Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge

"pakkuja" - 481 õppematerjali

pakkuja on pakkumuses planeerinud alltöövõtjate kasutamist, kuid on jätnud pakkumuses esitamata hankija poolt nõutud kinnituse muude (pakkumuses nimetamata) alltöövõtjate kaasamiseks hankelepingu mahust olulise osa täitmisel üksnes hankija nõusolekul 17. Oluline on, et kui pakkuja ei ole pakkumuses märkinud alltöövõtjate andmeid, kuid soovib alltöövõtjaid hiljem siiski hankelepingu täitmisel kasutada, siis RHSi § 31 lg 2 p 9 sõnastusest tulenevalt ei ole tal võimalik seda teha.
thumbnail
23
docx

Pilveteenuse pakkuja sekundaarvastutus autoriõiguste rikkumise korral

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND TALLINNAS Eraõiguse instituut Pilveteenuse pakkuja sekundaarvastutus autoriõiguste rikkumise korral Referaat Juhendaja: Aleksei Kelli Tallinn 2012 SISUKORD SISUKORD.................................................................................................................................2 SISSEJUHATUS.........................................................................................................................3 1

Õigus → Intellektuaalse omandi...
3 allalaadimist
thumbnail
12
doc

Pilveteenuse pakkuja sekundaarvastutus autoriõiguste rikkumise korral

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND TALLINNAS Eraõiguse instituut PEREKONNA- JA ABIELUÕIGUSLIKUD SUHTED ROOMA PEREKONNAS Referaat Juhendaja: Aleksei Kelli Tallinn 2011 1. Sisukord 1.Sisukord...................................................................................................................................2 2.Sissejuhatus..............................................................................................................................3 3.Rooma perekond......................................................................................................................4 3.1.Perekonna mõistest...........................................................................................................4 3.2.Perekonnaliikmed...............

Õigus → Autoriõigus
4 allalaadimist
thumbnail
12
pdf

Võlaõigusseadus (VÕS) - TEST

Küsimus 6 Koduukseleping on Õige Hinne 1,00 / 1,00 Märgista Vali üks või enam: küsimus a. leping, kui tarbijale tehakse pakkumus või ettepanek asuda läbirääkimistesse lepingu sõlmimiseks väljaspool pakkuja äriruume pakkuja või kolmanda isiku poolt korraldatud vabaajaüritusel leping, mille puhul pakkuja teeb tarbijale pakkumuse või ettepaneku asuda läbirääkimistesse lepingu sõlmimiseks: 1) tarbija eluruumis või töökohas või nende vahetus läheduses; 2) üllatava pöördumisena ühissõidukis või

Õigus → Äriõigus
62 allalaadimist
thumbnail
72
pdf

Täppismeetodid otsuste vastuvõtmisel - Kodukindlustuse valik

.............................................................................. 35 KASUTATUD KIRJANDUS .................................................................................................. 36 3 SISSEJUHATUS Käesolev töö on koostatud aines „Täppismeetodid otsuste vastuvõtmisel“. Töö eesmärgiks on koostada otsustusmudel, mille abil saab leida kahetoalisele korterile kõige sobilikum kodukindlustuse pakkuja. Eesmärgini jõudmiseks kasutatakse T. L. Saaty analüütiliste hierarhiate meetodit (AHM). Töö esimene peatükk annab ülevaate probleemist ning sõnastab töö eesmärgi. Töö teine peatükk kirjeldab töös kasutatavat AHM meetodit. Kolmas peatükk sisaldab endas alternatiive, kriteeriume ning kriteeriumite võrdlust, stsenaariume ja mudeli kirjeldust. Töö neljas peatükk keskendub otsustusmudeli testimisele. Viies peatükk kirjeldab töö

Informaatika → Informaatika
44 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Näidis - Hinnapakkumine

[Hr / Pr (mittevajalik kustutada)] [pakkumise saaja esindaja nimi] [pakkumise saaja nimetus] [Aadress] [Allkirjastamise kuupäev] HINNAPAKKUMINE Käesolevaga teeb [Pakkuja nimi], registrikoodiga [registrikood], asukohaga [aadress] (edaspidi: Pakkuja), mida esindab [esindaja nimi ja ametikoht] Teile hinnapakkumise alljärgnevate tingimustega: 1. Käesolevaga esitab Pakkuja Teile pakkumise hinnapakkumise punktis 2 märgitud tööde teostamiseks. 2. Pakkuja oleks nõus läbi viima järgmised tööd alljärgnevalt toodud hindadega: a. [töö nimetus] [ühik] [kogus] [hind kmta] [hind kmga] b. [töö nimetus] [ühik] [kogus] [hind kmta] [hind kmga] c. [vajadusel täiendada] 3. Kõik käesolevas hinnapakkumises toodud hinnad on märgitud eurodes. 4

Varia → Kategoriseerimata
129 allalaadimist
thumbnail
2
odt

CV Koostamise juhend.

ELULOOKIRJELDUS Tööturg sarnaneb oma olemuselt päris turuga: siingi käib kauplemine. Targa suhtlejana, kes tunneb ostjat ja tema vajadusi, oskab kaupmees õigesti pakkuda. Elulookirjeldus (curriculum vitaeCV) ongi tööotsija enesereklaam, kuid sellega ei tohi liiale minna. Iga tööpakkuja soovib oma tulevase töötaja kohta võimalikult palju teada saada, kuid tavaliselt huvitab teatud eluvaldkond (haridus, teenistuskäik) üht enam kui teist. Iga CV peaks sisaldama asjaosalisi huvitavat infot, seepärast arvestagu, et elulookirjeldused pole rubriigiti võrdsed, CV osade järjestuski võib erineda. Isikukeskses CVs tuuakse esile isikututvustus, mis järgneb seotud tekstina isiku üldandmetele. Hoiatama peaks levima hakanud stampfraaside eest (olen seltsiv, koostööaldis, rõõmsameelne, hea suhtleja). Kui sellist osa CVsse kirjutada, siis isikpäraselt ja ausalt. Eesmärgikeskses CVs tuleks isikututvustus asendada antud eesmärki toetava kirjutise...

Eesti keel → Praktiline eesti keel
2 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Terviseturism

Terviseturism Terviseturism on reisimine tervise parendamise ja/või säilitamise eesmärkidel. Terviseturismi võib käsitleda katusnimetusena, mille alla kuuluvad raviturism, spaaturism ja heaoluturism: Raviturism on reisimine ravieesmärgil, kasutades raviturismitooteid ja ­teenuseid, millel igaühel on oma konkreetne pakkuja, nimetus ja hind. Raviturist on turist, kelle peamiseks reisieesmärgiks on ravi ja kes soovib kasutada raviturismitooteid ja -teenuseid. Spaaturism on terviseturismi alavorm ja on tavapäraselt seotud konkreetsete spaaettevõtete, sihtkohtade ja/või kuurortitega. Spaaturist reisib tervise parendamise ja/või säilitamise ja/või lõõgastumise eesmärkidel, kasutades spaaturismitooteid ja -teenuseid.

Turism → Turism
7 allalaadimist
thumbnail
5
docx

Majandusteadus

informatsiooni abil üritavad saavutada endale soodsaid poliitilisi otsuseid; Heategevusorganisatsioonid, kes oma aktsioonidega võistlevad sponsorite raha pärast; Kõrgkoolid, kes soodsate tingimustega õppe- ja teadustööks võistlevad heade tudengite ja nimekate teadlaste pärast. Saavutuskonkurentsi üldreeglid: 1.)Omandiõiguste tagamine. 2.)Vaba turulepääs kõigile pakkujatele, aga ka vaba ,,väljaränne" nõudluspoolel. 3.)Ükski pakkuja ei tohi saavutada edu kõlvatute vahenditega. 4.)Vältida tuleks ka ruineerivat konkurentsi. Siis pakuvad konkurendid üksteist üle sel määral, mis ei ole ühiskondlikult soovitav. 5.)On hüviseid, kus pakkujate saavutuskonkurents tuleb välistada (narkootikumid). Investeeringud ja omandiõiguste kindlus: Investeering on tänane kulutus, et saada homme suuremat tulu kui ilma investeeringuta. Investeeringute viis ja suurus sõltub

Majandus → Majandus
86 allalaadimist
thumbnail
29
doc

EESTI ENERGIA KAEVANDUSED AS-i NARVA KARJÄÄRI TÖÖTAJATE VEOTEENUSE TELLIMINE

........................................... 7 Lisa 2 Töötajateveo lepingu projekt.......................................................................... 12 Lisa 3 Pakkumusvormid............................................................................................ 22 Vorm 1. Pakkumuse esildise vorm............................................................................ 22 Vorm 2. Pakkumuse maksumuse vorm.................................................................... 23 Vorm 3. Pakkuja kinnitus.......................................................................................... 24 Vorm 4. Kinnitus maksude tasumise kohta............................................................... 25 Vorm 5. Kolme viimase aasta teostatud hanked....................................................... 26 Vorm 6. Kinnitus dispetserteenuse olemasolu kohta................................................ 27 Vorm 7. Kinnitus bussijuhtide kutsepädevuse kohta......................................

Muu → Ainetöö
9 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Hinnapakkuminne

[Hr / Pr (mittevajalik kustutada)] [pakkumise saaja esindaja nimi] [pakkumise saaja nimetus] [Aadress] [Allkirjastamise kuupäev] HINNAPAKKUMINE Käesolevaga teeb [Pakkuja nimi], registrikoodiga [registrikood], asukohaga [aadress] (edaspidi: Pakkuja), mida esindab [esindaja nimi ja ametikoht] Teile hinnapakkumise alljärgnevate tingimustega: 1. Käesolevaga esitab Pakkuja Teile pakkumise hinnapakkumise punktis 2 märgitud tööde teostamiseks. 2. Pakkuja oleks nõus läbi viima järgmised tööd alljärgnevalt toodud hindadega: a. [töö nimetus] [ühik] [kogus] [hind km-ta] [hind km-ga] b. [töö nimetus] [ühik] [kogus] [hind km-ta] [hind km-ga] c. [vajadusel täiendada] 3. Kõik käesolevas hinnapakkumises toodud hinnad on märgitud Eesti kroonides. 4

Majandus → Majandus
94 allalaadimist
thumbnail
10
docx

B1 TEEMA: Hea sissetulekuga kultuurihuviline keskealine paar hästi eksootilisele reisile.

meistriteoseid, aga ka relvameistrite loomingut, härjavõitlust ja inkvisitsiooni. 6) Päev Valencias ­ hommikune puhkus Vahemere ääres, euroopa suurima turu külastus, linnaekskursioon. 7) Päev Barcelonas ­ Antonio Gaudi loominguga tuttvumine: Sagrada Familia kirik ja Güelli park, jalutuskäik peatänaval Rambal, Hispaania väljak ja olümpiastaadion. 8) Krokodillifarmi külastus. Parim pakett antud kliendile: I pakkuja pakett. Sellepärast, et inimestel on võimalus külastada palju erinevaid vaatamisväärsusi. Samuti on liiklemine mugav ning ei valmista ebameeldivusi. Reisipikkus on parajalt lühike, et inimene suudaks vastu pidada. B2 TEEMA: 12.klass koolilõpureisile suhteliselt soodsalt Kliendi vajadused ja ootused: · Vajadus melu järele · Vajadus põnevuse järele · Vajadus meelelahutuse järele · Vajadus ekstreemsuste järele · Ootus heale hinnale

Turism → Turism
6 allalaadimist
thumbnail
32
pptx

Turumajandus

majandust reguleerivad turul kujunenud suhted ja hinnad, aluseks on vaid pakkumise ja nõudluse vahekord, eesmärgiks on maksimaalne kasum. NÕUDJA • Kõik, kes turult midagi ostavad, on NÕUDJAD. Nende ostusoovid kokku moodustavad TURUNÕUDLUSE. Nõudjate ostusoovi mõjutavad elustiil, perekonna koosseis, rahalised ressursid ja huvid. Kui miski asi läheb moodi, tekib kõrgendatud nõudlus. ! Too näide, milline kaup on hetkel moes. PAKKUJA • Pakkuja on kauba tootjad ja müüjad. • Kui nõudjate soov tõuseb, soovivad pakkujad kõrgemat hinda. HIND • Hind on rahasumma, mille eest saab kaupa osta. • Hind mõjutab oluliselt nõudmist ja pakkumist. • Igal tootel on OMAHIND ehk hind, mis kulutatakse kauba tootmiseks. • MÜÜGIHIND ehk TURUHIND on hind, millega kaupa müüakse. See peab alati olema kõrgem, sest vastasel juhul ei anna tootmine kasumit. Müügihind sõltub turul valitsevast olukorrast.

Majandus → Majandus
18 allalaadimist
thumbnail
56
docx

Eelarvestamise kursusetöö

Üliõpilase allkiri:…………….. Õppejõu allkiri: ……………… Sisukor Vorm I Pakkumuse esildise vorm.......................................................................................................21 Tabel5: Pakkuja äritegevus [3] Tallinn 2015 ........................22 Vorm II Pakkuja äritegevus................................................................................................................22 Tabel6: Kinnitus maksude tasumise kohta [3]....................................................................................23 Vorm III Kinnitus maksude tasumise kohta...............................................................

Majandus → Eelarvestamine
166 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Kaitse - viirustest

13. Windows operatsioonisüsteem on kõige ohustatum kuna see on kõige tuntum operatsioonisüsteem ja seda rünnatakse tihti. 14. Windowsile alternatiivseid operatsioone nagu MAC, Linux ja BSD võiks kasutada windowsi asemel. 15.Kui arvutis on viirus tuleks arvuti internetist lahti ühendada. Skaneerida kõik arvutis paiknevad failid uusimate viiruse signatuuridega varustatud viirusetõrje tarkvaraga. Vajadusel tuleks pöörduda abi saamiseks oma interneti teenuse pakkuja poole või arvuti hooldusteenuseid pakkuvate firmade poole. 16. Kui internetipanga koodid on sattunud võõrastessekätesse tuleks võimalikult kiiresti pöörduda oma panga poole, et paroolikaart sulgeda. 17.Kui arvutisse on sissemurtud ja kahju tekitatud tuleks pöörduda oma interneti teenuse pakkuja poole. Vajadusel ja suuremate kahjude tekkimisel tuleks pöörduda politsei poole.

Informaatika → Informaatika
34 allalaadimist
thumbnail
4
odt

Sissejuhatus majandusteooriasse

sellega seotud toote läbimüük nt autode läbimüügi kasvades suureneb ka bensiini läbimüük Majapidamisteooria/targa valiku toeeria Tarbija rahakott on piiratud Hinnad on tarbija jaoks fikseeritud Püüab saavutada maksimaalset kasulikkust Vaadeldakse selle perioodi kulutusi Tarbija teab oma vajadusi Piirkasulikkus- viimase tarbitava ühiku kasulikkus, iga järgmine ühik on vähem kasulik U= Σ MU MU=U' Firma ehk pakkuja all mõistame väikseimat majandusüksust, kes saab teha tootmisotuseid ja muudatusi (muuta hindu, kaupa jne). Ettevõtte eesmärk on maksimeerida kasumit. Tööjõud- L, hind tähistatakse w Materjalid, seadmed, energia- K (kapital), hind tähistatakse r Kulutused- C Piirtoodang- Mpk (kapitali piirtoodang)/Mpl (tööjõu piirtoodang) MRTS=MPk/Mpl MRTS-Marginal rate on technical substitution Keskmine toodang- AP=q/tegur, mille alusel tahetakse teada, kui palju kasu saab ühest ühikust

Majandus → Majandusteooria alused
54 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Nõudlus, pakkumine ja hind

2.Kumma toote või teenuse nõudlus on elastsem? a) pudel coca-colat vs käikudega jalgratas ­ käikudega jalgratas b)juustuburger vs maja küte talvekuudel - juustuburger, kütet peab ostma nii või teisiti c)väljas einestamine vs leib-sai ­ väljas einestamine, sest leiba-saia tarbime pidevalt d)küttepuud selleks talveks vs küttepuud järgmiseks talveks ­ küttepuud järgmiseks talveks Elastne nõudlus on see kui hinna muutudes muutub ka nõudlus. 3.Selgita lühidalt, miks on hind pakkuja stiimul. Mida suurem on hind, seda suurem on pakkumine ja vastupidi. 4.Kas turg, kus on ainult üks pakkuja, võib olla efektiivne? Kuidas seda turuolukorda nimetatakse? Ei, seda turgu nimetatakse monopoliks. 5.Müüjad konkureerivad turul parima hinna nimel, selleks pidevalt hindu muutes. Nimeta veel vähemalt kaks viisi, mis osas pakkujad turul konkureerivad. Kvaliteet, reklaam, kasum. Hind= tootmiskulud + vahenduskulud 6.Mõisted

Majandus → Majandus
44 allalaadimist
thumbnail
6
doc

Konspekt - IT korraldus

Pädevus majandusharud on nõutav, et olla edukas. SWOT analüüs-võimalused, tugevused, nõrkused, ohud. IT HANKED IT hanked on riistvara ja tarkvara hangete dokumentatsiooni koostamine ja läbiviimine. Dokumentatsioon koostatakse vastavalt kliendi vajadustele, mis selguvad läbirääkimiste käigus. Selle põhjal koostatakse hankedokument, mis saadetakse laiali sobivatesse ettevõtetesse. Peale pakkumiste saamist viiakse läbi arutelu, mille tulemusena selgub parim pakkuja. Pakkuja leidmisel tagatakse kliendile turvaline hange. IT ALLHANGE See tähendab seda, et lepingu on sõlminud teenuse pakkuja tellijaga, kuid töid teostab teenuse pakkuja poolt saadetud kolmanda isiku ettevõte. Infotehnoloogilise sisseostmise teenused on põhiliselt allhange arvuti või Internetiga seotud tööd, näiteks tarkvara programmeerimine jne... Avaliku sektori IT-hangete poliitika ja praktika peab vastama järgmistele põhimõtetele: 1. Ideede ja teabe vaba leviku põhimõte

Informaatika → It korraldus
64 allalaadimist
thumbnail
11
doc

Turunduse seminar II

tooteid, toimub suur hinna konkurents. · Üldised konkurendid ­ võistluses osalevad kõik müüjad, kes pakuvad midagi ning seda sama eesmärgiga (kasum, turuosa) · Liigi konkurents ­ ühe kauba liigid konkureerivad mõõdu, võimsuse, tüübi jne alusel. · Oligopolistlik konkurents ­ turul vähe pakkujaid, toode homogeenne, turule sisenemine raskendatud. Toimub suurte ettevõtete vahel. · Monopol ­ toode on unikaalne, üks pakkuja, konkurents puudub. · Täielik konkurents ­ palju homogeense kaubaga kauplevaid müüjaid. · Konkurentsieelis e. parem: o Hind o Kvaliteet o Disain, pakend o Turundus o Lisateenused o Kasutuse lihtsus Pikemaajaliselt tagab konkurentsieelise omadus, mida konkurentidel on raske, tülikas, riskantne järele teha. 3

Majandus → Turundus
66 allalaadimist
thumbnail
14
docx

Referaat teemal "Turundusstrateegia kujundamine"

TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledz Ettevõtlusosakond Kristo Tõnissoo AÜEP 2 TURUNDUSSTRATEEGIA KUJUNDAMINE Referaat Juhendaja: Lektor Heldur Heinsoo Pärnu 2012 SISUKORD SISSEJUHATUS Referaadi teemaks valisin turundusstrateegia kujundamine kuna äri- ja turundusplaane vajavad nii alustavad kui tegutsevad ettevõtted. Edukas organisatsioon peab tundma oma sise- ja väliskeskkonda, turunduse planeerimine hõlmab endas teabe kogumist ja analüüsimist nii turul toimuva kui ka organisatsiooni enda kohta. Turg koosneb suurest hulgast tarbijatest ja igal on neist erinevad nõudmised nii tootetele kui teenustele Tootjatel on võimatu kohanduda iga tarbija personaalsetele vajadustele, sestap tuleb analüüsida, kas pakutava toote/teenuse turg on hetero- või homogeene ning kui spetsiifiliseks saab pakkuja ostjate suhtes minna. Turundus...

Majandus → Ettevõtluskeskkond
134 allalaadimist
thumbnail
1
pdf

Hinnapakkumine-näidis

Hinnapakkumus Pakkuja: OÜ Mehed Metsast Registrikood: 12345678 Aadress: Metsaveere talu, Rõõmu vald Kontaktandmed: Karu Mati, mob 55xxxxxx ja e-posti aadress [email protected] Pakkumise saaja: OÜ Mesilane Registrikood: 12345678 Aadress: Rukkilille talu, Õnne vald Kontaktandmed: Karu Kati, mob 55xxxxxx ja e-posti aadress [email protected] Teenuse sisu: Hinnapakkumus meevurrile: Meevurr on 4-raamiline, pööratavad kassetid, kõik roostevaba, rihmajamiga, kuullaagritel, elektrimootor reduktoriga 182 p/min; 0,11 kw; 380 v. Rihmajam ja elektrimootor asuvad meevurri all. Jalgade kõrgus 40 cm, vurri läbimõõt 70 cm. Teenuse eelarve ja maksumus: Kulu ühik kogus hind summa km kokku Meevurr tk 1 536,86 536,86 107,37 644,23 Kokku tk 1 536,86 536,86 107,37 644,23 Teenuse hi...

Majandus → Ettevõttlus
99 allalaadimist
thumbnail
6
doc

Projektiplaani spetsifikatsioon

· Juhtkond · Lõppkasutajad (ärianalüütikud) · Projektimeeskond (projektijuht, arhitekt) · IT haldus Ettevõttevälised huvigrupid: · Tarkvaraarendusteenust pakkuv ettevõte (projektijuht, analüütikud, arendajad) · Aruandlustarkvara müüv ettevõte (müügiosakond) 5. Projekti eeldused seisundiaruande esitamistähtaja jaoks Projektis osalevad kolm ettevõtet ­ klient, arendusteenuse pakkuja ja aruandlustarkvara müüja. Allpool on toodud planeeritud rollid ettevõtete kaupa. Toodud rollide esindajad ei pruugi olla projektiga algusest lõpuni seotud, üks inimene võib teatud juhtudel täita mitut rolli (analüütik ja arhitekt, arhitekt ja arendaja) Võib juhtuda, et rolli täitmiseks pole vaja inimest täiskoormusega. Rollid klientorganisatsioonis: · projektijuht, kes vastutab projekti tähtaegade, eelarvestamise jms eest­ 1in

Informaatika → Infosüsteemi projekti...
67 allalaadimist
thumbnail
4
rtf

Ühiskond - Majandus

1. Mida kujutab endast majandus? Iseloomusta turumajandust. Majandus on ühiskonna üks kolmest põhisektorist (erasektor), mille moodustavad enamjaolt eraomanduses olevad ettevõtted, kelle eesmärk on tulu teenimine. Turumajandus on majandussüsteem, mida iseloomustab majandusvabadus, konkurents ning hinna kujunemine nõudmise- ja pakkumise suhte tulemusena. 2. Miks ja kuidas sekkub riik (valitsus) majandusse? Riik kehtestab seaduseid ja määrusi (maksu- ja hinnapoliitika, piirnormid, äritegevuse litsentsimine, tervise- ja ohutusnõuded, rahalised toetused), et suurendada konkurentsi, arendada ettevõtlust, tasakaalustada nõudmist ja pakkumist, tasakaalustada piirkondlikku arengut, aidata nõrgematel eluga toime tulla, tagada keskkonna puhtus ja tark tarbimine. 3. Seleta mõisted: nõudmine (nõudja), pakkumine (pakkuja), omahind, müügihind, konkurents, kasum, monopol. Nõudmine- tahe midagi osta Nõudja- turult millegi ostja ...

Ühiskond → Ühiskond
9 allalaadimist
thumbnail
12
docx

Majandusteooria alused

a) p=10+5x 10+5x=100-10x 15x=90 x=6 p= 10+(5x6)= 40 Tasakaalup unkt = E 100-10x = 10 + 5x 15x = 90 x=6 kui x = 6, siis p=10+5*6 = 40 70 60 50 40 nõudlus 30 Pakkumine 20 10 0 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 Monopol tähendab olukorda, kus firma on turul ainus pakkuja. Kui firma on monopoolses olukorras, tähendab see seda, et selle firma pakkumiskõver on ühtlasi selle hüvise kogupakkumiskõver. Seega saab firma oma pakkumist muutes muuta turu nõudluse ja pakkumise tasakaalu (pakkumiskõvera ja nõudluskõvera lõikumispunkti e tasakaalupunkti). St mida rohkem firma toodab, seda madalama hinnaga peab ta oma toodangut müüma. Sellest tulenevalt on firma piirtulu tootmise mahu kasvades langev. 1. Mis on nõudluse… 2

Majandus → Majandusteooria alused
32 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Väljamõeldud kirjand Valgehobusemäest

Valgehobuse mägi Kaua aega tagasi elas üks talumees kes kasvatas hobuseid. Tema koplis leidus igasugust värvi ja tõugu hobuseid. Ta kasvatas neid suuure armastuse ja hoolega kuid siiski oli tal üks lemmik ja selleks oli lumivalge mära. Kui talumees valgega ratsutas pöörasid inimesed pea ja jäid neile järele vaatama. Mees sai ka palju ostu soove kuid ta ei olnud nõus mingi hinna eest oma kallist loomast loobuma. Kõige agaram pakkuja oli rikas kaupmees kellel oli samuti hobusekasvatus. Oma suures kadeduses haudus ta välja kurja plaani. Ta teadis ,et talumees käis igal õhtul valgega ratsutamas ja alati ühel ja samal ringil ,algul ümber järve ja hiljem puhkas mäenõlval kännu peal mille ümber oli piisavalt haljast rohtu hobusele. Kaupmees lasi ühel sügisööl talumehe teele augu kaevata ja käskis sinna sisse teravad odad panna. Kui talumees õhtul hämaras

Kirjandus → Kirjandus
11 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Satelliittelefon

ning sarnanevad nutitelefoniega. Satelliittelefonidega ühenduses olevad satelliidid asuvad 35000 kilomeetri kõrgusel ning nende süsteemid on rasked (umbes 5000kg) ning neid on kallis ehitada ja käivitada. Satelliittelefoni teenuste pakkujaid pole palju, aga nimetan väljatoodud väljaandjad. ACES- see väike piirkondlike kõne- ja andmesideteenuseid pakub teenuseid Ida-Aasias kasutades ühte satelliiti. Inmarsat on vanim satelliittelefoni pakkuja, mis asutati aastal 1979. Ettevõttes tegutseb üksteist satelliiti. Katvus on üle maa, välja arvatud poolused. Thuraya süsteem põhineb AÜE-l , milles kolm satelliiti katab Euraasiat, Aafrikat ja Austraaliat. On ka riike, kus on satelliittelefonid keelatud või peab satelliittelefoni kasutamiseks olema volitus. Sellisteks riikideks on näiteks Põhja-Korea, India ( vajatakse propageeritud õigusi), Kuuba, Liibüa ( volituses vaja) ja Birmas

Informaatika → Digitaaltehnika
7 allalaadimist
thumbnail
14
docx

Projekt Pealinna

Teenuse ülesanne on väga hästi mõõdetav ­ kas on kolitud või mitte. 4. Millised on ostetava toote tarnetingimused? Millised on ostetava teenuse osutamise tingimused? Asjad peavad olema samas seisus, kui enne auto peale laadimist. 5. Millised on ostu garantiitingimused? Kui asjad purunevad või on muud moodi kahjustunud, on lepingut rikutud. 6. Millised on ostu finantseerimise tigimused? Parim valik ­ odavaim ja mugavaim kaubik. 7. Millised on parima pakkuja väljaselgitamise tingimused? Punktisüsteem 8. Kui kaua peab olema pakkumiskutse kehtiv? Millal teatatakse parim pakkuja? Kuu aega. Mai 2012. 6. PROJEKTITAOTLUSE VORM Taotleja nimi Juriidiline vorm Kedi Urbanik Taotleja asutajad või Osaluse suurus % omanikud Kedi Urbanik 100 % Projekti rakendamise piirkond (maakond, vald, linn /asula/küla) Tallinn, Harjumaa Taotleja postiaadress

Haldus → Projektijuhtimine
90 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Reklaam, konkurents, turg

turuhinda mõjutada; tooted ei erine oma omaduste poolest eriliselt, sellest tulenevalt on ostjal ükskõik, kelle toodangut ta ostab, kui ka hinnad on enam-vähem ühesugused; müüjatel on vaba võimalus tulla turule ja sealt lahkuda; ostjatel on info majanduslike tingimuste kohta 2. monopol- see on turg, kus on ainult üks müüja, kes võib oma toodangule hinna määrata. See on monopoolne turg. Monopol on ainuke toodagu pakkuja kogu majandusharus, mis tähendab, et firma ja tootmisharu antud juhul kattuvad. Erandid- a) ainuke tootja ühe riigi piires ei pruugi olla monopolist, kui kodumaisel ainutootjal tuleb konkureerida välismaiste tootjatega. b) Monopoli eksisteerimise eeltingimuseks on lähedase asenduskauba tootjate puudumine. c) Monopoliks saab lugeda ainukest tootmisharus eksisteerivat tootjat või teenindajat

Majandus → Majandus
27 allalaadimist
thumbnail
9
odt

Kaubaveo korraldamine

Kristiina saagpakk KAUBAVEO KORRALDAMINE ARVUTIL Uurimistöö Juhendaja Tiina Kraav Tartu 2010 2 SISU Sisu......................................................................................................................................... 2 veoteenuste ja selliste vedude korraldamine........................................................................... 3 kaubaveo pakkuja................................................................................................................... 4 Kaubaveo korraldamine.......................................................................................................... 5 NÄIted..................................................................................................................................... 6 Kauba veoteenuse maksustamine.................................................................................

Kategooriata → Uurimistöö
28 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Majandust puudtutavate küsimused ja vastused.

Kellele toota? Võtan NT: Savipott ja vastan ülal olevatele küsimustele. 3. Konkurents ­ kaks äärmust täiuslik konkurents ja monopol. Täiuslik ­ kõik saavad turule siseneda NT: Eesti pagar ja pagaripoisid ja Leibur Monopol ­ Üks tootja. Turule pääsemine võimatu NT: eesti post, eesti raudtee 4. Mille alusel saate väita, et me elame turumajanduslikus ühiskonnas? Toodangu määrab turg, hinda määrab turg, hinda määrab turg, valik on lai. Rohkem kui üks pakkuja. 5. Alternatiivkulu ja asenduskaup. Üht ja sama ei saa kasutada kahe erineva toote tootmiseks. Tuleb valida üks. 6. Mis mõjutab nõudlust ja pakkumist? Hind, kvaliteet, tuleviku ootused, ostujõud, teiste kaupade hinnad 7. Eraomandi kolm vormi? Kinnisvara (maa, majad); vallasvara(liigutatav auto); vaimne omand(retseptid, lüürika, kirjandus) 8. Hinna kujunemine? Materjalidest, tootmiskuludest ja kasumist(5-20%)

Majandus → Majandus
64 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Ideoloogiad

Kollektiivne on tähtsam kui üksik riik. Riigitugi on füüüsiliselturvalisusel mitte sotisaalsel. 3.Vasakpoolsed ideoloogiad Sotsiaaldemokraadid-rogressiivne maksumäär, riigi ülesannne on vähendada ebavõrdsust. Tasuta: haridus, meditsiin, abirahad. Vasakpoolne äärmus on kommunism. Kõik on võrdselt vaesed. Tänapäeval on vasak ja parempoolsus teineteisele lähenenud ja selgelt piiri on võimatu tõmmata. 4.Sotsiaaldemokraatlik heaolumudel Märksõnad on solidaarsus, heolu pakkuja riik, progresseeruv tulumaks ja hüved kõigile 5.Liberaalne heaolumudel Lähtub inimeste vabadusest, võrdõiguslikkusest, minimaalriik, kõik on kaup, loob eeldused läbilöögivõimeks e mobilisuseks. Süsteem ei taga üldist heaolu. 6.Sotsiaalne tõrjutus ...ei ole ainult vaesus vaid ka sotsiaalsete sidemete ja kaasatuse puudumine. Põhjused on: töötus ja vaesus, kuulumine vähemusrühma, piirkondlikud erisused. Probleemi lahendamisek pakutakse välja ideed, et tuleb

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
17 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Ettevõtluse mõisted

tegevus ei mõjusta turuhindu — ollakse vaid hinna arvessevõtjad. monopolistlikuks turuks -tootja näeb pisut rohkem vaeva, et teha oma toode eriliseks. Sellisel turul on ostja nõus rohkem maksma selle eest, et ta tunneb end oodatuna. Oligopolile on iseloomulik firmade tootmisotsuste vastastikune sõltuvus: ühe tootja otsused võivad suure tõenäosusega mõjutada konkurentide otsuseid ja tegevusi. Monopol on tootmisharus ainuke toodangu pakkuja. Monopoli olemasolu eeltingimuseks on lähedase asenduskauba tootjate puudumin Asenduskaubaks loetakse kaupa, mis rahuldab sarnaseid vajadusi. Monopol on täiusliku konkurentsi vastand. 3. nõudlus on teatud toote või teenuse kogused, mida tarbijad soovivad ja suudavad osta erinevate võimalike hindadega kindlal ajahetkel. 4. Pakkumine erinevad kogused mingit kaupa, mida tootja soovib ja suudab müüa erinevate võimalike hindadega teatud kindlal ajahetkel 5

Majandus → Ettevõtlus
8 allalaadimist
thumbnail
1
odt

Heaolurežiimid

paksus. · Maksud on madalad. · Inimeste vastutus oma heaolu eest on suur, inimene otsustab ise millele ta oma raha kulutab. · Riik pakub heaoluteenuseid vaid vaestele ning pensionäridele. · Selline heaolumudel pakub võimalusi edukatele ja seab raskesse olukorda madalapalgalised ja töötud. Sotsiaaldemokraatlik heaolumudel · Sotsiaalhüvesid, nagu haridus ja arstiabi, saavad kõik hoolimata sissetulekust. · Riik on peamine heaolu pakkuja · Kõrged maksud. · Toetused ja pensionid on tagatud kõigile hoolimata nende tööpanusest. · Oluline on võimalikult väike sotsiaalne kihistus. Sotsiaalne tõrjutus Sotsiaalse tõrjutuse põhjused: · Töötus · erivajadus nt invaliidsus · Kuulumine vähemusrühma(rahvus,nahavärv) · Piirkondlikud erinevused(kaugematel äärealadel on inimeste sissetulekud ja läbirääkimisvõimalused väiksemad)

Ühiskond → Ühiskond
8 allalaadimist
thumbnail
8
doc

E-kaubanduse plussid ja miinused

Õpilase tööleht E-kaubanduse plussid ja miinused. Kristiina Moosel 11.B Tutvu järgmiste artiklitega ja leia vastused allpooltoodud küsimustele. Märgi vastused töölehele. Millised on suuremad erinevused tavakaupluse ja e-poe vahel? E-kaupluse puhul toimub pakkumise tegemine, pakkumisega nõustumine ning lepingu sõlmimine interneti teel. Tavakaupluse puhul suhtleb müüja/pakkuja kliendiga näost näkku. E-poes on müüja kohustatud tarbijale esitama kirjalikult müügitingimused, oma andmed ning ostu sooritamise kirjelduse. E-poest ostmise puhul on tarbijal õigus kaup 14 päeva jooksul tagastada. http://www.tarbijakaitseamet.ee/public/Suunanaitaja_2012_e-kaubandus.pdf Mis on taganemisõigus? Millistele toodetele see ei laiene? Taganemisõigus: tarbija võib sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul ajast, mil asi on jõudnud tarbijani. Kui tarbijat pole teavitatud taganemisõigusest või edastatud muud seadusega ettenähtud teavet (p...

Majandus → Ettevõtlus
43 allalaadimist
thumbnail
22
docx

Ettevõttepraktika aruanne väikese ehitusfirma näitel

kõige pakilisemad praktikas esilekerkinud riigihankemenetluse probleemid. (Rahandusministeerium, 2011. http://www.fin.ee/riigihanked Tegevusvaldkonnad. Riigihangete poliitika.) [online 24.11.2011] (https://riigihanked.riik.ee/lr1/web/guest/analuusid) [online 24.11.2011] (https://www.riigiteataja.ee/akt/12791579) Mõned lõigud viidatud dokumentidest: Hankija peab esitama HDs pakkujale kaks nõuet: 1. nõue pakkujale näidata pakkumuses, kui suures osas hankelepingu mahust kavatseb pakkuja sõlmida allhankelepinguid; 2. nõue pakkujale esitada pakkumuses tingimus, et pakkuja võib kaasata hankelepingu mahust olulise osa täitmisel muid alltöövõtjaid üksnes hankija nõusolekul. RHSi § 47 lg 3 kohaselt lükkab hankija muu hulgas tagasi pakkumuse, milles ei sisaldu RHSi § 31 lõike 2 punktis 9 sätestatu kohaselt nõutud tingimust. Praktikas on hankijad käsitlenud mõlemat RHSi § 31 lg 2 p 9 nimetatud nõuet eraldiseisvana ning

Majandus → Ettevõtte praktika aruanne
670 allalaadimist
thumbnail
84
pdf

Juhtimine ja õigus III õppevahend

(soovitavad) õiguslikud tagajärjed, peab see olema teisele poolele teatavaks tehtud (selleks on erinevaid vorme: post, faks, e-post jt). Kehtiv tahteavaldus peab olema kätte saadud isiku poolt, kellele see oli tehtud või siis tehtud kindlaks määramata isikute ringile. Üks võimalus lepinguid sõlmida on enampakkumisel. Enampakkumisel loetakse leping sõlmituks parimale pakkumisele nõustumuse andmisega. Pakkuja on oma pakkumisega seotud parema pakkumise tegemiseni. Lepingu sõlmimine. 22 Lepingu(sõlmimise(lihtsustatud(skeem( K O K Oferdi tegija K Aktsepti andja (offerent) (aktseptant) U L

Majandus → Juhtimine
23 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Eesti keele väljendid

Õpik ülesanne 120 lehekülg 77 Ühel varahommikul sirutas oma selga, heal järjel mees Hannes, seades oma sammud linna poole oli tal valida kas minna vastuvoolu või lihtsamat teed ta mõtles tunni, mõtles kaks, mõtles tüki kolmandat. Otsi kokku tõmmates otsustas ta, et läheb siiski vastuvoolu, sest see on lühem tee linna. Jõudes linna võttis ta aja maha, pilvedes hõljudes komistas ta otsa mehele kes müüs tänaval jooke, kui Hannes sinna jõudis ajas pakkuja silmad ümaraks, kuid enne seda pilgutas ta oma kõrvitsast paarimehele andes märku, et seda meest võib röövida. Kui mees jõudis kuulde ulatusse hakkas müüja puust ette tegema ja punaseks värvima, et kui hea tema jook on selle kõrgele hinnale halba varju heitmata. Hannes küll üritas südant kalgina hoida kuid tal hakkas mehest kahju, sest too rääkis, et ta peab suure pere ära toitma niisiis ostis ta talt tassi teed 5

Eesti keel → Eesti keel
3 allalaadimist
thumbnail
1
odt

Majanduselu korraldamine turumajanduse tingimustes

konkurents ning hinna kujunemine nõudmise-pakkumise suhte tulemusena. Eestisse jõudis turumajandus pärast taasiseseisvumist, Nõukogude Liidu ajal oli aga plaanimajandus. Kumb majandusmudel on aga inimesele mugavam ja parem? Kas leppida sellega, mis on praegu või minna tagasi plaani- ehk käsumajanduse juurde? Turumajanduse plussiks võib pidada seda, et tegu on vaba turuga. Näiteks pole Eesti riigi poolt määratud ühte elektripakkujat, vaid iga inimene saab ise omale sobiva pakkuja valida, olgu selleks siis Eesti Energia, Elektrum või keegi kolmas. Negatiivne on turumajanduse puhul see, et turumajandus põhjustab majanduslikku ebavõrdsust, igast turutehingust ei võida alati kõik osapooled. Konkurentsirohkuse tõttu lähevad paljud väikeettevõtted pankrotti, sest jõukamad ja suurettevõtted on oma teenusele leidnud püsikliendid ja saavad pakkuda odavamat teenust. Selleks, et maksimaalselt

Ühiskond → Majanduselu
40 allalaadimist
thumbnail
6
doc

Võlaõigus

VÕS ÜLDOSA KONTROLLTÖÖ 1 1. Palun selgitage, millele tuleb tähelepanu pöörata lepingute sõlmimisel sidevahendite abil? Tarbijale tuleb enne lepingu sõlmimist mõistliku aja jooksul teatavaks teha seaduses sätestatud andmed, eelkõige pakkuja nimi ja aadress, asja või teenuse põhitunnused, lepingu jõustumise eeldatav aeg, pakkumise või pakutava hinna kehtimise tähtaeg, maksmise kord, hinna sisse arvesatamata posti- või veokulud jne (VÕS § 54 lg 1). Arvutivõrguabil sõlmitud lepingute puhul peab pakkuja tegema kliendile teatavaks ka lepingu sõlmimise tehnilised etapid. Tarbija võib sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Kauba ostu puhul

Varia → Kategoriseerimata
90 allalaadimist
thumbnail
11
doc

Veebipõhine ostukeskus

sidevahendite kaudu, juhib tähelepanu erinevatele ohtudele, mis sel viisil kaupade ostmisel võivad kaasneda ning jagab näpunäiteid, millele tähelepanu pöörata. Sidevahendi abil sõlmitud lepinguks loetakse lepingut, mis sõlmitakse sidevahendi (telefon, faks, arvuti, adresseerimata või adresseeritud trükised, sealhulgas postimüügikataloogid või ajakirjanduses ilmunud tellimislehega reklaamid, TV-pood, E-post) kaudu ning mille puhul tarbija ja pakkuja ei kohtu isiklikult. Kõige levinumad sidevahendi abil sõlmitavad lepingud on kataloogimüük ja müük Interneti vahendusel. Ostude sooritamine interneti vahendusel meelitab oma lihtsuse ja mugavusega - piisab vaid istumisest arvuti taha ja võimalus on tellida kaupu, mida hing ihaldab. Siinkohal uurin lähemalt veebipõhistest ostuvõimalustest, e-poodidest, oksjonikeskkondadest ja nendega kaasnevatest riskidest. 1. E-KAUBANDUS

Informaatika → Arvutiõpetus
35 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Õigeusu kirik ja kultuur Venemaal 17-18 sajandil

vaimulikud, kes uuendustest keeldusid vabastati ametist, heideti "kahesõrmelised" kirikust välja ja 1656.a pandi kirikuvande alla => Vene kirikulõhe (raskoll) vanausulised ehk raskolnikud Lääne- Euroopa mõjud materiaalne kultuur; esimesed raamatukogud (tänu võõramaistele munkadele) Moskvas kujunes välja 2 suunda: 1) haritlaste toetumine ladina keelele 2) toetumine kreeka keelele Juraj Krizani (1618- 1683)- haridusolude parandamise eest võitleja Venemaal, uute lahenduste pakkuja suhetes Euroopaga (religioonist parim kirikute unioon, kirjutas rea trakaate, pooldas täielikku ainuvõimu, arvas, et tuleb õpetada ka naisi -> majapidamisoskuste jagamine) Kirik Peeter I reformide ajal 1721 kaotati patriarhi amet, kiriku juhtimiseks loodi Pühim Valitsev Sinod: eesotsas algul president, hiljem ilmalik ülemprokurör P I suhtus eitavalt munkadesse ja nunnadesse (priileivasööjad) -> paigutas kloostritesse elama erusoldateid, haigeid, rauku, kerjuseid

Ajalugu → Ajalugu
133 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Majandustarkvara valik ja hindamine

Majandustarkvara valik ja hindamine Koostaja: Kristel Katsan Majandustarkvara valik on väga tähtis ja samas keeruline otsus iga ettevõtte jaoks. Ükski majandustarkvara pakkuja pole huvitatud mitterahulolevast kliendist. Kuidas teha õige otsus? Selle jaoks on vaja vastata kahele küsimusele: millised on ettevõtte vajadused? Millised on ettevõtte ressursside võimalused raamatupidamisele kuluva aja ja raha suhtes? Samuti aitab raamatupidamistarkvara valikut lihtsustab erapooletu, st erinevate turul levivate raamatupidamisprogrammide levikust finantsiliselt mittesõltuva eksperdi kasutamine, kellel

Majandus → Majandus
16 allalaadimist
thumbnail
2
rtf

Ühiskonna sidusus

toeta riigi vahelesegamist majanduselusse. (Liberalism, konservatism, kristlik demokraatia) · Vasakpoolne ideoloogia: pooldab seda et riik sekkub majandusse, astemlist tulumaksu, suuri makse ja riiklikku toetust. (sotsiaaldemokraadid) Heaoluriik: · garanteerib kodanike poliitilised ja sotsiaalsed õigused. · vähendab ühiskonnaliikmete vahelist ebavõrdsust · Mudelid: Sotsiaaldemokraatia-riik on peamine heaolu pakkuja, kehtestaud kõrged maksud.(Rootsi, TAani ,Norra) Konservatism-riikliku toetust saavad palgatöölised. Tööpanus määrab heaolutaseme. KÕrgemapalgalised saavad suuremaid väljamakseid. (Belgia, Saksamaa) Liberalism- riigi ülsandeks on tagada suur tööhõive. Maksud väikesed, palk suur. (USA, Jaapan)

Ühiskond → Ühiskond
3 allalaadimist
thumbnail
5
pdf

Turg

Pakkujatele ei ole seatud mingisuguseid piiranguid turule tulemiseks ja sealt lahkumiseks. Hinnad kujunevad tururegulatsiooni vahendusel ja osalejatel puudub võime mõjutada turul kujunevat hinda. Turul osalejate võimet mõjutada hinda nimetatakse turujõuks. Turujõudu omavad monopoolsel turul osalejad. Hinnavõtja on turul osaleja, kes lepib turul väljakujunenud hinnaga ja ei kehtesta oma tootele madalamat ega kõrgemat hinda. Monopoli puhul on turul vaid üksainus pakkuja ning hind ei kujune turu toimel, vaid kehtestatakse pakkuja poolt. Tavaliselt on see kõrgem konkurentsi toimel turul kujunevast hinnast. Monopolide ohjamine ja nende turujõu piiramine on valitsuste majandusellu sekkumise põhjuseks. Oligopoolsel turul tegutseb väike arv vastastikku sõltuvuses olevaid ettevõtteid, kes konkureerivad omavahel. Oligopoolse turu iseärasusteks on kartellilepingute sõlmimine. Kartellilepingute sõlmimisega lepitakse kokku tootmismahtudes ja

Majandus → Majandus
26 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Turunduse konspekt

· Hinna dikaat- olukord, kus tootja määrab hinna; piirab jaemüüja kasumit · Hinna differents ­ kauba müüks erinevatele ostjatele erineva hinnaga · Dumping ­ turu hõivamine omahinnast madalama hinnaga · Eksitav hinnainfo · Hinnaregulatsiooni eiramine ­ riigi poolt kehtestatud hindade eiramine (elekter, post, vesi) 8. Konkurentsi vormid : · Monopol ­ turul on üks pakkuja, kes määrab hinna Riiklik monopol ­ hinna kehtestab konkurentsi amet · Oligopol ­ turu olukord, kus vähe pakkujaid ja valitseb hinnaliider, nt. Kütus- oht kartellide tekkimiseks · Monopilistlik konkurents ­ olukord, kus ühe toote osas on turul monopol; hästi lühiajaline. Nt uus toode kõrgema hinnaga · Puhas konkurents ­ palju konkurente ­ palju ostjaid palju müüjaid ­ võimalus kõrgemat hinda küsida puudub

Majandus → Majandus
18 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Eelavestamine, hinnapakkumine

HINNAPÄRING As Ilvese ehitus soovib objekti hinnapakkumist , mis asub aadressil Tallinn Lasteaia 3. Vaja teostada hoone postide taldmikud suurusega 70x70 cm ja 90x90 cm ning soklipaneelide paigaldus 100m2 .Konkreetsete tööde kohta leiab vajaliku ja täpsemat infot joonistelt nr. 1 ja nr. 3. Tööde liigid ja mahud on välja toodud alljärgnevas tabelis. Hoone postide taldmikud ja soklipaneelide paigaldus Töönimetus Materjal Maht Postide taldmikud 70x70 cm Betoon C30/37 50 tk Postide taldmikud 90x90 cm Betoon C30/37 20 tk Soklipaneelide paigaldus Betoon C30/37 100m2 Töö teostamise nõuded Kannvundamentide aukude asukohad määratakse telgristumiskohtade järgi. Aukude põhi viimistletakse käsitsi. Aukude põhjad niveleeritakse ...

Ehitus → Eelarvestamine
69 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Majandus ühiskonnas

Majandus- inimtegevus, mille eesmärk on tagada inimestele vajalike kaupade ja teenuste tootmist, vahetust, jaotust ja tarbimise võimalust. Majandusharu- Ettevõtted, mis toodavad sarnaseid ja pakuvad sarnaseid teenuseid.NT: energeetika, taimekasvatus,masinatööstus, haridus, turism. Majandussektor- Ettevõtted tegelevad tegelevad tooraine hankimisega loodusest (primaarne sektor ), tooraine töötlemisega (sekundaarne sektor) ja teenuste osutamisega (teenindus ehk tertsiaarne sektor). Majanduse 3 põhiküsimust- mida toota, kuidas toota kellele toota. Majandussüsteemid, iseloomustus, levik tänapäeva maailmas Majandussüsteem- majanduselu korraldamise viis riigis või ühiskonnas. Tavamajandus- toodetakse lihtsate tööriistade ja väikese tootlikusega, enamiku toodangust tarbib kohapeal ( Aafrika ja Aasia vaesemad kohad) Turumajandus- inimeste vabadus teha kasulikke otsuseid ja valikuid. Tunnuseks on konkurents. ( levinud arenenud riikides nt Jaapan ...

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
14 allalaadimist
thumbnail
32
pptx

Ettevõtluspoliitika toetamiseks rakendatavad meetmed

toetusmeetmete kättesaadavus kõigile VKE-dele • Ettevõtlusega alustamise lihtsustamine ja tegevuse soodustamine inkubatsioonikeskuste ja tööstusparkide loomise toetamise kaudu Ettevõtluse tugisüsteem: • EAS • EAS välisesindused • Maakondlikud ettevõtluse arenduskeskused • Ettevõtja infoportaal Aktiva • Teadus- ja arendusprojektid • EAS ja EL fondid EAS • Peamine ettevõtjatele suunatud toetus- ja arendusprogrammide pakkuja • Tagada ettevõtluse arenguks suunatud riiklike ja välisabi programmide, meetmete ning projektide efektiivne rakendamine Kredex • Parandada kapitali kättesaadavust VKE-le, pakkudes erinevaid garantiitooteid • Toetada eksportivaid ettevõtteid ekspordimahtude suurendamisel ja uute turgude hõivamisel • Suurendada eluaseme soetamiseks ja renoveerimiseks vajalike laenude kättesaadavust Maakondlike arenduskeskuste võrgustik

Majandus → Ettevõtlus
4 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Nõudmise ja pakkumise olemus.

suurenedes nõudlus kahaneb ja vastupidi. Kogus Hind kr. 5 5 4 10 3 15 2 20 1 25 Hind 25 20 15 10 Nõudlus. 5 0 1 2 3 4 5 Kogus. Nõudmise kõver on alati alanev kõver ehk negatiivse tõusuga kõver. y= -ax + b P= -aQ + b PAKKUMINE Pakkumine on selline kaubakogus, mida pakkuja soovib ja on võimeline turule tarnima (kohale viima) antud ajahetkel olemasoleva hinna juures. Pakkumise üldine seadus- kui peale kauba hinna on teised pakkumist mõjutavad tegurid püsivad, siis hinna kasvades suureneb ka pakutav kogus ja vastupidi. Kogus Hind kr 1 5 2 10 3 15 4 20 25 25 Hind 25 20 15 10 Pakkumine. 5 0 1 2 3 4 5 Kogus.

Majandus → Ettevõttlus
28 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Kvaliteedi kodutöö

Kui kaks firmat veavad sama kaupa sama hinnaga ning kui üks kahest firmast veab kaupa kiiremini seadmata kaupa ohtu, siis eelistatakse ilmselt seda firmat, kes teeb seda tööd kiiremini ehk siis kvaliteediga on lisaks eristumisele võimalik saavutada ka konkurentsieelis. Kvaliteet on tõhus tarbija ja margilojaalsuse kujundamise vahend, sest paljude tarbijate jaoks on just ennekõike tähtis kvaliteet ning kui firma oma tegevusega jätnud kvaliteetse teenuse pakkuja mulje, siis paljud kliendid eelistavad neid teistele firmadele. Kvaliteet võimaldab oma hinnale lisada kõrgema kasumi marginaali ehk kui firma tahab pakkuda kõrget kvaliteet, siis tuleb selleks teha ka kulutusi ning kuna paljude tarbijate jaoks on esmatähtis kvaliteet, siis on nad selle nimel valmis maksma ka natuke kõrgemat hinda. Teenindustaset transpordis iseloomustavad peamiselt järgmised kriteeriumid:

Logistika → Transpordi- ja laologistika
10 allalaadimist
thumbnail
8
docx

Tarbijakaitse II KT

· Lubadus likvideerida asjal esinev puudus paranduse,asenduse teel või muul viisil. Garantii vabatahtlikkusest tulenevalt on garantii andjal võimalus ise vabalt otsustada, kas ja millises ulatuses ta garantiid pakub. Müügigarantiist tulenevad õigused annavad tarbijale seega täiendavaid eeliseid, kuivõrd tal säilivad seadusest tulenevad õigused ning lisaks saab ta tugineda vabatahtlikus müügigarantiis lubatud õigustele. Seaduse mõtte kohaselt võib pakkuja poolt antav müügigarantii olla ka tasuline. Tasuline on garantii ka siis, kui tarbija peab puuduse kõrvaldamisel kandma omaosaluse. 6. Koduukseleping. Regulatsiooni kohaldamissfäär Koduukselepinguks nimetatakse võlaõigusseadusest tulenevalt sellist vallasasja üleandmise või teenuse osutamise lepingut, mille puhul majandus ­ või kutsetegevusega tegelev isik teeb tarbijale pakkumuse või ettepaneku alustada läbirääkimisi lepingu sõlmimiseks. Teine

Majandus → Tarbijakäitumine
13 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun