Otsingule "planeerimine" leiti 1913 faili

planeerimine - sobivad nii kõrrelised kui ka liblikõielised taimed, parimad on siiski nende segud (turvasmuldadel õigustavad end rohkem kõrrelisterohked segud) -võiks arvestada, et lehma kohta kulub aastas 10-11 t rohusilo ja 1-2 t heina (karjamaarohtu 6-7 t) -lehma kohta võiks arvestada -1,5 ha haritavat maad, s.h. -0,6 ha silo ja heina tegemiseks ( karjatamiseks 0,4-0,5 ha, teravilja kasvatamiseks –0,5 ha)
29
docx

Ruumiline planeerimine - kordamiskĂĽsimused

Ruumiline planeerimine - Ruumiline planeerimine on eri tasanditel ühiskonnaplaneerimine, mille eesmärgiks on mingi maa-ala arengu eesmärkides ja tingimustes kokkuleppimine. Ruumilise planeerimise eesmärgiks on leida kõiki osapooli rahuldavad tasakaalukad lahendused tervikliku ja jätkusuutliku elukeskkonna loomiseks teatud maa-alal. ­ arvestades sotsi...

Ruumiline planeerimine - Eesti MaaĂĽlikool
11 allalaadimist
5
docx

Ruumiline planeerimine seminar 1

Ruumiline planeerimine 2008 Seminar nr 1: Eesti planeerimissüsteem; tihe ja hajaasustus Küsimused seminariks ja eksamiks ettevalmistamisel. Kaldkirjas olevaid küsimusi seminaril automaatselt ei käsitleta, kuid küsimused võiks igaüks endale selgeks teha. 1. Mitu haldustasandit Eestis on ja kuidas haldustasandit ära tunda? Haldustasandeid on kaks , riik ja omavalitsus. Riik kui tervik, maakond, oma...

Ruumiline planeerimine - Eesti MaaĂĽlikool
67 allalaadimist
4
rtf

Reisi planeerimine Mallorcale

Reisi planeerimine Mallorcale D**** P***** 8b klass  Mallorcal on pakkuda kõike, mida turist eales vajada võiks: ilusad rannad, kaunis mägine loodus, lõputu hulk erinevaid söögi- ja joogikohti nii päevaseks kui õhtuseks ajaveetmiseks, lõbutsemiskohad igale eale, vahvad teema- ja veepargid, mitmekesised sportimisvõimalused, parajalt vaatamisväärsusi ning loomulikult...

reisi planeerimine - Põhikool
9 allalaadimist
20
docx

Ruumiline planeerimine seminar 3

3 Kodutöö õppeaines Ruumiline planeerimine Kodukandi lühikirjeldus- Meegomäe küla Koostaja: Tartu 2013 Sisukord Asukohaskeemid..................................................................................................... 3 Ala piiritlemine....................................................................................................... 4 Meegomäe kirjeldus...

Ruumiline planeerimine - Eesti MaaĂĽlikool
12 allalaadimist
3
docx

PERSONALI PLANEERIMINE JA TÖÖANALÜÜS

Defineerige - personali planeerimine (mõiste) Personali planeerimine on protsess, mille käigus määratakse organisatsioonis kindlaks töötajate vajadus nende kvalifikatsiooni ja struktuuri lõikes ning koostatakse vastavad plaanid. Selle käigus prognoositakse ka tööjõu liikumist ning töötatakse välja meetmed tööjõu nõudluse ja pak...

Personali planeerimine ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
14 allalaadimist
11
doc

Vastuvõtu planeerimine

Mainori Kõrgkool Tiina Juurmann Anneli Kuus VASTUVÕTU PLANEERIMINE 50 aastane juubel Rakvere 2009 SISUKORD VASTUVÕTU PLANEERIMINE..............................................................................................3 TELLIMUSE VASTUVÕTMINE..............................................................................................4 RUUMI KAUNISTUS...

Äriplaan - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
196 allalaadimist
15
pdf

2. loeng. Planeerimine ja kavandamine

planeerimine Õpi-eesmärgid: Õppida mõistma planeerimise rolli juhtimises Kirjeldada planeerimisprotsessi Õppida eristama planeerimisvahendeid Selgitada strateegilise juhtimise tähtsust Tunda erinevaid strateegiaid Kavandamine e. planeerimine Alati tulevikku suunatud tegevus Üks juhtimise võtmefunkt...

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
18 allalaadimist
26
pdf

2. loeng. Strateegiline planeerimine

Mare Kurvits, PhD Strateegiline planeerimise olemus ja tähtsus. Miks mõned organisatsioonid tegutsevad väga edukalt ja teised on sunnitud tegevuse lõpetama? Strateegia mõiste · Strateegia kui üldine kirjeldus käitumisest ja astutavatest sammudest, mille abil ettevõte kavatseb oma eesmärgid saavutada....

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
27 allalaadimist
176
pdf

E-kursuse „Koristustööde planeerimine ja arendamine“ materjalid

Järvamaa Kutsehariduskeskus E-kursuse „Koristustööde planeerimine ja arendamine“ materjalid Autor: Lia Padu Järvamaa KHK kutseõpetaja Õppematerjal valmis programmi VANKeR raames ja seda toetas Euroopa Liit. See töö on litsentsi all Creative Commons Attribution-Noncommercial- Share Alike 3.0 Unported...

Puhastusõpetus -
56 allalaadimist
2
docx

Ehitusplatsi märkimisaluse planeerimine ja märkimine

Ehitusplatsi märkimisaluse planeerimine ja märkimine Hoone ehitamiseks tarviliku geodeetilise võrgu rajamisel on esmaseks ülesandeks tutvuda objekti ligiduses olevate riiklike põhivõrgu punktidega. Kreutzwaldi 5 (edaspidi Metsamaja) ümbruses paikneb mitu riikliku võrgu punkti, mida märkimisaluse rajamiseks kasutada võiks. Puktideks on kohaliku võrgu I järgu punkt 9385 ja kohaliku võrgu II järgu punktid 5 ja 3627. Ülalmainitud punktide abil saab ümber ehitusob...

Geodeesia - Tallinna TehnikaĂĽlikool
11 allalaadimist
10
doc

Ettevõtte planeerimine ja laienemine uutele turgudele

Tallinna Ülikool Ettevõtte planeerimine ja laienemine uutele turgudele Essee 2012 Sissejuhatus Igal edukalt toimival ettevõttel tekib aeg, mil soovitakse käivet ning tootmismahtu suurendada, kuid koduturg jääb väikseks. Oma turuosa suurendamiseks on kõige efektiivsem meetod uutele turgudele sisenemine, kuid see vajab väga põhjalikku planeerimist. Tuleb võtta otsuseid nii äriüksuste rajamiseks, nende tegevuse l...

Ettevõtemajandus - Tallinna Tehnikaülikool
6 allalaadimist
53
ppt

Ladude planeerimine

Ladude planeerimine Kaubandus ja tootmisettevõtete laod • Ladude vajadus tööstuses on kitsalt orienteeritud, spetsiifilise iseloomuga ja seotud kasutatava tooraine, materjalide, komponentide ning valmistoodangu iseloomu ja eripäraga. ladude planeerimine 2 • Kaubanduse poolel on ladude otstarve ja funktsioonid universaalsemad. • Laotoimingud kaubanduses on protsesside kaupa selged ja mä...

Laomajandus - Kutsekool
109 allalaadimist
3
doc

Planeerimine

Planeerimine Planeerimine on keskkonna määramatusega toimetuleku protsess, mille käigus määratakse kindlaks organisatsiooni tegevussuunad ja eesmärgid tulevikus. Planeerimine võimaldab ette näha protsessi eesmärkide seadmisest nende saavutamiseni välja. Mida keerukam ja suurem on eesmärk, seda väljakutserohkem ja pikem on tee selle saavutamiseni. Planeerimise mõju teistele juh...

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
22 allalaadimist
8
doc

Äri planeerimine Intervjuu ettevõtjaga

Tegevusalaks on puidust tarbe- ja dekoratiivesemete valmistamine ja muude puittoodete tootmine. Teistest allikatest on ettevõtte kohta infot veel ka inforegistris, CSAregistris, vähesel määral facebookis ning EASi leheküljel. Intervjuu ülevaade Idee alustada üldse ettevõtlusega said Heka Puit...

AnalĂĽĂĽsimeetodid... -
76 allalaadimist
58
doc

Ă„ri planeerimine kordamiskĂĽsimused

Turunduse põhimõisted ja protsessid. 10. Turunduse planeerimine : etapid, protsess.  STRATEEGILINE TURUNDUS on: o rahvusvahelise standardi ISO 9000 järgi objekti elutsükli esimene faas, o kui kontseptsioon, mis orienteerib kõik tegevused tarbijale,  Ettevõtte turundustegevuse plaanimise etapid: o STRATEEGIA KUJUNDAMINE (kuidas tegutseda?) o STRATEEGIA VALIMINE (milline strateegia parim?) o TAKTIKA MÄÄRAMINE (mida teha ja miks?) o OPERATIIVSE PLAANI K...

AnalĂĽĂĽsimeetodid... -
88 allalaadimist
8
doc

Ă„ri planeerimine eksami vastused

Bostoni turuosa-turukasvu maatriksi tooteportfelli tähed iseloomustab b) suur turuosa kiiresti areneval turul 2. Informatsioon ettevõtte rahalise seisundi muutumise kohta iseloomustab b) Rahavoogude aruanne 3. Täisühingu osanikuks ei või olla c) riigiasutus 4. Kui investeeringutele arvestatakse intressi kord aastas, siis võrreldes igakuise intresside arvutamisega on tegelik intressimäär c) väiksem 5. Keskmise suurusega ettevõtte...

AnalĂĽĂĽsimeetodid... -
60 allalaadimist
70
doc

Personali planeerimine

Tallinna Majanduskool Täiskasvanute Koolituskeskus PERSONALI PLANEERIMINE õppematerjal Personalitöö eriala õppegrupile Õppeaine nimetus: PERSONALI PLANEERIMINE Õppeaine üldeesmärk: Anda teadmisi ja oskusi organisatsiooni sise- ja väliskeskkonna analüüsimiseks ning piisava hulga nõutavate teadmiste ja oskustega töötajate olemasolu tagamiseks organisatsioonis Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:  Oskab analüüsida organisatsiooni sise- ja väliskeskkonda ning teha järeldusi orga...

Personali juhtimine ja... - Kutsekool
13 allalaadimist
15
docx

Ettevõtlus ja äri planeerimine

"Ettevõtlus ja äri planeerimine " kordamisküsimused Eksamiküsimused toetuvad nii loengutele kui harjutustundides käsitletud teemadele, sh materjalidele Moodles. Üldised teemad on toodud järgnevalt. 1. Ettevõtluse definitsioonid, ettevõtjate iseloomustus ja ettevõtte määratlus äriseadustikus ja klassifikatsioonid. Ettevõtluse definitsioonid ETTEVÕTLUST on defineeritud kui protsessi, kus vajalik...

Ettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
14 allalaadimist
6
docx

TOOTMISE PLANEERIMINE JA ETAPID

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ärijuhtimise õppekava TOOTMISE PLANEERIMINE JA ETAPID Referaat Õppejõud: Mõdriku 2018 Planeerimine on ettevõtte tulevaste eesmärkide ja nende saavutamiseks vajalike meetmete ja ressursside paika panemine. Lähtuvalt ajahorisondist eristatakse pikaajalist planeerimist, keskmiseajalist planeerimist...

Baaslogistika - Eesti Mereakadeemia
3 allalaadimist
6
doc

Strateegiline planeerimine

peatükk STRATEEGILINE PLANEERIMINE Selles peatükis käsitletakse detailsemalt programmi/projekti määratlemise etappi strateegilise planeerimise faasis; kirjeldatakse, kuidas tuvastada sidusgruppe, analüüsida probleeme ning tuletada neist eesmärke. Strateegiline planeerimine hõlmab tegevusi, mis...

Projektijuhtimine - Kutsekool
152 allalaadimist


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

- Olen tingimustega nõus

SEB Swedbank Mobiil

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto