Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus

Otsingule "reisimise" leiti 166 faili

1
docx

Reisimise head küljed

Have you ever wondered what travelling gives to people? Is it just all about getting away from home or something more? The person who has seen the world has more knowledge about the things going on elsewhere. From a personal standpoint, travelling is one of the ways how to accomplish themselves, for example some people go abroad only with a packback just to see if they could live without fancy hotels and only little cash in their pockets. On the ot...

Inglise keel - Keskkool
4 allalaadimist
1
pdf

Tõelise reisimise eelised tuglitoolireisimise ees

Tõelise reisimise eelised tugitoolireside ees kirjand. Sissejuhatus, kolm siselõiku ja kokkuvõte. Üle 200 sõna! ***ÕPETAJA HEAKSKIIDETUD***...

Kirjandus - Põhikool
1 allalaadimist
1
doc

Reisimise essee

" Saint Augustine of Hippo Travelling is very important in my life. By travelling I can learn other cultures and discover many extraordinary places. It does not matter how far I go I will always learn something new on my way. There are so many different countries and thousands of languages on planet Earth. Every nation has its own culture, which dif...

Inglise keel - Keskkool
5 allalaadimist
1
odt

Travelling - not so easy as it seems to be

" or just "Hi! I'm back from Egypt!" ­ these are some of the sentences which we all have heard from our friends. Of course we all want to travel and see the world but it might not be so easy as it seems to be. Travelling has its drawback too. You will get new experiences and see different places of the world but all of this has its...

Inglise keel - Keskkool
23 allalaadimist
2
docx

Kuidas kirjutada kirja inglise keeles?

Alusta alati (taandrida) Dear ...(nimi) ja see järel kirjuta koma a. Nt. Dear Sam, 2. Teksti kirjutamist alusta taandreaga ja juhata tekst sisse a. Nt. (taandrida) How have you been?/ How are you? Sorry I havent written you for a while, because...(põhjus, miks sa ei ole talle kirjutanud) b. Nt. (taa...

Inglise keel - Põhikool
168 allalaadimist
12
docx

Antiigi pärand Euroopa kultuuritraditsioonis

B Shelley „Vabastatud Prometheus“ Kreeka tragöödia ja teadus: Sigmund Freud, muusika Richard Wagner (Oresteia idee) Friedrich Nietzsche- uus vaade kreeka tragöödiale. Antiikaja tegelased ja kujundid saavad aluseks ideede ja mõtete ajaloos. Eesti: Hugo von Hofmannsthali Oidipus ja Sfinks(Anna Haava eestindus) 40.Milliseid kirjanduslikke, ajaloolisi ja müütilisi jälgi leidub kreeklastel reisimise kohta? Mythos:Argonaudid ja kreeklaste esimene laev Argo. Apollonios Argonautika (Kolchis, Musta mere rannik: Iason, Medeia) Odüsseuse merereis Troojast Ithakale (Homeros Odüsseia) Historia: Linnade asutamine (Väike Aasia, Musta mere rannik 8.-7.saj Sõjakäigud: Herodotos historia (5.saj eKr) Xenophon Anabasis (5.saj eKr) Aleksandriromaan (4.saj eKr-4.saj AD): reisid Idamaadesse. Reisid Kreekamaal: Apuleius Metamorfoosid ehk Kuld...

Antiigi pärand euroopa... - Tartu Ülikool
17 allalaadimist
2
doc

Minu tulevane perekond

Minu perekond Mina kujutan, et oma pere loomisest hakkan ma mõtlema alles kolmekümnendates eluaastates. Seda seepärast, et perekond on omaette kohustus, mis peab alati prioriteediks olema. Näiteks, peret omades on sul moraalne kohustus nende eest majanduslikult hoolitseda, et oleks elukoht ja muu vajalik. Mõelda tuleb iga oma teo kõrvalt ka oma perele. On palju inim...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
174 allalaadimist
2
doc

Avatud uksed

Avatud uksed Nõukogude ajal, mil inimesed olid allutatud kommunistlikele tõekspidamistele, oli liidu piiride ületamine suhteliselt utoopiline unelm. Lahkuda sai vaid eritingimustel. Välismaal suurema raha teenimine ei tulnud kõne allagi. Nüüdseks on olukord täielikult muutunud. Piirid on ülemiseks vabad. Kas avatud uksed maailma on parandanud eestlaste heaolu? Alates taasiseseisvumisest on inimesed...

Eesti keel - Keskkool
81 allalaadimist
6
odt

Kogutud artikleid inimkaubandusest

-26.märtsil toimus Tallinna Pedagoogikaülikoolis Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse koolitus "Inimkaubanduse ennetamine". Teema on muutumas järjest aktuaalsemaks kogu maailmas, kaasa avatud Eesti. Kuritegelikus maailmas on inimkaubandus relva- ja narkoäri järgi kolmandal kohal oma sissetulekute poolest. Seda äri on suhteliselt lihtne...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
57 allalaadimist
13
docx

Merkuuri päritolu

Planeedid moodustusid umbes 4,5 miljardit aastat tagasi. Sel ajal langes planeetidele palju hajusainet ja kivipuru, mis oli järele jäänud planeedid moodustanud udukogust. Tõenäoliselt eristusid päris alguses tihe metalliline tuum ja silikaatidest koor. Kui suurem kivirahe oli vaibumas, voolas laava planeedi pinnale, kattes vana koore. Sel...

Füüsika - Keskkool
84 allalaadimist
2
docx

Euroopa Liit- võimaluste, aga ka piirangute ühendus

Euroopa Liit- võimaluste, aga ka piirangute ühendus Eesti kuulub juba mõnda aega Euroopa Liitu. Euroopa Liit kujutab endast mitmekeelset ja ­kultuurilist elukeskkonda, kus liikmesriikidel on palju võimalusi aga ka teatud piiranguid. Millised võimalused meil siis EL liikmesriigina on? Esiteks saame ilma oluliste piiranguteta reisida s.t. peaaegu kogu EL territooriumi...

Ajalugu - Keskkool
115 allalaadimist
11
odt

Geograafia, kordamine eksamiks, 2

PÕLD! looduslike ja majanduslike tegurite mõju põllumajandusele Looduslikud tingimused: reljeef (mägise pinnamoega piirkonnad on ebasobivad põllumajanduse arenguks, tasased alad soodsamad), kliima (temperatuurid, sademete hulk ja aastane jaotus, vegetatsiooniperioodi pikkus), mullad (viljakus). Majanduslikud tegurid: kapitali olemasolu, tööjõud (hul...

Geograafia - Keskkool
281 allalaadimist
14
ppt

Turism Eestis

Turism Eestis Liina Pärn Talv 2008 Millest räägime? · Mis on turism? · Millist turismi on olemas? · Kes on turist? · Mida on turismiks vaja? · Turism Eestis Mis on turism? Kes on turist? · Inimeste sihipärast rännutegevust hakati nimetama turismiks alles 18.saj. lõpuaastatel, kui Euroopas hakkas levima välismaa külastamise komme lõbutsemise ja puhkamise eesmärgil. Neid inimes...

Eestimaa tundmine - Keskkool
131 allalaadimist
15
doc

Päikesesüsteem ning sinna kuuluvad planeedid

1. Päikesesüsteem- mis see on?................................... 2. Päike.......................................................................... 3. Päikesesüsteemi kuuluvad planeedid........................ 3. 1. Merkuur............................................................................... 3. 2. Veenus...

Füüsika - Kutsekool
196 allalaadimist
10
txt

Foobiad

Herpetofoobia- hirm roomajate vi roomavate asjade ees. (vt ofidiofoobia) Heterofoobia- hirm vastassugupoole ees (ka seksofoobia) Hierofoobia- hirm preestrite vi vaimulike asjade ees. (vt hagio-, staurofoobia) Hipofoobia- hirm hobuste ees. (ka ekvinofoobia) Hipopotomonstroseskvipedaliofoobia- hirm pikkade snade ees. (ka seskvipedaliofoobia) Hobofoobia- hirm hulkurite vi kerjuste ees. Hodofoobia- hirm reisimise ees. Homihlofoobia- hirm udu ees. (ka nebulafoobia) Homilofoobia- hirm jutluste ees. Hominofoobia- hirm meeste ees. (ka androfoobia, etc) Homofoobia[1]- hirm hetaolisuse, monotoonsuse ees. Homofoobia[2]- hirm homoseksuaalsuse vi homoseksuaalseks muutumise ees. Hoplofoobia- hirm tulirelvade ees. Hormefoobia- hirm vapustuse vi ehmatuse ees. Hdrargrofoobia- hirm elavhbeda(preparaatide) ees. Hdrofoobia- hirm vee vi marutaudi ees. (vt akva-, antlo-, dino-, potamofoobia). H...

Majandus - Põhikool
15 allalaadimist
11
doc

Turismi ajalugu

Turismi ajalugu ja areng, roll tänapäevaühiskonnas ja seosed teiste majandusharudega. Teema eesmärk: Õppija tunneb turismi mõisteid, arengulugu, hetkeolukorda ning tulevikusuundumusi maailmas ja Eestis. Alateemad: 1. Turismi mõisted 2. Turismi ajalugu ja areng 3. Turismi roll tänapäevaühiskonnas ja seosed teiste majandusharudega Turismi mõisted Turismi mõiste võeti kasutusele 18...

Turism - Kutsekool
131 allalaadimist
12
ppt

Maaturismi alaliigid

Maaturismi alaliigid Maila Kask MTT2 Alaliigid · Loodusturism · Taluturism · Elamusturism · Seiklusturism · Terviseturism · Kultuuri- ja ajalooturism · Pärimusturism · Mõisaturism · Militaarturism · Tööga seonduv turism LOODUSTURISM · Maaturismi osa, kus turismitoode arendatakse ja tarbitakse looduslike ressursside (sageli lo...

Turism - Kutsekool
59 allalaadimist
6
doc

4 aastat plusse ja miinuseid Eestil Euroopa liidus

novembril 1995. aastal. Pärast Euroopa Komisjoni positiivset hinnangut tegi Euroopa Liit Eestile 1997. aasta detsembris toimunud Luxembourgi tippkohtumisel ettepaneku alustada liitumiskõnelusi. Kõnelused algasid 31. märtsil 1998 ja kestsid kuni 2002. aasta detsembrini. Läbirääkimiste strateegia lähtus eesmärgist sõlmida Euroopa Liiduga ühinemisle...

Eurointegratsioon - Euroülikool
248 allalaadimist
15
doc

Keskaeg

Kasutusse. - Keskajal ladina keel muutus - Keskaega peetakse allakäigu ajajärguks - 18. saj lõpus hakati keskaega idealiseerima romantikute poolt ­ kangelasajastu - 313 ­ Milano Etikt, 375 ­ hunnid tungisid Euroopasse, 476 ­ katkes Lääne-Roomas keisri võim, 495 ­ ristiti Frankide kuningas ­ kõike võib keskaja al...

Ajalugu - Tartu Ülikool
392 allalaadimist
3
doc

Eksami küsimused ja vastused

Loodusturism- on loodusressurssile baseerv turism, mille phul looduskeskkond võib olla nii: a) objekt(Piusa liivakoopad), b) eesmärk(nt. Linnuvaatlus kui ka), c) motivaator( nt. Looduses toimuv paintboll). Maaturism- see on maapiirkondades aseteidev, kohalikul kultuuripärandil ja elulaadil baseeruv väikesemahuline, kohalike inimeste poolt juhitud turism. Ökoturism- on kvaliteetturism. arenda...

Loodusturismi alused - Eesti Maaülikool
94 allalaadimist


Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun