Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge

"luues" - 1383 õppematerjali

luues on oluline jälgida, et rituaalid võetakse tarvitusele koos oma tähendusega, muidu pole neil sisulist väärtust.
thumbnail
2
doc

Kliimasoojenemise põhjused ja tagajärg

loodusajakirja lugeja Interneti-foorumis. Globaalsest soojenemisest kõneldakse ja kirjutatakse palju, pea iga päev luuakse uusi hüpoteese ning dementeeritakse vanu. Mitmed arvamuse avaldamised ja artiklid on üksteisega vastuolus ning tekitavad mõtete virvarre, mis on otseseks põhjuseks inimeste apaatia tekkele keskkonna suhtes. Järgnevalt üritan süstematiseerida pea kõigile kättesaadavat informatsiooni, luues selgema ettekujutuse globaalse soojenemise olemusest, põhjustest, tagajärgedest ning muudatustest, mida on võimalik realiseerida. Esmalt tuleks defineerida ülemaailmset soojenemist kui mõistet. Nimelt on see järkjärguline protsess, mille käigus Maa atmosfääri ja maailmamere keskmine aastane temperatuur kasvab ning mida enamjaolt põhjustab kasvuhoonegaaside kontsentratsiooni suurenemine, Päikese ja vulkaanide aktiivsuse muutumine

Kirjandus → Kirjandus
112 allalaadimist
thumbnail
18
pptx

It-projektijuhtimine, kvaliteet ja testimine

Seega võib öelda, et projekti kvaliteet on väga paljuski subjektiivne suurus, mis sõltub tellijast. Kuidas hinnata IT projekti kvaliteeti? Projekti kvaliteeti võib hinnata ka läbi kasutaja rahulolu. Me võime projekti tulemuse kliendile üle anda õigeaegselt ja täpselt sellises seadistusega nagu tellija soovis. Kui me aga lähteülesande koostamisel ei mõelnud kliendi tegelikule vajadusele, siis võime saavutada kliendi rahulolematuse ja me ei saa öelda, et meie töö oli süsteemi luues kvaliteetne. Iga projektijuht ja eriti IT projektijuht seisab seetõttu pea alati küsimuse ees: kas teha seda, mida klient soovib või seda, mida klient vajab. Loomulikult on ainuõige vastus, et tuleb teha seda, mida klient vajab. Ainult nii on võimalik tagada kliendi rahulolu ja öelda, et me tegime kvaliteetset tööd. Kuidas on omavahel seotud aeg, kulud ja kvaliteet? Iga projekti kolm kõige olulisemat suurust on aeg, kulud ja kvaliteet. Need on omavahel väga tihedas seoses

Informaatika → It-projektijuhtimine
13 allalaadimist
thumbnail
5
doc

SÄÄSTVA ARENGU IDEEDE JÄRGIMINE TAASTUVENERGIA ARENGUKAVADES

Keskkonnapoliitika SÄÄSTVA ARENGU IDEEDE JÄRGIMINE TAASTUVENERGIA ARENGUKAVADES Tallinn 2010 Säästva arengu idee põhineb inimeste soovil panna kokkukõlama ühiskonna kaks peamist eesmärki- saavutada majanduslik kasv, mis tagaks kõrge elustandardi ning samal ajal kaitsta ja säilitada stabiilne elukeskkond endale ja tulevastele põlvkondadele. Selle tulemusel on inimesed hakkanud tegutsema, luues erinevaid projekte ja tehes koostööd erinevate organisatsioonidega. Üheks laialt levinud globaalprobleemiks, mis on igas säästva arengu programmis välja toodud, on energiaprobleem. Peamine eesmärk selles vallas on taastuvenergia tootmise mahu suurendamine. Tänapäeva taastuvenergia põhiprobleemideks on suured investeerimiskulud, biotooraine halb kättesaadavus energiatootmiseks, madal tasuvus

Loodus → Keskkonnapoliitika
33 allalaadimist
thumbnail
15
ppt

Jaan Tõnisson (esitlus)

seisvat rahvuslust. Tegevus Tõnisson taotles ka eestlaste majanduselu edendamist. Tema eestvõtmisel asutati nii esimesed põllumajanduslikud ühistud kui laenu- ja hoiuühisused. Lõi esimese Eesti poliitilise partei - Rahvusliku Eduerakonna. Tegevus 1906.aastal valiti Jaan Tõnisson esimese Eesti poliitikuna Vene Riigiduumasse. Revolutsioonijärgsetel aastatel keskendus ta eestikeelse koolisüsteemi arendamisele, luues üle maa kooliseltse ning avades eestikeelseid gümnaasiume. Poliitiline karjäär Tõnissoni tegevus aitas kaasa tsiviilühiskonna kujunemisele Eestis, luues seega eeldused Eesti iseseisvuse sünniks. 1917.aastal asus Jaan Tõnisson esimese tuntuma eesti poliitikuna nõudma Eestile täielikku iseseisvust. Asus juhtima Eesti välisdelegatsioonide tegevust. Poliitiline karjäär Asutava Kogu valimistel saavutas Jaan Tõnissoni juhitud Rahvaerakond kolmanda

Ajalugu → Ajalugu
20 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Mis aitab tagada head koostööd lapsevanemate ja õpetajate vahel

kuulamiseks ja tema soovidega arvestamiseks ja ühiselt alternatiivseid lahendusi leida. Lasteaias on väga palju lapsi ja peresid, kel kõigil omad tõekspidamised- põhimõtted. Seetõttu on oluline üksteisega arvestamine ning üksteisest lugu pidades saame pakkuda lastele parimat. Väga oluline on suhtlus, siin kohal pean silmas just kuidas infot edastatakse õpetaja poolt lapsevanemale ja vastupidi. Luues usaldusliku suhte, siis toimib ka koostöö paremini ja efektiivsemalt. Oma töös olen tihti märganud seda, et vanemad kipuvad üsna vaevaliselt nõuandeid omaks võtma. Tihtipeale lastakse jutt ühest kõrvast sisse ja teisest välja.Kuid on ka erandeid, näiteks lapsevanem on väga aktiivne ja seab vaid oma lapse esikohale, arvestamata, et rühmas on lapsi veel ja kõik on võrdväärsed. Selleks, et parandada koostööd lapsevanematega, püüame meie oma rühmaga

Pedagoogika → Pedagoogika
8 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Jaan Tõnisson

Tartu renessansile, mis murdis tollase venestuspoliitika. Aadete edendamise kõrval taotles Jaan Tõnisson ka eestlaste majanduselu edendamist, pöörates erilist tähelepanu ühistegevusele. Jaan Tõnissoni eestvõtmisel asutati nii esimesed põllumajanduslikud ühistud kui laenu ja hoiuühisused. 1905.aastal revolutsiooni mille tulemusel oli tsaar sunnitud andma kodanikele teatavad poliitilised vabadused. Jaan Tõnisson kasutas neid eestlaste õiguste laiendamiseks, luues sel eesmärgil esimese Eesti poliitilise partei Rahvusliku Eduerakonna. Jaan Tõnissoni protesteeris ägedalt tsaarivõimude poolt Eestis vallandatud karistusaktsioonide vastu. 1906.aastal valiti Jaan Tõnisson esimese Eesti poliitikuna Vene Riigiduumasse. Siin ühines ta protestiliikumisega tsaarivalitsuse sammude vastu, millega üritati antud vabadusi tagasi võtta. Seetõttu istus ta mitmed kuud vangis. See ei suutnud Jaan Tõnissoni aktiivsust aga pidurdada

Ajalugu → Ajalugu
13 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Haldustraditsioonid Läänes

nimel peavad kodanikud allutama oma taotlused ja heaolu. 19. sajandi lõpust sai alguse etatismi võidumarss, mille kulminatsiooniks oli fašismi ja kommunismi ideoloogia loomine ja praktiseerimine. Võttes arvesse 19.sajandil maailmaajaloos aset leidnud sündmusi, tundub selline asjade kulg loogiline. Aastast 1776, mil võeti vasti Ameerika põhiseadus protestiks Briti ülemvõimu vastu, levis demokratiseerumise laine edasi Euroopasse. Ameerikale järgnes peagi Prantsusmaa, luues aastal 1832 Reformi Aktiga põhiseadusliku raamistiku. Kodusõja järgselt kaotatud orjapidamine Ameerikas, monarhia kukutamine ja Vabariigi väjakuulutamine Prantsusmaal olid järgmised sammud demokraatia rakendamiseks ja iseseisva riigi, kui kodaniku huve teeniva ja ülima eesmärgi loomiseks. Suveräänseid huve teeniv administratsioon asendati põhiseadusliku administratsiooniga rahva huvides toimetamiseks. Olen nõus autoriga ja arvan, et need sündmused on omavahel seotud ja

Politoloogia → Politoloogia
2 allalaadimist
thumbnail
5
doc

Jaan Tõnisson

ajalehet "Postimees" läks noore põlvkonna (Tõnisson, Kallas, Koppel) kätte, muutes selle aastakümneteks rahvusliku liikumise tribüüniks. 1901. aastal astus ,,Postimehe" aatelise suuna kõrvale K.Pätsi ,,Teataja" majandust ning reaalpoliitikat esindav mõttelaad. Kriis tsaari-Venemaal viis 1905.aastal revolutsioonini, mille tulemusel tsaar oli sunnitud andma kodanikele teatavad poliitilised vabadused. Jaan Tõnisson kasutas neid eestlaste õiguste laiendamiseks, luues sel eesmärgil esimese Eesti poliitilise partei - Eesti Eduerakonna. 1906. aasta suvel Tartus avatud Baltikumi uhkeim seltsimaja ­ ,,Vanemuise" seltsi uus hoone ­ andis eestlastele raskel hetkel vajaliku annuse iseteadvust ning usku tulevikku. Ning kuigi Tõnissonil Stolõpini reaktsiooni saabudes oma poliitilise tegevuse eest paar kuud vanglas tuli istuda, säilitas ta ometi ,,Postimehe" ja seega ka mõju Eesti arengule.

Ajalugu → Ajalugu
55 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Quot homines, tot sententiae. Nii palju inimesi, nii palju arvamusi

Quot homines, tot sententiae. Nii palju inimesi, nii palju arvamusi See ütlus kehtib elus kõigi valdkondade kohta. Igal inimesel võib olla oma arvamus. Need omakorda viivad meid tülide ning lahkhelideni, sest igaüks tahaks, et peale jääks just tema arvamus. Niimoodi vaieldes ja kompromisse luues ongi üles ehitatud meie praegune ühiskond. On välja kujunenud erinevad moraalireeglid ja tavad. Kuid aja jooksul inimeste arvamused muutuvad ning seepärast ei lõpe vaidlemine ning konkureerimine kunagi. Selle kohta võib näiteid tuua ka filosoofiast. Näiteks vaidlesid Kreeka loodusfilosoofid algaine üle. Thalese arvates oli selleks VESI, Anaximandros pidas algaineks APEIRONIT, ehk lõpmatust ning Anaximenes määratles algainet kui ÕHKU. On selgelt näha, et igal

Filosoofia → Filosoofia ajalugu
1 allalaadimist
thumbnail
23
ppt

Enn Põldroos

Sündinud 21.mai 1933 Tallinnas Lõpetanud maalikunstniku diplomiga. 1959 Eesti Kunstnike Liidu liige. 1988 ­ 1991 osales Eesti iseseisvumisvõitluses. Alates 1998 aastast ­ vabakutseline maalikunstnik Kirjanikuna tuntuks saanud 2000. aastatel Oma loomingus on ta kokku puutunud nii sotsrealismi, rahvusromantismi, sürrealismiga. Visuaalsed efektid. Esindab maalijana paradoksi. 2000. aastatel on kasutanud ka arvutit, luues digigraafilisi kunstiteoseid. Monumentaalkunst " Mees narrimütsiga" Tallinn 2001 " Öö rüütel" Tallinn 2002 " Joonik kivi" Tallinn 2003 " Prügi seadus" Tallinn 2004 " Kinnituisanu" Tallinn 2005 " Silm veresoonega" Tallinn 2006 Tänud kuulamast

Kultuur-Kunst → Kunstiajalugu
6 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Lihtsam on lammutada kui luua

Erandlikult iga inimene teab, et loomine ja lammutamine ei ole kaalukausil paralleelsed, kuid kumbki ei juhtu iseenesest. Millegi loomine tundub alati hea ja edasiviiv ning lammutamine halb ja mõrastav. Oleks tore, kui meie ümber koguaeg kõik läheks paremaks ja oleks perfektne, ei esineks ühtegi auku kuhu komistada. Aga miks siiski meie ümber tuleb tihti ette rohkem lammutamist kui loomist? Siin maailmas ei ole kõik nii must ja valge, tuleb tõdeda, et tegelikult saab ka luues õõnestada ühiskonda ja lammutades päästa. Mida vajatakse rohkem, lammutamist või loomist? 19. sajandil, kui esimene programmist, Augusta Ada Lovelace, töötas välja arvutiprogrammi, ei osanud ta arvatavasti uskuda, et natukene rohkem kui sada aastat hiljem, mitmete arendamise ja loomise protsesside tõttu, on arvutite tähtsus inimelus asendamatu ning elu ilma tuhandeid võimalusi pakkuvate programmideta kujutamatu. Lovelace tahtis luua midagi, mis viiks ühiskonna edasi

Kirjandus → Kirjandus
20 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Spikker molekulaarbioloogia teiseks kontrolltööks

Selles osalevad DNA, Tfid, RNA polümeraas ja ATP. Transkriptsiooniks on vaja DNA lõiku, mis koosneb osadest ( transkriptsiooni ühik ehk ala mida transkribeeritakse, sellest ülavoolu asub TATAbox ja enhanser). Edukaks transkriptsiooniks on vaja mõndasid TF´eid. Suurim TFIID sisaldades omakorda TBP (tata binding protein) mille kaudu kogu kompleks istub DNA transkriptsiooni initsiatsiooni saidile kasutadeski selleks TATAboxi. Seejärel lisanduvad teised TF, eeskätt TFIIB luues võimaluse POLII seondumiseks, mis omakorda aktiveeritakse TFIIF poolt- moodustub preinitsiatsiooni kompleks. Sellele seondub TFIIE luues võimaluse TFIIH seondumiseks.. TFIIH põimib kaksikahela lahti ja annab polümeraasile võimaluse mööda matriitsahelat liikuma hakata. Kui 5-10 bp kodeeritud hakkab TFIIH sünteesima Poly saba. TFIIH ise DNAle ei istu enne peavad olema sinna lisandunud teised valgud. Transformatsioon - geneetilise informatsiooni ülekandumine

Bioloogia → Molekulaar - ja rakubioloogia...
55 allalaadimist
thumbnail
10
docx

Tehnika ja tehnoloogia

saastamist. TURBOKOMPRESSORI KASUTAMINE Turbomootoreid paigaldatakse kõikjale, kus vajatakse energiaallika suurt ökonoomsust, eriti kui kasutatakse suuri sisepõlemismootoreid. Peaaegu kõik laevade, vedurite ja tööstuse mootorid varustatakse turbokompressorite ja mootorisse suunatava suruõhu jahutitega. Alates oma ilmumisest 50-ndatel on väljalaskegaaside turbokompressiooni tehnoloogia saavutanud oma kõrgeima taseme, luues märgatavaid majanduslikke eeliseid kaupade ja reisijate veol. Viimase 25 aasta jooksul on autode kütusekulu vähenenud 40% kusjuures keskmised kiirused on kasvanud 50%. Üheks tähtsamaks suunaks turbotehnoloogia arendamisel on kõrge pöördemomendi saamine mootori väikestel pööretel. Tänu süvauuringutele ja pidevale täiustamisele on pulseeriva turbokompressiooni (vastupidi turbokompressioonile konstantse rõhu juures) areng jõudnud kõrgeimale tasemele

Tehnika → Tehnikalugu
10 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Nimetu

väärtuse uskuda perekonda, kuna üha vähem inimesi ei soovi end siduda millegi kohustuslikumaga. Üha rohkem virtuaalmaailm ja tehnoloogia, tekitavad endas üksik isiku maailma, peletades eemale endas tekitada perekond ega suudeta avada end ümbritsevaga. Põhjus miks inimesed Eesti ühiskonnas ei suuda perekonda luua on liigne pettumine, kibestumine, kartus haiget saada, kartus luua endale perekond kuna majanduslik seis pole kiita. Suurem protsent inimesi unistavad, luues endale tahetud perekonna. Perekonna, mis on täis õnne, armastust ning võitlust, mis iial ei puruneks koost, vaid veab lõpuni välja. Mina arvan, et perekond on elus väga tähtis pannes meid hoolima endast olulisemaid inimesi, keda oma ellu tahame. Tänapäeval on väga raske leida endale inimene, kes sooviks ühiseid asju, ühist kodu ja ühist perekonda luua. Ühiskond on palju rohkem avatud, mille tõttu on palju segadust, tehnoloogiat ja virtuaalmaailma

Inimeseõpetus → Perekonnaõpetus
1 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Rakendusbioloogia

Kuna bioloogia on teadus, mis uurib kõiki Maal elavate organisimide eluavaldusi ja nendega seonduvaid kõiki võimalikke aspekte. Nagu näiteks ehitust, talitust, kasvu, päritolu, evolutsiooni. Rakendusbioloogia on aga teadus, mis seisneb bioloogia põhiharude avastatud seaduste ja loodud teooriate praktilise kasutamises, võimaluste ja lahenduste uurimises ning teostamises. Rakendusbioloogia otsib praktiliste probleemide lahendusi inimkonna hüvanguks. Luues sellega vastavate juhiste, meetodite ja võtete süsteemi. Rakendusbioloogia põhinebki bioloogial, seega ei saanud rakendusbioloogia tekkida enne bioloogiat. Näiteks kui bioloogia uurib nisu kasvu, siis rakendusbioloogia uurib kuidas saaks nisu kiiremini, kergemini ja vähe nõudlikumalt kasvatada. Mait Toom, 12 A.

Bioloogia → Bioloogia
55 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Motivatsiooni kiri

MOTIVATSIOONIKIRI Lugupeetud proua Uibo Soovin kandideerida Teie poolt välja kuulutatud konkursil lillehaldja ametikohale. Kuulutuse leidsin ajalehest Jõulumaa. Leian, et minu eelnev hariduskäik ja töökogemus tuleb kasuks sellel uuel alal keskkoolist saadud teoreetilised teadmised tahavad rakendamist praktikas. Mul on hea kohanemisvõime ja kõrge pingetaluvus. Lisaks olen sõbralik ja optimistlik mõjudes hästi ka kaaskollegidele. Hindan Teie poolt pakutavat ametikohta heaks väljakutseks - töötada ennast üles selles valdkonnas. Usun, et suudaksin rakendada oma seniseid teadmisi ja kogemusi luues Teie ettevõttele olulist lisaväärtust ning seeläbi ka ise õppida ja areneda protsessi käigus. Kirjale on lisatud ka minu CV, mis võiks Teile huvi pakkuda. Olen meeleldi nõus vastama täiendavatele küsimustele Teile sobival ajal. Lugupidamisega, nimi tänav indeks Tartu Lisatud CV 1-l lehel

Kirjandus → Kirjandus
69 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Õpetaja kui loodusega tutvustaja ja õppekäigu juht.

· Esitada märgatu kohta küsimusi. · Aidata lastel küsimustele vastuseid leida, kui nad ise sellega toime ei tule. · Aidata märgatust ning kogetust järeldusi teha. · Kasutada õpitut igapäevaelus. · Aidata lastel mõista looduses valitsevaid seoseid ja seaduspärasusi. · Lastes tähelepanelikkuse ja huvi ning vastutustunde kasvatamine looduse vastu. · Vaatlused on vahetud ja rajanevad iseseisval tööl, arendades mitmeid meeli ja luues seoseid olemasolevate kujutlustega. · Ülesanded vaatluseks on konkreetsed ja läbimõeldud. · Vaatluseks on planeeritud piisavalt aega, vaatlust saadab väljendus nii sõnas järeleaimamisena kui kunstiliste tegevustena. · Vaatlustele järgneb alati kokkuvõte. · Õppekäigu kavandamisel tuleb sõnastada selge õppe-eesmärk. · Kavandatust tuleb teavitada lapsi, lapsevanemaid ja lasteaia juhtkonda.

Loodus → Keskkonna ja loodusõpetus
15 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Indekseerimine ja sisu analüüs - Praktiline töö 4

Sepper, Siim. Pooled eestlastest toetavad omakohut. //Eesti Päevaleht (2003), november, lk. 5. Eesti Kirikute Nõukogu ja Saar Polli läbiviidud uuring 15-17 aastaste seas selgitamaks nende väärtushinnanguid ning arusaamu moraalist. Elisen, Stina. Kuidas vabaneda argimuredest? //Postimees (2008), oktoober. Tallinna kesklinnas asuv psühhodraamakeskus aitab inimestel loovalt lahendada igapäevamuresid, luues konkreetseid olukordi elust enesest Osalejatega viiakse läbi rollivahetusi ja rühmateraapiaid,, et aidata leida erinevatele probleemidele uusi lahendusi. Tamkivi, Jaak. Mida teha Nabalaga? //Harju Elu (2010), märts. Lubjakivirikka Nabala piirkonna kaevandamine mõjutaks oluliselt sealeid keskkonnatingimusi. Keskkonnaminister selgitab ekspertide töö põhjal selle kohta täpsema ülevaate.. Allik, Jüri.Eesti asend maailmakaardil. //Postimees (2003), september.

Informaatika → Infoteadus
20 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Totalitaarne kunst

Tegelikkuses ei olnud nõukogude elu aga pooltki nii päikesepaisteline kui seda kujutati. Kunstnikud, kes tegelesid tollel ajal loometööga olid sunnitud kohanema riigi ideoloogiaga. Selleaegne kunst annab meile teavet selle kohta, kuidas on võimalik kaotada vaba arutelu ning seega astuda ka samm lähemale demokraatia hävitamise poole. Samuti leian ma, et kunsti kasutati ära totalitaarse riigi huvisid silmas pidades. Niisiis püüab totalitaarne riik ehitada üles uut kultuuri, luues samaaegselt endale sellest sobiva kuvandi. Ka püütakse muuta kunsti suurt võimu omandavaks ideoloogiliseks relvaks. PILDID:

Kultuur-Kunst → Kunst
11 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Hirsjärvi, Huttunen. Sissejuhatus kasvatusteadusse

KASVATUST PUUDUTAVA MÕTLEMISE JA TEADMUSE OLEMUS Kasvatust puudutav argimõtlemine Teaduslikud teadmised ja teaduse tunnused Inimese argimõtlemise ja teadmiste lähtekohaks on tema isiklikud kogemused. Oluline allikas on vanemate ja laste igapäevane suhtlemine. Perekonnas toimuvat kasvatust suunavad harjumused ja traditsioonid, mida tihti järgitakse ka pimesi ning ei kaaluta eri võimalusi.inimesed selgitavad, tõlgendavad olukordi erinevalt- vahendavad üksteisele. Kogemusi luues ja uut infot kasutades kujundatakse kindlaid arusaamu. Uskumused, eksiarvamused müüdid on mõistuspärased või emotsionaalsed. Traditsioonide olemasolu teadvustamine ­ uurimine ­ kasvatusteaduste valdkonnas nim. Kasvatusteadvus. Teadmisteoluline tunnus ­tõele vastavus. Ül. luua kasvatust puudutavaid teadmisi. Teaduse eesm. on luua põhjendatud e teaduslikke teadmisi, mis on argiteadustest kõrgemale ulatuvad. Argiteadmisi omandatakse isiklikest kogemustest

Pedagoogika → Sissejuhatus...
294 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Kaitsekõne

Esimeses peatükis tuuakse välja mobiilifirma tähtsamad hetked ja saavutused läbi aegade, teises peatükis, saab teada EMT leviala katvusest Eestis. Kolmas peatükk kirjutab EMT pakutavatest võimalustest, ja viimane, neljas peatükk, räägib Teliasonerast kui sellest millest EMT üldse alguse sai. Jõudsin uurimistööga selgusele, et EMT visioon on olla maailmatasemel teenusepakkuja ja panustada inimkonna arengusse, luues eraisikutele ja ettevõtetele tegutsemiseks üha paremaid tingimusi.EMT hiilgeaeg oli 2007ndal aastal, kuid viimasel ajal on EMT mobiilifirma oma kliente kaotamas TELE2 ja Elisa mobiilifirmadele. Kuigi EMT kohta leidus materjali üsnagi vähe, oli tore uurimistööd koostada. Tänan kuulamast

Kirjandus → Kirjandus
35 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Vältides Holokausti

välismaailmast eraldada on suhteliselt isepäised ja arvavad, et teiste kirjutatud seadused neid ei mõjuta. Hirmus kaotada oma võim ja iseseisvus võivad selliste riikide juhid kergesti murduda ja võivadki korduda Teise maailmasõja sündmused, mitte küll sama tagaplaaniga, aga siiski omades sama põhimõtet. Näiteks võib tuua Põhja ­ Korea. Minu arvates oleks ainukene võimalus sellist olukorda vältida, nende riikidega kontakti luues või siis tõesti karmimate sõjaliste vahenditega. Tuleb olla targem ja osata olukordi ennetada.

Ajalugu → Ajalugu
4 allalaadimist
thumbnail
8
pptx

Oort

Ansambli liikmed on mitmeid kordi vahetunud, Oorti esimeseks naisliikmeks on Marju Varblane, kes mängib nii viiulit, hiiukannelt kui ka torupilli. Oorti tegevus jäi soiku 2012, kui ansambli liider Aleksander Sünter otsustas terviseprobleemide tõttu rockmuusika tegemisest loobuda. Aleksander Sünter suri 2014. aasta alguses. OORT haarab sarvist Suurel Härjal ja kannab sügavad vaod regirocki põllule. Nii kanduvad müütilised elamused aastatuhandete tagant Teieni, luues laulus meie rahva tulevikku. Oorti otsingud muusikas püüavad tunnetust ajast, mil regilaul väljendas eluviisi - kõik rõõmud, mured ning seos loodusega väljendus laulus. Oort püüab taasluua regilaulule kohta meie igapäeva elus, et see ei oleks vaid pelgalt meelelahutus või muuseumieksponaat. Ansambli kõlapildis võib arhailise rahvamuusika ümber leida nii popi-, jazzi- kui ka metali-varjundeid. Oma kuulajaid on Oort leidnud lisaks Eestile ka Šotimaal,

Muusika → Muusikud
1 allalaadimist
thumbnail
2
rtf

MAKAAGID JA MAJAD

MAKAAGID JA MAJAD Kokkuvõte Raamatusisu kirjeldus. Olla või mitte olla? Loomulikult olla ja kindlasti olla oma kooli kõige popim bänd Monkey House.Populaarsuse ja meluga kaasnevad muidugi kuulsus,au ja tüdrukud,lisaks mõnus sõpruskond ja muusika... Aga kui prozektorituled laval kustuvad,on seal viis tavalist kümnenda klassi poissi markus,Olari,esso,vladi ja Janekoma igapäevaste murede ja rõõmudega koolis ja eraelus. Raamatu kirjutas Kerli Altmart. Siit tuleb väike jutustus mina vor mis Kerli Altmartist. Mul on mitu nägu,kuigi väline ilme on üsna muutumatukaks silma,suu ja nina,kõrvad ka.Armastan nalja,aga pole just palju neid,kes seda õigesti mõistavad.Olen "ummamuudu"kui tahan,teen,kui ei taha,ei tee,kui just tegematus tagant ei torgi.Igapäevaselt kantseldan kaht last ja meheraasu ning loon numbrilist korda ametipostil.kord peab majas olema ,olgu või tolmukord. Aga täiskuu...

Kirjandus → Kirjandus
8 allalaadimist
thumbnail
2
pdf

Farmaatsa ja haigusõpetus

Patoloogia test/rühm /üliõpilase nimi /kpv. 1. Loetlege põletiku tunnused, miks tekib (6+6) Tunnused: · punetus · turse · temperatuuri tõus · valu · funktsioonihäire · põletikuline eksudaat Põhjused: · viirused · bakterid · seened · parasiidid · füüsikalised ja keemikalised mõjud · endogeensed ained 2. Hüperergiline põletik tähendab, et... (1) toimub ülitugev põletiku reaktsioon organismi kõrgenenud tundlikkuse tingimustes. 3. Loetlege 3 olulist muutust kudedes põletiku puhul (3) · alteratsioon · eksudatsioon · proliferatsioon 4. Põletiku puhul tekkivad ained põhjustavad (vali õige): a. veresoonte laienemist/ahenemist b. vähendavad/suurendavad veresoonte läbilaskvust c. trombide teket/ vere hüübivuse vähenemist d. pärsivad/stimuleerivad rakkude paljunemist e. langeb/tõuseb osmootne rõhk põletikukoldes f. põletiku ääretsoonis on ainevahetus kiirenenud/aeglustunud (6) 5. Loetle põletikukoldes fagotsüte...

Bioloogia → Bioloogia
74 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Barokk euroopas

Pöppelmann Dresdenis piduliku, väga küllusliku kaunistusega peoväljaku Zwinger. Inglismaal on stiili parim näide Christoper Wreni loodud Püha pauli katedraal Londonis omas korrastatuses. Venemaal arenes Peterburist suurlinn, mida kutsuti kujundama arhitekte Itaaliast ja 1710 sai Peterburist uus venemaa pealinn. Sinna kogunesid kõik jõud ehitama suurejoonelisi kivimaju. Tegusamad olid arhitektid Bartolomeo Francesco Rastrelli luues Talvepalee, millest hiljem kujunes Ermitaaz, peterhofi Suure palee, Tsarskoje Selos Suure Katariina Palee ja Smolnõi kiriku, Carlo Rossi rajades Aleksandri teater, senati hoone ja palju kaupmeeste maju (enamus klassitsitlikud), linna peaarhitekti Domenico Trezzini kujundatud Peeter-Pauli kindlus ja Peetri suveloss ning peterburi tsentrum. Eestis Niccolo Michetti kavandatud Kadrioru lossile lisaks olid paljud mõisahooned barokilikud (Palmse, Maardu, Sagadi, Põltsamaa)

Muusika → Muusika
58 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Millisena näen oma osa tulevases Eesti majanduskasvus.

Ma usun, et erinevad koolitused tõstaksid ka tööliste motivatsiooni minu ettevõttes töötamiseks, sest kes siis ei tahaks omandada uusi teadmisi. Seda enam, et tehnika ja programmid arenevad väga kiiresti ja tihti need teadmised, mida kasutame täna võivad homme juba vananenud olla. Muidugi ainult koolitustest ei piisa, et hoida motivatsiooni. Tuleks luua ka mitmeid tulemustasude ja preemiate süsteeme, et inimestel oleks mille poole püüelda. Luues töölistele soodsad võimalused peaks omakorda ettevõte arenema ja ettevõtte arenguga suureneks riigile makstavate maksuda osakaal. Uue suunana tuleks hakata välja mõtlema tooteid või teenuseid, mida saaks pakkuda teistele riikidele, et suurendada Eesti riigi ekspordi osakaalu. See ei saa muidugi lihtne olema, sest ilmselt muidu oleks seda juba paljud ettevõtted teinud. Ekspordiga alustamine on ka väga kulukas. Sellise toote või teenuse leidmine oleks oleks väga suureks

Majandus → Majanduse alused
120 allalaadimist
thumbnail
7
ppt

Vetikate tähtsus looduses ja inimeste elus

2012 Vetikate tähtsus looduses · esmase orgaanilise aine tootjad · neist algab enamik veekogude toiduahelaid Vetikate tähtsus looduses · rikastavad vett hapnikuga · makroskoopilised vetikad on elupaljunemistoitumispaigaks organismidele · Tallus hulkrakse vetika keha Agar kasutatakse tarretise tegemisel Agarik eestis esinev punavetikas. · Eritavad elukeskkonda hapnikku. · 500600 miljonit a tagasi varustasid Maa atmosfääri hapnikuga, luues sobiliku keskkonna paljude hilisemate organismide jaoks Vetikate tähtsus looduses · Paljud vetikaliigid moodustavad õitsenguid: sel juhul on ühes veepiisas rohkem kui 2000 väikest vetikarakku. Vesi värvub roheliseks, pruuniks, sinakaks või punakaks olenevalt vetikaliigist. Osa õitsengutest on ohtlikud, vahel lausa mürgised ja see mõjutab teiste mereorganismide elu. Vetikate tähtsus inimese elus

Bioloogia → Bioloogia
8 allalaadimist
thumbnail
12
pptx

"Minevikuta mälestused"

MINEVIKUTA MÄLESTUSED Ene Sepp Raamat: ‘’Minevikuta mälestsued’’  Autor: Ene Sepp  Kirjastus: Tänapäev  Ilmumisaasta: 2010  Lehekülgi: 132 Autorist Ene Sepp on hetkel 23 aastane noor naine, kes sündis Raplas ja õppis Rapla Vesiroosi Gümnaasiumis. Oma esimese raamatu ‘’Medaljon’’, mis sai noorsooromaanivõistlustel 3. koha, kirjutas ta juba 17-aastaselt. Lisaks ‘’Medaljonile’’ on Ene Sepp kirjutanud ka raamatu ‘’Minevik olevikus’’ mis on teose ‘’Minevikutamälestused’’ järg. Raamatu kokkuvõte Raamat räägib 16-aastasest Liisa-Lyst, kes põgeneb kodust ja muudab oma välimust tundmatuseni, et teda raskem leida oleks. Ta liigub hääletades mööda kaunist Eestimaad ringi ja satub kokku väga erinevate isiksustega. Liisa-Ly suvi kulgeb lennukalt, muutes pidevalt oma isiksusi ja luues uusi rolle. Sellest pidutsemist ja avastamist täis ajast sai tema elu parim suvi ning kojujõudes on saanud temast täiesti uus Inimene. Minu...

Kirjandus → Kirjandus
23 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Innovatsiooni kvaliteet: mis ja kuidas on selles mõõdetav ?

kiiremini adopteerida innovatsioone. Nii saab leida paljud vead üles juba paberi peal ja ei pea neid omal nahal kogema. Turuvajadustele peab reageerima kiiresti, et säilitada konkurentsivõime. Turuosa sageli seostatakse kasumlikkusega ja sellepärast paljud ettevõtted püüavad suurendada oma läbimüüki võrreldes konkurentidega. Jälgida tuleb lisaks muutustele turul ka inimeste tarbimisharjumusi ja nende põhjal suunata oma toote arengut püüdes ette aimata või siis luues visioone asjade muutustest tulevikus ning need ellu tuua täna. Hindamise mõju on väärtus siis, kui see aitab parendada organisatsiooni tegevusi ning suurendada muutuse ulatust, keskmes ei ole kindlate fikseeritud iseloomujoonte määratlemine, vaid püüd leida, milline suhtumine, hoiak ja oskused on kõige olulisemaks eelduseks innovatiivsele mõtlemisele ja käitumisele. Mõju hindamine olgu pidev. Innovatsiooni projekti mõju hindamiseks tuleks see jagada

Haldus → Kvaliteedijuhtimine
39 allalaadimist
thumbnail
6
pdf

Õpiku digitaliseerimine ei ole veel õppekeskond. Missugune e-lahendus suudaks inimesi harida?

häbeliku või argliku loomuga, sest anonüümsus sisendab kindlustunnet. Suurenenud osavõtt tõstab antud meetodi efektiivsust, mis omakorda tähendab paremaid tulemusi ning laiemat silmaringi. Olenemata üksikisiku panusest, talletab igaüks teatud infokillukesi juba erinevaid mõttekäike lugedes. „Tehnoloogia kasutamine peaks toimuma õppimise, mitte aga tehnoloogia enda huvides,“ sõnas Viive-Riina Ruus, seega luues harivat keskkonda, peaks kinni pidama prioriteetidest. Tehnoloogia arendamiseks on tarvis koostööd teha mitmete ettevõtetega: Microsoft toetas Ghana põhikoole 40 000 sülearvutiga, LAV-s võidutes Nokia platvormiga Mxit, luues sellele efektiivse matemaatikarakenduse.4 Kohalikule majandusele kui ka haridusele osutub taoline abistamine toetavaks jõuks, ent saamata ei jää ka ettevõtete omakasu: kasutajate arvu suuremine

Ühiskond → Ühiskond
34 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Kõne - vajame uusi väärtusi

Vajame uusi väärtusi Selleks, et seda teemat ühiselt arutada, tuleks kõigepealt lahata antud lause tähendust. Kõigile on arvatavasti selge selle fraasi kaks esimest sõna, kuid te ei pruugi teada kolmanda sõna tegelikku tähendust. Aga mida peaks siis mõistma väärtuste all? ---Väärtus on eetikas ja filosoofias püsiv hinnang, mis mingile asjale või nähtusele on antud või selle juurde mingil muul viisil kuulub. Väärtuseks nimetatakse ka väärtustatavat eset või asja ennast, kuid väärtuste olemasolu tingimuseks on enamasti vajalik millegi teadlik või mitteteadlik väärtustamine kellegi poolt. Väärtuste vajalikkusest saab kõige paremini aru, kui jälgida Eestimaa tulevikku ­ selle lapsi. Laste endi tähelepanekud annavad aimu, millest nad tunnevad kõige rohkem puudust ­ need pole niivõrd materiaalsed väärtused. Hoopis perekonnas valitsev soojus, armastus, hoolivus ja toetus on palju enam väärt kui raha või kallis auto. ...

Eesti keel → Eesti keel
48 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Kõne: Positiivsuse võit negatiivsuse üle

alusta rahulikult nende teostamist. Nii, kuis nimekiri järjest kahaneb, selgub tõenäoliselt, et olukord pollegi nii hull, kui tundus. Niisiis, enne kui nimetate maailma julmaks ja elu mõttetuks, mõelge, milles asi üldse seisneb. Pole mõtet sääsest elevanti teha. Ilmselt on paljud hädad inimeste enda poolt mõttes võimendatud. Sellest saame õnneks kergesti hoiduda, tähtsustades elu positiivseid külgi, luues nii endale rõõmsama ja edukama tuleviku. Niisiis, visakem eest need mustad prillid ja olgem õnnelikud!

Sotsioloogia → Kõneõpetus
9 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Mida saab kodanik oma riigi heaks teha.

Võimalusi olla hea kodanik on palju. Alustada võib kasvõi näiteks olles korralik väikekodanlane, kes maksab korralikult makse ja ei loobi prügi maha. Aga saab ka teha, midagi palju suuremat ja tuua otsest kasu oma naabrukonnale või kogukonnale, nagu Uue Maailma projekt. See on hea näide inimestele, kes on valmis end ja oma aega pühendama sellele, et aidata riiki omaalgatusega, mitte jääda ootama, millal riik kõik 'kandikul ette toob.' Luues mittetulundusühinguid ja seltsinguid, mis tegutsevad väikese inimrühma heaks, tehakse palju ära mitte ainult sinna gruppi kuuluva rahva vaid ka riigi heaks, sest inimene, kes vajab vähem abi riigilt annab võimaluse riigil abistada neid, kes pole veel suutnud omale tuge leida. Ei saa ära unustada neid, kes pole niivõrd ettevõtlikud. Inimesed, kellel on pere ja lapsed, peaksid püüdma oma lapsi kasvatada nii, et neist ei saaks koorem ühiskonnale vaid nad kasvaksid

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
19 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Robert Schumann ja Franz Schubert

Klaveripalade tsükkel „Lastestseenid’’3. Laulude tsükkel „Poeedi armastus“  1844. aastal oli süvenenud Schumanni hullumeelsus, tekkisid kuulmisluulud, mis ei lasnud tal enam kirjutada. Schubert:  Austria helilooja  Pani aluse romantismile muusikas  Schubert oli iseloomult sõbralik, heatahtlik ja tagasihoidlik, tema muusika on siiras ja südamlik.  Ta tõi muusikasse palju uut, muutes soololaulud kontsertteosteks ning luues uusi žanreid: soololaulude tsükkel, ekspromt, muusikaline hetk.  Esimesteks muusikaõpetajateks olid tal isa ja vanem vend, kes andsid talle klaveri- ja viiulitunde. Peagi mängis ta koduses keelpillikvartets ja laulis kirikukooris.  „Üleminekuperioodiks“ Schuberti loomingus nimetatakse ajavahemikku 1818-1822, kui Schubert tegeles suure hulga klaverimuusika komponeerimisega ning ooperižanris katsetamisega. Kuna isa teda enam

Muusika → Muusikud
7 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Teaduslik uurimismeetod

Dieetjoogid sisaldavad palju rohkem süsihappegaasi kui tavalised karastusjoogid. 3)Hüpotees: Karastusjoogid on tervisele kahjulikud 4)Hüpoteesi kontrollimine : Teadlased on kindlaks teinud, et karastusjookide tarbimine tekitab kaltsiumipuudust, sõltuvust, rasvumist. Rasvumine omakorda on ideaalne platvorm kõikvõimalike südamehaiguste tekkeks. Kaltsiumipuudus tekitab luude ja hammastehõrenemist. Suhkru seedimine sunnib keha kaltsiumit ja muid olulisi mineraale kaotama, luues eeldused osteoporoosiks, artriidiks ja diabeediks. 5) Tulemuste anal üüs ja järelduste tegemine : Karastusjookide tarbimine on tervisele kahjulik. Uuringutest on selgunud, et tänapäeva noor omandab vaid umbes poole kogu vajalikust kaltsiumikogusest ning põhjuseks peetakse siin just vähest piima ja suurt karastusjookide tarbimist. Kuigi suuremad kahjustused(näiteks südamehaigused) tekivad alles siis, kui inimene tarbib karastusjooke suurtes kogustes.

Bioloogia → Bioloogia
57 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Rakendus bioloogia

RAKENDUSBIOLOOGIA- teadus, mis seisneb biolooga põhiharude avastatud seaduste ja loodud teoorita epraktilise kasutamise võimaluste ja lahenduste uurimises ning teostamises, luues vastavate juhiste, meetodite ja võtete süsteemi. BIOTEHNOLOOGIA- bioloogiliste protsesside rakendamisel põhinev tehnol. mitmesuguste ainete tootmiseks ning organismide sigimise ja pärilikkuse muundamiseks. HETEROOS- tähendab hübriidi üleolekut oma vanematest ühe või mitme tunnuse poolest. ANTIBIOOTIKUMID- peamiselt hallitusseente ja oa bakterite poolt sünteesitavad ained, mis pärsivad teiste organismide, valdavalt bakterite elutegevust. EMBRÜOSIIRDAMINE- ebrüotehnoloogiline protsess, mis seisneb ühelt emasimetajalt saadud või kehavälisel viljastamisel tekitatud embrüote siirdamises sobivas innatsükli faasis oleva retsipientlooma emakasse, kus see areneb sünniealiseks.(ka inimestel) SURROGAATEMA- emasimetaja(ka naine), kes sünnitab talle siirdatud võõrast pärito...

Bioloogia → Bioloogia
91 allalaadimist
thumbnail
1
txt

Idee kavand

subkultuuride loomiseks ja nende arendamiseks, mis oma v�iksusegi poolest muudaks kirjumaks suures pildis k�ll natuke, aga siiski muudaks. Sihi all olev ala on ideaalne paik, mis vajaks oma ulatuses asfalteerimist, kuhu saaks astuda iga �ks, iga kell, iga ilmaga sooviga midagi luua. Olgu see siis kunstik, kes paneks r��kima t�hjad pinnad, v�i alternatiivsete liikumisvahenditega rulatajad kes sooviksid m�ne abstraktse arhitketooni pinda tunnetada. Seda k�ik ise luues ja kasutades suurel pinnal, millel juba olemas ilmastikukindel peavari. Juba kui ilmad soojemaks kisuvad v�imaldaks seal ka v�likino korraldada v�i isegi m�ne ansambli kontserti, sest see koht on ka akustiline, mis kajab kui h��lt teha.

Ühiskond → Ühiskond
6 allalaadimist
thumbnail
1
odt

Tööstusrevolutsioon

Kodutöö nr 3 1. Kuidas "makers" uus tööstusrevolutsioon mõjutab väärtusahelaid? Tänu uuele tööstusrevolutsioonile ,,makers" tuleb turule aina rohkem uusi innovaatilisi tooteid. Makers kasutavad avatud lähtekoodiga projekteerimist ja 3D trükkimist, mis aitab väärtusahelatele veel rohkem lisaväärtust juurde anda, luues asju, mida pole varem tehtud. Kõigil on võimalus hakata ellu viima oma ideid. 2. Milliseid uusi võimalusi loob see muutus VKE-dele? VKE-dele loob see palju uusi võimalusi. Makers aitab väikse ja keskmise suurusega ettevõttele luua uusi tooteid, mida varem pole suudetud täide viia ning tänu millele võib ettevõte edukaks saada ning selle kogutoodang võib suureneda. Toimub kiirem ja tõhusam areng. 3. Milliseid tööstusrevolutsioone on aset leidnud varem ja millal?

Majandus → Majandus
35 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Sonorism

Sonorism Sonorism on lähenemine muusikalisele kompositsioonile, mis fokuseerib karakteritele, kvaliteedile ja heli ehitusele. See rõhk helil on loomupäraselt ühendatud uute heli tüüpide otsimisega. Sonorism toetub instrumentidega eksperimenteerimisele, luues uuenduslikke mängimistehnikaid. Sonorism algatati 1960 aastatel arenenud uuest sädelevast muusikast. Sonorism ühendab jumaliku võlujõu ja spontaansuse müstilise võlu, valiku laiuse ja ulatusega. Ainult drakooniline võlu võrdub Sonorismiga mitmekesisuse ja jõu aspektist. Sonoristid võivad ära õppida iga loitsu igast loitsu nimekirjast, kaasa arvates raviva võlu. Sonoristid ei pea loitse aegsalt ette valmistama. Igal sonoristi poolt loodud loitsul on suuline komponent, mis võtab vormi laulmisest, skandeerimisest ja deklameerimisest. Selle tõttu ei saa sonoristid eales võtta Vaikset Loitsu ja on üldiselt halvatud vaiksetes alades. ...

Muusika → Muusika
22 allalaadimist
thumbnail
9
ppt

Skype

või mobiiltelefonile. SkypeIn ­ telefoninumber, millele su sõbrad nng tuttavad saavad helistada mistahes numbrilt. Skype'i kõnepost ­ võtab sinu eest vastu kõnesid siis, kui oled hõivatud või internetist eemal. Skype SMS ­ see võimaldab sul Skype'i kaudu sõprade mobiiltelefonidele tekstsõnumeid saata Kontaktid Skype'is on lihtne leida inimesi ja neid kontaktide loetellu lisada Jagatud gruppe luues on kontakte lihne hallata Nagu MSN'isgi on näha, kes on hetkel internetis, kes on hõivatud, kes on eemal jne Turvalisus Skype ei sisalda reklaamvara, nuhkvara ega pahavara. Reklaamvara ­ tarkvara, mille eesmärk on kasutajale automaatselt reklaami esitada, ilma kasutajat sellest teatamata. Nuhkvara ­ tarkvara, mis paigalsatakse arvutisse ilma kasutaja nõusoleku ja teadmiseta. See saadab ja võtab vastu andmeid teistelt arvutitelt salaja

Muu → Teadus tööde alused (tta)
33 allalaadimist
thumbnail
2
rtf

Fr. R. Kreutzwald „KALEVIPOEG“

Fr. R. Kreutzwald ,,KALEVIPOEG" Fr. R. Faehlmann (1798 ­ 1850) · töötas arstina ja Tartu Ülikooli eesti keele õppejõuna · oli Õpetatud Eesti Seltsi looja (1838) · ettekanne ,,Kaelvipoja" kohta (1839) · ühendas ettekandes Kalevipoja-muistendid ühtseks tervikuks, luues nii tulevase eepose visandi Fr. R Kreutzwald (1803 ­ 1882) · töötas arstina · ÕES ettepanek jätkata eepose koostajana · eeskujuks soome rahvuseepos ,,Kalevala" · 12 loost koosnev ,,Alg-Kalevipoeg" (1853) · 20 loost koosnev eepos ,,Kalevipoeg" (1857) · eepose rahvaväljaanne (1862), trükitud Soomes Eepos e lugulaul on · pikk värssteos · kirjeldab rahva ajaloo olulisi sündmusi või · rahvast esindava kangelase seiklusi Eepos ,,Kalevipoeg"

Kirjandus → Kirjandus
26 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Vereringeelundkond, imuunsüsteem, hingamiselundkond

Gaasiliste ainete liikumine organismis toimub difusiooni teel. Vere hüübimist tagavad trombotsüüdid Reesus-positiivne veri tähendab, et veres on d-antigeen. Suur vereringe lõppeb paremad kojas. Antikeha ja õgirakk sarnasus- hävitavad haigustekitajaid erinevus-Tapavad tõvestajaid erinevalt Passiivne immuunsus ja aktiivne immuunsus Sarnasus- kaistevad organismi antikehadega Erinevus-aktiivse immuunsusega inimene põeb haigust õrnalt läbi luues ise antikehi kui viiakse organismi haigustekitajaid, passiivse immuunsusega viiakse organismi valmis antikehi. Väike vereringe läbib kopse.Suur vereringe läbib tervet keha.Vere ülesandeks on hapniku transport.Eurotsüüdid sisaldavad valku nimega hemoglobiin.Immuunsüsteemi ülesandeks on kaitsata keha haigustekitajate ja viiruste eest.Kaasasündinud immuunsus saadakse kohe sündides.Keskmise inimese kopsumaht on umber 6-7 liitrit.Sisse hingamisel roietevahelised

Bioloogia → Bioloogia
6 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Liikumine tervendab maailma, essee

on jäänud tüdrukute keksumängud ning poiste onni ehitamine. Kui neid mänge isegi mängitakse, siis enamasti virtuaalsel teel. Siin kohal võiksid mängu tulla vanemad, kes utsitaksid oma lapsi veetma rohkem aega värskes õhus ning tutvustaksid neile huvitavaid tegevusi, eemal arvutiekraanist. Nagu öeldakse on terves kehas terve vaim ning kuidas muud moodi saada tervet keha kui liigutades. Kui inimesed saaks jagu oma pahadest harjumustest ning astuksid loodud mugavustsoonist välja, luues nende asemele tervislikud ja energiat andvad tavad. Indrek Valgma 12 RE

Kirjandus → Kirjandus
3 allalaadimist
thumbnail
2
rtf

Elame infoajastul - kuhu edasi?

Kaasneda võib ka teist laadi probleeme. Näiteks Kurt Vonneguti teoses "Komejant ehk hüvasti, üksildus!" rakendasid seda meetodit enda peal hiinlased, aga nad muutusid viimaks nii väikseks, et ameeriklased hingasid neid kogemata sisse ning surid tekkinud mürgistusse. Teine võimalus oleks toiduks kasutatavate kultuuride suurendamine, et neid oleks rohkem. Mingil määral praktiseeritakse seda tänapäevalgi, luues transgeenseid organisme. Olles ümbritsetud nii paljude kirjandusteoste ja filmidega, mis kõik kuulutavad tehnika jätkuvat edasiminekut ja sisendavad, et kunagi võib vabalt ühelt planeedilt teisele rännata, ei tule võib-olla mõttessegi, et tulevik võib kujuneda hoopis teistsuguseks. Film "Pulse" näita, et sõltumine tehnikast võib viia hävinguni. Seal kujutatakse arvutiviirust, mis suudab inimestele levida ja võtab neilt elutahte, viies enesetapuni

Eesti keel → Eesti keel
826 allalaadimist
thumbnail
3
pdf

Kunstiteose analüüs- Pavel Filonov "Kuningate pidusöök"

Maalil on näha nii selgeid kui ka hägusaid piirjooni, kuid üldmulje jääb siiski nurgeline, mistõttu mõjub teos kubistlikuna. Näiteks tunduvad esiplaanil olevad kaks massiivset tooli peaaegu teravate servadega olevat. Teisalt aga sulanduvad tagaplaanil olevad kujud ning all vasakul nurgas istuv inimene taustaga ühte, ning ainuke asi, mis neid sellest eraldab ongi valguse ja varju kasutamine. On märgata, et autor kasutab nii kumeraid kui sirgeid jooni, luues nende abil tegelastest ja esemetest moonutatud ettekujutuse. Niisiis ei ole vormid, mida Filonov kasutab, reeglipärased, vaid pigem geomeetrilised, vaadates inimeste piklikke nägusid ja nende käte ja jalgade asetust ning mööblit. Kuigi teose keskel asuv laud on veidralt kaldu ning laua taga olevad figuurid peaaegu ühel kaugusel, ei ole see siiski ühetasandiline, kuna tumedate ja heledate värvide kontrastne kasutamine loob ruumilise efekti

Kultuur-Kunst → Kunstiajalugu
10 allalaadimist
thumbnail
2
docx

20. sajandi muusika

Kuni selle ajani oli muusikas valitsenud korraga üks stiil, mis oli iseloomulik ühe ja sama ajastu heliloojatele. Näiteks barokk (17.saj ja 18. Saj I pool), klassitsism (18. saj II pool), romantism (19. Saj). 20. Sajandi ja tänapäeva muusikale on iseloomulik stiilide rohkus ja mitmekesisus. Ka heliloojad ei ole end sidunud ainult ühe kindla muusikavooluga, vaid kasutanud oma loomingus erinevaid stiilivõtteid või loobunud neis üldse, luues isikupärase kordumatu helikeele. 20. Saj I poolel eristusid selgemini 4 muusikastiili: hilisromantism, imperssionism , eksperssionism ja neoklassitsism. Romantismi muusikatraditsioon andis tõuke ka rahvusromantismiliste koolkondade sünniks. Näiteks kuulsamad rahvusromantikud on olnud Soome helilooja Jean Sibelius ja Norra helilooja Edvard Grieg. Rahvusromantism levis 20. Sajandil paljudes Euroopa maades, kaasaarvatud Eestis. 20

Muusika → Muusika
3 allalaadimist
thumbnail
1
txt

Hirvepark

ja haruldusastmelt. Kige haruldasemaks puuks pargis vib lugeda pesajate lehtedega harilikku vahtrat Cucullatum, mida kohtab vaid ksikutes kollektsioonides ja mille Hirvepargi isend kuulub Euroopa suurimate hulka. 2007. a. sgisel kasvas Hirvepargis 102 erinevat puittaime. Tallinnas Hirvepargis asuv skulptor Ole Ehelaidi skulptuur "Vastsndinu." Akt on graniidist skulptuur Hirvepargis Tallinnas. Skulptuuri valmistas Ernst Kirs, kes dekoratiivplastikas kasutas graniiti, luues kunstiliselt huvitavaid naisakte. See akt on pstitatud 1966. aastal ja kujutab endast istuvat naist, ks plv kverdatud ja psk toetumas plvele asetatud kele. Teise kega hoiab ta kinni sama jalga.

Kategooriata → Vabaaeg
18 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Elvis Presley

esikohale. Praeguseks on tema plaate maailmas müüdud üle miljardi. Ajakirjas Rolling Stone on öeldud, et "Elvis muutis rock'n'roll'i popkultuuri rahvusvaheliseks keeleks". Nimelt oli tema see, kes ainuisikuliselt muutis 1950-ndate keskel muusikalisi ja kultuurilisi suundumusi. Tema plaadid, lavaliikumine, ellusuhtumine ja riietus muutusid rock'n'roll'i kehastuseks. Elvise esituses kõlasid võrdselt nii kiired ja käredad rockabilly ja rock'n'roll'i laulud kui ka aeglased ja meelad ballaadid luues oma laulude valiku ja esitusviisiga aluse kõigile järgnenud rock'n'roll'i viljelenud muusikute stiilile. Ta laulis kuulsaks mitme USA neegerlaulja (näiteks Little Richardi ja Chuck Berry) loomingu ning aitas sellega kaasa nende omaksvõtmisele valgete noorte seas. Mitmed muusikud nagu Jerry Lee Lewis, Roy Orbison, The Everly Brothers, The Beatles ja Buddy Holly alustasid oma karjääri Elvisest inspireerituna.

Muusika → Muusika
2 allalaadimist
thumbnail
1
docx

G. W. Leibniz. Looduse ja Jumala-armu alused mõistuse põhjal.

Selleks põhjuste algeks, põhjuste põhjuseks, nimetatakse Jumalat. Jumal on loonud kõik oleva. Selleks, et luua, peab ta omama kõikvõimsust, kõiketeadmist, ülimat headust ja õiglust. Põhjus, mis on lasknud asjadel Jumala kaudu olevaiks saada, laseb neil ka oma olemises ja tegudes temast sõltuda, saades Jumalalt pidevalt seda, mis võimaldab neil mõningat täiuslikkust omandada. Ebatäius tuleneb algupärasest piiratusest. Jumal on maailma luues valinud parima kõigist võimalikest plaanidest - ühendades suurima mitmekesisuse ja suurima korrapära, ühendanud paiga, aja ja ruumi kõige otstarbekamalt,et kõigil oleks võimalik püüelda täiuslikkuse poole. Kuna Leibnizi arvates on Jumal ülim, siis on ka tema loodud maailm meie jaoks parim võimalikest variantidest. Antud tekstiga üritab autor tõestada, et kõik asjad on saanud ja saavad alguse Jumalast. Ta peab

Filosoofia → Filosoofia
58 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun