Otsingule "testament" leiti 943 faili

testament on tühine tsiviilseadustiku üldosa seaduses sätestatud alustel, samuti kui testamendi kõik testamendijärgsel pärimisel ja seda just selle konkreetse testamendi järgi, kui seaduses on nende korraldused on arusaamatud, mõttetud või üksteisele vastukäivad.
4
doc

Testament ja selle liigid

EESTI MAAÜLIKOOL Metsandus- ja maaehitusinstituut Veemajanduse osakond Testament ja selle liigid Tartu 2009 Testament ja selle liigid 1 jaanuaril 1997 jõustunud pärimisseadus (avaldatud RT I 1996, 38, 752) sätestab pärimise korra, st kuidas isiku (pärandaja) surma korral läheb tema vara (pärand) üle teisele isikule (pärijale). Pärimise aluseks on seadus (se...

Õigusõpetus - Eesti Maaülikool
42 allalaadimist
18
pdf

Vana Testament

Kirjutatud enne Jeesuse sündi. Vana Testament koosseis: ● Protestantide Testamendis 39 raamatut ● Tanahis samade tekstidega aga 24 raamatut. ● Keel: heebrea ● Ajaloolisus: Vana Testament on tähtis ajalooallikas Vana-Idamaade kultuuride ajaloo- ja keeleteadlastele. Väljend "Vana test...

Ajalugu - Kutsekool
4 allalaadimist
50
odp

Vana testament – Juutide ajalooallikana

9000 aastat eKr ● IX aastatuhandel eKr tekkis Palestiinas teadaolevalt vanim põlluharijate asula – Jeeriko ● „Jeeriko Vallutamine“ 2. 1900 aastat eKr ● Heebrealaste arvatav asumine Palestiinasse ● „Jumala kutse Aabramile“ 3. 1700 aastat eKr ● Iisraellaste rändamine Egiptusesse ● „Mooses vaarao tütre pojana“ ...

Ajalugu - Keskkool
8 allalaadimist
8
doc

Vana Testament

Judaistlik Kristlik Esimene Moosese raamat (1 Mo.) Toora e. Teine Moosese raamat (2 Mo.) Seadus Kolmas Moosese raamat (3 Mo.) Neljas Moosese raamat (4 Mo.) Viies Moosese raamat (5 Mo.) Joosua (Jo.) Ajalooraamatud Varased Ko...

Religioon - Keskkool
62 allalaadimist
7
docx

Piiblilood, Vana Testament

,,Piiblilood" Vana Testament Tegelased Aadam, Eeva, Kain, Aabel, Noa, Aabram, Soodoma, Gomorra, Iisak, Rebeka, Jaakob, Laaban, Raahel, Eesav, Joosep, Ruuben, Siimeon, Leevi, Juuda, Daan, Naftali, Gaad, Aaser, Issaskar, Sebulon, Benjamin, Mooses, vaarao, vaarao tĂĽtar, Aaron, Bileam, Giideon, Simson, Rutt, Noomi, Boas, Hanna, Sa...

Kirjandus - Keskkool
128 allalaadimist
10
pptx

Vana Testament

Vana Testament Käty Kuusemets 10 H Vana Testament Vana Testament (kr h Palaia Diathk - ,,vana leping, testament") - juudi pühakiri, mis kirjutati heebrea keeles, kuigi kõnekeeleks oli ajaarvamise algul aramea või kreeka keel. Hiljem sai Vana Testament ka kristlaste pühakirjaks. Vana Testament sisaldab Vanade Idamaade müüte maailma ja inimese loomisest. Üldistatult võib seda nimetada ka Iisr...

Ajalugu - Keskkool
26 allalaadimist
3
doc

Vana testament

,,Vana testament " Tegelased: Jumal, Aadam, Eeva, Kain, Aabel, Noa, Soodoma,Aabram, Lott, Doodoma ja Gomorra, Iisak, Rebeka, Jaakob, Raahel, Joosep, Mooses, Aaron, Korahi, Daatan, Abriami, Bileam, Joosua, Raahab, Giideon, Simson, Noomi, Saamuel, Eel, Saul, Taavet, Koljat, Joonatan, Naatan, Absalom, Saalomon, Eelja, Eliisa, Joas, Taaniel, Ester, Nehemja, Iiob. Maailma loo...

Kirjandus - Põhikool
7 allalaadimist
4
docx

Vana Testament versus Uus Testament

Vana Testament versus Uus Testament Hammurapi üks seadustest ütleb „silm silma, hammas hamba vastu“, kuid Vanas- Testamendis Matteuse evangeeliumis on kirja pandud mõttetera „Ärge pange vastu inimesele, kes teile kurja teeb, vaid kui keegi lööb sulle vastu paremat põske, keera talle ka teine ette“. Mida need ütlused tähendavad ning kas nende vahel on vastuolu? Hammurapi seadused on Babüloonia seadustekogu, mille kehtestas Vana-Babüloonia valitseja...

Ajalugu - Keskkool
2 allalaadimist
2
docx

Lenart Meri: Poliitiline testament

Lennart Meri: Poliitiline testament Kirjalik esitlus Lennart Meri jäädvustas end Eesti poliitika ja eesti kultuuri ajalukku teise Eesti Vabariigi presidendina. Ta lõpetas enda teise ametiaja 2001. aasta oktoobris. Järgneval neljal aastal pidas ta kümneid kõnesid, mis said kogumikusse "Lennart Meri: Poliitiline testament" sarjast "Eesti mõttelugu"...

Politoloogia - Keskkool
1 allalaadimist
1
doc

Pärimisseadus

Ande Andekas-Lammutaja Õiguse alused ­ Pärimisseadus Pärimine on isiku surma korral tema vara üleminek teisele isikule. Pärand on pärandaja vara koos kõigi õiguste ja kohustustega, mis avaneb pärandaja surma või surnuks tunnistamise korral. Pärim...

õigus - Keskkool
167 allalaadimist
2
rtf

Ă•iguse spikker 2

Vanemate ja laste ülalpidamiskohustused: oma alaealise/täisealise lapse ülalpidamine, kuni laps õpib põhi-, kesk-, kutsehariduskoolis, kui vabatahtlikult seda ei tehta, määrab kohus elatisraha 1.le lapsele ½ min. palgast(mitte vähem), kohus võib määrata väiksema summa juhul, kui peres on veel lapsi(keegi ei tohi kannatada), elatisraha nõudmine ei sõltu kooselust, abielust, isik peab esitama min. palga tõend...

-
81 allalaadimist
3
doc

Pärimisseadus

Õigusõpetus Juhendaja Rein Volberg Pärimisseadus Pärimine - on isiku surma korral tema vara üleminek teisele isikule, see võib toimuda kahel viisil: * täisõigusjärglusena (universaalne õigusjärglus); * osaõigusjärglusena (singulaarne õigusjärglus). Täisõigusjärglusena läheb surnu...

Ă•igusteadus - Kutsekool
82 allalaadimist
1
doc

Õigusõpetuse EKSAM mai 2010

Kas testament on leping? Jah ____ Ei ____ Milline tehing on leping? 2. Kas üks isik saab samaaegselt osaleda mitmes õigussuhtes? Selgitage lühidalt (näide). 3. Millel tugineb tehingu kehtivus? 4. Mida tähendab tehingu vormivabadus? 5. Mis vahe on eksimusel ja pettusel tehingu tühistamise seisukohast? Palun lühikest, arusaadavat selgitust! 6. Kas iga tehingut saab tühista...

Õigusõpetus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
217 allalaadimist
10
docx

Kristlus - referaat

KRISTLUS Referaat 2012 SISUKORD KRISTLUS Kristlus ehk ristiusk on monoteistlikusund, mille keskmeks on Jeesus Kristuse elu ja õpetused. Kristlased usuvad, et Jeesus on Jumala poeg ning Vanas Testamendis ennustatud Messias. Kristlased käsitlevad Uue Testamendi raamatuid kui üleskirjutisi Jeesuse kuulutatud rõõmusõnumist. Ligikaudu 2,1 miljardi järgijaga 2001...

Kultuurilugu - Keskkool
24 allalaadimist
11
doc

Vana testamendi kolm vägevat meest: Aabraham, Jaakob ja Mooses

AABRAHAM (IISAKU OHVERDAMINE) NB! Suurenda pilti! Caravaggio. Iisaku ohverdamine. Õli lõuendil. Galleria degli Uffizi, Firenze. Juutide ja araablaste esiisa AABRAHAM (moslemite e. muhameedlaste Ibrahim) oli pärit Uuri linnast Sumerimaal, mis asus Lõuna-Mesopotaamias praeguse Iraagi territooriumil. Juba varases nooru...

ajalugu - Keskkool
9 allalaadimist
3
doc

Vana-Rooma tööleht

Täitke tabel Rooma provintside kohta.10p Lääneprovintsid Idaprovintsid Asukoht Gallia, Britannia, Hispaania ja Põhja- Kreeka, Väike-Aasia, Süüria ja Aafrika. Egiptus. Keel...

Ajalugu - Keskkool
23 allalaadimist
9
pptx

KRISTLUS

KRISTLUS Mis see on? Kristlus ehk ristiusk on maailma levinuim usk Jaguneb kolmeks põhisuunaks: katolitsism, õigeusk, protestantism ja paljudeks usutunnistusteks, millel on erinevusi õpetuses ja kultuses Tekkis meie ajaarvamise alguses Palestiina judaismi sektina Mida kristlased usuvad? Jeesus andis headele igavese elu Jeesus suri selleks, et lunastada inimeste patud Jumala andestusega saab ande...

Usundiõpetus - Keskkool
15 allalaadimist
1
docx

Vana hea Rootsi aeg ?

See on aeg, mil toimusid Eestis suured muudatused alates riigivõimu kohandamisega lõpetades vaimuelu ning haridusega. Kuid kas Rootsi aeg oli ikka kõigile võrdselt hea? Rootsi aeg talupoegadele polnud just kiita, kuid ei saa ka öelda, et see oleks väga halb olnud. Miinusteks olid kindlasti sunnismais...

Ajalugu - Põhikool
23 allalaadimist
10
docx

Õiguse süsteem - õiguskord

• Perekonnaseadus (reguleerib abiellumisega seotud küsimusi,põlvnemine(lastega seotud küsim.),abieluvara suhted,ülepidamisekohustused,eestkoste, • pärimisõigus(testament,pärimisleping-tehakse alati notari juures,seaduse alusel).Kodune testament - omakäeline (kehtib 6 kuud), tunnistajate juuresolekul kirjutatud testament (kehtib 6 kuud) ntx naabrid, ei tohi olla see, kes on testamendis. Abikaasade vastastikune testament. • Töölepinguseadus • Õiguse põhivaldkonnad • Õiguskasu – karistus, menetlusõigus • Õiguse instituut – tehing isik •...

Ă•igus - Keskkool
22 allalaadimist
2
odt

Druusid

Enamus neist elab Süürias, Livaanis ja Iisraelis. Keskajal Druusid eraldusid araablastest ja ei tunnista oma seost nendega. Iseennast Druusid nimetavad „Muvahhidun“ millel on kaks tähendust: üksjumal ja ühinenud. Druusid usuvad nii Uut Testamenti, Vana Testamenti kui ka Koraani. Druusid usuvad Aadam, Noi, Avraam, Mooses, Jeesust, Magomet ja Muhhamed. Druusid austavad ja jargivad selle riigi poliitikat, seadusi ja tavad kus nad elavad. Nad on lojaalsed selle riigile ja toetavad seda. Kõik Druusid käivad sõjaväes. Tihti, kui neil on sellele huvi siis nad ka jäävad sõjaväkke ja teevad seal karjääri. Enamus aga naaseb oma koju tagasi. Druusidel väga suurt rolli mängivad s...

Geograafia -
4 allalaadimist


Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !