Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge

"arendas" - 1525 õppematerjali

thumbnail
2
odt

Ajaloo kokkuvõte

1. Sõjapõhjused, toimumis aeg! Poliitilised eeldused • Rahvasteliit ei tulnud oma ülesannetega toime. Sõjakaid suurriike ei suudetud ohjeldada. • Sõlmiti MRP. • Versailles’ süsteem osutus ebapüsivaks. Majanduslikud eeldused • Hitler arendas sõjatööstust, ka Stalin. • Hitler vajas vallutussõdu (sõjavägi vajas rakendust) Ideoloogilised eeldused • Hitleri põhiidee oli, et Saksa rahvas vajab eluruumi. • Stalin tahtis kommunismi mõjuvõimu laiendada läände. 2.MRP leping(mida sisaldas, osapooled,mida otsustati)? • mittekallaletungileping • Saksamaa ja NVSL (23. august 1939) • Hitler vajas tugevat liitlast

Ajalugu → Ajalugu
1 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Raffaello Santi

RAFFAEL (1483-1520) Raffaello Santi sündis 6.aprillil 1483.a. Urbinos vähetähtsa maalija ja õuelauliku pojana. Esimesed teadmised kunsti vallast sai ta isalt, kes suutis pojasse sisendada armastust kaunite kunstide vastu, arendas ta maitset ja tutvustas kaasaegse kunsti maailma. Hiljem õpetas Raffaeli arvatavasti Urbino hertsogite õuekunstnik. Seejärel töötas mõned aastad Perugias. Tuntuim noorpõlvetöö on ,,Püha Jüri võitlus", kus kangelane lumivalgel hobusel kartmatult draakonile vastu sööstab. Draakon ei mõju just eriti hirmuäratavalt. Hobuse diagonaalne paigutus elustab liikumist ja annab kunstnikule võimaluse rõhutada hobuse ümaraid vorme. Maal on tasakaalustatud ülesehitusega. 1504.a

Kultuur-Kunst → Kunst
8 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Orgaanilise keemia ajalugu

1861 defineeris KEKULE org keemiat kui C-ühendite keemiat. Wöhler huvitus peamiselt anorgaanilisest keemiast, töötas välja meetodi metallilise Al(1827) ja Be(1828) saamiseks, avastas CaC ja võimaluse selle reageerimisel veega saada etüüni. Avastas sõltumatult Sefströmist vanaadiumi, uuris tsüaniide, hiljem märkis C ja Si sarnasust, sai esimesena silaani SiH 4 - so metaani räni-analoog. 1836 sai Göttingenis Ülikooli keemiaprofessoriks, arendas välja tugeva keemiakeskuse. Justus von Liebig (1803-1873) saksa keemik, Gay-Lussaci õpilane, uuris koos Wöhlwriga benseeni derivaate, 1832 avastasid, et bensoüülrühm C 6 H 5 CO- võib muutumatult üle minna reaktsioonides ühest ainest teise. See avastus seostus Berzeliuse radikaalide teooriaga. RADIKAALid (lad k- juur) on org ainetes esinevad tervikrühmitused, mis ei lagune keemilistes reaktsioonides ja käituvad nagu aatomid anorgaanilistes ainetes.

Keemia → rekursiooni- ja...
10 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Orgaanilise keemia areng

1861 defineeris KEKULE org keemiat kui C-ühendite keemiat. Wöhler huvitus peamiselt anorgaanilisest keemiast, töötas välja meetodi metallilise Al(1827) ja Be(1828) saamiseks, avastas CaC ja võimaluse selle reageerimisel veega saada etüüni. Avastas sõltumatult Sefströmist vanaadiumi, uuris tsüaniide, hiljem märkis C ja Si sarnasust, sai esimesena silaani SiH 4 - so metaani räni-analoog. 1836 sai Göttingenis Ülikooli keemiaprofessoriks, arendas välja tugeva keemiakeskuse. Justus von Liebig (1803-1873) saksa keemik, Gay-Lussaci õpilane, uuris koos Wöhlwriga benseeni derivaate, 1832 avastasid, et bensoüülrühm C 6 H 5 CO- võib muutumatult üle minna reaktsioonides ühest ainest teise. See avastus seostus Berzeliuse radikaalide teooriaga. RADIKAALid (lad k- juur) on org ainetes esinevad tervikrühmitused, mis ei lagune keemilistes reaktsioonides ja käituvad nagu aatomid anorgaanilistes ainetes.

Keemia → Orgaaniline keemia
10 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Lennart Meri

Lennart Meri presidendiaastad olid Eesti riigi uue ülesehituse aastad. Neil aastatel toimus üleminek demokraatiale ja turumajandusele. Samuti ka riiklikud institutsioonid omandasid oma näo. Lennart Meri ametiaja jooksul viidi välja Nõukogude väed ja tehti ettevalmistusi liitumaks NATO’ga ja Euroopa Liiduga. Kõik see toetus 1992. Aastal jõustunud põhiseadusele, mis tagas riigipeale kindlad volitused ja õigused kodanikele. Seda põhiseadust ta arendas ja kaitses. Samuti ta arendas välissuhteid teiste riikidega. Aastal 2001, oma viimasel ametisoleku aastal, jagas president kunagistele poliitvangidele ja küüditatutele üle kogu Eesti Murtud Rukkilille märke. Pärast presidendiametist loobumist jätkas Lennart Meri aktiivset ühiskondliku tegevust. Samal aastal valiti Lennart Meri Eesti Teaduste Akadeemia liikmeks. Minu arvates tegi ta presidendina väga head tööd. Kui ausalt öelda siis ta on üks mu lemmik presidentidest

Ajalugu → Ajalugu
6 allalaadimist
thumbnail
1
doc

A.R.J. Turgoti majanduslikud seaduspärasused ja riigi roll

A.R.J. Turgoti majanduslikud seaduspärasused ja riigi roll JACQUES TURGOT (1727-1781) arendas edasi Quesnay majanduslikku õpetust (VABAMAJANDUS: Majandus tuleb vabastada igasugustest piirangutest, et avada tee võimalikult suure kasumi teenimiseks. Valitsuse sekkumine majandusse pigem vähendab kui suurendab majanduslikku aktiivsust.) Colberti järglasena finantside peakontrolörina 1770ndatel aastatel teostas ta oma reforme valgustatud absolutismi vaimus. Ta arendas edasi seda, mis Colbert oli alustanud. Colbert: * pooldas tsentraliseeritud manufaktuuride rajamist * püüdis süstematiseerida ja ratsionaliseerida riiklikku kontrollaparaati majanduse üle. Poliitiline olukord oli muutunud soodsamaks. Ta suutis likvideerida tsunftid ja kaotada viljakaubanduse sisetollid. Erinevalt Quesnayst pööras Turgot rohkem tähelepanu kaubandusele, tööstusele, pangandusele. Turgoti ühiskondlik jaotus: * Töölised * Kapitalistid

Majandus → Majandus
15 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Thomas Hobbes ja George Berkeley võrdlus tabelina.

Thomas Hobbes George Berkeley Materialism Idealism Oli mõjutatud Galileist, Descartes'ist ja Arendas edasi Locke'i empirismi. inglise empirismist. Tema teadmusteoreetiline seisukoht on Arendas edasi mehhanistlikku materialismi. subjektiivne idealism. Väidab, et see mida me nimetame asjaks on Keha on asi, mis eksisteerib sõltumatult meie

Filosoofia → Filosoofia
62 allalaadimist
thumbnail
20
pptx

Friedebert Tuglas

Uusromantilised teosed: • 1913 novellivalimik “Õhtu taevas” 1913 valikkogu “Liivakell” Tähtsamad novellikogud: • 1917 novellikogu “Saatus” 1925 novellikogu “Hingede rändamine” Romaanid • 1915 ``Felix Ormusson`` • 1937 ``Väike Illimar`` Kirjandulikud rühmitused • “Noor - Eesti” 1905-1916 (Tartus) • “Siuru” – 1917-1919 (Tallinnas) • “Tarapita” 1921-1922 Tähtsus • Arendas välja uusromantilise novellisüsteemi • Tõstis uuele tasemele reisikirja • Arendas edasi romaanižanri • Lõi kõrgväärtuslikke kirjandusuurimusi • Pani aluse kirjandusajakirjale, mis ilmub tänaseni (Looming) Huvitavad faktid • Tunnutus: Eesti NSV rahvakirjanik 1946. •  Friedebert Mihkelson või Michelson aastani 1923. • Ta on maetud Tallinna Metsakalmistusele. • 2. märtsil 1972 anti Ahja Keskkoolile Friedebert Tuglase nimi.

Kirjandus → Eesti kirjandus
16 allalaadimist
thumbnail
6
pptx

Friedebert Tuglas

Friedebert Tuglas Friedebert Tuglase elu Friedebert Tuglas sündis 2.märtsil 1886 Tartumaal ja suri 15.aprill 1971 Tallinnas ning on maetud Metsakalmistule. Kuni 1923.aastani oli ta nimi Friedebert Mihkelson või Michelson. Ta töötas kirjanikuna, kriitikuna, kirjandusteadlasena, tõlkijana ja ajakirjanikuna. 1918. aastal abiellus ta EmmaElisabet Oinasega. Fr. Tuglas võttis osa revulotsioonist ja ta vangistati ning vangis kirjutas ta teose "Meri". Tuglas ja kultuur Tuglas kuulus kirjanike rühmitusse "NoorEesti". Tema eestvedamisel rajati kirjandusühingud "Siuru" (19171919) ja "Tarapita" (19211922). Fr. Tuglas oli kultuurikapitali mõtte algataja. Ta oli Eesti Kirjanikkude Liidu idee eestvedajaks ja sai selle esimeheks (1922,19251927). Lisaks, Tuglas kuulus mitmetesse seltsidesse, juhatustesse, komisjonidesse, toimkondadesse ja züriidesse, olles nii 1920.1930. aastate Eesti kultuurielus autoriteetne ekspert. Koolkonna rajaja Fr. T...

Kirjandus → Kirjandus
11 allalaadimist
thumbnail
1
odt

Telegraaf

tagant. Sõna telegraaf ise aga tähendab tavaliselt elektrilist telegraafi. Telegraafiga saadetud sõnumeid nimetatakse telegrammideks. Ajalugu Kõige esimese telegraafi leiutas Samuel Thomas von Soemmering ja aasta siis oli 1809. Ja siis leiutati telegraaf veel umbes 10 korda. Aga esimene telegraaf patenteeriti Ameerikas ja selle leiutaja oli Samuel F. B. Morse. Tema abiline Alfred Vail aitas kaasa ja arendas välja morse koodi tähestiku. Ameerika esimene telegramm saadeti 1838 aastal 6.jaanuaril. Morse ja Vaili telegraaf hakkas kiiresti levime järgnevate aastatega. Sealt edasi kavatseti rajada mandritevaheline telegraafiühendus. See saadi valmis 18-ndal juulil 1866 aastal ja see kaabel ühendas Inglismaad Põhja ­ Ameerikaga. Pärast seda ühendati India Inglismaaga ja 1872 aastal ühendati muu maailmaga ka Austraalia. Aastaks 1902 oli kogu maailm oma vahel ühenduses.

Ajalugu → Ajalugu
15 allalaadimist
thumbnail
6
docx

BMW 2002

(170 hj) versioone. Just „new class“ BMW mudelit täiustades arenes aastakümnete jooksul välja see BMW, mida me ostame tänapäevani. Ameerika turu jaoks loodud ja sealsetele nõuetele vastamiseks kohandatud mudeli 2002 suurest mootorist annab aimu must, keskelt kahe hõbedase ribiga iluvõre. Pakuti ka kabrioletti ja luukpäraga 02-seeria autot. 1973. aasta Frankfurt Motor Show'l tutvustati sportautot 2002 Turbo, mis arendas 170 hobujõudu. Oli 2002-seeria autost suuremate rattakoobaste, laiemate velgedega ja R4 mootoriga. Tänu suurele kütusekulule, tehti ka kütusepaak 70-liitrini. See oli Euroopa esimene turbomootoriga seeriaauto. 2002 Turbo ei saanud menukaks ja sellel oli üsna mitu põhjust. Esiteks oli ta liialt kallis: klientidele juba tuttav väga heade dünaamiliste näitajatega vabalthingav 2002 Tii arendas 130 hj, kaotas küll nullist sajani kiirendades 2 sekundit, kuid oli märksa odavam

Auto → Autoõpetus
7 allalaadimist
thumbnail
2
odt

Friedebert Tuglas

Olulisemad reisikirjad on Norrast ja Põhja-Aafrikast. · 1922. aastal valiti Eesti Kirjanike Liidu esimeheks. · Ajakirja ,,Looming" üks juhtidest. · Valiti Soome kirjanike liidu auliikmeks ja rahvusvahelise kirjandusklubi ,,PEN" liikmeks. · 1918. aastal abiellus ta Eloga. · Tuglas on maetud Tallinna Metsakalmistule. Looming · Tema loomingus on omapäraselt ühendatud realistlik ja romantiline elutunnetus ning kujutuslaad. · Arendas välja uusromantilise novellisüsteemi. · Tõstis uuele tasemele reisikirja. · Arendas edasi romaanizanri. · Lõi kõrgväärtuslikke kirjandusuurimusi. · Pani aluse kirjandusajakirjale, mis ilmub tänaseni. (Looming) · Ilukirjanduses jaotatakse Tuglase looming kolme perioodi: 1. 1901­1914: otsingute ja katsetuste periood. Põimuvad realism ja romantism. Tuglas tuli kirjandusse realistlike jutustuste ja novellidega ("Siil", "Hunt", "Hingemaa",

Kirjandus → Kirjandus
51 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Eesti keele KT vastused

Geograafiline asend 5. Lingua franca- suur ja pestiizikas keel, mille taga on kultuuriline/poliitiline võim. 6. 1525.aastal ilmus esimene eesti keelne raamat (katekismus), mis ei ole säilinud. 1535.aastal ilmus esimene säilinud eesti keelne raamat (katekismus). 1739.aastal ilmus esimene eesti keelne piibel, mis pani aluse eesti kirjakeelele. 7. Otto Wilhelm Masing- õ-tähe eesti keelsesse sõnavarasse lisamine. Johannes Aasvik- tõi eesti keelde palju uusi sõnu ning arendas eesti keelset grammatikat. Ferdinand Johann Wiedemann- arendas eesti keele sõnavara ja kirjutas ,,Wiedemanni sõnaraamatu." Friedrich Robert Faehlmann- esimene lektor, kes püüdis eesti keele ehitust paremini kirjeldada ning avaldas 32 artiklit eesti keelest. Friedrich Reinhold Kreutzwald- propageeris uut kirjaviisi, toetas ühiskirjakeelt ja rikastas sõnavara. 8. 9. Eesti kirjakeel on arenenud Keskmurdest. 10

Eesti keel → Eesti keel
18 allalaadimist
thumbnail
8
ppt

Rene Descartes

1596-1650 Prantsuse filosoof Uusaja filosoof, rajaja Matemaatik Füüsik Füsioloog Nooruses reisis palju, hiljem rohkem paigal Elu Õppis La Fléche'i jesuiitide kolleegiumis Katoliiklane Pärast sõjaväeteenistust asus ta elama Hollandisse Hollandi teoloogide tagakiusamise tõttu, suundus ta Rootsi (1649) Paar kuud pärast Rootsi saabumist suri kopsupõletikku Saavutused Suurteoses Geomeetria arendas välja analüütilise geomeetria ja rajas teed modernsele matemaatikale Tema kõige tundum teos on Metafüüsilised meditatsioonid Mehaanikas näitas liikumise ja paigalseisu suhtelisust Kosmogoonias arendas teadusele uut päikesesüsteemi loodusliku arengu ideed Sõltuvalt tema uurimustest matemaatika ja füüsika alal kujunes ka välja tema õpetus mateeriast ehk kehalisest substantsist Kahtluse meetod

Filosoofia → Filosoofia
44 allalaadimist
thumbnail
14
ppt

Bütsantsi keisririik

· Kaubateede ristumispunkt · Oli Euroopa rikkaim ja suurim linn · Aafrikast toodi orje, elevandiluud, · Indiast maitsetaimi, siidi, kalliskive · Bütsantslased tegid kaunist käsitööd ja andsin kunsti vastu · Linnad muutusid jõukaks Riigi õitseaeg · 6.sajand kõige parem aeg riigile · Valitses keiser Justinianus I · Ta suurendas sõjaväge ja laevastikku · Vallutas tagasi kõik kunagise Rooma impeeriumi valdused Aasias, Euroopas, Aafrikas · Korrastas seadusi, arendas haridust · Arendas kaubandust · Hoolitses usuküsimuste eest Justinianuse koodeks · Seadusi oli palju ja need olid laiali · Justinianus andis korralduse need kokku koguda ja liigitada · Valmis seadustekogu ehk koodeks · Sellele anti keisri nimi · Euroopas sai see tuntuks sadu aastaid hiljem · Sellest hakati eeskuju võtma KUNST · Keiser Justinianuse valitsusaja lõpul mängis riigijuhtimises tähtsat osa tema noor abikaasa Theodora · 6

Ajalugu → Ajalugu
55 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Keskaeg - oluline etapp inimkonna ajaloos

Ülikool koosnes põhiliselt õpejõudude ja üliõpilaste tsunftist. Esimeseks Euroopas avatud ülikooliks peetakse Bolognat (119. aastal). Ka Oxford ja Cambridge'i ülikool on pärit keskajast. Tänu ülikoolide tekkele tõusis kirjaoskajate protsent ja haridus muutus üha tähtsamaks. Arenema hakkasid igasugused teadused ja õpetused. Inimsed olid targemad ja seega ka iseseisvamad. Samuti tehti keskajal palju maailmaavastusi. Nähti ja kuuldi kuidas käib elu mujal ning see arendas inimeste silmaringi nii geograafiliselt kui ka kultuurselt. Tänu Magalhäesi maailmareisile parandati maailma kaarti ja lükati ümber palju valearusaami, näiteks, et maailm ei olegi kandiline ning ei saa järsku lihtsalt otsa. Avastati uusi maid ja mereteid, mis arendas edaspidist kaubandust. Loodi sidemeid teiste riikide ja rahvastega ning see muutis kogu euroopa ühtsemaks ja ülejäänud maailmast sõltuvamaks. Keskajal toimus reformatsioon ehk hussiitide liikumine

Ajalugu → Ajalugu
40 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Seisulaine

Reegli kohaselt määrab aatomite energianivoode täitumise madalamalt kõrgemale. Seega on vabas aatomis põhiolekus kõik madalamad energianivood täidetud peakvant nr:määrab ära energianivoo, kuhu elektron kuulub orbitaal:iseloomustab elektroni liikumishulga momendi absoluutväärtust, määrab kindlaks võimalikud orbiidid antud n korral on stabiilsed.Magnetnr: liikumishulga momendi vektori võimalikku suunda, määrab ruumis orbitaali suuna . Shördigun: arendas välja mikroosakeste mehaanika, mis võttis arvesse ka osakeste laineomadust. Võrrand võimaldab arvutada aatomi erinevaid olekuid ja nende vaheldumise tingimusi.

Füüsika → Füüsika
28 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Psühholoogia - Sigmund Freud ja Carl Gustav Jung

Psühholoogia Sigmund Freud ja Carl Gustav Jung 10 fakti 1. Freudi võib pidada klassikalise psühhoanalüüsi leiutajaks/aluse panijaks. Jung kui tema õpilasena arendas seda teooriat ning pani aluse analüütilisele psühhoanalüüsile. 2. Freud jagas psüühika teadvustatuse alusel kolmeks: teadvuses (psüühika aluspinnal), eelteadvuses (teadvuse piirimaal) ja alateadvuses (psüühika sügavamates kihtides). 3. Arendati välja ka jagunemine motiveerivate jõududega: · Id ­ sealt pärinevad primitiivsed ihad ja soovid, seotud füsioloogiliste protsessidega

Psühholoogia → Psühholoogia
42 allalaadimist
thumbnail
7
doc

Noor-Eesti

Valga Gümnaasium Kirjandusliku rühmituse ,,Noor-Eesti" tegevus ja tähtsamad liikmed Referaat ajaloos Triinu Sirol 8a Ester Kukk Valga 2008 Sisukord Lk 2 Sisukord Lk 3 Sissejuhatus Lk 4 Ajakirja ,,Noor-Eesti" Tähtsus ja vajalikus Lk 5 Tähtsamad liikmed Lk 6 Kokkuvõtte Lk 7 Kasutatud kirjandus 2 Sissejuhatus Selles kirjandis tuleb juttu kirjandusliku rühmituse ,,Noor Eesti" tähtsamatest liikmetes ja tegevusest. "Noor-Eesti" oli kirjanduslik rühmitus Eestis. Esindab 20. sajandi alguse kultuurimurrangut ja tekkis noore haritlaskonna eneseotsingu tulemusena. Rühmitus "Noor-Eesti" sai alguse 20. sajandi algu...

Ajalugu → Ajalugu
65 allalaadimist
thumbnail
1
doc

F.Liszt, F.Chopin ja R.Wagner

F.Liszt(181186)ungari pianist,helilooja,ungari rahv.koolkonna rajaja muusikas;loetakse üheks 19saj suurimaks klaverivirtuoosiks,sümfoonilise poeemi loojaks;oma aja parimaid pianiste;kirj.palju klaverimuusikat;arendas klaverimäng.tehnikad seades uued standardid tuleviku jaoks;abivalmis teiste heliloojate vastu;sündis Sporoni linna lähedal,isa lambakarjus;9a esines eduka pianistina Ungari linnades,1ks õpetajaks isa;1822 alustas õpinguid,siirdus Pariisi,üritas pääseda konservatooriumi;õppis kompositsiooni;külastas Paganini viiulikontserti,kavatses saada oma aja suurimaks pianistiks;1830 40reisis paljudes EUmaades,andis kontserte Venemaal,esines TÜaulas;184861elas Saksam,oli dirigent ooperiteatris/sümf.orkestris,muusikapedagoog,romantilise suuna eestvõitleja,muusikakriitik/muusikaliste uurimuste läbiviija;viimased 25a seotud Itaaliaga,kirj.vaimulikku muusikat,8a Roomas kloostris,viim.elua.elas Wagneri(väimees)juures. Klaverile u800t...

Muusika → Muusikaajalugu
17 allalaadimist
thumbnail
11
ppt

Friedebert Tuglas

vaatepuntidest. o Romaaniga "Väike Illimar" (1937), mis kujutab lapse silma läbi nähtuna mõisaelu ja -inimesi, jõudis Tuglas taas realismini. o Tuglase loomingus jaotatakse ilukirjandus kolme perioodi: 1) 1901­1914: otsingute ja katsetuste periood. Põimuvad realism ja romantism. 2) 1914­1925: kõrgperiood. novellid, uus-romantism. 3) 1925­1971: psühholoogiline realism. o Tõlkinud A.Kivi "Seitse venda" o Arendas välja uusromantilise novellisüsteemi o Tõstis uuele tasemele reisikirja o Arendas edasi romaanizanri o Lõi kõrgväärtuslikke kirjandusuurimusi o Pani aluse kirjandusajakirjale, mis ilmub tänaseni (Looming) o Lihtsam on teha uut regilaulu kui uut regivärssi. o Sõna on iseenesest tühine ja selle väljaütlemine on väike õhuväristamine, aga ta võib terve maailma kummutada. o On elu uni. Mina elan, kuid olen mõistmatu elu ees. o Ilus ja hirmus on inime...

Kirjandus → Kirjandus
27 allalaadimist
thumbnail
2
odt

Katoliiklus ja reformatsioon

Katoliiklus oli kunsti arendaja. Reformatsioon ka mõnevõrra takistas kunsti arengut. Seda võib järeldada sellest, et kirikud olid kunstivaesed ja toimusid pildirüüsted, et hävitada kõik kunstiteosed kirikutes. Kuid samas olid luterluses omalooming ja muusikainstrumendid. Katoliiklus soosis kunsti. Katoliikluses olid liturgia ja sakraalehitised. Katoliiklus andis kindlasti kunstile palju juurde. Reformatsioon nii takistas kui ka edendas kunsti arengut. Katoliiklus arendas maailmapilti, kuid reformatsioon pigem ahendas. Reformatsioon takistas maailmapildi avaremist seetõttu, et ahenes kokkupuude Euroopa kultuuriga ja domineeris Saksa kultuur. Katoliikluse puhul oli kultuuriruum avaram ja seotud kogu Euroopaga. Reformatsioon arendas religiooni. Reformatsiooni puhul oli usk rohkem isiklik, katoliikluse puhul peamiselt kommete täitmine. Luteri usk oli argipäevane ja lihtne. Katoliiklus oli rohkem materiaalsem ja keerukam

Ajalugu → Ajalugu
66 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Kirjakeele ajalugu

nimetusi. 20. saj alguse keeletedlane 20. saj alguse keeletedlane · Keeleuuendusliku mõtte algataja ja · Taotles keelenormide teaduslikult ja propageerija täpset ja ühest fikseerimist · Parandas sõnajärge · Koostas palju oskussõnavara · Uute sõnade loomine · Osales kõikidel keelekonverentsidel · Arendas morfoloogiat · Huvi keele arendamise vastu Aavik Veski Näited: võttis kasutusele sark, embama; Näited: oskussõnad: iive, valk, elamus;aitas ,,Tuleviku eesti keel" ­ seal esitas oma koostada üle 30 oskussõnaastiku, seisukohad, ,,Noor-Eesti" liige 19. saj keskel elanud kirjakeele arendaja 20. saj alguse keelekorraldaja ja ­teadlane

Kirjandus → Kirjandus
67 allalaadimist
thumbnail
2
doc

BMW Motorrad

BMW Motorrad. Bmw mootorrataste ajalugu saab alguse 90 aastat tagasi ning on tänaseks päevaks kujunenud üheks tuntumatest mootorrataste tootjatest. Lugu saab alguse 1921 aastast, mil insener Max Friz'i juhtimisel töödati välja mootor M2B15. M2B15 oli kahetaktiline boksermootor, töömahuga 486cc. Mootor arendas 8,5 hobujõudu, millega saadi lõppkiiruseks 95100km/h. Mootorratta mudelinimetuseks sai R32. BMW R32 pani aluse BMW mootorrattatootmisele. 1937. aastal püstitas Ernst Henne 500cc töömahu ja ülelaadimisega R32ga maailmarekordi, saavutades kiiruse 279,83 km/h, rekord püsis 14 aastat. II. Maailmasõja ajal vajas Wehrmacht nii palju liikurvahendeid, kui võimalik. Samaaegselt paljude teiste Saksa mootorrattatootjatega, arendas ka BMW välja uue mudeli, milleks oli BMW R75

Auto → Auto õpetus
16 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Ajalugu 10. klass, isikud

Rooma diktaatoriks. Octavianus Augustus- esimene Rooma keiser. Tõi Rooma riigile rahu ja hiilguse ajastu. Chlodowech- frankide kuningas. Frangi impeeriumi rajaja. Muutis kuningavõimu päritavaks. Karl Suur- frangi riigi kuningas alates 768 ja Rooma keiser alates 800. Terve elu vallutas. Muhamed- islamiusu kuulutaja, kaupmees. Allahi prohvet. Allah- Meka paganlik jumal. Araablaste jumal. Ilmutas end Muhamedile. Dante Alighieri- itaalia kirjanik ja poliitikategelane. Arendas itaalia keelt. Martin Luther- saksa munk, Ülikoolis õppejõud. Tema seisukohtadest sai alguse reformatsioon. Philipp Melanchton- saksa humanist, Wittenbergis õppejõud. Liitus reformatsiooniga, seal oli tähtis teoloog. Ignatius Loyola- Ordukindral. Jesuiitide ordu asutaja. Louis XIII - prantsusmaa kuningas 17saj. Louis XIV- Louis XIII poeg ja samuti prantsusmaa kuningas, juba enne revolutsiooni. Päikesekuningas Richelieu- prantsuse kiriku- ja riigitegelane

Ajalugu → Ajalugu
4 allalaadimist
thumbnail
8
docx

Johann Gottlieb Fichte

,,Missugune filosoofia valitakse, sõltub sellest, missugune inimene ollakse." ,,Masin- inimene" kaldub loomulikult dogmatismi, ,,Vabaduse-inimene" on idealist. Idealism seisab kõrgemal tasemel, kuna see omalt seisukohalt suudab mõista dogmatismi, kuid dogmatism ei suuda aru saada idealismi mõttekäikudest. Ka teatavad teoreetilised põhjendused räägivad idealismi kasuks, kuna ainult see suudab tuletada meie kogemusmaailma mõlemad kategooriad: teadvuse ja esemed. Fichte arendas Kanti krititsismi absoluutseks idealismiks, milles ta täielikult hülgas ,,asja iseeneses". Teadusõpetuse alusmõistuseks on ,,mina", mitte üksiku isiku mina, vaid üldine, üleindividuaalne mina. ,,Mina" ei ole Spinoza substants, vaid puhas aktiivsus, teadvuse kõlbeline tegevus. Oma aktiivsuse läbi jaatab mina iseennast või, nagu Fichte ütleb ,,asetab iseennast". Endaasetamise läbi asetab ta ennast vastu ehk vastandab mitte-minale. Mina ja

Filosoofia → Filosoofia
14 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Henrik Visnapuu - biograafia

"Periheel. Ingi raamat" (1947) ja "Mare Balticum" (1948) valmisid võõrsil. Need sisaldavad pihtimuslikke mõtisklusi aegade ja olude üle ning on täis kaotusevalu ja ahastust. Kõige terviklikum on neist "Ingi raamat", millesse luuletaja koondas surnud abikaasale pühendatud mälestuslaulud. See on nukker-pühalik jumalagajätt oma kõige armsamaga ja tema läbi ka kodumaaga. Visnapuu rikastas eesti luulet püsiväärtusliku tunde- ja mõtteluulega. Ta arendas edasi eesti luule keelt ja vormi, otsides neis uusi võimalusi.

Kirjandus → Kirjandus
89 allalaadimist
thumbnail
15
ppt

Klassikaline füüsika ja lähismaailm

273,15ºC). · Thomson sõnastas ümber termodünaamika teise seaduse ning avastas termoelektrilise nähtuse, mis sai nimeks Thomsoni efekt. · Osales USA ja Euroopa vahelise kaabli paigaldamises. · Tema järgi on oma nime saanud temperatuuri mõõtühik kelvin. Ludwig Boltzmann (1844 ­ 1906) · Austria füüsik, üks molekulaarkineetilise teooria rajajaid. · Boltzmann arendas edasi Maxwelli elektromagnetväljateooriat ja aitas seda populariseerida. · Ta kaitses kirglikult molekulaarkineetilist teooriat ning kandis peamist koormat võitluses molekulide olemasolu eitavate teadlaste seisukohtadega. · Tema auks on nimetatud Boltzmanni konstant . J k = 1,38 10 - 23 K

Füüsika → Füüsika
16 allalaadimist
thumbnail
3
rtf

Renessanss kunstis

13. Nimeta renessanss maalikunstile omased tunnused ja erinevused võrrelduna gootikaga. 14. Kes on 16.saj tuntuimad Itaalia arhitektid, nimeta peamised tööd. Mille poolest olid need uuenduslikud? 15. Kuidas nimetatakse 16.saj I poole kunsti Itaalias? 16. Millega tegeles Leonard oda Vinci. 17. Millest jutustab maal Leonardo ,, Püha õtusöömamaeg" ja mille poolest on teos silmapaistev? 18. Milline on renessansile omane pildikompositsioon, kes arendas selle täiuslikkuseni? 19. Kirjelda mõnd Raffaeli tuntud maali. 20. Michelangelo kui skulptor. 21. Tutvusta Micehlangelo loomingut Sixtuse kabelis. 22. Mille poolest on tuntud Giorgione maal ,,Äike" 23. Millise värvitooni abil maalis Tizian oma parimad figuraalkompositsioonid. 24. Nimeta maalivaldkonnad milles Tizian maalis eriti häid teoseid. 25. Kuidas nimetatakse 16.saj II poole kunsti Itaalias? 26. Kuidas kujutasid maneristid anatoomiat ja milline oli nende maalide ruumikujutus? 1

Kultuur-Kunst → Kunstiajalugu
36 allalaadimist
thumbnail
10
docx

Automatiseerimistehnika test

Kasutas hüdrostaatikat vee survevõrkudes energia James Watt ülekandmiseks Vastus 5 Evangelista Torricelli Uuris jugade voolamist Vastus 6 Hans Thoma Arendas välja aksiaalkolbmasina Küsimus 6 Õige Hinne 1,00 / 1,00 Küsimuse tekst Millist materjali alltoodud loetelust tajub induktiivandur kõige paremini (kõige kaugemalt)? Vali üks: a. Tavaline teras b. Roostevaba teras c. Messing d. Alumiinium e. Vask Küsimus 7 Õige Hinne 1,00 / 1,00 Küsimuse tekst Mis on roboti täiturseade? Vali üks või enam: a. Täidab roboti liikumisfunktsioone ning tema põhiosaks on üks või mitu manipulaatorit b

Tehnika → Automatiseerimistehnika
68 allalaadimist
thumbnail
12
doc

Keemia ajalugu kordamine

igavesed. 2) Mõisteti, et eimillestki ei teki midagi ja miski ei muutu eimillekski (ei kao jäljetult). 3) Eeldati, et mateeria võib esineda erinevates vormides, mis võivad üksteiseks üle minna. Tähtsus :levis edasi idee, et ained koosneva elementidest- üldine asjade mõtestamine ESINDAJAD: Empedokles: üldistas eelkäijate vaateid. ühtsus koosneb 4 algelemendist, idee elementide väikseimatest osakestest. Aristoteles: üldistas varasemaid vaateid, ei toetanud müstikat, arendas edasi Empedoklese kujutlust 4 algelemendist. Alkeemia periood: arenes Alexandrias- Kreeka natuurfilosoofia, egiptlaste praktiliste keemiaoskuste segunemisel, väga palju müstikat. Hiljem arenes see Araabias edasi, kus omandas oma lõpliku ilme. Omane metallide transmutatsiooni, eliksiiridesse uskumine ja üritamine neid luua, väga palju müstikat, saladuslik, omandati, arendati töövõtteid, jagati aineid klassidesse, kuid aineid-reaktsioone võeti kui midagi sümboolset, tähenduslikku,

Keemia → Keemia
19 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Vana hea Rootsi aeg?

nüüdsest linnadele ettekirjutisi tegema ning neid üldriiklikele huvidele allutama. Traditsioonilised linnaõiguseid jäid alles vaid Tallinnale. Kaubanduse kõrval tegelesid linnaelanikud siiani käsitööga, kuid käsitööndusliku tootmise teiseks vormiks said manufaktuurid, mis tolle aja mõistes olid suurettevõtted. Manufaktuuritootmise põhikeskuseks sai Narva. Narva osatähtsus aina kasvas ning endiste hansalinnade olukord halvenes. Rootsi aeg arendas mitmeti Eesti kultuuri. Sel ajal pandi alus Eesti haridus süsteemile ning samuti eesti kirjakeele arendamisele. Talurahva harimise eesmärgil asutas Bengt Gottfried Forselius Piiskopimõisa seminari. Seal õpetas ta eesti soost koolmeistreid, kes edaspidi hakkasid talurahvast õpetama. 1632. aastal asutati Tartu ülikool, mille eestvedajaks oli Gustav II Adolf. 1637. aastal koostas Heinrich Stahl esimese eesti keele grammatika reeglistiku.

Ajalugu → Ajalugu
245 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Dadaism, metafüüsiline kunst, sürrealism - spikker

ajakiri ,,391". Grosz- + üks fotograaf- dadaistlik ajakiri ,,391". Grosz- + üks fotograaf- dadaistlik ajakiri ,,391". Grosz- + üks fotograaf- dadaistlik ajakiri ,,391". Grosz- + üks fotograaf- dadaistlik fotomontaaz, mida hiljem arendas prantslane Ray. fotomontaaz, mida hiljem arendas prantslane Ray. fotomontaaz, mida hiljem arendas prantslane Ray. fotomontaaz, mida hiljem arendas prantslane Ray. Schwitters- ,,maalile" lisatud esemed: nöörijupid, Schwitters- ,,maalile" lisatud esemed: nöörijupid, Schwitters- ,,maalile" lisatud esemed: nöörijupid, Schwitters- ,,maalile" lisatud esemed: nöörijupid, võrkaiatükid. Schwitteri sammas, iga päev lisati sellele võrkaiatükid. Schwitteri sammas, iga päev lisati sellele võrkaiatükid

Kultuur-Kunst → Kunstiajalugu
108 allalaadimist
thumbnail
12
pptx

James Prescott Joule

Ta tegeles peamiselt elektromagnetismiga ja soojuse ning gaaside omaduste uurimisega, ja pärast uuringuid avastas elektrivoolu soojusliku toime seaduse. Joule järgi on nimetatud energiaühik džaul. Džaul Džaul (J) on töö, energia ja soojushulga mõõtühik. Sl põhiühikute kaudu avaldub džaul kujul: Üks džaul on energia hulk, mis kulub keha liigutamiseks ühe meetri võrra. James Prescott Joule töötas ka mitmete teiste füüsikutega, näiteks Lord Kelviniga. Ta arendas Kelviniga välja temperatuuri skaala kelvini. Tänan kuulamast!

Füüsika → Füüsika
2 allalaadimist
thumbnail
10
doc

Soul Jazz

Referaat Diskett ja mälupulk Therese-LiiseAasma 9b kl. 2008 Tallinna Pääsküla Gümnaasium Maa magnetväli Referaat Koostaja: Therese-Liise Aasma Eddie Lockjaw Davis - tenor saksofon (1922 - 1986) Eddie Lockjaw Davis oli muusik, kes tagas Soul jazzi fenomeni säilimise läbi big bändi ajastu hilja 1950-s ja varajastes 1960-s. Davis arendas välja ühe eksimatuima tenorsaksofini heli II Maailmasõjajärgses jazzis. Koos elujõulise veel nn kõrendliku tooniga oli ta võrdselt kodus rütmi ja bluusi seadetega kaasaegses kontekstis, tema mäng oli alati otsene ja mängu kvaliteedil oli hiigelsuur mõju järgmise põlvkonna saksofini mängijatele. Davise mängu stiil näitas, et temas on nii hard-driving swing lauljat kui kui ka seda et ta saab suurepäraselt hakkama ka õrnade ballaadide laulmisega

Muusika → Muusika
84 allalaadimist
thumbnail
14
ppt

Pilates

liikumisvõime kaotanud kaasvangidest patsientide vooditele venivad paelad, et taastada lihaste toonust ja liigeste liikuvust. 1923 emigreerus Pilates Ameerika Ühendriikidesse ning asus elama New Yorki, kus ta avas 1926 Manhattani 8. avenüül esimese stuudio. Ta hakkas treenima ja pakkuma taasturavi professionaalsetele tantsijatele, kelle hulka kuulusid balleti suur õpetaja George Balanchine ning moderntanstu diiva Martha Graham. Algselt arendas Pilates välja matiseeria harjutused, mis olid mõeldud kõhulihaste jõu ning keha kontrolli üles ehitamiseks. Mõningad neist meenutasid keskaegseid piinamisseadeldisi. Need olid ehitatud puust ning metalsest torustikust (metal piping) , mille juurde kuulusid kas rihmarattad, rihmad, pukid ja vedrud. Ta arendas välja 20-odd seadeldised. Tema filosoofia juhtis teda arendama rektsiooni (regimen), mis ,, arendaks keha ühtlaselt, korrigeeriks vale rühti, taastaks

Inimeseõpetus → Inimeseõpetus
11 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Elektrienergia ajalugu

pöörlevad ja väheste labadega tuulegeneraatorid on elektri tootmiseks tõhusamad kui aeglased ja suured generaatorid. Kõige esimene modernne patarei on tehtud Alessandro Volta poolt. 1800.-ndal aastal, tänu ühele lahkarvamusele galvaanilise efekti üle mida kaitses Luigi Galvani, arendas ta voltailise kuhja, tänapäeva patarei eelkäija, mis tootis stabiilset elektrivoolu. Volta oli kindlaks teinud, et kõige tõhusam paar erinevaid metalle, mis toodaks elektrit on tsink ja hõbe. Algselt katsetas ta üksikelementidega järjestikku. Iga

Füüsika → Füüsika
27 allalaadimist
thumbnail
30
pptx

Chicago jazz

hakkas selle juhiks. 1927 aastal Ellington ja tema orkester salvestasid mitu albumit, millest sai nende esimesed hittplaadid. "Creole Love Call" ja "Black and Tan Fantasy". Coleman Randolph Hawkins Coleman Randolph Hawkins (November 21, 1904 – May 19, 1969) hüüdnimega Hawk, oli ameerika üks tuntumaid jazz tenorsaksofoniste. Kuigi Hawkins on tugevalt seotud swingi ja big bandi muusikaga, arendas ta bebopi (jazzi uus stiil). Nooruses mängis klaverit,tšellot ja saksofoni. Coleman Randolph Hawkins Õpingute ajal Hendersonist sai soolostaar, salvestas mitmed salvestusid. 1934 aastal Hawkins alustas mängimist Jack Hylton 's orkesteris. 1948 aastal Hawkins salvestas plaadi "Picasso“. Hawkins on mõjutanud palju bebopi esinejaid. 1960ndandel aastatel andis välja plaadid-"Thelonious Monk" ja” We Insist ". 1957 aastal esines Newport Jazz Festivalil ja salvestas plaadi

Muusika → Jazzmuusika
23 allalaadimist
thumbnail
16
docx

Friedebert Tuglas Referaat

Kalda loomingust ja palju A. Tsehhovi novelle. 2.3 Kriitik ja kirjandusteadlane Tuglas on avaldanud ka monograafiaid, uurimusi ja kirjanduskriitikat. Monograafiaid on ta kirjutanud J. Liivist, A. H. Tammsaarest, E. Vildest, M. Metsanurgast ja paljudest teistest. Tema parimaid kriitilisi töid on avaldatud ka väljaandes „Kriitika“. 6 Kokkuvõte Referaati tehes sain teada, et Friedebert Tuglas arendas välja eesti uusromantilise novellisüsteemi, tõstis uuele tasemele eesti reisikirja ja oli selle alusepanija, arendas edasi romaanizanri, lõi kõrgväärtuslikke kirjandusuurimusi, pani aluse kirjandusajakirjale „Looming“ , mis ilmub tänaseni. 7 Kasutatud allikad ENEKE nr.4 1986 Kirjastus „Valgus“ Eesti Entsüklopeedia nr.8, Tallinn 1995, Eesti Entsüklopeediakirjastus http://www.kirmus.ee/erni/autor/tugl_b

Eesti keel → Eesti keele ajalugu
14 allalaadimist
thumbnail
8
ppt

Hiir - PowerPoint esitlus

Hiir Õpilane 2009 Hiire ajalugu Maailma esimene arvutihiir nägi ilmavalgust 46 aastat tagasi. 1970. aastatel arendas seadet firma Xerox, aga esimene hiirega varustatud kommertstoode lasti välja 1981. aastal. Hiire leiutas 1963. aastal Douglas Engelbart. Maailma kõige esimene arvutihiir 296 000 krooni maksev 18 karaadisest valgest kullast 59 teemantikilluga maailma kalleim arvutihiir Mis on Hiir ? Hiir on osutusseade arvuti kasutamise lihtsustamiseks. Hiirel on tavaliselt 2-3 nuppu, kuid spetsiaalsetel mängudele mõeldud hiirtel on ka neli ja enam nuppu.

Informaatika → Informaatika
36 allalaadimist
thumbnail
6
pdf

Fenoplast

• Eraldub mürgiseid gaase selle põletamisel • soojapidavus põhineb kinnises ruumis olaval liikumatul õhul. Sunday, November 16, 2014 Fenoplast • 1899 patendeeris Arthur Smith inglismaal fenoolformaldehüüdide vaigud kasutuseks elektri-isolaatoritena eboniidi asemel. • 1907 arendas Leo Hendrik Baekeland edasi fenoolaldehüüdi valmistamise tehnikaid ja leiutas esimese sünteetilise vaigu ning tõi turule esimese majanduslikult eduka fenoplasti nime all bakeliit • Bakeliidist hakati valmistama raadioid, käekotte, ehteid jmt. Sunday, November 16, 2014 Kasutatud materjal • http://www.eava

Keemia → Keemia
10 allalaadimist
thumbnail
9
ppt

Pierre-Auguste Renoir PP

Pierre-Auguste Renoir · Prantsuse maalikunstnik (1841-1919) · Arendas oskusi portselanimaalimis- töökojas. · A. Sisley, F. Bazille'i ja C. Monet'ga koos elades hakkas arenema impressionism. · Renoir' kunst armastab elu, ülistab ilu ja värvide harmooniat. · Mööduvad hetked ja meeleolud. · Maalimislaad pehme, värvid on õrnad, heledad ning säravad, piirjooned väga sulavad · Natüürmordid, lapsed, naiste portreed ja maastikud. "Niidul" "Kiik" · Esimene tunnustus 1874. impressionistide maalide näitusel.

Kultuur-Kunst → Kunst
15 allalaadimist
thumbnail
25
pptx

OP-Kunst

OP-kunst Markus-Christopher Kitt 11.B Tuleneb sõnadest optiline kunst. Arenes välja abstraktsionismist. 1960. aastad. Levis peamiselt USA-s ja Lääne- Euroopas. Võib ärritada silmi. On tugevalt mõjutanud tänapäeva moe-, tarbe- ja eriti Üldiselt reklaamikunsti. Rohked optilised efektid. Liikumine. Ruumiline mulje. Tunnusjooned Ärrituse tekitamine. Suhteliselt lihtsad kujundid. OP-kunsti looja. Tähtsaim esindaja. Ungarlane. Uuris 1930. aastatel nägemistaju olemust. Arendas välja oma stiili, kus ta kasutas vaid minimaalseid vorme ja värve, saavutades uskumatuid optilisi tulemusi. Victor Vasarely Teine kuulus op-kunstnik. Inglane. Tuntuse tõid talle tema must- valged tööd, kus kasutas vaid Bridget Riley lihtsaid geomeetrilisi kujundeid. Soovis tekitada inimestes peapööritust. J. R. Soto Lisa...

Kultuur-Kunst → Kultuurilugu
5 allalaadimist
thumbnail
6
pptx

Henrik Visnapuu (1890-1951)

Oli abielus luuletaja Ingiga (suri 1941. aastal) 1944 põgenes Saksamaale 1949 emigreerus USA-sse 1951 suri New Yorgis Long Islandil Haridus: -Reola valakool -Tartu linnakool -Tartu Ülikool -sooritas Narva gümnaasiumi juures algkooli kutseeksami töötas: õpetaja, ajakirjaniku, dramaturgina, kultuurinõuniku ja vabakutselise kirjanikuna Loomingu põhiteemad Ajaluule Armastus Loodus Kodu ja kodumaa Filosoofiline mõtteluule Tähtsus Eesti kirjanduses · Arendas edasi eesti luule vormi ja keelt · Kirjutas hulgaliselt luulekogusid · Kirjutas näidendeid vabaõhulavade tarbeks, esseid ja luuleteoreetilisi käsitlusi · Tõlkis inglise, prantsuse ja vene kirjandust

Eesti keel → Eesti keel
4 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Kõrgrenessanss

Ande Andekas-Lammutaja Kunstiajalugu - Kõrgrenessanss Andrea Palladio elustas antiikstiili ning üllitas 4 arhitektuurialast raamatut (1570), mis said teistele kunstnikele suureks eeskujuks. Seal arendas ta oma teooria, mida kutsuti palladionismiks (armastus antiigi vastu; ehitise välisvaate kujundamine sammastega, kreeka antiigi motiivid). Kolossaalorder on hiigelsammas(tik), mis ulatub läbi mitme korruse. 16.saj hakati eristama lihtsalt loomist ja kunsti. Rõhutati kunstniku erinevust tavainimesest, looja on geniaalne. Kunstniku inspiratsioon arvati pärinevat Jumalalt. Leonardo da Vinci (ehk Leo Vinci linnast; 1452-1519) oli tõeline suurmeister, tal oli küll

Kultuur-Kunst → Kunstiajalugu
105 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Valgustus ja sõjandus

Valgustus- vaimne liikumine Euroopas *usk mõistusesse ratsionalism *deistlik lähenemine jumalale *jumal, kui maailma looja mitte arendaja *hariduse edendamine *usk, et ühiskonda paremaks muuta Saksamaa, Prantsusmaa, Inglismaa Thomas *kuningavõim pole jumalast, vaid rahvast Hobbes *teos ,,Leviathan", riigieelne ühiskond kui ,,kõikide sõda kõikide vastu" (1588-1679) *ühiskondliku lepinguga riigivõim, vabadused piiramatu võimuga valitsejale (alamad ja valitseja) *monarhia käes seadusandlik-, täitesaatev- ja kohtuvõim *valitseja kindlustas alamate julgeoleku *absoluutne monarhia John Locke *arendas edasi üh. lepingut (vabade inimeste vahel) (1632-1704) *seadusandlik võim ei rakendaks ise seadusi ellu, täitesaatev võim ei looks seadusi, kuningas kinnitab seadused, maksud kehtestab parlament *riigi ja kiriku lahutamine ...

Ajalugu → Ajalugu
21 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Laineoptika FÜÜSIKA vol2

Laineoptika uurib valguse ja teiste elektromagnetkiirguste levimist, kiirust, tekkimist, mõju ainetele ja kasutamist . Newton arendas korpuskulaarteooriat. Huygens arendas aga laineteooriat. Tänapäeval nim. valguse osakesi valguskvantideks e. footoniteks. (korpuskulaarteooria=kvantteooria) Young tõestas, et valgusel on lainelised omadused. Maxwell tõestas teoreetiliselt, et olemas on elektromagnetlained, mis levivad ka tühjuses. Valguse levimiskiirus õhus on3*108 m/s. Optika: Laineoptika ja Kvantoptika. Lainepikkus (1 nm), laineperiood T (1 s), laine sagedus f (1 Hz), laine kiirus v (1m/s) v=f=/T Erineva lainepikkusega valguslained

Füüsika → Füüsika
10 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Renessans ja Humanism

Renessanss(taassünd) on antiikkultuuri taasväärtustamine, levis Lääne-Europas. Humanism (inimlik) on iksuse vabadust taotlev maailmavaade renessanssiaja. Renessanssi kujunemise eeldused: · Linnad olid väga kiiresti hakanud arenema. · Ameerika avastamine, mis arendas väga palju silmaringi. · Trükikunsti areng,mis arendas inimeste haridust. Dante Alighieri ­ ,,Jumalik komöödia". Oli Itaalia kirjanik. Giovanni Boccaccio ­ ,,Decameron". Oli samuti Itaalia kirjanik. Lorenzo Valla ­ Oli Itaalia humanistlik õpetlane, kellel oli kriitiline suhtumine muistesse autoriteetidesse.Ta paljastas Constantinuse kinkeüriku võltsdokumendi. Niccolo Machiavelli ­ Teoses ,,Valitseja" esitas ta on vaateid riigivalitsemise kohta. Ideaaliks oli ühtne Itaalia riik.

Ajalugu → Ajalugu
17 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Johan Sebastian Bach - Barokiajastu suurmeister

Isiklik elu. Oli 2 korda abielus ja 20st tema lapsest said 4 tuntuks heliloojatena. Elu lõpul süvenes temalühinägelikkus, järgnes ebaõnnestunud operatsioon ja pimedaksjäämine. Looming: Missa h-moll ja 4 väiksemat missat, passioonid(matteuse), üle 300 kirikukantaati (talupojakantaat), jõuluoratoorium, 6 motetti. Üle 1000 teose, mis on pandud kataloogi. Palju oreliteoseid ja kirkikumuusikat, kuid mitte ühtegi ooperit. Tähtsus: Võttis kokku 300 aasta muusikatraditsioonid, arendas polüfoonilise muusika tippu, tema teosed on tuntud siiani

Muusika → Muusika
44 allalaadimist
thumbnail
10
ppt

Paul Cezanne

 Prantsuse Postmoderne ja Impressionistlik kunstnik  P.C. ema oli elav ja romantilise meelega , aga kerge solvuma. Temalt sai Paul elunägemuse ja elu mõtte. Isalt sai materiaalse kindlustatuse kogu eluks Ema: Anne Elisabeth Honorine Aubert Isa: Louis-Auguste Cézanne Õed: Marie ja Rose Varased tööd  käsitlevad sageli inimesi maastikul raskete inimfiguuride rühmad maastikul  hiljem huvitus otsenatuurist maalimine ARENDAS VÄLJA KERGE, ÕHULISE MAALIMISSTIILI, MIS MÕJUTAS IMPRESSIONISTE TOHUTULT  soovis ühendada looduse vaatlemist klassikalise maali kompositsiooni kestvusega Cezanne “ Moodne Olympia” 1873-1874 Looming  Variatsioonid sugupoolte vahelises võitluses: langus agrsiivsus erootika hirm naiste ees  Maastikumaalid: õhustik täis pinevat viha naine kui ahvatleja  Imprssionism: heledamad värvid reeglipärased pintslitõmbed

Kultuur-Kunst → Kunst
2 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun