Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Majutuse eksam (1)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis on majutustoode ?
 • Mida räägib turismiseadus majutusettevõtlusest ?
 • Milles seisneb majutusettevõtte registreerimise kohustus ?
 • Miks peab majutusettevõttes külastajaid registreerima ?
 • Millised on majutusettevõtted omandisuhtest lähtuvalt ?
 • Millega saab tulla ?
 • Milleks piirkonda tullakse ja kes tuleb ?
 • Millised on hotellipidaja kohutused ülebroneeringu puhul ?
 • Mida tähendab majutusettevõtte hetkevõimalus ?
 • Millised on rikkaliku hommikusöögi koostisosad ?
 • Millised on pool rikkaliku hommikusöögi koostisosad ?
 • Keskmine ööbimine ?
 • Mida tähendab REV PAR ?
 • Mis on iseteenidus terminal ?
 • Kellele on suunatud majutusettevõtte turundus ?
 • Millised on majutusettevõtte turunduse eesmärgid ?
 
Säutsu twitteris
 • Mis on majutustoode?
  On klendi elamus , kogemus, mulje, mis kujuneb paljude komponentide koosmõjul, nagu majutuskoha asukoht, keskkond, interjöör, eksterjöör, teenuste valik ja tase, teenindajate profesionaalsed oskused ja välimus, hotelli imago .söök, jook, , lõhnad, materjalid, värvid mööbel disain .rahuldus ja turvatunne .
  Külastuseelne koha tellimine , sisseregistreerimine saabumisel, väljaregistreerimine lahkumise, pakihoid, arveldamine , puhtus ja kord, külalislahkus, toitlustamine, muud teenused, bassein, juuksur, kauplused rõivaste puhastus, jne.
  Majutustoode on kompleksne sulam erinevatest teguritest, mis üksteise koosmõjul peaksid meelitama külastajaid seda tarbima.
  Konkreetne majutustoode kujuneb igale majutuskohale omastest osadest, nt suure luksushotelli puhul rõhutakse teenuste tasemele, lisateenuste paljususele, kvaliteedile, teenuse profesionaalsusele- teenus on suunatud konkreetsele sihtrühmale – ärireisija , jõukas puhkusereisija. Keskklassihotellid toovad esile soodsad hinnad.
 • Mida räägib turismiseadus majutusettevõtlusest?
  Majutusettevõte
  (1) Majutusettevõte on majandusüksus, mille kaudu ettevõtja pakub tasu eest majutusteenust ja sellega kaasnevaid teenuseid.
  (2) Majutusteenuseks ei loeta:
  1) juriidilise isiku poolt temale kuuluva vara arvel oma töötajate majutamist;
  2) majutamist, mille puhul sõlmitakse eluruumi üürileping tähtajaga üle 30 päeva;
  3) õppeasutuse poolt selles õppeasutuses õppivate isikute majutamist;
  4) füüsilise isiku poolt temale kuuluva vara arvel oma perekonna liikmete või teiste isikute majutamist ilma sellekohase reklaamita;
  5) füüsilise isiku poolt temale kuuluva vara arvel kuni viie isiku majutamist;
  6) majutamist regulaarliinil sõitvas transpordivahendis.
  §18. Majutusettevõtete liigid
  (1) Majutusettevõtte liik iseloomustab majutusettevõtet ja selle kaudu pakutavat majutusteenust. Majutusettevõtete põhilised liigid on hotell , motell , külalistemaja, hostel , puhkeküla ja - laager , puhkemaja , külaliskorter, kodumajutus .
  (2) Hotell on toitlustusteenust pakkuv vähemalt 10 majutusruumiga majutusettevõte.
  (3) Motell on eeskätt mootorsõidukitega liikujate teenindamiseks mõeldud toitlustusteenust pakkuv vähemalt 10 majutusruumiga maantee läheduses paiknev majutusettevõte, kus on tagatud turvaline parkimine .
  (4) Külalistemaja on toitlustusteenust pakkuv vähemalt viie majutusruumiga majutusettevõte.
  (5) Hostel on toitlustusteenust või toiduvalmistamise võimalust pakkuv majutusettevõte.
  (6) Puhkeküla ja -laager on piiratud mahus teenuseid pakkuv majutusettevõte, kus on platsid telkide ja/või haagissuvilate jaoks, parkimiskohad mootorsõidukitele ja võivad olla ka majutushooned.
  (7) Puhkemaja on puhkuseks mõeldud majutusettevõte, mille toiduvalmistamise võimalust pakkuv majutushoone üüritakse välja täies ulatuses.
  (8) Külaliskorter on majutusettevõte, mille toiduvalmistamise võimalust pakkuv majutusüksus on korter , mis üüritakse välja täies ulatuses.
  (9) Kodumajutus on hommikusööki pakkuv füüsilise isiku valduses olevas talus , majas või korteris paiknev majutusettevõte.
  (10) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud määratlusi võib majutusettevõtete puhul kasutada vaid juhul, kui majutusettevõte vastab selle liigi kirjeldusele ning kehtestatud nõuetele.
  (11) Kui majutusettevõte ei vasta ühegi käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud liigi kirjeldusele ega seda liiki majutusettevõttele kehtestatud nõuetele, võib ettevõtja kasutada muud sobivat määratlust.
  §19. Majutusettevõtte tunnustamine
  (1) Ettevõtja võib osutada majutusteenust ainult tunnustatud majutusettevõtte kaudu.
  (2) Majutusettevõtte tunnustamine on majutusettevõtte vastavuse hindamine kohustuslikele nõuetele.
  (3) Majutusettevõtet tunnustab oma haldusterritooriumi piires kohalik omavalitsus, kes kaasab selleks eksperdina turismiinfokeskuse töötaja või muu pädeva isiku.
  (31) Kui majutusettevõte ei vasta ühelegi § 18 lõikes 1 nimetatud liigi kirjeldusele ega seda liiki majutusettevõttele kehtestatud nõuetele, võib majutusettevõtte tunnustada liiki määratlemata või ettevõtja poolt määratletuna, kui majutusettevõte vastab majutusettevõtetele kehtestatud üldnõuetele.
  (4) Majutusettevõtetele esitatavad kohustuslikud nõuded ja majutusettevõtte tunnustamise korra kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.
  §20. Majutusettevõtte tunnistus
  (1) Majutusettevõtte vastavust kohustuslikele nõuetele kinnitab majutusettevõtte tunnistus.
  (2) Majutusettevõtte tunnistuse väljastab ja tunnistab kehtetuks kohalik omavalitsus.
  (3) Majutusettevõtte tunnistus väljastatakse kuni kolmeks aastaks.
  (4) Majutusettevõtte tunnistus kaotab kehtivuse majutusettevõtte tunnistuse kehtivuse tähtaja lõppemisel või tunnistatakse kehtetuks, kui majutusettevõte ei vasta enam kohustuslikele nõuetele.
  (5) Majutusettevõtte tunnistuse kehtivuse tähtaja lõppemise korral on kohalikul omavalitsusel õigus majutusettevõtte tunnistust pikendada kuni samale majutusettevõttele väljastatud järgutunnistuse kehtivuse tähtaja lõppemiseni.
  (6) Majutusettevõtte tunnistusele kantakse:
  1) majutusettevõtte nimi, liik, asukoha aadress;
  2) ettevõtja nimi ja olemasolu korral äriregistri registrikood;
  3) majutusettevõtte tunnistuse väljastaja nimi ja pitsati jäljend, ametniku nimi, ametinimetus ja allkiri ;
  4) majutusettevõtte tunnistuse väljastamise kuupäev ja kehtivuse tähtaeg;
  5) majutusettevõtte tunnistuse number.
  (7) Kohalik omavalitsus on kohustatud teavitama käesoleva seaduse § 26 lõikes 5 nimetatud isikut kohe majutusettevõtte tunnistuse väljastamisest ja selle kehtetuks tunnistamisest.
  (8) Majutusettevõtte tunnustamise taotluse menetlemise eest tasutakse riigilõivu.
  §21. Majutusettevõtte järk
  (1) Majutusettevõtte järk (edaspidi järk) näitab majutusettevõtte ja majutusettevõttes pakutavate teenuste taset.
  (2) Järkude omistamise aluseks olevad nõuded ja järgu omistamise korra kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.
  (3) Järgu omandamine on ettevõtjale vabatahtlik.
  §22. Järgutunnistus
  (1) Majutusettevõtte vastavust järgunõuetele kinnitab järgutunnistus.
  (2) Järgutunnistuse väljastab ja tunnistab kehtetuks majandus- ja kommunikatsiooniminister.
  (3) Järgutunnistus väljastatakse kuni kaheks aastaks.
  (4) Järgutunnistus kaotab kehtivuse järgutunnistuse kehtivuse tähtaja lõppemisel või tunnistatakse kehtetuks, kui majutusettevõte ei vasta enam järgunõuetele.
  (5) Järgutunnistusele kantakse:
  1) majutusettevõtte nimi, liik, järk ja asukoha aadress;
  2) ettevõtja nimi, olemasolu korral äriregistri registrikood;
  3) järgutunnistuse väljastaja nimi, ametinimetus, allkiri ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi pitsati jäljend;
  4) järgutunnistuse väljastamise kuupäev ja kehtivuse tähtaeg;
  5) järgutunnistuse number.
  (6) Järgutunnistuse väljastamise eest tasutakse riigilõivu.
  §23. Majutusettevõtte tähistus
  (1) Majutusettevõtte fassaadil või juurdepääsutee ääres peab paiknema majutusettevõtte tähistus majutusettevõtte nime, liigi ja järgutähisega viimase olemasolu korral.
  (2) Majutusettevõtte nimes võib kasutada majutusettevõtte tunnistusele märgitud majutusettevõtte liigi nimetust ja järgu olemasolu korral järgutähist.
  (3) Maapiirkonnas asuva külalistemaja, hosteli, puhkeküla ja -laagri, puhkemaja ning kodumajutuse nimes võib kasutada sõna « turismitalu ».
  §24. Registreerimise kohustus
  (1) Majutusettevõtte majutusteenuse kasutaja registreeritakse majutusettevõttes.
  (2) Registreerimisel täidetakse külastajakaart, millele kantakse majutusteenuse kasutaja nimi, elukoht ja majutusteenuse osutamise aeg, ning külastajakaardile kirjutab alla majutusteenuse kasutaja.
  (3) Külastajakaarte säilitatakse majutusettevõttes kaks aastat nende täitmise päevast arvates.
  § 30. Järelevalve teostajad
  (1) Käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete järgimise üle teostavad vastavalt oma pädevusele järelevalvet:
  1) valla- või linnavalitsused;
  2) Päästeamet;
  3) Tarbijakaitseamet;
  4) Tervisekaitseinspektsioon.
  (2) Tarbijakaitseamet teostab kontrolli registri andmete õigsuse üle reisiettevõtjate osas ning valla- või linnavalitsused majutusettevõtete osas.
  § 301. Järelevalvet teostava ametiisiku õigused ja kohustused
  (1) Järelevalvet teostaval ametiisikul on vastavalt oma pädevusele õigus:
  1) kontrollida käesoleva seaduse täitmist takistamatult ja ette teatamata;
  2) kontrollimiseks siseneda takistamatult majutusteenuse osutaja, reisiettevõtja või turisminfokeskuse majandus- või kutsetegevuse raames kasutatavale territooriumile või ehitisse;
  3) saada riigiasutuselt, valla- või linnavalitsuselt, kontrollitavalt ettevõtjalt ja tema töötajatelt järelevalve teostamiseks vajalikku informatsiooni;
  4) tutvuda kohapeal majutusteenuse või reisiteenuse osutamist puudutavate või turismiinfokeskusena tegutsemisega seonduvate dokumentidega ja saada nendest ärakirju;
  5) kontrollida majutusettevõtte, osutatava majutusteenuse ja sellega kaasneva teenuse vastavust kehtestatud nõuetele, sealhulgas tervisekaitse- ja ehitise ohutusnõuetele;
  6) kontrollida reisiettevõtja tegutsemise vastavust kehtestatud nõuetele;
  7) kontrollida turismiinfokeskuse vastavust kehtestatud nõuetele;
  8) kontrollida registreeringu olemasolu ja registriandmete õigsust, kui registreeringu nõue on seadusega sätestatud;
  9) teha ettekirjutus .
  (2) Järelevalvet teostav ametiisik peab oma tööülesannete täitmisel esitama ametitõendi.
  (3) Järelevalvet teostav ametiisik on kohustatud tagama talle järelevalve käigus teatavaks saanud äri- ja tehnikateabe konfidentsiaalsuse, kui seadus ei näe ette selle avaldamist.
  § 31. Järelevalvet teostava ametiisiku ettekirjutus
  (1) Käesoleva seaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete rikkumise lõpetamiseks teeb järelevalvet teostav ametiisik ettekirjutuse, milles:
  1) juhib tähelepanu õigusrikkumisele;
  2) kohustab tegema edasise tegevuse õiguspäraseks jätkamiseks vajalikke toiminguid ;
  3) esitab vajaduse korral nõude õigusrikkumisega seotud tegevuse osaliseks või täielikuks peatamiseks.
  (2) Käesoleva seaduse § 30 lõikes 1 nimetatud järelevalvet teostavad asutused kannavad andmed majutusteenuse osutajale või reisiettevõtjale tehtud ettekirjutuse kohta registrisse vastavalt majandustegevuse registri seaduses sätestatule.
  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib järelevalvet teostav ametiisik rakendada sunnivahendit asendustäitmise ja sunniraha seaduses (RT I 2001, 50, 283; 94, 580) sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär on 10 000 krooni.
  VASTUTUS
  § 312. Majutusettevõttele kehtestatud nõuete rikkumine
  (1) Majutusettevõttele kehtestatud nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.
  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.
  § 313. Majutusteenuse kasutaja registreerimise kohustuse ja külastajakaardi säilitamise nõude rikkumine
  (1) Majutusteenuse kasutaja registreerimise kohustuse või külastajakaardi säilitamise nõude rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.
  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 30 000 krooni.
  § 315. Menetlus
  (1) Käesoleva seaduse § -des 311–314 sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku (RT I 2001, 61, 364) üldosa ja väärteomenetluse seadustiku (RT I 2002, 50, 313) sätteid.
  (2) Käesoleva seaduse § -des 311 ja 314 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Tarbijakaitseamet.
  (3) Käesoleva seaduse § -s 312 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on:
  1) Tarbijakaitseamet;
  2) valla- või linnavalitsus;
  3) Päästeamet;
  4) Tervisekaitseinspektsioon.
 • Milles seisneb majutusettevõtte registreerimise kohustus?
  Registreering on kohustuslik, tähtajatu, kuid igaaastane registreeringu kinnitus vajalik.
  § 20. Majutusettevõtte registreerimise taotlus
  (1) Ettevõtja, kes soovib osutada majutusteenust, esitab majutusettevõtte registreerimise taotluse majutusettevõtte asukohajärgsele valla- või linnavalitsusele.
  (2) Registreerimistaotluses peavad olema märgitud:
  1) ettevõtja nimi, aadress ja muud kontaktandmed , registrikood või isikukood või viimase puudumisel sünniaeg;
  2) majutusettevõtte nimi ja liik või muu liiki iseloomustav määratlus;
  3) majutusettevõtte aadress ja muud kontaktandmed;
  4) majutusruumide ja majutuskohtade arv;
  5) majutamise periood (kuudes, aasta ringi vms);
  6) kui tunnustamine toiduseaduse tähenduses on nõutud, siis tunnustamise otsuse number, otsuse tegemise kuupäev, otsuse teinud asutuse nimi ja käitlemisvaldkond;
  7) andmed alkohoolsete jookide jaemüügi kohta, kui majutusettevõtte majutusruumis või vastuvõturuumis soovitakse müüa alkohoolseid jooke;
  8) registreerimistaotluse allkirjastanud isiku nimi, ametinimetus ja kontaktandmed;
  9) registreerimistaotluse esitamise kuupäev;
  10) muud seadusega sätestatud andmed.
  (3) Registreeringus märgitud majutusettevõtte aadressi muutumise või majutusteenust osutava ettevõtja vahetumise korral peab taotlema uue registreeringu tegemist.
  § 201. Registreerimismenetlus ja registreerimisandmed
  (1) Registreerimismenetlusele kohaldatakse majandustegevuse registri seaduses sätestatut käesolevast peatükist tulenevate erisustega. Käesoleva seaduse § 20 lõike 2 punktis 7 nimetatud andmete osas kohaldatakse registreerimismenetlusele täiendavalt alkoholiseaduses ja kaubandustegevuse seaduses sätestatut.
  (2) Kui majutusettevõte ei vasta ühelegi käesoleva seaduse § 18 lõikes 1 nimetatud liigile, võib majutusettevõtte registreerida muu liiki iseloomustava määratlusega või liiki määratlemata, kui majutusettevõte vastab majutusettevõttele kehtestatud üldnõuetele.
  (3) Andmed kannab registrisse majutusettevõtte asukohajärgne valla- või linnavalitsus.
  (4) Lisaks majandustegevuse registri seaduses sätestatule peavad registreeringus sisalduma:
  1) majutusettevõtte nimi ja liik või muu liiki iseloomustav määratlus;
  2) majutusettevõtte aadress ja muud kontaktandmed;
  3) majutusruumide ja majutuskohtade arv;
  4) majutamise periood (kuudes, aasta ringi vms);
  5) märge alkohoolsete jookide jaemüügi kohta, kui majutusettevõtte majutusruumis või vastuvõturuumis soovitakse müüa alkohoolseid jooke.
  (5) Lisaks majandustegevuse registri seaduses sätestatule võib majutusettevõtte asukohajärgne valla- või linnavalitsus teha registreerimisest või registreeringu muutmisest keeldumise või registreeringu osalise või täieliku kustutamise otsuse, kui:
  1) majutusteenuse osutajale on käesoleva seaduse §-s 30 nimetatud järelevalveasutuse pädev ametiisik teinud ettekirjutuse majutusettevõtte tegutsemine osaliselt või täielikult peatada;
  2) majutusettevõttele kehtestatud nõudeid on korduvalt või oluliselt rikutud ning käesoleva seaduse §-s 30 nimetatud järelevalveasutuse pädev ametiisik on valla- või linnavalitsusele teinud vastava taotluse.
  Registreering tehakse tähtajatult, kuid ettevõtja, kes omab registristreeringut majandustegevuse registris, peab igal aastal esitama kinnituse registreeringu õigsuse kohta hiljemalt 15. aprilliks. Taotlusi sisestada ja õigsust kinnitada saab elektrooniliselt.
  • FIE-na tegitseval ettevõtjal on võimalus registreerimistaotlust esitada ja registreeringu õigsust kinnitada kodanikuportaalis
  • Äriregistris registreeritud ettevõtjal esindusõigust omava isiku kaudu X-tee teenused ettevõtjale
  Majandustegevuse registri andmed on avalikult kõigile kättesaadavad veebiaadressil: http://mtr.mkm.ee/
  Kui 15. oktoobriks pole kinnitust teinud , siis kustutatakse registrist.
  Kui ei vasta registri nõuetele, .kustutatakse registrist. Kontrollivad, tarbijakaitse , tervisekaitse, päästeamet,
 • Miks peab majutusettevõttes külastajaid registreerima?
  Majutusettevõttes külastaja registreerimine on turismiseadusest tulenev nõue, mille täitmata jätmisel karistuseks rahatrahv kuni 30 000kr.
  Registrikaart on kooslus , mida riigi statistika nõuaab, mida Turismiseadus nõuab ja mida asutus ise vajab.
  Isikuandmed: nimi, kodakondsus, sünniaeg, elukoht, passinumber, telef nr, E-post, auto nr, allkiri, Administraator lisab saabumiskuupäeva, lahkumiskuupäeva ja toa nr-i.
  Turundus : koguda andmeod,, kas võib saata uusi pakkumisi, (meil , telef,)
  Turvalisus: (auto nr) ekstreem olukorras saadakse kiirelt auto omanik kätte, tasulise parkimise tsoon, autole kleeps,
  Turvalisus ka teistele hotelli külalistele ja varale, ning hotelli töötajatele- teatakse, kes sa oled ja kus sa ööbid.
  Teenindaja viisakalt nõuab registrikaardi täitmist, ..mittetäitmisel on teenindajal õigus teenindamisest keelduda. Külastaja peab esitama isikuttõendava dokumendi ja tuleb kontrollida isikuandmete sarnasust või kirjutada andmed maha.
  Sobival hetkel kanda andmed arvuti andmebaasi. Registrikaart panna külalise nähes ära vastavasse lukustatavasse sahtlisse või kappi . On külalise isikuandmete turvalisuse küsimus, seda reguleerib isikuandmete kaitse seadus.
 • Nimeta majutusettevõtete liigid turismiseadusest lähtuvalt?
  Majutusettevõtete põhilised liigid on hotell, motell, külalistemaja, hostel, puhkeküla ja -laager, puhkemaja, külaliskorter, kodumajutus.
  Hotell on toitlustusteenust pakkuv vähemalt 10 majutusruumiga majutusettevõte.
  Motell on eeskätt mootorsõidukitega liikujate teenindamiseks mõeldud toitlustusteenust pakkuv vähemalt 10 majutusruumiga maantee läheduses paiknev majutusettevõte, kus on tagatud turvaline parkimine.
  Külalistemaja on toitlustusteenust pakkuv vähemalt viie majutusruumiga majutusettevõte.
  Hostel on toitlustusteenust või toiduvalmistamise võimalust pakkuv majutusettevõte.
  Puhkeküla- ja laager on piiratud mahus teenuseid pakkuv majutusettevõte, kus on platsid telkide ja/või haagissuvilate jaoks, parkimiskohad mootorsõidukitele ja võivad olla ka majutushooned.
  Puhkemaja on puhkuseks mõeldud majutusettevõte, mille toiduvalmistamise võimalust pakkuv majutushoone üüritakse välja täies ulatuses.
  Külaliskorter on majutusettevõte, mille toiduvalmistamise võimalust pakkuv majutusüksus on korter, mis üüritakse välja täies ulatuses.
  Kodumajutus on hommikusööki pakkuv füüsilise isiku valduses olevas talus, majas või korteris paiknev majutusettevõte.
  Nimetatud määratlusi võib majutusettevõtete puhul kasutada vaid juhul, kui majutusettevõte vastab selle liigi kirjeldusele ning kehtestatud nõuetele. Kui majutusettevõte ei vasta ühegi nimetatud liigi kirjeldusele ega seda liiki majutusettevõttele kehtestatud nõuetele, võib ettevõtja kasutada muud sobivat määratlust.
 • Millised on majutusettevõtted omandisuhtest lähtuvalt?
  Individuaalne juhtimine – eraomand - iseseisev ettevõte, kus hotellipidaja on ise kõigi hotelliga seotud varade omanik, ta on sõltumatu kõigis hotelli opereerimisega seotud otsustes. Omanikul lasub piiramatu vastutus ja täielik kontroll kogu hotelli
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Majutuse eksam #1 Majutuse eksam #2 Majutuse eksam #3 Majutuse eksam #4 Majutuse eksam #5 Majutuse eksam #6 Majutuse eksam #7 Majutuse eksam #8 Majutuse eksam #9 Majutuse eksam #10 Majutuse eksam #11 Majutuse eksam #12 Majutuse eksam #13 Majutuse eksam #14 Majutuse eksam #15 Majutuse eksam #16 Majutuse eksam #17 Majutuse eksam #18 Majutuse eksam #19 Majutuse eksam #20 Majutuse eksam #21 Majutuse eksam #22 Majutuse eksam #23 Majutuse eksam #24 Majutuse eksam #25 Majutuse eksam #26 Majutuse eksam #27 Majutuse eksam #28 Majutuse eksam #29 Majutuse eksam #30
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 30 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2009-01-07 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 82 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor triin222 Õppematerjali autor

  Lisainfo

  eksami küsimused ja vastused
  eksam majutuses vastused , majutus

  Mõisted

  majutustoode, teenuse profesionaalsusele, kehtestab majandus, turisminfokeskuse majandus, saanud äri, registreering, fie, registrikaart, mittetäitmisel, hotell, motell, külalistemaja, hostel, külaliskorter, juhtimisleping, frantsiisileping, frantsiisi võtja, operaator, krediitkaardi andmed, korporatiivsed hinnad, vautšer, vautšer, vautšereid, garantiikiri, ooteleht, ooteleht, majutus, toit jook, lisamüük, majapidamisosakond, vastuvõtu, osakonna ülessanne, personaliosakond, peamisi ülesandeid, majutusjuht, toitlustusjuht, turundusjuht, administratsioon, tellimuse vorm, kinnituskiri, saadetakse e, tellimuse aruanded, logiraamat, inforaamat, kohalejõudmine, vastuvõtulett, võtmekaart, klientide äratamine, päevakoristus, revpar, külastajal, krediitkaardiandmed, ekspress, võtmekontroll, kaardimakse, sularahas, kehtivuse ajal, eraomand, tegevustulem, lennujaamahotellid, kuurorthotell, ärihotell, puhkekeskused, kasiinohotellid, konverentsihotellid, ajaloolised majutuskohad, reisikorralduse järgi, reisirühma liikmetel, ärireisijad, ärireisijad, huvireisijad, erivajadustega klientideks, vastuvõtu, vastuvõtuosakond, turvateenistus, selgitatakse turu, maksekaardiga, deebetkaart, krediitkaard, külastuseelne faas, toimub sisseregistreerimine, majutusettevõttes viibimine, väljaregistreerimise faas, külastusjärgne faas, kadudes, sisseregistreerimine, varajane sisseregistreerimine, varajane väljaregistreerimine, eeldatatvad tulijad, maksmisviis, maksmise aeg, revenue center, support center, delux, executive floor, presidental suites, front office, american plan, poolpansion, rack rate, minirate, group rate, low season, motell, puhkemaja, stayover, kliendi arved

  Meedia

  Kommentaarid (1)

  everleigh profiilipilt
  everleigh: Väga hästi tehtud töö! Tubli.
  13:32 14-03-2011


  Sarnased materjalid

  10
  doc
  Majutuse eksam
  4
  odt
  Majutusteenindus
  193
  docx
  Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt
  8
  doc
  Majutuse eksamiküsimused vastused
  69
  doc
  Turunduse eksam
  1072
  pdf
  Logistika õpik
  52
  doc
  Õigusteaduse eksam
  16
  docx
  ETTEVÕTTEMAJANDUSE EKSAM  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun