Otsingule "siseklient" leiti 38 faili

Formaat: Tase:
siseklient on ise teenuse pakkuja ja samal ajal kasutab ta ka teiste organisatsioonide tuge ning teenust (Sisekliendi... 2015). Sellest tulenevalt saab alguse toimiv teenusepakkumine kasutades üksteise ressursse, et teenindus oleks kvaliteetne.
Siseklient ja teeninduskeel
10
doc

Siseklient ja teeninduskeel

10 3 SISSEJUHATUS Seminaritöö eesmärk on tutvuda sisekliendi teenindamisega ja teeninduskeelega. Tuua näiteid omast kogemusest või hetkeolukorrast. Anda lühiülevaade mõlemast teemast. Uurimisülesanded: • Kes on siseklient ? • Kuidas siseklienti teenindada? • Milline on teeninduskeel organisatsiooni teeninduskultuuri kandjana? Uurimisülesannete lahendamiseks tuleb uurida sisekliendi olemust. Samas tuleb uurida ka, kuidas organisatsioonid teenindavad oma sisekliente. Lisaks sellele tuleb uurida teeninduskeele olemust. Töö esitatakse kirjeldavas vormis ning lähtutakse eelkõige elektroonilistest materjalidest ja teenindusalasest kirjandusest. Tö...

Turismi -ja hotelli... - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
199 allalaadimist
Sisekliendi teeninduse teoreetilised käsitlused-Sisekliendi teenindamise printsiipide praktiline rakendamine teenindusorganisatsioonis
7
doc

Sisekliendi teeninduse teoreetilised käsitlused. Sisekliendi teenindamise printsiipide praktiline rakendamine teenindusorganisatsioonis.

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž AÜSA1 Kristiine Kõiv Sisekliendi teeninduse teoreetilised käsitlused. Sisekliendi teenindamise printsiipide praktiline rakendamine teenindusorganisatsioonis. Essee Juhendaja: Dr Heli Tooman Pärnu 2009 Hea teenindamine tähendab...

Sotsiaaltöö korraldus - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
369 allalaadimist
Teadliku külastajana teenindusettevõttes
15
doc

Teadliku külastajana teenindusettevõttes

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž AÜSA1 Kristiine Kõiv, Õnnela Tamar Teadliku külastajana teenindusettevõttes Uurimustöö Juhendaja: Dr Heli Tooman Pärnu 2009 Külastuse kuupäev Kellaaegselgitus Asutus Kirjeldus 9. november 13.40 - 14.25 Cafe Peccad...

Sotsiaaltöö korraldus - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
242 allalaadimist
Sisekliendi teeninduse teoreetilised käsitlused
11
docx

Sisekliendi teeninduse teoreetilised käsitlused.

Essee Juhendaja: Dr Heli Tooman Pärnu 2010 Sissejuhatus Selle seminaritöö teemaks on Sisekliendi teeninduse teoreetilised käsitlused. Sisekliendi teenindamise printsiipide rakendamine teenindusorganisatsioonis. Eesmärgiks selles seminaritöös on selgitada, kui tähtis on teenindada hästi ja korrektselt nii siseklienti kui ka välisklienti ning tuua välja näiteks võimalusi kuidas seda hästi teha. 1. Teeninduse mõiste ja olemus “Teenindus on väga komplitseeritud mitmetähenduslik nähtus, ulatudes personaalsest teenindusest teenuse kui tooteni. Peaaegu iga toode võib muutuda tarbijale teenuseks, kui toote müüja teeb jõupingutusi tarbija väga detailsete nõudmiste täitmiseks. Kui selliseid jõupingutusi ei tehta, ei saa protsessi nimetada teeni...

Turismi -ja hotelli... - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
267 allalaadimist
SISEKLIENDI TEENINDUSE TEOREETILISED KÄSITLUSED-SISEKLIENDI TEENINDAMISE PRINTSIIPIDE PRAKTILINE RAKENDAMINE TEENINDUSORGANISATSIOONIS
26
rtf

SISEKLIENDI TEENINDUSE TEOREETILISED KÄSITLUSED. SISEKLIENDI TEENINDAMISE PRINTSIIPIDE PRAKTILINE RAKENDAMINE TEENINDUSORGANISATSIOONIS

Kõigis organisatsioonides kasutatakse sisekliendi teeninduse printsiipe, kuid need võivad suuresti erineda. Seda eriti pakutavate hüvede näol. Seminaritöö teemaks on sisekliendi teeninduse ning sisekliendi teenindamise printsiipide teoreetilised käsitlused. Töö eesmärgiks on välja selgitada, kui oluline on siseklient organisatsioonis ning milline on tema tegevus. Samuti uurida teoreetilisi käsitlusi sisekliendina. Töö esimeses osas selgitatakse sisekliendi ning sieturunduse üldist seost. Teises osas käsitletakse autori organisatsiooni sisekliendi teenindust. Kolmandas osas on välja toodud lahendusi, mida teha, et sisekliendi teenindust paremaks muuta. 5 6 1. SISEKLIENT Sisekliendiks võib pidada organi...

Ametijuhend -
10 allalaadimist
Kvaliteedijuhtimise konspekt
67
pdf

Kvaliteedijuhtimise konspekt

KLIENT Klient on suure üldistusmahuga sõna kvaliteedinduses ja tähistab elus olemit, kelle vajadusi rahuldatakse. Klient nimetatakse sageli ka järgmiste sõnadega: • Kasusaaja • Kasutaja – rahulolu kasutamisprotsessist • Tarbija – rahulolu tarbimisprotsessist • Ostja – rahulolu ostuprotsessist Kliente saab liigitada nende suhte järgi organisatsiooni: • Siseklient – teine töötaja organisatsioonis. Nt. õppeosakona kliendid on nii üliõpilased (väliskliendid) kui õppejõud (sisekliendid); • Väliskliendid - kliendid, kes kasutavad meie tooteid. Sisekliendi mõiste kasutamine võimaldab vaadelda organisatsiooni siseteenuste või – toodete kvaliteeti sarnaselt välisklientidega ja on omamoodi psühholoogiliseks distsiplineerijaks personalile. Raske on pakkuda tooteid välisklie...

Inimeste juhtimine... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
212 allalaadimist
Teenindusfilosoofia- ja teeninduse alused-konspekt
6
docx

Teenindusfilosoofia- ja teeninduse alused, konspekt

Töötajad annavad organisatsioonile näo 2. Organisatsiooni tegevuse kvaliteedi, usaldusväärsuse ja kliendikesksuse üle otsustatakse enamasti selle töötajate käitumise põhjal 3. Arukas juhttöötaja teab seda ja tegutseb vastavalt Siseklient – kolleeg, ettevõtte töötaja Klienditeenindaja otsuse mõjutegurid Iga otsuse kvaliteet sõltub sellest, millised on otsustaja: - teadmised; - oskused; - mõttekultuur ja hoiak Teenindusprotsessid, teenindusmõttelaad ja teeninduskultuur Teenindusprotsess - Klientidele nähtav ja nähtamatu osa - Selleks, et välimiste klientide teenindamine sujuks, peavad kõigepealt olema väga hästi teenindatud ettevõtte sisekliendid - Oluline...

Turismi -ja hotelli... - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
135 allalaadimist
Klienditeenindus ja teeeninduskultuur
19
pdf

Klienditeenindus ja teeeninduskultuur

tema (rahuldamata) vajadustest • Tänapäevaklient • Vajadus olla teretulnud • Püsiklient • Vajadus tunda end mugavalt • Vajadus kindlustunde järele j j • Siseklient • Vajadus saada abi ja toetust • Vajadus olla mõistetud ja arusaadav • Vajadus lugupidamise ja tähelepanu järele • Vajadus olla tunnustatud • Vajadu...

Klienditeenindus - Kutsekool
140 allalaadimist
Teenindusfilosoofia ja teeninduse alused kordamisküsimused
12
docx

Teenindusfilosoofia ja teeninduse alused kordamisküsimused

See on klientidele märguandeks, et selles ettevõttes neist tegelikult ju ei hoolita.Ettevõtte juhtkond saab vigade ennetamiseks ja vältimiseks teha vähemalt järgmist: • arendada järjepidevalt juhtide ja alljuhtide teenindusmõttelaadi, teadmisi ja oskusi • selgelt väljendada oma orienteeritust klientide teenindamisele • teenindada väga hästi sisekliente • hoolitseda töötajate teenindusmõttelaadi, teadmiste ja oskuste arendamise eest (vt teema 1) • panna töötajad harjutama (Mida teha siis kui... ?) ja oma tegusid analüüsima • kaasata töötajaid teenindamisega seonduvate protsesside, sh teenindusstandardite väljatöötamisse ja parendamisse, samuti nende täitmise kontrolli ja hindamisse • korraldada teenindamist toetavalt kõik tugiprot...

Turismi -ja hotelli... - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
168 allalaadimist
Kliendi nõustamine
8
docx

Kliendi nõustamine

KIITUSED JA KOMPLIMENDID • Tänage tunnustuse eest • Võimalusel paluge kiituseväljendust kirjalikult • Kasutage kiitust teenuse müügi eesmärgil • Levitage kiitust • Võimalusel pakkuge alalise kliendi soodustust SISETEENINDUS JA SISEKLIENT Kvaliteedi saavutamiseks on oluline töörõõm: • Sõprus • Meeskonnavaim • Suhtlemisvõimalus • Hea töökeskkond • Võimalus ametiredelil tõusta Nad ütlevad Rahulolev klient • On selgelt näha, et mehed tunnevad oma tööd! • Aitäh linnulennulise ülevaate eest, nüüd ma jõuna kindlasti õigeks ajaks. • Vaadates kui hea tehnika teil siin on tekib soov alati oma auto siia tuua. • See n...

Auto õpetus - Kutsekool
93 allalaadimist
Ärieetika
11
doc

Ärieetika

  Eetiliste   küsimustega   tegeletakse   pro­aktiivselt,   ennetavalt,   eetikat  äritegevuses peetakse olulisteks riskide juhtimisel.  Tavapärane äritegevus    Maailmatasemel äritegevus    Kliendi rahulolu     Kliendi (sh siseklientide) rõõm, nauding   Orientatsioon kliendile     Orientatsioon kliendile (sh sisekliendile) ja teistele huvirühmadele  Orientatsioon kasumile    Orientatsioon kasumile, väärtuse loomine laiemalt endale ja ühiskonnale   Re­aktiivne eetika    Pro­aktiivne eetika   Orientatsioon tootele     Orientatsioon kvaliteedile ja teenusele   Fookus juhtimisele     Fookus kliendile (sh sisek...

Majandus - Keskkool
107 allalaadimist
Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt
224
ppt

Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt

Kvaliteedijuhtimise alused Jaanika Mölter Eesti Lennuakadeemia 2011 Õppejõud • Töökogemus: 2002 – 2010 kvaliteedijuht, TLK/ELA • Haridus: 1997 – 2001 Lennujaamade käitamine , TLK 2001 – 2003 Ärijuhtimise magister, TÜ • Täienduskoolitus: 2003 Kvaliteedijuhi pädevuskoolitus, TTÜ 2004 Audiitori koolitus, BVQI 2005, 2006, 2007, 2009 Assessor...

Kvaliteedijuhtimise alused - Eesti Lennuakadeemia
90 allalaadimist
Siseturundus
7
doc

Siseturundus

Sel juhul palgatakse parimad võimalikud inimesed ja toimub pidev töötajate koolitus, et nende töösooritus oleks kvaliteetseim. Seetõttu viitabki sisemine turundus turundustegevusele töötajate suhtes. Veelgi spetsiifilisemalt seletades vaatleb sisemine turundus töötajaid kui sisekliente ja nende tööd kui sisetoodangut ja sarnaselt välisele turundusele püütakse toodang luua võimalikult tarbija vajadusi rahuldav. Reklaamindusest rääkides siis erinevalt kaupadest on teenuste reklaam tavaliselt suunatud rohkem kui ühe sihturu suunas. Kui tarbijad ostavad otseselt inimeste tegevusi, siis reklaamija peab lisaks klientide meelitamisele teenust tarbima, julgustama ka töötajaid oma tööd edukalt sooritama. H...

Turundus - Kutsekool
24 allalaadimist
SISETURUNDUS – EDU VÕTI VÄLITURUNDUSES
10
doc

SISETURUNDUS – EDU VÕTI VÄLITURUNDUSES

Sisemine turundus siinkohal tähendab turunduse filosoofia ja praktika alase info teavitamist neile, kes teenindavad väliseid kliente. Sel juhul palgatakse parimad võimalikud inimesed ja toimub pidev töötajate koolitus, et nende töösooritus oleks kvaliteetseim. Seetõttu viitabki sisemine turundus turundustegevusele töötajate suhtes. Veelgi spetsiifilisemalt seletades vaatleb sisemine turundus töötajaid kui sisekliente ja nende tööd kui sisetoodangut ja sarnaselt välisele turundusele püütakse toodang luua võimalikult tarbija vajadusi rahuldav. Reklaamindusest rääkides siis erinevalt kaupadest on teenuste reklaam tavaliselt suunatud rohkem kui ühe sihturu suunas. Kui tarbijad ostavad otseselt inimeste tegevusi, siis reklaamija peab lisaks klientide meelitamisele teenust tarbima, julgustama ka töötajaid oma tööd edukalt sooritama. H...

Turundus - Kutsekool
31 allalaadimist
Uurimustöö - ettevõtete teeninduskeel
13
doc

Uurimustöö - ettevõtete teeninduskeel

Üha enam hakavad silma nende vead, mida peaks kindlasti muutma, kuid paistab, et vist ei muutu kunagi: enamus kliente võetakse seal kui „näota“ olendeid, inimesed on 7 süsteemi jaoks, veaolukordi mitte ei proovita vältida vaid tehakse neid lausa heameelega. Ühesõnaga on antud ettevõttes mitteteeninduslik mõttelaad. Arvan, et antud situatsioon on suurte ülemuste viga. Siseklient on lihtsalt töötaja ning kui ta pole seal ise hästi teenindatud, ei saagi ka välisklient olla õnnelik. Ka vähene koolitamine on probleemiks, sest kui võetakse uus tööline ning tema väljakoolitajaks on samasugune nördinud, pettunud ja kogemustevaene töötaja, ei saagi uuesti klienditeenindajast rohkemat oodata- surnud ring jätkub- klienti võetakse kui vahendit mille pealt teenida ning töö on lihtsalt töö tegemise pärast....

Ettevõtluskeskkond - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
72 allalaadimist
Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt
193
docx

Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt

  Sisekliendi mõiste   Siseklient on organisatsiooni töötaja. Sisekliendi rahulolu tagamise peaks olema  sama oluline kui väliskliendi oma. Siseklient on esmane reklaamkanal ettevõttest  välja.  15.   Erinevad teenindajatüübid  Neli teenindajatüüpi: ● Agressiivne – külm, ükskõikne, ● Eirav – mehhaaniline, apaatne, külm ● Alistuv – vabandav, taktitundeline, sõbralik  ● Kehtestav – huvitatud, peremehelik, sõb...

Turismiettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
76 allalaadimist
SISEKLIENDI TEENINDUSE TEOREETILISED KÄSITLUSED
5
docx

SISEKLIENDI TEENINDUSE TEOREETILISED KÄSITLUSED.

See põhineb teenindusmajandusel, selle kõige avaramas tähenduses. Saab öelda, et me elame teenindusajastul, oleme selle ajastu inimesed ning olema suutelised end arendada selles suunas, mida elu ning töö teenindusühiskonnas meilt nõuavad. Hea teenindus saab alguse sellest, kui tasemel on teenindaja, mis omakorda baseerub sellel, kui hästi on teda kui siseklienti teenindatud. Kui sisekliente ehk organisatsiooni töötajaid koheldakse hästi ning korrektselt, siis on suurem tõenäosus, et siseklient vastab samaga suheldes ning teenindades väliskliente. Kliendikeskne on organisatsioon, kus teenindusmõttelaadile ja –kultuurile tuginev töökorraldus tagab nii sise- kui ka välisklientide hea teenindamise ja rahulolu. Tänapäeval teenindamine eksisteerib igas ametis ja töös, i...

Teenindusfilosoofia - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
145 allalaadimist
Sisekliendi ja väliskliendi ootused müügiprotsessis
2
docx

Sisekliendi ja väliskliendi ootused müügiprotsessis

05.2012 Liina Põldra ÄR1 Sisekliendi ja väliskliendi ootsued müügiprotsessis Sisekliendiks nimetame me organisatsiooni töötajat. Väliskliendiks võime pidada isikut kes ostab meie teenust või kes külastab meie ettevõttet. Nendel kahel kliendil on väga erinevad ootused müügiprotsessis. Alljärgnevalt uurimegi neid ootusi. Siseklient on ettevõtte töötaja, kes allub antud organisatsiooni juhile, kus ta töötab. Sisekliendiga on sõlmitud tööleping (või töövõtuleping) kus välja toodud tema tööüesanded. Kui töötaja neid järgib, siis ei teki tal juhiga mingeid probleeme ja arusaamatusi. Kuid siiski on nagu igal inimesel ja ettevõtte töötajatel enda ootused vastavas organisatsioonis kus ta töötab. Siseklienti motiveerib töötama kindlasti vastav t...

Suhtlemisõpetus - Kutsekool
20 allalaadimist
Klienditeenindus ja teeninduskultuur
113
ppt

Klienditeenindus ja teeninduskultuur

99 Klientide segmenteerimine • Paremaks teenindamiseks (vajaduste rahuldamiseks) jaotatakse kliendid ühiste tunnuste alusel gruppidesse • Arvestatakse kultuuritausta, vanust, abielustaatust, elutsüklit, haridust, laste arvu ja iga, sotsiaalset kuuluvust, majanduslikku seisu, elustiili jne 100 • Tänapäevaklient • Püsiklient • Siseklient 101 Kliendi käitumine on motiveeritud tema (rahuldamata) vajadustest • Vajadus olla teretulnud • Vajadus tunda end mugavalt • Vajadus kindlustunde järele • Vajadus saada abi ja toetust • Vajadus olla mõistetud ja arusaadav • Vajadus lugupidamise ja tähelepanu järele • Vajadus olla tunnustatud • Vajadus teha ise oma valikuid...

Suhtlemisõpetus - Kutsekool
62 allalaadimist
TEADLIKU KÜLASTAJANA PÄRNU JAHTKLUBIS
15
doc

TEADLIKU KÜLASTAJANA PÄRNU JAHTKLUBIS

Suurimaks teenindusveaks pean teenindajate külma hoiakut. Harva nägime naeratust ja sageli tundsime, et teenindajad suhtuvad oma töösse ning klientidesse ükskõikselt. Töötades päeva teenindusettevõttes arendaks mind kindlasti veelgi enam. Seeläbi saaksin olla ühtlasi ka siseklient ning näha, mis toimub ettevõte siseselt. Samuti arvan, et oluline on kogeda nii tippklassi teenindust mõnes esmasklassi hotellis või restoranis kui ka teenindust ettevõttes, mis ei ole nii heal järjel. Seeläbi näeksin, millise teeninduse poole püüelda ja millest hoiduda. Arvan, et teenindusvaldkonnas toimub alati arenemine ning see ei lakka kunagi, sest erinevaid teenindussituatsioone on lõputult, kuid väga heaks klienditeeni...

Turismi -ja hotelli... - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
46 allalaadimist
T e a t a   v e a s t