Otsingule "meetodeid" leiti 2362 faili

meetodeid on mitmeid: 1. Kirjeldavad: a. Vaatlus (naturalistlik) – peab olema eesmärk, mida vaadeldakse i. aktiivne vaatlus – võtad ise osa ii. passiivne vaatlus – ise osa ei võta asjast b. Küsitlus - c. Juhtumianalüü (case study) 2. Korrelatiivsed a. Pikaajalised uuringud (longitudinal study) – mingi perioodi lõikel.
10
docx

Elementaarosakeste jälgimise ja registreerimise meetodeid

Juhan Liivi nimeline Alatskivi Keskkool FĂĽĂĽsika Kelly Saar ELEMENTAAROSAKESTE JĂ„LGIMISE JA REGISTREERIMISE MEETODID Referaat Juhendaja: L. Pogorelova Alatskivi 2009 SISUKORD SISSEJUHATUS Aatom...

FĂĽĂĽsika - Keskkool
29 allalaadimist
15
doc

Ainetöö siseauditist

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL SISEAUDIT Ainetöö Juhendaja: Tallinn 2010 SISUKORD Sisukord...................................................................................................................................... 2 3. Siseaudit ja organisatsioon...

Juhtimiskontroll - Tallinna TehnikaĂĽlikool
240 allalaadimist
1
doc

Alžeeria sõda

aastal kogu maad hõlmanud terrorilainega, mis oli suunatud Prantsusmaa nõrga ja haldussuutmatu valitsusaparaadi ning tegelikult korda pidavate armeeüksuste vastu. Sõda oli Prantsusmaa ja Alzeeria iseseisvuslike liikumiste vahel. Sõda algas sellega, kui alzeerlased ehk prantslaste poolt nimetatud terroristid alustasid rünnakuid 1. novembri hommi...

Ajalugu - Keskkool
24 allalaadimist
15
docx

Bioloogia (12. klass)

lk. 8-10 1. Mis on fundamentaalteadus? Fundamentaalteadus ehk alusteadus on teadus, mis tegeleb objektide või nähtuste olemuse, ehituse, toimimise, arengu ja vastastikuse mõju seaduspärasuste uurimisega ja sellekohaste teooriate loomisega. 2. Mis on rakendusteadus? Rakendusteadus on teadus, mis tegeleb mitmesuguste loodusteaduste abil saadud teadmiste...

Bioloogia - Keskkool
354 allalaadimist
12
doc

Linnud linnas ja prügimäel

1. Probleemsed linnuliigid linnamaastikus ............................................................................................................................................... 4 3.2. Hirmutised ..................................................................................................................... 8...

Ă–koloogia - Eesti MaaĂĽlikool
9 allalaadimist
18
docx

Ă•PPEMEETODID TĂ„ISKASVANUKOOLITUSES JA NENDE MĂ•JU Ă•PPIMISELE.

ÕPPIMINE TÄISKASVANUEAS ÕPPEMEETODID TÄISKASVANUKOOLITUSES JA NENDE MÕJU ÕPPIMISELE Enesejuhitud õpiprojekt Lende Saluvee EKL-1kõ Eesmärk: Uurida milliseid õppemeetodeid kasutatakse täiskasvanukoolituses. Õpieesmärgid: 1. Uute teadmiste omandamine. 2. Enda silmarin...

Andragoogika - Tallinna Ăślikool
137 allalaadimist
25
docx

Tööturu ja hõive probleemid Eestis

KÕRGKOOL "I STUDIUM" Majandusteaduskond Ettevõtlus ja ärijuhtimine Kaja Urbel ME-21k. TÖÖTURU JA HÕIVE PROBLEEMID EESTIS Kursusetöö Juhendaja: Enn Uusen Tallinn 2009 SISUKORD Sissejuhatus...

Makroökonoomika - I Studium
127 allalaadimist
17
doc

TĂ–Ă–RAHULOLU JA MOTIVATSIOONI TEOORIAD PERSONALIUURINGUTES

TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledz Ettevõtluse osakond TÖÖRAHULOLU JA MOTIVATSIOONI TEOORIAD PERSONALIUURINGUTES Referaat SISUKORD Sissejuhatus....................................................................................................................... 3 1. Töörahulolu ja motivatsiooniteooriad...

Majandusteadus - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
286 allalaadimist
29
docx

Tulemusjuhtimine referaat

TULEMUSJUHTIMINE KUI VÕIMALUS PERSONALI ARENDAMISEKS Referaat SISUKORD SISSEJUHATUS Käesolev referaat teemal Tulemusjuhtimine kui võimalus personali arendamiseks on valminud grupitööna aines inimressursi juhtimine. Referaat koosneb 5 osast. Esimesed kolm osa on teoreetilised ja kaks viimast osa põhinevad praktilistel näidetel. Esimeses osas defineerime ära, mis...

Ainetöö - Kutsekool
66 allalaadimist
9
docx

Elu võimalikkuse uurimine Päikesesüsteemis ja sellest väljaspool

Elu võimalikkuse uurimine Päikesesüsteemis ja sellest väljaspool Uurimustöö 2013 Sisukord 1. Sissejuhatus 2. Voyager 1 ja Voyager 2 3. Raadiolained ja laserid 4. Kepleri teleskoop 5. Kokkuvõte 6. Viited 7. Täpsustavad märkused Sissejuhatus Aegade algusest on...

Astronoomia -
5 allalaadimist
13
docx

Kliendirahuloluuuring

Kadri Plaks Kliendirahulolu uuring Turu-uuringud-projekt Mehaanikateaduskond Õpperühm: KTI 71/81 Juhendaja: Marge Täks Tallinn 2013 Sisukord: Sissejuhatus...................................................................................................................3 Uurimismeetod...

Ainetöö - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
69 allalaadimist
42
pdf

Energia säästmine

3 1. Energia liigid.........................................................................................................................4 2. Energiaallikad...

FĂĽĂĽsika - Keskkool
2 allalaadimist
20
docx

Otse mällu pöördumine ehk DMA

Tallinna Polütehnikum IT ja telekommunikatsioon Otse mällu pöördumine ehk DMA Referaat Koostaja: Oskar-Ruben Järvemaa Juhendaja: Urmas Krusell Tallinn 2013 Sisukord Sissejuhatus...

andmeanalüüs - Kutsekool
2 allalaadimist
18
pdf

Hubridisatsioon ja heteroploidsus kui bioloogilise mitmekesisuse allikad huufe moodustavatel seentel

On nii majanduslikult kasulikke liike, nagu mükoriisaseened, kui ka patogeenseid seeni, mis laastavad taimepopulatsioone. Seente evolutsiooni uurimine on olnud kuni molekulaarse fülogeneetika esilekerkimiseni ääretult raske. Viimase aastakümne jooksul on neid uusi meetodeid rakendades tehtud jahmatavaid avastusi, mille hulka kuulub ka seente liikidevahelise hübridisatsiooni võime (Schardl & Craven, 2003). Seeneriigis valitsevad haploidid, vahel küll dikarüootsel viisil. Kui inimesel saavad ema munarakk ja isa seemnerakk kokku, siis seeneeosed, munaraku ja seemneraku ekvivalendid, idanevad eraldi hüüfideks. Tavaliselt peetakse seeneks selle viljakeha, tegelikult on seen ise aga maa all ja ajab seal oma ni...

MĂĽkoloogia ja Eesti seenestik -
2 allalaadimist
128
docx

Poliitika keskkond ja sotsialiseerimine

Poliitiline teadus on katse rakendada teaduslikke meetodeid , et saada paremini aru poliitilises maalimas toimuvast läbi süstemaatilise ja analüüsiva mõtlemise. Poliitikateadus aitab meil luua paremaid kontseptsioone, meetodeid ja üldistusi poliitilise maailma kohta. Poliitikateadus on teadus, mis uurib poliitilisi institutsioone. Lisaks uurib ta inimeste ja sotsiaalsete gruppide poliitilist käitumist. Poliitikateadus tegeleb poliitilise võimu analüüsiga. Veel aitab ta vähendada vastuolusid erinevate väärtush...

Politoloogia - Keskkool
7 allalaadimist
14
docx

Ainete lahutamine geelkromatograafia meetodil

1 Ainete lahutamine geelkromatograafia meetodil Liina Reimann 134537KATB Kromatograafia- segu komponentide lahutamise meetod, mis põhineb nende erineval jao...

Bioorgaaniline keemia -
3 allalaadimist
18
docx

PSĂśHHOLINGVISTIKA KONSPEKT

Pigem psühholoogiaga seotud kui lingvistikaga. Samastatakse keeleomandamisega. Psühholingvistika on interdistsiplinaarne teadus (psühholoogia, neuroteadused, lingvistika, eripedagoogika jm). Psühholingvistika uuri keele omandamist (nii emakeele (L1) kui ka teise keele (L2) omandamine), mõistmist ja tootmist. Psühholingvistika uurib mentaalset infrast...

PsĂĽhholingvistika -
41 allalaadimist
6
doc

TsĂĽtoloogia

2. Miks rakud ei saa olla suured? Vastus: Ainete transport tema sees jääks pikkade vahemaade tõttu liiga aeglaseks. Mida suurem on rakk, seda suurem on tema ruumala ja pinda katva membraani suhe. Seetõttu ei toimuks suure raku ainevahetus läbi raku pinda katva membraani piisava intensiivsusega. 3. Millest sõltub rakkude kuju? Vastus: Rakkude kuju sõltub sellest, mis koesse nad kuuluvad 4. Milliseid meetodeid kasutatakse rakkude uurimiseks? Vastus: Rakke uuritakse mikroskoobiga. Teadus, mis uurib rakke on rakubioloogia. Kasutatakse valgusmikroskoopi, elektronmikroskoopija klaasläätsi. 5. Epiteelkudede tunnused. Vastus: Rakud paiknevad tihedalt. Raku vaheainet on väga. Uueneb kiiresti. 6. Närvikoe tunnused. Vastus: Paljude kätketega rakud. Erutus levib lühikestest jätketest pika jätke suunas. Kokkupuute koha nimi on sünaps. 7. Li...

Bioloogia - Põhikool
5 allalaadimist
10
docx

Viirused, bakterid ja GMO

Geenitehnoloogiaga seotud teadusharud ning elukutsed GMO – organism või viirus, mille geene on geenitehnoloogiliste meetoditeg muudetud või mille genoomi on siirtatud uusi geene Funktsionaalsed toiduained – biotehnoloogiliselt töödeldud toiduained, mis peaksid aitama inimestel haigusi vältida Bioinformaatika – bioloogia ja informaatika ühendav teadusharu, milles töötatakse välja meetodeid bioloogilise info analüüsimiseks arvutites Proteoomika – teadusharu, mis uurib organismi valgukomplekti Farmakogenoomika – teadusharu, mis uurib, kuidas geneetilised erinevused mõjutavad organismide reaktsiooni ravimitele Traditsiooniline biotahnoloogia – toitude ja jookide valmistamine mikroobide abil või siis looma- ja taimearetus Tänapäevane biotehnoloogia – rakkude õppimine ja nende talitus Geenitehnoloogiat kasut...

Mikrobioloogia - Põhikool
4 allalaadimist
4
pdf

Lindude eksam

3) Milliseid meetodeid kasutatakse lindude individuaalseks eristamiseks / märgistamiseks? Milliseid tingimusi ja piiranguid tuleb sobiva meetodi valikul arvestada? Levinuim viis lindude märgistamiseks on rõngastamine. Selleks kasutatakse näiteks kaela-, jala- ja tiivarõngaid. Eelistatavalt võiks rõngas olla värviline, kuna seda võimalik märgata kaugemate vahemaade tagant kui tavalist alumiinium rõngast. Värvi...

Eesti linnud -
4 allalaadimist


Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !