Facebook Like
Hotjar Feedback

Otsingule "seisukohast" leiti 2417 faili

seisukohast on olulisemaks tööks Hermann von Helmholtzi „Õpetus heliaistingutest kui muusikateooria füsioloogiline alus“ (1863). Oluline, kuna 1)selles on kokku kogutud ja üldistatud kõik tolleks ajaks saadud teadmised heli tekkimisest, helide vahel kujunevatest seostest ning nende tajumisest inimese poolt.
2
odt

Perekonna funktsioonid indiviidi ja ühiskonna seisukohast

Soojätkamisfunktsioon on sajandeid olnud perekonna olulisemaid funktsioone. 2. Seksuaalfunktsioon on perekonnal samuti olnud nii traditsioonilises kui ka modernses ühiskonnas, see on taganud abielupaari seksuaalsuse õiguspärase väljendamise. 3.Majanduslik funktsioon on ilmselt väga kaua olnud üks perekonna loomise põhipõhjusi. 4. Sotsialiseerimisfunktsioon on eelkõige vajalike sotsiaalsete, sh kooseluga seotud normide...

Perekonnaõpetus - Keskkool
9 allalaadimist
30
docx

ETV , eri rühmade seisukohtade analüüs demagoogia- ja retoorikavõtete seisukohast

Tartu Ülikool Sotsiaal- ja humanitaarteaduskond Ühiskonnateadusinstituut ETV+, eri rühmade seisukohtade analüüs demagoogia- ja retoorikavõtete seisukohast Analüüs Autor: Kaspar Erik Lind Juhendajad: Ragne Kõuts-Klemm, Egert Puhm Aine: Sissejuhatus kommunikatsiooni ja meediasse 2015 Venekeelne riiklik televisioonikanal ETV+ alustas oma tööd 27. septembril 2015. Kanal loodi Eestis paikneva venekeelse rahva jaoks, pakkudes neile emakeelset televisiooniprogram...

Meedia -
13 allalaadimist
7
docx

Looduslikud ja sünteetilised tekstiilitooted ja nende erinevus hügieeni seisukohast

2 Tekstiilitüübid...................................................................................................... 2 Tehiskiud................................................................................................................. 2 Sünteetilised kiu...

Keemia - Keskkool
2 allalaadimist
2
docx

Seltsiliikumine eestlaste seisukohast 18. ja 19 sajandil

Seltsidesse koondumine ja ajakirjandus avardasid eestlaste silmaringi ja tõstsid nende ühiskondlikku aktiivsust. Enamus seltsid olid seisuslikud, kuhu võeti liikmeteks vaid kindla sotsiaalse taustaga inimesi. Esimeseks seltsiks loetakse haritlaste koondumisel tekkinud Õpetatud Eesti Seltsi. Laiem eestl...

Ajalugu - Põhikool
1 allalaadimist
26
docx

MIKS BIOLOOGILISELT MITMEKESISEMAD AGROÖKOSÜSTEEMID ON TAIMEKAITSELISEST SEISUKOHAST JÄTKUSUUTLIKUMAD?

EESTI MAAÜLIKOOL Põllumajandus- ja keskkonnainstituut NIMI MIKS BIOLOOGILISELT MITMEKESISEMAD AGROÖKOSÜSTEEMID ON TAIMEKAITSELISEST SEISUKOHAST JÄTKUSUUTLIKUMAD? WHY BIOLOGICALY DIVERSED AGROECOSYSTEMS ARE MORE SUSTAINABLE IN PLANT PROTECTION THAN BIOLOGICALY UNDIVERSED AGROECOSYSTEMS? Kursusetöö Aianduse õppekava Tartu 2017 Sisukord SISSEJUHATUS.........................................................................................................................2 Ökosüsteemide ja bioloogilise mitmekesisus..............................................................................5 Agroö...

Maakasutuse ja... - Tartu Ülikool
4 allalaadimist
1
odt

Essee ''Suletud Sillamäe linn eestlaste ja venelaste seisukohast''

Võõrad said sinna ainult lubade ning kutsetega. Muidugi polnud linnal nii karm kord peal nagu Saaremaal. Tihti sai rahvas sinna hiilida ilma, et piirivalvurid oleks nende luba kontrollinud. Aga miks sinna taheti üldse minna? Sillamäelt võis saada kaupa, mida mujalt poodidest vaid harva õnnestus hankida. Seal...

Ühiskond - Keskkool
4 allalaadimist
3
pdf

Kliendi ja tema teenindaja omavahelised suhted klienditeenindaja seisukohast

ESSEE Kliendi ja tema teenindaja omavahelised suhted klienditeenindaja seisukohast Annotatsioon Inimesed on erinevad tänu mitmesugustele mõjuteguritele näiteks rahaline seis, haridustase, suhtumine teistesse, rahvus, ühiskondlik stabiilsus ja ka usk. Koos kõige sellega on välja kujunenud teistsugused isiksused, kellel on oma arvamus, tõekspidamised, pr...

Kirjandus - Keskkool
1 allalaadimist
1
doc

Abielu mitut moodi

Abielu mitut moodi Abielu on sotsiaalne institutsioon sugupoolte suhete korraldamiseks, soo jätkamiseks ja perekonna huvides. Peale abielu aktsepteeritakse tänapäeva ühiskonnas ka kooselu, mis on mehe ja naise kooselamise tähistamiseks, arvestamata seda, kas suhe on ametlikult vormistatud või mitte. Iga paar peab aga endale mitmete kooselamise vormide seast leidma om...

Perekonnaõpetus - Keskkool
61 allalaadimist
1
docx

Tolerance and diversity

Tolerance and diversity First of all I had to pose myself a question what does tolerance mean to me? I came to the conclusion that for me it means accepting people the way they are- not caring about their appearance, orign, religion, attitude or skin coulor, even if their beliefs and thoughts are not just the same as mine. I think that every one of us should pay respect to other people. I find it interesting to...

Inglise keel - Keskkool
4 allalaadimist
1
docx

Indrek meos 2 foorum aukartus , taimetoilased , schweitzer ,

õppetükki): "Tõeliselt eetilisele inimesele on igasugune elu püha, ka see, mis inimese seisukohast vaadatuna näib meist kaugel allpool olevat. Vahet teeb selline inimene üksnes paratamatuse sunnil ja igal konkreetsel juhul eraldi, kui olukord nõuab talt otsustamist, kumb elu tuleb ohverdada teise päästmiseks. Neil juhtudel annab eetiline inimene endale ig...

Filosoofia - Tallinna Tehnikaülikool
52 allalaadimist
2
doc

Ajaloo kontrolltöö (Kiviaeg, Egiptus, Mesopotaamia)

Kiviaja inimeste peamised tegevusalad. 2. Miks sai põlluharimine alguse just viljaka poolkuu piirkonnas. Millised riigid seal tänapäeval asuvad? Millised on nende rahvaste omavahelised suhted viimastel aastakümnetel? 3. Millisteks ajaloolisteks ajajärkudeks jaguneb kiviaeg? Millise inimliigiga see seotud on? 4. Millisel arheoloogilisel ajajärgul toimus üleminek põlluharimisele ja karjakasvat...

Ajalugu - Keskkool
52 allalaadimist
8
doc

Alternatiivpedagoogika referaat

Sissejuhatus Käesolev referaat koosneb peamiselt Rudolf Steineri ja Maria Montessori pedagoogilistest meetoditest, mida ka n.ö ,,tavalistes koolides" võiks palju rohkem praktiseerida. Töö käigus püüan jõuda arusaamiseni, kas lasteaedades ja koolides oleks võimalik nii suhtumise kui ka õpetamise poolest midagi muuta selleks, et lastel parem keskkond arenemiseks o...

Alternatiivpedagoogika - Tallinna Pedagoogiline Seminar
61 allalaadimist
4
doc

Töömotivatsiooni ja rahulolu arvestus koos vastustega

Küsimus 1 Õige 1,00 punkti 1,00-st Küsimuse tekst Kahe tunnuse ühiskäitumist kirjeldatakse sageli korrelatsioonikordaja r väärtusega. Korrelatsioon tööga rahulolu ja töömotivatsiooni vahel on suurusjärgus r= 0.4. Mida see tähendab? Vali üks: a. Töömotivatsioon mõjutab tööga rahulolu 10% ulatuses b. Tööga rahulolu kirjeldab 16% töömotivatsiooni varieeruvusest c. Tööga rahulolu suureneb kui töömotivatsioon...

Töömotivatsioon ja tööga... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
47 allalaadimist
11
doc

Mis on tervis ja mis on haigus? Erinevad kontseptsioonid

Tervisepsühholoogia Mis on tervis ja mis on haigus? tervis ­ täisväärtuslik elu, haiguste puudumine, kultuur haigus ­ mitteterve olemine, kultuur ja geneetika, sümptomid Kuidas mõõta tervist? Tervise kohta on umbes paarsada tõsiseltvõetavat definitsiooni. Tervis ­ personaalne vs sotsiaalne tähendus. Inimene võib enda arvates olla terve, aga kõrvaltvaatajate seisuko...

Tervisepsühholoogia - Tallinna Ülikool
118 allalaadimist
6
pptx

Suhkruroo tootmisprotsess

Suhkru tootmisprotsess Ettevõte: THE FIJI SUGAR CORPORATION Ülesanne Leidke mingi tootmisprotsess (kaasaegne või ajalooline), mille juurutamise ohta konkreetses ettevõttes te suudate leida piisavalt andmeid. Hinnake tööstusökoloogia seisukohast protsessi tugevaid ja nõrku külgi. Click to edit Master text styles Second level...

Ökodisain - Tallinna Tehnikaülikool
10 allalaadimist
1
doc

Näidis - Juhatuse koosoleku protokoll

[ÄRIÜHINGU NIMI] JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr Koosolek toimus [kuupäev]. Ühingu ärinimi: [äriühingu nimi] Ühingu registrikood: [äriühingu registrikood] Ühingu asukoht: [äriühingu asukoht] Koosolekul osalesid juhatuse liikmed: 1. [juhatuse liikme nimi]; 2. [juhatuse liikme nimi]...

Asjaajamine -
61 allalaadimist
5
docx

Tuumaenergia

Tuumaenergia Koostas: Juhendas : Tuumaenergia ehk aatomienergia on füüsika seisukohast aatomituuma moodustavate elementaarosakeste süsteemi seoseenergia, mis võib tuumareaktsioonides vabaneda. Energeetika seisukohast on see elektrienerg...

Loodus - Keskkool
7 allalaadimist
32
doc

Rakenduselektroonika

Võimendid 1.1. Võimendite liigid ja neid iseloomustavad parameetrid Võimendiks nimetatakse seadet mille abil toimub signaali amplituudi suurendamine võimalikult väikeste signaali kuju moonutustega. E ­ + Usis Võimendi...

Elektriahelad ja elektroonika... - Kutsekool
37 allalaadimist
15
pptx

Naine ja perekond

naine ja perekond Sissejuhatus Keskaja ning tänapäeva naise elukäik ja ­olu on võrreldes tänspäevaga tundmatuseni muutunud. Keskajal olid naised tugevalt meeste kontrolli all ja võrduseni oli veel pikk tee minna. 17.05.14 2 Naise elu Naise elu määras tsiviilseisus: ta oli kas neitsi, lesk või abielunaine Neitsi positsiooni oli usulise...

Ajalugu -
6 allalaadimist
11
pdf

Avangardism, John Cage, Karlheinz Stockhausen, Minimalism, Postmodernism

Muus i k a a ja l u g u Avangardism Avangardmuusika on mõiste, mida kasutatakse iseloomustamaks n-ö oma ajast ees olevat muusikat, mis sisaldab näiteks innovatiivseid elemente või milles sulatatakse kokku erinevaid muusikazanre. Ajaloolisest seisukohast kasutavad muusikateadlased mõistet "avangardmuusika" erinevate kunstmuusika zanrite puhul. Hakati eksperimenteer...

Muusika - Keskkool
9 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun