Facebook Like
Hotjar Feedback

Otsingule "valikuid" leiti 1467 faili

valikuid on mitmesuguseid ning meid ümbritsev tundub teadvat just seda, mida meil nendel keerukatel aegadel vaja on, muutes nõnda tasapisi olukorra meie mõtetele sirgumiseks sobivaks. Nimelt tekivad nii tegusatel inimestel imelised mõttes väljendamaks eesti meelt.
1
docx

Kuivõrd oli eestlastel valikuid II maailmasõjas

sajandil mõjutas Eestit kõige enam II maailmasõda, mille tagajärjel kaotasime iseseisvuse pikaks ajaks. Eestis ei jäänud sõjast puutumata mitte keegi. II maailmasõja ajal sattus Eesti kord natsistliku, kord kommunistliku võimu alla. MRP'ga saadud õigustega koondas NSVL oma väed Eesti piirile. Kuigi Eesti sai arvatavasti juba 1939.a...

Ajalugu - Keskkool
39 allalaadimist
2
docx

Kas eestlastel oli valikuid Teises maailmasõjas?

09. 1939­ndal aastal, kui saksa väed ründasid Poolat. USA ja NSVL tõmmati sõtta 1941­l aastal. Tähtsamad lahingpiirkonnad olid Euroopa Kaug ­ Ida koos Vaikse ookeaniga ja Põhja ­ Aafrika. II maailmasõda lõppes 02. 09. 1945-ndal aastal, kui alistus Jaapan. 20. sajand oli Eestile raske, kuna riik...

Ajalugu - Keskkool
7 allalaadimist
5
docx

Võrrelge Läänemere riikide valikuid ja saatusi Teises Maailmasõjas

Pärast enneolematuid purustusi, mida põhjustas Esimese maailmasõja lõpp lootis kogu maailm, et rahu kestab pikka aega. Paraku pidasid, aga Esimese maailmasõja võitjad kättemaksu stabiilsusest olulisemaks ning hakkasid Saksamaalt välja nõudma ülisuurt sõjahüvitist. Teine maailmasõda toimus 1. september 1939 – 2. september 1945 ning see oli ülemaailmne sõjaline kokkupõrge, millesse oli kistu...

Balti riikide poliitiline... - Tartu Ülikool
6 allalaadimist
6
pptx

Oskan suhelda ja teha valikuid

O skan suhelda ja teha valikuid M is on suhtlem ine? Suhtlemine on enese väljendamine Suhtlemine tähendab ka kuulamist ,,Hea suhtleja oskab ennast arusaadavalt väljendada ja püüab teiste vaatenurka mõista" M illeks on suhtlem ine vajalik? Oma tunnete ja mõtete jagamiseks Kaaslaste tunnete ja mõtete arusaamiseks Kontakti loomiseks ja hoidmiseks Suhtlemine peegeldab inimeste väärtusi Piiride...

Demokraatia, inimese õigused,... - Põhikool
4 allalaadimist
12
doc

MAJANDUSLIK KÄITUMINE JA MAJANDUSTEADUS

Majandusega puutume kokku iga päev. Me teeme iga päev majanduslikke otsuseid. Me teeme valikuid . Kõik peavad tegema valikuid. Iga ettevõte peab valima. Ka riik ei saa rohkem kulutada, kui ta teenib. Olulisemad poliitilised vaidlused peetakse maksude kogumise ja kulutamise üle. Inimeste soovidel ei ole piire. Piir on aga ressurssidel, mida kasutatakse toodete ja teenuste tootmiseks. Kunagi ei jätku kõike kõigile. Mõned saavad ja teised ei saa. See on reaalsus. Kuidas otsustada, kes mida saab? (Turg). Nappus! Ressursid või tootmi...

Majandus - Keskkool
4 allalaadimist
1
doc

Maailm on valla - minna või mitte?

Maailm on valla ­ minna või mitte ? Minul, gümnaasiumi õpilasel, ei möödu päevagi, kui ma ei mõtleks, kelleks saan, millega ma tegelen ning kus pesitsen 10 aasta pärast. Mida teha, kuhu minna? Valikuid on piiritult ja see teeb otsustamine väga raskeks. Kindlasti on ju lihtsam, kui kaalul oleks vaid kaks ust tulevikku . Mida teha peale gümnaasiumi, on küsimus,...

Kirjandus - Keskkool
13 allalaadimist
4
docx

Ühiskonna KT kordamisleht MAJANDUS

Neid kõiki ongi vaja, et majandus saaks toimida. Tootmisressursid on varud või vahend, millele on majandus üles ehitatud. Majanduse põhiküsimused Majadnuse põhiküsimused on: mida toota, kuidas toota ja kellele toota. Majandsuküsimustele võib vastata mitmeti ehk teisiti õeldes tootmisressursse...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
22 allalaadimist
12
doc

Mikro-makro Lühikonspekt eksamiks loengumaterialide järgi

1 PÕHIMÕISTED Mikro-makro ökonoomika- uurib, kuidas inimesed otsustavad kasutada ühiskonna piiratud ressursse, et rahuldada oma piiramatuid vajadusi. Majanduse põhiprobleem- on vastuolu piiratud ressursside ja piiramatute vajaduste vahel. Majandustegevus- kujutab endast kättesaadavate ressursside kasutamist inimeste vajaduste rahuldamiseks tarvilike hüviste tootmiseks. Hüvised- on koondnimetus, mi...

Micro_macro ökonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
191 allalaadimist
4
docx

Hindrik Prants „Minu elukäik. Mälestusi ja pärimusi“

Mälestusi ja pärimusi" I. 1. Raamatus kirjeldatakse põhiliselt Hindriku kodukihelkonna ning Võru- ja Tartumaa eluolu. Peategelane Hindrik Prants elas 19-20. sajandi, mil eestlaste olukord oli nigel ning elu vaesemal talurahval oli raske. Kuna söögiks pidi kõike endale ise kasvatama, oli suureks pro...

Kirjandus - Keskkool
5 allalaadimist
17
ppt

Elektrikaupade märgistus

a. Energiatõhusus Energiatõhusus on ökonoomsuse näitaja Kasutatakse klasse A-st kuni G-ni Energiamärgistusega peavad olema varustatud järgmised tooted: Pesumasinad ja kuivatid Nõudepesumasinad Elektriahjud Elektrilambid Õhukonditsioneerid Veekuumutid ja kuumaveesalvestid Vedel- ja gaasiköetavad kuumaveeka...

Elektroonika - Kutsekool
10 allalaadimist
2
docx

Eesti rahva valikud ja võimalused II maailmasõjas

september 1939. Sõda sai teoks, kuna Saksamaa ja Nõukogude Liit sõlmisid MRP lepingu(Molotov-Ribbentropi Pakt). MRP salaprotokollide alusel, jäid Eesti, Läti ja Soome ,Venemaa huvisfääri. Kuigi Eesti oli kuulutanud ennast II maailmasõja suhtes erapooletuks, toimus Eesti aladel siiski mitmeid lahinguid. Kuiv...

Eesti ajalugu - Keskkool
1 allalaadimist
89
docx

Mikro- ja makroökonoomika konspekt

Mikro- ja makroökonoomika I loeng: Mikro ­ ja makroökonoomika põhimõisted · Mikro- ja makroökonoomika uurib, kuidas ühiskond jaotab oma piiratud ressursse inimvajaduste rahuldamiseks. · Mikroökonoomika uurimisobjektiks on küsimus kuidas kodumajapidamised ja ettevõted teevad majanduslikke valikuid piiratud ressurside tingimustes. ( · Mikroökonoomi...

Mikro- ja makroökonoomika - Tallinna Tehnikakõrgkool
354 allalaadimist
6
docx

Retsensioon R1

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Informaatika teaduskond Automaatikainstituut Kristiine Kaasik 120719IAPB Retsensioon R1 Retsensioon aines ISS0110 Väljendusoskus Juhendaja: Rein Paluoja Dotsent...

Väljendusoskus -
11 allalaadimist
4
docx

Miks lihtsalt teha, kui keeruliselt saab

Usun, et inimese elus mängib väga olulist rolli aeg. Mina usun, et inimestel on siiski palju erinevaid põhjuseid miks otsuatatakse minna lihtsamat teed. Ilmselt vastavalt tänapäeva ühiskonnale on väga oluliseks aspektiks aeg. Kogu elu keerleb aja ümber - sellega ma nõustun. Kuid kas alati on mõistlikum säästa aega ja teha enda jaoks lihtsamaid valikuid ja otsuseid, minna lihtsamat teed ning sellega hoida kokku rohkem aega. Ilmselgelt on aeg oluline, kuid sellevõrra võib kannatada tegemiste kvaliteet. Nõustun samuti, et midagi lihtsalt tehes jääb palju rohkem aega iseendale ning oma lähedastele. Samuti on rohkem aega pühenduda uutesse ettevõtmistesse ning plaanida midagi uut. Vaadates väidet- miks lihtsalt teha, kui keeruliselt saab, võib tekkida ka hoopis teistsugune arusa...

Kirjandus - Keskkool
3 allalaadimist
22
docx

Toitumishäired

See kohe ei tähenda, et neil oleks söömishäire. Ka ei tembeldata söömishäireks seda kui inimene peeglisse vaadates hetkeks endaga rahulolematu on (Charpentier jt, 2011). Söömishäire korral hakkab kannatama inimese nii sotsiaalne elu, vaimne kui ka füüsiline olemine. Igapäevased toimetused on häiritud, haiguse sümptomid hakkavad dikteerima elu ja tähtsaid valikuid (Charpentier jt, 2011). Antud töös annab autor ülevaate kahest kõige levinumast söömishäirest: anoreksiast (anorexia nervosa) ja buliimiast (bulimia nervosa) - olemus, haigustunnused, tagajärjed ja ravi. Samuti on lühidalt tutvustatud uuema aja söömishäiret ortoreksiat (orthorexia nervosa). 1. Anoreksia (anorexia nervosa) 1.1 Olemus...

Inimese toitumisõpetus - Eesti Maaülikool
9 allalaadimist
5
doc

Perekonna väärtused referaat

Esimene mida abiellujad tajuvad on, et nad saavad väga vähe teha raskuste likvideerimiseks, mis neile peale pannakse. Peamised probleemid tunduvad tulevat väljastpoolt ja abikaasade tegevuse kooskõlastamatusest. Peamine reegel perekonnaelus ­ pere liikmete ideaalid peavad olemas kooskõlastatud. Samuti peavad väärtused olema kooskõlastatud. Muidu tekivad mõrad. Mis ühe...

Perekonnaõpetus - Keskkool
377 allalaadimist
1
doc

Majandusteadus

Samas on ta ka ühiskonnateadus, mis kirjeldab ja analüüsib seda, kuidas ühiskond teeb valikuid oma nappide ressursside hulgast, et rahuldada oma vajadusi. Ressursid on põhielemendid, mida kasutatakse kaupade ja teenuste loomiseks (maavarad, puit, vesi, õhk jne.). Tootmisressursid on loo...

Kunstiajalugu - Keskkool
120 allalaadimist
4
doc

Meedia ülevaade

Kommunikatsioon: · Communio = ühendan · Kommunikatsioon on ühiskonna olemasolu alus ­ inimeste võime üksteisega suhelda, üksteisest aru saada, oma kogemusi, mõtteid, elamusi teistele edasi anda on eelduseks ühiskonna tekkele ja arengule. Kommunikatsiooni uurimise probleemid: · Kuidas on see võimalik? (Küsimus märkidest, keelest) · Mil viisil see toimub? (Küsimus vahendajatest,...

Meedia - Keskkool
124 allalaadimist
2
doc

Kas valiksin Fausti või Hamleti tee?

11 klass Kas valiksin Fausti või Hamleti tee? Nii Goethe ,,Faust" kui ka Shakespeare ,,Hamlet" on kindlasti mõlemad maailma klassiga, hea kunstilise ja mõttelise sisuga teosed. Nii Johann Wolfgang Goethe "Fausti" kui ka William Shakespeare "Hamleti" peategelased on mõlemad suhteliselt keerul...

Kirjandus - Keskkool
275 allalaadimist
14
doc

Ekspersüsteem ajakirja valikuks - Esimene kodutöö

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL INFORMAATIKAINSTITUUT EKSPERTSÜSTEEM AJAKIRJA VALIKUKS Spetsifikatsioon 1. iseseisev töö õppeaines "Ekspertsüsteemid" Koostaja: Anneli Kaldamäe Martr. nr: 991476 Õpperühm: LAP-81 Esitatud: .....................

Ekspertsüsteemid - Tallinna Tehnikaülikool
19 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun