Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Otsingule "tellija" leiti 724 faili

tellija on kohustatud töö vastu võtma, siis algab nõude aegumistähtaeg töö vastuvõtmisest või vastuvõetuks lugemisest. (2) Uue töö tegemisel töövõtja poolt algab aegumistähtaeg uue töö valmimisest.
1
docx

Sisearhitektuuri eriala on põnev väljakutse

Sisearhitektuuri eriala on põnev väljakutse Kes pole juba lapsest saati unistanud oma tuba ümber kujundada nii, nagu ta ise tahab? Tänapäeval on olemas selline amet, sisearhitekt, mis võimaldab seda teha nii enda kui ka teiste inimeste toas. Minule endale meeldib ka just see amet selle tõttu, et ma saan enda silma järgi sisustada tube. Sisearhitekti ülesanne...

Ühiskond - Põhikool
2 allalaadimist
3
pdf

Ehitusturu nõudlus ja pakkumine – tellijad ja töövõtjad

02.2014 MIKRO- JA MAKROÖKONOOMIKA EPJ0100 Ehitusturu nõudlus ja pakkumine ­ tellijad ja töövõtjad TELLIJAD JA TÖÖVÕTJAD Turu kaks poolust ­ nõudlus ja pakkumine; ehitusturul ­ tellijad (nõudluse pool) ja töövõtjad (pakkumise pool); iga projekt unikaalne: eri...

Mikro ja makroökonoomika - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
10 allalaadimist
12
doc

Ehituskorraldus

Mõiste projekt kaks tähendust kontekstis ehituskorraldusega. Esiteks tähendab projekt kõiki tegevusi ehitise elutsükli jooksul. Projektil on selgelt fikseeritud algus ja lõpp, eesmärk ja tulemuse hindamise kriteerium. Projekti realiseerimiseks tuleb sooritada hulk omavahel keerulistes seostes tegevusi. Projekti edukas elluviimine eeldab plaanimist. Teiseks tähendab projekt ehitise püstitamiseks vajalike...

Ehituskorraldus - Tallinna Tehnikaülikool
57 allalaadimist
80
pptx

IT õigus

IT õigus 20122013 õppeaasta Sissejuhatus Maht üks õppenädal Hindeline arvestus 10 kontakttundi30 tundi iseseisvat tööd Põhiprobleemid Mis on IT-toode, millest koosneb? IT-toote autoriõiguslik kaitse – kaitseb autorit tugevalt, tellijat kaitseb leping IT-toodete vead, IT-hangete vead Hea IT-leping Arvutikuriteod Andmekaitseprobleemid Arvutiprogrammide eripärad arvutiprogramm kui töötav (funktsionaalne) teos on olemuselt keeruline objekt: ◦ abstraktne (mõttelise ja immateriaalse sisuga) ◦ funktsionaalne (tulemuslikult töötav) ◦ virtuaalne (soorituse puhul hoomatav) ◦ digitaalne (masinkoodis) ◦ elektrooniline (programmi sooritatakse elektro-magne...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
12 allalaadimist
22
pdf

Ehitus maksumusehindamine I loeng

Samas kehtis ikka põhimõte, et lepingu endale saanud edukas pakkuja tasus ka arhitekti poolt määratud mahtude arvestajale tema töö eest. Mahtude arvestajast kujunes tunnustatud amet. Selline pakkumiskorraldus ehitusmaksumuse määramisega enne tööde alustamist annab tellijale kindla eelarve enne tegelikke ehituskulusid. Pakkumuse toimumise ajaks on ta aga sidunud ennast juba paljude kuludega, mida ei saa aga kunagi tagasi siis, kui selgus, et kulud ehitusele võivad olla liiga suured ja töid ei saa alustada. Arhitekt, projekti konsultandid ja mahtude arvestaja on selleks ajaks lõpetanud põhilise osa oma tööst ja loodavad saada selle eest ka oma tasu vaatamata sellele, kas töid tegelikult ka alustatakse või...

Ehituse maksumusehindamine -
37 allalaadimist
32
pdf

Töövõtumeetodid, hinnakujunduse viisid, töövõtulepingud ja nende mõju ehitusmaksumusele

Töövõtumeetodid, hinnakujunduse viisid, töövõtulepingud ja nende mõju ehitusmaksumusele 3.1. Töövõtu korralduse meetodite valik Terminiga "töövõtt" kirjeldatakse tegevust, mis on ehituses seotud tellija soovide rahuldamisega. Juhul kui tellija vajab uut ehitist või vana ümberehitamist, peab ta sõlmima lepingu ühe või mitme isiku või ettevõttega ehituses talle vajalike tööde tegemiseks, s.o. projekteerimiseks ja ehitamiseks. Seda tuleb teha ka siis, kui tal on oma ehitustööjõud, sest vaevalt on tal kasutada tööjõudu ja ressursse täies ulatuses. Kuna töövõtulepingud ja nendes esitatud nõuded mõjutavad projekti maksumuskontrolli või...

Ehitus -
22 allalaadimist
4
doc

Jaan Kangilaski "Kunstikultuuri ajalugu" peatükid 13-17

13.Madalmaade kunst 15. sajandil 1Mille poolest erineb 15. saj Madalmaade kunst samaaegsest kunstist Itaalias? Peaaegu üldse ei saa rääkida antiikkunsti eeskujudest ja ,,jumalike proportsioonide" otsinguist, itaalialikku elurõõmsat, toretsevat ja elegantset joont märkame vähe. Itaalia kunstnikud täitsid ilmalike ja vaimulike vürstide telli...

Kunstiajalugu - Keskkool
129 allalaadimist
4
doc

Näidis - Töövõtuleping füüsilise isikuga

TÖÖVÕTULEPING Käesoleva töövõtulepingu (edaspidi: Leping) on sõlminud [kuupäev], [koht] (1) [Tellija nimi], [registrikoodiga / isikukoodiga (mittevajalik ära kustutada)] [tellija registrikood või isikukood], aadressiga [tellija aadress], mida esindab [juhatuse liige / volituse alusel (mittevajalik ära kustu...

-
248 allalaadimist
3
doc

Näidis - Tööde üleandmise-vastuvõtmise akt

TÖÖDE ÜLEANDMISEVASTUVÕTMISE AKT NR [akti number] Käesolev akt on koostatud [koostamise koht], [kuupäev] Alus: [viide teostatud tööde aluseks olevale lepingule või kokkuleppele] Tellija: [tellija nimi], registrikoodiga [registrikood], aadressiga [aadress] Esindajad: [tellija esindajate nimed]...

-
61 allalaadimist
18
pptx

It-projektijuhtimine, kvaliteet ja testimine

IT projektid, Kvaliteet, Testimine IT kvaliteedi haldamine On protsess mille käigus me saame aru mida kliendid tahavad ja mõtlevad, ning mille käigus me loome neile toote või pakume teenust mis neile meeldib. Mida nimetatakse projekti kvaliteediks? Sõna kvaliteet tuleb ladina keelsest sõnast qualitas ja tähendab omadust, laadi, väärtust või headust. Kvaliteedi all mõeldakse tavaliselt toote tehnilisi...

IT-projektijuhtimine -
11 allalaadimist
8
doc

Kaasaegne ehe ja ornament

Eesti Kunstiakadeemia Disain ja rakenduskunst Ehte- ja sepakunst MA I Sofja Markarova "Kaasaegne ehe ja ornament" Essee Juhendaja: Karin Nugis Tallinn 2013 Kaasaegne ehe ja ornament. Kaasaegne ehe 1960. aastatega algab kaasaegse ehtekunsti...

Filosoofia -
3 allalaadimist
32
pdf

EHITUS MAKSUMUSEHINDAMINE 2. LOENG

Tellija vajadus ja nõudmised. Eelarve kujunemine 2.1. Projekti määratlus Omaniku jaoks algab projekt idee tasandil eesmärgi formuleerimisega ja projektijuhi määramisega. Eesmärgiks võib olla rajada ehitis või rajatis, mida ta kas ise hakkab kasutama, ehitab müügiks või loodab saada renditulu. Eesmärk püstitatakse selliselt, et selle saavutamise määra oleks võimalik mõõta. Kõige olulisemad indikaatorid on 3K: kulud, kestus, kvaliteet...

Ehitus -
26 allalaadimist
2
txt

Süsteemianalüüs, tellija-täitja kohustused

TELLIJA : - Esialgne tarkvara kasutusjuhtude mudel (l�hikirjeldused, diagramm), selle esialgne jaotus funktsionaalseteks alls�steemideks - Iteratsiooniplaan --> n�idata �ra detailimisfaasi kahe esimese iteratsiooni fookuseks olevad kasutusjuhud T�ITJA: - Esimese iteratsiooni fookuseks oleva kasutusjuhu detailne, laiendatud formaadis tekstikirjeldus, kasutajaliidese kirjeldus - T�psustatud kontseptuaalmudel - P�hiobjektide olekudiagr...

Süsteemianalüüs -
4 allalaadimist
12
odt

Moodne arhitektuur

Viiekorruseline raudbetoonist ja telliskivist elamuhoone, väljapoolt on vooderdatud klinkerkiviga. Hoone on ehitatud väikesele alale, kahe tänava vahele. Hoone sees on aga peidus aed. Ehitises olevad ruumid on kompaksed ja omavad kõike hädavajalikku. Hoone arhitektuur lähtub Põhja- Saksa tellisekspressionismist (Saksa ekspressionismi haru traditsioonilise tellisarhit...

teaduslikku uurimistöö... - Keskkool
2 allalaadimist
8
doc

Projektiplaani lõpuaruanne

Tallinna Tehnikaülikool Informaatikainstituut Projektiplaani lõpuaruanne 3. iseseisev töö õppeaines "Infosüsteemi projekti juhtimine" Autor: Eero Ringmäe 010636IAPM Juhendaja: Karin Rava...

Infosüsteemi projekti... - Tallinna Tehnikaülikool
107 allalaadimist
6
doc

Projektiplaani spetsifikatsioon

Tallinna Tehnikaülikool Informaatikainstituut Projektiplaani spetsifikatsioon 1. iseseisev töö õppeaines "Infosüsteemi projekti juhtimine" Autor: Eero Ringmäe 010636IAPM Juhendaja: Karin Rava...

Infosüsteemi projekti... - Tallinna Tehnikaülikool
66 allalaadimist
7
doc

Projektiplaani seisundiaruanne

Tallinna Tehnikaülikool Informaatikainstituut Projektiplaani seisundiaruanne 2. iseseisev töö õppeaines "Infosüsteemi projekti juhtimine" Autor: Eero Ringmäe 010636IAPM Juhendaja: Karin Rava...

Infosüsteemi projekti... - Tallinna Tehnikaülikool
66 allalaadimist
110
doc

Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Informaatikainstituut Infosüsteemide õppetool Iseseisev töö aines 'Infosüsteemide projekteerimine': Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon Teostajad: Indrek Kempi (0...

Infosüsteemi projekteerimine - Tallinna Tehnikaülikool
97 allalaadimist
25
doc

Rahvuslik Ärkamisaeg

Tallinna Mustamäe Gümnaasium Rahvuslik ärkamisaeg Referaat Koostaja:Tiina Ree Klass: G1L Juhendaja: Kati Küngas Tallinn 2007 Sisukord Rahvusliku ärkamisaja tekkimise eeldused.................................................lk3 Kristjan Jaak Peterson...

Ajalugu - Keskkool
156 allalaadimist
9
doc

Johann Voldemar Jannsen

1 Sissejuhatus..........................................................................................................................2 Elulugu...

Kirjandus - Keskkool
53 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun