Otsingule "tervikuna" leiti 3917 faili

tervikuna on   sündi­ Eesti kihelkondade andmetel naiste keskmine 1808   abiellus   Eestimaa   kubermangus (Prantsusmaal   1,8   korda).   Eestis   toimus   üle­ muskordaja olnud natuke kõrgem ­  1871­75: vanus esmaabiellumisel 24­25 ja meestel 27­28 minek   prantsuse   tüübi   kohaselt,   1850­1940 34,7%o,1573 talurahva­paari, aastal 1810 juba   1876­80:   33,8%o,   1881­85:   31,5%o­ aastat.
21
doc

Toimetulek depressiooniga

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Sotsiaaltöö õppetool ST 3 KÕ 1 Marina Sepp TOIMETULEK DEPRESSIOONIGA Referaat Aineõpetaja: Mari Viik Mõdriku 2010 Sisukord Depressiooni mõistmine...

Sotsioloogia - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
83 allalaadimist
14
doc

Kunstiajalugu II kursus ehk 11 klassile

KUNSTIAJALOO II KURSUS Renessanss Itaalias (§ 5-11) 1) Mis sajanditel valitses renessanss-stiil? Renessansi stiil valitses Itaalias 14.-16.sajandil. 2) Too välja vähemalt kolm renessansiajastule iseloomulikku joont! * Humanism-maailmavaade, mis peab inimest kõrgemaiks äärtuseks. * Antiikkultuurist ja kunstist eeskuju võtmine. * Suurem ilmalikku...

Kunstiajalugu - Keskkool
293 allalaadimist
16
doc

Uimastid noorte elus: sõltuvuse põhjused ja ennetamine

TALLINNA ÜLIKOOL KASVATUSTEADUSTE INSTITUUT Anna Uimastid noorte elus: sõltuvuse põhjused ja ennetamine Referaat Tallinn 2010 Sissejuhatus Uimasti on kesknärvisüsteemi mõjutav aine, mis muudab tarvitaja käitumist, meeleolu ja taju (Wikipedia, http://et.wikipedia.org/wiki/Narkootikum ). Muu hulgas ar...

Arenguõpetus - Tallinna Ülikool
97 allalaadimist
8
doc

Mikro- ja makroökonoomika kodused ülesanded ja vastused

Mis on mikro ja makroökonoomika põhiline uurimisobjekt/-küsimus? Mikro- ja makroökonoomika uurib, kuidas ühiskond jaotab oma piiratud ressursse inimvajaduste rahuldamiseks./ Kuidas rahuldada inimkonna aina kasvavad vajadused meie piiratud ressurssidega. 2. Mis on mikroökonoomika? Mikroökonoomika...

Mikro- ja makroökonoomika - Tallinna Tehnikakõrgkool
840 allalaadimist
10
doc

Loomuõigus - referaat

3 Loomuõiguse mõiste........................................................................................................................4 Loomuõiguse tähtsus...

Õigusõpetus - Kutsekool
119 allalaadimist
7
doc

Ilutaimede hooldus: varajane veigela ja kare deutsia

Eesti Maaülikool Põllumajandus- ja keskkonnainstituut Kadi Mõttus Ilutaimede hooldus: varajane veigela ja kare deutsia Referaat aines 'ilutaimede kasutamine' Tartu 2011 VARAJANE VEIGELA Lühiiseloomustus Varajane veigela (Weigela praecox) on suvehaljas 1 - 1,5 meetri kõrgune varaõitsev põõsas, kes ei...

Ilutaimede kasutamine - Eesti MaaĂĽlikool
25 allalaadimist
3
docx

FĂĽĂĽsika Arvestus

Kuidas valgust kiiratakse? 1900 a Esitas kvantteooria, mille järgi valgust kiiratakse üksikute valgusportsjonite ehk valgusosakeste kaupa 2. Kuidas valgust neelatakse? Valgust neelatakse tervikuna 3.Mis on footon? Footon on valgusosake, valguskvant, kujutab endas valgusportsjonit 4. Footoni energia valem. Mis määrab ära footoni energia ? E= h x f Sagedus määrab ära footoni energia, mida suurem sagedu...

FĂĽĂĽsika - Keskkool
18 allalaadimist
4
doc

TuumafĂĽĂĽsika

Tuumafüüsika ­ füüsika haru, kus uuritakse aatomituuma ehitust ja selles toimuvaid protsesse · Tuuma löbimõõdu suurjusjärk on 10 (astmes) -14 m · Aatomituuma peamiste karakteristikute hulk kuulub elektrlaeng · Elemendi järjenr Mendelejevi tabelis on sama suur kui tuumalaeng · Lihtaine koosneb ühesuuruse tuumalaenguga aatomitest · Aatomituum koosneb prootonitest (pr) ja neutronitest (ne)...

FĂĽĂĽsika - Keskkool
6 allalaadimist
89
docx

Mikro- ja makroökonoomika konspekt

Mikro- ja makroökonoomika I loeng: Mikro ­ ja makroökonoomika põhimõisted · Mikro- ja makroökonoomika uurib, kuidas ühiskond jaotab oma piiratud ressursse inimvajaduste rahuldamiseks. · Mikroökonoomika uurimisobjektiks on küsimus kuidas kodumajapidamised ja ettevõted teevad majanduslikke valikuid piiratud ressurside tingimustes. ( · Mikroökonoomi...

Mikro- ja makroökonoomika - Tallinna Tehnikakõrgkool
354 allalaadimist
7
docx

Keskkonnakaitse ja säästev areng eksamiks

Keskkonnakaitse on ühiskonna , organisatsioonide ja üksikisikute tegevus, mille abil kaitstakse nii inimeste vahetut elukeskkonda kui ka loodust tervikuna inimtegevuse negatiivsete mõjude eest elujõulise keskkonna säilitamiseks. Keskkonnakaitse ülesanded: · Kuidas ennetada reostus? Kuidas vältida? Ökosüsteem on isereguleeruv ja arenev tervik, mille moodustavad toimumissuhete kaudu üksteisega seotu...

Keskkonna ökonoomika - Tallinna Ülikool
25 allalaadimist
6
docx

Renessanss muusika ajalugu

a. naelutas Martin Luther Wittenbergi lossikiriku uksele oma kuulsad 95 teesi. Protestantism on reformatsiooni tulemusena katoliku kirikust eraldunud kirikute ja usulahkude ühine nimetus Lutheri kavatsuseks polnud Rooma kirikust lahkulöömine Martin Luther säilitas oma liturgias katoliku missa põhiosad ega püüdnud seda muuta ka tervikuna rahvakeelseks. See võimaldas ka edaspidi kasutada ladinakeelset liturgilist muusikat, missaosi, motette ja gregoriuse laulu Luteri koraaliks kutsutakse Saksa protestantlikku kirikulaulu Humanism on inimese ja inimlikkuse väärtustamine, mis sai alguse hiliskeskaegses Itaalias ja levis varauusajal ka mujal Euroopas. Ars nova- lad. k. "uus kunst"muusikastiil Prantsusmaal 1320-1380 Trecento- nii nimetati Itaalia kultuuri 14. saj....

Muusikaajalugu - Kutsekool
5 allalaadimist
2
doc

Arutluse Hindamise Juhend

Arutlus ei vasta teemale – 0 punkti Töö struktuur 2 p 0 Kirjutamist on alustatud, töö ei vasta arutluse ülesehituse üldnõuetele. 1 Arutlus on osaliselt struktureeritud. 2 Teksti ülesehitus on arutluse üldnõuetele vastav (sissejuhatus, teemaarendus, kokkuvõte). Näited, faktid 4 p 0 Teemakohased näited ja/või faktid puuduvad või on mittetõesed. 1 On esitatud mõni teemakohane näide ja/või fakte, es...

Kirjandus - Keskkool
1 allalaadimist
4
odt

Muutused Eesti ühiskonnas esiaja lõpust kohanemiseni keskaja ühiskonnaga

Tema pinnalt on läbi käinud sakslased, rootslased, taanlased, liivlased, latgalid ning palju muid rahvaid. Esiajast saadik on toimunud siin palju muutusi, mis on viinud meie ühiskonda edasi nii tervikuna kui ka üksikute lülidena. Kogu see muutus ja kohanemine on taganud meile pääsu keskaega. 12. sajandil hakkas jõudude tasakaal Läänemere piirkonnas muutuma ning tänu usulistele erimeelsustele ja piiskop Meinhardi ülesandele Liivimaa ristiusustada, algas ristisõda. Eestlaste muistne vabadusvõitlus oli see, mis ühendas eestlasi ning pani neid meeskonnana tööle, olenemata kaotusest. Rahva jaoks peabki olema esmatähtis see, et rah...

Ajalugu - Keskkool
5 allalaadimist
8
odt

Interpunktsioon, kirjavahemärgistamine - reeglid

nt Marit Tarkin, 07.10.2014, Kuressaare Gümnaasium • Erinevaid määruseid (aeg – millal?, koht – kus?, viis – kuidas? jne) omavahel komadega ei eraldata. nt Olen sündinud Kuressaares 5. märtsil. II LAUSELÜHENDID Lauselühendid on öeldiseta sõnarühmad, mis tervikuna on lauses määruse rollis. 1. nud- ja tud-lauselühendid eraldatakse ALATI KOMAGA. nt Kogu töö edukalt lõpetanud, läksin koju venda hoidma. nt Kõik õpilased, edukalt töö sooritanud, läksid sööklasse. nt Kogu söök söödud, mindi õlut jooma. 2. des- ja mata-lauselühend (NB! Tuleb jälgida põhisõna asukohta lauselühendis) • Kui des- ja mata-vorm on lauselühendis esimeseks sõnaks, s...

Eesti keel - Keskkool
14 allalaadimist
2
doc

Nimetu

2. Põhilised argumendid väite kinnituseks. Descartes´i doktriin ei suuda defineerida keha ja vaimu vahelist seost. Tema väide keha ja vaimu kohta on kategooriaviga. See esitab mentaalse elu fakte, nagu kuuluksid need ühte loogilisse tüüpi, kuigi nad kuuluvad teise. Kategooriaviga tähendab näiteks seda, et erinevad asutused koosnevad erinevatest allüksustest, mida nimetatakse sellest asutusest erinevate nimetustega, aga nad tervikuna tähendavad sedasama asutust. Samamoodi tuleks tõlgendada ka keha. Kuna inimese keha on keerukalt organiseeritud üksus, siis peab ka vaim olema üks teine keerukalt organiseeritud üksus, ehkki teistsuguse ülesehitusega. Inimkeha on eriline masinavärk, sest mõnd ta toiminguist kontrollib seesmine masinavärk. Ta on nähtamatu, kuuldamatu, tal puudub suurus ja mass. Inimese vaimu ja mõistuslikkust ei saa hinnata välise vaatluse kaud...

Filosoofia põhiprobleemid -
1 allalaadimist
32
docx

Autode heitgaaside sisaldust käsitlevad normid Euroopas ja USAs. Heitgaaside mõõtmine. Heitgaasinormid Eestis

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Mehaanikateaduskond Masinaehituse instituut Autotehnika õppetool Autode heitgaaside sisaldust käsitlevad normid Euroopas ja USA-s. Heitgaaside mõõtmine. Heitgaasinormid Eestis Tallinn 2015 Sisukord Sissejuhatus...

Autode tehnonõuded - Tallinna Tehnikakõrgkool
8 allalaadimist
4
docx

Eluslooduse organiseerituse tasemed

Seetõttu on elusloodus jaotatud eri tasemeteks. Iga haru on keskendunud mingi taseme uurimisele, et tulemus oleks efektiivsem, kasutatakse iga haru puhul just sellele sobivaid meetodeid. Eluslooduse esimene tase on molekuli tase, kuigi molekulid ise koosnevad aatomitest ja molekulidel endil elu tunnused puuduvad. Molekulaarbioloogia uurib elu molekulide tasemel ning termin võeti kasutusel...

Bioloogia - Keskkool
2 allalaadimist
6
docx

Elementaarlaeng ja keha elektrilaeng

 Tuuma elektrilaeng on suuruselt võrdne kõikide prootonite elektrilaengute summaga.  Elektronide arv aatomis on võrdne prootonite arvuga tuumas.  Kuna prootonite ja elektronide elektrilaeng on suuruselt võrdsed, on aatomi elektronkatte negatiivne laeng suuruselt võrdne aatomituuma positiise laenguga  Aatom on tervikuna elektriliselt neutraalne.  Aatom võib elektrone juurde haarata või neid loovutada.  Elektrone loovutanud aatomist tekib positiivne ioon, millel on positiivne elektrilaeng.  Elktrone juurde haaranud aatomist tekib negatiivne ioon, millel on negatiivne elektrilaeng  Elektriseeritud kehal on neutraalse kehaga võrreldes kas elektronide üle- või puudujääk.  Laetud keha elektrilaeng on võrdne elementaa...

Füüsika - Põhikool
6 allalaadimist
14
pdf

Toitained, toit ja tervis

sesüsteemide kõhrede, luude, nägemiskes, naha, limaskestade tugevndamiseks, limaskestade kõhrede, luude, normaalseks sugurakkude normaalseks limaskestade arenguks, normaalseks arenguks, normaalseks D-vitamiini vajame arenguks, K-vitamiini on vaja arenguks, organsmis tervikuna B1- vitamiini vajame vere hüübimiseks, D-vitamiini vajame eriti aga luudes närvirakkude B2-vitamiini vajame organsmis tervikuna kaltiumi-ja ainevahetuseks, toitainete eriti aga luudes fosforiühendite ajutegevuse ja mälu lagundamiseks, kaltiumi-ja ainevahetuseks, häireteta rakuhingamisel fosforiühendit...

Toit ja toitumine - Põhikool
4 allalaadimist
9
docx

Suremine

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Õenduse õppetool Õ15 SUREMINE Referaat Tatjana Buksha Anna Anufrijeva Kristina Vaher Ksenia Zurina Aljona Gubkina Tallinn 2017 Sisukord: Sissejuhat...

Meditsiin -
1 allalaadimist


Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !