Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link


Holokaust (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis on holokaust?
 • MIS ON HOLOKAUST?
 • MIKS KÄSITLEDA HOLOKAUSTI?
 • KUIDAS KÄSITLEDA HOLOKAUSTI?
 • Miks tuleb holokaustist rääkida?
 • Mida tuleb holokaustist rääkida?
 • Kuidas tuleb holokaustist rääkida?
 • Mis on selle veebisaidi eesmärk?
 • Kuidas see mõjutab teabevalikut ja -esitust?
 • Kuidas jõudsid juudid Euroopasse?
 • Mida kujutas endast antisemitism?
 • Kui ka välismaal Kas Eestis esineb antisemitismi?
 • Kes on juudid ja mis on holokaust?
 • Kuhu minna edasi õppima?
 • Kuid siis kas kaebas keegi headest naabritest?
 • Kuidas sinna pääseda?
 • Kui oluline mõjutegur holokausti ajal oli ühe inimese eetiline valik seisukoht või otsus?
 • Millised olid võimalused eirata riiklikult antud korraldusi?
 • Kuidas oli selline asi üldse võimalik miks keegi sellele vastu ei hakanud?
 • MIS ON HOLOKAUST?
 • Mis oli holokaust?
 • Millal toimus holokaust?
 • Kes otsustas et on olemas mingi nn juudiküsimus kas juudid sakslased või natsid?
 • Mis eesmärk oli lõpplahendusel?
 • Miks kutsuti seda lõpplahenduseks?
 • Miks on see dokument olulise tähtsusega inimeste jaoks kes usuvad et holokaust on ajalooline fakt?
 • Kuid mul õnnestus ennast ühe käe abil mullast vabastada ning ma roomasin servani f 64 Küsimused 1 Ka läheduses viibinud mittejuudid mõrvati Miks?
 • Miks võib öelda et Dina pääses eluga tänu vedamisele ja osavusele?
 • Kaua aega pärast sündmuste toimumist Miks võime tema jutustust usaldada?
 • Miks ei osutanud ohvrid enne kambritesse surumist jõulist vastupanu?
 • Mis surmalaagrites toimus?
 • Miks ei tahtnud keegi teda uskuda?
 • Miks korraldati hukkamisi nii salaja?
 • Milline oli leitnant Waltheri selgitus sellele miks paljud sõdurid tulistamisega hakkama ei saanud?
 • Kui kellelgi kes võttis sulepea vastu selle päritolu teadmata?
 • Miks võis olla nii vähe sõdureid kes tulistamisest keeldusid?
 • Mis oli teie meelest kõige olulisem holokausti sündmus?
 • Kuidas on holokausti etapid omavahel seotud?
 • Kuidas selgitab eelnev sellele järgnevat ?
 • Mida ütleks holokausti toimepanija?
 • Kes vastutas ning milles see vastutus seisnes?
 • Kuidas kulgeb otsuse langetamise protsess?
 • Millised tunded juhivad otsuse langetamist millised motiivid juhivad tegutsemist?
 • Miks peab ta siin minuga kaasas olema?
 • Millised olid Caleli mõtted mis viisid otsuseni mille ta lõpuks langetas?
 • Mille ees Calel seisis Millised võimalused tal veel olid?
 • Kuidas mõõta vastutust?
 • Kuidas teie meelest need inimesed ennast kaitseksid kui neid süüdistataks genotsiidis?
 • Keda nendest inimestest teie ei süüdistaks genotsiidis osalemises?
 • Keda nendest inimestest teie süüdistaksite genotsiidis osalemises?
 • Mida hõlmab isiklik vastutus?
 • Kuidas võis eraldusmärgi kandmine mõjutada juutide enesehinnangut?
 • Miks ühiskond aktsepteeris eraldusmärke?
 • Miks ei saa tänapäeval analoogset nõuet kehtestada?
 • Milliseid kõnelevaid märke kannavad inimesed tänapäeval?
 • Mida kandsid juudid natside võimu ajal?
 • Paljud juudid uhkusega sama eraldusmärki sõrmusena või rinnanõelana Miks ei saa seda võrrelda Hitleri - aegsel Saksamaal kantud eraldusmärkide nõudega?
 • Mida sina sellises olukorras teeksid?
 • Millega seoses toimusid lugudes kirjeldatud põgenemised?
 • Kes olid nendes allikatekstides põgenikud?
 • Mida tähendavad kolmandas loos sõnad kodumaa saatus oli otsustatud?
 • Mille poolest erinesid põgenikud Eestis 1941 aastal ja 1944 aastal?
 • Mille poolest erines põgenike olukord Eestis ja Taanis?
 • Millega riskisid need inimesed kes põgenikke varjasid?
 • Miks ei olnud haritlaste arvates natslikul Saksamaal midagi ühist Euroopa humanistliku kultuuriga?
 • Miks on S Spielbergi kogu lm must-valge aga üks detail värviline?
 • Mis võis põhjustada Schindleri muutumise pealtvaatajast päästjaks?
 • Mis võis olla selle põhjuseks?
 • Kes on teie arvates ajaloo tunnistajad?
 • Kuivõrd tõeseks saab pidada ajaloosündmuste pealtnägijate mälestusi?
 • Mida on teil jutustada tulevastele põlvedele?
 • Mille pealtnägijad olete olnud?
 • Mida teie oleksite teinud?
 • Mida Simoni vaikimine ütles surevale sõdurile?
 • Kumma ta teie arust valis?
 • Kes ja millal võib inimest süüdi mõista Kas käsutäitjatel nagu Karl oli mingeid valikuvõimalusi?
 • Mis eristab andestust ja leppimist?
 • Mida tähendab süütuse presumptsioon?
 • Miks selline seadusesäte on vajalik?
 • Mida arvate Zuro 10 000- dollarilisest pakkumisest informatsiooni eest kurjategijate kohta?
 • Kes on juudid ja mis on holocaust?
 • Miks ja millisel moel vange aidati?
 • Kuidas püüdsid vangid säilitada inimväärikust lootust ning vaimset tasakaalu?
 • Kus teid on sel viisil aidatud Kas teie ise olete kedagi aidanud?
 • Millist sündmust võib lugeda juutide ulatusliku vihkamise alguseks?
 • Mida võib tuua näiteks juutide kultuuri õitsemisest Eestis?
 • Millised konkreetsed sammud võeti Saksamaal ette juutide elimineerimiseks ühiskonnast?
 • Mis aastal võeti vastu otsus kõik juudid Euroopas hävitada?
 • Kuidas oli ja on see võimalik?
 • Mis põhjustab vägivalda?
 • Mis mõjutab inimeste valikuid keerulisel ajal?
 • Keda me mälestame leinapäevadel?
 • Mis on antisemitism?
 • Miks juutide tegevus teisi häiris?
 • Kui teile öeldakse et võtaksite kõik eluks vajaliku mida jõuate kanda ja minge mida te võtaksite?
 • Kuhu neid saadeti?
 • Miks enamus juute siiski vaenulikkuse kasvamise ajal oma kodudest ei lahkunud?
 • Miks saadeti getodesse just juudid?
 • Kes on süüdi et holokaust toimus?
 • Mida arvata inimestest kes osalesid holokaustis?
 • Mis on holokaust?
 • Miks juudid ei lahkunud?
 • Kuidas me ennast toiduga varustame?
 • Mida ette võtta Kõik meie pingutused on praegu kasutud Kes hoolib teatrist praegusel ajal?
 • Milliseid tundeid see pilt tekitab?
 • Mil määral on võimalik minna pildi sisse mõista inimesi ja tajuda tegevuspaika?
 • Milliseid võimalusi on veel pildi tõlgendamiseks?
 • Mis võiksid mõjutada muljet ja arusaamist pildist?
 • Kuidas aitab see pilt õppimisele kaasa?
 • Millele rajada oma arvamus?
 • Mida tahab inimene pildil meile tänapäeval öelda?
 • Mille üle me peaksime mõtlema?
 • Millal kus kuidas?
 • Mitmekülgsemat vaatenurka ja rohkem põhjalikke vastuseid küsimusele miks?
 • Mis pildil toimub?
 • Kuidas on pildil olevad sündmused osa sündmusteahelast?
 • Mida pildi tegelased ise toimuva kohta teavad?
 • Millele toetudes võime väita et tegemist on juudi kalmistuga?
 • Miski pildil vihjab igavesele elule pärast surma?
 • Mida võiks fotograaf rääkida sellest pildist oma sõpradele?
 • Milles erineks fotograa seletus tagasipöördunud juudi jutustusest?
 • Mida ta võinuks öelda oma emale ja isale selle kohta?
 • Mida te pildistaksite ja miks?
 • Miks nõustusid Reckid asuma majja mis ei kuulunud neile?
 • Mida peaks majaomanik tegema?
 • Palju järele uurida?
 • Miks Gudrun kuuletus oma emale kuigi ta tundis et selline käitumine oli vale?
 • Kuidas võisid tavalised seadusekuulekad sakslased rüüstata juutide kodusid?
 • Kuidas ta võiks rüüstamist seletada?
 • Midagi kui portselanserviisi omanik saab teada et kunagi sõi samadest nõudest oma õhtusööki Auschwitz - Birkenaus mõrvatud juudi pere?
 • Kui tähtis see on et inimesed kellele need asjad praegu kuuluvad uuriksid välja kust need pärit on?
 • Mis sel ajal toimus?
 • Kelle poolel on karikatuuri autor?
 • Milliste detailide alusel võib seda väita?
 • Kuid mida autor sellega mõtleb?
 • Mida ta öelda tahab?
 • Kelle poolel ta on?
 • Milline inimene võiks vangivalvur eeldatavasti olla?
 • Kuidas teie teda kirjeldaksite?
 • Miks David Low võis vangivalvuri teie arvates sellisena joonistada?
 • Kes need sõnad ütleb kas karikaturist või üks tema tegelastest kas vang või valvur?
 • Mida peab autor silmas ütlusega Miks nad küll ära ei lähe?
 • Mida oskate öelda kahe kujutatu suhete kohta?
 • Kuidas vangi koheldakse?
 • Mida vang teeb Mida tahab öelda David Low vangi mõtete ja tunnete kohta teda sel moel joonistades?
 • Kellele te kaasa tunnete kas juudi vangile või natsi valvurile?
 • Millistele tegelikele sündmustele see viitab ?
 • Miks on Low selle plakati lisanud?
 • Kui lihtne on juutidel ära minna?
 • Millist ajaloolist sündmust karikatuur kommenteerib?
 • Kelle poolt karikatuur on?
 • Keda süüdistab karikatuur kujutatud olukorras ja kuidas ta pilkab asjaosalisi selle eest mida nad teevad?
 • Mida üritab karikaturist David Low öelda?
 • Kuidas seda inimest kujutatakse milline inimene ta on?
 • Miks arvas Hansi ema et tema poeg ei surnud loomulikku surma?
 • Mis aastaajal on foto teie arvates tehtud?
 • Mis on selle juures ebatavaline?
 • Mis võis Hadamaris toimuda?
 • Millise valiku pidi Janus Korczakil tegema?
 • Milliste valikute ees Gad seisis?
 • Millise valiku oleks ta teie arvates tegema pidanud?
 • Kuidas muutis läbielatu inimeste suhtumist jumalasse?
 • Kuidas mulle küll meeldiks teie kõigiga kodus olla Kuidas aed on?
 • Mida saame selle kirja põhja öelda Karl Kretschmeri koduse elu kohta?
 • Millise inimesena ta tundub?
 • Milliseid tõendeid leiate selle kohta et Karl Kretschmeri arvates oli tema töö raske?
 • Mida ta tegi Miks te nii arvate?
 • Milliseid tõendeid leiate selle kohta et ta oli uhke selle üle mida tegi?
 • Kelle teod olid kurjad?
 • Kes oli Helga Verleger?
 • Milline oli tema päritolu?
 • Kuidas ta sattus Eestisse?
 • Mida pidid juudid vanglilaagrites tegema?
 • Kes oli Benajmin Anolik?
 • Milline oli tema päritolu?
 • Kuidas ta sattus Eestisse?
 • Mis toimus Klooga vangilaagris?
 • Kuidas ta pääses?
 • Milliseid erinevusi märkasite pereliikmete suhtumises uude olukorda?
 • Millised inimese valikud olukorras kui ühiskond on tema vastu vaenulik?
 • Kuidas mõjutavad inimeste väärtushinnangud elu geto tingimustes?
 • Kellest saab vastupanuliikumise algataja?
 • Kuidas sobib antud konteksti väide ilu päästab maailma?
 • Kuidas säilib inimlik ligimesearmastus ääretult raskes elusituatsioonis?
 • Kuidas paneb raske olukord proovile inimlikud väärtused?
 • Milline oli antud situatsiooni oletuslik lahendus ja mis tõi sellesse olukorda muutuse?
 • Mida võis klaverimängu ajal mõelda pianist mida võis mõelda Saksa ohvitser?
 • Millised olid Hitleri eesmärgid Saksamaa tuleviku kujundamisel?
 • Mida tähendab omanikule tema ettevõtte boikoteerimine?
 • Kui levinud oli juudivaenulikkus elanike seas 11 Diskussiooni käigus võiksid õpilased jõuda individuaalse suhtumise tähtsuse teemani kuidas iga üksiku inimese suhtumine tõrjutud inimgruppi tekitabki üldise vaenulikkuse 12 Milliseid seisukohti püüavad postrid kujundada?
 • Palju pakke miks?
 • Kuidas oli võimalik inimestel toime tulla?
 • Mis eristab inimest sillal ja silla all tänaval?
 • Miks partisanid ei organiseerinud getode vabastamist?
 • Miks on lastel kaelas numbrid ?
Vasakule Paremale
Holokaust #1 Holokaust #2 Holokaust #3 Holokaust #4 Holokaust #5 Holokaust #6 Holokaust #7 Holokaust #8 Holokaust #9 Holokaust #10 Holokaust #11 Holokaust #12 Holokaust #13 Holokaust #14 Holokaust #15 Holokaust #16 Holokaust #17 Holokaust #18 Holokaust #19 Holokaust #20 Holokaust #21 Holokaust #22 Holokaust #23 Holokaust #24 Holokaust #25 Holokaust #26 Holokaust #27 Holokaust #28 Holokaust #29 Holokaust #30 Holokaust #31 Holokaust #32 Holokaust #33 Holokaust #34 Holokaust #35 Holokaust #36 Holokaust #37 Holokaust #38 Holokaust #39 Holokaust #40 Holokaust #41 Holokaust #42 Holokaust #43 Holokaust #44 Holokaust #45 Holokaust #46 Holokaust #47 Holokaust #48 Holokaust #49 Holokaust #50 Holokaust #51 Holokaust #52 Holokaust #53 Holokaust #54 Holokaust #55 Holokaust #56 Holokaust #57 Holokaust #58 Holokaust #59 Holokaust #60 Holokaust #61 Holokaust #62 Holokaust #63 Holokaust #64 Holokaust #65 Holokaust #66 Holokaust #67 Holokaust #68 Holokaust #69 Holokaust #70 Holokaust #71 Holokaust #72 Holokaust #73 Holokaust #74 Holokaust #75 Holokaust #76 Holokaust #77 Holokaust #78 Holokaust #79 Holokaust #80 Holokaust #81 Holokaust #82 Holokaust #83 Holokaust #84 Holokaust #85 Holokaust #86 Holokaust #87 Holokaust #88 Holokaust #89 Holokaust #90 Holokaust #91 Holokaust #92 Holokaust #93 Holokaust #94 Holokaust #95 Holokaust #96 Holokaust #97 Holokaust #98 Holokaust #99 Holokaust #100 Holokaust #101 Holokaust #102 Holokaust #103 Holokaust #104 Holokaust #105 Holokaust #106 Holokaust #107 Holokaust #108 Holokaust #109 Holokaust #110 Holokaust #111 Holokaust #112 Holokaust #113 Holokaust #114 Holokaust #115 Holokaust #116 Holokaust #117 Holokaust #118 Holokaust #119 Holokaust #120 Holokaust #121 Holokaust #122 Holokaust #123 Holokaust #124 Holokaust #125 Holokaust #126 Holokaust #127 Holokaust #128 Holokaust #129 Holokaust #130 Holokaust #131 Holokaust #132 Holokaust #133 Holokaust #134 Holokaust #135 Holokaust #136 Holokaust #137 Holokaust #138 Holokaust #139 Holokaust #140 Holokaust #141 Holokaust #142 Holokaust #143 Holokaust #144 Holokaust #145
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 145 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2016-05-18 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 30 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor rossana Õppematerjali autor

Lisainfo

Uurimus holokaustist

Märksõnad

Mõisted

käesolev õppematerjal, augustist 2002, holokaust, mastaapide edasiandmine, termini genotsiid, algallikate materjal, juudi rahval, muuseumi külastus, 1543, 1879, 1856, 1959, mõiste holokaust, tolleaegsetes dokumentides, põhjalikud uuringud, vaidluse all, läbikukkumise põhjuseks, maailma üldsus, tuntuks 30, 30 000, tsiviilelanike tapmine, genotsiidi mõistet, eesti vabariik, rahvusvaheline kohtuorgan, new york, felix mendelssohn, ennekõike, mõiste pogromm, film, üheks tulemuseks, järgnev ülevaade, keskasutus, tunduvalt keerukam, õppis 1928, oktoobris, grupile, 1931, erinevat töö, aasta jaanuaris, eesti relva, sellele vaatamata, olme tasandil, juudid, eugenia gurin, tänasel päeval, ejk, statistika andmetel, tervikuna, mõlemad rahvad, kauples rauaga, pidulik õhtusöök, algkooli, südamega, tõrvand, edasi liikuda, meile meelde, kongist eesti, holokaust, holokausti, käesolevas õppejuhendis, ülaltoodud näites, teisisõnu, mõrvamine, hulgas auschwitz, holokausti tagamaad, natsid, vaimuhaiged, holokaust, dina, seitse, heckenholt, peab ss, vastava ss, tuvastamine, koonduslaagrid, deporteerimine, massimõrv, oluline vahe, moraalne dilemma, dilemmat analüüsides, veel kord, asja mõtteks, holokausti käsitlemisel, otsustav küsimus, sonderkommando, enamgi veel, saksa ss, majanduslik tegevus, õpilaste ülesandeks, saksa relva, dalai laama, sõjaroimarite kütina, inimsusevastased kuriteod, mälestuspäevad, mauride, natsionaalsotsialism, natsionaal, riigipäev, riigikodanik, riigikodanik, asetäitjaga, juudi segavereline, juut, juut, paljudes linnades, surmajuhtumeid, juutidele, selected sources, geto, warshav ghetto, tegelema sihtkohtade, 1939 böömi, väljarändamise asemel, neid aktsioone, vanusegruppide kõrval, rumeenias, steriliseerimine, seyss, schwerin, ajaloo õpetamisel, mil määral, milliseid võimalusi, tagaküljel, empaatia, pildiülesandes, õhtusööki auschwitz, karikatuuri autor, kujutanud, inimesed vanglas, alte nummer, basar, dolmetscher, ewige maus, familie, arschkolonne, holznarkose, dentist, hackfleisch, hasenhüpfen, konserve, hasenjagd, järgnev väljavõte, lõunaks, õhtusöögiks, nüüd enam, film, raadiojaama otse, antud esitlus, aprillis, viimased slaidid, käesolev slaidiprogramm, adolf hitler, seisukohtadega, geto, peamised raskused, võimalikud põhjused, auschwitzi laagritekompleks, ohvrite arv, gaasikambrid, laipade põletamine

Meedia

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

43
pdf
Eesti uusima aja ajalugu
65
doc
Meditsiiniajaloo konspekt
54
doc
Meditsiiniajaloo konspekt
40
docx
20-sajandi euroopa ajaloo põhimõisted
31
odt
HOLOKAUST-JUUTIDE TAGAKIUSAMINE JA HÄVITAMINE
204
pdf
Eesti uusima aja ajalugu
414
pdf
Tiit Lauk humanitaar
990
pdf
Maailmataju ehk maailmapilt 2015

Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun