Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge

"meretransport" - 265 õppematerjali

meretransport – Kreeka omab 3338 kaubalaeva, saartevahelises transpordis on praamid hädavajalikud; suure tähtsusega on Korintose 6 km pikkune kanal, mis lühendab meresõite 325 km võrra; tähtsamad sadamad on Agioi Theodoroi, Aspropyrgos, Pachi, Piraeus ja Thessaloniki
thumbnail
22
odp

Meretransport

Meretransport Tallinna Transpordikool V2E Gertu Kinks Jennye Lillinurm Ranno Kirsi Eesti meretranspordi ja sadamate konkurentsieelised(1) Eestis asub Läänemere suurim sadam, kui arvestada nii kauba kui reisijatevedu Eestis asuvad Läänemere sügavaimad sadamad, mis saavad vastu võtta ka suuri ookeanilaevu Eesti sadamad on lihtsalt laevatatavad aastaringselt Eestis asub Euroopa kõige idapoolsem meresadam, 25 kilomeetrit Venemaa ja Euroopa liidu vahelisest piirist Muuga sadam Eesti meretranspordi ja sadamate konkurentsieelised(2) Eesti vetes on lihtne navigeerida Eesti sadamatesse on laevadel juurdepääs lihtne ja turvaline Eesti sadamates asuvad Euroopa efektiivseimaid terminalid, kaupade ümberlaadimine toimub ...

Geograafia → Geograafia
21 allalaadimist
thumbnail
8
pptx

Meretransport - esitlus

Meretransport Kerttu Geidik Geidi Steinberg 11b Mereveondus tegeleb kauba- ja reisivedudega üle mere üks odavamaid transpordiliike suured veokogused hooldus ja sadamate ehitus maksab suurem hulk maailma kaupadest meritsi Miinused Aeglane Kaup tuleb hiljem ümber laadida Plussid Mahutab korraga palju kaupa Odav Ei ole vaja spetsiaalseid teid Mereveondus Eestis Hästi arenenud Palju häid sadamakohti Aastaringne vedu Eesti suurim eksportharu 30 kaubasadamat Fakte Eesti mereveondusest Muuga sadam on Läänemere üks suurimaid ja moodsamaid sadamaid Kokku veeti 2003.a Eesti sadamate kaudu 47 miljonit tonni kaupa Tallink Asutati 1989.a Kauba ja inimeste vedu Liinid TÄNAME KUULAMAST !

Geograafia → Geograafia
35 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Roheline meretransport

Roheline meretransport Meretransport on selgroog kaubandus maailmas. Igal ajahetkel merel ja ookeanis tegutseb suur hulk laevu, ja see naitaja, nagu laevade suurus ­ kasvab kogu aeg. Mered ja okeaanid on vaga keskkonnasõbraliku saastatud. Kuid enamik saasteainete on inimtegevus maal. Aga merendusalaste aitab üldise taseme saastamine, naiteks heiteid õhku mootorist ja heitvesi reisilaevadest. Naiteks Läänemeremaad on juhtitavad osalejad laevanduses. Mõned näited: Taanis registreeritud laevadel on 10 protsenti kõigist maailma kaubandusest, Baltimeres on üks kõige rohkem paroomid. Lisaks heitkoguste, laevandus kahjustab keskkonda igasuguseid jäätmetega, reovee merre heidetud. Et piirata laevanduse reostust , alates aastast 2015 kehtestati uued reegleid, nõudes, et laevad, vähendavad nende väävli oksiidid 1st protsendi lubatud täna kuni 0,1%. Lähiaastatel eeldatav kehtestamine regulaator seoses heitkogustega lämma...

Majandus → Majandusajalugu
19 allalaadimist
thumbnail
5
docx

Meretransport - küsimused vastused

Tramplaevanduses on peaaegu eranditeta vedaja ja kaubaomaniku suhteid reguleerivaks dokumendiks prahileping (mida nimetatakse ka tsarterveolepinguks) ning selle juurde käiv konossement, liinilaevanduses liinikonossement. Prahilepingu ja konossemendi vahe?? Prahileping sätestab kõik eeloleva veo tingimused, millest lähtudes peavad pooled hakkama kauba merevedu teostama. Trampveol väljaantaval konossemendil ei ole veolepingu funktsiooni, selle abil saab kaubasaaja üldjuhul kinnitada prahilepingu täitmist või mõnel juhul osalist või täielikku mittetäitmist. ,,reeder" ­ isik kes valdab laeva ja kasutab seda oma nimel ning on kantud vastavasse laevaregistrisse. Prahiraha ­ lepinguga määratud veotasu Mereveoleping peab sisaldama: 1. Lepingupoolte nimed 2. Prahiraha suurus 3. Laeva ja kauba kirjeldus 4. Laadimis- ja saabumiskoha nimed. Poolte soovil lisaandmed. Mereveolepingu kaks põhiliiki: 1. Prahileping ehk tsarterveoleping 2. Liinikonoss...

Logistika → Logistika
102 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Pakettreisi 2 kodutöö - Meretransport

Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkool Reisikorraldus R11 Kai Mänd Meretransport Referaat Juhendaja: Jüri Toomel Tallinn, 2011 1.Tallinn-Stockholm-Kopenhaagen-Stockholm-Tallinn (19.01.2012-24.01.2012) 19. jaanuar 16.00 Kogunetakse D-terminali, võimalus panna kohvrid ja muu kruiisil mitte vajalik bussi 16.30 Buss sõidab check-in'i, reisijad suunduvad laevale 18.00-10.45 Sõit Stockholmi (kruiisilaevaga Baltic Queen) 20. jaanuar 10.45-11.30 Kogunetakse bussi 12.00-15

Turism → Giidindus
21 allalaadimist
thumbnail
6
rtf

Majandusharudest ja transpordist

Albu Põhikool Transpordist ja majandusharudest Ettekanne Koostaja: Merilin Talimaa Juhendaja: Külli Pesti Albu 2011 TRANSPORT ÕHUTRANSPORT St atistika järgi m o o d u sta b õ h utran s p ort ainult 1, 3 % ko g u m a ail m a tran s p ordi st, s ell e rah alin e v ä ärtu s a g S e et õttu o n kiirs a a d eti st e ja kallihinn ali st e ka u p a d e (v ä äris m et allid, k õrgt e h n ol o o gilis e d s e a d m e d , juv e elid rikn ev ka u p jn e ) tarn e õi g u statud ja ka s uto ov va ata m ata s ell el e, et lennutran s p ordi tariifid o n k õig e k õr Lennutran s p ordi p e a min e e eli s o n ka u b a ko h al etoi m eta mi s e kiiru s. Lis ak s s ell el e pu u duva d õ htura praktilis elt g e o g r a afilis e d piirid. S e e v õi m ald a b...

Geograafia → Geograafia
9 allalaadimist
thumbnail
14
pdf

Meretranspordi kasutades kaubaveo tunnused

MERETRANSPORDIVEDUDEORGANISATSIOON 10 Meretranspordivedudeeelised 10 Meretranspordivedudepuudused 12 Kokkuvõte 13 Lisa1 13 Lisa2 15 2 Joonisteloetelu 1. http://entsyklopeedia.ee/artikkel/laev1 3 Sissejuhatus Meretransport on traditsiooniline ja vana kaupade ning inimeste edasitoimetamis võimalus. Samad funktsioonid on omased ka tänaseni. Karavanid, vankrid, hobused-kõikminevikkujäänud,laevadagasõidavadpraeguülemeieplaneedi. Minu referaadi teema on "Meretransporti kasutades kaubaveo tunnused", sest see transpordi liik on peamine nii maailma majanduses kui ka riigi majanduslikus süsteemis. Enamus kaubavedusid toimub läbi mere, milles väga suurt rolli mängib hind.

Logistika → Meretranspordi ökonoomika
7 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Transport

Meretransport Meretransport on üks odavamaid transpordiliike. Merelaevadega saab korraga edasi toimetada suuri veosekoguseid. Mereteede "ehitamine" ei maksa midagi, küll aga nende hooldamine (süvendamine, märgistamine) ja sadamate ehitus. Väikese veomahu ja lühikese vahemaa korral on aja ja rahakulu veoste kogunemist oodates, neid ladustades ja laadides aga väga kõrge. Eestis on meretransport hästi arenenud. Siin on palju häid sadamakohti, mis ei külmu ka talvekuudel ja seetõttu on merevedusid võimalik teha aasta läbi. Eesti meretranspordil on võrdlemisi pikad traditsioonid, mis jätkusid ka Nõukogude okupatsiooni oludes. Mitmeid sadamaid kasutaski pikka aega okupatsiooniarmee, osad lasti lihtsalt laguneda. Samal ajal rajati uus ja võrdlemisi moodne sadam Muugale ja küllaltki korralik laevastik.

Geograafia → Geograafia
95 allalaadimist
thumbnail
8
doc

Transport logistikas

EESTI MEREAKADEEMIA MERENDUSTEADUSKOND Meretranspordi juhtimise õppetool REFERAAT Transport logistikas Nikita Nesterov I kursuse üliõpilane Õpperühm: KS-11 Õppejõud: Astra Avarand Tallinn 2011 Sisukord Sisukord...................................................................................................................................... 2 Igapäeva elus mõistetakse transpordi all................................................................................3 Kasutatud kirjandus.....................................................................................................................8 ...

Logistika → Lastindus ja laondus
125 allalaadimist
thumbnail
7
doc

Saksamaa transpordivõrk

Saksamaa transpordivõrk Maanteetransport Joonis 1. Suurimad maanteed Saksamaal Joonis 2. Suurimad linnad Saksamaal Allikas: Wikipedia Allikas: Wikipedia Teedevõrgu tihedus ja teede kulgemise suund Tänu asukohale Kesk-Euroopas ning kõrgeltarenenud majandusele on teedevõrk hästi arenenud. Maanteed paiknevad tihedalt üle kogu riigi, teedevõrgu tihenemist on märgata suurlinnade läheduses. Kõrvutades jooniseid 1 ja 2, on näha, et joonisel 1 eristuvad selgesti suuremad linnad.. Tihedaim on teedevõrgustik riigi idaosas, kus asuvad lähestikku Essen, Dortmund, Köln jt suured linnad, teised suurimad väljajoonistunud linnad on Hamburg, Berliin jt. Eelised riigis Kuna Saksamaa näol on tegemist kõrgeltarenenud riigiga, on teed kaasaegsed, heas korras ning mugavad kasutada (lisateatetahvlite, teeviitadega jms). Asukoht Kesk-Euroopas motiveerib riiki panustama teede korrashoidu, et hoida transiidi pealt ning ta...

Geograafia → Geograafia
24 allalaadimist
thumbnail
17
ppt

Veondus

Raudteetranspordi PUUDUSED: laadimine aeganõudev raudteid ei ole igal pool ehitamine kallis ümberlaadimine jaamas SUUREMAD KESKUSED Venemaa Tallinn, Tartu, Tapa Autotransport (maanteetransport) EELISED: tihe teedevõrk Kiire "uksest ukseni" Laadimine käib kähku. mugav Autotranspordi PUUDUSED: mahutab vähe Kallis vajab palju tööjõudu teede ehitamine kallis heitgaasid avariid SUUREMAD KESKUSED: USA, Euroopa Tallinn, Tartu Meretransport EELISED: odav mahukas ei ole vaja ehitada teid. Meretranspordi PUUDUSED: Aeglane sõltub ilmast sadamate ehitamine kallis ümberlaadimine ohud SUUREMAD KESKUSED: USA, UK, Saksamaa Tallinn, Pärnu, Paldiski Jõetransport EELISED: veod mahukad odav ei ole vaja ehitada teid Jõetranspordi PUUDUSED: aeglane sõltub ilmast liikumisvõimalused piiratud sadamate ehitamine kallis ümberlaadimine SUUREMAD KESKUSED: Venemaa, Saksamaa

Geograafia → Geograafia
46 allalaadimist
thumbnail
19
docx

MEREVEDU LÄÄNEMEREL JA LÄBI EESTI SADAMATE

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Majandusteaduskond Anette Leis MEREVEDU LÄÄNEMEREL JA LÄBI EESTI SADAMATE Referaat TABB22 Õppejõud: lektor Tarvo Niine Tallinn 2018 SISUKORD SISSEJUHATUS Suurem osa kaubatranspordist toimub just merel. Meretransport on võrdlemisi odavam, kui teised transpordiliigid, korraga saab transportida suuremates kogustes ning ka erinevaid kaubaartikleid. Lisaks ei maksa ka mereteede ehitamine, kulutusi tuleb teha aga sadamate ehitusel, nende hooldamisel ning akvatooriumite süvendamisel. 2 Läänemerel toimub 15% kogu kaubaliikumisest, mis teeb sellest ühe aktiivseima mereruumi maailmas. Igal ajahetkel viibib seal umbes 2000 laeva, mis näitab, et meretransport on

Logistika → Baaslogistika
19 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Asustuse areng maailmas ning asulate paiknemist mõjutavad tegurid

Asustuse areng maailmas ning asulate paiknemist mõjutavad tegurid 1. Too kolm näidet asulate paiknemist mõjutavate a) looduslike tegurite kohta Kliima (parasvööde, lähistroopika), Veekogu lähedus (Niiluse delta), Tasandikuline pinnamood (Mesopotaamia madalik). b) majanduslike tegurite kohta transport-meretransport (hansa linnad- tartu, pärnu), põllundus( Suur-Hiina tasandik), maavarade leiukoht-kaevandused( Jõhvi, Sillamäe) 2. Missugused majanduslikud tegurid: a) pärsivad asulate arengut b) soodustavad asulate arengut? Tegurid,mis pärsivad asulate arengut: Pole teedevõrgustikke (Halb transport), koole ja puudub maavarade kaevandamine. Tegurid, mis soodustavad asulate arengut: Head teedevõrgustikud (Hea transport), palju koole, kuurort linnad ja läheduses on maavaradekaevandamine vms 3. Millised olid looduslikud eeldused maailma vanima linna Jeeriko tekkeks Jeeriko tekke tegurid: Veekogu olemasolu, Tasandik pinnamood ja viljakad mullad ...

Geograafia → Geograafia
69 allalaadimist
thumbnail
11
pptx

IDA-AASIA

Talv on külm Üleujutused Maavärinad Maaravarasid vähe Tööstus Piirkond on oma toodanguga maailma üleujutanud Hankiv tööstus ülekaalus Põhja-Koreas ja Hiinas Töötlevas tööstuses juhtkohal Jaapan ja Lõuna-Korea Kõrgtehnoloogiline tööstus edeneb Hiinas Põllumajandus Suur osa on mägine Haritavat maad ebapiisavalt Viimasel aastatuhandel on loodud põllumajanduseks üsna head tingimused Tähtis majandusharu Transpordisüsteemid Levinud õhutransport ning meretransport Panus maailmamajandusse Üks kolmest maailmamajanduse keskustest Võib tõusta esimeseks Rahvastik Arvukas ning väga tihedalt asustatud Jaapan on demograafilise ülemineku läbinud ning rahvaarv kasv aeglaselt Hiinas on rahvastiku kasv aeglustunud Väljaränna väike Huvitavat regioonist Hiinlased räägivat seitset päris erinevat keelt Kirjalikku sõnumit loevad igas piirkonnas isemoodi Kolmandik hiinlasi peab õppima ühist hiina keelt võõrkeelena Kasutatud kirjandus

Geograafia → Geograafia
19 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Integreeritud veod

1. Kirjelda konteinerite veo protsessi, kui veoahelas osalevad järjestikku maanteetransport, siseveetransport, meretransport, raudteetransport ning taas maanteetransport. Konteinereid valmistatakse standardsete mõõtmetega, neid on võimalik laadida, virnastada, transportida efektiivselt suurte kauguste taha ja viia üle ühelt veoviisilt teisele, ilma et neid oleks vaja avada. Konteinerite ümberlaadimine sadamates ja raudteejaamades toimub kiiresti, mistõttu on nende käsitsemiskulud suhteliselt väikesed Intermodaalveo peamine logistiline kontseptsioon on selline, et vedaja

Logistika → Logistika alused
13 allalaadimist
thumbnail
1
docx

21. Sõjandus Euroopas 19. sajandil

Täiustati ka jalaväerelvi võttes kasutusele ränilukkudega püssid ja bajonetid (täägid), mis andsid jalaväelasele suurema tegevusvabaduse. 2.Napoleoni sõjad mõjutasid Euroopa poliitilist ja majanduslikku arengut ning sel ajal pandi alus uuele poliitilisele korraldusele kogu Euroopas. Venemaa oli palju aastaid sõjajalal Türgiga. 3.Näiteks tehnika areng muutis sõjapidamise efektiivsemaks, seega ka ohvriterohkemaks. Ümber korraldati ka maa- ja meretransport, kuna võeti kasutusele aurumasin. Raudteede ulatuslik ehitamine kaotas pikaajalised ja kurnavad marsid ning teekond sõjaväelistel lühenes ajaliselt oluliselt ja sõjavägi jõudis lahingule puhanuna. Näiteks veel raudteed pidi sai rindele pidevalt uusi vägesid viia, seega sai sõjategevus kauem kesta ning sõdur võis ka vahepeal puhkusele minna. Sidepidamise areng muutis sõjaväelise juhtimise tõhusamaks ja operatiivsemaks. 4

Ajalugu → Ajalugu
9 allalaadimist
thumbnail
6
doc

VEOKORRALDUSE KORDAMISKÜSIMUSED ja VASTUSED

Kordamisküsimused eksamiks. 1.Saadetis - (consignement, shipment)Saatja poolt saajale ühe korraga teele lähetatud kaupade (materjalide) kogus. Saadetise puhul otsustatase enne teele saatmist, millise transpordiliigi, transpordivahendi, teenusepakkuja, veohinna, maksude, täiendavate tasude, veo ajaga jms. selle lähetamine teostatakse ja milline osapool kannab saadetise lähetamisega seotud kulud. 2.Mahukaal - Saadetise mahukaal on saadetise pakendi mõõtmete alusel arvutatud näitaja, mis võimaldab hinnata kui suure pinna saadetis sõidukis hõivab. Mahukaalu võrreldakse saadetise füüsilise kaaluga ning saadetise tarnehind arvutatakse suurema näitaja alusel. Mahukaubad maantetranspordis < 333kg/ m3; Mahukaubad lennuveod 1m3 = 167kg 3.Arvestuslik kaal - Veokulude arvestusel kaalutakse reaalkaalu ja mahukaalu omavahelist suhet, mille alusel leitakse arvestuslik kaal, mis ongi veokulude arvestuse aluseks. 1 m3 = 333 kg. 1 laadimismeeter = 1850....

Logistika → Veokorraldus
122 allalaadimist
thumbnail
28
docx

Veod Läänemerel ja läbi Eesti sadamate

..........................................................8 2.1 Muuga sadam....................................................................8 2.2 Paldiski lõunasadam..........................................................9 2.3 Tallinna Vanasadam.........................................................10 Kokkuvõte....................................................................... 12 Kasutatud materjalid.......................................................14 SISSEJUHATUS Meretransport ehk mereveondus on transpordiharu, mis tegeleb nii kauba- kui ka inimesteveoga meritsi. Meretransport on võrdlemisi odavam, kui teised transpordiliigid, kuna korraga saab transportida suuremates kogustes ning erinevaid kaubaartikleid. Ka mereteede “ehitamine” ei maksa midagi, küll aga sadamate ehitus, hooldus ja akvatooriumite süvendamine. Just Läänemere-äärsed rahvad on meretranspordi võimalusi hästi ära kasutanud.

Logistika → Ärilogistika
73 allalaadimist
thumbnail
6
docx

INTERVJUU ETTEVÕTJAGA

Jekaterina Poršneva EALB31 Juhendaja: Doktorant Marianne Kallaste TALLINN 2015 Käesolev intervjuu oli läbi viidud Ardinan OÜ omanikuga. Firma hakkas töötama 6a. tagasi, mis tähendab, et turu keskkond oli veits teistsugune, kui praegu. Ettevõte valiku põhjuseks oli valdkond, milles see tegeleb ehk meretransport, ning firma spetsialiseerumine Reefer shippil ehk refrigiraator transpodil. Intervjuu küsimused olid koostatud tuginedes juhendile, kuid mõned lisandid küsitleja poolt on siiski olemas. Enne seda, kui ettevõtja sattus ärivaldkonda, tegeles ta jalgrattaspordiga ning oli palgaline sportlane. Kahjuks enamus sportlaste palgad (välja arvatud tennist ja mõned muud alad) ei ole piisavalt suured,et luua oma perekonna liikmetele ehk kõige kallimatele inimestele häid elutingimusi

Majandus → Majandus
42 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Eesti Merendus

Eesti Merendus Merendus on riigi majanduskasvu üks aluseid. Läänemere maade transpordisüsteemis omab meretransport mahud on kasvanud väga kiiresti tänu transiitvedudele. Eestis on väga kõrgelt arenenud parvlaevaliiklus olulist tähtust maantee- , raudtee-, sisevee-, ja lennutranspordi kõrval. Meretranspordi. Juba praegu on Tallinnk üks Baltimaade suurim parvlaevliikluse ettevõte. Merelaevandus on laialt levinud tööharu , mis on populaarne igal pool maailmas. Laevandus on tõhus ja kiire. Aina suuremad ja suuremad laevad suudavad transportida suuri hulki kaupa

Geograafia → Geograafia
46 allalaadimist
thumbnail
12
docx

Transport ja ekspedeerimine

TRANSPORT JA EKSPEDEERIMINE 2 KONTROLLTÖÖ KÜSIMUSED 1. Meretranspordi eelised ja puudused Eelised kaupade, eriti suurepartiiliste massikaupade veol, on meretransport paljudel juhtudel ainus tehniliselt võimalik transpordiliik; kaupade veol, eriti suurematele kaugustele, on meretransport reeglina kõige odavam ja sellest tulenevalt ka majanduslikult kõige otstarbekam transpordiliik; on üks kõige keskkonnasõbralikum transpordiliik – heitegaaside hulk ühe veoühiku kohta on kõige madalam, need sattuvad atmosfääri hajutatult ja elanikkonnast kaugel; omab suurt tähtsust inimeste rekreatsioonis – seda nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasemel;

Logistika → Transport ja kaubakäsitlemine
52 allalaadimist
thumbnail
14
pptx

Läänemeri ja tema ökoloogiline tasakaal

JANARI KRISTIAN LÄÄNEMERE ÖKOLOOGILINE TASAKAAL Mererand Roostal (foto: Katrin Lipp) Läänemerest üldiselt Läänemeri ehk Limneameri(nimi "Balti meri" on ebasoovitatav) on Atlandi ookeani sisemeri, mis piirab Eestit põhjast ja läänest. Teised Läänemere-äärsed riigid on Läti, Leedu, Poola, Saksamaa, Taani, Rootsi, Soome ning Venemaa Veereziim Läänemerre suubub arvukalt jõgesid. Suurim neist on Neeva, vooluhulgaga 2500 kuupmeetrit sekundis. Kõik jõed kokku toovad Läänemerre umbes 14 000 kuupmeetrit magedat vett sekundis. Niiske kliima tõttu sajab ka Läänemere pinnale rohkem vett, kui sealt aurab, vahet hinnatakse umbes 2000 kuupmeetrile sekundis Läänemere ökoloogiline tasakaal Eesti randa loksuv Läänemeri usutakse täna olevat maailma kõige saastunum meri. Selle põhjuseks on nii Läänemere aeglane veevahetus kui ka Läänemere tasakaalu mõjutav inimtegevus. WWF tegevus läänemerel "2008 aastal avaldas rahvusva...

Bioloogia → Bioloogia
32 allalaadimist
thumbnail
14
pptx

Veondus

Veondus Veondus Veondus e. transport on majandusharu, mis tegeleb inimeste ja kaupade veoga. Eestis on esindatud kõik peamised veonduse liigid: raudtee-, maantee-, mere-, jõe-, õhu- ja torutransport. Raudteetransport Raudteed kasutatakse tänapäeval Eestis peamiselt kaubavedudeks, kuid ka reisijateveoks. Reisijatevedu on kõige sagedam Tallinna lähedal. Sai Eestis alguse 1870. aastal. Esimene raudteeliin oli Peterburi-Tallinn-Paldiski. Eesti raudteede kogupikkus on 960 km, sellest 130 km on elektrifitseeritud. Raudteetransport on kiire ja odav, kui sellega veetakse kaupa kaugete vahemaade taha. Eestis on majanduslikult kasulik vedada vaid metsa- ja ehitusmaterjale ning põlevkivi. Peamised Eesti raudteed Muutke teksti laade Teine tase Kolmas tase Neljas tase Viies tase Maanteetransport Maanteetransport on reisijate või kau...

Geograafia → Geograafia
11 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Eesti majandus

toiduained põhiliselt siseturul. Metsandus väga oluline majandusharu üle Eesti. Tootmisvahendid, raha ja tööjõud. Inimeste teadmised, oskused ja kogemused. 4. Mis mõjutab Eesti majandusgeograafilist asendit? Kuidas on see aja jooksul muutunud? Asend teiste riikide, suuremate majanduskeskuste, rahvusvaheliste ühendusteede suhtes on Eestis muutuv. Eesti majandusgeograafilised eelised: · Avatus merele * väljapääs ookeanile/ meretransport * kalandus * transiit · Mereline parasvööde * sobiv loomakasvatuseks/ metsanduseks * head mullad · Tasane pinnamood * eeldus põllumajanduseks · Põlevkivi · Arenenud naabrid Eesti majandusgeograafilised puudused: · Meri pole jäävaba · Pole tööstuslikke tooraineid, väärtuslikumaid kütuseid · Jahe kliima (taimede kasvuperiood lühike) · Pole energiarikkaid jõgesid

Geograafia → Geograafia
266 allalaadimist
thumbnail
20
docx

Transport logistikas

Lennuvedude puudused : • Suhteliselt kôrged veotariifid kauba kaalu- ja ruumalaühiku kohta • Saadetise suhteliselt väike kaal • Sõltuvus ilmastikuoludest • Kauba suhteliselt kõrge hind võrreldes kauba kaaluga Kokkuvõtte Kokkuvõtteks võib öelda, et transport logistikas kasutatakse väga laialt, palju inimesi tänapäeval töötavad sellega transpordiga. Need alad arenevad iga päev rohkem ja rohkem ja see on väga hea. Meretransport on kõige suuremate veomahtudega transpordiliik. Iga transport kasutatakse väga tihti ja väga palju inimestega. 9 Kasutatud kirjandus 1. Villemi, M., Logistika alused. TTÜ Kirjastus, 2003. 2. http://www.logiproff.com/popFile.php?id=79 3. http://www.hariduskeskus.ee/opiobjektid/laomajandus/transpordi_miste.html

Logistika → Baaslogistika
22 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Itaalia õpimapp

tööstustoodangust annab Milano-Genova-Torino piirkond kuna need on suured linnad ja nendest on hea transportida euroopasse. Transport Itaalias on hästi arendatud avaliku ja erasektori transpordi võimalusi..Itaalia on riik, kus on hästi ühendatud maanteed, õhk ja vesi. Sisevedudes on tähtsad raudteetransport, meretransport ja autotransport ning rahvusvahelistes vedudes autotransport ja raudteetransport. Autotransport Maanteede kogupikkus on 479 688 km. Kõige tihedam teedevõrk on Põhja-Itaalias, sest suurem osa tööstusest asub seal, mida on

Geograafia → Geograafia
11 allalaadimist
thumbnail
7
docx

FILIPIINID

ning kaevandamine. Suuremad tööstusettevõtted asuvad suuremate linnade ja tihedamalt asustatud kohtade läheduses. Seda sellepärast, et tööjõud on lähemal. Riik ekspordib arvuti-, auto-, laeva- ja lennukiosasid. Lisaks eksporditakse maake. · Transpordi iseloomustus Filipiinidel takistavad transpordi infrastruktuuri arengut mägised alad, maa killustatus (palju saari). Sisevedudes võiksid olla olulised raudtee, meretransport, ,,Jeepney'd", motoriseeritud kolmerattalised, autotransport. See tuleneb maa killustatusest ja valitsuse vähesest toetusest. Rahvusvahelistes vedudes eelkõige õhu- ja meretransport. See tuleneb sellest, et Filipiinid on saareriik. Autotransport Filipiinidel on 199 950 km teid, millest 39 590 km on asfalteeritud.590 km on asfalteeritud. Raudteetransport Raudteeliini pikkus on Filipiinidel 1060 km. Päevas kasutab seda 60 000 ­ 70 000 inimest

Geograafia → Geograafia
9 allalaadimist
thumbnail
13
ppt

Itaalia

kiirteid (2004). Raudteetransport: Raudteid on 30 400 km, sellest 20 200 km on elektriraudteid. Alguses olid raudteed ainult suuremate linnade vahel, kuid nüüdseks on raudteid ehitatud ka väiksemate linnade lähedusse. Siseveetransport: Siseveetransport on küllaltki levinud. Siseveeteede pikkus on 2400 km. Siseveetransport sobib väheasustatud piirkondades ja seal, kus maismaatransporditeid rajada liiga kulukas. Veod on mahukad ja vedu odav, tööviljakus kõrge. Meretransport: Rahvusvahelistes vedudes on valdav meretransport. Riigisisestes vedudes on ka tähtis, sest mere kaudu saab vedada kaupa Sitsiiliasse ja Sardiiniasse. Õhutransport: Nii riigisisestes kui ka rahvusvahelistes vedudes on õhutransport tähtsal kohal, sest õhutransport on kõige kiirem ja parem. Itaalias on 133 lennujaama, neist 98 kõvakatteliste radadega. Suurimad ja rahvusvahelised lennujaamad on Roomas ja Milanos. Turismi iseloomustus ·Itaalia on turistirikkamaid maid

Geograafia → Geograafia
26 allalaadimist
thumbnail
7
doc

ITAALIA

pimss, püriit, maagaas. Väliskaubandus Peamised kaubanduspartnerid on Saksamaa, Prantsusmaa, USA, Suurbritannia, Holland ja Belgia. Enamusel aastatel ületab import ekspordi tänu energia ja loodusressursside impordivajadusele. Seda kaubandusdefitsiiti tasakaalustavad turistide poolt Itaalias tehtud kulutused. Umbes neljandik Itaalia väliskaubandusest toimub Euroopa Liidu siseselt. Transport Sisevedudes on esikohal auto-, teisel kohal raudteetransport. Välisvedudes on esikohal meretransport. Riigis on 12 rahvusvahelist lennujaama. Itaalias ehitati 1920­ndatel aastatel maailma esimesed kiirteed ­ autostradad. Põhja-Itaalias on teestik palju tihedam kui Lõuna-Itaalias. 5 ITAALIA KAART 6 KOKKUVÕTE Itaalia on Vabariik Euroopas, mille pindala on 301 230 km². Itaalia asub saapakujulisel Apenniini poolsaarel. Itaalial on maismapiir Sveitsi, Sloveenia, Austria ja Prantsusmaaga

Geograafia → Geograafia
4 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Okeaania

Okeaania Austraalia, Mikroneesia Ühendriigid, Fiji, Loodusvarasid nagu plii, Põlisusundid, 2002. aasta seisuga Saartel kasvatatakse: Laevaehitus Levinud on Panus väike, Prantsuse Polüneesia, Kiribati, Marshalli vask, tsink, nikkel ja protestantlus, elab Okeaanias kohv, õlipalm, , vähesel meretransport. sest Okeaania saared, Nauru, Uus-Kaledoonia, Uus- kuld, kaevandatakse üle katoliiklus, 35834670 inimest, kautsukipuu, banaan, määral on eraldatud Meremaa, Palau, Paapua Uus-Guinea, kogu regiooni lääne osa; taoism, see arv jaguneb kakao. metsa- ja ja laiali

Geograafia → Geograafia
32 allalaadimist
thumbnail
1
odt

Lõuna-Hiiina meri

Meres on palju saari. Asub poolenisti mandrilaval. Põhjas ja läänes piirneb Indohiina poolsaarega, edelas Malaka poolsaare ja Sumatraga, kagus Kalimantaniga, idas Filipiinidega ja kirdes Taiwaniga. Edelas ühenduses Andamani merega Malaka väina kaudu, lõunas Karimata väina kaudu ühenduses Jaava merega, kirdes Taiwani väina kaudu ühenduses Ida-Hiina merega. Sügavus kuni 5061 meetrit. Pindala on 3 500 000 ruutkilomeetrit . Lõuna-Hiina mere põhjas on palju naftat. Ja meretransport on väga suur. See on maailma teine enim laevatav meri. Kalu on ka väga palju, kuid ülepüük on nende arvu vähendanud. Linde on väga palju. Meri on väga liikiderikas. Soolsus on ookeani keskmisega sama. Merre suubub suur Mekongi jõgi. Kliima on kuum ja niiske, merevesi ei jäätu kunagi.See meri on maailma suurim meri.

Geograafia → Geograafia
8 allalaadimist
thumbnail
1
odt

Lõuna-Hiiina meri

Meres on palju saari. Asub poolenisti mandrilaval. Põhjas ja läänes piirneb Indohiina poolsaarega, edelas Malaka poolsaare ja Sumatraga, kagus Kalimantaniga, idas Filipiinidega ja kirdes Taiwaniga. Edelas ühenduses Andamani merega Malaka väina kaudu, lõunas Karimata väina kaudu ühenduses Jaava merega, kirdes Taiwani väina kaudu ühenduses Ida-Hiina merega. Sügavus kuni 5061 meetrit. Pindala on 3 500 000 ruutkilomeetrit . Lõuna-Hiina mere põhjas on palju naftat. Ja meretransport on väga suur. See on maailma teine enim laevatav meri. Kalu on ka väga palju, kuid ülepüük on nende arvu vähendanud. Linde on väga palju. Meri on väga liikiderikas. Soolsus on ookeani keskmisega sama. Merre suubub suur Mekongi jõgi. Kliima on kuum ja niiske, merevesi ei jäätu kunagi.See meri on maailma suurim meri.

Geograafia → Geograafia
4 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Kordamine füüsika KT-ks: TEENINDUSMAJANDUS

Edusammud telekommunikatsiooni ja infotehnoloogia valdkonnas. Rikaste rahvusvaheliste firmade konkurentsieelised vaeste kodumaiste firmade ees. Valitsuse suutmatus takistada välismaiste teenuste sissetungi. 3. Kuidas jaguneb transport, loetle transpordi liigid, oska kanda kaardile tähtsamad sadamad, kanalid, lennuväljad ????? Transport jaguneb kaubaveoks(logistika, laomajandus) ja inimeste veoks. Meretransport, siseveetransport(kanalid), raudteetransport, autotransport, lennutransport, torutransport. Tähtsamad sadamad: Antwerpen, Rotterdam, Hamburg, Los Angeles, Shanghai, Hongkong, Singapur Kanalid: Panama, Suessi Lennuväljad: Pariis, London, Frankfurt, Los Angeles, Dallas, Tokyo, Chicago 4. Oska tuua näiteid maailma peamistest kaubanduslikest veosuundadest? Kohalikud veod- autotransport kaugveod- raudteetransport

Füüsika → Füüsika
1 allalaadimist
thumbnail
21
ppt

Rootsi

Rootsis leidub rikkalikult rauamaaki (metallisisaldus 60- 70%) ja ehituskivi, vähem vase-, plii-, tsingi- ja uraanimaaki, püriiti, põlevkivi ja pruunsütt. Tööstuse areng Masina- ja keemiatööstus Masinatööstuse toodang on kvaliteetne ja mitmekülgne: autod, tõstukid, põllumasinad, aparaadid, telefonid, seadmed, tööstusrobotid. Tekstiili-, naha-, ja keraamikatööstus toodavad siseturu tarbeks. Transpordi iseloomustus Meretransport Rahvusvahelistest kaubavedudest Rootsis hõlmab meretransport ligikaudu 4/5, millele Järgnevad maantee- ja raudteetransport. Kaubalaevastiku suuruseks hinnati 2005. aasta alguse seisuga 426 laeva (alused, mille tonnaaz ületab 100 brutoregistertonni). Transpordi iseloomustus Õhutransport Riigi poolt hallatakse 15 lennuvälja, kuid kokku on Rootsis kokku mitusada erineval tehnilisel tasemel lennuvälja. 2005. aasta seisuga oli Rootsis registreeritud

Geograafia → Geograafia
25 allalaadimist
thumbnail
18
doc

Itaalia uurimustöö 2

territooriumist on kaetud mägedega) ning loodusvarade vähesus ja otsa saamine (metsa, puidu, maakide). 2. Millised transpordiliigid võiksid olla olulised riigi sisevedudes, millised rahvusvahelistes vedudes? Põhjenda lühidalt. Riigi sisevedudes võiksid olulisteks transpordiliikideks olla autotransport ja raudteetransport, sest nende transpordivahenditega saab kõige kiiremini ja paremini riigis kaupa vedada. Rahvusvahelistes vedudes võiksid olululisteks transpordiliikideks olla meretransport, sest praktiliselt tervet Itaaliat ümbritseb meri ja mere kaudu saab vedada kaupa peaaegu igasse maailmanurka ja õhutransport, sest siis saab eksportida kergesti riknevaid ja õrnu kaupu, kuid ka autotransport on väga oluline. Autotransporti kasutades saab kiiresti ja ka odavalt eksportida oma maa toodangut naaberriikidesse. 3. Iseloomusta eri transpordiliikide arengutaset selles riigis. · Autotransport. Teedevõrgu tihedus, millises riigi osas on kõige tihedam või

Geograafia → Geograafia
163 allalaadimist
thumbnail
12
docx

Kaubaveo korraldamine arvutil

Kaubavedu reisilennukiga on levinumaid transpordiviise rahvusvahelises õhutranspordis, et kasutada lennuki lastiruumis vabaks jäävat ruumi kaupade veoks. Lennufirmadele on sellisel juhul esmatähtis reisijate vedu ja teisejärguline kaupade vedu. Vaba kaubaruumi ootamise aeg võib ulatuda nädalateni. Kaupa võib vedada kaubaveole spetsialiseerunud lennukitega.( või tellimuslennuga ehk charter flight ) 5.2. Meretransport Meretransporti kasutatakse tavaliselt suurte kaubakoguste vedamiseks. Meretransport on enamasti ühe kaalu-või mahuühiku kohta oluliselt odavam teistest veoviisidest, kui ei ole tegemist väga väikeste vahemaadega. Meretransport on suhteliselt aeglane ja kaupade saabumisajad võivad sõltuda kontrollimatutest teguritest, nagu ilm, sadamate koormatus, jääolud jms.

Logistika → Laomajandus
39 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Masinaehitus

Masinaehitus on tööstusharu, mis tegeleb masinate, seadmete, aparaatide valmistamisega. Koopereerumine- ühistegevusse, koostoimimisse astuma. Spetsialiseerumine- asjade kuulumine mingitesse liikidesse, nt töö jagunemine tööliikidesse, Kutsealane, ühiskondlik, tehniline, ruumiline tööjaotus. Tööjaotus soo ja vanuse järgi. Kõrgtehnoloogia- kõige uuem ja progressiivsem tehnoloogia, Täppismasinaehitus. Masinaeh etapid: 1)Arendustegevus tootearendus) 2)Detailide valmistamine (kuht sõltub detailide keerukusest ning tööjõu kvalifikatsioonist) 3)Montaaž- juppide kokkupanek. 4)Turustus, teenindus ja reklaam. Masinaehituse liigitus: 1) Rasketööstus- metalli mahukas. 2)Kõrgtehnoloogiline. Elektroonika (kiibid, protsessorid, juhtmed jne), teaduse rohke. Vanad harud – auruvedur, telefon, fotokas, viljapeksu masin jne. Uued- traktorid, kopad, kallurid, kraanad jne. Uusimad- nutitelefonid, iPad-id jne. Meretransport- kaupade ja inimeste vedu mööda ...

Masinaehitus → Masinatehnika
13 allalaadimist
thumbnail
12
doc

Geograafia tööstus ja teenindusmajandus

Kohalikud veod – kaup toimetatakse kuni 500 km kaugusele. Kasulikum on ekspressvedu, mis annab suure eelise autotranspordile. Teised veondusliigid (v.a praamiveod ja torutransport) pole konkurentsivõimelised. Kaugveod – keskmine kaugus suurem kui 500 km. Autotranspordi kõrval saab kasutada ka teis transpordi liike. Eriti oluline on raudteetransport. Mõnevõrra piiratumad on siseveetranspordi ja rannikulaevanduse võimalused. Mandritevahelised veod – võistlevad vaid õhu- ja meretransport. Meretransport on palju odavam (1000 korda), kuid ka tunduvalt aeglasem (50 korda). Lääne- Euroopa Põhja Ameerikaga ja vastupidi, Põhja Ameerika ja Aasia/Okeaaniaga ja vastupidi ja Lääne Euroopa ja Aasia/Okeaaniaga 5.Mõisted mugavuselipp, merevoorimees too näiteid? mugavuslipp: teatud maksu eest lubavad odavamad riigid laevaomanikul, kellel oma kodumaal laevapidamiseks tehtavad kulutused on liiga suured, registreerida oma laev mugavuslippu pakkuva maa lipu alla, et kulutusi vähendada

Geograafia → Globaliseeruv maailm
21 allalaadimist
thumbnail
11
docx

Filipiinid

Olemasolevad puiduvarud rahuldavad peaaegu täielikult oma riigi vajaduse. Suhteliselt vähe puitu imporditakse. Riik ekspordib tööstuslikku palki, saematerjali, puitpaneele, tselluloosi ning paberit ja paberitooteid. Peamised metsadega seotud probleemid võiksid olla üleraie, vähene hooldamine ja reostus 8.Transport Filipiinidel takistavad transpordi infrastruktuuri arengut mägised alad, maa killustatus (palju saari). Sisevedudes võiksid olla olulised raudtee, meretransport, ,,Jeepney'd", motoriseeritud kolmerattalised, autotransport. See tuleneb maa killustatusest ja valitsuse vähesest toetusest. Rahvusvahelistes vedudes eelkõige õhu- ja meretransport. See tuleneb sellest, et Filipiinid on saareriik. Autotransport Filipiinidel on 199 950 km teid, millest 39 590 km on asfalteeritud.590 km on asfalteeritud. Raudteetransport Raudteeliini pikkus on Filipiinidel 1060 km. Päevas kasutab seda 60 000 ­ 70 000 inimest.

Geograafia → Geograafia
11 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Transport

Kaubavedu aga kõigu nagu ,,merelaine ­ oleneb ilmast" . Madalaim kaubavedu oli aastal 1996, kus veeti 60.3 miljonit tonni kaupa, põhjuseks võib tuua seda ,et Eesti riik polnud seotud välismaailmaga nii palju kui nüüdsel ajal. Kõrgeim oli kaubavedu aastal 2007, kus veeti kaupa ligikaudu 108,3 miljonit tonni ­ samal aastal olid ka teised näitajad kõrged. Kõige rohkem veatakse kaupa mööda raudteed, mis on pole üldse üllatav ,sest raudteetransport on odavam kui maanteetransport ja meretransport. Raudteetransport on ka kindlam kui raudtee- ja maanteetransport, sest rööpad viivad mööda kindlat rada ning rikkeid esineb ka harvem. Kahjuks aga ei toimi Eesti õhutrandsport, aga küll see ka tulevikus käima läheb. Pilt:http://www.oruauto.ee/et/transport/

Majandus → Majandus
8 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Transport

Transport Peamiselt toimub transport maa (maanteed, raudtee), vee (meri, siseveekogu), õhu ja torujuhtmete kaudu. Paljud jaotusvõrgud kasutavad mitmete transpordivahendite kombinatsioone. Näiteks pumbatakse naftat läbi torujuhtmete laevale, et sealt transportida rafineerimistehasesse ning edasi anda veoautodele, et vedada bensiin jaemüüatele või kütteõli tarbijatele. Maanteetransport ­ Reisijate või kauba transport teedel. Sobib peamiselt väiksemahuliste kaupade veoks: toiduained, kergtööstuskaubad jne a) Positiivne ­ vedu kiire ja paindlik b) Negatiivne ­ hooletu sõit võib kaupa kahjustada, halb ilm, liiklusummikutest tulenevad viivitused, heitgaasid ja keskkonna kahjulik Raudteetransport ­ enamasti pikkade vahemaade transportimiseks. Veetavad kogused võivad olla suured ja mahukad (puit, kütus, transpordivahendid, maavarad) a) Positiivne ­ suur mahutatavus, energiasäästlik, odav vedu b) Negatiivne ­ teede ehi...

Logistika → Logistika
25 allalaadimist
thumbnail
13
ppt

Veonduse powerpointi esitlus

Autotransport ehk maanteetransport Plussid: · Kiire · Vedu "uksest ukseni" · Tihe teedevõrk Miinused: · Korraga väike kaubakogus · Maanteede rajamine ja korrashoid kallis · Vajab palju tööjõudu Fakte · Esimesi autosi nähti Eestis 19. sajandi lõpul · Esimesed bussid pandi käiku 1920. aastatel · Eesti maanteede kogupikkus on umbes 50 000 kilomeetrit · Sellest on kõvakattega umbes 10 000 kilomeetrit Meretransport Plussid: · Odav · Mahub korraga palju kaupa · Ei ole vaja ehitada spetsiaalseid teid Miinused: · Aeglane · Kaup tuleb pärast ümber laadida Fakte · Muuga sadam on Läänemere üks suurimaid ja moodsamaid sadamaid · Kokku veeti 2003.a Eesti sadamate kaudu 47 miljonit tonni kaupa Jõetransport Plussid: · Odav · Ei ole vaja ehitada spetsiaalseid teid Miinused: · Kaup tuleb pärast ümber laadida · Liikumisvõimalused

Geograafia → Geograafia
43 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Metsad ja nende tähtsus

laevastik( baaslaevad, kalaluurelaevad, materjale-või toodangut ära vedavad laevad ) . 3)Kalakasvatus- kalanduse korraldus, kus püütavat kala kasvatatakse eelnevalt inimese rajutud basseinides. Tähtsamad kalastuspiirkonnad: Vaikse ookeani kalavarad. Loode-ja kirdeosa ja ka ookeani läänepoolsed saartevahelised alad. Riigid- Jaapan, USA, Tsiili, Peruu. Kes, mis on maailmamere peamised igapäevased reostajad? Rannikul paiknevad linnad ja tööstuskeskused ning meretransport. Eesti kalapüügiseadus? On ettenähtud, et kalapüügil ja veetaimede kogumisel tuleb säilitada nende varude säilimine. Metsamajandus- majandusharu, mis tegeleb metsa kasvatamise, kaitse, valve ja majandusega. Metsatööstus- majandusharu, mis tegeleb puidu varumise, töötlemise ja selleks vajalike teenuste osutamisega. Happevihmad- happelise reaktsiooniga sademed, mis tekitavad peamiselt gaasiliste väävel-ja lämmastikoksiidide lahustumisel atmosfääri niiskuse

Geograafia → Geograafia
79 allalaadimist
thumbnail
18
doc

Logistika eksam II kordamisküsimused

Logistika eksami kordamis küsimused 1) JIT JIT ­ Just in time ­ täppisajastamine. Aluseks on ideaalse tootmise põhimõte, kus toodetakse ja tarnitakse lõpptooted just õigeks ajaks, kui toimub nende müük. JIT juured pärinevad TPS ­ Toyota tootmissüsteemist, mille eesmärgiks oli säästlik lähenemine. Vähendati ajakulu jaotuskanalites, suurendati sellega ettevõtte paindlikust. Tänapäeval on JIT populaarne ning mitmeti defineeritav termin. Seda võib määratleda, kui: tootmisstrateegiat, mis võimaldab märkimisväärselt vähendada tootmiskulusid ja parandada toodete kvaliteeti raiskamise elimineerimise ning olemasolevate ressursside parema kasutamise kaudu; juhtimisfilosoofiat, mis püüdleb väärtust mittelisavate tegevuste elimineerimist kõikides äriprotsessides eesmärgiga toota kõrgkvaliteedilisi tooteid kõrge tootlikkuse ning minimaalsete varude juures, põhimõtet toimet...

Logistika → Logistika
86 allalaadimist
thumbnail
12
doc

Geograafia eksam

Kokkuvõttes kuulub Põhja umbes 40 riiki, kus elab veerand maakera rahvast. Transpordi liigid, nende iseloomustus? On olemas järgmisi transpordiliike: maantetransport (on paindlik ja kõikjale pääsev), raudteetransport (regulaarne, usaldatav, võib kiiresti edasi toimetada suuri kaubakoguseid, tööviljakus on võrdlemisi kõrge ja odav, siseveetransport (väga odav, kuid suhteliselt aeglane veondusliik, kasutatakse peamiselt suurteks vedudeks), meretransport (teed ise on maksuta ja õhku pidi pääseb kõikjale nii kuival maal kui ka üle merede, lennuväljad on see-eest kulukad, veovõime on väike, kallis, aga kiire) ja torutransport (vedu on odav, toimub pidevalt, veokogused on suured kui ka väiksed, torude ehitamine on odav ja neid saab rajada kõikjale, vedada saab ainult vedelikke või gaase). Fossiilsete kütuste kasutamise prognoos? Fosiilkütuste põletamisel

Geograafia → Geograafia
11 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Teenindusmajandus

Rikaste rahvusvaheliste firmade konkurentsieelisedvaeste kodumaiste firmade eest. Valitsuse suutmatus takistada välismaisete teenuste sissetungi. 3. Kuidas jaguneb transport, kuidas transpordi areng mõjutab ettevõtete paiknemist ja majanduse arengut? Transport jaguned kaheks kaubaveduks ja inimesteveduks. Ettevõtted paiknevad transpoditeede lähedal ,tööstus on tooraine lähedal. 4. Analüüsi eri transpordiliikide kasutamise eeliseid ja puudusi? Transpordiliigid: Meretransport ­odavam,võimalvab vedada väga suuri kauba koguseis. Puudusi:laevaga ei saa sõita kõikjale,laevad on aeglased. Siseveetransport-puudused:suuri jõgesid pole igal pool ja jõed on käänulised mis teeb selle aeglasemaks. Eelised:saad otse ei pea ringi tegema Raudtee transport:eelis-kiired,lubab kiiresti ja kaugele toimetada suurt hulka kaupa. Puudus:raudteed ei sa paikneda väga tihedalt. Autotransport:eelis-autoga saab kaupa vedada uksest ukseni ilmavahepealse

Geograafia → Geograafia
111 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Hinnang Eesti majandusgeograafilisele asendile

ja soojust toota ning me ei sõltu nii palju teistest riikides. Eesti töö hõive on ~60 % lääne euroopas aga ~70% . Eestis on viimastel aastatel olnud ka suur töö puudus. Tööpuuduse põhjusteks Eestis võib pidada ümberkorraldused majanduses+ töökohtade arvu vähenemine põllumajanduses Oma geograafilisele asendile on Eestis mitmeid positiivseid külgi. Üks positiivsemaid külgi on kindlasti, et me oleme Läänemere ääres. Meil on avatus merele : o väljapääs ookeanile/ meretransport o kalandus o transiit ( turism) Positiivne on kindlasti ka see, et meil leidub omal maa varasi ja üks peamis on kindlasti põlevkivi. Eesti pinna mood on tasane ­ eeldus põllumajandusele. Positiivne on kas see , et meil on arenenud naaber riigid. Kuid kõige positiivsega kaasneb ka negatiivsus. Negatiivksesk võib piada nii mõningaid asju. Näiteks : Positiivne on , et meil leidub põlevkivi, kuid seda võib pidada

Geograafia → Geograafia
11 allalaadimist
thumbnail
6
doc

Logistika 3. KT

juhtimine ja liikumise kindlustamine, kauba liikumiseks otstarbeka teeninduskompleksi kujundamine ja töölerakendamine, kauba ratsionaalne käsitlemine kogu liikumistee vältel. Lisab toodetele ruumilist-ajalist väärtust, ühenduslüliks erinevate logistiliste valdkondade vahel. Mõjutab teisi valdkondi: varude taset, laomajanduse kulusid, osutatava teenuse taset ja firma finants tulemusi. 21. Transpordiliigid Maanteetransport, õhutransport, raudteetransport, meretransport, siseveetransport, torutransport 22. Veoviisi valikut mõjutavad tegurid Transpordi ehk veonduse all mõistetakse kaupade ja inimeste, laiemas mõistes ka informatsiooni siirdamist ühest kohast teise. Veoviisi valikut môjutavad alljärgnevad tegurid: · veokulud- kogu veokulu; kulu kaubaühiku kohta ; tarnekindlus · veoaeg- kiirus; sôiduplaanid (väljumiste sagedus) ; veokaugus; saadetise suurus kauba omadused; kauba väärtus; laadimistingimused lähte ja ­ sihtkohas

Logistika → Logistika
135 allalaadimist
thumbnail
9
doc

Nigeeria

ajal haridust rahastanud- hariduskulutuste osatähtsus RKTst on 1,7%. Transport Infrastruktuuri arengut soodustavad tasane maa, väike tektooniline aktiivsus(lähim tegevvulkaan on Kamerunis), puudub suur temperatuuride kõikumine, mis lagundaksid teid. Sisevedudes võiks olla oluline maanteeveondus ja kitsarööpaline raudtee, kuid naftatulu kahanemise tõttu on need halvasti hooldatud. Rahvusvahelistes vedudes on tähtsal kohal meretransport. Maanteeveondus on Nigeeria peamine veondusharu. Tihedaim on teedevõrk edela osas, kus toimub nafta töötlemine ja asuvad linnad. Kõvakattega teid on kokku 31 500 km, kiirteid ja maanteid 115 km. Tänapäeval on teed halvas seisus, kuna riigil puuduvad vahendid selle hooldamiseks. Nigeeria on liiklusõnnetuste poolest maailmas esimeste hulgas. Kitsarööpalist raudteed on kokku 3505 km ja see loodi mahukate kaupade veoks. Naaberriikidega raudtee ühendus puudub

Geograafia → Geograafia
62 allalaadimist
thumbnail
25
docx

Transport logistikas

Madala massi-ruumala suhtega kaupade transport maksab kilogrammi kohta rohkem kui kõrge massi-ruumalaga kaupde puhul. Transpordi kasutusel füüsilise kaalu ja arvutusliku kaalu mõiste. Transpordi liik Ruumala ja massi suhe Autotransport 1:3, ehk 1t =3 CBM, ehk 1CBM= 333kg Õhutransport 1:6, ehk 1t = 6CBM, ehk 1CBM= 167kg Meretransport 1:1, ehk 1t = 1CBM, ehk 1 CBM = 1000kg · Väärtus ­ väärtuse ja kaalu suhe. Mida kõrgem on kauba väärtus kaaluühiku kohta, seda väiksem on transpordikulude osakaal võrreldes veose väärtusega. Mida väärtuslikum kaup, seda vähem arvestatakse kuluaspekti ja seda rohkem tähtsustatakse veoaaega ja usaldusväärsust. · Lastitavus ( stowability) - ruumi kokkuhoiu efekt transportimisel, millisel tasemel kaup

Logistika → Logistika
240 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun