Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge

"varianti" - 1046 õppematerjali

varianti nimetatakse Edmund Spenseri järgi Spenseri sonetiks, riimiskeem on abab bcbc cdcd ee. Sonette on kirjutanud: Dante, Petrarca, Cavalcanti, Pierre de Ronsard, V. Hugo, Baudelaire, William Shakespeare, V. Adams, B. Kangro, M. Under, G. Suits, V. Ridala, J. Sütiste.
thumbnail
8
docx

Vana-Kreeka KT (2 varianti)

1 Kaardil Vahemeri, Egeuse meri, Makedoonia, Peloponnesose ps., Arika, Kreeta saar, Rhododse saar, Ateena, Sparta, Pergamon, Olümpia 2. Millal oli arhailine periood? Millised muutused toimusid valitsemises ja ühiskonnaelus? Miks nimetatakse seda Homerose ajajärguks? ● 800-500 eKr(tsivilisatsiooni uus tõus) ● levinuim valitsemisvorm on aristokraatia (paremate võim) ● võeti uuesti kasutusele kiri ● See võimaldas panna kirja Homerose eeposed Ilias ja Odüsseia.Seda nimetatakse Homerose ajajärguks, sest siis ta tegutses ● Ühiskond oli patriarhaalne ehk mehekeskne. Naised elasid mehe eeskoste all. ● sellel perioodil toimusid esimesed olümpiamängud mille järgi hakati Kreekas aega arvama ● naised veetsid enamuse ajast kodus,mehed tegelesid valitsemisega ● sellel perioodil olid levinud ka perekondade sõpruskonnad kes ...

Ajalugu → Ajalugu
8 allalaadimist
thumbnail
0
rar

Analüüs 1 kt 1

docstxt/123270727325677.txt

Matemaatika → Kõrgem matemaatika
177 allalaadimist
thumbnail
0
zip

Dif- kontrolltööd

docstxt/12336942976461.txt

Matemaatika → Dif.võrrandid
360 allalaadimist
thumbnail
0
rar

Matemaatiline analüüs 1 kontrolltöö 3

docstxt/123270767525677.txt

Matemaatika → Kõrgem matemaatika
175 allalaadimist
thumbnail
0
rar

Matemaatiline analüüs 1 kontrolltöö 5

docstxt/123270808125677.txt

Matemaatika → Kõrgem matemaatika
95 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Tehnomaterjalid

1.variant. 1.lihtsa kuupvõre... koordinatsiooni arv. Võreelemendi kohta tulevate aatomite arv K6 K=6 ; n=1 2.asendustardlahuse kristallvõre (lahustaja komponendi A kristallivõre K12) milline on kristallivõre baas? A=1/8*8=1 B=6*1/2=3 n=A+B=1+3=4 3.FD kuju komponentide osalise lahutsuvuse korral, faasid selle kõikides alades, nende tähistus ja sisu 4.Loetlege tardfaasid F-S sulameis. Tooge nende tähistus, sisu ja C-sisaldus F (K8) sisentustardlahus alfa-rauas c=0,01%-0,1% (Fe(C))(Ferriit on süsiniku tardlahus alfa+rauas) A (K12) sisendustardlahus gamma-rauas c=0,8-2,14%(Fe(C)) ( Austeniit on samuti raua ja süsinuku tardlahus, süsinik aatomid on asetatud gamma+rauas tahkesendatud kuupvõre aatomitevahelistesse tühikutesse. (sitke ja hästi deformeeritav, mittemagneetiline) M(K8) c ülekõllastunud tardlahus alfa+rauas(Fe(Cülek)) 5.milles seisneb beiniit muutus Fe-S sulameis muutuse skeem, T A->(F+T) B (C=0,8% t=400-500C 6.alaeutekto...

Materjaliteadus → Tehnomaterjalid
325 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Biokeemia II test

Biokeemia II test, variant 1 1. Kirjutage mõni C6 aldoosi molekusi struktuur a) lineaarses vormis (Fisheri proj) b) tsüklilises püranoosi vormis (Haworthi projektsioon)Selgitage, kuidas tsükliline struktuur formeerubja iseloomustage kujutatud suhkru stereostruktuuri. 2. Loetlege tähtsamas monosahhariidide derivaatide rühmad, iseloomustage nende molekulide keemilist ehitust. 3. Skitseerige alfa(1,6)-glükosiidsidet sisaldava disahhariidi molekuli põhimõtteline struktuur. Selgitage a)glükosiidsidet iseloomustavate parameetritetähendust, b) põhjendage, kas tegemist on redusteeriva või mitteredutseeriva suhkruga. 4. Joonistage fragment Gram-positiivse bakteri rakuseinast. Kirjeldage selel ehitust ja koostiskomponente. 5. Milliseid rasvhapeid loetakse inimese jaoks asendamatuteks? Miks? Kirjutage ninde struktuurivalemid. 6. Kirjutage vabalt valitud rasvhappelise koostise...

Keemia → Biokeemia
15 allalaadimist
thumbnail
5
rtf

Liivi sõda kuni Põhjasõjani

1. Variant - Liivi sõda: 22 jaanuar 1558 Wolter von plettenberg(1494-1535) liivi ordu ordumeister, tajus vene ohtu. 1502 tungis ta Oma vägedega pihkvasse, suurem lahing oli smolino järve ääres kus venelased sunniti taand Ivangorodi linnus 1492. sõlmiti vaherahu ja seda pikendati juhul kui kastakse tartu maks. Seda võib pidada sõja ettekäändeks. 1558 jaanuar algas sõda, tungiti tartu piiskopkonda. Seda võis pidada niisama hirmutusretkeks. 1558 kevadel alustasid vene väed pealetungi Liivimaa täielikuks hõivamiseks. Aprill- narva piiramine, suur kahju, alistumisemeeleolu. Kastre vallutamine andis võimaluse tuua veeteed mööda tartu alla võimsad pommid. Tartu Vallutati. 1559 sõlmiti pooleaastane vaherahu. Aega kasutati abi saamiseks. Gotthard Kettler Liiviordu uus meister, fürstenberg lükati tahaplaanile. 1559 üritati tartut tagasi saada kuid ei. 1559müüs saare lääne piiskop oma valdused taani kuningale fredrik2...

Ajalugu → Ajalugu
49 allalaadimist
thumbnail
6
doc

Hobusekasvatus eksam

1. Kiang- Eeslikud Prezewalski hobune- pärishobused Kulaan- eeslikud Nuubia ulukeesel- eeslid Mägisebra- sebrad 2. a) muul ei ole sigimisvõimeline, sest ta on eesli ja hobuse ristand. Erinevad perekonnad. b) jah c) pliohippus turjakõrgus oli 100-120cm d) Umbes 50-60cm kõrgused e) kreeklaste poolt 3. a) Hiina müür ehitati, et korraga mahuks seal liikuma 5 hobust. b)230 000 suurim hobuste arv ja aasta oli 1927 c) 1 ha haritava maa kohta..0,2. hobust 4. a)fenotüübi järgi saab jagada: tõu, soo b)Konditsioonilt jagame õrn, tugev, toores, tihke. hobused: näituskonditsioon, töökonditsioon, sugukonditsioon, mitterahuldav 5. a) 1 minutis hingab hobune sisse ja välja 8- 16 korda. b) max pingutuse korral 120 korda c) südame erimass 100kg elusmassi kohta suurim.. raskeveohobustel d) täisk. Hobusel veri mood.7-11% 12% tema elusmassist. e) hobuse magu on ..7-15 15-17 liitrit. 6. a)Rakke(veohobune) ristkülikukujuline, indeks on 104-108 b)ratsahobune o...

Bioloogia → Hobusekasvatus
42 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Vektorite töö

Vektorid. 10. klass Kontrolltöö I variant 1. A(-3;-5) , B(1;-1) ja C (-6;2) . Leidke a) Lõigu AB keskpunkt D ( ; ) b) AB, AC , BC , CD AB , AC , BC , CD c) d) kolmnurga ABC ümbermõõt ja pindala. 2. P(8,5;-1) ja PR = (-2;3) . Leidke R ( ; ). 1 a= i-2 j 3. a ja b on samasihilised. 2 ja b = m i + 3 j . Leidke m väärtus. 4....

Matemaatika → Matemaatika
49 allalaadimist
thumbnail
8
docx

Anatoomia kontrolltöö

Test 1 4. nimeta lülisammast tugevdavad sidemed. 3 pikka ja 3 lühikest. Pikad: 1. Eesmine pikiside 2. Tagumine pikiside 3. Ogadeüline side Lühikesed: 1. Ogajätkede vahelised sidemed 2. Ristijätkete vahelised sidemed 3.kollasidemed 5. puusaliiges. Mis luud ja mis osad liigestuvad. Liigesetüüp. Liikumisteljed ja liikumised selles liigeses. Puusanapp. Reieluupea läheb sisse. Liiges on tüüpiline keraliiges. Liikumised: frontaalteljel ette ja taha painutus. Sagitaalteljel eemaldamine ja lähendamine. Vertikaalteljel sissepööramine ja väljapööramine. Ka koonusliikumine. 6. 5 näokoljuluud ja ladina k. Nimi ja kas koljus 1 või kaks. Ninaluu(2) – os nasale, sarnaluu (2) – os zygomaticum, alalõualuu(1) - mandibula, ülalõualuu(2) - maxilla, pisarluu(2) – os lacrimale, sahkluu (1) - vomer, keeleluu(1) – os hyoideum, suulaeluu(2) – os palatinum 7. millest koosneb motoorne ühik? 1 motoorne närvikiud ja need lihaskiud mida see närvikiud tööle ...

Meditsiin → Anatoomia
69 allalaadimist
thumbnail
0
jpg

Metallide reageerimine soolade vesilahustega

docstxt/136163024971.txt

Keemia → Keemia
7 allalaadimist
thumbnail
0
rar

2010 aasta esimese KT variandid

docstxt/13275152977802.txt

Matemaatika → Algebra ja analüütiline...
83 allalaadimist
thumbnail
10
docx

Bakterid ja rakud

KORDAMINE 1.Millisel joonisel on kujutatud seent ja millisel bakterit? Seenerakk on joonisel A ja bakterirakk on joonisel D Missugune ühine tähtsus on seentel ja bakteritel looduses? Mõlemad seened ja bakterid on looduses lagundajad.Lagundatakse ka jääke, mida loomad ei suuda lagundada. 2.Joonise üks pool kujutab looma-,teine taimerakku.Kumb neist on tähistatud A- ga,kumb B-ga? A-ga on tähistatud taimerakk ja B-ga loomarakk Joonisel olevad numbrid tähistavad rakustruktuure.Tabelis on esitatud nende rakustruktuuride põhiülesanded.Märkige iga ülesande juurde õige number. Ülesanne Number joonisel Varustab rakku energiaga 4 Juhib rakus toimuvaid protsesse 1 Sisaldab varu-ja jääkaineid 3 Transpordib aineid rakus ja osaleb 2 ainevahetuses. Nimeta kaks taimeraku struktuuri,mis puuduvad loomarakus. 1...

Bioloogia → Bioloogia
105 allalaadimist
thumbnail
0
jpg

Orgaaniline keemia 1. teine kolmas kontrolltöö mitu varianti

docstxt/15500594613831.txt

Keemia → Orgaaniline keemia i
33 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Ehitusmaterjalide kontrolltöö variandid

I variant 1. Mahumass on materjali mahuühiku mass looduslikus olekus(koos pooridega) valem =G/V => näitab aine massi suhet materjali ruumalasse (g/cm3); klaasvill 30-50 kg/m3, puit 400-600, p.tsement 1200-1300, teras 7850 2. soojuhtivus on materjali omadus juhtida soojust läbi enda. Ühikuks soojaerijuhtivus (W/m°C v. W/mK);1) vill 2) raudbetoon 3) puit 4)teras 5)õhk 3.Soojajuhtivust mõjutab: *materjali koostis *poorsus *tihedus *pooride suurus *nende eraldatus *veesisaldus *keskmine temp 4. C24-> täht on puuliik(okaspuu) D-lehtpuit GL-liimpuit; number näitab normatiivset paindetugevust(N/mm2) 5. Sideaine, tavaliselt tsement( ka lubi), sideaine on aktiivne koostisosa-> koos veega tekitavad tehiskivi, mis liidab täitematerjalide terad kokku. Agregaat-> liiv, kruus, killustik; on inertsed, ei reageeri vee ega sideainetega; on tavaliselt suht odavad, moodustavad betooni mahust 70-90 % 6.Survetugevus männil 35-40N/mm2 (Kanada männil 39,5) 7....

Ehitus → Ehitusmaterjalid
240 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Kontrolltöö Aine erinevates olekutes

Loodusõpetuse kontrolltööd 7. klassile Variant A Aine erinevates olekutes 1. Mida nimetatakse sulamiseks? (2 p.) 2. Mida nimetatakse kondenseerumiseks? (2 p.) 3. Mida näitab aine tihedus? (3 p.) 4. Kirjelda tahke aine ehituse mudelit. (4 p.) 5. Termomeeter pannakse sooja vette. Miks hakkab termomeetris olev vedelikusammas tõusma? (3 p.) 6. Miks tahke aine säilitab kuju? (2 p.) 7. Millest sõltub gaasi rõhk? (2 p.) 1) 2) 8. Teras sulab temperatuuril 1400 kraadi. Püssirohi põlemisel suurtükitorus tõuseb temperatuur kuni 3600 kraadi. Miks suurtükitoru lasu korral siiski ei sula? (4 p.) Nimi .............................Klass.............. Loodusõpetuse kontrolltööd 7. klassile Variant B Aine erinevates olekutes 1. Mida nimetatakse tahku...

Loodus → Loodusõpetus
56 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Seakasvatuse vastused

1.variant aretamist omavahel järk-järgult selleks ette 9. Searümbad jaotatakse valmistada. Selleks tailihasisalduse peetakse põrsad lastakse 1 kvaliteediklassidele ja esimesel võõrutuspäeval 2.9000 tailihasisalduse imema 3 korda, järgmisel 3.60% 2 korda, ja kolmandal 1 4. Algama 8 kuuselt kord 5.voorpoegimine – 9. Valge värv, sirged jalad Suuremates seafarmides lastakse emistel poegida 4 variant lühikese aja jooksul ja sigade eri 1.Põhja-Ameerikas vanuserühmi peetakse 2.Hiina isoleeritult nendele 3.37-42 sobi...

Bioloogia → Bioloogia
7 allalaadimist
thumbnail
0
zip

Matemaatiline analüüs 2. KT

docstxt/1299939119133695.txt

Matemaatika → Matemaatiline analüüs
348 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Keskkooli matemaatika proovieksam

Matemaatika proovieksami ülesanded aastal 2008/2009 3. kursus Variant I 1. Lahendage juurvõrrand ja kontrollige saadud lahendeid: x + 2 = 4x -4 2. Lahendage eksponentvõrrand ja kontrollige saadud lahendeid: 2 -2 26x = 42x 3. Lahendage logaritmvõrrand ja kontrollige saadud lahendeid: ( log x ) 2 - 6 log x + 7 = 0 4. Leidke koonuse telglõike pindala, kui moodustaja on 15 cm ja kõrgus 12 cm. 5. On antud funktsioon y = 2x3 + x 2 · Leidke funktsiooni nullkohad X0 · Leidke funktsiooni positiivsus- ja negatiivsuspiirkond ...

Matemaatika → Matemaatika
248 allalaadimist
thumbnail
6
xlsm

Funktsiooni uurimine

Algandmed algus pikkus lõpp jaotisi piir arv 0 10 10 10 2 1 Karakteristikud Abs kesk Pind Max Koht F1 5,7002492 F2 2,709888 24,449711 F3 48,192181 16,084425 6 Funktsioonide tabel 20 x F1 F2 F3 15 0 3,0153465 -2,476007 0,5393397 10 1 -1,562584 2,7507686 1,1881845 2 -3,855783 -0,679466 -4,53525 5 3 7,1674429 -6,814591 0,3528518 0 4 -1,288434 -0,695934 -1,984368 0 1 2 3 4 5 5 -8,386551 0,6765877 -7,709964 -5 6 9,2738922 6,8105332 16,084425 -10 7 1,621192...

Informaatika → Informaatika 2
50 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Esiaeg

AJALOO KONTROLLTÖÖ - ESIAEG A 1. Mis perioodideks jaguneb esiaeg? Kiviaeg, pronksiaeg, rauaaeg. 2. Mille järgi on esiaja perioodid nime saanud? Selle järgi, mida leiti või mida kõige enam sellel perioodil hakkas leiduma. 3. Nimetage kolm keskmise ja noorema kiviaja asustusele iseloomulikku joont. Kivist vastupidavad ning töödeldud tööriistad. Inimesed tegelesid peamiselt toidu hankimiseks koriluse ning jahindusega. Elati taludega väga lähestikku üksteisele. 4. Tooge kolm nädet sellest, et pronksiaegne ning varase rauaaja elanikkond oli varanduslikult kihistunud. 1) Mida jõukam sa olid, seda võimsam ja uhkem talu/majapidamine sul oli. 2) Kui sa olid piisavalt jõukas, siis said sa ise hakkama ning ei vajanud teiste abi jne, said oma talus teistest eraldi elada. 3) Jõukamatel ja mõjuvõimsamatel olid suuremad põllumaad ning haldused. 5. Kuidas on seotud kalmete rajamine ja maaomandi kujunem...

Ajalugu → Ajalugu
11 allalaadimist
thumbnail
34
xlsx

Makrokonoomika.Kontrolltöö 2. Variandid 2. 1-4.Lahendused

Makroökonoomika Nimi Õpperühm KT 2.1 Kokku Teg punkte 32 0 Ülesanne 2.1.1 Punkte 4 On antud järgmised andmed : Nominaalne SKP Reaalne SKP deflaator SKP 2008 213 100 213 2009 210 99 a) täida tabel...

Majandus → Majandus
19 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Rakendusbioloogia lühikokkuvõte

A-Meristeempaljundus sai võimalikuks taimerakkude vegetatiivsele paljunemisele. Näiteks igast võetud algkoe osast võis kasvada täiesti uus taim. Sai võimalikuks tänu kasvufaktoritele, kus veekogu äärel võib olla kõrged pillirood. Tänu totipotentsusele e kõikvõimelisusele, kus rakust võib areneda välja terve organism. Võimalik saada viirusvabu taimi. Embrüonaalsiirdamine.Põllumajandusloomadel kutsutakse esile superevolutsioon, mille käigus küpseb tavapärasest rohkem munarakke. Need pestakse emakast välja. Nende seast valitakse välja kõige tervemad ning viljastatakse need kunstlikult katseklaasis ehk in- vitro. Munarakud jäetakse katseklaasis söötmele, kus nad arenevad moorulateks, moorulad viiakse surrogaatemasse, kus kasvatab oma kehas teise looma järeltulija. Moorula ehk kobarloode. Transgeensed loomad ja mikroorganismid on inimestele tähtsad, sest nende abil saame me katsetada nt mõne ravimi mõju, kuidas see mõjuks inimesele. Saame sü...

Bioloogia → Bioloogia
14 allalaadimist
thumbnail
15
pptx

Carl von Linne

Carl von Linné Nimi Carl Linnaeus, Carolus Linnaeus, Carl von Linné, Carl Linné ja Karl Linné. Ise kasutas ta oma töödes alati varianti Carolus Linnaeus Aastal 1757 tõsteti Carl aadliseisusse 1761 lühendas ta oma nime Linnéks ja lisas sellele "von" aadliseisuse tähistamiseks Varajane elu ja haridus Sündinud 23.mai 1707 Lõuna-Rootsis Tema isa ja ema vanaisa olid kirikuõpetajad, seega taheti, et ka temast saaks kirikuõpetaja Tema isa hakkas talle varajasest elueast saadik õpetama ladina keelt Huvitus botaanikast, 1727 saadeti Lundi ülikooli meditsiini õppima 1728 viidi ta üle Uppsala ülikooli botaanikat õppima 1729 kirjutas lõputöö Praeludia Sponsaliorum plantarum taime sigimisest Ta omandas Uppsala ülikoolis doktorikraadi meditsiinis 1730 hakkas õpetama Uppsala ülikoolis 1735 läks ta Hollandisse, et saavutada doktorikraadi meditsiinis, Harderwijki ülikoolis Rootsi tagasi pöördudes sai temast meditsiini ja botaanika professor Uppsala ü...

Meditsiin → Meditsiin
12 allalaadimist
thumbnail
9
doc

Ökomajad

..............8 KASUTATUD MATERJALID........................................................................................................9 SISSEJUHATUS Tahan teada mis on ÖKOMAJA ja milleks ta on oluline. 3 ÖKOMAJA Ökoloogiline mõtteviis levib üha laiemalt ­ paljud on aru saanud, et elukeskkond peaks olema võimalikult tervislik, sest loodusele ja endile me ilma järelmaksuta kahju teha ei saa. Arukamad ei soovi enam igal juhul odavaimat varianti, vaid panustavad kvaliteedile ­ tehtud vigade eest tuleb reeglina hiljem hakata maksma palju hullemat hingehinda. Pealegi, öko ei ole vaid tare- tareke, vaid võib sobida ka linnakeskkonda. Täitsa palk ja põhumaja Muinasjutupõrsas Niff-Niff, mäletate, tegi põhust onni, mille hunt pikali puhus. Nüüd on mõned täie mõistuse juures olevad inimesedki hakanud ürgsel kombel põhu- ja isegi savimaju püstitama

Ehitus → Ehituskonstruktsioonid
39 allalaadimist
thumbnail
10
pptx

Esitlus - Carl von Linne elu ja panus teadusesse

Carl von Linné elu ja panus teadusesse Jelizaveta Miškova 12 B klass Elulugu  Carl von Linné (23. mai 1707  – 10. jaanuar 1778) oli rootsiloodusteadlane ja arst, nüüdisaegse elusorganismide süstemaatika ja taksonoomia rajaja.  Teadlast nimetatakse mitmeti: Carl Linnaeus, Carolus Linnaeus, Carl von Linné, Carl Linné ja Karl Linné. Ise kasutas ta oma töödes alati varianti Carolus Linnaeus.  1741. aastal omandas ta Uppsala ülikoolis doktorikraadi meditsiinis.  Linné oli Rootsi Teaduste Akadeemia esimene president ning kuninga ihuarst.  26. juunil 1739 abiellus ta Sara Elisabeth Moræaga.  Sellest abielust sündis kaks poega ja viis tütart, kellest täiskasvanuks sai üks poeg ja neli tütart. • Carl von Linné 1741—1783 • Elisabeth Christina, 1743—1782

Bioloogia → Bioloogia
8 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Mina kui juht

Mina kui juht Mõistet juhtimine saab mitmet moodi defineerida. Mina eelistan varianti, mis ütleb, et juhtimine on eesmärkide saavutmine teiste inimeste kaudu, teiste sõünadega juht suunab töötajate tegevusi nii, et nad saavutaksid ettevõtte eesmärgid. Kui aga küsida inimesi kuivõrd nad oma ülemusega rahul on ei pruugi enamus positiivselt vastata. Minu eesmärgiks on , et töötajad annaks minu tegevustele ja töökorraldustele positiivset tagasisidet. Selleks, et heaks juhiks saada, peab pöörama tähelepanu väga paljudele nüansidele.

Muu → Organisatsiooniline käitumine
62 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Keele isikupära ja selle säilitamine

Riikidel on kindlad tunnused, nagu territoorium, riigikord, lipp, vapp ja keel. Mõned tunnused on riigile ainuomased, kuid osad võivad kattuda teiste ühiskondade omadega. Emakeelt kõnelevate riikide arv on vähenemas, riigikeel muutumises. Suurenenud on matkimine ja võõrkultuuri pärandite ülevõtmine. Aktuaalseks teemaks on inglise keele üleilmastumine ja ka meie, eestlased, võtame sellest agaralt osa. Selline käitumine teeb aga teed valla keele ja sellest tulenevalt ka kultuuri hääbumisele. Eesti keel on olnud läbi aegade tugev ning vastupidav. Seda on näidanud meile ajalugu oma tõusude ja mõõnadega. Oleme viibinud suure aja minevikust võõrvõimude all, mis on mõjutanud meid nii hästi kui halvasti. Saksa okupatsioon tõi kaasa rohkete eestlaste seas baltisaksastumise ehk kadakasakslaseks hakkamise. Oldi arvamusel, et sakslase kombel käitumine ja selle keele kõnelemine muudabki teiseks rahvuseks, väärikamaks ning targemaks. Vaadates tag...

Kirjandus → Kirjandus
44 allalaadimist
thumbnail
5
ppt

Areenide leidumine ja omadused

aromaatset tuuma. · Kõige lihtsam areen on benseen, mille molekulvalem on C6H6 ja mille struktuurvalemi on ......., aga kõige rohkem eelistatakse seda kirjutada graafilise valemiga Areenide valemid ja nimetused · Enamik areene, mida me selle kursuse käigus käisitleme on benseeni derivaadid, mille nimetamisel on 2 viisi: 1) Võttes tüviühendiks benseeni, näiteks metüülbenseen 2) Võttes benseeni radikaaliks ­ fenüülmetaan. Teist varianti kasutatakse enamasti sellisel juhul, kui esimest varianti ei ole võimalik kasutada. · Kui areenis on mitu asendusrühma benseenituuma küljes, siis kasutatakse nende nimetamisel ka sõnalisi lühendeid: orto ­ asendusrrühmad 1,2 meta ­ asendusrühmad 1,3(,5) para ­ asendusrühmad 1,4 Leidumine · Areene kasutatkse lahustitena (näiteks benseen, tolueen ­ mürgised vedelikud) · Areene leidub kivisöes, naftas · Füsioloogiliselt aktiivsetes ainetes

Keemia → Keemia
15 allalaadimist
thumbnail
2
odt

Eutanaasia-poolt või vastu ?

see lõppeda suitsiidiga. Eutanaasiat liigitakse ka: a)Vabatahtlik eutanaasia (haige inimene ISE tahab surra) b)Tahtest sõltumatu eutanaasia (patsiendiga pole võimalik kontakti saada ning Tema arvamust ei teata) c)Tahtevastane eutanaasia (haige patsient EI TAHA surra, kuid siiski hukatakse) Mina isiklikult pooldan esimest varianti juhul kui inimene on lootusetult haige ning piinleb metsikutes valudes, mis ei lõppe eales. Näiteks vähihaiged, kes on suurtes valudes ning mitte miski peale morfiini ei suuda seda valu vaigistada, või õnnetuse üleelanud inimene, kellel on tugev ajukahjustus. Ta on teistele "koormaks kaelas", Ta ei suuda enda eest ise hoolt kanda, Teda tuleb potitada nagu väikest imikut,Talle tuleb lusikaga putru suhu panna..See inimene ei saa enam kunagi täisväärtuslikku elu elada

Ühiskond → Kodanikuõpetus
114 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Praktikum 2

Esitage kirje. Kuidas otsingu läbi viite? Kirjutasin liitotsingusse ,,õliõpilastööde vormistamise juhend" . Uuendatud peab olema ,,viimase aasta jooksul". Failivorming .pdf. Kokin, E., Resev, J. (2009) Üliõpilastööde vormistamise juhend. Tartu: Eesti. Maaülikool. [2010, veebruar 22] http://tehnika.eau.ee/Pages/oppeteated/Juhend%202009.pdf 2. Leidke Tallinna Tehnikaülikooli saidilt ainekaarte. Esitage ühe aine kood ja nimetus. Kuidas otsingu läbi viite? On mitut varianti, kuidas otsing läbi viia. Mina isiklikult kasutaksin varianti, et paneksin Google'i otsingusse Tallinna Tehnikaülikool ning klõpsaksin lingile, mis mind sinna lehele viib. Siis paneksin otsingusse õppekavad ning teeksin ühe õppekavadest lahti. Aga kuna loengust jäi ka meelde, et Google'i liitotsing võimaldab panna kriteeriumi, et otsing sooritatakse vastava lehe piires, pean arvatavasti kasutama seda varianti. Panen

Informaatika → Infootsing: allikad ja...
77 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Kas laenata või mitte?

laenu maksta tagasi 1 kuu jooksul, ei kaasne sellega intressi. Aga kui tagasi maksmine võtab kauem kui 1 kuu, kaasneb intress.Väga paljud inimesed elavadki nii, et kui laen saab tagasi maksud, võetakse kohe uus laen. Sellisel elu viisil pole midagi viga, iga uue laenu võtmisel saab midagi ilusat või head jällegi endale või oma perele soetada. Peale seda hoitakse mingi aeg jälle distantsi, kuni saan laen tagasi maksud ja siis võetakse uus laen. Nii edasi ja edasi.Pakkutakse ka varianti, et "Osta kohe, maksa hiljem", see tundub väga hea variant, aga peab ka arvastama, et kas hiljem suudad selle ikkagi tagasi maksta. Tavaliselt kui raha on käes, ei mõelda tagasi maksmisele ning kui aeg kätte jõuab, oled tagasi samas olukorras, kus olid vahetult enne laenu võtmist. See on üks variant tulla eluga toime laenu võttes. Kuid on ka teine varianti olemas ja tavaliselt see kipub olema parem variant. Alati tasub kaaluda pikalt, et kas ikka on vaja laenu võtta, et mis

Kirjandus → Kirjandus
1 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Embrüosiirdamine

mitmesugustesse haigusetekitajatega. Külmutamise miinuseks on: statistiliselt ei ela külmutamist, sulatamist üle umbes 50% külmutatud embrüotest ja kõiki selle põhjuseid ei teata. Ainult tugevamad jäävad ellu. - Mingil määral näib see loomade piinamisena leebemal viisil. - Looduse vastu töötamine või nagu mehaaniline kaasa aitamine. 2. In vitro viljastamiseks kasutatakse kaht varianti. 1) Spermid ja munarakud on katseklaasis kokku viidud 2) Mikroinjektsioon ­ sperm süstitakse mikropipeti abil otse munarakku. Mina eelistaksin esimest varianti kuna selle protsessi käigus valitakse välja paremini arenenud embrüod, siis on suurem võimalus positiivsele tulemusele. 3. 1) In vitro viljastamise metoodika puudulikkus 2) Laialdane eetiline vastasseis ­ peeti ebaloomulikuks sellist sigimisviisi ja

Bioloogia → Bioloogia
16 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Kohustusliku sõjaväeteenistuse poolt või vastu

tahtest armeega liitunud ning selle armee liikmeid toetaks Eesti riik materiaalselt, siis oleksid kõik osapooled kindlasti rohkem rahul ning ka mul endal oleks turvalisem tunne Eesti kodanik olla, kui tean, et meid kaitseb sõjaolukorras küll arvuliselt väiksem armee, kuid oskustelt ja kvaliteedilt kindlasti kompententsemad ning arenenumad sõdurid. Kokkuvõtteks seega üldises plaanis leian, et ma ei ole täielikult kohustusliku ajateenistuse poolt, kuid mina aktsepteeriksin varianti, et sõjaväekohustus küll kehtiks, aga see oleks lühiajalisem, kui 11 või 8 kuud, ning minu silmis kaks ülejäänut vettpidavat varianti on ajateenistuse muutmine vabatahtlikuks või korraldada see palgaarmee vormis. Rene Tõldsep 9. klass Lagedi Kool 2014

Ühiskond → Ühiskond
10 allalaadimist
thumbnail
34
xlsx

Rahanduse alused kodutöö 1

7 -833.33 € -24.52 € -857.85 € 8 -833.33 € -20.48 € -853.81 € 9 -833.33 € -16.42 € -849.76 € 10 -833.33 € -12.35 € -845.68 € 11 -833.33 € -8.25 € -841.58 € 12 -833.33 € -4.14 € -837.47 € -10,000.00 € -316.94 € -10,316.94 € Küsimus: Millist varianti peab eelistama? Laenuvalik 1 10,600.00 € 2 10,600.00 € 3 10,322.46 € 4 10,316.94 € Selle kuna tegemist on kõige sootsma laenuga 10,459.85 € mas järgmised variandid. os intressiga lõpptähtpäeval, kusjuures intressi juurdearvutus toimub aasta lõpus ja Intressi ajabaas on act/365. 30.417 0.016%

Majandus → Rahanduse alused
78 allalaadimist
thumbnail
8
docx

Spordiklubi tarbijate rahulolu-uuring

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Majandusteaduskond Ärikorralduse instituut Turunduse õppetool Spordiklubi tarbijate rahulolu-uuring Ankeetküsitlus õppeaines Turundus Tallinn 2014 Lugupeetud vastaja Käesolev küsitlus on koostatud spordiklubi poolt, et välja selgitada tarbija rahulolu ning hoiakuid seoses antud spordiklubis sportimisega. Selleks, et uuring täidaks oma eesmärki, on väga oluline Teie abi, sest nii aitate Te kaasa spordiklubi mugavamaks, kaasaegsemaks ning kliendisõbralikumaks muutmisel. Teie vastused on konfidentsiaalsed ning kasutatakse ainult antud uuringu raames. Küsitlusele vastamine võtab orienteeruvalt 8 minutit. Vastanute vahel loosime välja 3 spordiklubi aastast treeningpaketti väärtusega 750 eurot. Vastamiseks tõmmake palun Teile sobivale variandile ring ümber (mõne küsimuse puhul on võimalik valida ka mitu varianti). Kui mõni küsimus on arusaamatu...

Majandus → Turundus
29 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Virtuaalsed inimsuhted

See aga tähendab pikki perioode arvuti ees ja sellest tulenevaid terviseprobleeme. Ei osata piiri pidada MSN'is suhtlemisega ja sage on ka selline nähtus, kus tavaelus sama inimesega ei julgeta isegi rääkida. On olnud ka kordi, kus just tänu MSN'ile on saanud alguse mõni armusuhe või sõprus, mis muidu poleks kunagi juhtunud. Kui aga on võimalust saada inimesega kokku ja rääkida temaga otse, siis tuleks eelistada siiski seda varianti, kuna inimese sotsiaalsus on väga tähtis. Varasemalt polnud inimestel võimalusi taoliseks suhtluseks ning kõike tuli teha näost näkku. Saadi kokku, räägiti maast ja ilmast ning mindi laiali. Mulle on räägitud vanemate poolt ja ka üldiselt olen kuulnud, et selline suhtlusviis toimis paremini, kuna toimus otsene kontakt inimesega ning nähti tema emotsioone ja mõisteti, mida ta mõtleb, paremini. Kaugete vahemaade vahelt suhtlemiseks on olemas juba päris pikalt

Kirjandus → Kirjandus
44 allalaadimist
thumbnail
5
docx

Üksiksumma tulevikuväärtuse arvutamine kasutades Exceli funktsioone

Üksiksumma tulevikuväärtuse arvutamine kasutades Exceli funktsioone Kasutame FV funktsiooni Rahanduse kategooriast. 1. Kaalutletakse, millist varianti kasutada neljakümneks aastaks 1000.-euro investeerimiseks. Kui suureks kasvab see summa, kui tulu saadakse üks kord aastas, aasta lõpul ja tulumäärad on järgmised: a) investeerimisfondis 5% b) võlakirjades 9% c) aktsiates 10% Valemiga: FVa = 1000(1 + 0,05) 40 FVb = 1000(1 + 0,09) 40 FVc = 1000(1 + 0,1) 40 2. Ettevõtjal on soov kaheks aastaks hoiustada 34 600.-eurot aastase intressimääraga 4%. Kui suur summa saadakse selle tähtaja möödumisel, kui intressi arvestatakse:

Majandus → Finantsjuhtimine
90 allalaadimist
thumbnail
16
ppt

Nurgad

Nurgad 5.klass Kus me kohtume nurkadega? Millest koosneb nurk? haar tipp haar Tähistame antud nurka? Vali varianti. A 1. ACB 2. A 3. B B C 4. ABC 5. ABC Missugused nurka liike te teate? Millega võrdub sirgnurga suurus graadides? 1800 Millega võrdub täisnurga suurus? 900 Kas teravnurk on täisnurgast suurem või väiksem? Kas nürinurk on täisnurgast suurem või väiksem? Missugune nurk ei sobi? Miks? 1 2 3 4 5

Matemaatika → Matemaatika
17 allalaadimist
thumbnail
26
pdf

Patsiendi nihutamine rullidega voodi peatsi suunas tõmmates/tõmmates, juurdepääs voodile kahelt poolt.

6.8.1. Patsiendi nihutamine rullidega voodi peatsi suunas tõmmates/tõmmates, juurdepääs voodile kahelt poolt. Tegevuse järjekord: (Seda varianti kasutada siis, kui rullide mõlemad servad ulatuvad välja). 1. Ettevalmistavad tegevused: · Asetada patsiendi käed rinnale. · Asetada padi abaluude alla. · Rullid käe ulatuses (pilt 1). Pilt 1 2. Patsiendile rullide alla panek: · Kõverdada patsiendi pöördeväline jalg. · Haara patsienti puusast ja õla juurest, veeretada patsient küljele. Patsiendi külili

Ergonoomika → Ergonoomika
10 allalaadimist
thumbnail
8
doc

Pronksi- ja rauaaeg

või kivitaraga. Põhiliselt valitses üksiktaluline asustus. Talude majanduslik võimsus oli siiski veidi erinev, alapiirkondades võib rääkida nö domineerivast talust. Seda iseloomustasid suuremad ning viljakamadel muldadel põllud ning silmatorkavamad kivikalmed. Põllumajandus Vaatlusalusel perioodil tunti kahte põhitüüpi põllusüsteeme: põllukivihunnikute väljad ja kamberpõllud, millest viimaste hulgas võib omakorda eristada kahte varianti: nn balti põlde ja nn kelti põlde. Pärast esialgset maaharimist ja õhukeste kivirohkete muldade väljakurnamist jäeti alad sööti, ning kasutati hiljem karja- ja heinamaadena. Mullaviljakuse taastamiseks võeti kasutusele kunstlik abivahend ­ sõnnikuga väetamine. Põllumajanduses kasutatud tööriistad Adrad Adra kasutamisele Eestis hiljemalt nooremal pronksiajal osutab otseselt ja vaieldamatult nii kivikoristus kui ka kamberpõldude tekkimine. Põllulappide suurus ja

Ajalugu → Ajalugu
50 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Minu õpistiilid

Minu õpistiilid Minu õppimine on enamasti väga erinev. Üldjuhul on nii, et kui ülesanne antakse siis on kaks varianti: ma siis kas hakkan sellega õigeaegselt tegutsema, siis ongi tehtud, või kui on ette antud pikem aeg, siis enamasti suudan ma selle ära unustada või mõtlen, et ei pea kohe tegema hakkama, et aega on , siis hakkan viimasel minutil tegema. Varasematel aastatel pole ma erilist rõhku kodustele ülesannetele pannud, olen lihtsalt ära teinud, kuid mida aastad edasi seda rohkem olen jõudnud selleni, et oluline pole mitte see et ära teha, vaid see, et kuidas ja kui põhjalikult ma seda teen. Oluline on ikka see, et mul midagi meelde jääks, sellest mis ma teen. Kõige paremini jääb õpitav mul siiski meelde, siis kui olen ise ülesanded läbi teinud. Kui ainult lugeda, siis pool läheb ikka meelest.

Psühholoogia → Suulise ja kirjaliku...
19 allalaadimist
thumbnail
2
wps

Inimese siseheitlus hea ja kurja vahel

muud kaasaegses ühiskonnas tarvilikku ilma selleta. Raha saamiseks on mitmeid võimalusi: inimene võib rabada palehigis, teenides rahuldavat palka, hankida nimetatut kergelt, näiteks pettuste abil või - mis kõige lihtsam - röövida panka. Viimane võimalus langeb enamasti ära, kuna tänapäevased turvaelemendid on niivõrd täiuslikud, et säärase kuriteo sooritamisel karistuseta ei pääse. Vaadeldes aga kaht teist varianti, tekib küsimus: kas on mõtet rügada vähese raha eest, kui on võimalik teenida rohkem, seejuures väiksema vaevaga? Asetades inimese dilemma ette, on nii mõnigi kas sunnitud või ahvatletud tegema paratamatult valiku, mis on talle endalegi väär ning vastuvõetamatu.Ammu on teada liigkasuvõtmine, mida nüüdisajal kutsutakse palju peenema nimetusega - korruptsioon. Raha teenimiseks on väga paljud inimesed valmis loobuma oma põhimõtetest

Eesti keel → Eesti keel
182 allalaadimist
thumbnail
8
xls

Ökonomeetria Lab13 - Kantregressioon

-- -- -- -- -- -- 1,451 1,42 0,819 0,788 0,826 0,797 -- -- -- -- -- -- 0,702 0,919 0,747 0,78832 jälgime seda varianti 1,857 1,547 -- -- -- -- -- -- im on komponent analüüs ühe komponendiga kui me jälgime aint kolmandat varianti ressioonikordaja peab oleam 1 lähedal

Kategooriata → Ökonomeetria
27 allalaadimist
thumbnail
1
doc

KULTUURIELU 18. sajandil

4. Kuidas mõjutasid eestlased Baltisaksa kultuuri? Mõisnike lapsed omandasid eesti keele olles ümbritsetud ammedest, lapsehpidjatest ja teenijatest. See avaldas oma mõju baltisakslaste saksa keele hääldusele kui ka sõnavarale. 5. Kuidas arenes rahvaharidus võrreldes Rootsi ajaga, miks? Rootsi ajaga võrreldes toimus tagasiminek rahvahariduses. Riik ega mõisnikud polnud talurahva harimisest huvitatud. 6. Millised olid hariduse edasiandmise kolm varianti? Rahvakool ­ piiratud oskused ( lugemine ,viisipidamine ning harva kirjutamine, arvutamine). Koduõpetus ­ teadmised vanemalt lastele. Leeriõpetus- korraldas kirikuõpetaja. Eeldas lugemisoskust. Oli koguduse liikmeks saamise ja abiellumise eeltingimus.

Kultuur-Kunst → Kultuuri teooria
6 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Kunsti Algus

Kunsti Ajalugu Kunsti Algus Inimsilm on suuteline värve kokku segama Põhjapõdra kujutus Altamira koopas Hispaanias U. 1 4 0 0 0 - 1 0 0 0 0 e . K r. Arhitektuur kasutab hoonete omavahelisi mahte Inimesed hakkasid kaunistama tööriistu mustrite ja kujundite abil 4 varianti millest kunst tekkis: Kunst oli mäng Bioloogiline Kunst on tulendatud usundist Kunst tekkis religioonist Naisi ei kujutatud Esimesed skulptuurid olid tehtud suurtest paksudest naistest Olid reljeefid ja kujud Paekivist ,,Esi-ema" kuju Oli vanasti värvitud Valmistatud paekivist Inimene kasvatas endale ise vilja ja karja, ei sõltunud enam nii palju loodusest. Savikildudes ornamentid ,,Ornamentika" nooremas kiviajas Stonehenge ,,Megalithos" ehk Suur Kivi

Kultuur-Kunst → Kunstiajalugu
6 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Kolme kodulehekülje analüüs

ee + Toodete ülesleidmine on kerge - Kodulehel on toote pakkumisi liiga palju, mistõttu peab pikalt alla kerima, et jõuda lehekülje all olevate andmete juurde + Sooduspakkumised on pealehel kohe välja - Arvutiriistvara müüva ettevõte jaoks on toodud nende kodulehekülje kujundus küll tuhm + On olemas mitu keele varianti - Kõiki kodulehe sisu- ja struktuuri haldamisega seotud toiminguid ei ole võimalik teha brauseri vahendusel

Eesti keel → Eesti keel
32 allalaadimist
thumbnail
2
docx

HELVETICA

HELVETICA Helvetica on kirjatüüp, mis on loodud, et teksti oleks hea lugeda. See on väga selge ja loetav font. Filmis rääkisid erinevad tüpograafid fonditüüpidest ja miks neile meeldib just helvetica. Seda fonti kasutavad enamus graafilised disainerid. Just seetõttu, et font on loetav ja väga lihtne. Mida lihtsam, seda ilusam vaadata! Helvetical on mitu varianti: light, regular, bold, black. Hea tüpograaf oskab alati panna paika tähtede vahelised kaugused, st et kui kaugel üks täht teisest on, oskab venitada, lõigata kõike teha, et teksti loetavus ei halveneks. Mulle film ei meeldinud, just seetõttu, et ta ei tekitanud minus põnevust, kuid see oli väga hariv, mõeldes meie eriala peale. Filmi vaadates tahtis koguaeg mõte kuskile uitama minna. Ei tekitanud raskust see, et film oli

Kirjandus → Kirjalik eneseväljendus
1 allalaadimist
thumbnail
4
odt

Tõstukid

On mõeldud koormate siirdamiseks keskmistel distantsidel (30 - 60m). Tänu juhiplatvormile on töö sellega kiirem ja ohutum. Sobib hästi koormate laadimiseks treileritele, konteineritesse, jaotusauto furgoonidesse ja nendelt maha. Sobib hästi manööverdamiseks kitsastes kohtades. Ohutuse mõttes on soovitav soetada külgtugedega modifikatsioon, kuna järsul pöördel on oht, et juht paiskub tsentrifugaaljõu toimel seisuplatvormilt maha. Enamik firmasid toodab ka varianti, mis muudab kliirensit ( põhja kõrgust põrandast) keskmiselt 10-15 cm. See on hädavajalik kohtades, kus laadimissilda ja treileri põhjapinda ei ole võimalik viia sujuvalt ühte tasapinda ja on oht, et tõstuk jääb "põhja peale kandma". Toodetakse tõstejõuga 1,6 - 3,0 t. Liikumiskiiruseks on keskmiselt 6-8 km/h, kiirematel isegi kuni 12 km/h. Juhiistmega siirdamistõstuk On mõeldud koormate siirdamiseks pilkkadel distantsidel (60 - 200m). Tänu

Logistika → Laomajandus
38 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun