Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus

Otsingule "tegude" leiti 1626 faili

1
doc

Inimene on oma tegude kogusumma

Inimene on oma tegude kogusumma Üks kuulsamatest eksistentsialistidest, prantslane Jean-Paul Sartre, oli kindel, et inimene on see, kelleks ta end ise elab ­ tema olemine eelneb olemusele. Praegusel hetkel on maailmas ligikaudu seitsee miljardit inimest ning kõik me oleme unikaalsed. Igaüks meist tegutseb ja mõtleb erinevates olukordades omamoodi, selle tõttu moodustub...

Filosoofia - Keskkool
11 allalaadimist
1
doc

Noorus on tegude aeg

Noorus on tegude aeg Tänapäeva arenenud ühiskonnas alustab laps tarkuse omandamist juba üsna varakult. Enamasti on esimeseks arenguetapiks lasteaia läbimine. Seal kogetud ja omandatud mängud, tarkused ja läbielamised on suureks eeliseks kooli minnes nende ees, keda vanemad lasteaeda ei saada ja kes peavad koduseinte vahel edasisteks õpinguteks valmistuma. Koolis panevad...

Kirjandus - Keskkool
79 allalaadimist
1
docx

Uue ärkamisaja otsuste ja tegude mõjujõud 1991. aasta august

aasta augusti sündmustele Moskvas välja kuulutatud uuenduspoliitika, Gorbatsovi võimuletulekuga 1985. aastal, ei leidnud esialgu Eestis suurt vastukaja. Eesti NSV juhtkond oli veendunud, et uutmine vaibub, kuid nii ei läinud. 1980. teise poole sündmused sarnanevad 19. sajandi teise poole ärkamisajaga ning seetõttu kutsutakse seda aega uueks ärkamisa...

Ajalugu - Keskkool
13 allalaadimist
1
rtf

See, kelle käes on võim, peab oma tegude eest vastutama

See, kelle käes on võim, peab oma tegude eest vastutama Lugupeetud kuulajad, sooviksin teile rääkida ühest tähtsast teemast, nimelt võimus ja sellega kaasnevast vastutustundest. Kui inimesel on võim mõne teise inimese üle, peab tal, sellel inimesel, kellel on võimu, olema ka suur vastutustunne. Nagu näiteks kuningal oma rahva üle. Vastutustune puudumise puhul ei usaldata inimest väga palju. Näiteks, kui mõ...

Kirjandus - Põhikool
7 allalaadimist
4
docx

''Inimene on oma tegude summa.'' (Jean-Paul Sartre)

’’ (Jean-Paul Sartre) Inimesed seisavad silmitsi otsuste langetamisega iga päev. On küsimusi, millele on kerge vastust leida, kuid on ka selliseid, mis panevad endas kahtlema ning pikemalt järele mõtlema. Kuidas siis teada, milline valik on tähtsam ja milline vähem tähtis ning mille järgi saaks otsustada, kas tühipelgast mõttest peaks saama tegu? Mina jagaksin inimesed kaheks. On need, kes ei suuda ja ei taha...

Kirjandus - Keskkool
5 allalaadimist
4
docx

Millal peaks laps hakkama vastutama oma tegude eest/mõistma oma tegude tagajärgi? Millal saab inimene täiskasvanuks?

Millal peaks laps hakkama vastutama oma tegude eestmõistma oma tegude tagajärgi? Millal saab inimene täiskasvanuks? Laste iseseisvus ja toimetulek kasvab iga päevaga väikseid asju tehes. Selge on see, et vanemate roll on selles väga suur. Juba algusest peale tuleb last kasvatada nii, et ta teaks, et tema tegevustel on ka tagajärg. Muidugi alati ei tea laps, mis on õige ja mis on vale, seega vajab ta lapsevanema abi ja tuge. Ma usun, e...

Psühholoogia - Keskkool
1 allalaadimist
2
docx

Kirjandite sissejuhatused

kl 27,01,08 KIRJANDITE SISSEJUHATUSED Kuulsuse võlu ja valu Kindlasti on kõik unistanud kuulsaks saamisest. Reeglina toob kuulsus endaga kaasa a...

Eesti keel - Keskkool
686 allalaadimist
1
rtf

Kalevipoeg

Kaspar Moik 11A Kalevipoeg Eestlaste rahvuseepose ,,Kalevipoeg'' peategelane on Kalevipoeg. Peale selle, et ta oli eestlaste kuningas, oli ta ka väga töökas ja vapper mees. Kuid need ja mitmed teisedki head iseloomujooned jäid tänu ta mitmekülgsele karakterismile varju. Ta on vast...

Kirjandus - Keskkool
121 allalaadimist
1
doc

Klass: elu pärast

Eneseteostus ­ Kuigi nii Ingridi töökaaslased ja ka tema boss arvasid, et Ingrid ei peaks üldse püüdmagi Kasparit kaitsta, aga just seda ta tegigi. Ingrid teadis, et see on raske, ent ta kaitses Kasparit edukalt. Andestus ­ Kuigi Kaspar tulistas Toomast ning Toomas kaotas liikumisvõime, mõistis ta Kaspari käitumise põhjuseid, mille osalt oli ka T...

Psühholoogia - Keskkool
4 allalaadimist
1
odt

Kirjand teemal: Tänapäeva sõda ja rahu

Tänapäeva sõda ja rahu Eelnevad põlvkonnad on näinud läbi aegade lahinguid Maarjamaal, rahutusi rahvaste vahel, nende lahendamist ja nende eest ka pagemist. Juba vanas Egiptuses peeti sõdu, vallutati võõraid maid ja allutati võõraid rahvaid ­ seda vaid enda võimu, au ja kultuse suurendamise nimel. Vähe on olnud neid valitsejaid, kes oma nime on tõestanud sõnade, aruka...

Kirjandus - Keskkool
35 allalaadimist
7
docx

Goethe "Fausti" analüüs

1. Teose algul on Faust väga rahulolematu. Teda painab elutüdimus. Ehkki ta oli elus väga palju õppinud ja teadis palju, ei osanud ta seda hinnata. Faustil oli tunne, et tal on siiski teadmistest puudu ning ta ei saa inimkonnale kasulik olla. Ta ütleb (I Osa ,,Öö"): ,,Mis, vaene togu, sain ma sest? Pole teragi targem endisest. Magistriks sain, dok...

Kirjandus - Keskkool
63 allalaadimist
16
pdf

Reformatsiooni algus Liivimaal

Reformatsiooni algus Liivimaal Katri Aaslav-Tepandi 2013 Vaatluse all on luterliku reformatsiooni algus ja esimeste luterlike jutlustajate tegevus Liivimaal 1521-1525. Luterliku reformatsiooniliikumise areng Liivimaal toimus pea samaaegselt kui Saksamaal, oli tihedalt seotud Lutheri ja tema kaastööliste tegevusega, mõtlemistega, kirjutistega. Küsi...

Reformatsioon - Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar
23 allalaadimist
2
docx

Lilya 4-ever essee

Parksepa Keskkool Lilya 4-Ever Koostas: Rando Pilberg Juhendaja: Heli Maaslieb Aasta 2014...

perekonnaõpetus - Keskkool
5 allalaadimist
4
doc

Kristlik kultuur.

Osa seadusi puudutab käitumist ja kõlblust, osa riigi juhtimist ja ühiskonnaelu. Moosese raamatutes on kirjas ka perekonnaelu korraldavaid reegleid ja jumalateenistuse ja ohverdamisega seonduvaid sätteid. AJALOORAAMAT - Vanas Testamendis on palju ajalooraamatuid, nagu Saamueli ja Kuningate raamatud. Uues Testamendis leiame ajalugu evangeeliumides ja Apostlite tegude raamatus PROHVETIRAAMATt - Autoriteks on jumalike sõnumite kuulutajad – prohvetid: Aamos, Hoosea, Miika, Jesaja, Jeremija, Habakukk, Hesekiel, Sakarja, Joona, Taaniel jt. Prohvetiteraamatutes ei ennustata aga pelgalt tulevikku. Peamiselt noomisid prohvetid rahvast Jumala ja tema seaduse hülgamise pärast TARKUSERAAMATUD- Õpetussõnad ja Koguja raamat – koosnevad “tarkuseütlustest”, mis sisaldavad elutarkust inimese igapäevaelu...

Vana-rooma kirjandus - Keskkool
2 allalaadimist
3
docx

MIDA TÄHENDAB – VASTUTAN OMA VALIKUTE EEST

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Sotsiaaltöö õppetool MIDA TÄHENDAB ­ VASTUTAN OMA VALIKUTE EEST Essee Õppejõud: Anne Reinsoo Mõdriku 2014 Mis...

Akadeemilise kirjutamise... - Tartu Ülikool
2 allalaadimist
4
docx

Poliitilised ja kultuurilised tervisemõjurid

3) Neis ühiskondades, kus domineerivad eneseväljendusele suunatud väärtused, on inimestel enda sõnul parem tervis, inimesed tunnevad vastutust oma tegude eest, on poliitiliselt aktiivsed, tolerantsed erinevuste suhtes, teadlikud ja entusiastlikud loodushoiu küsimustes. 4) Neid ühiskondi, kus valitsevad pigem ellujäämisega seotud väärtused, iseloomustab madal majanduslik ja füüsiline turvatunne ning materiaalsete väärtuste esikohale seadmine. 5) Kui lähtuda vaid Maailma väärtuste uuringu viimase laine andmetest (2010–2012), jagab Eesti Lõuna-Koreaga viimast kohta selles, mis pu...

Meditsiin -
17 allalaadimist
12
docx

Sotsiaalpedagoogika - essee

Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Haridusteaduste instituut Põhikooli mitme aine õpetaja õppekava Kristi Pikk Sotsiaalpedagoogika vajalikkuse kujunemine ühiskonnas/kogukonnas/koolis. essee...

Sotsiaalteadused - Tartu Ülikool
58 allalaadimist
6
docx

Mille poolest usundid erinevad?

See islami pühakiri on koostatud Muhammadi ilmutuste põhjal. Koraani kõrval on oluline tähtsus ka hadithitel ehk sunnal – Muhammadi ja tema kaaslaste tegude ning sõnade pärimusel. Koraanis rõhutatakse, et Jumal on ainujumal ja Muhammad ei ole jumaldamise objekt, vaid inimene. Islamis peetakse oluliseks, et usk avalduks ka igapäevases elus. Juhiseid selleks annavad islami viis usupõhimõtet ehk alussammast. Sageli kutsutakse islamiusulisi muhameedlasteks, kuid kuna Muhammadi ei jumalikustata, on see nimetus solvav ja õige oleks öelda “moslem”. Tavaliselt öeldakse, et moslemid usuvad A...

Usundiõpetus -
2 allalaadimist
1
doc

Varakristlik kunst

Rooma riigi idaosas, Palestiina aladel, tekkis uus usund ­ ristiusk, mis levis kiiresti kogu Rooma riigis. Koos kristlusega tekkis ka varakristlik kunst. Varakristlus arenes Rooma aladel ja Vana-Rooma kunstiga paralleelselt. Ristiusk kuulutas, et Jumala ees on võrdsed kõik inimesed, nii orjad kui vabad, nii rikkad kui vaesed. Kristlus on radikaalne (konkreetne, ühesuunaline), nõudes sõnade ja tegu...

Kunstiajalugu - Keskkool
71 allalaadimist
10
doc

Filosoofid ja nende ideed

2 PLATON........................................................................................................................2 ARISTOTELES............................................................................................................. 3 DESCARTES...

Filosoofia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
567 allalaadimist


Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun