Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge

"seadusandlus" - 977 õppematerjali

seadusandlus - parlament 2. Täidesaatev- Vabariigi Valitsus, ministeeriumid- haldusorganid 3. Õigusemõistmine- kohtud 3) Personaalne võimude lahusus ehk teatud ametikohtadel töötavad isikud ei saa töötada teistel ametikohtadel teisi riigifunktsioone teostavates organites.
thumbnail
1
doc

Seadusandlus

Kõige tugevama õigusjõuga dok on põhiseadus(ps). Praeguse ps koostas Ps Assamblee,see võeti vastu 1992 juunil toimund rahvahääletusel. Ps sisaldab valitsemise ja üldisi põhimõtteid. Ps on riigi kõrgeim seadus. St, et kõik teised seadused peavad olema ps-ga kooskõlas. Kuna tegu on riigi alusdokumendiga, siis erineb ps muutmine tavalise seaduse parandamisest. Protseduur on pikem ja keerulisem, pakutavaid muutusi peavad pooldama paljud inimesed. Riigikogus peab muudatust arutama 2 järjestikust koosseisu, milleks kulub 5-8a. Konstitutsiooni 1. peatükki, mis sätestab Eesti iseseisva riigi tunnused ja viimast peatükki, kus on kirjas ps muutmise kord, tohib muuta aint rahvahääletusega./Õigusaktidest on kõige tähtsamad seadused, mida võtab vastu Riigikogu. Seadusega korraldatakse mõnda avaliku elu valdkonda.Seadustest lähtuvad valitsuste ja omavalitsuste õigusaktid - määrused, korraldused ,otsused,juhendid, eeskirjad. Et seadust ellu viia annav...

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
19 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Seadusandlus lasteaias

Õigusakt Lasteasutuse liigid Õigusnormi väljendusvorm. Dokument, milles *Lastesõim (kuni 3a); *Lasteaed – (kuni 7a); riigiorganid kehtestavad ühiskondlikes suhetes *Erilasteaed – (kuni 7a hälviklastele) osavõtjate õigused ja panevad neile kohustusi. Arengukava koostamine Sisekontroll ja enesehindamine Õigusaktid avaldatakse Riigi Teatajas. Koostab lasteasutus koostöös hoolekogu ja *Sisekontroll on õppe- ja kasvatustegevuse üle Isikuandmete kaitse seaduse põhimõtted pedagoogilise nõukoguga lasteasutuse arengukava, teostatav õppeasutusesisene kontroll, mis tagab Turvalisuse pm – isikuandmete kaitseks, et kaitsta milles määratakse: *Arenduse põhisuund ja nõuete täitmise (nt päeviku täitmise kontroll) neid volitamata töötlemise,...

Pedagoogika → Alushariduse pedagoog
13 allalaadimist
thumbnail
9
pdf

Seadusandlus labor

c) Käte ja käsivarte kaitsmiseks? kindad, küünavarre kaitsmed, pikk paksemat sorti tööriietus. OSA II Võrdle kahe erineva riigi (millest üheks riigiks on Eesti) tööohutuse alast seadusandlust. Vastuseid aitab leida Eesti seadusandlikud aktid (riigiteataja.ee) ja Internet. Kindlasti lisada viited iga vastuse juurde. Viidete puudumisel on vastus puudulik ja punkte selle osa eest ei saa. Küsimus Eesti seadusandlus USA legislation Milliste töötajate gruppide alaealistele, puudega töötajad, OSHA määruste järgi kohta kehtivad erinõuded töövõime osaliselt kaotanud puuduvad erinõuded töötervishoiu ja ohutuse töötajad. puuetega inimestele. alal? (http://tootervishoid.pikk.ee/kava (https://www.osha.gov/pls/

Majandus → Riski- ja Ohutusõpetus
21 allalaadimist
thumbnail
9
docx

SELV, PELV JA FELV

TALLINNA POLÜTEHNIKUM Automaatika ja energeetika erialaosakond Kelly Olvi SELV, PELV ja FELV Referaat ELEKTRIOHUTUS JA ELEKTRIALANE SEADUSANDLUS AA-15 Tallinn 2018 Sisukord 1.Väikepingesüsteemid SELV, PELV ja FELV................................................................................3 2.Kaitseväikepinge süsteemid..........................................................................................................3 3.Kasutusalad.....................................................................................

Elektroonika → Elektroonika
22 allalaadimist
thumbnail
5
doc

IT alane seadusandlus

IT alane seadusandlus Referaat 2009 Sissejuhatus IT alane seadusandlus hõlmab vägagi suurt osa, küll mitte otseselt aga ikkagi suurelt, alates tervislikust arvutikasutamisest kuni autorikaitse seaduseni välja. Tervisekaitsenõuded arvutiõppele ja arvuti avalikule kasutamisele Esimeses peatükis on üldsätted näiteks: §1. Reguleerimisala (1) Määrus kehtestab tervisekaitsenõuded arvutiõppele ja arvuti avalikule kasutamisele. (2) Arvutiõppe tervisekaitsenõuete eesmärk on õpitegevuses omandada tervislikud harjumused arvutikasutaja vaimse ja

Õigus → Õigusteadus
36 allalaadimist
thumbnail
5
rtf

Tööseadusandlus

T Töölepingu seadus Töölepingu alusel teeb füüsiline isik teisele isikule tööd alludes teise isiku juhtimisele ja kontrollile.Tööandja maksab töötajale töö eest tasu.Eeldatakse et töö leping sõlmitakse kirjalikult.Leping loetakse ka sõlmituks juhul,kui töötaja asub tegema tööd,mille tegemist võib eeldada üksnes tasu eest. Töötaja teavitamine töötingimustest Töölepingu kirjalikus dokumendis peavad olema vähemalt järgmised andmed: · Tööandja ja töötaja nimi · Isiku või registrikood · Elu või asukoht · Töölepingu sõlmimise ja tööle asumise aeg Tööülesannete kirjeldus · Ametinimetus,kui sellega kaasneb õiguslikk tagajärg · Töötasu,selle arvutamise viis,maksmise kord,palga päev ning tööandja makstavat ja kinnipeetavad maksud. · Töö tegemise koht,kus sa seda tööd teed · Puhkuse kestus · Muud hüved,ku...

Õigus → Tööõigus
19 allalaadimist
thumbnail
8
docx

Tellingute paigaldamine-seadusandlus

Koolitus: Tellingud, töölavad TELLINGUD, TÖÖLAVAD. Tartu, 2010 Sisukord. 1. Koolituse eesmärk ja sisu 2. Ohutusnõuded tellingute ja töölavade paigaldamisel 3. Tööandja õigused ja kohustused 4. Tellingute kasutamine ja paigaldamine Koolitus: Tellingud, töölavad 1. KOOLITUSE EESMÄRK JA SISU. Eesmärk Õpetusega taotletakse, et õppija: · saab ülevaate ehitusel kasutatavatest abikonstruktsioonidest (töölavad, redelid, tellingud); · omandab teadmised ja oskused ehitustöödel vajalike abikonstruktsioonide valmistamiseks; · omandab oskuse paigaldada puidust ja alumiiniumist tellinguid ja töölavasid. Õppesisu TELLINGUD JA TÖÖLAVAD Tellingute tüübid, redelid, tööpukk, pukktelling, tellingute tõusuteed, kaitsepiirded. Tellingute ja töölavade konstruktsioon, ehitamise nõuded ja ...

Meditsiin → Tööohutus ja tervishoid
45 allalaadimist
thumbnail
14
docx

Elektriohutus ja seadusandlus

Rikete kõrvaldamine 1.Edasilükkamatuid töid rikete kõrvaldamisel mis ohustavad või võivad ohustada elektrit, side ja telemehaanika ning soojusautomaatika seadmete normaalset tööd , tarbijate elektrivarustust või elektripaigaldist teenindav operatiiv personal teha töökäskloata kui need tööd on ameti või tööjuhendiga kohustuslikuks tehtud. 2.Rikete kõrvaldamisel kui on vaja taastada tarbijate elektrivarustus võib ühe poolse toitega 0,23-20kv liinidel ja 6-20kv ühe trafoga alajaamades töörühmajuhtija koos töörühmaga teha pingevabatööd ilma kaitselahutamise ja maandamise teadet saamata kui lülitajaks on töörühmajuhtija. Vajalikud kaitselahutamised ja maandamised teeb töörühmajuhtija lülitamis tööjuhtija korraldusel. Sellisel juhul täidab elektritööjuhi kohustusi töökohal töörühmajuhtija. Pärast töö lõpetamist eemaldab töörühmajuhtija maandused , pingestab elektriseadmed ja teatab sellest lülitamis tööjuhtijale. 3.Kui rikke lokaliseerumisega...

Energeetika → elektriohutus ja seadusandlus...
17 allalaadimist
thumbnail
12
doc

Tööseadusandlus

Võimalikud kontrolltöö küsimused. 1. Töötervishoiu ja tööohutuse seadus, reguleerimisvaldkond-töökeskkond, kelle suhtes rakendub; TTOS sätestab töölepingu alusel töötavate isikute ja avalike teenistujate (edaspidi töötaja) -tööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded, -tööandja ja töötaja õigused ja kohustused tervisele ohutu töökeskkonna loomisel ja tagamisel, -töötervishoiu ja tööohutuse korralduse ettevõtte ja riigi tasandil, -vaidemenetluse korra ning vastutuse töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumise eest. Rakendub ka 1) kinnipeetava tööle vanglas vangistusseaduses sätestatud erisustega; 2) õpilase ja üliõpilase tööle õppepraktikal; 3) juriidilise isiku juhatuse või seda asendava juhtorgani liikme tööle. 4) füüsilisest isikust ettevõtja tööle käesoleva seaduse § 12 lõigetes 7 ja 8 sätestatud ulatuses; 2. Töötajate töövõime säilitamise eesmärk riigi ja ettevõtte...

Õigus → Tööseadusandlus
37 allalaadimist
thumbnail
3
doc

TÖÖSEADUSANDLUS

TÖÖSEADUSANDLUS Töölepingu seadus Töölepingu alusel teeb füüsiline isik teisele isikule tööd alludes teise isiku juhtimisel ja kontrollile.Tööandja maksab töötajale töö eest tasu.Eeldatakse et töö leping sõlmitakse kirjalikult.Leping loetakse ka sõlmituks juhul , kui töötaja asub tegema tööd, mille tegemist võib eeldada üksnes tasu eest. TÖÖTAJA TEAVITAMINE TÖÖ TINGIMUSTEST Töölepingu kirjalikus dokumendis peavad olema vähemalt järgmised andmed: 1. Tööandja ja töötaja nimi. 2. Isiku või registri kood. 3. Ning elu või asukoht. 4.Töölepingu sõlmimise ja tööle asumise aeg 5.Tööülesannete kirjeldus 6.Ametinimetus , kui sellega kaasneb õiguslik tagajärg 7.Töötasu, selle arvutamise viis ,maksmise kord , palgapäev ning tööandja makstavad ja kinnipeetavad maksud. 8.Töö tegemise koht 9.Puhkuse kestus 10.Muud hüved , kui nendes on kok...

Õigus → Tööseadusandlus
65 allalaadimist
thumbnail
24
pptx

Seadusandlus Euroopa Liidus

neid kavandatava meetme ulatuse või toime tõttu paremini saavutada õhenduse tasandil. Teisisõnu on vajalik teatud lisaväärtuse olemasolu. Proportsionaalsuse printsiip tähendab seda, et ükski ühenduse meede ei tohi minna kaugemale sellest, mis on vajalik õhenduse eesmärkide saavutamiseks. Institutsionaalne tasakaal See põhimõte täendab, et iga institutsioon peab toimima talle EÜ asutamislepinguga antud volituste piires. Euroopa Liidu seadusandlus Otsekohalduvad määrused Euroopa Liidu määrused muutuvad vastuvõtmisel liikmesriikidele siduvaks ning kehtivad võrdselt kõikides liikmesriikides. EL määruseid siseriiklikesse õigusaktidesse ümber ei kirjutata. Euroopa Liidu direktiivid Euroopa Liidu direktiivid suunavad liikmesriikide seadusandlust välja töötavate organite tööd, kes peavad määratud ajaks vastavad muudatused olemasolevatesse seadustesse sisse viima. Kõik

Ühiskond → Ühiskond
3 allalaadimist
thumbnail
8
docx

Keskkonnakaitse alane seadusandlus

Keskkonnakaitse alane seadusandlus Eesti looduskaitse seaduses on välja toodud kuidas keskonna eest hoolt kanda. Suur osa seadusest kehtestab kuidas ja mille alusel loodust parandavad või kaitsvad projektid rahastatakse, hinnatakse, kontrollitakse. Looduskaitse programmi eesmärk on looduse kaitsmine selle mitmekesisuse säilimiseks, looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku, taimestiku ja seenestiku liikide soodsa seisundi tagamine ning kultuurilooliselt ja esteetiliselt väärtusliku looduskeskkonna säilitamine. Paljud projektid millele sooviti eelmine aasta toetust olid seoses keskkonna kaitse alase teadlikuse tõstmisega. 6 projekti kolmeteistkümnest olidki suunatud avalikuse ja jahimeeste teadlikuse tõstmisele. Ülejäänud 7 projekti olid suunatud atmosfäriõhu kaitsele. Erinevad programmid olidki seotud müra ja müratõkke, heitgaaside vähendamise ning puhta õhu säilitamisega. Veesaedus Veeseaduse ülesanne on si...

Ökoloogia → Ökoloogia ja keskkonnakaitse
2 allalaadimist
thumbnail
16
doc

Tööseadusandlus

Töölähetuse mõiste ja hüvitiste maksmise kord Töölähetus ehk komandeering tähendab seda, et töötaja saadetakse tööd tegema väljapoole töölepingus määratud asukohta. Töötaja töölähetusest keelduda ei saa. Juhul kui sul on kodus alla 3a laps peab tööandja küsima lapsevanemlt nõusolekut töölähetusele saatmiseks. Töölähetus võib järjest kesta maksimaalselt 30 päeva. Kui tööandja soovib töölähetusele saata alaealist töötajat peab ta selleks alaealise seaduslikult esindajalt luba küsima. Töölähetusega seotud kõik kulud hüvitatakse kulu tõendava dokumendi alusel. Töölähetuse hüvitised: 1. Sõidukulude kompenseerimine 2. Ööbimise hüvitamine 3. Reisikindlustus, viisa vormistamine ja pagasi vedu Töötajal on õigus nõuda töölähetusega kaasnevate võimalike tekkivate kulude hüvitamist mõistliku aja jooksul enne töölähetuse algust, sh: töölähetusega kaasnevate sõidu- ja majutuskulud. Töötajal on õigus lähetusest keeldu...

Õigus → Tööseadusandlus
31 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Homoseksuaalsus - kõne

Lugupeetud kuulajad, täna tahan rääkida Teile homoseksuaalsusest. Mis on tegelikut homoseksuaalsus ja millised võiksid olla nende õigused ? Homoseksuaalsus on seksuaalne või romantiline suhtlemine samast soost isiku(te)ga. Homoseksuaalsust esineb mõnel määral ka teistel loomadel: seda on täheldatud mitmetesse loomarühmadesse kuuluvatel liikidel, sealhulgas putukatel, kaladel, lindudel, imetajatel Mis on homoseksuaalsuse põhjusteks ? Kunagi arvati, et iga inimene on loomult biseksuaalne ja tema kujutelmades on alati mõningaid homoseksuaalseid elemente (nn. varjatud homoseksuaalsus), kuid tegeliku homoseksuaalsuse teket meestel seostati kolme erineva tingimuse esinemisega lapse arengus: ülemäärane kiindumus emasse, seksuaalne sättumus, mille puhul suguline rahuldus saadakse oma keha vaatlemisest ja puudutamisest. Lapse nartsissism sunnib teda otsima niisugust armastusobjekti, mis oleks tema enda mina sümbol. Tänu edasistele uuringutele se...

Psühholoogia → Psühholoogia
31 allalaadimist
thumbnail
6
pdf

Seadusandlus 1. kodutöö

Tallinna Tehnikaülikool Riski- ja ohutusõpetus ISESEISEVTÖÖ NR 3: SEADUSANDLUSE UURIMINE I Töö nr: Nimi: 3 Mihkel Pedak ...

Meditsiin → Riski- ja ohuõpetus
179 allalaadimist
thumbnail
18
pdf

Riigiõigus - Seadusandlus, rahandus, riigieelarve

Seadusandlus, rahandus, riigieelarve • Seadusi võetakse vastu kooskõlas põhiseadusega (PS § 102) • Seaduste algatamise õigus on: 1) Riigikogu liikmel; 2) Riigikogu fraktsioonil; 3) Riigikogu komisjonil; 4) Vabariigi Valitsusel; 5) Vabariigi Presidendil põhiseaduse muutmiseks. • Riigikogul on õigus koosseisu häälteenamusega tehtud otsuse alusel pöörduda Vabariigi Valitsuse poole ettepanekuga algatada Riigikogu poolt soovitav eelnõu (PS § 103) • Seaduste vastuvõtmise korra sätestab Riigikogu kodukorra seadus (PS § 104) • Lihtseadused, mille vastuvõtmiseks ja muutmiseks on nõutav Riigikogu poolthäälte enamus (PS § 73) • PS § 104 lg 2 sätestab, millised seadused ehk konstitutsioonilised seadused tuleb Riigikogus vastu võtta riigikogu koosseisu häälteenamusega • Riigikogu koosseisu häälteenamust nõuab põhiseadus veel §-des 76, 85, 97, 101, 103, 129, 138, 145, 153 ja 165 sätestatud juhtudel Rahvahääletus • Rahvahääletuse toimu...

Õigus → Riigiõigus
8 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Seadusandlus ja organisatsioon eksam

Kordamisküsimused 1. Peamised tervishoiureformid Eestis 2. Tervishoiusüsteemi funktsioonid ja eesmärgid 3. Tervishoiu detsentraliseerimine, retsentraliseerimine (olemus, kasutamiskogemus Eestis) 4. Sotsiaalministeerium ja allasutused (struktuur ja funktsioonid) 5. Tervishoiu rahastamine Eestis 6. Ravikindlustuse korraldus Eestis (kindlustatus, rahalised ja mitterahalised teenused, hüvitised kindlustatutele) 7. Haigekassa poolt tervishoiuteenuste eest tasumine (tervishoiuteenuste loetelu, eri tasustamisviisid, teenuste hinnakirja lisamine) 8. Eesti Haigekassa (struktuur ja ülesanded) 9. Tervishoiutöötajate registreerimine ja tegevusload tervishoius (õiguslik tähendus ja kord) 10. Inimressurss tervishoius (väljaõpe, vajadus, pädevus, personali planeerimine Eestis) Tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikke lube väljastab Tervishoiuamet. Esmatasandi arstiabi ...

Õigus → Õigus
17 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Töötamise seadusandlus

A. Kõige suurem rikkumine on juba see ,et alaealine Mart töötab poes, kus on müügil alkohol. Kuna Mart on poes müüja, siis ta müüb ka poe sortimendis olevat alkoholi. Alkoholiseadus § 47 lg 5 ütleb, et alaealist ei tohi rakendada töödel, mis on seotud alkoholi käitlemisega. Jääb selgusetuks, kas Mardil kehtiv tööleping on või mitte, kuid eeldatavasti on see olemas. Veel ei ole teada, kas Mardil on olemas ka TL sõlmimiseks vajalik alaealise tahteavaldus ja kas tal on töötamiseks olemas seadusliku esindaja nõusolek või heakskiit. TL seaduse § 8 lg 2 ütleb, et alaealise seaduslik esindaja ei tohi anda nõusolekut koolikohustusliku alaealise töötamiseks koolivaheajal rohkem kui pooleks iga koolivaheaja kestusest. Mart aga on tööl isegi kuni 14 tundi päevas, mis on täiesti lubamatu. Jättes kõrvale tõsiasja, et Mart töötab kaupluses, kus on müügil alkohol ja eeldades, et tal on kehtiv tööleping, on ikkagi käitutud seadusevastaselt, sest TL s...

Õigus → Tööseadusandlus
10 allalaadimist
thumbnail
doc

Seadusandlus. tookeskkond ja ergonoomika

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus Milline sisuline vahe on töökeskkonnaspetsialistil ja -volinikul? 4. Mis on töökeskkonnanõukogu ning kas see peab koos käima igas ettevõttes? 5. Millal peab korraldama töökeskkonna riskianalüüsi? 6. Milleks on vaja riskianalüüsi? 7. Kui töökohal töötavad samal ajal vähemalt kahe eri töötandja töötajad, siis kes vastutab töötervishoiu – ja tööohutusalase ühistegevuse eest? Mille poolest erineb töötervishoiuarst perearstist?

Ergonoomika → Töökeskkond ja ergonoomika
8 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Seadusandlus E-hääletamisel

Seadusandlus E-hääletamisel Järjest enam peavad valitsused ja seaduseloojad mõtlema kuidas reguleerida virtuaalseid käibevahendeid ja biograafilisi andmetöötlusi ning nendega seotuid tehnoloogiad. Plokiahel on üks nendest tehnoloogiatest, mida kasutatakse andmete turvaliseks ülekandmiseks ühest servrist teise üle interneti, nii et igal ajahetkel on võimalik tuvastada andmete õigust ja muutumatust. E-valimised on endiselt üsna unikaalne nähtus ja seega enamus riikidel puudub sellega kokkupuude. Eesti oli esimene riik, kes juurutas e-valimis süsteemi. Sellega kaasnesid ka ulatuslikud muudatused seadusandluses. Eesti hääletamissüsteemi reguleerib Valimis seadus. 2006 aastal viidi sinna sisse seaduse muudatus ja täpsustati elektroonilise hääletamise sätted. Eesti e-hääletussüsteem baseerub digitaalse tuvastamist võimaldaval sertifikaadil [1]. E-identimise usaldusväärtust reguleerib omakorda "E-identimise ja e-tehingute usaldus...

Informaatika → Sissejuhatus...
5 allalaadimist
thumbnail
15
pptx

Natura 2000

Informeerida Euroopa Liidu rahastusvõimalustest Natura 2000 meetmete jaoks 20072013 perioodil ning tutvustada Teile Euroopa Komisjoni poolt tellitud rahastamise käsiraamatut, Anda ülevaade riiklikust rakenduskavade programeerimise seisust ning Natura 2000 protsessi seisust Eestis, Analüüsida riiklikke rahastusvõimalusi ning vajakajäämisi Natura 2000 tegevustes, Vahetada informatsiooni positiivsetest kogemustest Natura 2000 kaitse korraldamise alal. Seadusandlus Kehtivad seadused mida on kasutatud Natura 2000 rajamisel ja mille alla ta läheb on: Looduskaitseseadus mis võeti vastu 21.04.2004 aasta ja jõustus esmakordselt 10.05.2004 aastal Metsaseadus mis võeti vastu 07.06.2006 aasta ja jõustus esmakordselt 1.01.2007 aastal Keskkonnamõju hindamise ja keskkonna juhtimissüsteemi seadus mis võeti vastu 22.02.2005 aasta ja jõustus esmakordselt 3.04.2005 aastal LifeNature

Loodus → Loodus- ja keskkonnakaitse
25 allalaadimist
thumbnail
7
docx

Tööohutusalane seadusandlus EV-s

Tööohutusalane seadusandlus EV-s SISSEJUHATUS Meie igapäevastes töödes on väga palju ernevaid ohutegureid. Selles referaadis käsitleme kahte füüsikalist ohutegurit ­ müra ja töötamist kõrgustest. Müraga puutume kokku me igaüks, kes vähem, kes rohkem. Siiski on mõningaid töökohti, kus polegi võimalik ilma müras viibimata töötada. Vaatleme tööandja kohustusi, müraga töötavate inimeste ees ja üldisi ennetuspõhimõtteid. Üheks füüsikaliseks ohuteguriks on ka kõrgustes töötamine. Enamik inimesi, kes kardavad kõrgust, tavaliselt sellisele kohale töötama ei asu. Need, kes seda tööd teha soovivad ja tahavad, peavad järgima kindlasti ohutuse põhimõtteid ja kasutama selleks turvalisi töövahendeid. FÜÜSIKALINE OHUTEGUR - MÜRA Miljonid töötajad kogu Euroopas puutuvad iga päev töökohal kokku müra ja sellega kaasnevate riskidega. Kuigi müra on endastmõistetavalt probleem sellistes tööstusharudes nagu töötlev tööstus ja ehitus, võib see olla valupun...

Meditsiin → Tööohutus
25 allalaadimist
thumbnail
62
doc

Seadusandlus ja õigusregulatsioonid noorsootöö kontekstis

Noortelaagri ning projektlaagri juhataja ja kasvataja kvalifikatsiooninõuded https://www.riigiteataja.ee/akt/802055 Laagri kasvataja kvalifikatsiooninõuded on järgmised: * pedagoogiline, noorsootöö või sotsiaaltöö alane kõrg- või keskeriharidus või keskharidus ja ENTK juures tegutseva eksamikomisjoni viimase viie aasta jooksul väljastatud tunnistus eksami sooritamise kohta Laagri kasvataja eksam hõlmab kolme teemat: 1) turvalisus laagris- laagritegevust puudutav seadusandlus kasvatajat puudutavas osas; erivajadustega laps laagris. 2) pedagoogika- lapse ealised iseärasused 3) laagri kasvataja töö- grupi juhtimine; meeskonnatöö; konfliktsituatsioonide lahendamine; ürituste korraldamine; mängu juhtimine ja mängujuhtimise metoodika. Kutsestandard tase 4 http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10452095/pdf/noorsootootaja-tase- 4.4.et.pdf Noorsootöötaja lähtub oma töös noorsootöö põhimõtetest ning rakendab erinevaid tegevusi ja

Õigus → Õigus
28 allalaadimist
thumbnail
13
doc

Majandusarvestuse alused I osa Loengukonspekt koos ülesannetega

RAKVERE GÜMNAASIUM Majandusarvestuse alused I osa Loengukonspekt koos ülesannetega Koostaja: Malle Kasearu Rakvere 2008 1 SISUKORD 1. MAJANDUSARVESTUSE OLEMUS...................................................................3 2. RAAMATUPIDAMISES KASUTATAV SEADUSANDLUS............................. 4 3. BILANSS JA BILANSI ÜLESEHITUS.................................................................6 4. BILANSIS TOIMUVAD MUUDATUSED............................................................7 5. KONTO MÕISTE JA LIIGID................................................................................8 6. RAAMATUPIDAMISE KORRALDAMINE......................................................11

Majandus → Majandus
398 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Roheline kaart

Roheline kaart Soomes kehtiv seadusandlus annab objekti omanikule/valdajale õiguse kehtestada objektil viibivatele isikutele ühtsed ohutusnõuded, nii on tal õigus nõuda territooriumil töötavatelt isikutelt sellise koolituse läbimist ehk rohelist kaarti. Tamrex Ohutuse OÜ viib läbi Soome tööohutuskoolitusi, milles osalenu saab Soome tööohutustunnistuse (nn roheline kaart ehk työturvallisuuskortti). Kõik tööturvalisuskoolituse läbinud registreeritakse Soome Tööohutuskeskuses. Koolitus koosneb:

Ehitus → Ehitus
11 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Tööseadusandluse arvestuse küsimused ja vastused.

II - Väljund - mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist 1. Millest sõltuvad sinu igapäevased valikud tarbijana? Igapäevased valikud tarbijana sõltuvad vajadustest, näiteks nälg, uni, janu, tahe suhelda, jne. Vajaduste põhjal teeb inimene valikuid, kus, mis, kuidas ja mis moodi. Ka erialane amet sõltub vajadustest, näiteks inimene, kellele meeldib rohkem liikuda, otsib ka liikumist sisaldava töö. 2. Selgitada nõudluse ja pakkumise ning turutasakaalu kaudu turumajanduse olemust. Turumajandus sõltubki nõudlusest, pakkumised tehakse nõudluse alusel. Näiteks kui sokipaaride järgi on suurem nõudlus kui sukkade, toodetakse sokke rohkem ja ka nende hind võib olla kõrgem kuna neid ostetakse niikuinii. Kui nõudlus ja pakkumised on tasakaalus on ka turumajandus, sest inimesed jaksavad osta ja ka toota. 3. Nimetada Eestis kehtivaid otseseid ja kaudseid makse. Otsesed maksud võetakse maha kohe ini...

Õigus → Tööseadusandlus
10 allalaadimist
thumbnail
14
doc

Taani Kuningriik

Taani Kuningriik Rahvusvaheline turundus Tallinn 2010 SISUKORD 1. Majanduskeskkond..................................................................................................................3 1.1. Pindala..............................................................................................................................3 1.2. Rahvastik..........................................................................................................................3 1.3. Haldusjaotus.....................................................................................................................4 2. poliitiline keskkond.................................................................................................................5 2.1. Riigipea............................................................................................................................ 5 2.2. Parlament....................

Majandus → Turundus
24 allalaadimist
thumbnail
5
pptx

E-ainete märgistus

10 A klass Kuidas tähistatakse Eaineid? Kas on erinevaid võimalusi? Euroopas on vastav koodsüsteem tähis E ja numbrikood viitavad konkreetsele keemilisele ühendile. Samuti võib tähise ja numbrikoodi asemel olla Eaine nimi nt. sidrunhape. Näiteks: E410 jaanileivapuujahu E330 sidrunhape E954 sahhariin Milline on Eainete kohta käiv seadusandlus? Toiduseadus 3. peatükk ,,Toidu suhtes esitatavad nõuded" §16. Lisaaine (1) Lisaaine on looduslik või sünteetiline aine, mida lisatakse toidule tehnoloogilisel eesmärgil ning mis ise või mille derivaadid ( teisest § 17. Tehislik lõhna ja maitseaine (1) Toidu ühendist saadav ühend) muutuvad otseselt või kaudselt toidu koostisosaks

Loodus → Loodusteadused
5 allalaadimist
thumbnail
18
docx

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA ÜLESANDEID JA KOHUSTUSI NING SOTSIAALNÕUSTAMINE HAIGLAS

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool õenduse õppetool TRO-1 Katrin Pääsuke IDA-TALLINNA KESKHAIGLA ÜLESANDEID JA KOHUSTUSI NING SOTSIAALNÕUSTAMINE HAIGLAS Iseseisev töö Juhendaja: Diana Ingerainen Tallinn 2016 SISUKORD IDA-TALLINNA KESKHAIGLA ÜLESANDEID JA KOHUSTUSI....................................1 NING SOTSIAALNÕUSTAMINE HAIGLAS...............................................................1 SISEJUHATUS...................................................................................................... 3 1. IDA-TALLINNA KESKHAIGLA EESMÄRGID......................................................4 1.2. Missioon............................................................................................... 4 1.3. Põhiväärtused...................

Meditsiin → Õendus
16 allalaadimist
thumbnail
6
pdf

Töölepingu seadus - Kokkulepped

17.03.2011 Uued mõisted HEA USU PÕHIMÕTE TÖÖLEPINGU SEADUS TsÜS §138 ­ õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel tuleb toimida heas usus. Õiguste teostamine ei ole lubatud seadusevastasel viisil, samuti selliselt, et õiguse teostamise eesmärgiks on kahju tekitamine teisele isikule. · Vastu võetud 17.12.2008 RT I 2009, 5, 35 VÕS §6 ­ võl...

Õigus → Tööõigus
58 allalaadimist
thumbnail
1
odt

Prantsuse revolutsiooni jäljed tänases päevas.

Prantsuse revolutsiooni jäljed tänases päevas. Pransusmaal algas revulutsioon 1789.a. Prantsusmaal toimus muutus, mille tagajärel tuli absolutislik monarhia, hiljem kehtestati konstitutsiooniline monahria ja hiljem kuulutati välja Prantsuse Vabariik. Suureks mõjutajaks on riigivalitsemine ja seadusandlus. Kuna pranstlased võtsid vastu 1789.a. Peale muutuste tulekut vastu ,,Inimese ja kodaniku õiguste deklaratsiooni", mis on meile tänapäevani Euroopas kasutusel. Kaotati seisuste ja tsunftide privileegid ning võrdsustati kõigi seisuste maksustamine. Riigis valitses põhimõte:"Vabadus, võrdsu, vendlus!" Ühiskondlikud suhted muutusid. Inimesi hakati sinatama, kaotati kolmas seisus ehk aadliseisus. Kui varasemalt prouatati ja härratati, siis hakati edaspidi kasutama inimeste suhtes kodanik

Ajalugu → Ajalugu
6 allalaadimist
thumbnail
1
odt

Hädakaitse

Hädakaitse Seaduslik või mitte Hädakaitses kui kaitsend ennast võid päästa enda elu kui ka saada kriminaalkaristuse. Kui ennast kaitsed rünnakul pead valima kaitsevahendi mis on vastase omast vähem ohtlikum või sama ohtlik. Kui vaadata hädakaitse seaduste järgi siis ma ei tohi ründajale midagi teha enne kui ta mind ründab, isegi siis kui ma näen selgelt et ta tahad mind rünnata või füüsiliselt liiga teha. Kuid samas on erinevaid olukordi kus inimene võib välja näha nagu ta tahaks mind rünnata või näeb ohtlik välja jõlitab vms. Siis mul jääb mulje et ta sahab mind rünnata või mulle liiga teha, kuid tegelikult inimene jäi näitseks täiesti niisama vaatama jäänud minu tagi, või hoopis vaatab minust mööda aknastvälja vms. Mul linna peal liigeldel vahest tudub et iga teine tahab mind rünnata kuna inimesed on kõik nii kurjade ja väsinud pilkudega. Aga ma ei saa ju ometi neid r...

Õigus → Tööõigus
35 allalaadimist
thumbnail
11
odt

Sotsiaaltöö eksami küsimused-vastused

Sotsiaaltöö alused 1. Nimeta sotsiaaltöö tegemise viise. · Profesionaalne · Vabatahtlikud 2. Millised on profesionaalse sotsiaaltöö tunnused? Too näiteid kus töötavad profesionaalse sotsiaaltöö tegijad. · Palgaline töötaja · Vastav haridus · Läbinud vastaad koolitused Prof. Sotsiaaltöö tegijad töötavad : Koolides, Vanglates, KOV ja teistes riigiasutustes. 3. Loetle sotsiaaltöö sihtgruppe. · Inimesed, kellel pole kodu · eakad inimesed · vaimse tervisega inimesed · puuetega inimesed · sõltlased · töötud inimesed 4. Millised on sotsiaaltöö eesmärgid? · Aidata abivajajaid, · Aidata inimestel olemasolevaid võimalusi ära kasutada. Hoolekande ajalugu 1. Milline on vanim pensioni liik? · Sõjaväelaste pension 2. Milline muudatus toimus Euroopas 400- 500 aastatel pKr kirikuseaduses? · Kirikuseadus käskis rikastel aidata vaeseid ...

Sotsioloogia → Sotsioloogia
125 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Hädakaitsepiirid ei ole selged

Fariza Imanova MK13-TE2 Arutlus Hädakaitsepiirid ei ole selged Eesti karistusseadustikus on väga hea termin nagu ,,hädakaitse". Hädakaitse moodustub sõnadest ,,häda" ja ,,kaitse". Inimene peab olema hädas, mis nõuab tal leida moodust enda või teise isiku kaitseks. On selge, et hädakaitsel peavad olema ka teatud piirid, mida ei tohi ületada. Hädakaitsepiiride ületamisel on tegu juba seaduse rikumisega, mis võib lõppeda vanglakaristusega. Minu arvates hädakaitsepiirid Eesti karistusseadustikus pole selgelt välja kirjutatud, kuid ilmselt on enamikule inimestele selge kus need piirid algavad ja lõpevad. Kui keegi murrab öösel minu majja teatud kavatsustega ja mina satun neile peale minul ei jää muud ül...

Muu → Tööseadusandluse alused
8 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Tööseadusandluse kodune ülesanne

TÖÖÕIGUS 1. Kas 12-aastane nooruk võib vanema nõusolekul teha kergemaid töid (rohimine, kastmine) isale kuuluvas põllumajandusettevõttes? Ei. TLS alusel on 7­12-aastastel lastel lubatud teha tööd vaid kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamialal, kui töö sisuks on lihtsad kohustused, mis ei nõua suurt kehalist või vaimset pingutust. Näiteks võib 8-aastane noor astuda üles reklaamikampaanias, esineda rolliga teatrietenduses või osaleda erinevates kultuuriprojektides. Töölepingu sõlmimiseks tuleb 14 arvesse võtta lapse tahet, mis ei sõltu TLS alusel mitte üksnes lapsevanema arvamusest, vaid mille selgitamisel osaleb kahtluse korral tööinspektor, kes peab omakorda 7­12-aastase alaealise soovi väljaselgitamiseks vajadusel kaasama lapse elukohajärgse lastekaitsetöötaja. Töölepingu sõlmimiseks on seega vajalik lapse tahe, vanema nõusolek ja tööinspektori nõusolek, mille puhul võetakse arvesse töötamise kõik...

Õigus → Tööseadusandlus
22 allalaadimist
thumbnail
10
pptx

Kas eesti keelel on infoühiskonnas tulevikku?

Väidetakse, et arvuti kasutamine eeldabki inglise keele oskust. Ajaloolistel põhjustel on eestlasele omane, et ta omandab nurisemata vallutaja keele. Anglo ­ Ameerika kultuuri invasioon on toimunud varjatult ja seda kogu maailmas. Ka meie tahame olla eurooplased ja maailmakodanikud, ehkki meil on oma rahvusriik. Tarbijakaitseametist öeldakse, et neile pole eestikeelse tarkvara puudumise kohta kaebusi laekunud. Pildid: Õiguslik alus: Otseseks mõjutusvahendiks on seadusandlus. Praegu ei sätesta arvutiprogrammide keelekasutust ükski Eesti seadus. Keeleseadus annab kaupadele ja teenustele kogu keelenõudeid korraldava funktsiooni tarbijakaitseseadusele. Programmidel peab olema eesti keele tugi, st et iga laiatarbeprogrammi peab saama vastavusse viia eesti keele ja kultuuri traditsioonidega. Seega vastus küsimusele: ,,Kas Eesti keelel on infoühiskonnas tulevikku?", peitub eelkõige meis endis. Muidugi ei muutu üle öö kõik programmid eestikeelseteks

Informaatika → Arvuti õpetus
14 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Egiptus ja Mesopotaamia

EGIPTUS MESOPOTAAMIA Geograafiline * ulatus Niiluse esimesest * asus jõgede vahelisel alal. Pärsia asend kärestikust jõe suudmeni lahte suubuvate Eufrati ja Tigrise * jagunes Alam- ja Ülem- jõe kesk- ja alamjooksul Egiptuseks * põhjast ja kirdest piirnes Iraani * Alam- Egiptus moodustas kiltmaa ääremäestikega, lõunast ja Niiluse kolmnurkse deltaala edelast ulatus Araabia kõrbeni * Ülem- Egiptus jäi ülesvooludelta ja esimese kärestiku vahele * Egiptusest lõunasse jäi Nuubia, põhja Vahemeri, idast ja läänest piiravad kõrbed ja poolkõrbed Kuninga võim * Egiptuses valitses kuningas ehk * Sumeri linnriiki valitses kuningas vaara...

Ajalugu → Ajalugu
52 allalaadimist
thumbnail
4
odt

Turismiseadus

Seadusandlus § 2.Turismiteenus (1) Turismiteenust võivad pakkuda ja osutada ettevõtja, asutus, sihtasutus ja mittetulundusühing (edaspidi.ettevõtja). (2) Turismiteenus on: 1) reisiettevõtja poolt reisiteenuse osutamine; 2) majutus- ja toitlustusteenuse osutamine; 3) majutusteenuse osutamine; 4) konverentsiteenuse osutamine; 5) majutus- ja taastusraviteenuse osutamine; 6) giiditeenuse, giid-tõlgiteenuse ja reisisaatjateenuse osutamine. Põhjendus: Antud seadus on seotud turismiga, sest see seletab ära mis turismiteenus on ja mis/kes võivad turismiteenust pakkuda. § 18.Majutusettevõtete liigid (1) Majutusettevõtte liik iseloomustab majutusettevõtet ja selle kaudu pakutavat majutusteenust. Majutusettevõtete põhilised liigid on hotell, motell, külalistemaja, hostel, puhkeküla ja -laager, puhkemaja, külaliskorter, kodumajutus. (2) Hotell on toitlustusteenust pakkuv vähemalt 10 majutusruumiga ma...

Turism → Turism
5 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Eesti iseseisvuse häving 1940. aastal: Narva diktaat ja Eesti okupeerimine, juunipööre, Riigivolikogu valimised ja otsused

Ühiskond Kodanikuõigused ja inimõigused. Kodanikuõigused võib kandideerida Riigikokku alates 21. a, saab valida alates 18. a, ei tohi takistada Eestisse asumast ega saata riigist välja. Inimõigused on iga inimese õigused, olenemata tema soost, rassist, usulisest taustast. Kedagi ei tohi piinata, julmalt või väärikust alandavalt kohelda ega karistada. Filosoofia Teema: Utilitarism Näidisküsimused: Millised probleemid võivad Sinu hinnangul tekkida, kui seadusandlus lähtuks utilitaristlikest põhimõtetest? Utilitaristlikust vaatevinklist tuleks kurjategija karistamisest loobuda juhul, kui see ei vii loodetava tagajärjeni. Kas oled selle väitega nõus? Põhjenda oma arvamust! Materjal: õpik lk 312-318 Utilitarism on eetikas positsioon, mille kohaselt moraalse valiku korral on parim lahendus selline, mis toob maksimaalset kasu võimalikult paljudele inimestele. Moraalse valiku parim

Ajalugu → Ajalugu
6 allalaadimist
thumbnail
6
docx

ISESEISEVTÖÖ NR 1: SEADUSANDLUSE UURIMINE I

Tallinna Tehnikaülikool Riski- ja ohutusõpetus ISESEISEVTÖÖ NR 1: SEADUSANDLUSE UURIMINE I Töö nr:1 Nimi:Oskar Kuupäev: Seadusandluse uurimine I Kursus:2 10.09.2012 Täiendanud: Jana Paju Autor: TTÜ Tõmba antud tööjuhend endale arvutisse ja täida ära. Valmis töö saada PDF formaadis juhendajale e-posti teel esitamiskuupäevaks. Töö on individuaalne! TÖÖ EESMÄRGID 1. Tutvuda töötervishoiu, tööohutuse ja ergonoomia põhimõtetega. 2. Õppida funktsionaalsemalt kasutama: · Riigiteatajat http://www.riigiteataja.ee ; · töö küsimustes mainitud seadusi; · Tööinspektsiooni kodulehte http://www....

Ergonoomika → Ergonoomika
248 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Miks on töötervsihoiu- ja tööohutusalane seadlusandlus tähtis?

Miks on töötervishoiu- ja tööohutusalane seadusandlus minu arvates tähtis? Väga paljud inimesed jäävad haigeks, saavad vigastada või lausa surevad töökohal aset leidvate ohtude tõttu. Tihtipeale ei raatsi ettevõtted panustada raha töötervishoiu- ja ohutuse tagamiseks. Enamus töötajaid pole isegi teadlikud oma töökohal olevatest ohtudest, sest sellest ei räägita neile ja seepärast ei oska nad ettevõttelt mitte midagi nõuda. Töötervishoiu- ja tööohutusalane seadusandlus käsitleb väga palju nõudeid, õiguseid ja kohustusi tervisele ohutu töökeskkonna loomisel ja tagamisel, tööohutuse korraldust ettevõtte ja riigi tasandil ning vastutust nõuete rikkumise eest. Tähtis on teada, millised ohutegurid leiavad aset teatud töökohtadel ja mida on vaja teha nende vältimiseks. Peamisteks gruppideks on füüsikalised, keemilised, bioloogilised, psühholoogilised ja füsioloogilised ohutegurid

Muu → Tööohutus ja töötervishoid
13 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Avalik arvamus

sündmustesse, leivitatavatesse plaanidesse või liidritesse. Tänapäeval kujuneb ühiskondlik arvamus peamiselt meedia abil. Ühiskonna võim indiviidi üle avaldub kahel viisil: seadusandlusena ja avaliku arvamusena. Avalik arvamus mõjutab seadusandlust ja seaduste puudumine või olemasolu. Seadusandlus on mõjutatud ühiskondlikust arvamusest ning seaduste olemasolu või puudumine mõjutab omakorda ühiskondliku arvamust. Seadusandlus mõjutab üksikisiku võimaliku karistuse abil, ühiskondlik arvamus aga üksikisiku heakskiidu või hukkamõistu abil. Seadusandlus kehtestatakse, ühiskondlikku arvamust ei saa kehtestada. Ühiskondlik arvamus on mõjutav ühikonna poolt aktsepteeritud arvamusliidrite seisukohtade, ühiskonnas levitatav reklaami ja propaganda poolt. Tänapäeval on ühiskondliku arvamuse üheks suuremaks mõjutamise kanaliks ajakirjandus. ARTIKKEL:

Kirjandus → Kirjandus
25 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Elamistoiminguid mõjutavad tegurid

*Rääkimine/hääle kõrgus suurus / *Sõnavara *Müra *Andmeid / indiviidi kaitsev *Kuulmine õppimisvõim *Etnilisus ja diskriminatsioon *Ruumide liik/suurus seadusandlus *Lugemmine e *Isiklik välimus / riietus *Ruumide sisustus *Kirjutamine *Eneseväärik *Silmside / zestikuleerimine *Zestikuleerimine us / *Hoiakud / arusaamad / uskumused enesetunnetu

Ühiskond → Ühiskond
191 allalaadimist
thumbnail
23
pptx

Radioaktiivsed jäätmed

mõjude arvessevõtmise ka naaberriikide inimeste tervisele ja keskkonnale.  Tulevaste põlvkondade kaitse. Radioaktiivseid jäätmeid käideldakse viisil, et ennustatavad mõjud tulevaste põlvkondade tervisele ei oleks suuremad kui tänapäevased vastuvõetavad tasemed.  Koormus tulevastele põlvkondadele. Radioaktiivseid jäätmeid käideldakse viisil, mis ei põhjusta üleliigset koormust tulevastele põlvkondadele.  Riigi seadusandlus. Radioaktiivseid jäätmeid käideldakse vastavalt seadusandlusega sätestatule. Seadusandlus peab muuhulgas tagama ka selge vastutusalade jaotuse ja sõltumatute regulatiivsete ametikohustuste nõuded.  Kontroll radioaktiivsete jäätmete tekitamise üle. Radioaktiivsete jäätmete tekitamist hoitakse nii väiksena kui see on teostatav.  Radioaktiivsete jäätmete tekitamise ja käitlemise vastastikkune sõltuvus. Arvestada tuleb kõiki

Loodus → Jäätmekäitlus
74 allalaadimist
thumbnail
3
odt

9.klassi kordamisülesanded

e) Antandi vägede ülemjuhataja oli : · Adolf Hitler · Marssal Foch · Franscisco Franco f) Suurtööstuse eelisareng ehk: · kollektiviseerimine · plaanimiseerimine · indursraliseerimine g) Suurbiritannia põhilisteks väljaveoartikliteks olid: · rauamaak, puit, puuvill · kivisüsi, riie, masinad · rauamaak, riie, puuvill h) Dominioonil on oma: · parlament, valitsus, kohtusüsteem, seadusandlus · parlament, seadusandlus, kohtusüsteem · parlament, valitusus i) Mandzuuria sõja tagajärjed : ( 2x) · Hiina vallutas Mandzuuria · Jaapan lahkus rahvasteliidust · Jaapan vallutas Mandzuuria · Hiina lahkus rahvasteliidust j) Esimese maailmasõja järgseid aastaid iseloomustas: · demokraatia laienemine · demokraatia vähenemine · demokraatia kadumine

Ajalugu → Ajalugu
19 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Ettevõtluskeskkond. Sise- ja väliskeskkond.

arenenud. Sotsiaaalne keskkond Paljudel erialadel napib demograafiline seisund, adekvaatse ettevalmistuseg religioossed iseärasused a tööjõudu. Sissetulekud on võrreldes Euroopa keskmisega madala mad Poliitiline keskkond Keskkvalitsuse sekkumine seadusandlus, majandusse. Tingimused, mis majanduspoliitilised peegeldavad valitsuse ja prioriteedid organisatsiooni suhteid (seadusandlus, riiklik välispoliitika jne). Õiguslik keskkond Riigisiseseid ja kehtivad seadused,

Majandus → Ettevõtlus
5 allalaadimist
thumbnail
22
ppt

Raamatupidamine

Raamatupidamine organisatsioonis Hea raamatupidamissüsteemi Raamatupidamise ülesanne tunnused Raamatupidamise informatsiooni Raamatupidamise siseeeskiri kasutajad Raamatupidamise vastavus Raamatupidamise allsüsteemid seadustele Ettevõtjate liigid Raamatupidamise korraldamine Sisekontrolli põhimõtted ­ seadusandlus Raamatupidamise sisekontroll kuidas korraldada Riskid raamatupidamissüsteemis 10.1.13 Mai Takkis 2 Majandusarvestus M a ja n d u s a rv e s tu s R a a m a tu p id a m in e S ta tis tik a 10.1.13 Mai Takkis 3 Majandusarvestus Majandusinfo töötlemise süsteem ja protsess üheaegselt, mille

Majandus → Majandusteaduse alused
171 allalaadimist
thumbnail
28
pptx

ETTEVÕTJATE LIIGITUS-ETTEVÕTJA JA JUHT

ETTEVÕTJATE LIIGITUS, ETTEVÕTJA JA JUHT 2016 Eesti seadusandlus  Eesti seadusandlus käsitleb isikuid kahesugustena: füüsiliste ja juriidiliste isikutena.  Tähtsaim ettevõtlust reguleeriv seadus on äriseadustik.  Ettevõtja on füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kaupade ja teenuste müük on talle püsivaks tegevuseks.  Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE)on inimene, kes tegutseb ettevõtjana ja on end registreerinud äriregistris.  Teisel juhul on ettevõtjaks juriidiline isik e. äriühing

Majandus → Majandus
5 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Ajaloo kordamine demokraatia

DOMINIOON Briti Rahvaste Ühenduse autonoomne liikmesriik, millel on oma parlament, valitsus, kohtusüsteem ja seadusandlus. MAJANDUSLIK LIBERALISM seisukoht, mille järgi riigi kontroll majanduse üle tuleb viia miinimumini. MAFFIA kuritegelik organisatsioon. PROPAGANDA uudised, teava, kihutustöö, mille eesmärgiks on panna inimesed omaks võtma mingit kindlat arvamust. KIRJELDA DEMOKRAATLIKKU ÜHISKONDA: On kodanikuvabaduste, kodanikuõiguste olemasolu ja loeb rahva arvamus ühiskonnas. Demokraatia tagab rahvale vabaduse ja majandusliku heaolu. Demokraatlikus riigis on sõna, trükivabadus.

Ajalugu → Ajalugu
24 allalaadimist
thumbnail
9
docx

Ettevõtluskeskkond Eestis aastal 2013-2014

Ettevõtluskeskkonna jätkusuutliku arengu eelduseks on inimeste ligipääsu tagamine teenuste kättesaadavusele. Ettevõtluskeskkonda mõjutavad riigimajanduskeskkond ja ettevõtlustingimused. Riigi majanduskeskkond: · majanduse avatus · valitsemise efektiivsus · finantsturgude toimimine · tehnoloogiline areng · infrastruktuuri arengutase · juhtimisoskused · tööjõu paindlikkus · seadusandlus Ettevõtlustingimused: · finantsvõimalused · valitsuspoliitika · valitsuse programmid · haridus ja täiendkoolitus · teadus- ja arendustegevuse kasutamine · ärikeskkond ja seadusandlus · kultuurilised ja sotsiaalsed normid · ettevõtluseks vajaliku infrastruktuuri olemasolu Ettevõtluse tähtsus ja roll majanduses põhineb järgnevatel aspektidel: * ettevõtlus on alati eesmärgistatud ja kindlustab inimeste ja kogu ühiskonna

Majandus → Ettevõtlus alused
38 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun