Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge

"ehkki" - 2795 õppematerjali

ehkki on märkeid ka katsest luua ilmalikke pulma- ja matusekombeid, jäid peamiseks väljundiks siiski ilmalikud leerid, mille käigus ”leerikursusest” osavõtja kuulis loenguid tervishoiu, marksistliku majandusteaduse, inimühiskonna arenemise seaduste, proletaarse revolutsiooni teooria ja klassivõitluse ajaloo ning religiooni tekkimise, selle klassiolemuse, sotsiaalse funktsiooni jne. kohta.
thumbnail
1
docx

Eestlane ajaloo tõmbetuules

Eestlane ajaloo tõmbetuules Eestlane on pidevalt pidanud elama ja toime tulema erinevate muutuste ja raskustega. Kõige sündmusterohkeks osutus aga 20. sajand, mil toimus kaks suurt sõda ning Eesti iseseisvuse saavutamine. Eestlased, kes sündisid 20. sajandi algul pidid läbi elama Esimese Maailmasõja õudusi. Veidikenegi vanemad ja kogenumad mobiliseeriti. Vanurid, naised, lapsed ning vähekogenud jäeti taludesse. Sellest on juttu ka Mats Traadi romaanis "Tants aurukatla ümber", kus Mats Aniluige poegadest kõige noorem ning kogenematum poeg päris talu, kuna teiste poegade saatus viis nad talust välja. Teise Maailmasõja ajal saadeti veelgi rohkem eestlasi laiali. Need, kes olid nutikamad, põgenesid läände. Vähegi jõukamad küüditati ning talud jäid meestest tühjaks. Need, kes alles jäid, pidid täielikult järgima Nõukogude poolt ette antud eeskirju. 1940. aastal mobiliseeriti 55 000 eestlast punaarmeesse, aastal 1...

Ajalugu → Ajalugu
4 allalaadimist
thumbnail
19
sxi

Perekonna ülesanded

Perekonna ülesanded Annaliisa Kenppi Jaanika Vichterpal Perekond Perekond on lähedaste ja üksteisest sõltuvate isikute kooslus, kes jagavad teatud väärtusi, eesmärke, ressursse ja vastutust otsuste suhtes nagu ka kohustust üksteise suhtes. Ehkki perekond on sajandite jooksul läbi teinud suuri muutusi, on ta siiski säilinud ja mängib inimeste elus siiani olulist rolli. Perekond Perekonna ülesanded Soojätkamisfunktsioon ühiskonna seisukohalt tagab see rahvastiku püsimise ja taastootmise. Abielupaari soov lapsi saada on üldinimlik. Soojätkamisfunktsioon Perekonna ülesanded Seksuaalfunktsioon On olnud nii traditsioonilises kui ka modernses ühiskonnas On taganud abielupaari seksuaalsuse õiguspärase väljendamise Seksuaalfunktsioon Perekonna ülesanded Majanduslik funktsioon Üha enam peresid alustab oma elu võlgadega koormatuna, sest asjad on kallid. Kui peres on laps, siis tõ...

Inimeseõpetus → Inimese õpetus
67 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Eesti II maailmasõjas

Eesti II maailmasõjas Kuigi Eesti kuulutas end 1939. aasta septembris alanud Teises maailmasõjas neutraalseks, sõdisid eestlased nii natsliku Saksamaa, kommunistliku Venemaa kui ka soomlaste armees. Punaarmee ridades võitlesid eestlased peamiselt sunniviisiliselt mobiliseerituna. Ehkki mobiliseerimine oli ebaseaduslik - rahvusvaheline õigus ei lubanud võtta okupatsiooniarmeesse okupeeritud riikide kodanikke - kasutas Vene väejuhatus just seda võimalust. Leidus vähe selliseid inimesi, kes olid vabatahtlikena nõus sõdima kommunistliku ideloogia eest. 18. septembril 1939 põgenes Tallinna sadamast seal interneeritud Poola allveelaev Orzel. Nõukogude Liit väitis, et Eesti ei suuda oma neutraalsust tagada ning nõudis sõjaliste baaside lubamist Eesti territooriumile

Ajalugu → Ajalugu
15 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Kas Jüriöö ülestõus oli talupoegade mäss, poliitline üritus või rahvuslik vabadusvõitlus

Kas Jüriöö ülestõus oli talupoegade mäss, poliitline üritus või rahvuslik vabadusvõitlus? Jüriöö ülestõus on üks olulisemaid sündmusi Eesti ajaloos. See algas võõraste valitsejate vastu 23. aprillil 1343. Ülestõusu on nimetatud ka "Harju mässuks", ehkki see haaras ka teisi Eesti piirkondi, eriti Lääne- ja Saaremaad. See on üks jubedamaid ja julmemaid sündmusi, mis on kunagi toimunud Eesti aladel. Jüriöö ületõus oli rahvuslik vabadusvõitlus. See oli muistse vabadusvõitluse lõppvaatus, mis otsustas Eesti ala saatuse. Ülestõusuga tegid talupojad katse omariikluse poole, et olla vabad ja iseseisvad. Jüriöö ülestõus oli poliitiline üritus. See oli lihtsameelne. Poliitiliselt oli olukord

Ajalugu → Ajalugu
72 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Keskaja seisused

Keskaja seisused Keskaja ühiskonna iseloomulikem tunnus oli inimeste jaotumine seisustesse. Ehkki kristlik usk käsitles inimesi Jumala ees võrdsena, olid eri seisustel siiski erinevad õigused ja kohustused. Seda põhjendati iga seisuse kindlate ühiskondlike funktsioonidega. Peamiselt eristati kolme seisust: esiteks vaimulikkond, kelle ülesanne oli kõigi eest Jumala teenimine, teiseks aadel, kelle õlul oli kõigi kaitsmine ja kolmandaks talupojad, kes pidid oma tööga kogu ühiskonda toitma. Linnade arenedes tekkis veel omaette linnakodanike seisus. Lähematl räägin aadliseisusest

Ajalugu → Ajalugu
16 allalaadimist
thumbnail
0
pdf

SUULISE JA KIRJALIKU SUHTLEMISE ERINEVUSED JA NENDE ERINEVUSTEGA ARVESTAMINE

Teadusliku artikli eesmärgiks on anda ülevaade suulise ja kirjaliku suhtlemisviiside erinevustest ja ka seda kuidas nende erinevustega arvestada. Ehkki nii suuline kui ka kirjalik suhtlus toimivad tähenduse edasiandmiseks kokkulepitud reeglitega sümbolite süsteemidena, on kirjutamise ja rääkimise vahel reeglites piisavalt erinevusi, et õigustada nende erinevuste arutamist. Mõlemal suhtluse vormil on oma plussid ja miinused. Veel räägime põgusalt mis on loomuliku keele arenemise kolm peamist etappi ja millised on internetikeele eripärad

Psühholoogia → Käitumine ja etikett
7 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Michael Fraday ettekanne

Faraday, eksperimentaalse füüsika suurkuju, sündis 22. oktoobril 1791. aastal Londoni lähedal käsitöölise pojana. Michael sai väga vähe koolis käia, sest tal tuli vara ise elatist teenima hakata. 13-aastasena asus Michael tööle raamatuköitja õpipoisina ja omandas põhiosa teadmistest iseseisvalt. Kui raamatud tema küsimustele looduse kohta vastust ei andnud, püüdis poiss lahendusteni jõuda katsete abil. Nii kujuneski ta üheks suuremaks seni elanud meistriks füüsikaalaste katsete väljamõtlemisel ja teostamisel. Tõde oli Faraday jaoks alati tähtsam teadussaavutustega kaasnevast ühiskondlikust tunnustusest. Kui talle pakkuti Inglise Teaduste Akadeemia esimehe kohta, siis Faraday keeldus, ehkki selle ametikohaga oleks kaasnenud aadliseisusesse tõstmine ja muud suured auavaldused. Faraday mõistis, et kõrge teadusametnikuna ei saaks ta enam oma katsetusi jätkata. Taunides anglikaani kiriku välist hiilgust ja kõrgvaimulike silmakirjalikkust, pi...

Füüsika → Füüsika
9 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Jüriöö ülestõus - kas talupoegade mäss, poliitiline üritus või rahvuslik vabadusvõitlus?

Jüriöö ülestõus oli aastatel 1343–1345 Põhja-ja toimunud eestlaste vastuhakk, mille eesmärgiks oli sakslastest ja taanlastest võõrvallutajatest ningmuistse vabadusvõitluse järel pealesurutud ristiusust vabanemine. Kas Jüriöö ülestõus oli talupoegade mäss, poliitiline üritus või hoopistükis rahvuslik vabadusvõitlus? Jüriöö ülestõus on üks tähtsamaid sündmusi Eesti ajaloos. Ülestõusu on nimetatakse ka "Harju mässuks", ehkki see haaras ka teisi Eesti piirkondi, eriti Lääne- ja Saaremaad. Jüriöö ülestõus algas Harjumaal ühel mäekünkal asuva maja süütamisega, mis andis märku, et kooskõlastatud kallaletung kõigile võõramaalastele on alanud. Jüriöö ületõus oli rahvuslik vabadusvõitlus. See oli vabadusvõitluse lõppvaatus, mis otsustas Eesti saatuse. Ülestõusuga tegid talupojad katse omariikluse poole, et olla vabad ja iseseisvad. Jüriöö ülestõus oli poliitiline üritus

Ajalugu → Ajalugu
8 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Hea õpetaja

Hea õpetaja Kõigil inimestel on midagi ühist. Peale inimestele loomupäraste omaduste ja väljanägemise, on kindel, et me kõik oleme ebatäiuslikud, luust ja lihast inimesed. Siiski on iga elusolend omamoodi ja erineva isiksusega. Kui aus olla ,siis ma ei oska tuua välja konkreetseid omadusi, mis teevad ühest inimesest igava inimese ja teisest jällegi huvitava. Ehkki kindel on see, et inimesega, kes ilmselgelt on minust elukogenum ja kellel on rohkelt teadmisi, ei hakkaks mul igav. Selliselt inimeselt on midagi õppida, ning seda enam, et sündides oleme kõik saanud kaasa loomupärase soovi teadmisi omandada. Kui vaadata iseenda, õpilase rollis oleva noormehe vaatevinklist, siis , mis teeb ühest õpetajast hea õpetaja? Hea õpetaja on kindlasti rahumeelne. See omadus on õpetajate seas hinnatud. Seda just

Kirjandus → Kirjandus
15 allalaadimist
thumbnail
10
doc

Narva Bastionid

Sisukord 1. Esileht 2. Sisukord 3. Esimesed bastionid ja uued bastionid 4. Bastionid seest ja väljast 5. ...kuni tänase päevani 6. Kasutatud kirjandus 7. Pildid Esimesed bastionid 1558 vallutasid ordult Narva linna venelased, neilt 1581 aga omakorda rootslased. Tolleaegne kroonika kirjeldab üksikasjalikult, kuidas rootslased oma ennenägematult "suurte ja paksude" suurtükkidega kahe päeva jooksul Narva linnamüüri sisse suured augud tulistasid. Ehkki tulirelvadele üleminek oli toimunud juba orduajal, olid Narva kaitseehitised jäänud peaaegu moderniseerimata ja püssirohu ajastuks lootusetult vananenud. Linna uued peremehed mõistsid seda väga hästi. Praktiliselt kohe pärast Narva vallutamist koostati Rootsi kuninga Johann III käsul Narva linnuse puust makett ja alustati uuendustöid. Ehitatavad kindlustused järgisid senist keskaegset linnamüüri asupaika, tegemist oligi pigem olemasolevate kindlustuste

Ajalugu → Ajalugu
16 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Kaashäälikuühendite õigekiri

Lillhernes allkiri võrkkiik tuttpütt 3.) Erandina võib kaashäälikuühendis olla kaks ühesugust kaashäälikut, kui liide algab sama tähega, millega lõpeb eelnev sõnaosa. koralllane (korall+lane) keskkond (kesk+kond) modernne ehkki 4.) Erandina võib kaashäälikuühendis olla kaks ühesugust kaashäälikut rõhuliite -ki, -gi ees. linngi poisski VOKAALID + J,L,M,N,R,V + gi tammgi ehkki pallgi palkki 5.) Ülipikk s kirjutatakse L, M, N, R järel kahe tähega kui ei järgne kaashäälikut Seanss ressurss kriss sinss valss morss kurss Harjutus : Moodusta liitega sõnad kasutades üleval olevaid reegleid. fänn+kond= .......................................... lõpp+lik=.......................................... lipp+nik=............................................ pikk+lik=.......................................... kass+lane=...................................

Eesti keel → Eesti keel
71 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Mutt

keskmiselt 135 mm), sabapikkus kuni 40 mm, tagakäpa pikkus 17­19,5 mm. Kondülobasaalpikkus 32,5­37 mm. Isendid kaaluvad 65­130 g (kusjuures isastel keskmiselt 85­95 ja emastel 70­75 g; sündides kaaluvad mutipojad umbes 3,5 g). Muttidel on silinderjas keha ja jalad. Esijäsemed on labidakujulised. Emased on isastest tavaliselt väiksemad. Nende väga väikestele silmadele langevad tavaliselt karvatutid, ehkki nendega nad suudavad vähesel määral näha. Muttide karvkate värvus võib varieeruda, tavalisimad on hallikas, kollakas, oranzikas ja valge. Muttide eluiga võib küündida umbes 7 aastani, ehkki isendid ületavad harva 3 aasta künnise. Elupaik ja -viis Mutid võivad asustada väga erinevaid elupaiku, näiteks lehtmetsad, heinamaad ja karjamaad, enamasti ei suuda nad elada liigniisketes ja happeliste muldadega piirkondades. Suure osa nende toidust moodustavad vihmaussid, eriti talveperioodil

Bioloogia → Bioloogia
10 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Stradivari

Stradivari Antonio Stradivari sündis Alessandro Stradivari ja ema Anna Moroni. Tema sünniaeg ei ole teada, kuid usutakse, et see olevat juhtunud 1644. aastal. Oletatakse, et 1658­1654 töötas ja õppis Antonio Niccolò Amati juures, ehkki selle kohta pole säilinud ühtki tõendit. Juulis 1667 abiellus Antonio Stradivari noore lese Francesca Feraboschimiga, kellega sai 6 last. Antonio stradivaril oli kokku 11 last. Antonio Stradivari suri 1737 Cremonas ja maeti San Domenico kirikusse. Ta valmistas umbes 450 viiulit, lisaks vioolasid, tsellosid, kontrabasse ja isegi kitarre ja ühe harfi. Kokku valmistas ta oma elu jooksul 1101 keelpilli. Nendest umbes 650 on säilinud ja on mängukõlblikud

Muusika → Muusika
5 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Laamtektoonika

Litosfäär liigendub plaatideks ehk laamadeks, mis triivivad astenosfääril erineva kiirusega. Ookeanilaamade külgsuunalist lahknemist nim spreedinguks. Laamade liikumise põhjus on lihtne-soojusenergia voog Maa sisemusest pinnale, mis paneb vahevöö konvektiivselt liikuma, mis omakorda purustab hapra litosfääri üksikuteks tükkideks ehk laamadeks, mis edaspidi üksteise suhtes liikuma hakkavad Ehkki vahevöö on valdavalt tahke, liigub ta siiski konvektiivselt , ehkki liikumiskiirus jab reeglina vahemikku mõnest mm, kuni mõne cm-ni aastas. Kurrutused- laamade kokkupõrgetel toimuvad kivimite kurrutused , kuna kivimeid mõjutavad suured jõud. Kivimite teke- laamade liikumise tagajärjel pääseb magma pinnale, mille jahtumisel tekivadki kivimid Ookeaniliste laamade eemaldumine- (ookeanide keskahelikud) magma pääseb tekkivast lõhest pinnale, jahtub ning tekkib uus maakoor. Kuna magma tungib pinnale tekivad vulkaanid ja vulkaanilised saared.

Geograafia → Litosfäär
15 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Henriku Liivimaa kroonika

Oletatavasti kirjutati see aruandena paavsti legaadile Modena Wilhelmile. Kroonika tegevus algab 12. sajandi lõpust, mil Liivimaale tuli esimene piiskop Meinhard ning lõppeb 1227. aastaga, mil saarlased sakslastele alistusid. Teose põhiosa käsitleb eestlastevastast võitlust, ent palju ruumi on pühendatud ka Läti alal elanud hõimude alistamise kirjeldamisele. Seega on kroonika peamiseks allikaks tolleaegse Eesti ja Läti ajaloo kohta. Ehkki Henriku vaated on igati piiskop Alberti meelsed, tunnustab ta ka eestlaste meelekindlust ja visadust oma maa kaitsmisel. Tema kirjeldused tunduvad enamjaolt olevat küllaltki tõelähedased, ehkki hinnangud on enamasti üheselt piiskopimeelsed. Et Henriku kroonika on ainus üksikasjalik kaasaegne teos eestlaste ja nende lõunanaabrite alistamisest, siis on sõltub tänane arusaam enamjaolt just selles kirjutatust. Seetõttu võib arvata, et kroonika annab üpris moonutatud pildi eriti piiskopi

Eesti keel → Eesti keel
58 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Millised olid eestlaste valikud Teises maailmasõjas

Millised olid eestlaste valikud Teises maailmasõjas Teises maailmasõjas osalesid eestlased suuremate üksustena Saksa, Vene ja Soome relvajõudude koosseisus, väiksemaid gruppe või üksikuid mehi leidus aga pea kõigi sõdivate riikide armeedes. Punaarmee ridades võitlesid eestlased peamiselt sunniviisiliselt mobiliseerituna. Ehkki mobiliseerimine oli ebaseaduslik- rahvusvaheline õigus ei lubanud võtta okupatsiooniarmeesse okupeeritud riikide kodanikke- kasutas Vene väejuhatus just seda võimalust.Punaarmee poolel osalesid ka laskurkorpusesse kuuluvad eestlased. 20. Juulil kuulutati välja üldmobilisatsioon. Seega olenes Punaarmeesse sattumine või eemalejäämine põhiliselt meeste sünniaastast. Enda tahtest olenes seal väga vähe. Saksa väejuhatus eelistas sõja algperioodil

Ajalugu → Ajalugu
71 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Arutlus Ristisõdade tagajärjed Idamaadele ja Euroopale

vastu hakkama kristlastele, kes vägisi oma usku peale suruda tahtsid. Tänu sellele liidule jäid Jeruusalemm ja Püha Maa muhameedlaste valdusesse. Mis on minu arvates hea säilitamaks tasakaalu eriusuliste vahel maailmas. Euroopas, sealhulgas ka Eestis on ristisõdade tagajärjeks laialdaselt levinud ristiusk ning kristlikud kirikud. Eurooplased on võtnud omaks tänu sellele kristlaste kombed ja uskumused, peetakse jõule, lihavõtteid ning teisi kristlikke pühi ja tähtpäevi. Ehkki maailmamõistes ei ole ristiusk ainus usk, on see Euroopas siiski levinuim. Kokkuvõtteks võiks öelda, et ristisõjad ei täitnud küll esialgseid eesmärke, kuid arendas väga palju eurooplaste oskusi ja laiendas silmaringi. Idamaadel aga avanes võimalus suhelda vabamalt muu maailmaga ning säilitada oma usk ja kultuur. Kuigi kaotused ristisõdadest on üüratud, usun et kõik halb on millegi jaoks ka hea, ehkki ei pea õigeks vägisi

Ajalugu → Ajalugu
72 allalaadimist
thumbnail
1
txt

Tartu Jaani Kirik

Eesti kllaltki rikka arhitektuuri-prandi hulgast moodustavad vahest kige hinnalisema osa keskaegsed ehitismlestised. Viimaste seas omakorda kuulub eriline koht Tartu Jaani kirikule. Seda eelkige ehitusskulptuuri prast. Kirikut kaunistavad nii seest kui ka vljast arvukad ehisdetailid. Kik need on valmistatud terrakotast, s. o pletatud savist. Algselt on neid olnud le tuhande ning ehkki aegade jooksul on suur osa hvinud, on tninigi silinud neid aukartust rataval hulgal. Terrakota pole keskaegses kunstis pris tundmatu, kuid kogu Euroopa gootikas ei tea me htki teist ehitist, mille selles tehnikas skulptuurid nii arvu, suuruse kui ka kunstilise taseme poolest suudaks ligilhedaseltki konkureerida Tartu Jaani kirikuga. Just sellega letab Tartu kirik oma lokaalse thenduse ning on vaieldamatult arvestatav kogu htumaa gootika mastaapides. Muide, juba 1558. aastal Klnis ilmunud

Kultuur-Kunst → Kunstiajalugu
26 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Ka teie olete globaliseerumise poolt või vastu?

Kas teie olete globaliseerumise poolt või vastu? Globaliseerumine ehk üleilmastumine on ühiskonnas ja maailma majanduses toimuvad muutused, mis on põhjustatud üha kasvavast rahvusvahelisest kaubandusest ja üha tihenevast üleilmsest kultuurivahetusest. Ehkki globaliseerumisega kaasnevad ka väga paljud ohud (näiteks kultuuriline mitmekesisuse vähenemine) arvan ma, et globaliseerumisel on rohkem positiivseid kui negatiivseid külgi. Sellele ajendatult olen ma ka globaliseerumise poolt. Tänu globaliseerumisele on toimunud rahvusvahelise kaubanduse kasv, mis omakorda edestab maailma majanduse kasvu. Mida suurem on riikide omavaheliste tehingute efektiivsus, seda kõrgem on tõenäosus majanduse kasvule maailma tasandil

Geograafia → Geograafia
63 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Charles Lindbergh

Charles Lindbergh sündis 4.veebruaril 1902 Ameerikas, Detroidis, Michiganis. Ta oli peres ainuke laps ning ta vanemad olid Rootslased. Charles õppis 12koolis Washingtonist Californiani. Igas koolis ühe aasta. Juba varajases eas oli Charlesil huvi mootoritega transpordivahendite ehituse vastu. 1920 astus ta Wisconsini ülikooli õppima masinaehitust. Selleks ajaks oli ta hakanud huvituma ka lennukitest, ehkki ta polnud nendega kunagi lähedalt kokkupuutunud. Koolist kukkus ta välja 1922 aasta veebruaris ning kuu aja pärast suundus ta nebraskale ning asus õppima lennukooli. 10.aprillil 1922 lendas ta lennukiga esimest korda. Siis polnud ta veel piloot vaid reisija. Mõne päeva pärast võttis ta oma esimese lennutunni. Suvel teenis ta raha tehes lennukiga Nebraska, Kansase ja Kolorado kohal trikke, ehkki õpilasena ei tohtinud ta soololende teha. Samal ajal

Ajalugu → Ajalugu
8 allalaadimist
thumbnail
9
pptx

Linnade võrdlus Peking ja Brüssel

kohati vajab arenemist) Brüssel kujunes sinna kus ta on ,sest lõuna pool on liiga palju mägesid samuti on ka meri seal lähedal ja sealt jooksevad läbi kauba teed Peking asub oma asukohas just samal põhjusel meri asub ka pekingil lähemal samuti ka suurim riik maailmas millega saab kaupa teha 977 läänistas Saksa-Rooma keiser Otto II Alam-Lotringi hertsogkonna impeeriumi läänepiiril Prantsuse kuninga Louis IV pojale Charles'ile. Ehkki linna on mainitud varemgi, peetakse linna asutamiseks just seda, kui Charles 979 Zenne jõe saarele (Saint-Géry saarele) väikese kindluse ehitas Võrdlus 2 Brüssel: 977 läänistas Saksa-Rooma keiser Otto II Alam-Lotringi hertsogkonna impeeriumi läänepiiril Prantsuse kuninga Louis IV pojale Charles'ile. Ehkki linna on mainitud varemgi, peetakse linna asutamiseks just seda, kui Charles 979 Zenne jõe saarele (Saint-Géry saarele) väikese kindluse ehitas.

Geograafia → Geograafia
5 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Kodukirjand "Eesti tulevik"

" küll tõenäoliselt teoks ei saa, kuid näiteks ,,100 aastaga Euroopa kümne rikkama riigi hulka!" on täiesti reaalne ja teostatav. Eestile oli majanduslikult ja eriti julgeolekulikult kasulik liituda Euroopa Liiduga ja käibele võtta ühisraha euro. Seda nimelt selleks, et saada kaitset meie suurima ohu, sõjaliselt võimsa idanaabri vastu. Venemaa on väljapääsu Läänemerele soovinud juba 300 aastat tagasi ning ehkki neil praegu seda veidi on, kujutan ette, et palju meelsamini sooviksid nad Eesti sadadesse kilomeetritesse ulatuvat rannajoont. Kallaletungi vältimiseks oligi vajalik liituda NATO, Euroopa Liiduga ja kasutusele võtta euro. Kui me seda teinud poleks, võinuks meie julgeolek aastaid ohus olla. Veidi aega tagasi Gruusiaga juhtunu oleks vabalt võinud juhtuda ka Eestiga, kui tervet Euroopat meie selja taga poleks olnud.

Kirjandus → Kirjandus
80 allalaadimist
thumbnail
8
odt

Tulemüür - Referaat

vastavalt ka punkte mõlema testi puhul. 1.2 TULEMÜÜRI ÜLESANNE Tulemüüri peamiseks ülesandeks on kaitsta arvutit väliste rünnakute ja volitamata sissepääsu eest. See aitab kaitsta häkkerite ja ründetarkvara vastu, mis püüavad võrgu kaudu arvutisse ligipääsu leida. Tülemüüri puudumise korral ei saa kasutaja iial kindel olla, kas mitte ilma tema nõusolekuta ja kindlasti ka teadmata juba arvutis ei toimetata. Seepärast peaks kasutama vähemalt Windows enda tulemüüri, ehkki mõned kasutajad halvustavad selle maha. Tuleb arvestada, et ehkki neil võib tõesti esineda mõningaid puudusi, näiteks Win XP tulemüür on ühesuunaline, kaitstes arvutit vaid välisrünnakute eest, siis ometigi teevad nad oma töö korralikult ära. 2. AJALUGU 2.1 Esimene põlvkond: paketi-filtrid Esimene artikkel tulemüüri tehnoloogia kohta avaldati aastal 1988, kui insenerid Digital

Informaatika → Arvutivõrgud
66 allalaadimist
thumbnail
9
doc

Eesti vabariik

jaanuaril Narva ja veebruari lõpuks oli Punaarmee Eesti territooriumilt välja paisatud. Eesti vabastamisel oli ilmselt kõige otsustavama tähtsusega ohvriterohke Paju lahing, kus Julius Kuperjanovi juhitud eesti ja Hans Kalmu poolt juhitud soome vabatahtlikud võitsid Punaarmee eliitüksust, läti punaseid kütte. Märtsiks olid lahingud kandunud Venemaa ja Läti territooriumile, kuid siis püüdis Punaarmee eestlaste kaitset murda ning alustas kahekuulist rünnakuteseeriat. Ehkki lõunarindel saavutas see ka teatavat edu, vallutades ajutiselt Petseri, lõppes kogu aktsioon Punaarmeele siiski läbikukkumisega. Mais alustasid eestlased vastupealetungi ja vallutasid kuu lõpus Pihkva. Seejärel olukord idarindel stabiliseerus, suuresti ka seetõttu, et aktiivset kommunistidevastast lahingutegevust alustas Vene valgete Põhjakorpus, hilisem Loodearmee. Aprillis toimus ka 3

Loodus → Loodus õpetus
6 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Maria Theresia - õppematerjal

teisi vastaseid võita. Nii õnnestus Preisimaa sõjast välja saada ning ülejäänud vastastega tuli Austria tänu nende vahel tekkinud eriameelsustega juba üpris lihtsalt toime. Peale Sileesia Austria midagi ei kaotanud ning François'st sai 1745. aastal uus keiser Franz I Stephani nime all. Valitsejannana oli Maria Theresial kaks peaeesmärki: muuta riigivalitsemine võimalikult efektiivseks ja maksta Preisimaale kätte kibeda kaotuse eest. Ehkki teda sageli valgustatud monarhiks ei peeta, olid Maria Theresia reformid tegelikult aluseks Joseph II märksa jõulisematele ümberkorraldustele ning kätkesid endas suhteliselt suurt osa valgustuslikust vaimsusest. Tema ajal muudeti ametikeeleks ladina keele asemel saksa keel ning tsentraliseeriti tunduvalt valitsemisaparaati, muuhulgas rajati ka Schönbrunni loss, mis sai uue õukonna asupaigaks. Preisimaalt revansi võtmine aga ebaõnnestus. Ehkki Austria oli sellele lähedal

Ajalugu → Ajalugu
27 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Sookurg

Sookurg Ehkki sookurge võib näha eri maastikes, vastab tema nimetus hästi tema põhilisele pesitsuspaigale ­ soole. Eestis leidub palju soid, aga ka külasid ja mägesid, mis on tema järgi nime saanud. Värvuse järgi kutsutakse teda veel hallkureks ning muude tegutsemispaikade järgi ka mets-, põllu-, kesa-, niidu-, külvi- ja rukkikureks. Hulgaliselt on teada sookurega seotud rahvajutte ja ilmatarkusi. Sookurge on läbi aegade austatud, kuigi samal ajal ka jahisaagina ihaldatud. Pesitsusasurkondade suurust on raske hinnata, sest liik pesitseb hajusalt raskesti ligipääsetavatel märgaladel. Euroopas kokku pesitseb hinnanguliselt ligikaudu 80 000 paari ja maailmaasurkonna suurus on umbes 100 000 paari. Sookurg pesitseb üksikpaaridena mitmesugustel märgaladel, peamiselt soodes. Kui nelikümmend aastat tagasi pesitses sookurg üksnes loodusmaastikel, siis viimastel aastatel on ta muu hulgas levinud inimtek...

Bioloogia → Bioloogia
7 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Morfoloogia mõisted

Nt Vaat see on alles uudis. Sageli võib üks ja seesama sõna esineda lauses paralleelselt nii iseseisva (võimalik küsimustada) kui modaaladverbina (küsimust esitada raske). Sidesõna ehk konjunktsioon on muutumatu sõna, mille ainsaks süntaktiliseks funktsiooniks on siduda lauses moodustajaid, seejuures viimaste vormi mõjustamata. Sidesõnu on kõikides keeltes vähe. Eesti keeles on neid paar- kümmend: ja, ning, ega, ehk, või, aga, kuid, ent, vaid, et, kui, kuna, sest, kuni, kuigi, ehkki, nagu, arhailised saati, elik ning liitsõnalised justkui, otsekui. Nt Alguses lõi Jumal taeva ja maa. See on hea raamat, aga too teine on huvitavam. Jüri on noorem kui Mari. Paljud sidesõnad kuuluvad ka ühendsidendite koosseisu koos ase- või rõhumäärsõnaga: nii et, nõnda et, sellepärast et, niikaua kui, parajasti kui, nõnda nagu, kas ... või, kui ... siis, ei ... ega, niihästi ..

Kirjandus → Kirjandus
3 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Nicole Farhi

Pariisis töötas ta vabakutselise disainerina. Ta illustreeris Pierre D'Alby, Bianchini-Férier, Elle ja Marie-Claire haute couture kollektsioone. Mõned aastad hiljem töötas ta ka Itaalias. Ennem Londonisse kolimist 1970ndal aastal töötas ta Stephen Marksiga tema French Connectioni brändi kallal. Nende professionaalne suhe kujunes romantiliseks suhteks. Nad abiellusid ning neil sündis ennem lahkuminemist ka tütar- Candice. Nad kolisid Londonisse ning hetkel elab ta endiselt seal, ehkki ta on öelnud, et tunneb nagu poleks ta Pariisist lahkunud, kuna armastab seda linna kõige rohkem. 1983ndal aastal algatas Marks Nicole Farhi brändi, andes Nicolile võimaluse disainida kollektsioon enda isikliku filosoofia järgi, luua riideid mida ta ise tahaks väga kanda. Tema riided tegid temast ühe tugevaima UK brändi ning tal on nüüd poed üle kogu maailma. Samuti ka restoranid Londonis ja New Yorkis. Lisaks 1989ndal lõi ta meestekollektsioonid.

Kultuur-Kunst → Sissejuhatus moedisaini
22 allalaadimist
thumbnail
13
pptx

Maria Theresia Powerpoint esitlus

Absolutism on valitsuskorraldus, mille korral kogu riigivõim (suveräänsus) kuulub ühele isikule või ühele riigiorganile. Reaalsuses on absolutistlikuks riigikorralduseks ennekõike peetud sellist, kus otsustav sõna on öelda monarhil ja tema valitud kitsal kaaskonnal. M IS O N VA LG U STATU D A BSO LU TI SM ? Valgustatud absolutismi ideoloogid peavad riigile ja rahvale parimaks valitsejaks haritud ja reformimeelset piiramatu võimuga monarhi. Ehkki Maria Theresiat valgustatud monarhiks ei peeta, olid ta reformid tegelikult aluseks Joseph II märksa jõulisematele ümberkorraldustele.

Ajalugu → Ajalugu
14 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Euroopa demograafiline tulevik

aastaks kõige konkurentsivõimelisem majandusjõud. Selline eesmärk seati Euroopa Ülemkogu Lissaboni kohtumisel. Seniste suundumuste järgi pöörab Euroopa pigem põhitähelepanu sotsiaalsele kaitsele ja õigustele kui tootmisele ja mõjuvõimule. Demograafilistel protsessidel pole sealjuures kindlaksmääratud rolli. Kõrgema sündimusega maades peaks elanikkonna vananemisest tingitud probleemidega toime tulema tööjõu, pensioniea jms. reguleerimisega, ehkki majanduskasv võib seetõttu mingil määral aeglustuda. Keskmise eluea pikenemine on samal ajal ka lahendus, sest inimene on kauem aktiivne. Pessimistlikuma variandi kohaselt suurendab jätkuv madal tootlikkus ning suutmatus mobiliseerida majanduslikult mitteaktiivset elanikkonda tööjõupuudust mõningates Vahemeremaades ning muudab vältimatuks nende riikide vajaduse veel suurema hulga migrantidest tööjõu järele. Teisest

Muu → Humanitaarteadused
35 allalaadimist
thumbnail
20
pptx

OSKAR LUTS

sajandi alguse eesti kirjanduse "kõige prominentsemaks prosaistiks". Luts on tuntud eelkõige rahvaliku realistliku proosa poolest, milles ta lõi ilmekaid varjundirohkeid olupilte. Kirjandusteadlase Heino Puhveli sõnul on Lutsu stiilile omased "huumor ja sentimentaalne pehmus", mis annavad ta realismile "leebe varjundi". "Seepärast on O. Lutsu nimetatud ka sentimentaalseks realistiks."Leebe huumori ja sentimentaalsuse tõttu on Lutsu sageli võrreldud ka Charles Dickensiga, ehkki Luts pole pikemaid romaane kirjutanud. Oskar Luts. Nikolai Triigi söejoonistus, 1928. Oskar Lutsu põhiteosteks kujunes nn Tootsi-lugude sari. Sellesse kuuluvad lühiromaanid või jutustused "Kevade", "Suvi" ja "Sügis", samuti jutustused "Tootsi pulm" ja "Argipäev". Postuumselt ilmunud "Talve" autorsus on kaheldav, ehkki mitte välistatud. Sarja ühendavad koht – väljamõeldud, kuid suuresti Palamusega sarnanev Paunvere – ja korduvad tegelased, kes

Kirjandus → Kirjandus
7 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Stendhal "Punane ja must"

Ta sai aru, et isegi surmaga silmitsi seistes, oli ta ikkagi silmakirjalik. Ta tunneb, et kogu tema elu on olnud teesklus, seetõttu ei suuda ta isegi jumala poole pöörduda, ent tema tunded proua de Renali vastu püsivad. Ta taipab, et tõeliselt oluline oli talle vaid proua de Renali armastus. 15.Millised on Julieni tugevad ja nõrgad küljed? Isiklikult pean Julieni tugevamateks külgedeks: kavalust, tarkust ja manipuleerimisoskust. Nõrgemaks ehk suhteid naistega, ehkki ta oskas ka neid oma huvides ära kasutada. 16.Kes on teoses "kelmid", kes "pühakud"? Kelmid on isikud, kes on silmakirjalikud, vagatsejad, rojalistid või klassika austajad. Pühakuteks peab Stendhal üllaid inimesi, kelleks on patrioodid ning revolutsiooni ja Napoleoni pooldajad. 17.Miks lõpetab autor teose Julieni giljotineerimisega? Autor lõpetab teose Julieni hukkamisega, kuna see näitab peategelase kangelaslikkust ja kindlameelsust

Kirjandus → Kirjandus
59 allalaadimist
thumbnail
11
doc

Küprose veinid

Küproses on veiniaedu 18 000 hektarit. Tavapärane veinitoodang 710 000 hektoliitrit. Küproses juuakse veini 12 liitrit inimese kohta aastas. Muust maailmast suhteliselt eraldatud Küpros on ainsa Euroopa riigina senini täiesti vaba Phylloxera nuhtlusest. Maavaldused on äärmiselt killustatud, 18 000 hektari ringis viinapuuaedu jaguneb ligi 22000 omaniku vahel. Küpros ekspordib suurema osa oma toodangust, mis on peamiselt mõistliku kvaliteediga kanged veinid, eriti odavat Küprose serrit, ehkki saare parim saadus on vana hea siirupine Commandaria.Oma töös nimetan firmad,kes tootavad Küprose veine. AJALUGU Ajalooliselt on see saar hellenistiliku maailma tähtis osa, kus legendi järgi sündis merevahust jumalanna Aphrodite.Veinivalmistamise alguse kohta ei ole selgeid tõendeid, kuid mõistagi on seda tehtud mitmeid aastatuhandeid. Saareriigina on Küpros olnud

Toit → Joogiõpetus
18 allalaadimist
thumbnail
5
docx

Antiigipärand ja tänapäeva popkultuur

nt põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele, kuna näitlemine oli üsna pealiskaudne ja kohati raskesti usutav. Sellele vaatamata oli video õpetlik, näitas huvitavaid aspekte kõnealusest teemast ning lisaks Hannibali sõjalisele strateegiale ja taktikale, rääkis video ka Hannibalist endast. Kõik ajaloolased rääkisid teemast selliselt, nagu nad oleksid täiesti kindlad, et just nii juhtuski lahingutes, ehkki teises BBC videos oli palju materjali, mis läks vastuollu esimeses videos kommenteerivate ajaloolaste jutuga. Vaadates mõlemaid dokumentaalfilme, tekkis vahepeal mulje, nagu mõlema dokumentaali autorid on oma faktid kuskilt erinevatest kohtadest saanud, mis paneb mõtlema, et mis siis tegelikult Puunia lahingutes juhtus. Või, kas ajalugu ongi mitmeti tõlgendatav ja mitmed erinevad versioonid võivad tõele vastata. Mõlemas uuritavas

Ajalugu → Antiigi pärand euroopa...
5 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Toomas Nipernaadi

taluperemees, sookuivataja ja isegi kolme noormehe kauge sugulane, ent vale välja tulles suudab ta alati põgenema pääseda. Kõigile naistele räägib Nipernaadi, kuivõrd ta neid armastab ning kui tema tunnetele ei vastata, mida juhtub harva, näib ta väga kurb, kuigi tegelikult jääb mulje, et ta ei armasta kedagi. Kevade saabudes tunneb Toomas Nipernaadi suurt kihku minna kodust ära, rändama mööda Eestimaad. Tema esimeseks ,,ametiks" on parvepoiss, ehkki palki ta parvetada ei oska. Ta kohtub vaese metsavahi süütu tütre Lokiga, kellega lubab kodu luua ning peab temaga põgenemisplaane, kuid need rikub rikas peretütar Mall, kes ise asub pimedas Loki asemele parvele ning kelle Nipernaadi julmalt hülgab. Suve alguses jõuab ta ühte tallu, kus vana perenaine on ära surnud ning temast on järgi jäänud kolm laiska poega, kellest keegi ei taha taluperemeheks saada, kartes suurt tööd. Nipernaadi

Kirjandus → Kirjandus
435 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Jaapan keskajal

bambusevõrseid ka toiduks. Taimi ja loomi seostati ka aastaaegadega ja teiste sümboolsete tähendustega. Taime ja loomamotiive kasutati traditsioonilistel rõivastel ja perekonnavappidel ning teatud taimi Jaapani religioossetel ja sesoonsetel riitustel. Näiteks mändi kasutati uusaasta kaunistustes ja see sümboliseerib pikaealisust. Linnad ja maaasulad: Linnade tekkimine keskaja Jaapanis toimus iseäranis koos kindluste ja kauplemiskeskuste välja kujunemisega, ehkki templid ja sadamalinnad mängisid samuti linnakeskkonna arengus teatavat rolli. Linnastumise protsess toimus peamiselt Edo ajajärgul,ehkki selle algus ulatub keskaega. Taolise üldise arengu taustal olid keskajal erandlikuks sellised linnad nagu Kyoto ja Kamakura, millest kujunesid õitsvad linnad nende tähtsuse tõttu keisrite või shogun' ite pealinnadena. Linnad postijaamade ümber: Postijaamade ümber kerkisid linnad koos keskajal asulaid ja linnu omavahel ühendanud teedevõrgu

Ajalugu → Ajalugu
8 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Millised olid eestlaste valikud Teises maailmasõjas?

Millised olid eestlaste valikud Teises maailmasõjas? Teises maailmasõjas osalesid eestlased suuremate üksustena Saksa , Vene ja Soome relvajõudude koosseisus , väiksemaid gruppe või üksikuid mehi leidus aga pea kõigi sõdivate riikide armeedes . Peamiselt oli eestlasi Punaarmees . Punaarmee ridades võitlesid eestlased peamiselt sunniviisiliselt mobiliseerituna . Ehkki mobiliseerimine oli ebaseaduslik kasutas Vene väejuhatus just seda võimalust . Peamiselt tänu Vene okupatsioonile . 20. juulil 1941 kuulutas kommunistlik võim Eestis välja üldmobilisatsioon , sest suurem osa Eestist oli langenud Saksa vägede kätte , aga venelastele see ei meeldinud . Mobiliseeritavate enese tahtest olenes vähe , ehkki leidus neidki , kes trotsisid korraldusi ja liitusid metsavendadega ja põgenesid metsa . Umbes 32 000 Eestist mobiliseeritud meest viidi Venemaale

Ajalugu → Ajalugu
106 allalaadimist
thumbnail
8
doc

Essee: Jumalannade-nümfide eripalgelised grupid

Graatsiaid oli kolm, ent nende nimede osas pole täit selgust. Kohati kutsutakse neid: Aglaia (Ilu), Euphrosyne (Rõõmsameelsus) ja Thaleia (Õitseng). See- eest Ateena kultuste järgi on nende nimed Auxo (taaslooja) ja Hegemone (toob taimed läbi maa pinnale). Kindel on aga tõik, et nad esindavadki kõike, mis on ilus, hurmav ja vaimustav. Neid seostatakse küll armastusega, ent samas on kindel, et tegu on ka taimestikujumalannadega, kes pinnase viljakaks muudavad. Ehkki kujutavas kunstis esinevad nad nii rõivastes kui alasti, pole selge, kas nad olid riietatud või mitte. Küll aga riietasid nad armastusjumalanna Aphrodite - pärast viimase sündi - lilleõielisse kangasse ning ehtisid ta sõrmuste ning kõrvarõngastega. Graatsiad ja hoorid on sekundaarsed jumalannad ning Aphrodite kui armastus- ja ilujumalanna saatjad. Omaette mütoloogiat neil pole. 5

Teoloogia → Kreeka religioon ja...
15 allalaadimist
thumbnail
6
rtf

Romeo ja Julia sisukirjeldus

ise neiu südant võita. Ta teatab, et korraldab õhtul peo, kuhu ootab hulgaliselt külalisi, ka krahv on teretulnud. Teener, kes peab kutsututele sõna viima, ei oska lugeda. Ta kohtab teel Romeod ja Benvoliod ja pöördub nende poole küsimusega, kas nad lugeda oskavad. Romeo loeb kutsutute nimekirja ette. Romeo on armunud onutütar Rosalinasse. Benvolio annab Romeole peomajja minna, et teiste neidude ilu Rosalina iluga võrrelda. Romeo on nõus Benvolioga kaasa minema, ehkki tema ajendiks on vaid näha Rosalinat. III stseen: Capuletti maja. Ema ja amm ( Julia imetaja) kutsuvad Julia. Ema vihjab Julia eale ­ saab peagi 14. Amm meenutab oma tütart, kes nüüdseks siitilmast lahkunud. Juliale ütleb amm, et oleks õnnelik teda mehele minemas nähes. Ema küsib tütre arvamust abielu kohta ja teatab, et krahv Paris on soovinud Juliat kosida. Ema annab Juliale nõu Parisega peol tutvuda, et teada saada, kas Julia võiks teda armastada

Kirjandus → Kirjandus
105 allalaadimist
thumbnail
7
doc

KVALITATIIVNE VERSUS KVANTITATIIVNE METOODIKA

tähenduste kaudu, mida inimesed neile annavad (Denzin & Lincoln, 2000). Kvalitatiivse meetodi eesmärk on saada terviklikku empiirilist andmestikku, mis hõlmaks kvalitatiivseid ja detaile iseloomustavaid seiku. Uurimismaterjal kogutakse meetodiga, mis võimaldab ülalnimetatud eesmärki saavutada, nt osalusvaatlusega, vaba intervjuuga, rühmavestlusega, autobiograafiate kogumisega. Järeldusi võib teha ilma statistilisi vahendeid kasutamata, ehkki neid võidakse mingil määral ka kasutada. Kvantitatiivse meetodi eesmärk on saada võimalikult objektiivseid empiirilisi andmeid täpselt piiritletud objektide kohta. Uurimismaterjal kogutakse sellise meetodiga, mis võimaldab kvantitatiivset, arvulist mõõtmist ja mõõtmistulemuste saamist, nt süstemaatiline vaatlus, testid, füsioloogilised mõõtmised ning standardiseeritud ankeedid. Järeldused tehakse

Eesti keel → Eesti keel
267 allalaadimist
thumbnail
17
ppt

PowerPointi esitlus Eesti kivimite kohta

Põlevaine utmisel saadakse rohkesti õli. Põlevkivist saab toota maagaasi, mõningaid väävliühendeid ja teekattebituumenit Põlevkivi leiukaart Liivakivi Liivakivi on tsementeerunud liivast koosnev settekivim Liiv, millest liivakivi on moodustunud, on setitatud reeglina, kas vooluvee või tuule poolt. Liivakivi on enamasti kihiline, sageli esineb põimkihilisus. Liivakivi sisaldab tihti konkretsioone ja kivistisi, ehkki viimastest on reeglina säilinud vaid fragmendid. Liivakivi moondumise tulemusel tekib kvartsiit Liivakivist koosneb suur osa Eesti aluspõhjast. Suurem osa Eesti all lasuvast Devoni ladestust koosneb liivakivist Fosforiit Enamasti on tegemist settekivimiga ja tihti käsitletaksegi fosforiiti kui settekivimit, kuid ka kõrge fosforisisaldusega magmakivimeid on olemas (näiteks Hibiinides), mida tihti

Geograafia → Geograafia
43 allalaadimist
thumbnail
2
rtf

Maa siseehitus - lühitutvustus

Mandrilise maakoore vanust hinnatakse 4 miljardile aastale. Oluliselt paksem on maakoor mäestike ehk orogeensete vööndite piires. Keskmisest õhem on mandriline maakoor mandriliste riftivööndite, kilpide ja mandrite äärealade all. Reeglina koosneb kontinentaalne maakoor kolmest selgesti eristuvast kihist ­ lasuvast settelisest pealiskorrast, lamavast kristalsest aluskorrast ja selle all olevast gabroidse koostisega kivimkiht. Viimast nimetatakse vahel basaldikihiks, ehkki see on ebasobiv nimetus, sest vulkaanilist kivimit basalti ei saa sellises sügavuses kuidagi olla. Ülemine korrus ehk setteline pealiskord võib ka puududa, nii on see näiteks kilpidel. Keskmine kiht koosneb mitmesugustest moondekivimeist (peamiselt gneiss, migmatiit ja amfiboliit), mida lõikavad rohked plutoonid. Ookeaniline maakoor moodustab maailmamere põhja ning koosneb basaltse magma tardumisel tekkinud kivimitest, millel lasuvad süvamere setted. Ookeaniline maakoor on

Geograafia → Geograafia
15 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Elukäik oldermanniks

tähtsam oli aga õppida selgeks amet. Kui õpiaeg hakkas läbi saama, kogunesid kõik meistrid pidulikult gildihoonesse. Järgnes omapärane eksam, vastutusrikas hetk nii minule kui ka meistrile. Iga meister pidi näitama õpilase teadmisi. Kui õpipoisi teadmised osutusid ebapiisavateks, siis määrati õpipoiss teise meistri juurde, esimene meister pidi aga maksma trahvi ning ka teistkordse õppimise kulud. Minul läks õnnelikult, sain õpipoisist selliks-olin nüüd tsunfti liige, ehkki mitte täieõiguslik. Sellina sain endale ise meistri valida, kelle juures tasu eest töötasin. Ja ehkki elasin ikkagi meistri majas, olin vabastatud paljudest kohustustest ning sain süüa meistriga ühes lauas. Selliks väljaõpetamine kestis 4 aastat, seadusliku jõu omandasin aga alles pärast rännuaastaid. Tsunft saatis mind rändama, et nad käiksin paljudes linnades, töötaksin mitmete meistrite juures, õpiksin tundma nende töö saladusi ja -võtteid

Ajalugu → Ajalugu
2 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Erich Maria Remarque - Triumfikaar

vahetute, puhaste emotsioonidega. Ravic võrdles naist peegliga, mis peegeldab kõike ideaalselt, ent hetkegi kauemaks seda kinni ei püüa. Tema ja Joan olid täielikud vastandid, end sellegipoolest leidis Ravic end ühtäkki lootusetult kiindununa. Lõplikult lahutas neid naise surm, sisimas mees teda kunagi armastamast ei lakanudki. Vaatamata oma üldisele pettumusele sügavates tunnetes, ei hoolinud Ravic aga enam ka lihtsatest lõbutüdrukutest, ehkki puutus nendega kokku pidevalt ja võimalus oli alati olemas. Sõpruse ja tugiisiku oli Ravic leidnud venelasest Morozovis, vaenlase aga sakslases Haakes, kes raamatu lõpus ka kunagiste kuritööde eest kättemaksu leidis. Mehe ja tema ülemuse Duranti vahel valitses aga puhtalt ärialane suhe, mida Ravic õigel hetkel ka enda kasuks pöörata oskas. 3) Mida tähendab inimlik solidaarsus? Inimlik solidaarsus on mõiste, mida Teise maailmasõja aegadel sugugi ei tunnistatud, ent mida

Kirjandus → Kirjandus
616 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Ajakiri "Siluett"

Siluetti tunti isegi Kuubal. Seal kõik õmblesid endale ise ja ega lõikelehe puhul olegi tähtis, mis keeles ajakiri on. Moskva püüdia ka tiraasi tagasi hoida nii, et fondidest ei antud piisavalt paberit ajakirja väljastamiseks. See oli raske! Kui õnnestus välja ajada kriitpaberit kaane jaoks, oli see suur asi! Teine põhjus miks Moskva hoidis tiraasi tagasi oli liidu pealinna surnaal Modõl, mis pidi olema kõige suurema trükiarvuga ajakiri. Kangastega polnud nii raske kui paberiga, ehkki ka neid hankida oli paras vaev: joosta mööda hulgibaase ja riidevabrikuid ning väga palju ka Venemaal. Et Nõukogude Naine oli pigem kesksoost töölisele, täitis Siluett ka naisteajakirja kohta. Sealt võis leida alati huvipakkuvaid rubriike nagu ,,Moeleksikon", ,,Kostüümi ajalugu", ,,Silueti kirjakast" ja ,,Kogu maailmast". Eriti populaarseks kujunesid nõuandeleheküljed. Lisaks moesuundade tutvustustele oli varasemate aastakäikude väljaannetes rohkesti muidki harivaid artikleid

Ajalugu → Ajalugu
11 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Inimene- mässaja ja alistuja

19. sajandil tekkis USAs ja Lääne-Euroopas naisõiguslaste liikumise tulemusena feminism. Naised olid väsinud kodus olemisest ning tundsid, et suudavad ühiskonnale pakkuda enamat kui puhas kodu ja viisakad lapsed. Nüüdisaegse feminismi alustalaks on Mary Wollstonecrafti teos ,, A Vindication of the Rights of Women." Autor uskus, et sotsiaalseteks muutusteks on vaja nii meeste kui ka naiste vaimset arengut, kuid viimase progress pole võimalik kitsa silmaringi tõttu. Ehkki praeguseks on sugudevaheline lõhe oluliselt vähenenud, pole võitlus veel läbi ja ammugi mitte võidetud. Eurostati andmetel oli 2007. aastal Eestis sooline palgaerinevus 31%- Euroopa Liidu kõrgeim näitaja. Jätkuvalt on meeste ja naiste positsioonid ühiskonnas liiga erinevad, eriti sotsiaalsfääris, kus kõrge kvalifikatsiooniga naised on alamakstud. Inimkond ei jää alatiseks nii meestekeskseks, sest feministid on märkimisväärselt järeleandmatud. Esiemad, kes

Eesti keel → Eesti keel
10 allalaadimist
thumbnail
12
docx

Hando Runneli analüüs

kaob emakeel hoitud on ta isa maa. Vara suri isa mul. Mis on ühel isatul? Isatul vaid ema keel. Ema. Kauaks teda veel?  Luuletuses puudub vabavärss  Luuletuses on 8 värsirida  Tegu on süliriimiga  Riimiskeemiks on aabbccdd  Ühes reas on 7 silpi  Kõlakujund – assonants  Retoorilised küsimused  Väljajätt ehk ellips MÄLESTUS Ei ma sind ei reetnud, ehkki leidsin leiu, ehkki kauaks ajaks köitma jäi üks neiu. Kolmteist küünalt Abielumees kohtab noort tema auks tol õhtul põles, neiut, kes oli rikkumata, ilus, kolmteist veetlev ja tal tekkis soov lapseaastat helkis muutuda paremaks rinnasõles. inimeseks. Kõike, mis tast hoovas, kõike imetlesin, nagu miskit halvast ennast

Kirjandus → Luulekoguanalüüs
75 allalaadimist
thumbnail
134
doc

Rahvusvaheliste suhete ajalugu - Antiikajast kuni Esimese maailmasõjani.

10. Põhjasõda ja selle lõpetanud rahulepingud. 11. Rahvusvahelised suhted XVIII sajandil. Poola pärilussõda, Austria pärilussõda ja Seitsmeaastane sõda. USA iseseisvumine. Poola jagamine. 12. Prantsuse revolutsioon ja revolutsioonilised sõjad. Napoleoni sõjad ja Napoleoni ülemvõim Euroopas. Napoleoni purustamine. I SISSEJUHATUS: RAHVUSVAHELISTE SUHETE SÜSTEEMIDE TÜÜBID Rahvusvaheliste suhete süsteemist võib rääkida juhul kui vähemalt 2, ehkki üldjuhul märksa rohkem, sõltumatut poliitilist kogukonda (riiki) on omavahel piisavalt tihedas läbikäimises (sõjad, kaubavahetus, kultuur, isiklikud kontaktid), käsitlemaks neid ühtse tervikuna, mis koosneb autonoomsetest komponentidest. Rahvusvaheliste suhete süsteemi tüüpnäiteks on Euroopa süsteem alates Vestfaali rahust (1648), kuid analoogseid süsteeme on inimkonna ajaloos eksisteerinud arvukalt.

Ajalugu → Rahvusvaheliste suhete ajalugu
13 allalaadimist
thumbnail
5
rtf

Horvaatia ehk Kroaatia

alla. Dalmaatsia vürst Tomislav ühendas mõlemad rühmad 925. aastal ühtseks kuningriigiks, mis kestis pea 200 aastat. 11. sajandi lõpupoole jäi troon vabaks ja mitmed võimurüselused nõrgestasid keskvõimu ja kuningriiki. Põhja-horvaadid, suutmata kokku leppida valitseja asjus, ühinesid 1102. aastal Ungari riigiga, seda enda kaitseks Bütsantsi vastu. Aadria mere rannik läks 12. sajandi alguses juba Veneetsia valdusesse. Ehkki ungarlased püüdsid ka siin aladel võimutseda. Mõned Dalmaatsia linnad küll olid pidevalt kahevahel ­ kord Veneetsia poolt, kord vastu. 1242. aastal laastas tatarlaste pealetung Ungarit ja Horvaatiat. 150 aastat hiljem hakkasid Balkanimaadesse sisse trügima türklased. Nad vallutasid 1389. aastal serblased ja 1526. aastal ungarlased. Põhja-Horvaatia andis end vabatahtlikult Austria Habsburgide valdusse, et vältida türklasi. 15

Ajalugu → Ajalugu
19 allalaadimist
thumbnail
8
docx

Billie Holiday referaat

kool aasta Billie Holiday nimi klass Sisukord 2 Sissejuhatus Billie Holiday oli üks kuulsamaid jazzmuusika naissoost tähti, kelle lühike elu sisaldas mitut abielu, kõrgelennulist karjääri ja muud, mis käis kuulsuse juurde, esile tõstetuna narkootikume. 3 Varajane elu Billie Holiday, sünnijärgselt Eleanora Fagan, sündis Philadelphias, Pennsylvanias USAs 7. aprillil, 1915. aastal. Tema ema oli pärast kaheteistaastaselt rasedaks jäämist kodust Baltimore'ist pagendatud ning sinna kolinud. Nad olid mustanahalised ja vaesed, kuid üks hetk, kui emake sattus hea tööots, kogus ta nii palju raha, et nad said endile 900$ eest endale maja osta ning pidid sealtmaalt `elama kui leedid'. 1926 saadeti ta The House of the Good Shepherd'isse, mis oli katoliku institutsioon, pärast seda, kui naaber, Mr Dick, ta enda juurde viis, öeldes, et ta ema ootab teda seal, tegelikult aga ööhakul vägistas tüdruku. ...

Muusika → Muusika
3 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun