Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge

"sisult" - 940 õppematerjali

sisult on kriminaalne subkultuur sama, teadmiste, väärtuste, käitumisnormide, uskumuste jm nähtuste kogum, mis toimib konkreetsete inimeste vahel neile ennekõike omases keskkonnas ja suhtlemiskeeles.
thumbnail
90
docx

Geopoliitika lühikonspekt

Rakendusliku geopoliitika lühikonspekt Geopoliitiline faktor poliitikas ja geostrateegia. Geopoliitikas uuritakse välja- ehk ruumifrnomeeni ärakasutamist riigi poliitiliste, sõjaliste kui majanduslike huvide ja eesmärkide teostamiseks nii agresiivsetel kui kaitseeesmärkidel. Mõiste geopoliitika sai oma nime rootsi riigiteadlase Rudolf Kjellénilt (1864-1922), kes võtis selle termini kasutuseke 1899.a. Ta hakkas riiki vaatlema kui sotsiaalset ja majanduslikku jõudu. R. Kjelléni kohaselt moodustavad geopoliitika, majanduspoliitika, rahvastikupoliitika, sotisaalpoliitika ja võimupoliitika riigi kui eluvormi, mille eemärgiks on saavutada geograafiline täiuslikkus. Kjelléni definitsiooni kohaselt on geopoliitika kui õpetus riigist, mis on ühtlasi geograafiline organism ja ruumifenomen. Kjellén andis geopoliitikale selgepiirilise raamistiku. Oma teoses Staten som lifsform ("Riik kui eluvorm" 1916) tõi ta välja, et geopoliitika ob...

Politoloogia → Poliitika ja valitsemise...
7 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Ideaalid ja karm tegelikkus.

Ideaalid ja karm tegelikkus Igal ühel meist on oma plaanid eluga ja ideaalid, milleni me küündida tahame. Kuid mitte alati ei lähe kõik nii, nagu me soovinud oleme. Alatihti põrkutakseme karmi reaalsusega ja mõistetame, kuhu tegelikult jõunud oleme. Kuid millised siiski on need ideaale hävitavad probleemid ning kas ja kuidas on nad meie elu mõjutavad? Nendele küsimustele võib leida vastuse, kui analüüsida Tammsaare romaane. Vargamäe Andresel olid isakodust lahkudes ja Vargamäe Eesperet ostes suured plaanid: Ta tahtis oma töö ja vaevaga sellest poolsoisest ja igerikust talust tõelise meistriteose luua, kus oma perega tulevikus rahulikult elada. Kuid kahjuks said Kesk- Eesti kehvad loodusolud ja tülikad suhted ebameeldiva naabri, Pearuga talule saatuslikuks ning kui palju Andres tööd ka ei teinud, seda kaugemal tulevik tundus. Andres oli tulnud Lõuna-Eesti viljakate muldadega alalt ning lootis oma kodukandi eeskujul ka Vargamäed v...

Kirjandus → Kirjandus
65 allalaadimist
thumbnail
7
docx

Vanasõna kui folkloorižanr

Tartu Ülikool Filosoofiateaduskond Vanasõna kui folkloorizanr Essee Bret Metsküla Kirjandus- ja kultuuriteadused Tartu 2009 Sissejuhatus Oma essee ühest folkloorizanrist teen vanasõnadest, sest need on mind alati paelunud oma õpetliku ja paikapaneva ning ­pidava sisu poolest. Mind huvitab peale vanasõnade olemuse ka see, kust need üldse eesti keelde tulnud on, mis on nende algallikaks ning tekkepõhjuseks ning kui tihedalt on need seotud teiste zanritega. Vanasõna olemus Et vanasõna puhul on tegu millegi autoriteetsega, sellele viitab väga paljudes keeltes naturaalse (rahvapärase, mitte teadlaste poolt tarvituselevõetud) termini sisu. Matti Kuusi on raamatus «Sananlaskut ja puheenparret» esitanud kokkuvõtvalt erinevate keelte termini 'vanasõna' algtähendusi. Lisaks paljudel rahvastel tuntud väljendeile öeldud sõna või räägitud sõna v...

Muusika → Folkloori ?anrisüsteem
30 allalaadimist
thumbnail
1
pdf

Alkoholi liigtarbimine

Mis juhtub kui liiga palju alkoholi tarbida Alkoholi liigtarbimine põhjustab mitmesuguseid probleeme. Alkoholi liigtarvitamist kui haigust nimetatakse alkoholismiks. Alkoholismi iseloomustab pidev soov alkoholi tarvitada.Ravida tänapäeval alkoholismi ei osata ainult leevendada. Alkoholism võib lõppeda surmaga. Joobes olekuga kaob kontroll tarvitatud alkoholi koguse üle, mis viib mitmepäevaste isegi mitmenädalaste joominguteni. Alkoholi tarvitanud inimesel kaob kontroll oma käitumise üle. Tehakse tegusid mida ei tohiks teha, näiteks varastamine, peksmine, joobes sõiduki juhtimine. On suur võimalus sattuda politseisse. Psüühikahäire puhul hakkab haige nägema nägemusi ja võib kuulda hääli. Haige näeb, et ta viibib sõprade seltsis, need räägivad temaga ja pakuvad viina, haige võtab pitsi vastu ja joob selle ära, tundes, kuidas viin kurku kõrvetab. Tekivad luulumõtted. Raha probleemidega puutub haige varem...

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
19 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Erikool kui arenduskeskus kodune töö, koos õpilase ja õppejõu vigadeparandusega

ENSV Haridusministeeriumi haldusse kuulus seitse sanatoorset raskete tervisehäiretega laste kooli, nende seas Keila-Joa Sanatoorne Internaatkool, Kose-Lükati Sanatoorne Metsakool, Helmme Sanatoorne Internatkool, Haapsalu Sanatoorne Internaatkool, Vastselinna Eri- Internaatkool, Piusa Eri-Internaatkool. [2] Koolides oli rõhk teadmistel, mis pidid aitama hilisemas elus paremini toime tulla. (Nii võiks kõlada sisult TÕENE väide) Parem sõnastus: Koolides oli rõhke teadmiste edastamisel, mis peaksid aitama tulevases elus õpilasel paremini hakkama saada ja pöörati tähelepanu ettevalmistuseks tulevaseks iseseisvaks eluks. mitte integreerimisel ühiskonda. Väljendit ,,integreerimine ühiskonda" tõesti siis ei kasutatud. Siis räägiti ,,ettevalmistusest iseseisvaks eluks" Seega : taotlused siis ja nüüd on sisult samad!

Kategooriata → Vaatluspraktika
16 allalaadimist
thumbnail
1
pdf

2 Tšehhovi novelli "Suudlus", "Kirsiaed"

Tsehhovi novellid 1. Novelli probleemistik ja tegelaskond. 2. Iseloomusta peategelast, tema eesmärke ja nendeni jõudmist. 3. Novelli kui zanri tunnused ja kuidas need avalduvad teose sündmustikus. Novell ,,Kirsiaed" 1. Tsehhovi novell Kirsiaed on leseks jäänud mõisaomanikust Ranevskajast kellel oli nõrkus raha laristada ning ta ei suutnud enam mõisa võlga ära maksta. Kuigi teades, et rahaga on probleeme pidutsesid nad endist viisi edasi, kuni jõudis kätte aeg mil asjad kokku pakkida ja välja kolida. Tegelasteks on Ranevskaja, tütar Anja, kasutütar Varja ja Ranevskaja vend Gajev. Teisteks tegelasteks on veel kaupmees Lopahhin ning kontorikirjutaja Jepihhodov. 2. Ranevskajast oli kergeusklik ja andis kergesti laenu. Nii langes ta Pariisis olles pettuse ohvriks ja rööviti paljaks. Tulles tagasi kodumaale sai ta teada, et mõisaga on kehvad lood. Kuna tal raha ei olnud tuli mõis oksjonile p...

Kirjandus → Kirjandus
316 allalaadimist
thumbnail
5
docx

ÜRO Inimõiguste ülddeklaratsioon ja EV Põhiseadus - võrdlus

teatatakse viivitamatult talle arusaadavas keeles ja viisil vabaduse võtmise põhjus ja tema õigused. Artikkel 10. Igaühel on õigus avalikule, Sisult samad § 15 erapooletule kohtule Artikkel 11. Igal kuriteos süüdistataval EV Põhiseaduses ka: Keegi ei § 22. inimesel on õigus ole kriminaalmenetluses sellele, et teda loetakse kohustatud oma süütust süütuks kuni tema tõendama. süülisuse Kedagi ei tohi sundida kindlakstegemiseni

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
74 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Lüürika

Valm- õpetliku sisuga mõistujutt või luuletus, mille tegelasteks on peamiselt loomad, kes kujutavad inimese. Valm naeruvääristab ühiskonna ja inimeste pahesid. Koosneb kahest osast: esimene on jutt ja teine osa on moraal. Poeem- mitmeosaline lüroeepiline teos, sisult jutustus kuid vormilt luuletus. Eeposest on ta vormilt vabam ja mahult väikesem. Tegelased poeemis on erakordsed ja/või romantilised kangelased, kes elavad läbi nn. hingelise seisundi. Sonett-vaga vana luulezanr, mis tekkis Itaalias 13 saj. Ajapikku jagunes ta kolmeks: Itaalia, Prantsuse ja Inglise. Sonetis on 14 värsirida, ta jaguneb sisult kaheks: nelikutes esitatakse teema, kolmikutes on kõrvalteema või lüüriline mõtisklus. Eesti esimese soneti autor on Eisen.

Eesti keel → Eesti keel
24 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Kas õigus peab olema õiglane

Eesti Vabariigi põhiseaduse preambula ütleb ,,Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel..., mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele..." (Eesti Vabariigi põhiseadus 1992). Mõiste ,,õiglus" on sätestatud põhiseaduses, mis on Eesti riigi toimimise ja kõigi teiste seaduste õiguslik alusdokument. Kaasaaegse õigusriigi kontseptsiooni põhisisuks ongi sisult õiglane õigus, kuid on juba Vana-Rooma ajast pärit jurist Celsus ütles, et ,,Õigus on headuse ja õigluse kunst". Samas on nii sõnal ,,õigus", kui ka sõnal ,,õiglus" eksisteerivad mitmeid erinevaid tähendusi ning juristide ja tavakodanike arusaamad nendest mõistest ei pruugi kattuda. Oma essees ma üritan käsitleda õiguse ja õigluse suhet juriidilises aspektis, ehk enne peab nende kahe mõistet defineerima. Õigus on ühe konkreetse riigi poolt kehtestatud ühiskondlike

Õigus → Õiguse alused
84 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Õigusnormide sisu

ühe riikliku sunni liigi ja määra kohaldamise võimaluse mitmest. Õigusnormi hüpotees - eluliste asjaolude kirjeldus õigusnormi kehtimiseks Dispositsioon - näitab, milline peab olema inimeste käitumine, kui nad on sattunud hüpoteesis kirjeldatud olukorda. Sanktsioon - näeb ette mõjutusvahendid, mida võidakse rakendada isikute suhtes, kes ei käitu õigusnormi nõuetele vastavalt. Sotsiaalselt sisult regulatiivne - Sellised normid kirjeldavad kuidas peab õiguspärane käitumine välja nägema Keerulise abstraktse faktilise koosseisuga - Faktiline koosseis (=hüpotees) on eluline asjaolu (juriidiline fakt) kui eeldus, mille saabudes on midagi lubatud, keelatud või käsitud. Alternatiivse õigusliku tagajärjega - Õiguslik tagajärg (=sanksioon) on lubamine, keeld või käsk ise. Juriidiliselt sisult nõudeõigust sisaldav - (relatiivseteks subjektiivseteks õigusteks e

Õigus → Õiguse entsüklopeedia
848 allalaadimist
thumbnail
9
pdf

Põhikooli ühiskonnaõpetuse lõpueksami hindamisjuhend 2009

Põhikooli ühiskonnaõpetuse lõpueksami hindamisjuhend 2009 Hindamisest · Tuleb jälgida, et eksamitöö tiitellehele on märgitud kõik küsitud andmed. · Hindamisjuhendis ei ole võimalik ära tuua kõiki õigeid vastuseid, sest sageli nõutakse õpilaselt oma seisukoha esitamist. Kõik sisult õiged vastused tuleb lugeda õigeks. Õpilase seisukoht, põhjendused ja näited peavad omavahel kooskõlas olema. Hindamise lihtsustamiseks on avatud küsimuste puhul juhendis esitatud pigem näide õpilaste võimalikest vastustest. · Hinnatakse täispunktides. · Punktide andmiseks ettenähtud kastid tuleb täita. Kui õpilane vastab valesti, tuleb kasti kirjutada null (0) ja vastamata jätmisel kriips (­).

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
20 allalaadimist
thumbnail
13
docx

ÕIGUSE ENTSÜKLOPEEDIA

sanktsioon). a) Hasartmänguseadus (HasMS § 9 lg 1) - Õnnemängu, toto või osavusmängu korraldamise õigus on usaldusväärsel juriidilisel isikul, kes vastab käesoleva seaduse nõuetele ning kellel on hasartmängu korraldamise tegevusluba ja hasartmängu korraldamise korraldusluba. Loterii korraldamise õigus on käesoleva seaduse nõuetele vastaval usaldusväärsel isikul, kellele on väljastatud loterii korraldamise korraldusluba. See on sotsiaalselt sisult regulatiivne norm, millel on keerulne hüpotees ning keeruline dispositsioon. b) Rahvahääletuse seadus (RaHS § 18 lg 2 p 1) - Maakonna valimiskomisjonil on õigus peatada jaoskonnakomisjoni liikme volitused, kui ta on rikkunud käesolevat seadust, Vabariigi Valimiskomisjoni määrust või kõrgemalseisva valimiskomisjoni juhist. See on sotsiaaselt sisult regulatiivne norm, millel on lihtne hüpotees ning alternatiivne dispositsioon.

Õigus → Õiguse entsüklopeedia
75 allalaadimist
thumbnail
1
rtf

Pakkumus

Märkus: Pakkumus on lepingu sõlmimise ettepanek. Kõnekeelsed väljendid "pakkumine" ja "ofert" on oma sisult samad, kuid võlaõigusseadus (VÕS) nimetab lepingu sõlmimise ettepanekut pakkumuseks. Pakkumuse teinud isikut nimetatakse oferendiks. Pakkumus peab olema oma sisult piisavalt määratletud ning määratud peab olema ka isik, kellele ettepanek tehakse. See tingimus on omane eelkõige pakkumusele, mis tehakse kaubanduslepingu sõlmimiseks. Pakkumuses peab väljenduma ka esitaja tahe olla edaspidi pakkumuse põhjal sõlmitava lepinguga õiguslikult seotud. Olenemata kas kasutatakse sõna pakkumine või müügipakkumine on sisuliselt tegemist VÕS-i § 16 lõike 1 järgse dokumendiga. Teoorias on

Õigus → Õigus
9 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Arvestus: Eesti õigekeelsus ja väljendusõpetus

Juristide slängi grammatiline alus tuleneb igapäevakeele üldistest joontest. 3. Milline keelevariant on oma olemuselt ametnike formaalne erikeel? Normitud kirjakeel. 4. Selgitage sõnapesa lahutama, lahutus, lahutamine, lahutatud näitel, mis on juriidilise tõlgenduse juures oluline. Kui üks neist juba seaduses on defineeritud, siis peavad ka teised oleme seda käänates- pöörates, mingil muul moel muutes, sisult samad. Kõige otsesem juriidiline seos on antud punktis olevatel sõnadel näiteks perekonnaseaduses paragrahvidega, mis käsitlevad abielu lõppemise korda. 5. Milline allikas esitab kõige täpsemalt a) mitmesugust õigekeelsusinfot (nt eesti kiri, käänamine-pööramine, õigehääldus, kasutus- soovitus või -keeld) ja stiilimärgendeid koos? - Eesti keele käsiraamat b) eesti omasõnade tähendust ja kasutusümbrusi? - Õigekeelsussõnastik.

Filoloogia → Filoloogia
118 allalaadimist
thumbnail
3
rtf

Sisu- ja Vorminõuded

Sisu on nähtuste kõigi elementide ja funktsioonide süsteem; vorm on sisu väline avaldus ja struktuur. Sisu on vormi suhtes määravam ja ühtaegu temast muutlikum. Vorm on püsivam ja muutub hiljem kui sisu. 1 Kuna vorm on suhteliselt iseseisev, võib ta sisu arengut takistada või soodustada. Kumb on esmatähtis, kas sisu või vorm? Kui lause on vormilt õige, aga sisult vale, siis kuidas suhtuda lausesse tervikuna? Kas õige vorm annulleerib mõttetu sisu ja lause on õige? Või muudab jabur sisu mõttetuks ka korrektse vormi ning lause on pigem vale? Vastus sõltub paljuski sellest, kas pidada keeles esmatähtsaks vormi või sisu. Kas vorm on sisu või sisu vormi teenistuses? Mina asetaksin sisu kindlasti esiplaanile, kuigi keeleline sisu vajab alati ka keelelist vormi. Keelelise sisu ja vormi selgus on eriti olulised õiguskeeles ja õigusaktide koostamisel

Õigus → Õigus
36 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Kokku- ja lahkukirjutamine

(*) Kokku kirjutatakse siis, kui tekib teine tähendus (vanaema, külmhoone, pühapäev, kuriloom, paljaspea, vanemseersant). KOHANIMED Reegel #1: ! Kaksiknimed ühendatakse sidekriipsuga (Väike-Maarja, Kohtla-Järve, Lõuna-Eesti)(erandeid on kaks: Suurbritannia ja Valgevene). Reegel #2: ! Kui põhisõna on maa, siis kirjutatakse eelnevasõnaga kokku (Eestimaa, Valgamaa, Tartumaa, Gröönimaa, Läänemaa, Saksamaa). NB! Kui sõna maa ees olev nimi on sisult mitmuslik, siis kirjutatakse maa(d) lahku (Skandinaavia maad, Läänemere maad, Balkani maad). Reegel #3: ! Tänavate, väljakute, turgude, teede ja puiesteede nimed kirjutatakse lahku (Viru tänav, Uus turg, Kadaka tee, Sõpruse puiestee). (*) Kui nime täiend osa on omadussõna, siis tuleb jälgida, kas see käändub või mitte (Käändub: Musta mere ääres, Valgel merel)(Ei käändu: Mustjõe ääres, Valgejõel, Punaojast).

Eesti keel → Eesti keel
55 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Muusikaretsensioon - Georges Bizeti ooper Carmen

Olles looduslapselikult vaba eelarvamustest, ei tunnista ta armastuses silmakirjalikkust. Lakanud armastamast Jose´d, kingib ta oma südame härjavõitlejale Escamillole. Jose, kes ei suuda leppida mõttega, et on Carmeni kaotanud, püüab viimast surma ähvardusel enda juurde tagasi pöörduma. Carmen keeldub ning Jose tapab ta. Minule meeldis see ooper väga, kuna on huvitav vaadata, mis toimub suurel laval ja kuidas seal kõik korraldatud on. Carmen ise on sisult väga huvitav ja kaasakiskuv, ning samuti nõutakse lauljatelt väga palju.Ühel hetkel peavad nad suutma laulda suurepäraseid aariajaid ning mõne hetke pärast peavad nad juba laua peal jalga keerutama. Lauljad, kes esitasid Metropolitan Opera vahendusel ooperit, suutsid siiski edasi anda laulu ilu ja palju positiivseid emotsioone.Lauljad on väga profesionaalsed ja nende hääl kõlab lausa ingelikult. Kõige enam meeldis mulle peaosalise(Elina Garanca) hääle tämber. Ta suutis

Muusika → Muusika
24 allalaadimist
thumbnail
8
pdf

Uudise alused: Sissejuhatus ja pehmed uudised

Nali – saab kasutada siis kui ülejäänud lugu on ka humoorikas. Ei tohi luua vale meeleolu. Huviloo tegemine – lühike, maksimaalselt 2 lõiku, et saada tuum vara teada ja tähelepanu püsiks. Selge, lihtne, konkreetne, piisavalt detailne. Näidata, miks on see inimene või teema huvitav. Tuumlõik – annab uudise keskse fakti. Peab alati olemas olema, et aru saada, mis on loo tuum. Tuumlõik peab olema teine lõik, hiljemalt kolmas. Selle peab siduma nii sisult kui keeleliselt siduma huvilooga. Juhtlõik või sissejuhatus? – mida tähtsam uudis, seda enam peaks valima juhtlõigu. Mida kõvem teema, seda enam peaks valima juhtlõigu. Sissejuhatust kasutada pikkades lugudes, mis on lehekülje kesksed lood. Sissejuhatust kasutada jätkulugudes, mis kirjeldavad juba uudisena esinenud sündmuste arenguid. PEHMED UUDISED (LK 149-160) Pehme uudise uudisväärtused Kõvad uudised on sündmuse mõju lugejate elule. Keskseks on sündmused ja vähem inimesed

Muu → Uudise alused
8 allalaadimist
thumbnail
1
odt

Mõisted, isikud, küsimused - 7.klass

1555. aastal sõlmitud usurahu tähendas mõlemale leerile võrdsete õiguste tagamist. Luterlased ­ protestandid, kes lähtuvad Martin Lutheri õpetusest. Kalvinistid ­ protestandid, kes lähtuvad Jean Calvini õpetusest. Hugenotid ­ kalvinistliku kiriku pooldajad Prantsusmaal. Puritaanid ­ kalvinistliku kiriku pooldajad Inglismaal. Prsbüterlased ­ kalvinistliku kiriku pooldajad Sotimaal. Anglikaani kirik ­ reformatsiooni käigus rajatud kuningale alluv Inglise kirik, õpetus sisult oli sisult protestantlik; kirikukorraldus Inglismaal. Dogma ­ lause, tunnistatakse vääramatu tõena Jesuiit ­ katoliikliku vaimuliku ordu Jeesuse Ühingu e jesuiitide ordu liige Vastureformatsioon ­ usuline ja poliitiline liikumine, mille paavstid algatasid katoliku kiriku sisemiseks muutmiseks ja protestantismile kaotatud alade tagasivõitmiseks. Inkvisitsioon - Trento kirikukogu ­ muudatused läbi teinud kirikukogu. Üritati lepitada reformitud ja katoliku kirikut.

Ajalugu → Ajalugu
29 allalaadimist
thumbnail
5
docx

Statistika eksamiküsimused

muutumise korral (õige) Seoste analüüsil korrelatsioonikordaja peab olema alati vahemikus -1 kuni +1 Korrelatsioonikordaja absoluutväärtused!! paiknevad alati vahemikus 0 kuni 1 regressioonifunktsiooni on võimalik leida aegridade andmetel Kvalitatiivse (väärtus, mida ei saa arvuna avaldada) tunnuse puhul: on võimalik metodoloogiliste vigade tekkimine Esindusviga on oma sisult vahe ühe juhuslikult moodustatud valimi keskmise taseme ja üldkogumi keskväärtuste vahel (õige) Väljavõtukogumi ja üldkogumi struktuurid erinevuse tulemusel tekkinud ebatäpsus Standardhälve paikneb alati vahemikus 0 ... lõpmatus (kui on alternatiivne tunnus, siis saab olla kuni 0,5 ­ see on triki küsimus, kui panid õige, siis on õige Aegridade tasandamisel valitakse trendijoon võimalikult suure determinatsioonikordaja põhjal (õige)

Matemaatika → Algebra I
46 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Mõisted kirjanduses

kokkukõla korral irdriimidest (lint : kink). Riimi, mille vähemalt üks osis on mitmesõnaline, nimetatakse liitriimiks ( joosta: soost ta). Kõnekujund- sõna või väljendi kasutamine ülekantud tähenduses. Kasutatavamad kõnekujundid on epiteet, võrdlus, metafoor, isikustamine, sümbol, retooriline küsimus. Epiteet- kaunistav, täiendav lisandsõna põhisõna ees. Metafoor- tähenduse ülekanne sarnasuse alusel. Sisult on see peidetud võrdlus, milles võrreldav nähtus on asendatud kujutluspildiga. Taotletakse kujutatava täpset, elamuslikku ja ilmekat edasiandmist. Isikustamine- metafoori erikuju, mis põhineb elusolendi tunnuste ülekandmisel elutule. Kasutatakse loodusnähtuste, aga ka esemete ja nähtuste hingestamiseks ja lugejale lähendamiseks. Võrdlus- nähtuste kõrvutamine sarnasuse alusel. Seejuures võrreldakse vähem tuntud nähtust temaga sarnase tuntud nähtusega

Kirjandus → Kirjandus
84 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Loogika

1 LOGOS ­ sõna, seadus, loogika. Loogika on õpetus õigest mõtlemisest, õige mõtlemise reeglitest. Rajajaks Aristoteles (384- 322) Metakeele alusel saame analüüsida elavat keelt. Ka loogikas on oma metakeel. Sellega kirjeldatakse õiget mõtlemist. Loogika 4 traditsioonilist osa: 1. Õige mõtlemise seadus- samasuse, vasturääkivusi välistav, välistatud kolmanda ja küllaldase aluse seadus. 2. Mõtlemise üldvormid: 1) mõiste, 2) otsustus, 3) järeldus. 3. Mõtete seostamise vormid arutluses: 1) induktsioon, 2) deduktsioon, 3) analoogia. 4. Tõestus ja ümberlükkamine. Loogikad: 1. Formaalne loogika ­ Pöörab tähelepanu lausete vormile, mitte sisule. Peamine tähelepanu mõiste õpetusele. 2. Kvalentne loogika ­ kas otsus on tõene või väär. Otsus on absoluutne. 3. Dialektiline loogika ­ eitav loogika. Otsus ei ole absoluutne. Ka...

Õigus → Õigus
23 allalaadimist
thumbnail
10
docx

Juugend, Fovism(ekspressionism), Kubism ja Futurism

Arhitektuur -uute tööstuslike materjalide kasutam. -raudbetoon ja klaas võimaldasid uusi ruumilahendusi ja hiiglaslike akende sillutamist -huvi ornamentika vastu kadus -ilu aluseks on vormi tulenemine funktsioonist ja materjalide omadustest Kujutav kunst -looduse jäljendamise allutamine dekoratiivse terviku loomisele -pildid ja kujud pidid seostuma sisekujundusega ega tohtinud olla ruumilised -figuurid muutusid siluettideks -ebatavalised värvid 5. Milline oli looming sisult, milline vormilt? Sisult kaasaeg, mitte sümbolistlik Süntetism - puhaste värvidega kohad tumedate kontuuriga. Fovism 1905-1907, Impressionism 1933/34 1. Fovistide nimetus? Metsikud, laikudena maalides, metsikult 2. Mida pidasid fovistid kunstis oluliseks? Väljendad kunstniku meeleolu, mis tekkinud motiivi vaatamisel. Üksik asjad polnud olulised Värvid polnud loodusest 3. Nimeta tähtsamad kunstnikud ja too näiteid Henri Matisse - "Tants", "Vestlus" 4. Kuidas nimetati SAKSA fovismi

Kultuur-Kunst → Kunstiajalugu
10 allalaadimist
thumbnail
16
docx

Statistika eksamiküsimused

väiksem – VALE, suurem Väljavõtukogumi suurus ei tohi sõltuda:  üldkogumi suurusest (mida suurem üldkogum, seda suurem valim)  üldkogumi keskmisest väärtusest – ÕIGE  usaldatavusest (mida suurem usaldatavus, seda suurem valim)  soovitud täpsusest (mida täpsemat tulemust tahan, seda suurem peab olema valim)  väärtuste varieeruvusest üldkogumis (mida suurem dispersioon, seda suurem on valim) Keskmine esindusviga on oma sisult:  vale keskmise valiku tulemusel tekkinud arvutusviga - esindusviga ei ole arvutusviga, valim esindab üldkogumit  kõikide võimalike esindusvigade harmooniline keskmine - õige on ruutkeskmine!!!  vahe ühe juhuslikult moodustatud valimi keskmise taseme ja üldkogumi keskväärtuse - küsitakse keskmist esindusviga, siin on ühe juhuslikult moodustatud valim...ei saa olla keskmine; siis on lihtsalt esindusviga

Matemaatika → Statistika
112 allalaadimist
thumbnail
2
doc

"Öö koos unenägudega"

usuvad. See, mida unes näeme, võib olla tingitud ka mingist ärritusest, mis mõjub magajale. Näiteks kuulus prantsuse unenägude uurija Maury nägi unes (u.1840a.), kuidas ta hukkamisele määrati. Mees tundis isegi oma pea lahutamist kehast. Pärast ärkamist ta märkas, kuklal voodi-eesriide keppi ning arvatavasti oli selle võtnud lähtepunktiks oma unenäole, millest arenes hulk sündmusi (Internet: www.hot.ee/allen/dreams.htm ). Tihti on unenägu oma sisult täiesti absurdne, kuid see ei paista meile sugugi silma. Sageli teatavad asjad, mis on väga kahtlased, tunduvad unes äärmiselt vaimukad, vahel isegi tunneme uhkust ja naerame nende üle. Mõnikord saame aru, et unenäo sisu ei ole täiesti korras ja kohe muutubki see vastavalt. Näiteks kui autojuht sõidab autoga ja märkab, et tal puudub rool, siis kohe järsku on see olemas. Tundub nagu see oleks justkui oma maailma loomine, endi reeglite järgi

Psühholoogia → Psühholoogia
69 allalaadimist
thumbnail
15
pptx

Richard Johannes Roht

Maetud Metsakalmistule Haridus Kooliteed alustas Roht kohalikus Karaski külakoolis Õppekavas domineerisid katekismus, kirikulaulud ja piiblilood Edasi õppis noormees Kanepi kihelkonnakoolis ja Võru linnakoolis; viimases luges ta usinasti ka ilukirjanduslikke teoseid. Lõpetanud Võru linnakooli astus ta 1906. aasta talvel H.Treffneri eragümnaasiumi, mille pidi aga majanduslike raskuste tõttu pooleli jätma. Töö Tartus alustas Roht suletööd, kirjutades mitmetele ajalehtedele sisult väheütlevaid jutukes Aastal 1930 asus kirjanik Tallinna. Sattunud suurtesse võlgadesse, kirjutas ta kergemeelselt paljudele vekslitele võltsitud allkirju. Eesti vabastamise järel jätkas Roht intensiivselt kirjutamist, avaldades jutustusi, lasteraamatuid ja romaani "Kaks perekonda". Tegevus Tartus alustas Roht suletööd, kirjutades mitmetele ajalehtedele sisult väheütlevaid jutukesi. 1912-1914 ilmusid Rohu esimesed novellikogud. Esimese maailmasõja algul Roht mobiliseeriti.

Kirjandus → Kirjandus
6 allalaadimist
thumbnail
1
doc

G. Bizet "Carmen"

Esietendusel vilistati ooper välja ja kriitikud andsid sellele ühise hävitava hinnangu. Kolme kuu pärast Bizet suri. Samas ülistasid ooperit sellised muusikamaailma korüfeed nagu Saint- Saëns, Tsaikovski ja Debussy, kes mõistsid teose suurust. Nende suurte heliloojate vaated osutusid prohvetlikeks - lõpuks muutis publik Carmeni üheks ajaloo populaarsemaks ooperiks. Sisu Olles mõjutatud Giuseppe Verdi loomingust, kirjutas Bizet Carmeni pearolli metsosopranile. Sisult on Carmen väga traagiline. Ooperilaval on inimesed otse rahva hulgast - vabrikust, külast, mustlaslaagrist, salakaubavedajate keskelt, härjavõitluse areenilt. Tegevuskohaks on Hispaania. Sellel värvikal taustal hargneb mustlasneiu Carmeni ja talupoisist seersandi Jose armastuse lugu. Carmen on ilus, temperamentne ja veidi isekas tütarlaps. Olles looduslapselikult vaba eelarvamustest, ei tunnista ta armastuses silmakirjalikkust. Lakanud armastamast Jose´d, kingib ta oma südame

Muusika → Muusika
59 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Tööleht brändi kohta.

5. Mille järgi on Hispaania tippbrändi nimetatud ? 2. Täida lüngad. ...... tippkvaliteet on eeskujuks paljudele praegustele ja tulevastele konjakitootjatele. ....... kujutab endast erinevas küpsusastmes oleva baaspiiritusega vaatide süsteemi, mille täitmine ja tühjendamine toimub ....... . See osa vanimast ......... , mis läheb villimisele, asendatakse sama koguse .......... vanuselt järgmisest vaadist jne kuni ahela kõige viimase ehk sisult noorima vaadini, millele lisatakse vastavas koguses värsket ............... . Brändid, eriti ........, ei sobi kiirustava elulaadiga. See aristokraatlik jook väärib nautimist kõigi meeltega ja mitmel erineval moel ­ puhtalt, ...... , pikendatult, tee või ......, .......... Kõrvale jne. 3. Brandy de Jerez 'i tähistuses näitab vanust sõnaline märge, mis nimetus on järgmiseid aastaid laagerdunud Brandy de Jerez 'il. 1­2 a laagerdunud lihtsaim ............. 3­5 a laagerdunud .........

Majandus → Klienditeenindus
4 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Liszt ja Chopin (võrdlev mõistekaart)

looming: viisikäände pea rõhk sümfoonilisel ja klaverimuusikal tundlik ja nõtke, erakordselt nüansirikas ja täis programmilise muusika pooldaja ja arendaja kaunistusi lõi sümfoonilise poeemi (kirjutas neid 13 nt looming: ,,Ungari" ,,Prelüüdid" ) peamiselt klaveriteosed uuendas sonaaditsüklit klaverimuusika rikas nii sisult kui ka zanritelt LOONUD: eelistatud zanrid : kogumikke (19 Ungari rapsoodiat prelüüd ,,Transtsendenaalsed etüdid", ,,Rännuaastad", nokturn ,,Poeetilised ja religioossed harmooniad" 400 etüüd (nt ,,c-moll") klaveritranskriptsiooni) ballaad 13 sümfoonilist poeemi ja tantsurütmil põhinevad : 2 sümfooniat masurka

Muusika → Muusika
68 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Arengupsuholoogia eksam vene keeles

. , : , , . 2 - . 4 - , 6 , , , .. 3-4 - , - 7 : , , , , üleminek tahtmatult tahtlikule materjali meeldejätmisele ja reprodutseerimisele toimub vanuses 4-5a arenguülesanne 3-6 a Eeloperatsioonalne mõtlemine füüsiline areng väikelapsel Kiire kehaline areng egotsentriline kõne Väline vormilt ja sisene sisult Motoorset arengut väikelapseeas iseloomustab Silma ja käe koostöö täiustub, mis paneb aluse kirjutamisoskusele füüsiline areng kesk. Lapseeas toimub (kellel kiiremini) Tüdrukutel poistest kiiremini sõnal-loogilise mõttelaadi domineerimine piltlikult-näitliku ja näitlikult-tõhusale on iseloomulik lastele kes on Formaalsete operatsioonide staadiumis Eriksoni teooria + miline staadium 4-5 a Initsiatiiv v. süütunne lapseliku otsekohesuse kaudu ilmneb Laste teeseldud käitumine 7

Psühholoogia → Psühholoogia
15 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Kimbuke sinililli - Andres Ehin

Kimbuke sinilolli Andres Ehin 1972 Andres Ehin on tuntud Eesti luuletaja, kes on elu jooksul avaldanud mitmeid luulekogusid, esseesid ja proosatekste. Andres Ehin on tuntud oma teoreetiliste sõnavõttude kaudu ning kirjutab luuletusi kergemeelselt, valides oma sõnadeks need, mis parajasti pähe tulevad. Ehinit kui sürrealisti, siis kindlasti mitte ranges mõttes, pigem on ta sürrealist sisult ja vormilt, kui meetodilt. Ehini luule on küll vaimu vabalt voolamise tulemus, kuid see on viimistletud, töödeldud ning tema luuletused on ikkagi hoolikalt kokku pandud. Ehini keelekasutus käsitletud luulekogudes on tavapärane, kuid ilma ebatavalist sõnavara kasutamata loob ta vägagi ebatavalisi hetki. Tema luule on kujundikeskne. Andres Ehin Kimbuke sinililli luuletust peab mitu korda lugema enne, kui aru saad, mis mõtet on üritanud autor lugejale edasi anda

Kirjandus → Kirjandus
5 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Ado Reinvald

Kuid 1894. aastal läks talu pankrotti ja see müüdi oksjonil, Reinvald rändas ringi, kuni ostis maja Elvas, Kulbilohu külas, kus tegeles peamiselt kalendrite koostamisega. Elu lõpuaastail jäi ta sellest ilma, elatus läbi häda kirjatööst. Reinvaldi luuleloomingu kandvaks hoovuseks on patriotism, paljud ta luuletustest on pühendatud ärkamisaja tegelastele. Kirgliku kirikuvastasena ülistas ta mõistust ja mõtiskles moraali üle. Reinvaldi värsilooming on suuresti nii sisult kui vormilt lähedane riimilisele rahvalaulule. Reinvaldi esimene luuletus avaldati 1868.aastal J. V. Jannseni ajalehes " Perno Posimees", 1871.aastal ilmus Reinvaldi esimene luulekogu "Viljandi laulik", mille II osa järgnes mõne aasta pärast (1875). Hiljem anti välja ka luulekogu III (1877) ja IV osa ( 1889) Koos vennaga avaldas Reinvald kogu "Nalja ­ kannel ehk Laulurahe baltlase lilliaias " I­II (1881­1883 ) . 1904 ilmus valikkogu "Ado Reinvaldi laulud ". Reinvaldilt on ilmunud

Kirjandus → Kirjandus
3 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Heinrich Heide

Heinrich Heide (1797-1856) Juudi päritolu Saksamaa luuletaja, publitsist, ajakirjanik Üks 19. sajandi tähtsamaid saksakeelseid kirjanikke Üks tõlgitumaid saksakeelseid autoreid Loomingut raske paigutada kindla kirjandusvoolu alla, sest oli iseseisev ning vormilt kui ka sisult suure ulatusega Lähtub romantismist, aga ületab hiljem selle tooni ja temaatika ehk nn romantismi viimane luuletaja ja selle ületaja Loomingus väljendub ka valgustuskirjanduse, Weimari klassikute, realismi ja sümbolismi elemente Teoste sisu/mõte eneseirooniline, lähtuvad rahvaluulest Muutis argikeele lüürikas kasutatavaks Tõstis följetoni (lühivorm, milles naeruvääristatakse mingit nähtust

Kirjandus → Kirjandus
4 allalaadimist
thumbnail
6
pdf

Ühiskonna riigieksam 2008

kiusamise tagajärjed, sallivuse tähtsus x Hindamisjuhendis pole võimalik ära tuua kõiki õigeid vastuseid, sest sageli nõutakse õpilaselt oma seisukoha esitamist. Kõik sisult õiged vastused tuleb lugeda õigeks. Õpilase Diskrimineerimine on inimese õiguste piiramine, inimese sättimine teistest ebasoodsamasse seisukoht, põhjendused ja näited peavad omavahel kooskõlas olema. Hindamise olukorda (PS § 12). Kiusamise eesmärk koolis on panna keegi teistest halvemasse olukorda, teha lihtsustamiseks on avatud küsimuste puhul juhendis esitatud pigem näide õpilaste tema elu võimalikult ebameeldivaks

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
743 allalaadimist
thumbnail
17
odt

Õiguse entsüklopeedia - soolise võrdõiguslikkuse seadusest

kes ei käitu õigusnormi nõuetele vastavalt. Sellised normid näevad ette riikliku sunni liigi ja määra toimepandud õigusrikkumise eest.16 1) Soolise võrdõiguslikkuse seadus § 8 ,,Keelatud on töö- ja koolituspakkumised, mis on suunatud üksnes ühest soost isikutele, kui selleks ei ole käesoleva seaduse § 5 lõike 2 punktides 4 ja 5 nimetatud põhjusi." · Õigusnorm on sotsiaalselt sisult regulatiivne ehk sisaldab hüpoteesi, mis on allajoonitud musta joonega, ning dispositsiooni. · Õigusnormi hüpotees on keeruline. · Õigusnormi dispositsioon on lihtne. · Õigusnorm on viitelise esitusviisiga. 15 R. Narits. Õiguse entsüklopeedia. Tallinn, 2002, lk 104. 16 R. Narits. Õiguse entsüklopeedia. Tallinn, 2002, lk 105.

Õigus → Õiguse entsüklopeedia
118 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Eesti filharmoonia kammerkoor

Praegune EFK dirigent on 27-aastane Risto Joost, kes on ka laulja. Ta on mõlemat ala õppinud Eesti Muusikaakadeemias ning Viini Kaunite Kunstide ja Muusika Ülikoolis. 18- aastaselt asutas Risto Kammerkoori Voces Musicales. Nüüdseks on ta juhatanud kõiki olulisemaid Eesti koore ja orkestreid. Lisaks dirigeerimisele esineb Risto ka lauljana. Ta on kaks aastat laulnud EFK-s. Vabariigi aastapäeva puhul mängitud kontsert oli sisult väga huvitav ja mitmekülgne. Koori sissetulek oli juba väga erakordne ja meeldejääv. Solistid, viimne kui üks, esitasid oma osasid väga hästi ja kõlavalt. Dirigent Risto Joost on ise selle kõlava kava kohta õelnud, et see on nagu kirev kokteil parimast, mis eesti koorirepertuaaris leidub. Läbivaks teoste niidiks oli Veljo Tormise looming. Minule jäi väga hea mulje Eesti Filharmoonia Kammerkoorist, kuna ma kuulsin seda esmakordselt

Muusika → Muusika
8 allalaadimist
thumbnail
2
docx

A Clockwork Orange kokkuvõte/arvustus

Kellavärgiga apelsinid – ehk legaalne vägivald Kevin Harjo Anthony Burgess „Kellavärgiga apelsin“ Ilmunud orginaalis 1962, tõlgitud 2001 176 lehekülge Tõlkinud Udo Uibo Anthony Burgess’i kuulsaim raamat „Kellavärgiga apelsin“ on sisult väga huvitav raamat. Sellega lihtsalt on nii, et kas sulle meeldib, või ei meeldi üldse. Esmalt puutusin teosega kokku mõned aastad tagasi, kui juhtusin vaatama raamatu põhjal tehtud filmi. Filmi režissööriks on Stanley Kubrick, kes on nii mõnegi suurepärase filmiga hakkama saanud. Vaadates filmi, tuli mulle peale kõhedus. Ei saanudki kohe aru, kas see oli sellest et see film on geniaalne või hoopis ebameeldiv. Sellest hetkest alates teadsin, et tuleb ette võtta ka raamat

Kirjandus → Kirjandus
9 allalaadimist
thumbnail
9
pptx

KULTUURIELU PÕHIJOONED

KULTUURIELU PÕHIJOONED Sissejuhatus Eestikultuurielu peale II Maailmasõda jagunes kaheks: välis- ja kodueesti kultuuriks Eestikultuuril Eesti NSV-s tuli vastu seista venestamissurvele ja loomevabaduse piiramisele Nõukogude reziim lubas mõningaid kultuurikontakte ja kodueesti ja väliseesti vahel Nõukogude kultuuripoliitika olemus Kultuuripoliitika peamine eesmärk oli ,,sisult sotsialistliku ja vormilt rahvusliku" kultuuri juurutamine Infosulg Sundorienteeritus vene kultuurile Propaganda Haritlaskonna uus põlvkond Nõukogude võimu kartuses põgenesid haritlased Läände Paguluses loodud vaimupärand eelkõige kirjanduses kuulub meie kultuurilukku Kodumaale jäänud iseseisvusaegne haritlaskond langes ideoloogilise terrori ohvriks Osaline enesetaastumine Kultuuritarbimine ja massiteave Sõda ja sellel järgnenud vaimse surutise aastad rängaks löögiks eelkõige kõrgkultuurile Isetegevusharrastus Professionaaln...

Kultuur-Kunst → Kultuur
3 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Kontrolltööks kordamine: I maailmasõda

üheltpoolt Inglismaa ja teiselt poolt Saksamaa ning Austri-Ungari. I MS tuntakse ka positsiooni- ehk kaeviku sõjana. Sõjas kasutati esmakordselt tanke, gaasi ja automaatrelvi. Sõda lõppes 11 nov 1918, kui saksamaa alistus ja nõustus compiegnei vaherahuga. See valmistas ette 1919 allakirjutatud versailles'i. I MS tulemusena lagunes neli impeeriumi: Austria-Ungari, venemaa, saksamaa ja türgi. Sõjas hukkus u 10 miljonit sõdurit. 2. Nimeta vähemalt kolm sisult erinevat Esimese maailmasõja põhjust: 1) sarajevo atentaat Franz ferdinanile. 2) taheti ülemvõimu euroopas ja maailmas, samuti balkanil 3) alahinnati ohtu, ei usutud suure sõja võimalikkusesse. 4) suurriikide soov kindlustada oma positsioone maailmas. 5) saksamaa eriline agressiivsus, kes soovis leida kohta endale ,,kohta päikese all" 3. Kuidas puudutas sõda tsiviilisikuid? Too vähemalt kolm sisult erinevat näidet, selgita neid: 1)

Ajalugu → Ajalugu
45 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Kommunistlikud riigid

keerulistel aegadel mil kehtestati NSV võimu *Käbin-(1950-1978) laveeris, oskas asja ajada, säilitada Moskva käske ja Eesti huve *Vaino-(1978-1988) äärmuslik valitseja käsumajandus- tehti nii nagu riik ütles küüditamine-1949-eestlaste vastupanu suruti maha metsavendluse nõrgestamine 1940-1950 aktiivne metsavendlus 1960-dissidentlus e. teisitimõtlemine 1970- avalikud vastuhakud Nõukogude kultuuripoliitika eesmärk: sisult sotsialistliku ja vormilt rahvusliku kultuuri juurutamise ühiskonnas Eesti kultuurielu jagunes kaheks välis- ja kodueesti kultuuriks EKP III pleeniumi tagajärjel olid paljud haritlased sunnitud oma loomingu ümber hindama ja taluma repressioone Laulupidude tähtsus- need olid eestlaste poolt tehtud massi- üritused, eestlaste isetegevus maakultuuri hääbumine- linnastumine tekkis kohustuslik 8-klassi haridus kirik-riigistati, määrati kogutustele maksud

Ajalugu → Ajalugu
75 allalaadimist
thumbnail
9
ppt

Nibelungide laul ( slaidid )

Pärast selgub, et Brünhildi mehe Guntheri asemel on temalt neitsilikuse võtnud "ori" Siegfried. See on naise jaoks talumatu solvang ja ta laseb Guntheri vasallil Tronje Hagenil Siegfriedi tappa. Tronje Hagenist saab eepose teine peakangelane, vastandudes negatiivsena Siegfriedi ideaalile. Nibelungide sõrmus ­ Richard Wagneri ooperitetraloogia, mis põhineb saksa ja skandinaavia teostel, müütidel ja legendidel moodustades sisult seostuva terviku. Nibelungide aare ­ arvatavasti Reini jõe põhjas olev nibelungide peidetud aare.

Kirjandus → Kirjandus
45 allalaadimist
thumbnail
12
odp

George Bizet

pianist, kelle oskusi on kiitnud isegi Ferenc Liszt. Kuulnud, kuidas Bizet esitas ilma igasuguse ettevalmistuseta keerulise teose ega teinud seejuures ühtki viga, ütles Liszt, et peab Bizet'd üheks Euroopa kolmest parimast pianistist. George Bizet ”Carmen” Bizet' tuntuim teos on 1875. aastal valminud ooper "Carmen" Olles mõjutatud Giuseppe Verdi loomingust, kirjutas Bizet "Carmeni" pearolli metsosopranile. Sisult on "Carmen" väga traagiline. Ooperilaval on inimesed otse rahva hulgast – vabrikust, külast, mustlaslaagrist, salakaubavedajate keskelt, härjavõitluse areenilt. Tegevuskoht on Hispaanias.Sellel värvikal taustal hargneb mustlasneiu Carmeni ja talupoisist seersandi Jose armastuse lugu. George Bizet “Carmen” . Carmen on ilus, temperamentne ja veidi isekas tütarlaps. Olles

Muusika → Muusika
12 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Eesti Nõukogude okupatsiooni all 1944-1991

* Missugused olid Nõukogude kultuuripoliitika saavutused? Kas rahvuskultuur säilis või mitte? Too näiteid. *Kuidas toimus venestamine? *Millise hinnangu annad kultuurielu arengule Eestis nõukogude võimu ajal? _____________________ kogu Eesti NSV aja valitses ideoloogiline surve, kord teravam, kord pehmem. Eriti karm oli olukord Stalini ajal. 1960. aastatel, sula-ajal, olid vabamad olud ("kuldsed kuuekümnendad"). valitses loosung "kultuur peab olema sisult sotsialistlik, vormilt rahvuslik" Eesti Vabariigi aegset kultuuri halvustati, hävitatati, valitses infosulg Lääne suunal, vene ja nõukogude kultuuri ülistati (alates 1954. aastast KGB), kelle üks oluline ülesanne oli pidevalt ühiskonda jälgida ja kontrollida, et juba eos tasalülitada kõikvõimalikud ,,nõukogudevastased" kavatsused ja ettevõtmised. Rakendati sellised abinõud,et hävitada Eestis nõukogude võimu aktiivsed ja potentsiaalsed

Ajalugu → Ajalugu
8 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Riistvõimlemine referaat

Riistvõimlemine Karl Mändla 10.e Võimlemise ülesanne kehalises kasvatuses on arendada jõudu, painduvust, tasakaalu, koordinatsiooni, osavust, kujundada rühti ja liikumisvilumust ning aktiviseerida mõtlemist. Enamik võimlemisharjutusi on sisult rakenduslikud, nende abil omandatud võimeid ja oskusi vajame ka igapäevaelus. Sportvõimlemine ehk riistvõimlemine on ala, mis koosneb riist - ja vabaharjutustest. Riistvõimlemises sooritatakse peale vabaharjutuse ka harjutusi hobusel, rööbaspuudel, kangil, rõngastel ja poomil Iga harjutuse eest saab sportlane hinde (ühest kümneni). Poom ja rööbaspuud on pea iga kooli kehalise kasvatuse tundide osaks, kuid võistlusi riistvõimlemises pole Eestis korraldatud alates 2000 aastast

Sport → Sport/kehaline kasvatus
20 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Retsensioon Albert Gulki joonistustest

aastast. Samal aastal asutas koos Ilmar Kruusamäe, Peeter Alliku ja Priit Pangsepaga Tartus Kursi koolkonna. Kuulub ka Eesti Kunstnike Liitu alates 1995. aastast. Kunstniku töid iseloomustab talle omapärane joonistusviis ja ­stiil, kus ta juhindub momumentaalkunstist. Tema joonistused jätsid väga huvitava ja juurdekutsuva mu, kuna ta ei ole kasutanud oma töös mitte midagi muud kui oma mälu ja mõistust, millega ta on maalinud midagi nii imepärast ja ilusat. Pildid olid sisult väga erinevad ja joonistatud valdavalt pliiatsiga. Tunduvalt kajastuvad tema joonistustes ajaloolised teemad, mida on kujutatud suuremeelse ja veidi ka segase kujundusega kujunditena. Tööd ei olnud väga värvikirevad, vaid suhteliselt ühte tooni pliiatsiga tehtud. Tööd olid suuruselt maali sarnasel lõuendil ja üpriski suures plaanis. Näituse juures oli väga hea, selle lihtsus, milles peitus jällegi selle näituse sisupoolne keerukus.

Kultuur-Kunst → Kunstiajalugu
2 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Kunstiliigid

Maailma tuntuimad monumendid: Genghis Khani monument Mongoolias Vabadusesammas New Yorkis Peeter 1se monument Peterburis Väike Merineitsi Taanis Eestis olevad monumendid: Vabadussammas Vabaduse väljakul Russalka Pirita tee alguses Kindral Laidoneri Mälestussammas Juhan Smuuli monument Muhus Marinist ­ meremaalimisega tegelev kunstnik. N: Aivazovski (Vene), William Turner(Inglise) Koopia ­ on täpne jäljend kunstiteosest ,mis vastab originaalile nii sisult kui ka vormilt. Kuid ka kunstnik ise võib teha oma tööst koopia. N: Aapo Puki maalitud koopia M.Maxolly maalist ,,Paju Lahing" . Professionaalne- kui kunsti teevad need,kes on omandanud vastava eriala,diplomeeritud kunstnikud Näiteks: J.Arrak,Epp-Maria Kokamägi , Johann Köler (Eesti esimene professionaalne (maali)kunstnik). Muralism -ärvitud õli või vee baasil.On palju erinevaid tehnikaid nagu näiteks:A Fresco lae- seinamaal,kus värv on kohaldatud krohvile seina või lakke

Kultuur-Kunst → Kunst
2 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Žanrianalüüs

Värsirõhkude ja rõhuvahede silbid on korrastatud, seega iseloomustab antud luuletust ühtlustatud silbiarv. Rütmi kõrval on luule olulisuselt teine silmapaistev tunnus riim, J. Sütiste luuletuses Arm on kasutatud lõppriimi. Lisaks lõppriimile on autor kasutanud heakõla saavutamiseks muid hääliku- või sõnakordusi nagu näiteks ,,hää'', ,,pääle''. Värsiskeem on vastavalt: abab, cdcd, efef, gg. Pean antud luuletust sisult kurvaks, ehk isegi appihüüdeks. Luuletuses ,,Arm'' esineb eleegia ehk kaebelaulu osi, kuid kindlat zanrit pole võimalik määrata.

Kirjandus → Kirjandus
2 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Sonett ballaad poeem

(4+3+4+3, 4+4+1+4+1), tõsta sülle (4+3+3+4) vmt. Kirjutada võib ka arhailisi kahesalmilisi sonette (8+6).Kuulus, ent keeruline trikk on vähemasti 15 sonetist koosnev SONETI- PÄRG , kus iga luuletuse lõppvärss on järgmise algusvärsiks, kusjuures sonetti siduvatest värssidest moodustatakse omakorda uus luuletus -- magistraal ehk juhtsonett . Väljakutse seisneb eesti keele riimsõnade nappuses, mida ehtne sonetipärg vajab paarikümnete kaupa. Ballaad on vormilt luuletus, sisult jutustus, mida iseloomustab dramaatiline süzee. Ballaadi kodumaaks peetakse prantsusmaad. Ballaade on kirjutatud mitmetel teemadel, ajaloo episoodid, legendid, armastus (enamasti õnnetu armastus). Ballaadides on palju romantilisi kangelasi. Sageli kasutatakse ballaadis dialooge ehk kahekõne.Poeem on pikk lüüriline või eepiline jutustav luuletus. Oma olemuselt on poeem värsivormis jutustus. Selle lüroeepilise zanri harude hulka kuuluvad kangelaspoeem ja proosapoeem. Poeemid

Kirjandus → Kirjandus
29 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Auguste Rodin

Auguste Rodin (1840-1917) Prantsusmaa skulptor, kes alustas kõigepealt maalija ning luuletajana.Rodini algus oli raske, sest teda ei võetud kunstikooli vastu,miks?, ilmselt kardeti tema uudset stiili või arvati,et ta pole veel piisavalt küps. Niisiis pidi Rodin ennast ise harima ning sai tegeleda kunstiga ainult õhtuti, sest päeval käis ta tööl. Läks veidi aega kuni Rodin leidis oma lemmiku- skulptuuri. Rodin oli vaadetelt impressionistlik, ta loobus klassikalistest siledatest vormidest, kujude pinnatöötlusoli varjundirohke ja krobeline, mis lõid liikumise mulje. Liikuvus ongi uudne ja eriline ning tollel ajal eriti jahmatav. Sisult sümbolistlik, teostel tähendusrikkad pealkirjad ja Rodin sveneb eriti inimeste hingeellu ning näitab selle dramaatilist külge. Ta keskendus inimeste kujutamisele kasutades selleks pronksi ja marmorit. Pronks võimaldas ilmekat, krob...

Kultuur-Kunst → Kunstiajalugu
25 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Kohanimede ja tegusõnade kokku- ja lahkukirjutamine

4. Kohanimi liigisõnast lahku · Iseseisev Alpi mäed=alpid · Käändub Vaikne ookean=Vaiksel ookeanil, Must meri=Mustalt merelt · Aadressikoht Must turg, Viru väljak 5. Kui põhisõna on MAA · Reeglina eelneva sõnaga kokku o Läänemaa, Saksamaa · Isikunimedest lahku o Baffini maa · Sisult mitmuslik nimi kokku o Skandinaavia maad, Balkani maad · ERANDID: Baltimaad, Madalmaad, Beneluxi maad, Vehemere maad, araabia maad Tegusõnade kokku- ja lahkukirjutamine 1. Liittegusõnad · Mingi sõna ja tegusõna lahutamatu püsiühend, mida ei saa lahutada osade ümberpaigutamisega. Alahindama, üleilmastama, pealtharima · Liittegusõnad kirjuta kõigis vormides kokku 2

Eesti keel → Eesti keel
84 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun