Otsingule "ametnik" leiti 802 faili

ametnik - Poliitiliselt erapooletu - Kasutab võimu avalikes huvides • Alamastme ametnik – suhtlus rahvaga • Tippametnik – osalus poliitika kujundamisel (NT: kantsler) Ametnik ei sõltu valija toetusest – ratsionaalsem
ametnik

Kasutaja: ametnik

Faile: 0
16
doc

AMETNIK HALDUSMENETLUSES

TALLINNA ÜLIKOOL Haldus- ja ärikorraldus AMETNIK HALDUSMENETLUSES SEMINARITÖÖ Avaliku halduse areng Eestis Õppejõud: Sulev Lääne 2014 SISUKORD Sissejuhatus .................................................................................... 3 1. Avaliku haldu...

Haldusmenetlus -
6 allalaadimist
3
doc

Ametniku teenistusse võtmise kord

Ametniku teenistusse võtmise kord Sissejuhatus Ametnik, avalik teenistuja või riigiteenistuja on avaliku sektori töötaja, kes töötab omavalitsuse osakonnas või asutuses. Ametnik on üldises tähenduses igasugune kantseleitöötaja. Kitsamalt peetakse ametniku all silmas riigiteenistuses olevat isikut. Mõiste välistab selgesõnaliselt sõjaväge, kuigi tsiviil-ametnikud töötavad "k...

Õigusõpetus - Eesti Maaülikool
36 allalaadimist
3
doc

Koondamise erisused (referaat)

Koondamise erisused TÖÖLEPINGU SEADUSEGA Tööandja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda, kui töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul, sellist töölepingu erakorralist lõpetamist nimetatakse koondamiseks. Koondamine on ka töölepingu erakorraline ülesütlemine tööandja te...

Õigusõpetus - Eesti Maaülikool
53 allalaadimist
15
doc

Haldusõiguse eksami konspekt

Haldusõigus Kevad 2011 Haldusõiguse eksam 04.06.2011 Eksamil eelnevalt küsitud: uurimispõhimõte, asendustäitmine/sunniraha, haldusorgan/halduse kandja, haldusakti õiguspärasus ja kehtivus. K...

Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
355 allalaadimist
11
docx

Pulmad

PULMAD Koostaja : Sisukord Sissejuhatus.................................................................................................................................3 Vanad pulmatr...

Perekonnaõpetus - Keskkool
14 allalaadimist
9
docx

Keskaja linnad

Keskaja linnad NB! Kasutada omal vastutusel! Oswald Spengleri järgi on linn kultuuri tekkimise ja arenemise keskkond ja tingimus, mis sünnib ja sureb koos kultuuriga. Linnad varakeskajal - enamik nendest oli olemas enne aastat 1000 ja pärines antiigist või veel kaugemast ajast. Keskajal asutatakse harva linnu ,,ex nihilo ,,(,,out of nothing"). Tavaliselt ikka oli enne midagi seal. Hilisantiig...

Ajalugu - Tartu Ăślikool
56 allalaadimist
24
odt

Ühiskonnaõpetus - Riik

• Rikkuse allikaks maavaldus • Pärisorjuse kriis Industriaalühiskond Enamik inimesi elab linnades. • Teaduse ja tehnika areng Nõudlus lihttööliste järele. • Rahakapital ja tööjõu • Ratsionaalsus • Bürokraatia (ametnike hulk, kes hoidis kõike ohjes) • Töö ja puhkuse sfäär eraldus • Ühiskonna sotsiaalne jaotus muutus (muutus tööhõive erinevate majandussektorite vahel) Postindustriaalne ühiskond Suurimaks tõuseb teenindussektor. • Kõrgtehnoloogia Nõudlus spetsialistide järele • Info, teadmised ja loovus kui uus kapital (kõrgtehnoloogia programmeerijad). • Haritud spetsialistid • T...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
27 allalaadimist
14
docx

Kaasused

Mida peaks ette võtma, et nimetatud asju tagasi saada? Kokkuleppe teel. 3. Mida teha, kui Paul pole sellega nõus? Kuhu ta peaks pöörduma? Kristjan peaks pöörduma maakohtusse. Teovõime piiramine kohtu poolt – hagita menetlus. 4. Kas politsei peaks sekkuma? Vara jagamise osas politsei ei pea sekkuma. 5. Kas politseiametnikud täidavad teenistuses olles avalikke ülesandeid? Jah 6. Kas nad täidavad neid ülesandeid ka oma puhkuse ajal? Jah, sest neil on avaliku võimu pädevus 4. Turist tuleb linnas teie juurde ja palub näidata teed lähima kaubanduskeskuse juurde. Käes on tal linna kaart. Kas tegemist on õigusaktiga? Kui on, siis millisega? Põhjenda oma vastust. Ei, sest ta ei sisalda õigusnorme. (Õigusakt on: kirjalikus vormis, si...

Ă•igus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
15 allalaadimist
4
docx

Ühiskonna kokkuvõte (riigikogu, valitsus, mõisted)

Millest sõltub valitsuse vahetus, tagasiastumine? Kui peale 3.lugemist ei suudeta otsuseid langetada. Riigikogu uue koosseisu kokkuastumisel; peaministri tagasiastumise või surma korral: kui Riigikogu avaldab VV-le või peaministrile umbusaldust. Avalik haldus ja teenistus, ametnikkond . (mille poolest erineb ametnik poliitikust? Kes teostavad kontrolli ametnike üle?) Ametnikel sageli oma tegevusvaldkonnas suuremad teadmised kui poliitikutel. Kuna näevad paberimajandust, siis saavad kergemini aru. Ametnike kontroll: 1) sisekontroll (ametiasutuse juhtkond) 2) õiguskantsleri institutsioon 3)Riigikontroll (vara otstarbekohane kasutamine). Jälgitakse, et vältida korruptsiooni. Bürokraatia ja selle kasulikkus ning ohud. Korrup...

Ăśhiskond - Keskkool
3 allalaadimist
4
docx

Parlament, valitsus, erinevad mõisted

Millest sõltub valitsuse vahetus, tagasiastumine? Kui peale 3.lugemist ei suudeta otsuseid langetada. Riigikogu uue koosseisu kokkuastumisel; peaministri tagasiastumise või surma korral: kui Riigikogu avaldab VV-le või peaministrile umbusaldust. Avalik haldus ja teenistus, ametnikkond . (mille poolest erineb ametnik poliitikust? Kes teostavad kontrolli ametnike üle?) Ametnikel sageli oma tegevusvaldkonnas suuremad teadmised kui poliitikutel. Kuna näevad paberimajandust, siis saavad kergemini aru. Ametnike kontroll: 1) sisekontroll (ametiasutuse juhtkond) 2) õiguskantsleri institutsioon 3)Riigikontroll (vara otstarbekohane kasutamine). Jälgitakse, et vältida korruptsiooni. Bürokraatia ja selle kasulikkus ning ohud. Korrup...

Ăśhiskond - Keskkool
9 allalaadimist
10
docx

Avalik teenistus palgakĂĽsimused

Küsimustik – läbi töötada arvestuseks. 1. Kas riigipühal töötamise korral makstakse 2-kordset palka kogu vahetuse eest? ATS § 40 lg 4 ütleb, et kui tööaeg langeb riigipühale, maksab ametiasutus riigipühal töötamise eest 2-kordset põhipalka. Seega jah, 2-kordset palka makstakse kogu vahetuse eest, mis langeb riigipühale. Kui aga ametniku vahetus algab näiteks 20.08 kell 7 õhtul ja lõpeb 21.08 kell 7 hommikul, siis 2-kordset palka makstakse 20.08 töötatud 5 tunni eest, ülejäänud vahetus langeb kuupäevale 21.08 ning nende 7 tunni eest saab ametnik tavapärast palka. 2. Kas ATS-is on reeglid ka selliseks juhtumiks, kui ametnik täidab teenistuskohustusi halvasti, kas asutusel on õigus palka vähendada? ATS § 61 lg 3 ütles, et ametniku põhip...

Personalitöö - Kutsekool
2 allalaadimist
8
doc

Avalik teenistus distsiplinaarvastutus

Kas ametniku karistamine distsiplinaarkorras välistab karistamise karistusseadustiku alusel ( nt tegemist kuriteoga, mis samas ka teenistussuhet olulisel määral mõjutav asutuse mainet kahjustav)? JAH EI Ei. Avaliku teenistuse seaduse käsiraamat ütleb, et karistusõigus ja distsiplinaarõigus on olemuslikult erinevad. Distsiplinaarmenetluse ülesanne on tagada ühelt poolt ametniku kohustuste korrektne täitmine (hoiatav funktsioo...

Personalitöö - Kutsekool
10 allalaadimist
24
doc

Kodutöö liiklusjärelvalves

Sisekaitseakadeemia Politsei- ja piirivalvekolledz ........ LIIKLUSJÄRELVALVE PÕHIALUSED Kodutöö Juhendaja: Kalmer Krimses...

Liiklusjärelvalve -
1 allalaadimist
2
docx

Kalju Lepiku estlusetekst

Oktoobril 1920 Järvamaal Koeru alevikus, kontoriametniku pojana. /--Uus slaid--/ Hariduskäik 1928­1934 Koeru algkool 1935­1939 Tartu Kaubanduskool 1939­1941 Tartu Kommertsgümnaasium 1942­1943 Tartu Ülikooli filosoofiateaduskond, kus õppis Põhjamaade ajalugu ja arheoloogiat....

Kirjandus - Põhikool
1 allalaadimist
2
doc

"Armasta oma ligimest" Erich Maria Remarque

nagu ajajärk isegi.Kõik on juhuslik, ometi satuvad nad millalgi taas jälle kokku. Tänapäevane elu tundub tähtsusetuna. Detailid on nii tähtsad,eluliselt tähtsad. Nagu näitlejanna Barbara, mees politseijaoskonnast, ametnikud ...On inimene, aga tema lugu ei ole tähtis. On nimetud inimesed, kellest teame...

Kirjandus - Keskkool
175 allalaadimist
7
doc

Tarapita+selle liikmed

Tegemist oli eelkõige kirjanduspoliitilise rühmitusega, mis teadvustas kultuuri kehva olukorda ja võitles kirjanduse ja kultuuri parema koha eest uues ühiskonnas. Erinevalt Noor-Eestist ja Siurust jätsid Tarapitalased tagaplaanile tundeelamused ning asusid koheselt analüüsima ja üldistama astudes nii võitlusesse ohtlik...

Kirjandus - Keskkool
159 allalaadimist
1
doc

Romantism - spikker

Aastatel üle kogu Euroopa. Ülistas intuitsiooni, tundeid ja kirgi. Uuriti meelte maailma, tunti huvi üksikisiku kogemuste ja läbielamiste vastu. Tekkis mina - kultus. Romantism kaldus unistuste-ja fantaasiamaailma.Romantikuid huvitas ka olemise hämaram poolõudused, müstika, surm Hakati nägema paralleele inimese sisemaailmas ja lood...

Muusika - Keskkool
194 allalaadimist
5
doc

"Protsess“ Franz Kafka - kokkuvõte

nimelisest mehest, kes ühel hommikul arreteeritakse teadmata põhjustel, mida ei talle ega ka kellelegi teisele ei avalikustata. Talle tehakse teatavaks, et ta peab ilmuma kohtu ette ja on käimas protsess tema süüasja kohta. Arreteerimine Ühel hommikul veidi enne K. kolmekümnendat sünnipäeva ilmuvad tema elukohta ametnikud, kes teeva...

Kirjandus - Keskkool
2055 allalaadimist
5
doc

Mõisted

Mõisted: Absoluutne monarhia ehk piiramatu monarhia ­ valitsemisvorm, kus kogu võim kuulub ühele ainuvalitsejale ehk monarhile. Advokaat ehk kaitsja ­ jurist, kelle ülesandeks on süüaluse kaitsmine kohtus Aktsia ehk osak ­ väärtpaber, mis annab valdajale õiguse saada osa ettevõtte kasumist/varast. Aktsionär ehk osanik ­ inimene/asutus, kes omab aktsiaid Alampalk ehk miinimumpalk ­ riiklikult kehtestat...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
615 allalaadimist
7
doc

Ajaloo eksami materjal

Muinasaja uurimine Esiaeg ehk muinasaeg on ajajärk esimeste inimeste saabumisest kuni muistse vabadusvõitluse kaotuseni 13. s. alguses p.Kr. Sellest ajast saame teadmisi inimeste endi poolt rajatu või mahajäetu põhjal. Muistis on muinasjäänus. Muinasaega uurivad arheoloogid, neile on suureks abiks täppis- ja loodusteadused. Dendroloogiline skaala on skaala, mis kajastab puude kasv...

Ajalugu - Keskkool
198 allalaadimist


Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !