Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge

"sektor" - 1001 õppematerjali

sektor e. Avalik e. Riigisektor (Ühiskonna Tartu linna- ja maavalitsus, justiitministeerium juhtumine ja korraldamine)(Poliitika) 2.Sektor e.era.e turundussektor (oü, as, fie) Playtech, Am Company (Majandus ja kasum) 3.Setkor e. Mittetulundus sektor (MTÜ, SA, „Teeme ära“ Selts, KÜ)
thumbnail
2
doc

Avalik Sektor

Avalik sektor-nt Paide linnavalitsus,Järvamaa maa valitsus,riigikogu.Erasektor-AS Järva teed,AS Paide vesi, FIE Marika Tuisk.Kolmas sektor e. mtü-Ristiku korterite ühitstu.Valdkonnad:poliitika,majandus,kultuur,õigus,moraal,ko daniku ühiskond.Kodanikuühisk.on avaliku elu sektor,mille raames tegutsevad mittepoliitilised kodanikuorganisatsioonid ja ühendused.Ühiskondlik elu on elu perest ja kodust väljaspool.Eraelu tähendab indiviidi isiklikku elukorraldust( pere,kodu,sõpruskond,).Kommunikatsioon- suhtlemine, sotsiaalne protsess,mis seob ühiskonna-selle valdkonnad,paikkonnad,inimgrupid tervikuteks.Massikommunikatsioon-massisuhtlus on info ühiskondlik korraldus,mille käigus tehniliste vahenditega levitatakse teavet suurele rahvahulgale.Massimeedium- massikommunik

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
99 allalaadimist
thumbnail
19
ppt

Avalik sektor ja erasektor

Avalik ja erasektor · Avalik sektor e Riik ­ institutsioonide kogum, mis korraldab valitsemist. Riigi tunnused: · kontroll territooriumi üle ­ maismaa, maapõu, õhuruum, territoriaalvesi, lipu all sõitvad laevad, diplomaatilised esindused. · Elanikkond ­ elab sellel maa-alal ja allub seadustele. · Suveräänne (täielik sisemine ja väline iseseisvus) riigivõim - sõltumatu võimu teostamine. Võim kehtestab õiguskorra ­ riigi otsused vormistatakse kirjalike õigusnormidena. Riigi ainuõigus: · Kehtestada seadusi · Koguda makse · Rakendada sundi Riigi institutsioonid on avalikud ­ vastutavad otsuste eest: · seadusandlikud institutsioonid · täidesaatvad institutsioonid · kohus · keskpank · järelvalveinstitutsioonid ­ riigikontroll, inspektsioonid, õigusvahemehed (ombudsmanid) Riigiasutustele iseloomulikud tunnused: · kindel sisemine struktuur ja hierarhia · moodustata...

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
102 allalaadimist
thumbnail
10
docx

HARIDUS JA KOLMAS SEKTOR

......................................................... 3 3.KOV JA HARIDUS.......................................................................................... 5 4.ERASEKTOR JA HARIDUS..............................................................................7 6.KODANIK JA HARIDUS.................................................................................. 8 1.KOLM SEKTORIT Inimeste elu koosneb vajadusest. Meie vajaduste täitmisel osalevad 3 sektorit: avalik sektor, kolmas sektor ja erisektor. Kolmas sektor pakkub meile erinevaid üüritusi või 2 vabatahtlikku tegevuse, millised on suunatud sotsiaalseintegratsioonisse ja ühiskonna heaolu hoolitusesse. Erisektor koosneb ettevõtlustest, millised pakkuvad meile erinevaid tasuliseid toodanguid ning teenuseid. Ja viimane on avalik sektor. Avalik sektor reguleerib inimeste elu ning teatud avalikud teenused. See sektor pakkub meile meditsiini, turvalisust, haridust.

Ühiskond → Ühiskond
5 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Ühiskond

Ühiskond- suurte inimhulkade kooselu korrastatud viis Pluralism ­ 1) mitmekesisus, paljusus, mis võib iseloomustada ühiskonna sotsiaalset ehitust, parteistumist, vaimukultuuri; demokraatliku ühiskonna iseloomulik tunnus; 2) USA poliitikateaduse koolkond, mille kohaselt pole nüüdisdemokraatias enam ühte kindlat võimueliiti, vaid võim jagatakse huvigruppide vahel läbirääkimiste ja kokkulepete alusel. Avalik sektor /riiklik/valitsus- Ühiskonnaelu korraldamine Raudteed, post, televisioon, energiavõrgud. Koolid, haiglad, pensioniametid, kodakondsus- ja migratsiooniametid. Koosneb riiklikest ja avalik-õiguslikest institutsioonidest(need ei allu otseselt riigile). Erasektor /majandussektor Ühiskonnaliikmete varustamine Aktsiaseltsid, pangad, osaühingud. Kolmas / kodanikuühiskond/ mittetulundus- Kodanikualgatuse teostamine, huvide esindamine, vabatahtlik, ei tule võimule

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
58 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Avalik sektor, erasektor, kodanikuühiskond jne

Erasektor tegutseb majanduse ja tootmisproduktide jagamisega e turuga. Moodsas ühiskonnas riik majandusega ei tegele. Riik loob majandustegevuseks vajalikud tingimused. -õigusliku keskkonna -(laenu) krediidi saamise võimalus -välisinvesteeringute hankimine. Eestis on erasektoris hõivatud umbes 2/3 ja avalikus sektoris kolmandik palgatöötajatest. Keskmiselt on arenenud riikides avalikus sektoris tööl umbes viiendik kogu tööjõust. Kodanikuühiskond On ühiskonna sektor ,kus eesmärgiks pole valitsemine või kasumi teenimine. See on vahelüli avaliku sektori, ärisektori ja inimeste eraelu vahel. Tänapäeval on kodanikuühiskond vastandatud mõistetele barbaarne, vähearenenud või totalitaarne ühiskond. Kodanikuühiskond saab tekkida siis , kui on olemas õigusriik, kehtivad kodanikuõigused ja ­ vabadused. Nüüdisdemokraatia vaatleb kodanikuühiskonda. Poliitilises tähenduses, st tõeline dem vajab lisaks valimisele ja erakondadel tegevusele teisi

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
226 allalaadimist
thumbnail
1
doc

12.kl Sp

Sotsiaalse heaolu tagamisel esmatähtis traditsiooniline kooslus- suguvõsa, naaberkonna, kirikukoguduse, seltside ja tööandja roll. Pehmem haru on kristlik demokraatia. Vasakpoolsed ideoloogiad: enamlevinud sotsiaaldemokraatia, majanduse riigistamist ning rikkuse võrdset jaotamist inimeste vahel nim kommunismiks. Keskseks väärtuseks on võrdsus e võrdsed võimalused kõigile. Majanduses pooldatakse segamajandust, erasektori kõrval eksisteerib riiklik sektor. Valitsus reguleerib majandust mis peab vältima suuri toimetulekuerisusi ühiskonnakihtide vahel. Suurema tulu saajad peavad maksma kõrgemaid makse. Riik peab pehmendama turukonkurentsi mõju ning tagama igale inimesele väärika elatustaseme. Peamised heaolureziimid: konservatiivne heaolumudel orienteerub töötavale inimesele, kelle palk ja sotsiaaltagatised peaksid katma kaülalpeetavate pereliikmete vajadused. Sotsiaaldemokraatlik heaolumudel seostub tänapäeval Skandinaaviaga

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
179 allalaadimist
thumbnail
5
doc

Mõisted

tuludelt tuleb maksta rohkem (suurem protsent) makse Autoritaarne riik ehk autokraatia ­ valitsemisvorm, mille puhul riigivõim on ühe isiku käes, puuduvad tema võimu piiravad riigiorganid Avalik arvamus ehk ühiskondlik arvamus ­ inimeste suhtumine ühiskondlikku tegelikkusesse Avalik elu ehk ühiskondlik elu ­ ühiskonna osa, kus suhteid reguleerivad õigusnormid ja õigusaktid; ühiskondliku elu vastand on eraelu Avalik sektor ­ ühiskonna osa, mille moodustavad riigi- ja omavalitsusasutused, ressursid ja tegevus; avaliku sektori tegevuse põhieesmärgiks on tagada riigi tõhus toimimine. Avalikkus ­ demokraatliku ühiskonna liikmed, kes omavad poliitilisi ja kodanikuõigusi Avalik poliitika ­ inimese ogapäevase elu ja toimetulekuga tegelev poliitika liik. N: elamupoliitika, keskkonnapoliitika, sotsiaalpoliitika, hariduspoliitika

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
649 allalaadimist
thumbnail
20
docx

Valitsemine

 Kesk-Euroopa mudel-inimene peab ise endale heaolu tagama  Katoliku e Lõuna-Euroopa mudel-perekond peab ise hoolitsea oma vähem hakkama saavate sugulaste eest  Anglo-Ameerikalik e liberaalne-inimene ise on riski võtja v kaotaja Valitsuse hindamise alused: Valijad kalduvad tagasivalimistel premeerima valitsusi, kes suudavad edendada järgmisi valdkondi: Stabiilsus ja kord, aineline heaolu, kodanikuõigused, demokraatlikkus AVALIK SEKTOR Väljakujunemine: Luuakse hübriidorganisatsioone, mis ühendavad sektorite tugevaid külgi. VALITSUSASUTUSED JA AVALIKU SEKTORI ORGANISATSIOONID Rööbiti demokraatia arenguga on toimunud ka bürokraatia areng. Selle käigus on muutunud avaliku sektori struktuur. Riik teostab võimu lisaks legitiimse domineerimisele ka koordineerimise ja mobiliseerimisega. Seetõttu on avalikussektoris palju eritüübilisi asutusi. Valitsusasutustel on selged rollid

Politoloogia → Politoloogia
6 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Energiamajandus

Eesti majanduse spetsialiseerumine: energiamajandus, keemiatööstus, toiduainetetööstus, metsatööstus, ehitusmaterjalitööstus. Hankiv sektor: põllumajandus, kalandus, jahindus, maavarade kaevandamine Töötlev sektor: toiduainete tööstus, elektroonika-, auto-, keemiatööstus jt Teenindav sektor: toitlustamine, turism, haridus, meditsiin, transport Energiamajandust on vaja elektri, soojuse ja mootorikütuste tootmiseks. Seda on vaja energialiikide tootmiseks, ilma milleta me elada ei saaks. Soojuselektrijaamade eelised: kohalik tooraine puudused: tekib palju tuhka, (õhu) reostus Hüdroelektrijaamade eelised: vesi on taastuv loodusvara/energiaallikas puudused: paisu purunemisel võib tekkida üleujutus; vee tase ja vooluhulk võivad aasta jooksul

Geograafia → Geograafia
2 allalaadimist
thumbnail
5
doc

KORDAMISKÜSIMUSED ÜHISKONNAÕPETUSE KTKS

institutsioonid? Põhi ül ­ tagab ühiskondliku heaolu ja riigi toimimise Riigi tunnused ­ Riik on alati seotud võimu teostamisega, riigivõim on ülimuslik ja sõltumatu. Riigi otsused vormistatakse kirjalike õigusnormidena ning need on kõigile siduvad. Riik omab kontrolli kindla territooriumi üle. Riigi institutsioonid on avalikud, vastutavad kollektiivselt otsuste tegemise ja elluviimise eest. 3. Miks avalik sektor on laiem mõiste kui riik? sest avalik-õiguslikud asutused ei allu otseselt riigile, vaid korraldavad oma tööd iseseisvalt. 4. Selgita erasektori põhijooni ja eesmärke Ettevõtted kuuluvad erakapitalile, eesmärk kasusaamine ja eraomandi kujunemine 5. Millised on erasektori ja riigi suhted? Erasektoril tuleb arvestada avaliku sektori, täpsemalt riigi ettekirjutistega maksude, tegevuslubade, kauplemise, keskkonnahoiu või muude küsimuste kohta.

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
36 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Majandusõpetus

*hulgi ja jaekaubandus ­ OÜ Elektra *hotellid ja restoranid ­ Villa Theresa *transport,laondus ja side ­ Pärnu Bussipark *ilu ja isikuteenindus ­ OÜ Kristina Matsiselt *finants vahendus,kinnisvara ja muu äriteenus ­ OÜ UUSMAA *riigi valitsemine,sotsiaaltöö,haridus ja tervishoid - Väike-Maarja Gümnaasium Ülesanne Vilja kasvatus (primaar sektor) (põllumajandus) vilja jahvatamine (sekundaar sektor) ( leiva küpsetamine(tertsiaarsektor) leiva müük(tertsiaarsektor) Avalik sektor 1)Avalik sektor on riigi asutused ja kohalikud omavalitsused.Kelle ülesanne on pakkuda erinevaid ühis hüvisid(riigi poolt pakutavad kaubad ja teenused).Valitsusena käsitleme me selles peatükis laiemalt kogu avalikku sektorit, mis koosneb lisaks keskvalitsusele ka kohalikest omavalitsustest ja mitmetest kasumit mitteataotlevatest organisatsioonidest ning riiettevõtetest. 2)Tänapäevastes demokraatlikes ühiskondades võib valitsuse majanduslikud ülesanded kokku võtta järgmiselt:

Majandus → Majandusõpe
15 allalaadimist
thumbnail
6
docx

TÖÖLEHT Diagrammid ehk joonised

TÖÖLEHT Diagrammid ehk joonised 1. Diagramme kasutatakse mittepidevate arvandmete esitamiseks. 2. Sektordiagrammi valime siis kui tahame näidata osakaalu tervikus (midagi on 100 %). Iga sektor näitab vastava kategooria osa tervikust. 3. Teadustöös ei ole sobiv kasutada ruumilisi diagramme, sest ruumilised diagrammid on visuaalselt petlikud (sektori tegelik osakaal tervikus ei ole hästi arusaadav). 4. Tulpdiagramm diagramm sobib objektide omavaheliseks võrdlemiseks 5. 6. Lintdiagramm ehk ribadiagramm 7. See annab ülevaate nende jaotumisest esinemissageduse. 8. Chart Title 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

Tehnoloogia → tehnomaterjalid
2 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Ühiskond ja selle valdkonnad

Ühiskonna KT Mis on ühiskond? Ühiskond on inimeste kooselu vorm, mida iseloomustab kihistumine ja pluralism. Mis on ühiskonna valdkonnad? Majandus: tootmine ja kauplemine Poliitika: riigi kordineerimine ja juhtimine Kultuur: inimese poolt loodud materiaalsed ja vaimsed väärtused Millised on ühiskonna sektorid? I ­ avalik sektor, koosneb võimuasutustest ja omavalitsustest, eesmärk on riigi toim. II ­ erasektor, koosneb eraettevõtetest, eesmärk kasumi teenimine III ­ mittetulundussektor, koosneb mittepoliitilistest kodanikuorganisatsioonidest, eesmärk töökohtade pakkumine, riigivõimu kontrollimine, meelelahutus Mis on kommunikatsioon? Ühiskonna osa, mis iseloomustab info levikut ja seob riigi tervikuks Kommunikatsiooni ül: Majanduse edendamine, riigi sidumine üheks tervikuks, inimeste teavitamine

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
17 allalaadimist
thumbnail
18
docx

AVALIKU HALDUSE REFORM

ei saa eelnevat erasektoriga samale tasandile seada. Mahukama haardega süsteem kasutab resursse teisiti ja seda tuleks ka teiste kriteeriumite läbi hinnata. Alles põhjuste mõistmise järel saame luua võimalused aluste esitamiseks, mis kujundavad meie arvamust parenduste väljatoomiseks. Põhimõttelised erinevused ei loo selleks viljakat tausta, aga seda enam on võimalus probleemset pinnast laiemalt uurida. (Sorensen 2002, 261) Poliitilistest mõjutustest sugetud avalik sektor peab oma teenuste pakkumisel ja suhtluses tarbijatega suuresti alluma juriidilistele ja formaalsetele piirangutele. Keerulised eesmärgid, üksikisikut tihtipeale mitte kaasavad asutused ja laiahaardeline süsteem ei tekita küllaldaselt kindlust. (Sorensen 2002, 262) “Inimesed ootavad, et avalik võim teeks õiglasi otsuseid ning vastutaks demokraatlikult valitud kogude eest” (Allisson, 1979 viidatud Sorensen 2002, 263).

Sotsioloogia → Sotsioloogia
8 allalaadimist
thumbnail
6
pdf

Maailmamajanduse eksami küsimusi

MAAILMA mAjandus 5 küsimust Dickensi raamauga tutvuda! 1 küsimus kultuurist, kes võimul, 2 teooria, 3 riigid ja transnatsionaalid-mis moodi eristuvad jaapanlased upsakatest jänkidest, kaks küsimust harude kohta-energia kaevandamine/tööstus, teenused. Mis on sektor üldiselt, mahud, olulisus, paiknemine, spetsiifika, demokratiivsed strateegiad ja riiklikud poliitikad. Tekstiil ja õmblustööstus- milliseid strateegiaid inimesed kasutavad- meedia, turu eelis. Suuremate firmade ära nimetamine. Kas kasvav või kahanev sektor, algas tugevalt. Kes on tugevad laevatööstus, lõuna-korea-tugevad laevad (mng levad?)kallimad tööd ja hiina-lihtsad laevad, odavad tööd. Ka euroopas laevad. Norra- Varustus laevad, et nafta tankrile minna. Kruiisi laevad samuti

Majandus → Maailma majandus
7 allalaadimist
thumbnail
1
txt

Ühiskonna eksam

Inimene ja hiskond 1.hiskond- tervik, mille valdkonnad on omavahel seotud ja mjutavad ksteist. Avalik sektor Erasektor Kolmas sektor nt. vallavalitsus nt. hotell nt. noortekeskus Kodanikud ja demokraatia Tingimused, et tiskasvanu saaks taotleda kodakonsust: 1)Eesti keele algtaseme eksami sooritamine 2)Phiseaduse ja kodakonsusseaduse tundmise eksami sooritamine 3)Antud isik on Eestis elanud vhemalt viis aastat Erakondade tegevuse eesmrk on saada vimule. Riigikogus on praegu esindatud 4 erakonda. Valitsuskoalitsiooni moodustavad I.R.L ja Reformierakond. Opositsiooni moodustavad Keskerakond ja SD. Demokraatia: 1

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
6 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Ühiskond, majandus

Ühiskonna konspekt I Ühiskond - süsteemne tervik, mille üksikud valdkonnad on omavahel seotud ja mõjutavad üksteist. Majandus - ühiskonna eluvaldkond, mis tegeleb tootmise, müümise, vahendamise, panganduse, turustamise ja teenindusega. AVALIK SEKTOR - Poliitika - Riik ERASEKTOR - Majandus - Turg KOLMAS SEKTOR - Kodanikuühiskond - Kodanikuühendused ERAELU - Kodu - Pere Kommunikatsioon - suhtlemine. vormid: vahetu, massisuhtlus, interaktiivne. Tsensuur - kui meedia kontrollib valitsust. Iive - rahvaarv. positiivne iive - rahvaarv, mis suureneb sündimuste poolest. negatiivne iive - rahvaarv, mis väheneb surma poolest. Rahvus - näitab inimese põlvkonda ja päritolu vanemate ja vanavanemate järgi.

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
45 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Linnade laienemine ja sisestruktuur

Linnade laienemine ja sisestruktuur Linnad jagunevad sektoriteks, mis kujunevad sõltuvalt ma hinnast ja keskuse kaugusest. Vanades ühe keskusega linnades eristatakse järgmisi linnaosi: 1.kesklinn, 2.üleminekupiirkond, 3.vana tööstuspiirkond, 4.madala maksumusega elurajoonid, 5.kõrge maksumusega elamurajoonid, 6.uuskeskus, 7.uus tootmise piirkond, 8.uus tööstuspiirkond, 9.vanad ja keskklassi elamurajoonid, 10.eeslinn ja 11.regeneratsiooniala endises agulis või tööstusalal. Kesklinnast mis on parima kättesaadavusega saab kaubandus- ja kontoritsoon ehk nn. Ärila Linna sisestruktuuri mudelid ühe keskusega ühe keskusega ringmudel sektormudel mitme keskusega sektormudel Kesklinna ümbritseb harilikult üleminekutsoon, varasem agul ja tööstusvöö segahoonestuse, elamute, kontorite, kaupluste ja teenindusettevõtetega. Põllumajandusajastu linn: Iseloo...

Geograafia → Geograafia
54 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Geomeetrilised valemid

Valemid Ruut Ruut Kolmnurk Kolmnurk kus Täisnurkne kolmnurk Täisnurkne kolmnurk Ringjoon, ring, sektor Ring , C on ümberringjoone pikkus , S on täispindala , Ss on sektori pinda , l on sektori kaare pikkus Ristkülik Ristkülik Romb Romb Näited 1. Rombi ümber asetseb minimaalse suurusega ring. Leia mitu korda on romb ringist väiksem, kui antud on rombi lühem diagonaal ja alus. Vastus: Romb on ringist korda väiksem.

Matemaatika → Matemaatika
56 allalaadimist
thumbnail
3
doc

ÜHISKONNA SIDUSUS

majanduslikku arengut. Kodanikuühiskond on omamoodi vahelüliks avaliku sektori, ärisektori ja inimeste eraelu vahel. Nüüdisdemokraatia analüüsides võib eristada kahte peamist lähenemisviisi: Esimene rõhutab, et tõeline demokraatia vajab lisaks valimistele ja erakondade tegevusele veel teisigi kanaleid rahva kaasamiseks otsustamisse. Teine lähenemisviis peab silmas kodanikuühiskonna majanduslikku mõõdet. Sellisel juhul kasutatakse tavaliselt sõnu mittetulundussektor või kolmas sektor. Mõnikord peetakse kolmandast sektorist rääkides silmas selle koostisosi. Eestis on neid kolme liiki: mittetulundusühingud (MTÜ-d), sihtasutused (SA-d) ja seltsingud. KOLMANDA SEKTORI ORGANISATSIOONID EI TOHI KASUMIT OMA LIIKMETELE VÄLJA JAGADA. Põhimõtted, millest riigi ja kodanikuühenduste suhted peaksid lähtuma: · Kodanikuühiskond on ühiskonna mitmekesisuse hoidja, sest selle kaudu leiavad väljundi erinevad huvid ja ühiskonnagrupid

Ühiskond → Ühiskond
19 allalaadimist
thumbnail
46
docx

Linna- ja ruraalgeograafia kordamisküsimuste vastused

MAAKOHAD KLIENTALISTL Äärealad, kus domineerib põllumajanduslik produktivism, kuid mis suures IKUD sõltuvuses toetustest (EL vahenditest) MAAKOHAD PÕLLUMAJANDUS JA PRIMAARSEKTOR (L6).  Põllumajanduse tähtsus Euroopa Liidus: põhilised kontrollarvud (suurusjärgud). põllumajandus kasutab otseselt 42% EL-i maismaast põllumajanduse ja toiduainete sektor: 15% EL-i tööstuse kogutoodangust ja 2,5% EL-i SKTst põllumajanduse ja toidutootmise sektor on suuruselt kolmas tööandja Euroopas (üle 15 miljoni töökoha) EL on suuruselt esimene toiduainete eksportija ning teine importija maailmas  Sotsialistliku põllumajanduse pärand. Põllumajanduse tootmismahtude pidev kasv: * Eesti roll N.Liidu tööjaotuses ja kvaliteet N

Geograafia → Geograafia
5 allalaadimist
thumbnail
5
docx

INFOOTSING ANDMEBAASIDEST

Seeläbi välditakse valitsus asutustele liigse riski võtmist. Põhjus miks avalik- ja erasektori koostöö on valitsusautuste jaoks palju ohtlikum on see et , kui kahe firma vahelises koostöös, firmad üldjuhul on üksteisega tutavad, siis valitsusasutused firmadest väga palju kokkupuutunud ei ole. Koostöö teeb keeruliseks ka fakt et, asutused peavad jääma alati formaalseks. Peamine uurimusküsimus oli millisel moel, kui üldse, mõjutab sektor milles partneris asuvad, avaliku- ja erasektori koostööd. Tulemuseks ja järeldused olid need, et avaliku- ja erasektori vahel on koostöö keerulisem kui kahe avaliku sektori asutuse vahel või kahe erasektori firma vahel, kuna avalik sektori peab väga jälgima, kellega nad koostööd teevad. Avalikus sektoris asuv partner ei saa nii vabalt toimetada, kui erasektoris olev partner, kuna avaliku sektori asutustel on seatud mitmeid piirangud

Õigus → Asjaõigus
9 allalaadimist
thumbnail
12
docx

Ühiskond ja selle areng

Reimer 4. Ühiskonna avalik- ja erasektor: 4.1. Ühiskonna mõiste ja põhikomponendid: · Ühiskonnaks nimetatakse suurte inimhulkade kooselu korrastatud viisil. Ühiskonnast rääkides saab eristada mitmetest valdkondadest nagu poliitika, majandus- ja sotsiaalsfäär, kultuur, õigus, moraal. · Kaasaja ühiskonna struktuur moodustub kolmest peamisest sektorist: - Esimene e avalik sektor ­ ühiskonnaelu korraldamine (riigi- ja omavalitsusasutused). - Teine e erasektor e tulundussektor ­ tootmine ja kauplemine (eraettevõtted). - Kolmas e mittetulundussektor e kodanikuühiskond (kodanikuorganisatsioonid ja ühendused). · Mida mitmekesisem on ühiskond, seda elujõulisem ta on. Ühiskond, mis on liialt ühetaoline (vaesuselt, usult, ilmavaatelt) on tavaliselt vägivallaga loodud (nt

Ühiskond → Ühiskond
48 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Ühiskonna sidusus

Ühiskond on suurte inimhulkade kooselu korrastatud viis.  Esimene ehk avalik sektor (riigi-ja omavalitsusasutused) nt Eesti Energia  Teine ehk erasektor (eraettevõtted) tulu,töökohad,kasum nt: Grossi toidukaubad  Kolmas ehk mittetulundussektor (kodanikuorganisatsioonid ja – ühendused) tulu pole eesmärk, eesmärgiks ühiskonna parandamine. Pluralism demokraatias- pluralism ehk vaadete rohkus on oluline demokraatias, sest siis on rohkem arvamusi ühe teema kohta ning suudetakse teha otsuseid mis meeldivad kõigile. Nt

Ühiskond → Ühiskond
2 allalaadimist
thumbnail
5
doc

Ühiskond- küsimused

1) Kindel sisemine struktuur ja hierarhia 2) Moodustatakse riigi poolt õigusakti alusel ja kindlate ülesannete täitmiseks 3) Saavad oma tegevuseks raha riigieelarvest 4) Töötajaskonna moodustavad palgalised riigiametnikud 9. Milles seisneb avalik haldus? Riigi ja omavalitsuste plaanipärane igapäevane tegevus, et ellu viia poliitikas püstitatud eesmärke. Esile ongi tõusnud avaliku haldust korraldavad institutsioonid (sotsiaalkindlustusamet, maksuamet). 10. Miks avalik sektor on laiem mõiste kui riik? Sest tänapäeval pole enam mõtet kõiki ülesandeid avalikus sektoris lahendada. Otstarbekas on jagada neid ülesndeid avalik-õiguslike asutustega, asutused mis ei allu otseselt riigile vaid korraldavad oma tööd ise. Näiteks raviasutused, ülikoolid, ringhääling ja TV. Kõik on riigile vajalikud ja saavad riigilt toetust, samas aga korraldavad oma asju ise. 11. Erasektori ja riigi suhted; peamised teooriad ning nende teooriate peamised erinevused

Ühiskond → Ühiskond
75 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Individuaal ül. Joonised

Joonised Joonis 1. Komponentide pealekandmismasin 1 - Pneumaatiline sektor 2 - Ohulüliti ja pistik 3 - Toiteallikas 4 - Teine ohulüliti ja pistik 5 - Esimese operaatori töökoht 6 - Teise operaatori töökoht Joonis 2. CPP pea 20 segmendiga 1 ­ Surutud rõhu ühendus 20 nozzli(segmendi) jaoks 2 ­ Tähemootor 3 ­ Juhtskeem komponentide haaramiseks ja paigaldamiseks 4 ­ Komponentide sensor 5 ­ Segmentide õlitamiskoht 6 ­ Mootori täht 20 segmendiga 7 ­ Komponentide kaamera 8 ­ Vaakumgeneraator 9 ­ Voolu jaotusplaat Joonis 3. Feederite laud

Masinaehitus → Automaatika alused
12 allalaadimist
thumbnail
6
doc

Muutused maailmamajanduses

3. TEEMA: Muutused maailmamajanduses (Rmt. lk 62-75) 27.11 Test + Aafrika riigid kaardil Allteemad: 1. Muutused majanduse struktuuris ja hõives. 2. Tootmist mõjutavad tegurid ning muutused tootmise paigutuses. 3. Rahvusvahelised firmad. 4. Autotööstus Põhimõisted:  majanduse struktuur – majanduse koosseis; majandus koosneb 3 (4) põhisektorist, mis omakorda koosnevad erinevatest ühttüüpi majandusharudest. o primaarne e. hankiv sektor – siia kuuluvad loodusvarade hankimisel põhinevad tegevusalad: maavarade kaevandamine, põllumajandus, kalandus, metsandus, jahindus o sekundaarne e. töötlev sektor – primaarse majandussektoritoodangut töötlevad majandusharud: energeetika, metallurgia, masina-, keemia-, toiduainete- ja kergetööstus o tertsiaarne e. teenindav sektor – mitteaineliste hüvede tootmine, ühiskonda

Majandus → Majandus
10 allalaadimist
thumbnail
5
docx

Ühiskonna kontrolltöö - Ühiskonna sidusus

ÜHISKONNA SIDUSUS ÜHISKONNA KOTROLLTÖÖ 1.Ühiskond ÜHISKOND on suurte inimhulkade kooselu korrastatud viis. Ühiskonnale on iseloomulik mitmekesisus ehk pluralism. Ühiskonna struktuuri moodustavad kolm peamist sektorit - Esimene ehk avalik sektor (riigi- ja omavalitsusasutused) - Teine ehk erasektor (eraettevõtted) - Kolmas ehk mittetulundussektor (kodanikuorganisatsioonid ja- ühendused) AVALIK SEKTOR ­ üks ühiskonnast kolmest sektorist: võimu- javalitsemisasutused ning ametkonnad; avaliku sektori põhiülesanne on rahvusliku julgeoleku ning sotsiaalse heaolu kindlustamine. Avaliku sektori tuumaks on riik ­ institutsioonide kogum, mis korraldab valitsemist ja viib ellu teatud eesmärke. Avaliku sektori põhiülesanded: *haldus ­ avalik haldus, mis on riigi ja omavalitsuste plaanipärane igapäevane tegevus, et viia poliitikas püstitatud eesmärke

Ühiskond → Ühiskond
67 allalaadimist
thumbnail
14
docx

Ühiskonna uurimine

,0Esimene ehk avalik sektor-ühiskonnaelu korraldamine -Avaliku sektori moodustavad riik ja avalikõiguslikud asutused. -Riigi tunnused: *Kindel territoorium ja kontroll selle üle (oma õiguskord) *Suveräänsus e iseseisvus *Rahvas -Töötavad palgalised riigiametnikud e avalikud teenistujad -Avalik haldus on riigi ja omavalitsusasutuste igapäevane plaanipärane tegevus poliitikas püstitatud eesmärkide elluviimiseks. Teine ehk erasektor: -turumajanduslik sektor, seotud materjaalse väärtuse loomisega, mis siis toob kasumit -tunnuseks on kasumi taotlemina ja eraomandus -Erasektor peab arvestama avaliku sektori ettekirjutusega oma tegevusele: *koguv erasektorilt makse *kehtestab tegutsemise reeglid *reguleerib rahandusi Kodanikuühiskond ehk kolmas sektor: -Hästi toimiva riigi aluseks on kodanik, kes tunneb hästi oma õiguseid ja kohustusi ning käitub neist lähtuvalt.

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
15 allalaadimist
thumbnail
10
pdf

Mikro ja makro eksami kordamisküsimused

Eksami kordamisküsimused 1) Allokatsioonifunktsioon – mida toodab avalik sektor, millega erasektor toime ei tule.(riik tagab nende teenuste täitmise) ostab teenuseid sisse Jaotusfunktsioon – sissetulekud jaotatakse ümber, jaotatakse maksude kaudu. Majanduse stabiliseerimise funktsioon – hoida inflaktsioonimäära kontrolli all, riigi eelarve poliitika, rahapoliitika. 2) Lorenzi kõver näitab sissetuleku ebavõrdset jaotumist ühiskonnas. Näitab ebavõrdsust ühiskonnas. (näide: mis on ebavõrdsus...)

Majandus → Majandus
19 allalaadimist
thumbnail
56
doc

ÜHISKONNAÕPETUSE RAUDVARA

inimesel on võimalik poliitilisi otsuseid mõjutada. Vastavalt Eesti Kodanikuühiskonna kontseptsioonile mõistetakse kodanikuühiskonna all inimeste omaalgatuslikku koostööd oma huvide järgimiseks ning avalike asjade arutamises ja otsustamises osalemiseks, samuti seda koostööd võimaldavaid ühendusi, võrgustikke ja institutsioone. Ühiskonna struktuur avatud ühiskonnas = kodanikuühiskond + avalik sektor + ärisektor 1. Avalik sektor tegutseb avalikes huvides, realiseerub poliitikute ja ametnike töö kaudu. 2. Ärisektor tegutseb erahuvides ja on kasumile orienteeritud. 3. Kodanikuühiskond lähtub nii avalikust kui omahuvist ja realiseerub enamasti kodanikualgatusena valdkondades, kus on puudujäägid avaliku sektori tegevuses või kus puudub erasektori huvi. Ühiskonna areng peab tagama ühiskonna jätkusuutlikkuse, st tuleb valida selline arengutee, mis

Ühiskond → Ühiskond
52 allalaadimist
thumbnail
38
doc

Ruraal- ja linnageograafia, ruraalgeograafia

2. Konkureerivad maakohad – domineerivad tugevad väikeettevõtluse ja kohaliku põllumajanduse huvid. 3. Paternalistlikud maakohad – domineerib põllumajanduslik suurtootmine. 4. Klientalistlikud maakohad – domineerib põllumajanduslik produktivism (suures sõltuvuses toetustest). PÕLLUMAJANDUS JA PRIMAARSEKTOR (L6) 1. Põllumajanduse tähtsus Euroopa Liidus: • Põllumajandus kasutab 42% EL-i maismaast; • Põllumajanduse ja toidutootmise sektor on suuruselt kolmas tööandja Euroopas; • EL on suuruselt esimene toiduainete eksportija ning teine importija maailmas. 2. Sotsialistliku põllumajanduse pärand: • Kiire tootmise kontsentratsioon: kolhoosid ja sovhoosid; • Majandid sotsiaalse elu korraldajana maal; • Atraktiivsed majandid – eluase ja sissetulek; • Asustussüsteemi muutused - Väikelinnad vs majandikeskused 3. Loomade arvu ja loomakasvatussaaduste tootmise dünaamika Eestis:

Geograafia → Geograafia
26 allalaadimist
thumbnail
10
doc

Kontrolltöö nüüdisühiskonnast. Kordamis küsimused koos vastustega

Kontrolltöö nüüdisühiskonnast. Kordamisküsimused. 1. Nüüdisühiskonna tunnused, näited iga tunnuse kohta. 1)ühiskonna sektorite eristatavus: I sektor ehk avalik (sinna kuuluvad kõik riigiasutused) II sektor ehk turumajandus III sektor ehk kodanikuühiskond (kuhu kuuluvad MTÜ-d, seltsid). 2)Tööstuslik kaubatootmine 3)Rahva osalemine ühiskonna elu korraldamises. 4)Inimõigused on tagatud, see tähendab näiteks õigus vabadusele, haridusele. Vabameelsus vaimuelus ja inimsuhetes. 5)Vähemustega arvestamine. 2. Iseloomustada ja võrrelda üksteisega agraarühiskonda, tööstusühiskonda, postindustriaalset, info- ja teadmusühiskonda.

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
24 allalaadimist
thumbnail
13
docx

Rootsi majandus

9%). Rootsi tähtsaimad impordipartnerid olid 2010. aastal Saksamaa, Norra, Taani, Holland, Suurbritannia, Soome, Hiina, Venemaa ja Prantsusmaa. Tabel 7- import 1999-2011(miljardid dollarid) 4. Peamised majandusharud Rootsi peamised tootmisharud on telekomi jms masinate ja seadmete valmistamine, puidu - ja paberitööstus, mootorsõidukite tootmine, farmaatsiatööstus ning raua- ja terasetööstus. SKPst lõviosa - 70% toodab teenuste sektor, umbes 25% tööstus ja kaks protsenti põllumajandus. Eksport on Rootsi majanduse üks alustalasid. Kaupade ja teenuste väljaveo osakaal SKPst on suur - üle 50%. Samas teenuste osakaal ekspordist moodustab umbkaud u 70%. Suurima osa ekspordist moodustavad seadmed ja masinad (sh transpordivahendid), järgnevad mineraalsed kütused, kütteõlid ja elekter ning töötleva tööstuse tooted võrdse osakaaluga. Järgnevad keemiatooted ja toiduainete tööstuse toodang (sh elusloomad).

Geograafia → Maailma majandus- ja...
8 allalaadimist
thumbnail
12
doc

Geograafi tasemetöö konspekt

hooldus, lennuliikluse teenindamine ning lennundusspetsialistide koolitamine. 11. .. Majandussektor ehk majandusharu on majanduse suur osa, mille ettevõted ja asutused tegelevad tooraine hankimisega loodusest (primaarne sektor), tooraine töötlemisega (sekundaarne sektor) ja teenuste osutamisega (teenindus ehk tertsiaarne sektor). 20. sajandi lõpus hakati tertsiaarsest sektorist eristama kvaternaarset ja viiendat sektorit. Primaarne sektor ehk esmassektor ehk hankiv majandus on majandussektor, mis tegeleb hüvede loodusest saamisega. Primaarse sektori koosseisu kuuluvad põllumajandus, jahindus, metsandus ja kalandus. Primaarse sektoris saadud kasutatakse osaliselt töötlemata, aga suurim osa on sekundaarse sektori ettevõtete tooraine. Tänapäevuses majanduses näitab primaase sektori ülekaalus et riik või piirkond on mahajäänud. Selle näidena on Aafrika riikide suurim osa,

Geograafia → Geograafia
10 allalaadimist
thumbnail
8
doc

Inimene ja Ühiskond (Eksamiks kordamine)

I ÜHISKOND KUI INIMESTE OLEMASOLU VIIS Teemad · Ühiskonnaelu valdkonnad · Ühiskonna sotsiaalne struktuur · Varanduslik kihistumine · Inimeste huvide mitmekesisus ja selle avaldumisvormid · Normide osast ühiskonnasuhetes · Õigus- ja moraalinormid · Sotsiaalsed normid ja väärtused Mõisted · avalik sektor · erasektor ehk tulundussektor · kolmas sektor ehk mittetulundussektor · avalik elu (vs eraelu) · identiteet · integratsioon · rahvus · iive (negatiivne ja positiivne) · leibkond · hierarhia · stratifikatsioon ehk kihistumine · moraal ehk kõlblus · väärtused · õiglus · õigusakt · diskrimineerimine · huvigrupp · pluralism · tolerantsus · nulltolerants · konsensus · kompromiss

Ühiskond → Ühiskond
22 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Ühiskond, riik ja valimised kordamisküsimused ja vastused

Mis on ühiskond?  See on inimeste kooseluvorm, millest tulenevad sotsiaalsed suhted ja institutsioonid Nimeta 3 ühiskonnasektorit, näidet kes sinna kuuluvad, mis on sektorite eesmärgid.  Avalik sektor – tagada riigi toimimine (Valitsu, politsei, kool, haiglad jne) Erasektor – teenida tulu (Kõik ärid) Mittetulundussektor – aidata kaasa ühiskonna arengule (heategevus jne) Mis on sotsioloogia? See on teadus, mis uurib inimese ja ühiskonna seoseid   Mille poolest erinevad inimesed ühiskonnas? Too näiteid Bioloogiline erinevus – kasv, vanus, sugu, nahavärv Sotsiaalne erinevus – elatustase, haridus Mida tähendab sotsiaalne kihistumine? Kas Eesti ühiskond on sinu arvates kihistunud või mitte? Põhjenda oma arvamust.  Tähendab erinevaid jõukusastmeid Nimeta kolm erinevat ühiskonnamudelit, kirjelda neid mis on nende positiivsed ja negatiivsed jooned`? Põllumajanduslik sector – oma tarbeks tootmine, elati maapiirkonnas, hoolekanne pere kanda T...

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
12 allalaadimist
thumbnail
16
docx

Linna- ja ruraalgeograafia

kuid millele vastandub kasvav sisseränne. Paternalistlikud maakohad- suured maavaldused on tähtsad ja/või dom põllumajanduslik suurtootmine; omanikud tunnevad jätkuvat vastutust töövõtjate ees. Klientalistlikud maakohad- äärealad, kus dom põllumajanduslik produktivism, kuid mis suures sõltuvuses toetustest (EL vahenditest). PÕLLUMAJANDUS JA PRIMAARSEKTOR (L6). Põllumajanduse tähtsus Euroopa Liidus. Põllumajandus kasutab otseselt 42% EL-i maismaast; põllumaj ja toiduainete sektor: 15% Elitööstuse kogutoodangust ja 2,5% ELi SKTst; põllumaj ja toidutootmise sektor on suuruselt kolmas tööandja Euroopas (üle 15 milj töökoha); EL on suuruselt esimene toiduainete eksportija ning teine importija maailmas. Sotsialistliku põllumajanduse pärand. Põllumaj tootmismahtude pidev kasv; madal tootlikku, kõrge töömahukus ja põllumaj osakaal hõives võrrelduna lääneriikidega; kiire tootmise kontsentratsioon; kolhoosid ja sovhoosid; suured

Geograafia → Geograafia
9 allalaadimist
thumbnail
14
docx

Administratiivne juhtimine

garantiisid. Avalike organisatsioonide puhul on raske piiritleda missiooni, strateegiat ja taktikaid. Nende puhul ei sõltu missioon poliitilistest eelistustest, küll aga strateegia ja taktikad. Missioon on midagi jäävat, justkui mingi tee, mida mööda käiakse. Kui kiiresti, millisel teepoolel, selle määravad ära eesmärgid ja strateegia. Seoses maailma globaliseerumisega ja väliskeskkonna komplekssemaks muutumisega peab ka avalik sektor olema valmis pidevateks ja ootamatuteks muudatusteks. Pidevalt tuleb käia kaasas ümbritsevas keskkonnas toimuvate muutustega ning arvestada nende mõjuga. Kuigi riigiametniku töö on suhteliselt täpselt formaliseeritud, jääb talle ikkagi suhteliselt palju mänguruumi. On selge, et iga üksiku situatsiooni jaoks seadust ei ole, mistõttu otsustamine jäetakse riigiametnikele. Ametnike ülesandeks on seaduste tõlgendamine ning rakendamine vastavalt olukorrale

Õigus → Õigus
7 allalaadimist
thumbnail
8
docx

Avaliku sektori ökonoomika

20. Maksevõimelisuse indikaatorid- sissetulek, tarbimine, omandid 21. Milles seisneb riigieelarve ja KOVi eelarve süsteemi erinevus? Riigi eelarvesse laekuvad ainult kaudsed maksud. KOV eelarvesse laekuvad nii kaudsed kui ka otsesed maksud. 22. Mida maksimeerivad avalikus sektoris osalejad? ÜHISKOND: • Ühiskonna liikmete heaolu / individuaalne heaolu ÜKSIKISIKUD (kodanikud): • Isiklik kasu ETTEVÕTLUS: • Kasum KODANIKE ÜHENDUSED JA KOLMAS SEKTOR: • Sektori liikmete heaolu POLIITIKUD: • Valijate hääled ja/või isiklik kasu AMETNIKUD: • Eelarvet ja asutuse suurust, töökohaga kaasnevat hüvede hulka

Majandus → Avaliku sektori ökonoomika
29 allalaadimist
thumbnail
15
docx

Kodanikeühiskond

Eriti oluliseks aspektiks on siin inimeste haridus, sissetulek, erinevates kultuurikontekstides ka sugu, rass, ühiskonna kastisüsteem jt tegurid. Teiseks võib teatud ühenduste tegevus just tuuagi kaasa ühiskondlikke ebavõrdsusi taastootvaid hoiakuid, nt võõravihkamist, kohaliku, aga ka laiema tähtsusega vägivallaakte. Seega on ebavõrdsuste olemasolu üks tõsisemaid tegureid, miks kodanikeühiskond ei suuda pakkuda lõplikku lahendust hea ühiskonna saavutamiseks. 3 AVALIK SEKTOR Avaliku sektori põhiülesanne on rahvusliku julgeoleku ja sotsiaalse heaolu kindlustamine. Avaliku sektori tuumaks on riik. Riik on võimu- ja valitsemisintitutsioonide kogum, mis korraldab valitsemist ja viib ellu teatud eesmärke. Avaliku sektori põhiülesanneteks on valitsemine ning haldus. Institutsionaalsest aspektist lähtudes on avalik sektor see osa majandusest, kuhu kuuluvad riigi- ja munitsipaalasutused, -fondid ja -ettevõted. 3.1 Avaliku sektori funktsioonid: 1

Ühiskond → Ühiskond
30 allalaadimist
thumbnail
6
doc

Ühiskond, poliitika

1. Mis on ühiskond, kuidas jaguneb ja iseloomusta nende osi. - Ühiskond on süsteemne tervik, mille üksikud osad on omavahel seotud, mõjutavad üksteist ja moodustavad uue väärtuse. Ühiskonna sektorid :  Tulundussektor ehk erasektor – moodustavad kõik eraomanduses olevad ettevõtted, eesmärk on saada tulu.  Avalik sektor – moodustavad riigi- ja omavalitsusasutused koos töötajaskonnaga, samuti riigi käsutuses olev raha ja vara.  Mittetulundussektor ehk kodanikuühiskond. – selle raames tegutsevad mittepoliitilised kodanikuorganisatsioonid ning –ühendused. Ühiskonna valdkonnad:  Poliitika – Riigi juhtimist ja toimimist korraldav tegevus, mis on seotud võimu ja õigussuhetega.  Kultuur – Inimkonna poolt loodud vaimsete ja materjaalsete väärtuste kogum.

Ühiskond → Ühiskond
18 allalaadimist
thumbnail
10
docx

Referaat - Finantsstabiilsus

Oma väiksuse tõttu ei kujuta kindlustusturg suurt ohtu finantssüsteemi stabiilsusele, ent suhteliselt kontsentreeritud turu tõttu ja omandisuhete kaudu võivad seltside probleemid kiiresti üle kanduda pangandussektorisse, tekitades nii pingeid kogu finantssektoris. Kuigi kindlustusturg on juba kolm aastat järjest kahanenud ning ka investeeringutulud vähenesid 2010. aastal mõnevõrra, on kindlustusseltsid käitunud seni riskitundlikult ja täitnud kindlalt kapitalinõudeid. Sealjuures on sektor püsinud kasumis. Kindlustussektorit ohustavad riskid võib jagada kahte kategooriasse: kindlustusriskid ja investeerimistegevusega seotud finantsriskid. Kindlustusportfelli riskide õige hindamine ja põhitegevusest piisavate rahavoogude tagamine on olulisim kahjukindlustuses. Investeerimisportfellilt piisava tulu teenimine on aga peamine kasumiallikas elukindlustuses. Eestis asutatud seltsid on oma kindlustusriskid võrdlemisi hästi maandanud. Elukindlustuses on

Majandus → Finantsvahendus
24 allalaadimist
thumbnail
2
pdf

Ühiskonna struktuur

Ühiskonna struktuur 1.Sektor e. Avalik e. Riigisektor (Ühiskonna Tartu linna- ja maavalitsus, justiitministeerium juhtumine ja korraldamine)(Poliitika) 2.Sektor e.era.e turundussektor (oü, as, fie) Playtech, Am Company (Majandus ja kasum) 3.Setkor e. Mittetulundus sektor (MTÜ, SA, ,,Teeme ära" Selts, KÜ) Kommunikatsioon Kommunikatsiooni vahendid: Telefon, faks, E-Mail Massikommunikatsiooni vahendid: Televiisor, ajaleht, internet Vormid: Otsene, tehniliselt vahendatud, interaktiivne Tsensuur ­ poliitiline kontrolll meedia üle(Põhja-Korea) Kommunikatsioon demokraatlikus Kommunikatsioon mittedemokraatlikus *Välismaa kanalid on lubatud kasutada *Riik/Valitsus kontrollib meediat. *Väljaandja vastutab

Ühiskond → Riigiõpetus
6 allalaadimist
thumbnail
9
pdf

Põhikooli ühiskonnaõpetuse lõpueksami hindamisjuhend 2009

ajateenija lapse toetus jt), ühekordselt makstavad toetused (sünnitoetus, lapsendamistoetus, elluastumise toetus), sotsiaalnõustamine jm. Iga sisult õige näide annab punkti. 2. Ühiskonna struktuur 6 p 1. Märgi tabeli esimesele reale ühiskonna sektorid. 3 p 2. Paiguta loetletud asutused, ettevõtted, organisatsioonid ja ühendused tabeli õigetesse lahtritesse. 3 p 7-6 õiget ­ 3 p, 5-4 õiget ­ 2 p, 3-2 õiget ­ 1 p 1. Sektori nimetus Avalik sektor Erasektor/ Mittetulundussektor/ Tulundussektor Kodanikuühiskond 2. Näidete numbrid 4, 7 1, 2 3, 5, 6 II Riik ja selle ülesanded 12 p 1. Rahvusvahelised organisatsioonid ja ühendused 4 p 1. Kirjuta järgnevate rahvusvaheliste organisatsioonide ja ühenduste ees olev täht organisatsiooni/ühenduse lipu all olevale joonele. 3 p 1. C 2

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
20 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Ühiskonnaõpetus: Sektorid ja valdkonnad

Ühiskonnaõpetus 9. klass Sektorid ja valdkonnad Sektorid 1. Esimene ehk Avalik sektor (Riigisektor) Riigi- ja omavalitsusasutused, koolid, haiglad, politsei jne 2. Erasektor e. Tulundussektor Eraettevõtted, aktsiaseltsid, osaühingud, äriühingud 3. Mittetulundussektor ehk kolmas sektor (Kodanikuühiskond) Mittetulundusühingud, õpilasomavalitsused, koorid, huviringid jne Valdkonnad 1. Poliitika ­ valitsus, erakonnad 2. Majandus ­ turg, ettevõtted 3. Kultuur ­ muusika, kunst, teater 4. Õigus ­ seadused, kohtusüsteem 5. Moraal ­ käitumisõpetus, eetika Näited AS Regio ­ erasektor Eesti Pank ­ avalik sektor Rahvastikuregister ­ avalik sektor MTÜ Lagedi ­ kodanikuühiskond Swedbank ­ erasektor

Ühiskond → Ühiskond
17 allalaadimist
thumbnail
8
docx

Ühiskonna kontrolltöö

Ühiskonnaõpetuse kordamisteemad 12. Klassile 1. Ühiskonnaelu tasandid: avalik sektor, erasektor, mittetulundussektor. Õhuke ja paks riik. Ühishüved. - Avalik sektor ehk esimene sektor on majandusest, mis on seotud valitsuse rahaliste ülekannetega. Avaliku sektori tuumaks on riik. Avalik sektor tegeleb valitsemise ja haldamisega. Avaliku sektori põhiülesanne on rahvusliku julgeoleku ja sotsiaalse heaolu kindlustamine. Erasektor ehk teine sektor on üks ühiskonna kolmest sektorist, mille alla kuuluvad eraettevõtted. Kolmas sektor: professionaalne mittetulundussfäär, kus inimesed palgatööd tehes tegelevad peamiselt avaliku huvi esindamisega, eestkostega, teenuste pakkumisega jne, puhtalt vabatahtlik tegevus, kus teiste sektorite esindajad oma kodanikualgatust vabatahtlikkuse alusel ellu viivad. Paks riik on riik, kus riik jõuliselt sekkub majandusse ja maksud on kõrged (sotsiaalriik)

Ühiskond → Ühiskond
56 allalaadimist
thumbnail
12
pptx

Ungari majandus

Ungari majandus Maarjo Põder 9.b Geograafiline asend Ungari on merepiirita riik Euroopas Doonau keskjooksul. Ungari asub KeskEuroopas. Ta piirneb Ukraina, Slovakkia, Austria, Sloveenia, Horvaatia, Rumeenia ning Serbiaga. Majanduse struktuur Primaarne sektor Sekundaarne sektor Tertsiaarne sektor 3% 31% 66% Hõivatud inimeste osatähtsus m 5% Primaarne sektor 31% Sekundaarne sektor Tertisaarne sektor 64% Maavarad § Peamine energiaallikas on süsi. § Kivisütt leidub edelas, kuid sellest ei jätku riigi vajaduste katteks. § Siinseal PõhjaUngari mäenõlvadel leidub pruunsütt. § Läänes ja lõunas on väikesed naftavarud ning leidubmaagaasi. § Ka idas on maagaasimaardla. Põllumajandus Suur tootlikus Saadused moodustavad üle veerandi väljaveost

Geograafia → Maailma majandus- ja...
3 allalaadimist
thumbnail
21
pptx

Hollandi majandus

Hollandi majandus Carmen Oroperv 9.b Geograafiline asend 51° 55 N, 5° 34 E Lääne Euroopas Põhjamere ääres Asub Reini ja Maasi alamjooksul Umbes 40% kogu pindalast paikneb merepinnast madalamal Piirneb idast Saksamaaga ja lõunast Belgiaga Majanduse struktuur 3% SKT osatähtsus majandussektorite 25% kaupa Primaarne sektor Sekundaarn 72% Hõivatud inimeste osatähtsus m 2% 18% Primaarne sektor Sekundaarne sektor Tertisaarne sektor 80% Hollandi majanduse ülevaade Kõrgelt arenenud majandusega riik AAAkrediidireiting SKT järgi on maailmas 23. ja Euroopa Liidus 6. kohal Ekspordimaht on 5. kohal maailmas Majanduse peamised alustalad on eksport ja reeksport

Geograafia → Geograafia
15 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Kolmanda sektori mõju riigile ja ühiskonnale.

KOLMANDA SEKTORI MÕJU RIIGILE JA ÜHISKONNALE Kolmas sektor tugineb kodanikualgatustele. Selle eesmärgiks ei ole võimu teostamine ega tulu teenimine, vaid kodanike heaolu parandamine kodanike endi algatatud initsiatiivil. Kodanikühiskond mõjutab oma tegevusega nii riiki kui ka ühiskonda. Kodanikuühiskond aitab kaasa ühiskonna sotsiaalsete ning majanduslike probleemide lahendamisele. Kolmandasse sektorisse kuuluvad mitmed mittetulundusühingud, sihtasutused ja seltsid. Need on moodustatud kodanike enda tahtel ja pealehakkamisel

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
27 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun