Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse Registreeri konto
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge

"juudid" - 1046 õppematerjali

juudid – ning nad elasid koos, segunesid, abiellusid omavahel, eraldusid ja kasvasid lahku. Kuigi palestiinlased ja juudid näevad ennast nüüd teineteisest väga erinevatena, on nende ajalugu tihedalt seotud ning seda fakti tuleks maa-õiguse osas järelduste tegemisel kindlasti arvestada.
juudid

Kasutaja: juudid

Faile: 0
thumbnail
10
odt

Judaism ja juudid

Judaism Judaism on üks vanemaid tänapäevani säilinud monoteistlikke religioone, mille keskmeks on läbi aegade olnud püüd hoida oma usundit ning rahvuslikku kultuuripärandit. Judaismi aluseks on Vana Testament, mis sisaldab endas Iisraeli rahva ajalugu ja nende suhet oma jumalaga. Vanas Testamendis sisalduvad raamatud on juudid jaganud kolme rühma: Toora ehk seadus, Prohvetid ja Kirjutised. Selline raamatute järjestus kinnitati umbes aastal 100 pKr. Kõige olulisem osa Vanast Testamendist on juutide jaoks Toora, mis sisaldab viit Moosese raamatut. Selles on kirjas 613 seadust, millest 248 on käsud ning 365 keelud. Neid peetakse Jumala ilmutuseks, mida tuleb järgida ning mis on eriliseks suhtlusviisiks Jumalaga. Kes on juut? Juudi seadus peab juudiks isikut, kes on sündinud juudi emast või pöördunud judaismi...

Kultuurilugu
51 allalaadimist
thumbnail
10
odt

Judaism ja juudid

Judaism Judaism on üks vanemaid tänapäevani säilinud monoteistlikke religioone, mille keskmeks on läbi aegade olnud püüd hoida oma usundit ning rahvuslikku kultuuripärandit. Judaismi aluseks on Vana Testament, mis sisaldab endas Iisraeli rahva ajalugu ja nende suhet oma jumalaga. Vanas Testamendis sisalduvad raamatud on juudid jaganud kolme rühma: Toora ehk seadus, Prohvetid ja Kirjutised. Selline raamatute järjestus kinnitati umbes aastal 100 pKr. Kõige olulisem osa Vanast Testamendist on juutide jaoks Toora, mis sisaldab viit Moosese raamatut. Selles on kirjas 613 seadust, millest 248 on käsud ning 365 keelud. Neid peetakse Jumala ilmutuseks, mida tuleb järgida ning mis on eriliseks suhtlusviisiks Jumalaga. Kes on juut? Juudi seadus peab juudiks isikut, kes on sündinud juudi emast või pöördunud judaismi...

Kultuurilugu
10 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Juudid

oktoobril 1998 laiutas Äripäeva esikaanel pealkiri "EVEA Pank ­ finantsjuutide mängumaa"1. Pankrotistuvast finantsasutusest rääkiva artikli kohta isegi üsna tasakaalukalt ja neutraalselt kirjutatud tekstis oli juute lisaks pealkirjale mainitud veel kahes lauses viitega pangandusringkondadele, kes EVEAt juudi pangaks nimetavat, kuna selle juhtkonnas ja kreeditoride hulgas oli juudi rahvuse esindajaid; ning samuti pangainimestelt pärit märkust selle kohta, et juudid ja raha teineteist ikka leidnud on. Vastureaktsioon järgnes operatiivselt ja vääramatult: tollane rahvastikuminister Andra Veidemann leidis üksluise ja igava integratsioonitöö kõrvalt võimaluse avalikkuse huviorbiidis särama lüüa ja avaldas asja kohta valjul häälel oma ülikriitilist suhtumist, millest omakorda võttis tuld kohaliku juudi kogukonna esindaja Cilja Laud. Äripäeva peatoimetaja Igor Rõtov...

Kirjandus
40 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Juudid ajaloos, juudi kultuur

Neil oli ühine kõnekeel, mentaliteet ja tavad, sarnased looduslikud tingimused ja elatusallikad. Teisel perioodil elas valdav enamik rahvast Läänes, hajutatult paljudes maades vähemusrahvusena, kaotasid nad omavahelised sidemed, hakkasid kasutama põhirahva keelt või selle ja heebrea keele baasil tekkinud murret, neil olid erinevad eluviisid ja kujunesid uues traditsioonid. Ometigi juudid ei assimileerunud, ei sulanud kokku ühegi rahvaga, vaid jäid juutideks. Neid hoidis koos rahva religioon, judaism- ainus side kõigi maade juutide vahel. Piiritu ustavus oma jumalale säilitas juudid ega lasknud neil lahkuda ajaloo areenilt. Juudid ja Eesti Keskajal ei teadnud eestlased ja juudid teine teise olemasolust midagi. Kuid ühine vaenlane ühendab rahvaid. Ja selleks vaenlaseks olid ristirüütlid, kes tule ja mõõgaga ristiusku levitasid...

Ajalugu
27 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Juudid ja juutide muusika

sajandil eKr Palestiinasse ja moodustas hiljem Iisraeli ning Juuda elanikkonna; mainitakse allikais III a.-tuh. lõpul eKr. Juudid elavad laialipillatult paljudel maadel; saanud nimetuse juuda hõimu järgi. (Sõna "juut" on pärit heebrea keele sõnast yehudi (), mis tähendab kas 'juudamaalane' ehk Juudamaa (Juuda järgi) elanik või siis Juuda suguharu liige. Juudid hõlmavad aga ka benjaminlasi ja leviite. Kreeka keeles võttis see sõna kuju (Iudaios) ja ladina keeles Judaeus.) Suur osa juute räägib nende rahvaste keeli, kelle hulgas nad elavad, tunnistades judaismi kõrval ka kristlust jt. usundeid. Juudid asusid alates 13. ­ 12. sajandist eKr paiksete põlluharijatena Palestiinas. Kui osa juute maa vallutamise järel 6. sajandi eKr algul viidi sunniviisil Babülooniasse, sai alguse nende hajumine teistele maadele (diasporaa)...

Muusika
60 allalaadimist
thumbnail
2
rtf

Juudid

Veel enam, neile anti jube, põlastusväärne töö: rahavahetus. Juutidest said liigkasuvõtjad, tölnerid, tänapäeva pankurite eelkäijad. Lihtsameelsus! Raha oli küll olnud kunagi põlastusväärne ­ Jeesuse sõnades piiblis (sest raha orjaks oli kerge jääda) ja ka mõisate Õhtumaal (sest raha oli ebakindel mõõt, targem oli vahetada asi asja vastu). Kuid aeg oli muutunud: algas kapitalism. Peagi oli enamik rahast (kapitalist) juutide valduses ­ ja ka võim. Juudid ja kodanlus ühinesid. Silmapaistval hulgal oli Õhtumaa kodanlaste hulgas juute. Juudid olid raha peal väljas ­ kuid mitte alati ainult raha peal. Raha oli põhk nende jumala ees. Raha oli üksnes vahend muude asjade saavutamiseks. Juudid hoolitsesid piinliku täpsusega selle eest, et nende lapsed saaksid parima võimaliku hariduse. Ja varasest noorusest peale pühendati lapsed usku, kommetesse, salateadustesse ­ mis kõik on ükssama, moodustades tava sisu. Juudid olid kirjaoskaja...

Ajalugu
4 allalaadimist
thumbnail
20
odp

Juudid

A KES ON JUUT? v HEEBREALASED v INIMGRUPP, KELLEL ON ÜHISED RELIGIOOSSED JA ETNILISED TUNNUSED v JUDAISM v SAANUD NIMETUSE JUUDA HÕIMU JÄRGI JUUTIDE AJALUGU v ESMAKORDSELT MAINITUD 3.TUH LÕPUL EKR v PÕLLUHARIJAD PALESTIINAS v MASSILINE JUUTIDE TAGAKIUSAMINE JUUDID EESTIS v EESTI ESIMENE JUUT 1333.AASTAL TALLINNAS v POOLAST TOODUD ALAEALISTE SÕJAVÄEKASVANDIKE, SÕDURITE JA RÄNDKAUBITSEJATE NÄOL v 2011.AASTAL 1973 JUUTI v EESTI JUUDI KOGUKOND TOIT v KOŠŠER v KEELATUD ON SEGADA LIHA-JA PIIMASAADUSI v KAKS KRAANIKAUSSI JA KAKS KOMPLEKTI NÕUSID v SÖÖGILAUD SAMA TÄHTIS KUI ALTAR RIIETUS v OMAPÄRANE PEAKATE TÄHTPÄEVAD v ROSH HA-SHANA v SHABAT FAKTE v ALBERT EINSTEIN v JUUDA HÕIM v MAAILMAS 13,8 MILJ JUUTI v KASUTATUD ALLIKAD v HTTPS://ET.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/JUUDID#VIITED v HTTP://WWW.MIKSIKE.EE/DOCS/LISAKOGUD/TOLERANTS/VAHEMUSED/6_5 .HTM v HTTP://WWW.OHTULEHT.EE/250824/JU...

Ajalugu
3 allalaadimist
thumbnail
1
rtf

Juudid

sajandil eKr Palestiinasse ja moodustas hiljem Iisraeli ning Juuda elanikkonna; mainitakse allikais III a.-tuh. lõpul eKr. Juudid elavad laialipillatult paljudel maadel; saanud nimetuse juuda hõimu järgi. (Sõna "juut" on pärit heebrea keele sõnast yehudi, mis tähendab kas 'juudamaalane' ehk Juudamaa (Juuda järgi) elanik või siis Juuda suguharu liige. Juudid hõlmavad aga ka benjaminlasi ja leviite. Kreeka keeles võttis see sõna kuju (Iudaios) ja ladina keeles Judaeus.) Suur osa juute räägib nende rahvaste keeli, kelle hulgas nad elavad, tunnistades judaismi kõrval ka kristlust jt. usundeid. Juutide olukord oli hellenistlikul ajal üldiselt hea, kuid nende range monoteism ühelt poolt, ning teiste rahvaste soovimatus seda mõista tekitasid sageli pingeid ning viisid lõpuks juudi sõdadeni aastatel 66-70, 115 (diasporaa ülestõus) ning 132...

Ajalugu
16 allalaadimist
thumbnail
5
doc

Juudid

Raha osa juutide elus on praegu väiksem kui näiteks varasel keskajal. Tollal pidi tagakiusatud ja maata juudil olema kogu maine vara kaasaskantav, ja mis sobib selleks paremini kui raha. Samuti oli raha kasutamine sissetulekuallikas, elukutse, mida sai igale poole kaasa võtta. Juutlus oli tol ajal ainus usk, millel lubati raha abil raha teha, st juudid olid liigkasuvõtjad ning selle tõttu ka keskaegse Euroopa rikkaimad inimesed. Tänapäeval on kujunenud stereotüüp, et kui inimene on juut, siis on ta kindlapeale suli, varas, pettur, kuid see ei ole kaugeltki nii, juudid on nende sajandite vältel muutunud, kuid inimestel säilib väike ebausk nende suhtes. Tahaks öelda paar sõna juutide rahvusköögist, mis on väga omapärane võrreldes teiste rahvastega....

Usundiõpetus
20 allalaadimist
thumbnail
10
ppt

Miks põlgavad juudid Jeesust? - esitlus

Miks põlgavad juudid Jeesust? Margus Toots Kes või mis on Messias? Messias on isiksus, kes on saadetud maa peale, et tagada ülemaailmne rahu ja usk jumalasse... Täpsemalt ütleb Piibel, et ta teeb järgmist.... 1. Ehitab Kolmanda Templi (Hesekiel 37:26-28) 2. Kogub kõik juudid tagasi nendi kodumaale, Iisraeli (Jesaja 43:5-6) 3. Viib ellu ülemaailmse rahu... lõpetades rõhutuse, sõjad ja nälja. Sest ütleb ju Piibel: "Rahvas ei tõsta mõõka rahva vastu ja nad ei õpi enam sõdima." (Jesaja 2:4) 4. Levitab ülemaailmselt teadmist ja usku Iisraeli jumalasse, ühendades maailma rahvaste virr-varri üheks. Sest Vanas Testamendis on kirjas järgmine: "Sel päeval on Jehoova ainus ja tema nimi on ainus." (Sakarja 14:9) Ajalooline fakt on, et Jeesus ei täitnud...

Religioon
7 allalaadimist
thumbnail
13
pdf

Juudid

JUUDID Eiki Berg, Anna Verschik Juudid (heebrea jehudi, jidisi jidn) on rühm vanaheebrea rahvast lähtunud ja antropoloogiliselt tugevasti segunenud rahvaid, kes elavad hajusalt paljudes maades. sh Eestis. Juutide kauged esivanemad pärinevad küll Palestiinast (tänapäeva Iisrael), kuid viimased kaks ja pool tuhat aastat, alates Paabeli vangipõlvest (586 eKr) kuni tänapäevani, on selle rahva enamik olnud sunnitud elama võõrsil. Eestis elavad juudid kuuluvad askenazim-rühma (vrd heebrea Askenaz 'Saksamaa'). See nimetus tähistas algul Reinimaa ja Põhja- Prantsusmaa ning alates 14. sajandist kogu-Põhja- , Lääne- ja Ida- Euroopa juute. Askenazi kultuur hakkas kujunema varakeskaegsel Saksamaal ja selle põhiline kandja oli jidis - keskülemsaksa murrete alusel arenenud ning heebrea, romaani ja slaavi keelte komponentidega põimunud keel. Pärast Jeruusalemma Teise Templi hävimist 70. aastal kaotasid...

Ajalugu
6 allalaadimist
thumbnail
10
pptx

Maailma rahvaste muusika: Juudid

Maailma rahvaste muusika Juudid Muusika õp. 7.kl Maylen Väits Reelika Jõuram Margus pärtelpoeg Juutidest v Tänaseks ligi 13,8 milj juuti v Juudid usuvad judaismi v Juudid elavad teiste rahvaste hulgas? v Rahvusriigiks Iisrael v Nende käsuõpetus on Toora v Tooras on juttu ka muusikast Iisrael Juutide muusika v Enamik laule moll-helilaadis v Juudi rahvamuusika on saanud mõjutusi rahvastelt, kelle hulgas nad on elanud v Tuntumad pillid : sofar, halil v Laulu saateks mängisid mitmesugused pillid Klezmer v Sõna"Klezmer" tähendas algselt muusika-instrumenti. Hiljem tähistas see nii muusikuid kui muusikastiile v...

Muusika
8 allalaadimist
thumbnail
2
rtf

Juudid

Klezmer Klezmer on kombinatsioon kahest heebreakeelsest sõnast "Kley zemer", mis tähendab muusikariistu. Klezmer-muusika oli aastaid unarusse jäetud, sest juute rõhuti Euroopas tugevalt. Selle stiili taaselusatasid Ida-Euroopa juudid , kes immigreerusid Ameerika Ühendriikidesse. Just nendest sai see muusika alguse. Klezmeri bändi liiklmeid nimetatakse klezmorimiteks. Tänapäeval on klezmer- muusika üha rohkem populaarsust kogunud ja seetõttu on ka Klezmer-bände, mille liikmed pole juudi rahvusest. Klezmeri muusika kõla on sarnane big band´i või jazz-muusikale. Klezmeri muusikas kasutatakse tavaliselt akustilisi pille, näiteks klarnetit, viiulit, akordionit või akustilist kitarri...

Ballett
6 allalaadimist
thumbnail
2
pdf

Juudid Eestis

Ehk selgitab asja ka ütlemine, et söök, mis ei ole hingele hea, ei ole ka kehale hea. Loom, keda kõlbab süüa, on jumala plaani järgi loodud. Kalal peavad olema soomused ning uimed ja sestap ei ole soomusteta angerjas ega uimedeta krevett koššer. Lindudest on lubatud kodulinnud nagu kanad, pardid, haned ja kalkunid. Keelatud on kumera noka ja röövlinnu küüntega isendid. Kõik roomavad olendid, samuti ka putukad on keelatud. Juudid ei kasvata sigu. Sealiha söömine on keelatud, tõenäoliselt sellepärast, et siga on ainus loom, kellel pole muud otstarvet kui saada tapetud ja söödud. Koššeri vastand on trefe, mis tähendab tõlkes rebitud või rebestatud. Loomad, kes on vigastatud, haiged või on surnud loomulikku surma on trefe, st toiduks kõlbmatu. Et liha oleks koššer, selleks peab looma tapma eriväljaõppe saanud lihunik, kes peab olema usklik ja tundma kõiki oma ametisaladusi....

Inimene ja ühiskond
4 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Usundiõpetus- juutide teema ja mõisted

Võib tähendada ka kogu juudi piiblit (Kristlaste Vana testiment) Tanak- Teine nimetus Vanale Testamendile, koosneb 24 raamatust. Heebrea keeles ning koosneb kolmest osast: seadus, prohvetid ja kirjutised Diasporaa- Väljaspool Iisraeli elavad juudid Püha maa- Juutide püha maa (Iisrael) Sionism- Juudid hakkasid levitama üleskutset naasta kodumaale, naasta Pühale maale Antisemitism- vaenalikkust juutide suhtes, tuleneb vastumeelsusest nende religioossele, kultuurilisele või etnilisele taustale Holokaust- Teise maailmasõja ajal juutide taga kiusamine JHWH- jumala nimi, nim ei tohi ilma asjat nimetada Messias-Taaveti soost kuningaskes peab Maa peale tooma uue ajastu "Kuldreegel"- Ära teeseda, mida sa ei taha, et sulle tehtaks, armasta oma naabri nagu iseennast Sünagoog- juutide pühakoda...

Usundiõpetus
18 allalaadimist
thumbnail
16
pptx

Viiuldaja katusel

Sisukokkuvõte Jutustab loo piimamees Tevjest ja Anatevka värvikast külaelust, inimestevahelistest suhetest, traditsioonidest, rõõmudest ja muredest, armastusest ning pisaraist. Tevje püüab muutuvas ühiskonnas elus hoida rahvuslikke ja usulisi traditsioone, kuid see on järjest raskem, eriti kui tema viis kangekaelset tütart otsustavad kuulata oma südame häält ning valida peigmehed väljastpoolt juudi kogukonda. Lisaks sunnib tsaari käsk juudid oma külast lahkuma… Faktid Maailmaesietendus toimus 22. septembril 1964 Broadway Imperial Theatre’is Esietendus Rahvusooperis Estonia toimub 3. juunil 2016 On võitnud üheksa Tony auhinda. Pildid Videod https://www.youtube.com/watch?v=Wo7ANurPwyk https://www.youtube.com/watch?v=RBHZFYpQ6nc https://youtu.be/g4THegtLiDc Tänan Kuulamast!...

Ooper
1 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Judism

Kui juut ei aksepteeri judaismi uduprintsiipe ehk tõekspidamisi ning temast saab agnostik või ateist ehk jumala eitaja, ka siis peetakse teda ikka juudi kogukonna liikmeks. Juhul, kui juut pöördub mõnda teise usku nagu näiteks budaismi, siis ei kuulu ta enam juudi usku ning teda peetakse apostaadiks. Siiski on ta juudi Seaduse järgi juudi rahvusest. Juudid kasutavad heebrea ehk ivriit,jiidis ja ladiino keeli. Heeabrea keel on omakorda semiidi keelte kanaani rühma kuuluv keel. Ivriit on ruuduline kiri, paremalt vasakule ning keeles puuduvad täishäälikud. Pärast lahkumist iidsest Israeli alast, sai ivriidist pühakirjade keel. Jidisi ehk Jidis kuulub germaani keelte hulka. Selle keele kirjutamisel kasutatakse heebrea kirja. Ladino keel kuulub romaani keele hulka, täpsemalt ibeeri-romaani keelte allrühma hulka. Kirjas kasutab nagu ka...

Ajalugu
71 allalaadimist
thumbnail
5
doc

Holokaust

Paljud teised rahvad kannatasid küll genotsiidi all, kuid nende traagiline saatus ei ole võrreldav holokaustiga. Kohe, mis mulle ja paljudele kaasaja inimestele juutidega meenub on inimajaloo jooksul juute tabanud ahistamine ­ mulle tuleb meelde see, kuidas juudid ajati välja nende iidselt kodumaalt, keskaegsed juudiprogrammid Prantsusmaal ja Hispaanias ning siis ka muidugi Teise Maailmasõja aegne juutide veresaun ­ holokaust. Kuidas see kõik algas? 1 1. septembril 1939, pärast Poolale kallale tungimist sakslaste poolt, algas sealse juutkonna häving. Paari nädala jooksul okupeeriti läänepoolsed maakonnad. 17. septembril tungis...

Ajalugu
91 allalaadimist
thumbnail
5
doc

Holokaust

Mille poolest ta erineb teistest inimsusevastastest kuritegudest ­ massimõrvadest, etnilisest puhastusest, genotsiidist? Ometi on neil olulised erinevused. Eelpoolmainitud kuriteod on alati olnud osalised, valikulised, kunagi ei ole tapetud kõiki. Holokaust on totaalne, üleüldine häving, lõplik katastroof. Hukkamisele kuuluvad kõik, kaasa arvatud rinnalapsed. Holokausti algusaastad ja kristallöö 1930 aastal oli ca 1% saksa elanikkonnast juudid . Natside propaganda näitas jute alaväärsetena, neid süüdistati igasugustes pattudes ja nimetati saksa rahva suurimaks vaenlaseks. Levitati seisukohta, et juutidel on võim kogu maailmas ja et nad soovivad aaria rassi hävitada. 1. aprillil 1933 alustati boikotti juutidest advokaatide, arstide ja juudi kaupluste suhtes. Paari päeva pärast algas juutide massiline töölt vallandamine ­ nii vabanesid töökohad sakslaste endi tarvis. 1933...

Ajalugu
61 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Vihmaga niisutatavate alade tsivilisatsioonid

Vihmaga niisutatavate alade tsivilisatsioonid HETIIDID PÄRSIA FOINIIKIA JUUDID SARNASUS Loodusolud Väike-Aasia t asandikel Egeuse merest kuni Indiani ja Kitsas maariba Vahemere ja Kaananimaa Vihmaga niisutatavad stepid(karjakasvatus), Pärsia laheni, st vastandite maa. Araabia kõrbe vahel, lõunaosa=Palestiina alad...

Ajalugu
10 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun