Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge

"esmalt" - 4322 õppematerjali

thumbnail
106
pptx

Maaviljelus - Umbrohud

Bioloogia → Bioloogia
8 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Should we first discover our homeland before going abroad?

Should we first discover our homeland before going to other countries? It does not matter where in the world you live ­ you always tend to think that anywhere else life is better and has more opportunities to success in life. It may be so but the majority sometimes does not even know the chances and advantages of their own homeland. If to talk about in the matter of travelling then I am assured that it is not relevant to drive through all your homeland in order to take a plane to another country. Some of the countries (or some parts of it) are so big or hardly reachable that half of the locals wont access these parts of the country never in their whole lifetime. I am certain that no one should waste their life on acting like someone has said to be right instead of acting by your own desires. Furthermore, if you have lived in your homeland for your entire lifetime, you should be wise enough to know about the culture, nature and geogra...

Keeled → Inglise keel
13 allalaadimist
thumbnail
5
pdf

Vedelate ja tahkete naftasaaduste omadused ja kasutamine

eelkõige lambiõli ehk petrooleumi. Ka kütteõli, määrdeõli ja tõrva õnnestus müüa. Autode arvukuse kasv tekitas suure nõudluse bensiinile. Sõiduauto Ford oli esimene, 1892. aastal loodud mudel, mis tarbis kütusena juba bensiini või piiritust. Aastast 192​0 on aga Ameerika Ühendriikides bensiin ametlik autokütus. Nafta on põhjustanud hulgaliselt riikidevahelisi kriisiolukordi ja isegi sõdasid. Allpool on välja toodud täpsemalt iga naftasaaduse omadused ja kasutamine, kuid esmalt uurime, kuidas üldse töödeldakse naftat. NAFTA TÖÖTLEMINE Stabiliseeritud naftat töödeldakse naftatöötlemistehastes, mille põhitoodanguks on tehiskütused ja õlid, ning naftakeemiatehastes, mis toodavad naftasaadustel baseeruvaid keemilisi ühendeid. Tehastes kuumutatakse naftat erilistes toruahjudes, aurud juhitakse destillatsiooniklonni. Kui naftat kuumutada, eralduvad kõigepealt madalaima keemistemperatuuriga ühendid, seejärel veidi kõrgemal temperatuuril keevad ühendid jne

Keemia → Keemia
5 allalaadimist
thumbnail
9
docx

Tarbijate ostumotiivid suveniiride näitel

Inimesed ostavad valitud kohtadest suveniire selleks, et toetada või näidata oma poolehoidu teatud heategevusorganisatsioonidele, mittetulundusühingutele või religioossetele asutustele. Samuti on paljudel inimestel soov oma ostuga toetada kohalikke elanikke. (Ibid., 84) Tallinn 2018 2 Kokkuvõte Antud referaadi eesmärgiks oli välja selgitada, mis on turistide peamised ja teisejärgulised motiivid suveniiride ostmisel. Esmalt analüüsiti suveniiride erinevaid tüüpe ning väärtusi. Suveniire on erinevaid ning need on tihedalt seotud ka motiividega. Peamisteks suveniiri tüüpideks on piltkujutised ehk postkaardid, kivitükikesed ehk osa loodusest või ehitistest, sümboolne kiirkiri ehk väike mudel mõnest vaatamisväärtusest, marker ehk kohanimega ese ja kohalik toode, kuhu alla kuuluvad nii kohalikud söögid kui ka näiteks toiduvalmistamise abivahendid või riietusesemed.

Majandus → Tarbijakäitumine
6 allalaadimist
thumbnail
2
pdf

Kitzbergi „Libahunt“

Tiina - võitja või kaotaja? Usun, et kui enamik inimesi mõtlevad Kitzbergi „Libahundi“ peale, siis meenuvad neile esmalt vaeslapse õnnetu armastuslugu ja kannatused, mis talle ülekohtu ja vale läbi osaks said. Kuid kas oli Tiina siis tõesti see ainuke kannataja või oli neid veelgi? Tiina kaotas juba lapsena oma lihase ema, kelle külarahvas nõiduses süüdi mõistis. Tema kasuõde ässitas kogu külarahva tema vastu, Tiina eluarmastus pööras talle otsustaval hetkel selja ning tema kasupere polnud nõus teda enam koju lubama ja viimaks sai ta veel oma enese armastatu käe läbi surma. Jah, Tiina polnud kindlasti võitja, tema soov oli ju vaid elada rahus koos Margusega, kuid seda tal saavutada polnud võimalik. Ent kas siin loos oligi üldse võitjaid? Mõtleme kasvõi Mari peale, kes oli kogu selle loo süüdlane - kas saab üldse arvata, et ta võis olla õnnelik, kui Tiina lõplikult metsa põgenes? Olgu mis oli, aga Mari ju tegelikult sisimas teadis, et...

Kirjandus → Kirjandus
8 allalaadimist
thumbnail
7
docx

OUNASEEMNE LUGU

kummast kik Kärnerit woiwa öppida mis tö egga kuu ajal sünnip tehha" Tarrtu, 1796. Raamatu on läti keelest tõlkinud ja eesti keeles välja andnud Friedrich David Lenz (1745-1809), Tartu pastor ja estofiil. Raamatu algupärane autor on Samuel von Holstr (1740-1809). teos algab kohe õunapuude kasvatamisest ,,Mis puu- ehk ubbina aijan tullep teggema." Olgu käesolevas artikliks näitena toodud õunapuude kasvatamise kasulikkusest, mida balti haritlaskond maarahvale soovitas. Esmalt leiame õunaseemnest võrsuva õunapuu loo Gustav Arveliuse lugemikust. Enne aga lühike ülevaade autori eluloost. Friedrich Gustav Arvelius, 1753-1806. Kirjamees ja kooliõpetaja. Õppis Tallinna toomkoolis ja Leipzigi ülikoolis teoloogiat ja filosoofiat. Tallinna gümnaasiumis teoloogiaprofessor (kuigi teoloogiline haridus, polnud kordagi kirikuõpetaja) (EKL 1995 : 47). Esmalt leidub õunaseemnest juttu G. F. Arveliuse raamatus ,,Üks Kaunis Jutto- ja

Kirjandus → Eesti kirjandus
2 allalaadimist
thumbnail
5
docx

Tootmisjuhtimine

Esimene osa Tänu tootmisjuhtimise loengule hakkasin tootmisprotsesse paremini mõistma. Kuna minu eriala ja töökohustused ei ole kunagi otseselt tootmisega seotud olnud, siis pole mul seni olnud vajadust neid sügavamalt uurida. Seega proovin kogu teemat käsitleda üldiselt vaadatuna. Näiteks jäid meelde neli olulist verstaposti, kuidas tootmisele ja tootmisjuhtimisele tõhusamalt läheneda. Esmalt tuleb välja töödata ja koostada ülevaade ettevõtte eesmärkidest ja stateegiatest, teisalt tõlkida kogu eelnev „tootmiskeelde“ ja selgitada täpset tootmise rolli. Kolmandaks tuleks koostada põhjalik tasemehindamine tootmissüsteemi etappidele ja neljandaks korrigeeria tootmissüsteemi elemente ühtse fookuse alusel ja suunas (Kase, 2017, 8). Arvan, et selline lahtimõtestatud lähenemine on terviklikult mõeldes oluline paljudele ettevõtetele ning teeb ka kogu töö oluliselt

Majandus → Tootmine
2 allalaadimist
thumbnail
5
doc

Näidis - Juhatuse liikme leping

JUHATUSE LIIKME LEPING Käesoleva juhatuse liikme lepingu (edaspidi: Leping) on sõlminud [kuupäev], [asukoht] (1) [Äriühingu nimi], registrikoodiga [registrikood], aadressiga [aadress] (edaspidi: Ühing), keda esindab volituse alusel [äriühingut esindava isiku nimi] ja (2) [Juhatuse liikme nimi], isikukoodiga [isikukood], elukohaga [aadress] (edaspidi: Juhatuse liige), edaspidi Ühing või Juhatuse liige nimetatud ka kui Pool ning ühiselt kui Pooled, alljärgnevas: 1. Üldsätted 1.1 Lepingu eesmärgiks on kokku leppida Ühingu ja Juhatuse liikme vastastikused õigused, kohustused ja muud Juhatuse liikme kohustuste täitmisest tulenevad tingimused, sealhulgas Juhatuse liikme peamised tegevusvaldkonnad, tasu ja muud soodustused, kohustused konfidentsiaalse informatsiooni hoidmise...

Infoteadus → Asjaajamine
128 allalaadimist
thumbnail
12
doc

RUMM

.............................................................................3 2.1 Rummi ajalugu......................................................................................................3 2.2 Valmistamine........................................................................................................ 4 2.3 Erinevused.............................................................................................................5 2.3.1 Rummid on võimalik jaotada esmalt kaheks: ................................................5 2.3.2 Järgmise jaotuse kohal jagunevad rummid neljaks: ......................................5 2.4 Serveerimine......................................................................................................... 6 3.Kaubamärgid................................................................................................................7 3.1 Malibu....................................................................

Toit → Joogiõpetus
69 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Bourdieau "Praktilised põhjused"

Kristo Tõnissoo AÜEP2 Pierre Bourdieau ,,Praktilised põhjused" ­ Sotsiaalne ruum ja sümboolne ruum Esmalt vihjab Bourdieu, et loetava lektüüri puhul ei ole tegemist harjumusliku sotsioloogilise struktuuriga. Bourdieu kohaselt käsitletakse teatud grupi raames olevaid ja levivaid ootusi kui välja. Sellel väljal eksisteerivad just antud kultuuriruumile omane suhtumine, sotsiaalne keel ning funktsioonide ning rollide mõistmine. Bourdieu väidab, et teoses on ühendatud kõige abstraktsem ja kõige konkreetsem mis iseenesest peaks hõlmama väga laia spektrit. Bordeau seisukohalt koosneb sotsiaalne ruum erinevatest väljadest nagu majandusväli, haridusväli, poliitikaväli, kultuuriväli, akadeemiline väli jne. Iga väli töötab vastavalt oma seaduspärasustele loogikale ja võimusuh...

Majandus → Ettevõtluskeskkond
54 allalaadimist
thumbnail
12
docx

Kinnise teodoliitkäigu tasandamine programmiga Adjust

Iseseisev töö nr 6. Kinnise teodoliitkäigu tasandamine programmiga Adjust. Andke hinnang tasandustulemustele üldiselt kaaluühiku standardhälbe S0 ja χ2-testi abil, esitage tundmatute punktide tasandatud koordinaadid koos täpsushinnangutega ning tasandatud mõõtmistulemused koos hälvete ja standardhälvetega. Teodoliitkäigu tasandamiseks kasutame programmi Adjust võimalust Least Squares Adjustment of Plane Surveys. Selle jaoks peame esmalt looma lähteandmetest sisendfaili. Faili esimesele reale tuleb kirjutada selgitav tekst (nt töö pealkiri), järgnevale reale tuleb kirjutada joonte, nurkade, direktsiooninurkade, lähtepunktide ning kõigi jaamade arv. Kolmandast reast alates lähtepunktide koordinaadid. Read 5-6 on tundmatud punktid koos ligikaudsete koordinaatidega. Järgnevalt mõõdetud kaugused ja mõõdetud nurgad koos standardhälvetega. Fail on toodud järgnevalt. IT6 34024 X 454.206864 628.921272 A 598.712544 337

Geograafia → Geodeesia
28 allalaadimist
thumbnail
2
odt

Sünopsis "Sauli poeg" ajalugu ja film

Sünopsis: "Sauli poeg" Filmi "Sauli poeg" tegevus toimub II maailmasõja ajal. Saul Ausländer, kes on Auschwitzi koonduslaagris vang, otsustab oma vangistajatega koostööd teha, lootuses, et jääb ellu. Tema ülesandeks on esmalt inimesed gaasikambrisse juhatada ning pärast gaasikambreid puhastada. Ühel päeval leiab ta väikse poisi, kes on veel hädavaevu elus. Üks arst otsustab, et poisikese elu ei ole võimalik päästa. Saul tahab poisile korralikud matused korraldada, ent ta katse ebaõnnestub. Ta kaotab surnukeha järves. Nüüd, kui võiks arvata, et Saul on poisi surnukeha kaotamisest ja tema surmast muserdatud, on esimest korda filmi jooksul Sauli näost näha õnne. Ta naeratab ühele

Filmikunst → Filmikunst
1 allalaadimist
thumbnail
14
doc

Rahandusministeeriumi kulude dünaamika 2000-2011

EESTI MAAÜLIKOOL Majandus- ja sotsiaalinstituut Rahandusministeeriumi kulude dünaamika 2000-2011 Koostaja: üliõpilane xxxx xxxxx Juhendaja: dotsent xxxx xxxxx Tartu 2011 Sissejuhatus Uurimustöö eesmärk on vaadelda Rahandusministeeriumi kulude dünaamikat Eestis. Esmalt tõlgendadakse mis on riigieelarve ja mis on selle koostamise aluseks. Samuti seletatakse mis on Rahandusministeeriumi põhiülesanne, selle põhivaldkonnad ning millised valitsusasutused kuuluvad selle valitsemisalasse. Uurimustöö käigus vaadeldi ja võrreldi Rahandusministeeriumi kulusid 2000-2011 aastate lõikes ning analüüsiti neid. Uurimustöö materjaliks kasutati suurel määral Rahandusministeeriumi koostatud kodulehekülgi ning eelarvetabeleid. Riigieelarve Riigieelarve ...

Majandus → Rahanduse alused
34 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Polügonomeetriavõrgu tasandamine programmiga GEO

Praktikum nr. 7. Polügonomeetriavõrgu tasandamine programmiga GEO Ülesanne. Teostada Tartu linna 2. järgu geodeetilise põhivõrgu osa tasandamine programmiga „Geo“. Vastavalt lähteandmetele koostame horisontaalse geodeetilise võrgu taasandusfaili. Sinna paneme mõõdetud nurgad ja joonepikkused. Lisaks nende standardhälbed. Samuti tuleb faili panna ka lähtepunktide koordinaadid ning tundmatute punktide esialgsed ligikaudsed koordinaadid. Esmalt teostame vaba tasanduse (DataAdjustFree adjustment with translation and rotation) ning seejärel lisaks seotud tasanduse (DataAdjustStrict adjustment). Saadud tasandusaruannete abil teostame F-testi. Koostame hüpoteesid: S 21 =1 või S 21 = S 22 H0: S 22 S 21 ≠1 või S 21 ≠ S 22 HA: S2 2 suurem dispersioon F- statistiku leiame F= väiksem dispersioon kaudu. Kuna tasandusaruannetes olevad dispersioonid on vaba tasanduse pu...

Geograafia → Geodeesia
5 allalaadimist
thumbnail
6
docx

HEA ELU, MORAAL JA SOTSIAALNE ÕIGLUS: Aristotelesest tänapäevani.

HEA ELU, MORAAL JA SOTSIAALNE ÕIGLUS: Aristotelesest tänapäevani. Elu mõtet on raske võtta ühe lausega kokku ja täpne sõnastus puudub tegelikult. Kui mõelda inimese elu mõttele, siis esmalt enamus vastaks- ellujäämine, eksisteerimine. Kuid see pole päris nii. Me kõik soovime midagi teha ja näidata, teostada end, mis tuleb just meie endi püstitatud eesmärkidest. Elu koosneb eesmärkidest ja nende ergonitest! Kõik me soovime elada õnnelikku ja head elu, kuid selle saavutamine tuleb kategoorilisest soovist eesmärke teostada. Bioloogilisest vaatenurgast on elu põhimõtteliselt ainukeseks mõtteks hoopis järglaste saamine.

Filosoofia → Filosoofia
7 allalaadimist
thumbnail
10
ppt

Kreemid ja magusad kastmed

Koostaja: Valmistamine Kreemide põhitooraineks on rõõskkoor, zelatiin, piim, muna ja suhkur. Kreeme jagatakse kaheks: 1) Muna-piima seguga kreemid 2) Muna-piima seguta kreemid Muna-piima seguga kreemid: 1) Keedetakse esmalt muna-piimakaste ning jahutatakse see 25 kraadini. 2) Vahukoorele lisatakse jahutatud kaste, maitseained ja ettevalmistatud tarrendaine. 3) Segu pannakse kiiresti serveerimisnõudesse või vormidesse tarduma. Muna-piima seguta kreemid: 1) Rõõskkoor vahustatakse suhkruga. 2) Segatakse juurde retseptuuris ette nähtud toiduaineid. 3) Lisatakse ettevalmistatud zelatiin 1-le liitrile veele 20g zelatiini Sidrunikreem Sidrunikreem 2 Sidrunit 4dl vett 8spl suhkrut sidrunivee jaoks

Toit → Kokandus
58 allalaadimist
thumbnail
33
docx

Mullatööde tehnoloogiakaart

Kallur transpordib selle 3 km kaugusele ning utiliseeritakse täielikult. [4] 2.2.4. Killustikaluse ehitus vundamendi taldmike alla Vundamendi taldmike alla rajatakse 0,3 m paksune killustikukiht. Killustik laotakse ühtlaselt kaevatud pinnase põhja ning seejärel tihendatakse, et oleks võimalikult ühtlane alus. Taldmikuplokid paigaldatakse tihendatud killustikukihile. [4] 2.2.5. Vundamendi taldmikuplokkide paigaldus Taldmikublokkide paigaldamiseks tuleb esmalt tasandada süvend killustikuga ning seejärel paigaldatakse vundamendi taldmikublokid lindina killustikpadjale. Taldmikublokkide tõstmiseks kasutatakse enamasti kraanat. Paigaldatud vundamendiblokkide võimaliku nihkumise vältimiseks täidetakse vundamenditagused pinnasega, mis tihendatakse mehhanismidega. [4] 2.2.6. Vundamendi seinaplokkide paigaldamine Vundamendi seinaplokid paigaldatakse taldmikule ning seotakse omavahel 20 mm paksuse mördikihiga

Ehitus → Tehnoloogia
161 allalaadimist
thumbnail
2
odt

Kuidas lahendavad erinevad riigid pagulasprobleeme?

Kuidas lahendavad erinevad riigid pagulasprobleeme? Massimigratsioon on palju kõneainet pakkunud juba rohkem kui aasta. Esmalt rändekriis ja selle lahendamine, seejärel pagulaslaagrid ja humanitaarabi kättesaadavus kuni pagulasperedele uue elupaiga leidmiseni. Kõik see on mõjutanud erinevaid riike suuremal või vähemal määral. On riike kus põgenikke on lahkelt vastu võetud, kui ka neid, kus neid on tõrjutud kõrge aia ja relvastatud sõduritega. Ometi on pagulaskriis suur ja lahendamist vajav probleem paljudele riikidele, kaasa arvatud Eestile. Riigid tegelevad paljuski tagajärgedega

Ühiskond → Ühiskond
19 allalaadimist
thumbnail
12
docx

Mõõtmistulemuste võrrandite lahendamine vähimruutude meetodil

suurustest (mõõtmistulemustest). Tabel 1. Maatriks A 1 2 2 -3 2 -1 Tabel 2. Maatriks L 10.5 5.5 10 Neid kahte maatriksit alusena võttes ning kasutades valemit X= (A TA)-1ATL leiame muutujate X ja Y tõenäolisemad väärtused. Maatriksite korrutamisel tuleb järgida valemis ette nähtud järjekorda. Excel’is maatriksite korrutamiseks kasutame MMULT funktsiooni, mille tarbeks tuleb esmalt ära märkida tulemusmaatriksi suurus. See kujuneb algmaatriksite kaudu- ridade arv on võrdne esimese maatriksi ridade arvuga ning veergude arv teise maatriksi veergude arvuga. Tulemuseks saame maatriksi X (Tabel 3) otsitavate muutujatega X ja Y. Tabel 3. Maatriks X muutujate X ja Y väärtustega 6.1 2.2 2) Leidke hälbed vi ehk parandid mõõtmistulemustele, et mõõtmistulemused rahuldaksid geomeetrilisi tingimusi.

Geograafia → Geodeesia
5 allalaadimist
thumbnail
8
docx

GPS-võrgu tasandamine programmiga Adjust

Iseseisev töö nr. 8. GPS-võrgu tasandamine programmiga Adjust Tasandada Joonisel 1 kujutatud GPS-võrk vähimruutude meetodil programmiga Adjust. Lähtepunktid on punktid nr 2 (2904829,045; 1460511,739; 5468898,116) ja 5 (2901645,054; 1461580,539; 5470285,543). Andke tasandustulemustele hinnang jämedate vigade, kaalude valiku ja tulemuste usaldusväärsuse osas. Joonis 1. Tasandatav GPS-võrk Ülesande programmiga Adjust lahendamiseks peame esmalt koostama lähtefaili. Nagu ikka tuleb faili esimesele reale kirjutada töö pealkiri. Järgnevalt lähtepunktide, tundmatute punktide ja baasjoone vektorite arv. Kolmandale reale tuleb panna lähtepunktide andmed ning peale neid GPS kaugusvektorid ning kovariatsioonimaatriksi elemendid. Sisendfail on toodud järgnevalt. It 8 259 2 2904829.045 1460511.739 5468898.116 5 2901645.054 1461580.539 5470285.543 1 7 -2344.3456 2118.5216 667.7099 1

Geograafia → Geodeesia
5 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Prosper Merimee "Carmen"

,,Carmen" Prosper Merimee Küsimused: 1. Millele vihjab teose moto? Sappi täis on iga naine ja hea on ta vaid kahel viisil: esmalt voodis ja veel kui lamab mulla all ta. 2. Kes oli don Jose, kuidas sai temast röövel? 3. Kuidas leidis aset don Jose ja Carmeni esimene kohtumine? 4. Iseloomusta Carmenit, märgi ära tema rahvus. 5. Miks nimetatakse don Josed teoses kanaarilinnuks? 6. Mida tähendab väljend ,,Koera ja hunti ei saa kauaks paari panna." ? 7. Miks tapab don Jose Carmeni? Vastused: 1. Minu arvates vihjab teose moto sellele, et naised on kasulikud vaid voodis ja muul ajal toovad nad

Kirjandus → Kirjandus ja ühiskond
136 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Vannitoa plaatimine kokkuvõte

Plaatimine Sein: Tööd tehes kasutatakse Kiilto Fibergum hüdroisolatsioonimastiksit. Esmalt valmistatakse sein ette. Seejärel krunditakse seinad Kiilto Fibergum Primeriga. Kui on tegemist kipsplaadiga ei ole kruntimine vajalik. Peale krundi kuivamist kantakse hüdroisolatsioonimastiks nurkadesse, vuukidesse, läbiviikudesse ja teistesse erinevate materjalide liitekohtadesse ning pannakse peale Kiilto nurgatugevdus lint. Läbiviikudesse ning kanalisatsioonitorudele on olemas 55mm ja 110mm kanga tükid, kui on suurus erinev tuleb see ise välja lõigata. Kui on tugevduslindid paigaldatud kantakse tervele seinale üks kiht hüdroisolatsioonimastiksit, mis kuivab normaaltingimustes umbes 2 tundi. Kui pind on kuivanud kantakse seinale teine kiht Fibergum-i. Põrand: Esmalt eemaldatakse põrandalt tolm tolmuimejaga. Seejärel krunditakse põrand Start Primeriga segatuna veega 1:4. Põrandapinda kruntides võib kasutada ...

Ehitus → Plaatimine
44 allalaadimist
thumbnail
18
docx

Nivelleerimisvõrgu tasandamine programmiga ADJUST

Iseseisev töö nr 5. Nivelleerimisvõrgu tasandamine programmiga ADJUST. Ülesanne 1. Tasandada joonisel 1 toodud nivelleerimisvõrk programmiga Adjust. Kaaludena kasutage sektsioonide pikkusi L (km). Jämedate vigade avastamiseks kasutage Data Snooping testi. Andke hinnang tasandustulemusele tervikuna (χ²-test), tasandatud kõrguste ja kõrguskasvude täpsusele ning usaldusväärsusele. Vajadusel eemaldage jämedad vead või skaleerige kaalud ümber ja teostage tasandus uuesti. Võrrelge, mis on muutunud enne ja pärast tehtud tasandamise aruannetes. Joonis 1. Nivelleerimisvõrgu mõõtmisandmed (kõrguskasvud (m), jaamade arvud n, (m) ja sektsioonide pikkused L (km) koos lähtepunktide (A, B, C, D) kõrgustega. Esmalt valmistame ette sisendfaili. Esimesel real ülesande kirjeldus, teisel real lähtepunktide-, mõõtmiste- ja kogu punktide arv. Kolmandast reast alates on lähtepunktide kõrgused ja peale neid mõõdetud kõrguskasvud ning sektsioonide pikk...

Geograafia → Geodeesia
14 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Väitlus, jaataja, 5 vaheaega

Tere, mina olen jaatuse esimene kõneleja Eliise ja tänaseks väitluse teemaks on 5 vaheaja toomine koolisüsteemi. Esmalt toon välja, et järjekindel õppimine ning puhkamine käivad käsikäes, pole noori, kes jõuaks kuude kaupa ilma mingisuguse puhkuseta koolis käia. Ma räägin teile kahest argumendist, esimese argumendina võtan kõne alla, mida võidavad õpilased, õpetajad ning lapsevanemad uue süsteemi jõustumisel. Teisena võtan luubi alla õpilaste enda tunded muutuse kohta. Mida me näeme praegu on see, et kevade saabudes on noorte ja õpetajate koormus suur ning see kõik on väsitav

Eesti keel → Eesti keel
2 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Ensümaatilise meetodiga glükoosisisalduse määramine

lahjenduse. Selleks pipeteerisin 0,5 ml sidrunimahla automaatpipetiga 25ml mõõtkolbi ning täitsin kolvi kriipsuni destilleeritud veega. 2. Glükoosilahuse valmistamine kalibreerimisgraafiku koostamiseks: Glükoosilahused valmistan glükoosi standardlahuse lahjendamise teel proovide järjestikkusel lahjendamisel saades lahused kontsentratsioonidega 0,25 mg/ml, 0,125 mg/ml ja 0,062 mg/ml. Lahjendused tehakse samm-sammulisel lahjendamisel. Selleks valmistatakse esmalt standardlahusest kindla kontsentratsiooniga (0,25mg/ml), saadud lahjendatakse kaks korda ning teist lahust veel omakorda kaks korda. Pärast lahjenduste tegemist loksutatakse lahused korralikult läbi. 3. Värvusreaktsiooni labiviimine: Statiivi asetatakse 6 puhast ja kuiva katseklaasi ning nummerdatakse need. Proovid valmistatakse järgnevalt: Katseklaa Katseklaasi sisu millega on tegu? optiline tihedus s

Keemia → Biokeemia
44 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Realism-Romantism

Kujutati REALISM ­ 19s keskel alustasid tegevust realistid, keda huvitas kaasaeg ja lähiümbrus. Kujutati loomutruult, moonutamata, ka puudusi kujutati varjukülgi. ­ sellega püüti parandada. Kriitilisi loomutruult, moonutamata, ka puudusi kujutati varjukülgi. ­ sellega püüti parandada. Kriitilisi autoreid ­ nim. Kriitilisteks realistideks ­ hakkasid kogunema ja kogukonnana elama. Esmalt autoreid ­ nim. Kriitilisteks realistideks ­ hakkasid kogunema ja kogukonnana elama. Esmalt kujutati loodust. Realistid kujutasid esmalt loodust nagu Barbizoni rühmas. Barbizoni külas Pariisi kujutati loodust. Realistid kujutasid esmalt loodust nagu Barbizoni rühmas. Barbizoni külas Pariisi lähedal. Gustave Courbet (1819-1877) Ta väitis: Pole tähtis, kas maalitakse ilusaid või inetuid lähedal

Kultuur-Kunst → Kultuuriajalugu
1 allalaadimist
thumbnail
5
docx

Laiendatud kava näidis

TARTU ÜLIKOOL xxx kolledz xxx osakond KUIDAS LUUA EFEKTIIVNE MEESKOND REHABILITATSIOONIS (MEESKONNA ROLLID REHABILITATSIOONIS) Kava aines xxx Juhendaja: xxx Xxx xxxx 1. Teema aktuaalsus Põhjuseid, miks autorile teema huvi pakub, on palju. Esmalt on huvitav välja selgitada, kas rehabilitatsiooni teenuse osutamine meeskonnana on õigustatud ning kuidas saaks muuta meeskonnatööd tõhusamaks. Lisaks sellele on oluline välja tuua võrdlusi rehabilitatsiooni teenuse osutamise kohta teistes riikides. Teema on aktuaalne ja ühiskonnale oluline, kuna rehabilitatsiooni teenuse osutajaid on palju ning teenus on Eestis suures arengujärgus. Valitud teema uurimustulemused

Sotsioloogia → Sotsioloogia
234 allalaadimist
thumbnail
6
doc

Algne wordi kasutamine.

õpilaste tegeliku keeleoskuse näitaja seni puudus. "2007. aastal algatatud uuring on esimene selline keeleoskuse uuring Euroopa Liidu liikmesmaades. See on osa Euroopa Komisjoni eesmärgist luua keeleoskuse näitaja ja indikaator," selgitas Mere testi eesmärki Eesti Päevalehele, vahendab BNS. Testi sihtgrupp on kohustusliku haridustaseme lõpetajad ehk 9. klassi õpilased, kes osalevad esmalt sügisel sõeluuringus. Vastata tuleb 20 lühikesele küsimusele ja tulemustest sõltub omakorda, millisel tasemel põhitesti õpilane saab. Haridusminister allkirjaga kiri on saadetud 40 koolile, kes teevad kevadel eeltesti. Nende koolide õpilased saavad osaleda novembris- detsembris. Siis teevad nad kevadel juba täismahus testi ning võivad saadud tulemuse kirjutada oma keelemappi või CV-sse. Keeleteste

Informaatika → Arvuti õpetus
26 allalaadimist
thumbnail
20
pptx

Kaevurakke projekteerimine ja ehitus

KAEVURAKKE  PROJEKTEERIMINE JA  EHITUS INFO OTSIMINE  Otsisime infot  raamatutest  Otsisime materjali  internetist TAPI EHITUS 1  Alumise tapi tegime  jooniste järgi  Ülemise tapi mõõtmed  võtsime sirkliga 2 3 4 TÕMBI PAIGALDAMINE  Tõmbi aukude  puurimine pika  puuriga TAPPIDE NUMMERDAMINE  Nummerdasime tapid  klammerdajaga (esimene rooma number  tähistab külge, teine  mis küljega tapi  moodustab ning kolmas  number mitmes tapp alt  lugedes see on) SERVADE FREESIMINE   Prussi välimise külje  nurkade freesimine 5 mm POSTI FREESIMINE  Esmalt freesisime  posti servad  Seejärel rakke külje  sisse tapi SALAPULKADE PAIGALDUS  Esmalt puurisime  16mm puuriga augu  ning siis lõime  salapulga sisse ( ei  1 löönud põhja välja ja  ka ülevalt jätsime  4mm kuivamis ruumi) 2 ...

Ehitus → Puidutöö
3 allalaadimist
thumbnail
4
rtf

Toiduvalmistamise alused - Üldmõisted

2. Praadimine Seleta mõisted: 1. Keetmine Keetmine on toiduainete töötlemine keeva vee, vett sisaldava vedeliku või veeauru keskkonnas. Keetmine toimub tavaliselt 95- 97c juures, kuid temperatuur võib ulatuda kuni 100c. 2. Praadimine On toiduainete kuumtöötlemine ilma vee või vett sisaldava vedeliku juuresolekuta. Praadimisel vesi aurustub toiduaine pinnalt, selle välispind kuivab ja pruunistub. 3. Hautamine On kuumtöötlemise võte, mille puhul töödeldavad toiduained esmalt praetakse kuni pruuni kooriku tekkimiseni, seejärel keedetakse väheses vedelikus. 4. Rohkes vedelikus keetmine Keedetakse tangaineid, makaronitooteid, kuivatatud herneid ja ube, liha. Kartuleid alates märtsikuust. Olenevalt toiduainest pannakse need keema külma või keeva vedelikku. 5. Väheses vedelikus keetmine Keedetakse kala, liha, aedvilja jne. Vedeliku hulk valitakse vastavalt toiduainele - see

Toit → Toiduainete õpetus
27 allalaadimist
thumbnail
1
doc

NSV Liidu lõpp - spikker

1985 Mihhail Gorbatsov- Perestroika( ümberehitamine, remont) 1986-1989 NSV Liidus sügav majanduskriis. 1986 Tsernobõli tuumakatastroof (täieliku krahhi aitasid ära hoida vaid lääneriikide ja finantsorganisatsioonide rahalised süstid) Nõukogude impeeriumi lagunemine- Avalikustamine. Puhastati kõrgemat parteilist nomenklatuuri. 1988. aasta sügisel sügavad muutused poliitiliste jõudude jaotuses.Perestroika pooldajate ja leer lagunes. Esmalt eraldus radikaalne tiib, mis jagus kaheks: üks suund taotles perestroika radikaalstet laienemist ja süvenemist( liider ja venemaa tulevane president Boriss Jeltsin) teine suunda juhtisid rahvarinded, nõudsid Nõukogude Liidu föderatiivse süsteemi reformimist. 1939. Molotovi- Ribbentropi pakt, mille tulemusena kadus riiklik iseseisvus. 16. Nov 1988 ­ võttis Eesti NSV Ülemnõukogu vastu suveräänsusdeklaratsiooni 1988-89 1) nõukogude väed viidi välja Afganistanist

Ajalugu → Ajalugu
137 allalaadimist
thumbnail
12
ppt

Hurt ja Jakobson

 1865 hakkas ta saatma kaastööd Eesti Postimehele, hiljem ka liberaalsetele vene- ja saksakeelsetele ajalehtedele  Koostas kooliõpikuid  “Vanemuise” seltsis 3 isamaalist kõnet  Põllumeeste seltside asutaja ja innustaja  Osales väga aktiivselt EKmS  1878.a asus tööle ajalehte Sakala Hurda ja Jakobsoni konflikt  Jakobson oli radikaalselt meelestatud ja taotles esmalt õiguste kätte võitlemist ja alles seejärel hariduse kõrgemale tasemele viimist  Jakob Hurt arvas, et esmalt peavad eestlased saama suureks vaimult ja alles seejärel julges ta mõelda omariiklusele

Kirjandus → Kirjandus
7 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Test terased ja malmid

Protsent vastus vastus 0.0% a. ferriidist ja perliidist 100.0% b. Tsementiidist ja perliidist 0.0% c. perliidist 0.0% d. austeniidist Score:0 / 5 Küsimus 9 (15 points) Kuidas valmistatakse detail, mida nitriiditakse? Student Response: Õige Õppija Vastuse variandid Protsent vastus vastus 100.0% a. Esmalt töödeldakse detail mõõtu, lihvitakse ja seejärel karastatakse. Viimase operatsioonina nitriiditakse ja noolutatakse ühel temperatuuril 0.0% b Esmalt töödeldakse detail mõõtu, lihvitakse ja . seejärel nitriiditakse. Pärast nitriitimist tehakse termotöötlus 0.0% c. Nitriiditavatel terastel on pinnakiht tootja poolt tagatud, mistõttu töödeldakse detail

Materjaliteadus → Tehnomaterjalid
187 allalaadimist
thumbnail
11
odp

Tortide ja kookide kaunistamine mehhaanilisel teel

MaiLiis Tint Janne Orasi Kuidas saada foto tordile? Fotoprinter on seade, mis prindib toidule nagu näiteks suhkrumassile ja martsipanile täpselt samamoodi nagu paberilegi. Selleks tuleb digikaamerast laadida pilt arvutisse, kujundada vastavalt soovile ning panna arvutiga ühendatud fotoprinter printima. Aerograafid ehk värvipüstolid Toitu aerograafiga värvimiseks tuleb esmalt katta tort värvitava pinnaga, näiteks martsipaniga Asetada värv masinasse, korraga saab kasutada vaid ühte värvi. Asetada pinnale kas erinevaid sabloone või valmistada pind muul viisil ette. Katsetada esmalt värvipüstolit paberil Iga värvi vahetamiselt puhastada püstoli otsikut veega ,,Cricut cake" masin See on masin, mis on programmeeritud vaid paari nupuvajutusega lõikama toiduainetest välja erinevaid kujundeid

Toit → Pagar-kondiiter
38 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Tango

paljude eri variatsioonidega, Soome tango, võistlustantsus tuntud Ameerika ja rahvusvaheline stiil. Kuigi tango on Ladina-Ameerika päritolu, liigitatakse teda võistlustantsus standardtantsude hulka. Tangomuusikat esitab tüüpiliselt orkester, kus on viiul, klaver, flööt, akordion ja kitarr. Euroopas ja Põhja-Ameerikas tantsitava tango on tavaliselt 4/4 taktimõõdus mängitav pala. Sammud on järsud ja teravad, astutakse üle kanna, esmalt liiguvad jalad siis järgneb keharaskus. Argentina tangos liigub esmalt keha, siis jalad. Sammud on sujuvamad, astutakse üle päka, jalgade töö on keerukam, rütm varieeruvam, tantsuvõte lõdvem. Euroopa ja Põhja- Ameerika variatsioonile iseloomulikke järske peapöördeid Argentiina tangos ei tunta. Muusika päeval 22. novembril 2007. aastal avati Argentina pealinnas Buenos Aireses tango mälestussammas.

Muusika → Muusikaõpetus
4 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Generaatori kontroll

Tartu KHK Autode ja masinate remondi osakond Janek Valdner Generaatori kontroll Iseseisev Töö Juhendajad: Veiko Uibo ja Tanel Plovits Maksimum voolu saamine Esmalt tuleb akut natuke tühjendada, kuna täislaetud aku korral ei anna generaator maksimum voolu. Akut saab tühjendada kui sisse lülitada stabiilsed tarbijad, näiteks klaasisoojendid, tuled jne. Aku tühjendamiseks ei sobi impulssiivsed tarbijad näiteks raadio, kojamehed jne. Mõõtmine Esmalt võtame multimeetri ja amperatngid, mis tuleb kalibreerida. Seejärel ühendame ampertangid ümber generaatori peajuhtme ja loeme multimeetrilt või võimalusel ampertangidelt saadud tulemuse. Pinge leidmiseks ühendame voltmeetri generaatori plussahela poldiga ning miinus klemmi ühendame generaatori kerega. Seejärel tuleb käivitada auto ja lasta pöörded 2500 peale. Maksimaalse voolutugevuse ja pinge fikseerime. Maksimum võimsuse arvutamin...

Auto → Auto elektriseadmed
36 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Viljastumine, organismide paljunemine

Selgroogsete põisloote staadiumile vastab. Blastotsüst koosneb 1rakukihist ja ühel poolusel on tihedam rakukobar- embrüoblast (areneb loode). Hiljem moodustub väline lootekest- kõldkest(kõige välimine lootekest, mis osaleb lootepoolse platsenta kujunemises.) Kujuneb kusekott (kujuneb nabavööt, mis ühendab loodet ja platsentat) ja vesikest (asub arenev loode). Moodustub platsenta, mis ühendab emasorganismi areneva lootega. Blastotsüsti arengule järgneb karikloote. Esmalt kujunevad 2 rakukihti: välimine looteleht (ektoderm) ja sisemine looteleht(entoderm). Embrüo välispinnale moodustub vagu ehk ürgjutt. Ürgjutt muutub servadelt kokku kasvades närvitoruks, millest hiljem arenevad pea- ja seljaaju. Osa ürgjuti ümbruse rakke liigub välimise ja sisemise lootelehe vahele ning moodustab keskmise lootelehe e mesodermi. Sisemine looteleht-seede- ja hingamiselundkond. Välimine looteleht- närvisüsteem, meelelenudite ning

Bioloogia → Bioloogia
28 allalaadimist
thumbnail
5
docx

''Kirjutamise kunst'' Martin Ehala küsimustik

Kirjutamise kunst Nimeta mõtete püüdmise vahendeid. Kirjelda neist ühte. Lihtsaim viis mõtete püüdmiseks on koostada nimekiri. Nimekirja koostamine on eriti hea mõtete püüdmise tehnika siis, kui tuleb kirjutada juhendit millegi valmistamiseks või kuhugi minemiseks, koostada katse või eksperimendi ülevaadet, loetleda argumentte mingi seisukoha kaitseks või selle vastu või kirjutada teaduslikku artiklit, ühesõnaga igasuguste vähem loominguliste tekstide koostamiseks. Esmalt tuleks endale täpselt sõnastada eesmärk, mille jaoks on nimekirja vaja koostada. Seejärel tuleks sinna alla lühidalt ja kiiresti kirjutada niipalju erinevaid põhjusi, kui iganes meelde tuleb. Järgmiseks tuleks nimekirja analüüsida ja neid kuidagi üldistada. Ning siis tuleb juba lõplik valimine, millised teemad sobiksid kõige paremini kokku ja millest annab parima kirjatüki kokku panna. Veel on mõtete püüdmiseks headeks vahenditeks teema veeretamine, skeemi koostamine. 2

Eesti keel → Eesti keel
19 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Loote areng

Kusekott ­ sellest kujuneb nabaväät, mis ühendab loodet ja platsentat Koorion e. Kõld- või irdkest ­ kõige välimine lootekest, mis osaleb platsenta kujunemises Platsenta ehk Emakook Platsenta kujuneb välja kuu vanusel embrüol Platsenta ülesanded: Ühendab emasorganismi areneva lootega Ainevahetuslik Platsentaarbarjäär Loote varustamine antikehadega Toodab naissuguhormoone Gastrula teke Blastotsüstist kujuneb karikloode ehk gastrula Esmalt kujunevad kaks rakukihti: ektoderm ja entoderm Neid rakukihte nimetatakse lootelehtedeks, hiljem kujunevad neist elundid ja elundkonnad Hiljem moodustub mesoderm Gastrula ei ole veel loode! Välimisest lootelehest moodustuvad närvisüsteem, meeleelundid, nahk, küüned ja suuepiteel jm. Sisemisest lootelehest moodustuvad seede- ja hingamiselundkonnad Mesodermist lootelehest moodustuvad tugi- ja liikumis, vereringe-, eritus-, sigimiselundkonnad

Bioloogia → Bioloogia
6 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Suuskade hooldus

Suuskade hooldus Vajalik inventar suuskade ettevalmistamiseks on: suusapukid; triikraud, soojaõhupuhur ­ määrde soojendamiseks; teras- ja kapronharjad, kaabitsad, kork; parafiinid ja määrded; määrde eemaldamise vedelik; liivapaber ­ klassikasuusa pidamisala karestamiseks. Klassikasuusa ettevalmistamine: esmalt puhastada suusapõhi vanast pidamismäärdest (metallkaabitsaga); pidamisala lõplikuks puhastamiseks kasutada spetsiaalses vedelikus (pidamismäärde eemaldusvedelik) niisutatud lappi; enne järgmist parafiini panekut puhastada suusad harjates või kasutada sooja puhastamismeetodit (sulatada kruntparafiin korraks suusapõhjale ja puhastada suusad koheselt kaabitsaga parafiinist); parafiinitada suuskade libisemisalad; pidamisalale ei tohi parafiini panna; jahtunud suuskade alt eemaldada üleliigne parafiin plastikust kaabitsaga; harjata tugevalt nailonharjaga; karestada pidamisala liivapaberiga (nr 80 või...

Sport → Sport
3 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Elementide keemia lõputöö, laboratoorne töö nr. 6

P6. LÕPUTÖÖ P6.1 Ülesanne Sain ülesandeks määrata tahkes soolas number 9 ühe või kahe katiooni ja ühe aniooni sisaldumine. Katioonide määramisel ei kasutata antud töös leekreaktsioone. P6.2 Töö sooritamine Katioonide määramine Valmistasin tahkest soolast vesilahuse. Esmalt kontrollisin, kas katioonide hulgas esineb ammooniumioon. Selleks lisasin 1 ml enda valmistatud alglahusele Nessleri reaktiivi. Lahuses muutusi ei toimunud, punakaspruuni sadet ei tekkinud, seega ei olnud soolas ammooniumioone. I rühma katioonide tõestamine Alustasin katioonide rühmade eraldamist vastavalt süstemaatilise analüüsi skeemile. Valasin uuritavat alglahust tsentrifuugiklaasi, lisasin 2 M HCl lahust. Sadet ei tekkinud, seega ei olnud lahuses I rühma katioone Pb2+, Hg22+, Ag+.

Keemia → Keemia
17 allalaadimist
thumbnail
7
pptx

Jõutõstmine- powerpoint

JÕUTÕSTMINE Jõutõstmine Jõutõstmine on spordiala, mis koosneb kolmest alast: Kükkimine Lamades surumine Jõutõmme Kükk Kükkimisel võetakse esmalt kang pukkidelt turjale ja fikseeritakse algasend (põlved ja keha sirge). Pärast peakohtuniku märguannet laskutakse nii sügavale kükki, et reite ülapind on puusaliigese kohalt madalamal põlvede ülapinnast. Pärast õige kükisügavuse saavutamist tõustakse üles fikseeritud algasendisse. Lamades surumine Lamades surumist alustades võetakse kang pukkidelt sirgetele kätele ja fikseeritakse algasend, kus käed on sirged ning keha ja jalad liikumatus asendis

Sport → Sport/kehaline kasvatus
9 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Töötlemine laastu eemaldamisega

7 Sisemine otspind Treimine 8 Faasid 2*45° Treimine 9 Sisemine silindriline pöördpind(ava) Puurimine 1. Lõikeriist ja materjal Treimise korral kasutatakse kõvasulamitest lõikeriistu. ISO 513 järgi valin materjaliks P10, sest sellega töödeldakse teraseid(siluv treimine). 2. Kinnitusmoodus. Skeem. · Toorik kinnitatakse ava(d=55mm) kaudu kolmepakilisse padrunisse. Esmalt töödeldakse otspinnad otsatreiteraga(2 ja 4). Seejärel treitakse silindrilised välispinnad (1 ja 3) pikitreiteraga. Sisetreiteraga töödeldakse sisemine silindriline pind(5) sisetreiteraga ja sisemine otspind(7) pikitreiteraga. Viimasena treitakse faasid. · Pooltoode kinnitatakse töödeldud sisemise silindrilise pinna (5) kaudu kolmepakilisse padrunisse. Esmalt töödeldakse avad (6) ja (8) puurimise teel, kuna nende läbimõõt on väiksem kui 70 mm

Materjaliteadus → Materjaliõpetus
26 allalaadimist
thumbnail
1
doc

VABADUSSÕDA !

4)Miks tungis Punaarmee 1918.aasta novembris Eestisse ? Esmalt tungis Punaarmee Narva ning sundis väikesearvulised üksused taanduma. Kuu ajaga vallutati pool Eestit, lootes sellega suurendada oma territooriumi. See ei õnnestunud. Nende vastu võitlesid koolipoisid, sest kõik vanemad inimesed keeldusid. 5)Seleta mõisted ! Rahvavägi ­ vabatahtlikest koosnev vägi, kes võitlesid vaenlaste vastu. Landeswehr´i sõda ­ Kuna Saksamaa tahtis ühineda Baltikumidega, siis ründas ta esmalt Lätit. Sealt liiguti edasi ka Eestisse(Võnnu) ja sakslastel tekkis eestlastega relvakonflikt, mida nim. Landeswehr´i sõjaks. Suur murrang toimus aga Võnnu lahingus, kus eestlased saavutasid sakslaste üle võidu. Võidupüha - kuupäev, mida tänapäeval tähistatakse Võnnu lahingu võidu pärast. See lahing võideti 23.juuni Tartu Rahu leping ­ koostati Tartus, läbirääkimised toimusid 2 kuud ja see sõlmiti Eesti ja Venemaa vahel aastal 1920 2.veebruaril.

Ajalugu → Ajalugu
65 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Botulism

hägustumine. Diagnoosimine Oksemasside v väljaheite analüüsiga tehakse kindlaks botulismi toksiini olemasolu. Lihaste tegevust kontrollitakse elektromüograafia abil. Ravivõimalused Raskemate juhtude ravi toimub intensiivravi osakonnas. Haigestunule antakse botulismiantitoksiini e mürki kahjutuks tegevat ainet. Haiguse puhul on suremus 8%. Ennetamine: hoidiseid keeta 10 minutit 100 kraadi juures. BOTULIIN Ravi eesmärgil on seda kasutatud enam kui 25 aastat. Esmalt kõõrdsilmsuse raviks, hiljem muude vastutahteliste liigutuste üks tõhusaimaid raviviise. 1990.-ndatest aastatest kasutatakse ilusüstina, meedias tuntud nimega Botox. Iseenesest on botuliin tugevaim bioloogiline mürk, botulismitekitaja bakteri eksotoksiin. Süstides lihasesse, blokeerib see närviimpulsi. See mõjutab pindmisi lihaseid, mis mõne kuu pärast taastuvad.

Bioloogia → Bioloogia
18 allalaadimist
thumbnail
1
txt

Positiivsed ja negatiivsed arvud

Definitsioon Vastand arvud on kaks arvu, mis asuvad samal kaugusel nullist, kuid erinevas suunas. Definitsioon Tisarvud on kik naturaalarvud ning nende vastandarvud pluss null. Negatiivseid arve kasutatakse temperatuuri mtmisel Negatiivseid arve kasutatakse, et mrata asukoha krgus vi sgavus. Negatiivseid arve kasutatakse vlgade kirja panemisel Vihje Kui arvu ees ei ole mrki, see on positiivne arv. Tisarvude liitmise reeglid Reegel #1 Kui mrgid on samad, siis ra panne nendele esmalt the. Liida arvude absoluutvrtused ning kirjuta vastusele nende hine mrk. Tisarvude liitmise reeglid Reegel #2 Kui mrgid on erinevad lahuta suurema absoluutvrtusega arvust viksema absoluutvrtusega arvu. Vastusele pane suurema absoluutvrtusega arvu mrk. Positiivsed ja negatiivsed arvud Definitsioon Positiivne arv on arv, mis on suurem kui null. Definitsioon Negatiivne arv on arv, mis on viksem kui null. Definitsioon Vastandarvud on kaks arvu, mis asuvad samal kaugusel nullist, kuid erinevas

Matemaatika → Matemaatika
18 allalaadimist
thumbnail
13
pdf

Tehted harilike ja kümnendmurdudega

9 - 2,8 = 9 - 2 = 7 + - =7 + - = 7+ = 15 15 10 5 15 5 15 5 3 15 2 15 + 7 - 12 10 2 = 6+ =6 = 6 ; 15 15 3 3 algusesse eelmine slaid järgmine slaid esitluse lõpp Näide 5 (järg) Näide 5 (järg) 2) leiame nimetajaks oleva avaldise väärtuse. Esmalt korrutame: 7 1 1 8 8 875 8 7 1 0,875 = = = , 21 21 1000 21 8 3 8 3 1 ... ja siis liidame: 1 1 2 + = . 3 3 3 3) Viimase sammuna jagame leitud lugeja ja nimetaja väärtused: 10 1 2 2 18 + 2 2 20 3 6 : = : = = 10. 3 3 3 3 3 2

Matemaatika → Matemaatika
16 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Tango

Algselt tantsiti tangot igasuguse muusika järgi, mis tangole omast rütmi omandasid. Hiljem aga hakati looma spetsiaalselt tangole sobivaid palasi. Üldiselt saatsid tangot viiul, klaver, kitarr, flööt ja akordion. Tango tempoks on 33 takti minutis, saatemuusika on 4/4 taktimõõdus ja umbes 120 lööki minutis. Sammud on järsud ja teravad, rütmiskeemiks on aeglane-aeglane-kiire-kiire aeglane. Tangos tähendab aeglane samm kiiret sammu, millele järgneb paus. Astutakse üle kanna, esmalt liiguvad jalad, siis järgneb keharaskus. Argentina tangos liigub esmalt keha, siis jalad. Sammud on sujuvamad, astutakse üle päka, jalgade töö on keerukam, rütm varieeruvam, tantsuvõte lõdvem. Kinnises tantsuvõttes on kontaktis ülakeha, mitte puusad. Lisandub ka peapöörded, mis aga ei ole iseloomulikud Euroopa ja Põhja-Ameerika tango stiilile. Tänapäevaks on välja kujunenud mitu erinevat tango stiili, nendeks on: Argentiina stiilid,

Tants → Tantsuõpetus
2 allalaadimist
thumbnail
5
pdf

NURKADE TEISENDAMINE KUUEKÜMNEDSÜSTEEMI JA VASTUPIDI EXCELIS

Sekund=(( kümnendsüsteemi arv -INT(kümnendsüsteemi arv))*60-INT((kümnendsüsteemi arv -INT(kümnendsüsteemi arv))*60))*60 Näide: Kui kümnendsüsteem on 58,9 siis Kraad = INT(58,9) Minut=( 58,9 -INT(58,9))*60 Sekund=(( 58,9 -INT(58,9)*60-INT((58,9 -INT(58,9))*60))*60 Joonis 1.2 Nurk kuuekümnedsüsteemi 3. Ülesandes Eesmärk on liita kokku kolm arvu kümnendsüsteemis ja esitada tulemused kümnend- ja kuuekümnedsüsteemi nurgana. Esmalt leian kolme arvu summa. Järgmiselt leian Exeliga sinuse ja cosinuse kasutades valemit =SIN(RADIANS(kümnedsüsteem)) ja =COS(RADIANS(kümnedsüsteem)), siis leian kraadides valemi =DEGREES(kümnedsüsteem). Joonis 1.3 Kümnend- ja kuuekümnedsüsteemi nurgad 4. Ülesande eesmärk on arvutada avaldis cos ja sin nii taskuarvutiga kui personalarvutiga ja võrrelda tulemust 8 kohta pärast koma. Esmalt arvutan Exceliga

Geograafia → Geodeesia
6 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Töö kirjandusega ja bibliograafia koostamine

Töö kirjandusega ja bibliograafia koostamine(25.11.09) Teemale vastava kirjanduse otsing · Iga üliõpilastöö algab vastaval teemal välja antud kirjanduse otsinguga. · Kirjanduse otsing on vajalik selleks, et saada ülevaade, mida on konkreetsel teemal varem tehtud. · Sellele viitamata võidakse teha vaikimisi järeldus, et töö autor pole varemtehtuga lihtsalt tuttav. · Mistahes uue teadmise sünd saabki põineda üksnes sellel, et tehakse endale esmalt selgeks, mida on sellel teemal senni avaldatud ja üritatakse minna sealt edasi. · Teemale vastav otsing on üks infootsingu alaliike. Infootsing - toimingud, meetodid, protseduurid talletatud andmetest info saamiseks etteantud teemal · Infosüsteemile esitatakse infopäring ­ loomulikus keeles formuleeritud küs või kirjeldus, milles infotarbija mõne sõnaga iseloomustab teda huvitavat ainevaldkonda või probleemi.

Kategooriata → Uurimistöö alused
80 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun