pakkumise suurendamine keskpanga laenude kaudu 10. Mida näitab kohustuslik reservimäär? Kohustuslik reservimäär näitab kommertspankade kohustust hoida Keskpangas kindlat % kogust raha (suhtes hoiustega). 11. Milles seisneb finantsvahenduse olemus? Finantsvahendus on ühiskondlik institutsioon, kus ühtede majanduse subjektide raha ülejääk korvab teiste subjektide raha puudujäägi. 12. Laenuandja andis raha laenuks üheks aastaks

Majandus → Raha ja pangandus
279 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Ostu-müügisituatsioonid

sellega kaasneda. GMO ehk geeniliselt muundatud organism on kunstlikult geenide muundamise teel loodud, parandatud või muudetud taimesortide, aga ka loomatõugude üldnimi. Taimede geneetilise muundamise eesmärgid: 1. Saagikuse parandamine 2. Taimede kahjurite suhtes vastupidavamaks muutmine 3. Tööjõukulu vähendamine 4. Keskkonna kaitsmine 5. Säilivuse parandamine 6. Külmakindluse suurendamine 7. Toiteväärtuse suurendamine Kõige suuremaks terviseriskiks peetakse GMO toiduga kaasnevat toiduallergiat. Geneetiliselt muundatud toidu suhtes tundlike inimeste hulka peetakse sama suureks kui iga uue toiduaine, ravimi või kosmeetikatoote vastu tundlike inimeste hulka. Kuna geneetilise muundamise puhul kantakse taimele ühe või teise liigi geene, siis võib juhtuda, et uus toiduaine on teiste omadustega kui tavaline, muundamata toiduaine ja ta võib inimesel allergiat tekitada.  Ostja valib keeduvorste

Majandus → Müügitöö alused
13 allalaadimist
thumbnail
7
docx

Tööhõivepoliitika Eestis

Seepärast on pikaajalisteks eesmärkideks seatud kogu tööealise elanikkonna võimalikult kõrge tööga hõivatuse saavutamine ning pikaajalise töötuse ja mitteaktiivsuse ning toetustest sõltumise ennetamine. Liikumaks pikaajaliste eesmärkide täitmise poole, on järgneval kahel aastal plaanis keskenduda aktiivsete tööturumeetmete arendamisele, sh seada aktiivsuse nõuded töötuabiraha saajatele. Samuti on kavandatud tööhõivemeetmete valiku suurendamine ning juhtumikorralduse ja võrgustikutöö rakendamine. See tähendab, et rohkem tähelepanu pööratakse töötutele vajaliku ja tulemusliku abi osutamisele. Kuna puuetega inimesed on üks tegevuskava peamisi sihtrühmi ning nende tööhõive määr on väga madal, alustati 2004. aastal puuetega inimestele suunatud tööhõivemeetmete pakkumisega. Näiteks on tööhõiveametites puuetega inimeste konsultandid, on välja töötatud töökohtade kohandamise programm ning

Majandus → Majandus
64 allalaadimist
thumbnail
18
docx

Terase töötlus praktikum 5

(väntvõll) kiire kuumutamise ja sellele järgneva kiire jahutamisega. Score: 2/2 12. Millest sõltub detaili läbikarastuvus? Student Response A. Detaili ristlõikest B. Jahutuskeskkonnast C. Terase keemilisest koostisest D. Austeniseerimise temperatuurist Score: 2/2 13. Mis on tsementiitimine? Student Response A. Pinnakihi kõvaduse suurendamine karastamise teel B. Pinnakihi rikastamine lämmastikuga C. Pinnakihi rikastamine lämmastiku ja süsinikuga ja sellele järgnev karastamine ning noolutamine D. Pinnakihi rikastamine süsinikuga ja sellele järgnev karastamine ning noolutamine Score: 2/2 14. Mis järgus tehakse detaili töötlus? Student Response A. Peale karastamist ja noolutamist traaterosioon või mahterosioon meetodil

Tehnoloogia → Metallide termotöötlus ja...
18 allalaadimist
thumbnail
10
docx

Terase termotöötlus

Score: 2/2 12. Millest sõltub detaili läbikarastuvus? Student Response A. Detaili ristlõikest B. Jahutuskeskkonnast C. Terase keemilisest koostisest D. Austeniseerimise temperatuurist Score: 0/2 13. Mis on tsementiitimine? Student Response A. Pinnakihi kõvaduse suurendamine karastamise teel B. Pinnakihi rikastamine lämmastikuga C. Pinnakihi rikastamine lämmastiku ja süsinikuga ja sellele järgnev karastamine ning noolutamine D. Pinnakihi rikastamine süsinikuga ja sellele järgnev karastamine ning noolutamine Score: 2/2 14. Mis järgus tehakse detaili töötlus? Student Response A

Materjaliteadus → Materjaliõpetus
67 allalaadimist
thumbnail
9
doc

Praktikum nr 5. Terase termotöötlus

(väntvõll) kiire kuumutamise ja sellele järgneva kiire jahutamisega. Score: 2/2 12. Millest sõltub detaili läbikarastuvus? Student Response A. Detaili ristlõikest B. Jahutuskeskkonnast C. Terase keemilisest koostisest D. Austeniseerimise temperatuurist Score: 2/2 13. Mis on tsementiitimine? Student Response A. Pinnakihi kõvaduse suurendamine karastamise teel B. Pinnakihi rikastamine lämmastikuga C. Pinnakihi rikastamine lämmastiku ja süsinikuga ja sellele järgnev karastamine ning noolutamine D. Pinnakihi rikastamine süsinikuga ja sellele järgnev karastamine ning noolutamine Score: 2/2 14. Mis järgus tehakse detaili töötlus? Student Response A. Peale karastamist ja noolutamist traaterosioon või mahterosioon

Materjaliteadus → Tehnomaterjalid
186 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Maaviljeluse kodutöö

Sügisel tehakse künd kuni on +10C mullas, sest kuni selleni toimub elutegevus mullas ja lagunemisprotsess käib. Kevadel võtab mulla soojenemine rohkem aega ja aega oodata pole, samas kevadel muld soojeneb kiiremini. Kevadel taimejäänuste lagunemine võtab mullast toiteaineid, mida on vaja kultuurtaimedele juba. Künnisügavuse määrab ära huumuskihi paksus, mis on Eestis 18-25cm. Sügavuse suurendamine on kulukas, sest 1cm võrra suurendamine nõuab 5-7% energiat. Künni viisidest on olemas eeviisiline, silekünd ja ringkünd. Väljaotsa põllul kasutatakse eeviisilist kündi, kus põld jaotatakse ristkülikuteks, kus vahelduvad kokkukünnil ja lahkukünnil eed. Kündi alustatakse kokkukünni eega. Kusjuures kokkukündi alustatakse lahkukünniga, sest vastasel juhul jääks 70cm riba kündmata. Künni teostamisel tuleb jälgida, et kokku ja lahkukünni eed ei satuks kokku eelmise aasta eedega.

Põllumajandus → Põllumajandus
7 allalaadimist
thumbnail
10
doc

Ainete kontsentratsiooni muutuste mõju tasakaalule

vastassuunaliste reaktsioonide kiirused saavad võrdseks, ühegi aine kontsentratsioon enam ajas ei muutu ja tekkinud segus on sõltuvalt tingimustest rohkem või vähem kõiki reaktsioonis osalevaid aineid – nii lähteaineid kui saadusi. Sellist olukorda nimetatakse keemiliseks tasakaaluks. Keemiline tasakaal on nn dünaamiline tasakaal, sest protsessid ei ole lõppenud, vaid nad kulgevad vastassuundades ühesuguse kiirusega. Kontsentratsioon. Lähteainete kontsentratsiooni suurendamine nihutab reaktsiooni tasakaalu paremale. Lähteainete kontsentratsioonide suurendamisele avaldab süsteem vastupanu sellega, et kulutab neid rohkem ära, seega tekib rohkem ammoniaaki. Põhitegurid, mis mõjutavad reaktsioonikiirust, on järgmised: reageerivate ainete eripära ; reageerivate ainete kontsentratsioon; temperatuur; katalüsaatorite toime; reageerivate ainete kokkupuutepinna suurus. Katses hinnatakse tasakaalukonstandi avaldise põhjal, kumb aine, kas NH4SCN või

Keemia → Keemia alused
1 allalaadimist
thumbnail
18
ppt

Keemilise reaktsiooni kiirus ja tasakaal

· ENDOTERMILINE ­ Energia neeldub, H > 0 ­ Tavaliselt lagunemisreaktsioonid · (Lahustumisel: kristallivõre lõhkumine (sidemete katkemine)) 3. REAKTSIOONI KIIRUS · Keemilise reaktsiooni kiirus näitab ajaühikus ruumalaühiku kohta tekkinud või reageerinud ainehulka (moolides). mol/dm3s Reaktsiooni kiiruse kasvu põhjustavad tegurid: · Temperatuuri tõstmine · Segamine · Kontsentreerimine · Tahke aine peenestusastme suurendamine · Gaaside puhul rõhu suurendamine 3. REAKTSIOONI KIIRUS · Katalüsaator ­ muudab reaktsiooni kiirust, osaledes aktiivse vaheühendi moodustamisel, aga eraldub reaktsiooni lõpus algses koguses. ­ Negatiivne katalüsaator on inhibiitor; ­ Inimorganismis ensüümid: katalüüsivad kindlaid reaktsioone! 4. REAKTSIOONI TASAKAAL · Pöördumatud reaktsioonid ­ Kulgevad ühes suunas ja lõpuni ­ Mg + O2 2 MgO ­ NaOH + HCl NaCl + H2O · Pöörduvad reaktsioonid

Keemia → Keemia
15 allalaadimist
thumbnail
16
pptx

Eksamiteks valmistumine

Eksamiteks valmistumine Kerli Tagel, Maria Sarova, Marina Dudkina, Marta Leen Volar, Tiina Braun 2017 Asjad, mida teha eduka eksamisoorituse huvides Mõtteerksuse suurendamine (mõistatused, viktoriinid jne) Vaimse vastupidavuse suurendamine Füüsilise vormi parandamine Õige toitumine Kehakella eksamite ajaga vastavusse viimine Kirjutuslaua ja ümbruse korrastamine Hästi magamine Aktiivne kordamine Asjad, mida ei soovita teha Alkoholi ja muude uimastite tarvitamine Energia vähemolulistele asjadele kulutamine (TV, arvutimängud jne) Liiga kaua õppimine Oluliste teemade vältimine Passiivselt materjali lugemine Huupi õppimine Ettevalmistustööd Info kogumine

Muu → Ainetöö
7 allalaadimist
thumbnail
8
docx

Reformierakonna valimisplatvormi analüüs

kutseoskuste tõstmisele, mis võimaldavad neil tööturul taotleda paremaid tingimusi ja palka. 3.Paremate tingimuste loomine uute töökohtade tekkeks. Lisaks positiivsele majandus- ja õiguskeskkonnale vajab Eesti tööturg tänapäevast tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustust, mis motiveerib töötajaid hoolima oma tervisest ja tööandjaid pakkuma oma töötajaile tervist toetavat töökeskkonda. 4.Elukestva õppe ja töötute ümberõppe vahendite suurendamine. Elukestvas õppes osalevate inimeste arv on Eestis viimastel aastatel kahekordistunud, samas oleme selles osas endiselt kaugel Põhjamaadest.Reformierakonna eesmärk on elukestvas õppes osalevate inimeste arvu viimine Põhjamaade tasemele ning ümberõppes osalevate madalama haridusega isikute arvu suurendamine. 5.Töötajate ja tööandjate rolli suurendamine tööturu korraldamisel. 6.Puuetega inimeste elukvaliteedi parandamine. Reformierakonna silmis on kõik

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
14 allalaadimist
thumbnail
55
ppt

Pidurid, abs

Esirataste blokeerumine Tagarataste blokeerumine Pöörlemissageduse künnis Piduripedaalile vajutamine Piduripedaali vabastamine Piduripedaalile vajutamine Piduripedaali vabastamine Võrdlus ABS ABS tööpiirkond ABS i tööpõhimõte ABS ehitus Arvutuslik informatsioon Füüsiline informatsioon Lisatingimused Tööpiirkond ABS tööpõhimõte ilma pidurduseta Pidurdamisel Rõhu hoidmisel Rõhu vähendamisel Juhtimisloogika Vooluga juhitav ABS Rõhu suurendamine Rõhu vähendamine Impulssjuhtimisega ABS Hüdroskeem

Auto → Auto õpetus
56 allalaadimist
thumbnail
8
docx

Ainete kontsentratsiooni muutuste mõju tasakaalule

Katalüsaatorid – tõstavad reaktsiooni kiirust Inhibiitor – aeglustavad reaktsiooni Töö käik Raud(III)kloriid ja NH4SCN tasakaalukonstant FeCl3 + 3NH4SCN Fe(SCN)3 + 3NH4Cl 1 3 [ Fe ( SCN )3 ] × [ NH 4 Cl ] K c= 1 3 [ FeCl3 ] × [ NH 4 SCN ] Anda hinnang, kuidas nihkub tasakaal järgmistel juhtudel: 1. FeCl3 kontsentratsiooni suurendamine – saaduseid ehk produkte tekib rohkem 2. NH4SCN kontsentratsiooni suurendamine – produkte tekib rohkem 3. NH4Cl – Kontsentratsiooni suurendamine – lähteaineid tekib juurde Kontrollisin tasakaalu katseliselt. Selleks võtsin keeduklaasi 20 ml destilleeritud vett ja lisasin 2 tilka küllastunud FeCl3 lahhust ning 2 tilka NH4SCN lahust. Segasin hoolikalt ning jagasin tekkinud punase lahuse 4 katseklaasi vahel võrdselt silma järgi ära. Ligikaudu 5 ml ühte katseklaasi.

Keemia → Biokeemia
1 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun