Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge

"taotlus" - 861 õppematerjali

taotlus on esitatud, peaks haldusorgan kontrollima taotluse lubatavust, ehk:  oma enda pädevust haldusmenetluse läbiviimiseks;  vorminõuete järgmist;  tähtajanõuete järgimist;  taotluse selgust/täpsust;  taotluse ja sellele lisatud materjalide täielikkust.
taotlus

Kasutaja: taotlus

Faile: 0
thumbnail
1
doc

Taotlus

Registrite- ja infosüsteemide Keskus info(ät)rik.ee 24. november 2011 Andmekaitse Inspektsioon info(ät)aki.ee TAOTLUS Asjas number 1.3.7/11/1236 Palume maha kanda ja hävitada Andmekaitse Inspektsiooni bilansis oleva põhivara sisuhaldustarkvara Roller, inventari number 100029, soetusmaksumus 2264, 57 eurot (ilma käibemaksuta), soetatud 19.12.2005. Vara jääkväärtus on seisuga 30.11.2011 moodustab 0 eurot. Inspektsioon soetas uue veebilahenduse ja vana tarkvara ei ole enam kasutusel ega vajalik. Lugupidamisega /allkirjastatud digitaalselt/ Artur Kass juhataja Kessu Kess, tel 652 2286

Infoteadus → Asjaajamine
20 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Stipendiumi taotlus

Scholarship application Essays My name is .... and I am asking for the Swedbank scholarship for the 2009-2010 academic year. My educational objective is to graduate in 2010 the Tallinn University of Technology and obtain a degree in Business to pursue a career in Accounting. I like to talk to you why I chose for my specialty of accountancy. I have always enjoyed working with computers and I love numbers. In high school was my favorite subject mathematics, too. Accountancy is the specialty, that allows me to pursue both interests ­ I can do something what I really enjoy. In future, when I have finished the university I like to go to work in bank. Maybe in the loan department, because there I have to expand lots of documents, that likes me very much. I like to do work, where I have always something to do. Now I want you to know something about me and my history. In my family, there are my mother, fat...

Keeled → Inglise keel
49 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Dokumenteerimine: Taotlus

Lp Konna Poeg 24.11.2011 nr 1.3.7/11/1236 Registrite- ja Infosüsteemide Keskus Lõkke 4 19081 Tallinn [email protected] Mahakandmistaotlus Palume maha kanda ja hävitada bilansis oleva põhivara sisuhaldustarkvara Roller, inventari number 100029, soetusmaksumus 2264, 57 eurot (ilma käibemaksuta), soetatud 19.12.2005. Vara jääkväärtus on seisuga 30.11.2011 0 eurot. Mahakandmistaotluse põhjus: inspektsioon soetas uue veebilahenduse ja vana tarkvara ei ole enam kasutusel ega vajalik. Lugupidamisega /allkirjastatud digitaalselt/ Artur Kass juhatuse esimees Kessu Kess koostaja tel 652 2286 Väike-Ameerika 19 Telefon 627 4135 Registrikood 70004235 Tallinn 10129 Faks 627 4137 E-post [email protected]

Infoteadus → Dokumentide valmistamine
5 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Töötaotlus

Dear Ms. Higgins 02/02/2012 I saw an advertisement on a ,,Daily News" newspaper. There was written, that You offer some jobs for summer. I´m interested in of babysitter job. I love kids very much. I could make kids always smile and always stop kids crying. I also know a lot of games, which are good to play with kids and I know, how to educate them with playing. I can take big pressure and always be calm. I have done that job a bit before and so I have a little experience. Last year, me and my two friends were babysitters in kindergarten for one day. I also have a two year old brother, who I baby-sit, when my parents are busy or go to work. I´m 16 years old and will turn 17 on autumn. I´ll end the basic school on 15th June. I´ll also give You my phone number and address. My phone number is 56169951 and my home address is Estonia Põlva county Vastse-Kuuste municipality Lootvina village. I enclose a copy of my last school report. I lo...

Keeled → Inglise keel
3 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Lähetuse taotlus

Eesnimi Perenimi kellelt taotletakse ametinimetus Asutus kuupäev vastavalt digitaalallkirjale Avaldus Palun lubada mind, Eesnimi Perenimi, välislähetusele Asukoht 00.märts – 00. märts 2000 (kokku 00 kalendripäeva) seoses osalemisega ürituse nimi kus tutvutakse uute ja innovaatiliste ideedega mis valdkonnas ning kogutakse inspiratsiooni uuteks milleks. Lähetusega seotud kulude tasumise ettepanek: /Asutuse nimi/ katab järgmised kulutused: 1. Päevarahad 2. Pakettreis 3. Sõidukulud vastavalt kuludokumentidele Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Taotleja nimi taotleja ametikoht Lisa: „näiteks messi- / reisikava

Infoteadus → Dokumendihaldus
2 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Õpilaspileti taotlus

Direktor Margus Veri Pärnu Ülejõe Gümnaasium Lapsevanem: __________________________ Taotlus Taotlen oma lapsele ________________________________________________________ (lapse nimi ja klass) õpilaspileti korduvat väljaandmist seoses (põhjendada korduvõpilaspileti saamise vajadus) _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________ (Lapsevanem allkiri) _________________________ (Kuupäev)

Eesti keel → Eesti keel
4 allalaadimist
thumbnail
7
doc

Keskkonnakorralduse kodutöö

Kodune töö nr. 7 Keskkonnaministri 26. aprilli 2004. a määruse nr 26 «Jäätmeloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad ning jäätmeloa taotlemiseks vajalike andmete täpsustatud loetelu ja jäätmeloa taotluse vorm ning jäätmeloa vorm» lisa 1 JÄÄTMELOA TAOTLUS TAOTLEJA ÜLDANDMED Ärinimi või nimi FIE ... Äriregistrikood või isikukood 10997750 Territoriaalkood Est 233 Põhitegevusala (EMTAKi1 järgi) 90 (Reovee ja prügi kõrvaldamine, linnapuhastus jms tegevus.) Aadress (sihtnumbriga) ....

Loodus → Jäätmekäitlus
11 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Katoliku kirik ja paavsti võim

Simooniaks. Gregoriuse reformid. Tänu allakäigule tekkis kiriku sees uuendusliikumine, mille eesmärgiks oli vabasata kirik ilmaliku võimu mõju alt, keelates simooniat ja perekonnaelu. Seda uuendusreformi eest võitleja oli gregorius 8-s tema järgi hakati nimetama seda uuendusliikumist gregoriuse reformideks. Paavsti valimise korda sätestati, 1059 aastal otsustas lateraani kirikukogu, et edaspidi valivad paavsti rooma peapiiskopkonna kardinalid. Kreekakatoliku kiriku allutamise taotlus. Varakeskajal ei olnud kreekakatoliku ja roomakatoliku kiriku vahel veel suuremaid lahkhelisid 1054 aastal kulmineerus kahe kiriku vaheline tüli sellega, et paavs leo 9 ja konstantinoopoli patriarh micheal cerularius heitsid vastastikku teineteise kirikust välja. Investituuritüli. Paavsti ja ilmaliku võimu vastuolud olid ka suured. Tüli põhjustas paavsti nõudmine, et saksa rooma keiser loobuks vaimuliku võimu ametitunnuste jagamise õigusest. Siis 1075 tegi paavst

Ajalugu → Ajalugu
53 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Rahataotluse juhend

Taotlus.kulka.ee (tuleb teha kasutaja, siis saad teha taotluse) Alati loe sihtkapitalide määruseid ja selle järgi otsusta, kuhu taotlus esitada. Nt Rahvakultuur- koorid, laulupeod. Helikunst – professionaalse muusikaga tegelev… Stipendiumi kasutamise eesmärk: Toetus GMF Tuscany International Workshop and Jazz Festivalil osalemiseks. (konkreetne ja informatiivne) Stipendiumi kasutamise algus (planeeri kuu aega lisaks) Stipendiumi kasutamise lõpp (kuu aega lisaks) Projekti sisuline kokkuvõte ( see mida sina sinna tegema lähed, pm nagu motivatsioonikiri) : Mida see endast kujutab? Miks sina sinna lähed

Majandus → Raha ja pangandus
6 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Meediaga seotud mõisted

juhtudel (nt: eluruum, arevaldus, töökoht) repliik- lühike märkus, vastus, ütlus retsensioon- arvustus sõnavabadus- õigus vabalt levitada oma ideid, arvamusi, veendumusi jm. informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul viisil. tabloid- kõmuleht tavaline inimene- satub tähelepanu alla harva, enamasti siis, kui ta on seotud mingi erakorralise südmusega valge ajakirjandus- kvaliteetleht. Kõvad teemad, laialdase mõjuga sündmused, objektiivsuse ja tasakaalustatuse taotlus,teksti-ja infokeskne, keelekasutus täpne, neutraalne.

Meedia → Meedia
10 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Egiptuse kuningad ja jumalad-igavikulisuse taotlus Vana-Egiptuse kunstis

Egiptuse kuningad ja jumalad, igavikulisuse taotlus Vana-Egiptuse kunstis. Läbi inimkonna ajaloo on religiloon ja millessegi uskumine olnud alati tähtsal kohal. Nii oli ka vanade egiptlaste jaoks oli kõige tähtsamal kohal nende elus religioon ja usk surmajärgsesse ellu. Läbi religiliooni ja usu on inimesel kergem kohaneda ja toime tulla igapäevaste väljakutsetega elus, see on nagu tugisammas, mis toetab inimest maisel eluteel. Religioon aitab lahti seletada ja mõtestada tervet elukaart või miks ka mitte eluringi, kui uskuda reinkarnatsiooni. Tollel ajal kujunesid nö surnute linnad, mis koosnesid mitmetest hauaehitistest ehk mastabadest, mis olid peamiselt vaaraodele rajatud. Nagu meie mõistes surnuaiad, kuid sadu kordi mastaapsemad. Kunagi polnud ükski püramiid niisama üksinda kuskile ehitatud, vaid seal juures oli palju mitmeid püramiide ning suurte ja tähtsate vaaraode omade ümber oli enamasti mitmeid pisemaid püramiide, natuke väh...

Kultuur-Kunst → Kunst
1 allalaadimist
thumbnail
20
doc

Halduskohtumenetlus

..............................................................................2 Sissejuhatus............................................................................................................................ 3 1. Halduskohtu pädevus..................................................................................................... 4 2. Haldusasja algatamine kohtus........................................................................................6 2.1 Kaebuses esitatud taotlus..........................................................................................6 2.2 Halduskohtusse pöördumise õigus........................................................................... 7 3. Kaebuse esitamise tähtaeg..............................................................................................8 4. Kaebetähtaja ennistamine.............................................................................................10 5

Õigus → Õiguse alused
120 allalaadimist
thumbnail
8
rtf

Riik ja õigus

Uurimispõhimõte- tähtsad dok. mis menetluse käigus on vaja, kogub ja otsib ta need ise välja ennistamine- menetlustähtaja uuendamine, selleks peab olema mõjuv põhjus võimalik tagant järgi esitada menetluseosalised- teovõimega isik menetlusseadustik: taotleja, adressaat, kolmas isik, omanikule tagastatavas majas, huvitatud isik, kooskõlastav haldusorgan. Haldusmenetluse kulgemine isiku taotlusel 4. isik esitab taotluse HO-le HMS paragrahv14- taotlus võib esitatud kirjalikult või suuliselt. Kirjalikus taotluses peab olema esitaja nimi, taotluse sisu, kuupäev ja allkiri, haldusakti kättetoimetamise viis. suuline taotlus protokollitakse. Puudustega taotluse puhul antakse tähtaeg puuduste likvideerimiseks. 5. HO kontrollib pädevust HMS pr 15 lg 4- kui taotluse lahendamine ei kuulu HO pädevusse jätab HO taotluse läbi vaatamata või saadab selle pädevale HO-le 6

Haldus → Arhiivihaldus
13 allalaadimist
thumbnail
2
rtf

Töö ja õppimine

Igal inimesel on omad õigused EL. Pensionäridel, invaliididel ja rasedatel on samuti õigused, aga paraku natuke teistmoodi. EL kaitseb eriti rasedaid ohtude eest. Sellega kaasnevad mitmed eritingimused. Erinevalt riigis, kus sa oled on sul õigus saada vähemalt 14 nädalat puhkust enne sünnituspuhkust. EL annab kõikidele oma kodanikele head õigused. Liikmesriigi kodanikuna on sul võimalus õppida ja läbida koolitust kõikjal Euroopa Liidus. Igal õppijal on võimalus esitada taotlus õppimiseks, koolituseks või uurimistöö tegemiseks kõikjal Euroopa Liidus olenemata sellest, kas sa lähed teise EL riiki sellel eesmärgil või elad juba seal. Kui sa oled töötu, on sul võimalus läbida koolitust ja saada töökogemust kõikjal. Igat uut kodanikku koheldakse võrdselt nagu teisi. Euroopa Liiduga ühinemisel saame me tõesti häid ja vajalikke tingimusi ning palju huvitavaid võimalusi, mida läheb edaspidises elus vaja. Palju põnevaid reise ja noortele

Ühiskond → Ühiskond
7 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Intellektuuaalomandi õigus KT

struktuuri alusel. 6. Mis on geograafiline tähis ja kuidas see tekib Geograafiline tähis - kaitse hõlmab tooteid või teenuseid, mis on pärit teatud piirkonnast ja millel on oluline omaduslik seos selle piirkonnaga. Geograafilise tähise registeerimist võib taodelda isik, kes on kauba tootja, töötleja või müügiks ettevalmistaja või teenuse osutaja, selliste isikute või tarbijate ühendus või kauba teenuste pärioluriigi pädev ametiasutus. Registeerimis taotlus esitatakse Patendiameti vastuvõtuosakonnale. Registeerimistaotlus võib sisaldada ainult ühte geograafilist tähist. 7. Kaubamärgi mõiste ja õiguse tekkimine Kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa ja teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. Kaitstav kaubamärk peab olema graafiliselt kujutatav. Õiguskaitse saab: 1) kaubamärk, mis on üldtuntud Eestis tööstusomandi kaitse tähenduses.

Õigus → Intellektuaalse omandi...
39 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Täitemenetluse lõpetamise avaldus

Mis linna kohtutäitur Eesnimi, Perekonnanimi Aadress e-mail Nimi Isikukood Aadress Telefon e-mail AVALDUS Täitemenetluse lõpetamiseks sundraha ja kaitsjatasu (menetluskulude) sissenõudmise osas nõude täitmise aegumise tõttu. Palun lõpetada täiteasi nr xxxxx seoses nõude aegumisega. Kinnitan, et esitatud andmed on õiged. xxxxx xxxxx

Õigus → Õigus
16 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Mihhail Bulgakov "Meister ja Margarita"

Mihhail Bulgakov ,,Meister ja Margarita" 1.Romaani 3 lugu: 1)Reaalne tasand ehk Bulgakovi kaasaeg ehk 20.-30. aastate Moskva; 2)Igavikuline Piibli ainestik ehk iidne Jersalaim; 3)Sümboolne, filosoofiline tasand ehk igavikuline teispoolsus Autori taotlus: Realiseerida oma loometungi ja sõnastada fantaasia, kus mitmeplaaniliselt põimuvad reaalsus ja müütilisus, ajalik ja igavikuline, koomiline ja traagiline, ülev ja labane, kõikevõitev usk ja armastus ning armetu nürimeelne tühisus. 2.Moskva-tasandi tegevusaeg: 1920.-1930ndad aastad Elu ja olustik: 20.-30. aastate revolutsioonijärgne Venemaa ühiskond tugines totalitaarsel ideoloogial ning Stalini isikukultusel. Tavainimese teadvusesse ei jäetud ruumi religioossete

Kirjandus → Kirjandus
100 allalaadimist
thumbnail
14
ppt

Targalt toimitades ametiasutuses

Ulkomaalaisten rekisteröinti Rajatorpantie 8 A Vantaa Vuorikatu 14 Helsinki KELA · kui olete tööl, peaksite olema tööl püsivalt (toistaiseksi voimassa oleva työsuhde) ja vähemalt 18 tunti nädalas · Peaksite elama Soome püsivalt ­ Väestötietojärjestelmä ­ magistraadi paber · Tervishoid, töötu toetus, lapsetoetus, emadustoetus, pension, elamistugi, õpilase tugi Natuke sõnavara · Kela ­ kortti hakemus ­ Kela ­ kaardi taotlus Haluaisin jättää KELA kortti hakemuksen... tarvitsen kaavaken ­ vajan vormi/ankeeti asumistuki hakemuksen... elamistoetuse taotlust lapsiraha hakemuksen...lapsetoetuse taotlust työttömyyskorvaus hakemuksen...töötu taotluse toetust opintoraha hakemuksen....ôpilase toe taotlust EU kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröinti todistus hakemuksen... EU kodaniku elamisôiguse registreerimis taotlust Tarvitsen verokortin... vajan maksukaarti Kui juhtub, et jääte töötuks

Ühiskond → Ühiskond
3 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Avaliku halduse kodunetöö

Küsimused 1. Ministeeriumi osakond pöördus Vabariigi Valitsuse poole taotlusega muuta Vabariigi Valitsuse määrust, kuna see on vastuolus seadusega ja takistab osakonnal tulemuslikult täita talle seadusega pandud ülesandeid. Osakonna taotlus tagastati ministeeriumile. Miks ei asunud Vabariigi Valitsus menetlema osakonna taotluses toodud ettepanekut? Millisele õigusaktile tuginedes Te oma järelduse põhjendate. 2. Millistel juhtudel toimub riigi poolt kahju hüvitamine kolmandatele isikutele ja kes võivad antud õigussuhtes esineda kolmandate isikutena? 3. Mis on tõenditeks haldusmenetluses ja kes on pädev nõudma nende esitamist? 4. Analüüsige, millistel juhtudel ja korras toimub ametniku ametisse nimetamise

Ühiskond → Avalik haldus
62 allalaadimist
thumbnail
15
ppt

Maksuvõlgade ajatamine

Maksuvõlgade ajatamine Irina Bojarina Kristina Kusmirtsuk TABB37 Kuidas taotleda maksuvõlgade tasumise ajatamist? Taotlus Maksukohustuslane esitab taotluse maksuvõla tasumise ajatamisest vabas vormis või Maksu- ja Tolliameti kodulehel Kuhu taotlus esitada? · Taotlus esitatakse lähimasse piirkondlikku maksu- ja tollikeskusesse või teenindusbüroosse, kes edastab selle läbivaatamiseks sissenõudmise üldmenetluse osakonda. · Taotluse koos lisamaterjalidega võib edastada ka e- posti teel digitaalselt allkirjastatult aadressile: [email protected] Mida peab taotluses kajastama? Üldnõuded, mida peab sisaldama maksukohustuslase poolt esitatav maksuvõla tasumise ajatamise taotlus:

Majandus → Maksundus
19 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Võõrsõnade töö spikker

Paradoksaalne ­ absurdnePersonal ­ isikkoosseis Paradoksaalne ­ absurdnePersonal ­ isikkoosseis Petrooleum ­ põletusaine Plisseerima ­ voltima Petrooleum ­ põletusaine Plisseerima ­ voltima Potentsiaalne ­ võimalik Profaanne ­ võhiklik, asjatundmatu Potentsiaalne ­ võimalik Profaanne ­ võhiklik, asjatundmatu Pretensioon ­ nõudlus, taotlus Prestiiz ­ mõjukus Pretensioon ­ nõudlus, taotlus Prestiiz ­ mõjukus Progressiivne ­ edasiviiv Propaganda ­ levitamine Progressiivne ­ edasiviiv Propaganda ­ levitamine Renessanss, renessanslikRessurss ­ tagavara, varu Renessanss, renessanslikRessurss ­ tagavara, varu Revans ­ kättetasumine Snepper ­ iselukustuv patentlukk Revans ­ kättetasumine Snepper ­ iselukustuv patentlukk Sovhoos ­ põllumaj. Ettevõte NSVLs Sovhoos ­ põllumaj. Ettevõte NSVLs

Eesti keel → Eesti keel
118 allalaadimist
thumbnail
12
docx

Rahvusvaheline koostöö tsiviil- ja kriminaalasjades

Konventsioon sätestab reeglid, kuidas taotluse saanud riigi ametiasutused täidavad nõudekirja, mille eesmärk on tõendite kogumine või taotleva riigi kohtuvõimude kogutud tõendusmaterjalide vahendamine. Konventsioon täpsustab ka nõudeid, millele peavad vastama vastastikuse abi taotlused ja nõudekirjad (edastavad asutused, keeled, vastastikusest abist keeldumine). Protokolliga tühistatakse konventsioonis antud võimalus keelduda abist ainult sel põhjusel, et taotlus käsitleb süütegu, mida riik, kellele taotlus esitati, peab finantssüüteoks. Kriminaalmenetluse ülevõtmise Euroopa konventsioon - konventsiooni kohaselt võib osalisriik paluda teisel osalisriigil algatada menetlus kahtlusaluse suhtes. Sellise taotluse võib esitada juhul, kui: kahtlusalune elab alaliselt taotluse saanud riigis või on selle riigi kodanik; kahtlusalune kannab selles riigis vanglakaristust või osaleb muus menetluses; menetluse

Õigus → Euroopa liidu õigus
12 allalaadimist
thumbnail
6
doc

KÜSK analüüs

haridus, laste ja noorteprojektidele, olümpiaettevalmistusprojektidele ja teistele spordiprojektidele, hasartmängusõltuvusega ning pere, meditsiini ja hoolekandega ning eakate ja puuetega inimestega seotud projektidele ja kultuuriprojektidele toetuse (edaspidi toetus) taotlemist ja andmist ning saadud toetuse kasutamist ja tagasinõudmist. § 2. Taotluse esitamine toetuse saamiseks (1) Toetuse taotlus (edaspidi taotlus) esitatakse järgmiselt: 1) kultuuriprojektide ning olümpiaettevalmistus ja teiste spordiprojektide toetamise taotlus ­ Kultuuriministeeriumile; 2) laste, noorte, teadus ja haridusprojektide toetamise taotlus ­ Haridus ja Teadusministeeriumile; 3) hasartmängusõltuvusega ning pere, meditsiini ja hoolekandega ning eakate ja puuetega inimestega seotud projektide toetamise taotlus ­ Sotsiaalministeeriumile.

Majandus → Majandus
21 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Moraaliteoloogia

3. Inimene peab alati alluma oma südametunnistuse kindlale otsusele, kuid ta võib teha ekslikke otsuseid põhjustel, mis ei pruugi teda aga alati vabastada isiklikust süüst. Siiski ei saa inimese süüks arvata kurja tegu, mis tulenes tahtmatust teadmatusest, ehkki tegu ise jääb ometi objektiivselt kurjaks. Seega tuleb südametunnistuse vigade parandamiseks näha vaeva. 4. Millal on tegu kõlbeliselt hea? 4. Tegu on kõlbeliselt hea, kui ühtaegu on head niihästi selle objekt, taotlus kui ka asjaolud. Ainuüksi valitud objekt võib rikkuda kogu teo, isegi selle võimalikust heast taotlusest hoolimata. Ei ole lubatav teha kurja, et sellest võiks tõusta head. Kuri taotlus rikub teo isegi siis, kui objekt on iseenesest hea. Samas ei tee hea taotlus tegu heaks, kui teo objekt on kuri, sest eesmärk ei õigusta abinõu. Asjaolud võivad tegutseja vastutust vähendada või suurendada, ent ei saa muuta tegude endi

Teoloogia → Usundiõpetus
8 allalaadimist
thumbnail
2
pdf

FIE

Seal on olemas ettevõtjaks registreerimise avalduse blankett, mis tuleb täita. Kolme päeva pärast saab samast kätte tõendi enda ettevõtjana registreerimise kohta. Alates 2006. aastast ei pea FIE-ks registreerinud inimene enam ravikindlustuse saamiseks isiklikult haigekassasse minema. Andmed registreeritud ettevõtjate kohta saadab sinna maksu- ja tolliamet. Edasi tuleb esitada linna- või vallavalitsusele taotlus enda registreerimiseks majandustegevuse registris. Enne seda aga tuleb valla- või linnavalitsuse kontole maksta 300 krooni riigilõivu. Taotlus tuleb esitada majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kinnitatud blanketil. Majandustegevuse registris peavad ennast registreerima ettevõtjad, kes tegutsevad tegevusluba nõudvatel (nn litsentseeritavatel) tegevusaladel või kellelt nõuab seal registreerimist mõni seadus. 2004. aasta 11

Majandus → Raamatupidamine
30 allalaadimist
thumbnail
7
doc

Geneetiliselt muundatud organism ehk GMO

taotlemisele. EL põhimõtete kohaselt ning ettevaatusprintsiibist lähtuvalt ei tohiks ühegi GMO kasutamiseks anda luba välja enne, kui on tõestatud selle GMO ohutus inimeste ja loomade tervisele ning keskkonnale tervikuna. Kõik Euroopa Liidus välja antud GMO turustamise load kehtivad ka Eestis. GMO turustamise ja toiduks ning söödaks kasutamise lubade taotlemise protsess on avalik. Juhul, kui GMO turustamisloa taotlus esitatakse Eesti valitsusele, korraldab keskkonnaministeerium avatud menetluse. Juhul, kui GMO turustamisloa taotlus esitatakse mõne muu EL liikmesriigi valitsusele või on tegemist taotlusega GMO toiduks või söödaks kasutamiseks, toimub taotlusele kommentaaride kogumine Euroopa Komisjoni kaudu. Euroopa Komisjon teeb üldsusele kättesaadavaks taotluse sisu ja hindamisaruanded. " [http://www.k6k.ee/keskkonnaigus/keskkonnaigus/vertikaalsed_teemad/gmo-d#title] (8.03.2008)

Ökoloogia → Ökoloogia ja keskkonnakaitse
21 allalaadimist
thumbnail
3
odt

Ehitise kasutusluba

kasutusluba. ·Kasutusloa olemasolu puudumine võib osutuda vägagi oluliseks, kui ehitis on kindlustatud ja sellega juhtub mingi õnnetus. Enamik kindlustusandjate üldtingimustest välistavad kahju hüvitamise, kui hoone või selle tehnosüsteemid ei vasta kehtestatud nõuetele. Seega võib kasutusloa puudumine osutuda argumendiks, miks kindlustusandja võib kahju hüvitamisest keelduda. Kasutusloa taotlemine Kasutusloa saamiseks tuleb vastavuses ehitusseadusega esitada: · Kasutusloa taotlus ·Ehitusprojekt ·Ehitamise tehniliste dokumentide originaalid või dokumendi väljastaja või ehitustoote tarnija toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse tähenduses või ehitise omaniku või kohaliku omavalitsuse kinnitatud koopiad, kui kasutusloa taotlejal on ehitamise tehniliste dokumentide säilitamise kohustus. ·Õigusaktis sätestatud juhtudel dokument, mis tõendab ehitise kasutusele võtmisele eelneva ehitise, selle osa või ehitise tehnosüsteemi tehnilise kontrolli teostamist.

Ehitus → Ehitus alused
13 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Esmaabi välisriikides

eluaastani ka lapsevanem või esindaja. Sündinud laps tuleb vanematel haigekassas arvele võtta ja vajadusel saab taotleda lapsele kohe Euroopa ravikindlustuskaarti. Jah ka minul on selleks õigus. 3. Kust ja kuidas saab taotleda Euroopa Ravikindlustuskaarti? Euroopa ravikindlustuskaarti ja selle asendussertifikaati saab taotleda ainult siis, kui on kehtiv kindlustus. Euroopa ravikindlustuskaardi taotlemiseks on järgmised võimalused: · riigiportaali eesti.ee kaudu, · tuua taotlus ise klienditeeninduse büroosse (va. keskosakond), · saata taotlus haigekassasse postiga, · saata taotlus haigekassasse digitaalselt allkirjastatuna e-postiga. Taotluse vorm on saadaval haigekassa koduleheküljel, Eesti Posti postkontorites ja haigekassa piirkondlike osakondade klienditeeninduse büroodes. 4. Oled Norras turismireisil, jääd haigeks ja vajad arstiabi. Kuidas peaksid käituma, milliste rahaliste väljaminekutega peaksid arvestama?

Meditsiin → Esmaabi
28 allalaadimist
thumbnail
122
ppt

Haldusmenetlus I

sõltumata selle puudustest, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti.  (2) Kui isik jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, määrab haldusorgan taotluse esitajale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib haldusorgan jätta taotluse läbi vaatamata.  (3) Kui puudus kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse taotlus tähtaegselt esitatuks. Kui puudust ei kõrvaldata tähtaegselt, võib haldusorgan jätta taotluse läbi vaatamata.  (4) Kui taotluse lahendamine ei kuulu haldusorgani pädevusse, jätab haldusorgan taotluse läbi vaatamata, selgitades taotlejale, millise haldusorgani pädevusse asi kuulub, või edastab taotluse pädevale haldusorganile, teatades sellest taotlejale. Taotluse edastamisel pädevale haldusorganile hakkab asja lahendamise tähtaeg kulgema

Õigus → Haldusõigus
28 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Franz Kafka elulugu, looming

Franz Kafka 1883-1924. Praha, juudi kaupmehe poeg. Õppis Praha saksa gümnaasiumis germanistikat. 3 romaani, jutustused, esseed. Jutustus ,,Metamorfoos" ( autor jutustab tõsimeeli, kuidas ametile ja ärile andunud proovireisija, oma pere peamine tugi, noormees Gregor Samsa ühel hommikul kodus üles ärgates avastab, et ta on muutnud suureks putukaks. Jutustus pole aga ulmeproosa, vaid igapäevaolu kirjeldav. Kafka taotlus on filosoofilise sümboli abil panna lugeja mõtlema inimelu ja inimvahekordade kesksete küsimuste üle.G. S muundumine putukaks on otsekui meeldetuletus, et elust, millega harjutud ollakse, tuleb varem või hiljem loobuda ja et kokkuvõttes jääb inimene ikka üksinda.Võõrandumise alged varjuvad sügaval inimestes, inimlikkuse kiht on pigem pealiskinde, õnnetuses see rebeneb, vallandades egoistliku enesealalhoiuinstinkti ­ Kafka sümboli peamine vihje.) Metamorfoosis

Kirjandus → Kirjandus
150 allalaadimist
thumbnail
8
docx

Rahvuslik ärkamisaeg ja venestus

JOHANN VOLDEMAR JANNSEN  1819 sündis Vana-Vändra vallas  1829 pandi karja Uue-Vändrasse Särghaua tallu  1831 läks tööle Vändra kihelkonnakooli  1838 asus tööle Vändra köstrina (täitis ka kooliõpetaja kohustusi)  1843- abiellus Juliana Emilie Kochiga, sündis tütar Lydia Emilie Florentine Jannsen  1845 hakkas ilmuma „Sioni- Laulo- Kannel“  1845 esitas taotluse ajalehe väljaandmiseks- taotlus sai eitava vastus e  1848 hakkas ilmuma perioodiline aastaraamat „Sannumetoja“  1850 kolis perekond Jannsen Pärnusse ( oli juba 4 last)  1856 esitas taotluse ajalehe väljaandmiseks- taotlus sai jaatava vastuse ( lapsi oli neil juba 6)  1857 hakkas ilmuma „Perno Postimees ehk Näddalileht“  1863 loobus „Perno Postimehe“ toimetamisest ja kolis koos perega Tartusse, hakkas välja andma „Eesti Postimeest“

Ajalugu → Ajalugu
4 allalaadimist
thumbnail
5
docx

NARKOOTILISED JA PSÜHHOTROOPSED AINED

ained ja neid sisaldavad ravimid ning puhta ainena: Vali üks või enam: 1. etüülmorfiin 2. tsüklobarbitaal 3. tramadool 4. kodeiin Tagasiside Sinu vastus on õige. Õige vastus on: kodeiin, etüülmorfiin. Küsimus 2 Õige Hinne 1,00 / 1,00 Märgista küsimus Küsimuse tekst I nimekirjas nimetatud ainete ja neid sisaldavate ravimite meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks on nõutav: Vali üks või enam: 1. arsti põhjendatud taotlus 2. Eesti Haigekassa vastava erialakomisjoni liikme kooskõlastus 3. Ravimiameti vastava erialakomisjoni liikme kooskõlastus 4. Sotsiaalministeeriumi vastava erialakomisjoni liikme kooskõlastus Tagasiside Sinu vastus on õige. Õige vastus on: arsti põhjendatud taotlus, Sotsiaalministeeriumi vastava erialakomisjoni liikme kooskõlastus. Küsimus 3 Vale Hinne 0,00 / 1,00 Märgista küsimus Küsimuse tekst

Meditsiin → Meditsiin
10 allalaadimist
thumbnail
3
docx

ID-kaardi taotlemine

30.06.2012 KODAKONDSUS JA MIGRATSIOONIBÜROO TEENINDUSTES Teeninduses esitage IDkaardi taotlemiseks vajalikud dokumendid. Teenindaja vormistab kohapeal taotlusankeedi (eelnevalt täita ei ole vaja). EESTI VABARIIGI VÄLISESINDUSES Välisesinduses esitage IDkaardi taotlemiseks vajalikud dokumendid (taotlusankeet täidetuna). POSTI TEEL Saatke taotlemiseks vajalikud dokumendid ja koopiad originaaldokumentidest aadressile: TAOTLUS Politsei ja Piirivalveamet Sõle 61a 10313 Tallinn NB! Posti teel saate IDkaarti ja passi koos taotleda, kui eelmise passi taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 2 aastat. Muul juhul tuleb IDkaardi ja passi koos taotlemiseks isiklikult teenindusse pöörduda. Taotlusankeedile lisatavate dokumentide nõudeid saate täpsemalt lugeda siit. Koopia

Ühiskond → Ühiskond
5 allalaadimist
thumbnail
2
odt

Kodune kontrolltöö: Demokraatia

/---/ Erakond: Keskerakond Põhjendused: 1) sest keskerakond võitleb astmelise tulumaksu eest. 2) soovib sotsiaalset turumajandust ehk heaolumajandust. 9. Kas oma programmi sidumine kindla ideoloogiaga on erakonnale pigem kasuks või kahjuks? Põhjendage oma seisukohta. 2p 10. Kuidas saavad välismaalased Eesti Vabariigi kodakondsuse? 1 p Eesti kodakondsust soovival välismaalasel, kes vastab kodakondsuse seadusega sätestatud tingimustele, on võimalik esitada Eesti kodakondsuse saamiseks taotlus ning saada kodakondsus naturalisatsiooni korras. Taotlus esitatakse Kodakondsus- ja Migratsiooniametile (KMA). Välismaalane peab täitma tingimused :*oskama eesti keelt vähemalt algtasemel *tundma Eesti Vabariigi põhiseadust ja kodakondsuse seadust *omama legaalset püsivat sissetulekut, mis tagab tema ja tema ülalpeetavate äraelamise *olema lojaalne Eesti riigile ja andma vande: "Taotledes Eesti kodakondsust, tõotan

Ühiskond → Ühiskond
13 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Laste põlvnemise kindlaks tegemine

· lapsehooldustasu · üksikvanema lapse toetus · ajateenija või asendusteenistuja lapse toetus · eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetus · seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetus · elluastumistoetus · vajaduspõhine peretoetus (Uus toetus, mida makstakse alates 1. juulist 2013) Vanemahüvitisele on õigus Eesti alalisel elanikul, Eestis tähtajalise elamisloa või tähtajalise elamisõiguse alusel elaval välismaalasel. Vanemahüvitise taotlus tuleb esitage elektrooniline vanemahüvitise taotlus riigiportaalis või pöörduge sotsiaalkindlustusameti piirkondlikku klienditeenindusse. Hüvitist hakatakse maksma päev pärast sünnitushüvitise või lapsendamishüvitise maksmise perioodi. Neile, kes sünnitushüvitist ei saa, makstakse vanemahüvitist alates lapse sünnist. Vanemahüvitist saavale vanemale ei maksta lapsehooldustasu. Vanemahüvitiselt peetakse kinnitulumaks.

Ühiskond → Perekonnaõpetus
15 allalaadimist
thumbnail
2
odt

Kodune kontrolltöö: Demokraatia

/---/ Erakond: Keskerakond Põhjendused: 1) sest keskerakond võitleb astmelise tulumaksu eest. 2) soovib sotsiaalset turumajandust ehk heaolumajandust. 9. Kas oma programmi sidumine kindla ideoloogiaga on erakonnale pigem kasuks või kahjuks? Põhjendage oma seisukohta. 2p 10. Kuidas saavad välismaalased Eesti Vabariigi kodakondsuse? 1 p Eesti kodakondsust soovival välismaalasel, kes vastab kodakondsuse seadusega sätestatud tingimustele, on võimalik esitada Eesti kodakondsuse saamiseks taotlus ning saada kodakondsus naturalisatsiooni korras. Taotlus esitatakse Kodakondsus- ja Migratsiooniametile (KMA). Välismaalane peab täitma tingimused :*oskama eesti keelt vähemalt algtasemel *tundma Eesti Vabariigi põhiseadust ja kodakondsuse seadust *omama legaalset püsivat sissetulekut, mis tagab tema ja tema ülalpeetavate äraelamise *olema lojaalne Eesti riigile ja andma vande: "Taotledes Eesti kodakondsust, tõotan

Kategooriata → Ühiskonna õpetus
40 allalaadimist
thumbnail
40
pdf

Keskkonnamõju hindamise protsessi sammud

• Kasutab palju diagramme, jooniseid, fotosid ja muud toetavat materjale • Kasutab terminoloogiat süsteemselt, ka terminite seletus • Seletab lahti keerulised probleemid • Uurimismeetodite selge kirjeldus • Sisaldab alternatiivsete võimaluste selget võrdlust • Esitab negatiivsete keskkonnamõju leevendusmeetmed ja seireprogrammi • Esitab mittetehnilist kokkuvõtet, kus ei kasutata tehnilist zargooni Täiteva KMH aruanne peab sisaldama: • Taotlus ja kaasuvad tegevused • KHM osapoolte nimed; • Üldsuse konsulteerimise tulemused; • kaalutud alternatiivsed võimalused; • peamiste oluliste negatiivsete keskkonnamõjude kirjeldus • peamiste oluliste negatiivsete keskkonnamõjude leevendamise meetmed; • peamised probleemid ja kahtlused, mida menetlusosalised tõstatasid avalikustamise käigus KMH LÄBIVAATUS: Määrab, kas KMH aruandes on keskkonnaprobleemidele adekvaatsed

Loodus → Keskkonnamõjude hindamine ja...
29 allalaadimist
thumbnail
2
odt

Romantism

*Kodanlike revolutsioonide aeg *Romantiku tõde on tundetõde (mõistus võib eksida, tunne ei eksi kunagi) *Ülistati tundevabadust. Armastus. Kaunis on rõhutatult kaunis, inetu jäägitult inetu. MUUSIKA: 1. viisid erakordselt kaunid. Nn lõputu meloodia 2. vormivabadus- hüljati klassikalised vormiskeemid 3. programmilisus- teosele anti kaasa kas sõnaline sisuseletus või võeti muusikateose aluseks mõni kirjandusteos 4. rahvusliku koloriidi taotlus (algas rahvakunsti kogumine) Lemmikžanrid: 5. soololaul (mis sageli koondati tsüklitesse) 6. instrumentaalminiatuur (valsid, masurkad, polkad jne) 7. tähtsal kohal ka sümfoonia, ooper, ballett, operett 8. uus žanr- sümfooniline poeem (1- osaline poeetiline üht filosoofilist mõtet kandev instrumentaalteos). Rajajaks F.Liszt.

Muusika → Muusika
2 allalaadimist
thumbnail
5
pptx

Z-teooria

Töötajate Pikaajaline, Eelkõige koostöö Lühiajaline, hindamine kvalitatiivne hindamine kvantitatiivne Töötajate Edutamine laias Edutamine Kiire edutamine edutamine valdkonnas olenevalt kitsas koostööst valdkonnas Otsustamine Kollektiivne, Demokraatlik, Individuaalne kõigi osavõtul konsensuse taotlus Vastutus Grupis Valdavalt Individuaalne individuaalne Kontroll Enesekontroll Mitteametlik, Ametlik, infole tuginev reeglitele tuginev Täname Aplaus!!! Kasutatud kirjandus Gerda Mihhailova KAASAEGSED JUHTIMISTEOORIAD LOENGUKONSPEKT Pärnu 2009

Majandus → Juhtimise alused
55 allalaadimist
thumbnail
18
pptx

House muusika

• Disko, jazz’i, soul’i, funk’i ja latiinomuusika jooned • Taktimõõt 4/4 • Rütmimasina basstrummiga rõhutatakse kõiki lööke • Rütm tähtsam kui laul ise Tekkimine • 1980 keskpaik • Chicago • Klubis The Warehouse • Soul’i ja disko mõju • Nö garaažimuusika • Arvutiga muusikategemine Instrumendid • Rütmimasin • Arvuti • Sämpler • Sekventser • Süntesaator • Plaadimängijad • Klaviatuurid Stiili taotlus • Algselt teha muusikat kodust lahkumata Tuntumad esindajad • Tänapäeval Avicii, Detroit Swindle, Bondax • Eestis Firejosé (Mark Stukis), Mord Fustang ehk DJ Rauno Roosnurm Syn Cole ehk Rene Pais Kuulamisnäited • 80’ndate house https:// www.youtube.com/watch?v=q5awkF4v3JM • Avicii – X You (progresive house) https:// www.youtube.com/watch?v=LpKyzSxVhk4 Kautatud allikad • https://news.beatport.com/the-10-best-house-d ocumentaries-of-all-time /

Muusika → Muusika ajalugu
5 allalaadimist
thumbnail
6
odp

AUGUST GAILIT - esitlus

1916-1918 Eestis) Kutseline kirjanik. Aastatel 1932-1934 oli Vanemuise direktor. Suri 5. november 1960 LOOMING Esimene raamat sümbolistlike sugemetega jutustus "Kui päike läheb looja" (1910) Gailiti varasem novellilooming ilmus raamatus "Saatana karussell" (1917) järgnesid "Rändavad rüütlid", "August Gailiti surm" (1919) ja "Idioot" (1924). Tema kirjanduslikule stiilile on omased erakordsuse taotlus ainevalikus, tüpaazis ja sõnastuslaadis, absurdi ja groteski rakendamine inimeksistentsi kujutamisel, mis võib kalduda ka sarkasmi. VEEL LOOMINGUID Gailiti kuulsus põhineb tema romaanidel "Toomas Nipernaadi" (1928) ja "Ekke Moor" (1941), mis tõid eesti keelde ja kirjandusse "nipernaadi", romantilise hulkuri kujundi. A.GAILITI PEREKOND Aastal 1933

Kirjandus → Kirjandus
20 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Hirsjärvi, Huttunen. Sissejuhatus kasvatusteadusse

SISSEJUHATUS KASVATUSTEADUSSE SIRKKA HIRSJÄRVI JOUKO HUTTUNEN See teos on mõeldud kasvatusteaduste aluste õpikuks. Autorite taotlus oli visandada ülevaatlik pilt kasvatusest ja õpetusest ning neid uurivast teadusest. Raamatus vaadeldakse teadust, mille nimi on kasvatusteadus, otsitakse selle tunnusjooni ja uurimisobjekte. KASVATUST PUUDUTAVA MÕTLEMISE JA TEADMUSE OLEMUS Kasvatust puudutav argimõtlemine Teaduslikud teadmised ja teaduse tunnused Inimese argimõtlemise ja teadmiste lähtekohaks on tema isiklikud kogemused. Oluline allikas on vanemate ja laste igapäevane suhtlemine

Pedagoogika → Sissejuhatus...
294 allalaadimist
thumbnail
1
txt

Manerism, Madalmaade kunst

Manerism: *eemaldumine renessansi ideaalidest. *ren. kopeerimine, aga uuendatud sisu. *tnapeval mistetakse seda kui teistsuguste taotlustega kunsti. *maneristid hindasid keerukate tehniliste l-te lahendamist ja materjalide virtuooslikku ksitlemist. *eeskujuks polnud antiikkunst ega loodus. *ei taotletud harmooniat ega smmeetriat. *sageli esines peenutsev ilutsemine. *elegantsi taotlus Maalid: *ruumi kujutus hmastumine. *ebatavaliste vrvitoonide kasutamine. *seletamatu pritoluga valguse kasutamine. Manerislik arhitektuur: *kaunistustega liialdamine. *ksikosade ltv seostamine. *tubade maa kohakuti olevate ustega. *avamisel saab vaadata lbi kigi uste. (Villa Fannese). 1527-vallutati Rooma rstamine. *levib huvi hele-tumeda vastu. *iseteadlik, tusatsev, vahel iroonitsev, mtisklev. *figuurid tihti pikaks venitatud, mber kidavad. 1550- ''Vljapaistvate kunstnike elulood''

Kultuur-Kunst → Kunstiajalugu
15 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Ettevõtlusvorme võrdlev tabel

põhikiri seda ette näeb nõukogu. Varaline vastutus FIE vastutab kohustuste Juhatuse liikmed isikliku Osanik ei vastuta Aktsionär ei vastuta eest kogu oma varaga varaga (põhikirjast isiklikult OÜ kohustuste isiklikult AS-i tulenevalt) eest kohustuste eest Lõpetamine Taotlus MTA-sse Juhatuse avaldus Avaldus äriregistrisse Juhatuse avaldus käibemaksukohuslaste äriregistrisse (võimalus osanike otsuse ja osanike äriregistrisse koos nimekirjast üle anda samaväärsele koosoleku protokolliga üldkoosoleku otsuse ja kustutamiseks ning MTÜ-le või KOV-le) või hääletusprotokolliga protokolliga lõpetamise avaldus

Majandus → Ettevõtlus alused
21 allalaadimist
thumbnail
40
doc

Haldustegevusvormid Haldusakt. Määrus. Haldusleping. Toiming.

2 Selle kohta vajadusel vt RKHKo 29.01.2004, nr 3-3-1-81-03; samuti nr 3-3-1-43-06, nr 3-3-1-86-06. 5 Riigi- ja haldusõigus Sügis 2009 N. Parrest 1. võõrkeelne taotlus: kui nõutakse tõlget, hakkab tähtaeg kulgema tõlke saabumisele järgnevast päevast; tõlget tuleb nõuda koheselt (HMS § 33 lg 4, keeleseaduse § 8); 2. puudulik taotlus: isikule taotluse puuduste kõrvaldamiseks tähtaja määramisel menetlustähtaeg peatub (HMS § 15); 3. esitatud ebapädevale haldusorganile (HMS § 15 lg 4); 4. põhjendamatu viivitus taotluse registreerimisel.

Õigus → Haldusõigus
47 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Kõneteo teooria, semiootikakoolkonna käsitlus.

asju, vaid seepärast, et nad teevad midagi. John Rogers Searle arendas Austini kõneteooriat edasi: Kõne on ka tööriist ja selle kasutusel on tagajärjed. Ütlus on öeldud sõna või sõnade rida. Need ei ole üksteisest eraldatud ja iseseisvad, vaid kujutavad endast pigem telliseid, millest taotluslik (intensionaalne) kõnetegevus koosneb: Esitised (Propositional utterance) ­ viitavad teistele asjadele Illokutiivsed ütlused ­ taotlus suhelda (vastastoime), Perlokutiivsed ütlused ­ taotlus mõjutada käitumist. Searle jagab kõneteod 5 suurde klassi: tõdemused, tundeväljendused(kirjeldavad olukordi ja tundeid), kohustumised, juhised ja kehtestused( muudavad olukordi,maailma korraldatakse ümber sõnade järgi, mitte vastupidi) Kohustumised, juhised ja kehtestused muudavad olukordi: maailma korraldatakse ümber sõnade järgi, mitte vastupidi. = radikaalne nägemus: ühiskond, inimkultuur ja kogu tsivilisatsioon on kõnetegude tulemus.

Informaatika → Kommunikatsiooniteooriad
13 allalaadimist
thumbnail
6
doc

Otsing teemakataloogides, portaalides ja veebiringides - infoallikad ja infootsing

Leidsin kergelt, sest oli teada, et see on haridusega seotud. Ülesehitus paistab loogiline ja kerge. Lisaks ise sirvimisele proovisin ka otsigut kasutada, ning sealt tuli ka kohe otsitav tulemus välja. Avaleht: E-teenused: Kodanikule: Haridus ja teadus: Vajaduspõhise õppetoetuse taotlus Proovisin uurida midagi arhiivinduse teemal ja leidsin arhiiviteatise taotluse kohta infot. Avaleht: E-teenused: Ettevõtjale: Töökeskkond ja personal: Arhiiviteatise taotlus – Biograafiline Euroopa Raamatukogu portaal - http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/ 7) Mis on portaali eesmärk? Mida portaalist leiab? Eesmärgiks on ühendada erinevaid Euroopa raamatukogusid. Euroopa Raamatukogu portaal tagab kiire ja lihtsa ligipääsu 48 Euroopa rahvusraamatukogu ja juhtivate ülikoolide raamatukogude kollektsioonidele. Portaalist leiab palju erinevaid digitaalseid ühikuid ja bibliograafilisi kirjeid. 8) Leidke info Saksamaa Rahvusraamatukogu kohta

Infoteadus → Infoallikad ja infootsing
17 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Ferenz Liszt

,, Kontsert, see olen mina” Liszt oli ülim meister klaveriloomingus. Tema akordid olid meeletult suured, kiired passaažid, topeltoktavite kaskaadid, akiline kandents, mis kõik nõuavad suurt käeulatud ja väledaid sõrmi. 17. Transkriptsioonid, parafraasid. Liszti transkriptsioonid Schuberti laulest, tema fantaasiad ooperi meloodiatega ja tema klaveriga ettevalmistatud Beethoveni sümfooniad. Umbes 400 klaveritranskriptsiooni. Parafraas-ümbersõnastama. 18. Orekstraalsuse taotlus. Orkestraalsuse taotlus Iseloomulikuks jooneks oli klaveri orkestrile lähendamise püüe. Ta suutis panna klaveri kõlama nagu orkestri ning võludes sealt välja enneolematud kõlavärve. 19. Liszti looming(rahvuslikkus, Ungari rapsoodiad, mustlasmuusika, tšaardaš) Suurem osa Liszti loomingust on kirjutatud klaverile, ligi 800 teost. Ta on kirjutanud ka sümfooniaid,  etüüde, prelüüde, kantaate. Kasutas oma muusikas Ungari mustlasmuusikat.

Muusika → Muusikaajalugu
16 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Migratsioon kas tõesti tont?

06.2006 muudeti "Välismaalste seaduses" abikaasa juurde elama asumise elamisloa tähtaega: nüüd võib tähtajalise elamisloa anda välismaalasele elama asumiseks Eestis püsivalt elava Eesti kodanikust abikaasa juurde või elamisloa alusel ja vähemalt kaks aastat (varem vähemalt viis aastat) Eestis elanud välismaalasest abikaasa juurde, kui abikaasade vahel on olemas tihe majanduslik side ja psühholoogiline sõltuvus, perekond on püsiv ja abielu ei ole fiktiivne ning elamisloa taotlus on põhjendatud. Minuarust on hea, et antakse võimalus perekonna juurde elamisluba saada. See muudab emotsionaalust inimestel, ja elu võib olla parem. Abimaterjalid: www.Sisekaitse.ee www.pagulasabi.ee

Ühiskond → Ühiskond
8 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Protokolli näidis

Osa võtsid juhatuse liikmed: Jaan Klaas, Peeter Kruus, Teet Tass, Paula Taldrik. Puudus Raimo Tirin Kutsutud raamatupidaja Kalle Kusta PÄEVAKORD: 1. 2010. aasta sponsorluse taotluste läbivaatamine. 2. 2009. aasta töötulemused. 3. 2010. aasta eelarve kinnitamine. 1. KUULATI: Peeter Kruus ­ tutvustas 2010. aastaks esitatud sponsorluse taotlusi. Sõna võttis: Jaan Klaas ­ andis selgitusi erinevate sponsorite kohta. Küsimus: OTSUSTATI: 1.1. Rahuldada muusikaringi ,,Viis viimast" taotlus ja eraldada 5000 krooni toetust. 2. KUULATI : Teet Tass ­ tutvustas 2009. aasta töötulemusi. Sõna võttis: Jaan Klaas ­ nentis, et 2009. a töötulemustega võib igati rahule jääda. OTSUSTATI: 2.1. Hinnata eelmise aasta töötulemused positiivseks. 3. KUULATI: Paula Taldrik ­ tutvustas 2010. aasta eelarvet. Sõna võttis: Jaan Klaas ­ tegi ettepaneku viia sisse mõningad parandused 2010. aasta eelarvesse. OTSUSTATI: 3.1. Viia sisse parandused 2010

Ametid → Sekretäritöö
47 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun