Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Add link

"sektorid" - 240 õppematerjali

2
docx

ühiskonna jagunemine, valitsusvormid, sektorid

Jaguneb: 1) Infoühiskond 2) Postindustriaalühiskond 3) Teadmusühiskond 4) Heaoluühiskond 1) Agraalühiskond 2) nööstusühisk. 3) Nüüdisühisk. tööhõive: 1) 50% põllumajandus 2) 50% tööstus 3) 55-66% teenindus Linna/maainimeste suhtarv: 1) 92% maal, 8% linnas 2) tööstustööliste 3) 80% linnas, 20% maal...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
64 allalaadimist
2
pdf

Ühiskonna sektorid ja valdkonnad

Tavaliselt jagatakse ühiskond mitmesugusteks sektoriteks, mis omavahel põimuvad. Kõige suuremad ühiskonna jaotused on avalik ehk ühiskondlik elu ja eraelu. Demokraatlikus riigis ei sekku riik inimese eraellu, ka majanduses peaks riigile jääma eeskätt üldine reguleerimine. Samas ajab nüüdisae...

Ühiskond - Põhikool
15 allalaadimist
1
odt

ÜHISKONNA SEKTORID

ÜHISKONNA SEKTORID avalik sektor erasektor (tulundussektor) kolmas sektor (mittetulundussektor) Ühiskond ­ tervik, mille valdkonnad on omavahel seotud ja mõjutavad üksteist Kultuur ­ mitme inimpõlve poolt loodud materiaalsed ja vaimsed väärtused, teadmised ning tavad Eraelu tähendab indiviidi isiklikku elukorraldust. Massikommunikatsioon ­ informatsioon...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
5 allalaadimist
1
docx

Ühiskonnaõpetus: Sektorid ja valdkonnad

klass Sektorid ja valdkonnad Sektorid 1. Esimene ehk Avalik sektor (Riigisektor) Riigi- ja omavalitsusasutused, koolid, haiglad, politsei jne 2. Erasektor e. Tulundussektor Eraettevõtted, aktsiaseltsid, osaühingud, äriühingud 3. Mittetulundussektor ehk kolmas sektor (Kodanikuühiskond) Mittetulundusühing...

Ühiskond - Põhikool
14 allalaadimist
2
rtf

Ühiskonna sektorid ja valdkonnad

1 Ühiskonna sektorid ja valdkonnad MINU LISA 1 Ühiskond- on tervik mille valdkonnad on omavahel seotud ja mõjutavad üksteist. Poliitika- riigi juhtumist ja toimumist korraldav tegevus. Majandus- valdkond, mille moodustab - tootmine ja - kauplemine. Erasektor e. tulundussektor- ühiskonna osa, mille moodustab erao...

Ühiskonnaõpetus -
9 allalaadimist
3
docx

Ühiskond ja sektorid

1. Esimene e avalik sektor 2. Teine e erasektor 3. Kolmas e mittetulundussektor Inimeste bioloogilised erinevused. Sugu, vanus, füüsilised ja vaimsed võimed, rassiline kuuluvus, rahvus, seksuaalne orientatsioon. Inimeste sotsiaalne erinevus. Haridustase, majanduslik jõukus, elukoht, maailmavaade, kodakondsus, religioossus, perekondlik...

Inimene ja ühiskond - Keskkool
1 allalaadimist
4
odt

Ühiskonna sektorid

Ühiskonna sektorid Ühiskond on süsteemne tervik, mille valdkonnad on omavahel seotud ja mõjutavad üksteist. Tavaliselt jagatakse ühiskond mitmesugusteks sektoriteks, mis omavahel põimuvad. Kõige suuremad ühiskonna jaotused on avalik ehk ühiskondlik elu ja eraelu. Demokraatlikus riigis ei sekku riik inimese eraellu, ka majanduses peaks riigile jääma eeskätt üldine regule...

Ühiskond - Põhikool
7 allalaadimist
2
pdf

Ühiskonna sektorid ja nende tegevusalad.

​Ühiskonna sektorid ja nende tegevusalad. Sektorid: 1) Avalik sektor, sinna alla kuulub riigivalitsemine, riigikaitse, avaliku korra tagamine, riigi rahvuslik esindamine jne. 2) Erasekotor, sinna alla kuuluvad eraettevõtted. 3) Mittetulundussektor, sinna alla kuuluvad kodanikuorganisatsioonid. 2. Sotsiaalsed lõhed. Erisused inimgruppide vahel. Nt: usulised, ideoloogilised, piirkondlikud, etnilised lōhed. (Eestis: etniline lōhe- pronkssōdur, e...

12. klassi ühiskond - Keskkool
1 allalaadimist
2
doc

Avalik Sektor

Erasektor-AS Järva teed,AS Paide vesi, FIE Marika Tuisk.Kolmas sektor e. mtü-Ristiku korterite ühitstu.Valdkonnad:poliitika,majandus,kultuur,õigus,moraal,ko daniku ühiskond.Kodanikuühisk.on avaliku elu sektor,mille raames tegutsevad mittepoliitilised kodanikuorganisatsioonid ja ühendused.Ühiskondlik elu on elu perest ja kodust väljaspoo...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
96 allalaadimist
1
doc

Ühiskond

1) Ühiskond ­ Inimeste kooselamise viis; inimtegevuse vormide kogusumma; mingi konkreetselt määratletud periood mingi rahva ajaloos; süsteem, mille üksikud osad on omavahel seotud. 2) Valdkonnad: 3) Poliitika ­ ühiskonna üldine suunamine ja juhtimine 4) Majandus ­ tootmine, teenindamine, kaubandus 5) Kultuur ­ ini...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
45 allalaadimist
2
doc

Ühiskonna sidusus

Millisteks sektoriteks jaguneb ühiskond? Millised institutsioonid neist iga alla kuuluvad? *Avalik sektor- kõik kuulub riigile, nt koolid *Erasektor- kõik ettevõtted, nt lajos *Mittetulundussektor- kõik kodanikuühendused, nt spordiklubi sportkunda 2. Mõisted 2. Ühiskond- suurte inimhulkade kooselu korrastusviis Pluralism- mitmekesisus, paljusus, võib iseloomusta ühiskonna sotsiaalset ehitus...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
74 allalaadimist
1
odt

Heaolu mudelid, sektorid, ideoloogia

Millised sinna kuuluvad. · Esimene e avalik sektor. (riigi- ja omavalitususasutused) · teine e erasektor (eraettevõtted) · kolmas e mittetulundussektor ( kodanikuorganisatsioonid ja - ühendused) 2)Ühiskond ­ suurte inimhulkade kooselu korrastatud viis. Pluralism ­ mitmekesisus, paljusus, mis võib iseloomustada ühiskonna sotsiaalset ehistus, parteistum...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
37 allalaadimist
2
doc

Iseseisvatöö materjal

Vajalik tiitelleht.Töö peab sisaldama arusaadavat lahenduskäiku. 1. Väljenda järgmised nurgad radiaanmõõdus. a) 100o b) 144o d) 36o45´ e) 458o09´ 2. Väljenda järgmised nurgad kraadimõõdus. 35 3. a) 0,75 rad...

Matemaatika - Kutsekool
56 allalaadimist
1
doc

Majandussektorite geograafia

Energiamajandus tegeleb energiavarade hankimisega, nende töötlemisega elektriks, mootori- või ahjukütuseks ning viimaste kättetoimetamisega tarbijale.Süsi 1850(30%), tipp hetk 1900(79%)aastatega langeb.Puit tipp hetk 1850(70%)langus edasi. Nafta 1880 hakkas hoogu koguma, tipp hetk 1970(45%).Gaas alates1900 tõsu teel.Vesi 1900 suhteliselt madal koguaeg. Tuuma energia 1970 aastast senini.Euroopa vanad...

Geograafia - Keskkool
16 allalaadimist
3
doc

Linnade laienemin ja sisestruktuur

7.LINNADE LAIENEMINE JA SISESTRUKTUUR. Linnad jagunevad sektoriteks, mis kujunevad sõltuvalt maa hinnast ja keskuse kaugusest. Vanades ühe keskusega linnades eristatakse järgmisi linnaosi: 1).kesklinnärila, kus ülekaalus on kaubandus ja kontoripinnad; 2)üleminekupiirkondagul; segahoonestus, kus valdavad ümberehitatud teenindushooned, kontorid ja elamud; soositud elamispiirkond; 3)vana tööstuspiirk...

Geograafia - Keskkool
49 allalaadimist
3
docx

Ühiskonnaelu

Ühiskonnaelu tasandid Ühiskonna mõiste: Ühiskond on suurte inimhulkade kooselude korrastatud viis. Sektorid ja nende ülesanded: avalik sektor - riik, kohalikud omavalitsused, avalik- õiguslikud asutused, nende organid. Ülesanded: riigivalitsemise ja omavalitsuse korraldamine; seadusandluse ja õigusemõistmise korraldamine, riigikaitse, avaliku korra tagamine, riigi rahvusvahelise esindatuse tagamine...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
188 allalaadimist
5
rtf

Nüüdisühiskond

1)¤Teine sektor ehk erasektor: -eraettevõtted -peamisteks tunnusteks kasumi taotlemine ja eraomandus -suhted riigiga - riigipoolsed ettekirjutused, majanduse arengu reguleerimine -ettevõtluse vormid: üksikettevõtjad(FIE), suurfirmad(AS,OÜ) ¤Avalik sektor ehk esimene sektor: -riigiasutused -seotud valitsuse rahaliste ülekannetega -avalik-õiguslikud asutused ¤Kodanikuühiskond ehk kolmas sekt...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
57 allalaadimist
2
docx

Leedu majandus

aastal tabas Leedu majandust finants- ja välisturgude ning sisenõudluse nõrkuse tõttu väga järsk majanduslangus(-14,8%), see oli üks suuremaid langusnäitajaid Euroopa Liidus. Kõige rohkem kannatasid buumi ajal kiire kasvu läbi teinud sektorid , erandina jätkas kasvu teenindussektor. 2010. aastal alustas Leedu SKT taas kasvamist ja oli aast...

Geograafia - Kutsekool
12 allalaadimist
26
odp

Itaalia

dendi valib mõjujõuga 630- seitsmeks aastaks liikmelisest parlamendisaadikutest saadikutekojast viieks ja maakondade aastaks esindajatest koosnev valijatekogu Majandus ● Itaalia majanduse ● Itaalia peamised olulisemad sektorid olid ekspordipartnerid on 2014 aastal hulgi - ja Saksamaa jaekaubandus, Prantsusmaa ja transport, majutus ja Ameerika Ühendriigid toitlustus (20,1 %), ning peamised tööstus (18,5 %) ning impordipartnerid on avalik haldus, riigikaitse, Saksamaa, haridus, tervishoid ja Prantsusmaa ja Hiina sotsiaalhoolekanne (17...

Euroopa - Põhikool
1 allalaadimist
4
doc

Ühiskonnaõpetuse konspekt: Ühiskonna areng

Tööstus- ja teenindusühiskonna võrdlus Tunnus Tööstusühiskond Teenindusühiskond Aeg 19. sajand ­ 20. sajandi I pool 20. sajandi II pool Ettevõttetüüp Talu, mõis, tehas, ühismajand FIE, OÜ, AS, rahvusvahelised (peamiselt ühe riigi pi...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
34 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun