Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge

"suremus" - 1293 õppematerjali

suremus on vee kvaliteedi langemise tõttu kasvanud • Vee kvaliteeti võib parandada filtreerides sissetulevat vett läbi liiva-kruusa filtrite • Hapnikupuudust saab ära hoida õhustamise ja vee korduvkasutuse abil • Happelist vett saab neutraliseerida lubjaga • Jäätumist ja kuivamist võib ära hoida, suurendades läbivoolu • Mudastumist saab ära hoida juhtides sissevooluvee läbi settekaevu.
thumbnail
2
rtf

Sündimus ja suremus

Sündimused ja suremust mõjutavad tegurid. 130 milj inimest aastas ( 250 in min..s) Sündimust mõjutavad: 1) naiste arv 2)religioon 3)traditsioonid 4) pereplaneerimine 5)väärtushinnangud 6)võrdõiguslikkus 7) majanduslikud võimalused Südndimuse võrdlemiseks kasutatakse: 1) laste arvu naise kohta ( eestis 1,3) 2) sündmuse üldkordaja Sündimust mõjutab ühiskonna arengutase. Kirjelda rahvastiku arengu 1) traditsioonilist etappi 2) kaasaegset etappi pereplaneerimine- traditsioonid-laste arv peres- ettevalmistusperiood laste kasvatamisel. Suremust mõjutavad: 1) elatustase 2)tervishoid 3)eluviis 4) sõjad Tüüpilised surma põhjused arenenud riikides: 1) südamevereringkonna haigused 2)vähk 3)õnnetused 4)vägivald Tüüpilised surma põhjused arengumaades: 1)

Geograafia → Geograafia
44 allalaadimist
thumbnail
9
doc

Rahvastik

Referaat Pärnu Kutsehariduskeskus Rahvastik Koostaja: Steven Kask Juhendaja: Riina Tonsing Kuupäev: 8.05.2008 Sisukord 1.Hiina 2. Hiina Vabariik 3. Maailma Rahavastiku kasv ja Hiina Rahvastiku kasv 1950-2050 4.Sündimus ja suremus 4.1Imikusuremus 4.2 Keskmiselt lapsi naise kohta. 4.3 Inimese keskmine eluiga. 4.4Riigis elavaid tõsiseid AIDSI probleeme. 5.Rahvastikupüramiid 6.Vanuseline Jaotus. 1. Hiina Hiina on maa Kaug-Idas, mis alates 1949. aastast jaguneb Hiina Rahvavabariigi ning Hiina Vabariigi vahel. Nimetust "Hiina" võidakse kasutada kas Päris-Hiina kohta või siis mõeldakse selle all maa-ala, mis lisaks Päris-Hiinale hõlmab ka Mandzuuria, Sise-Mongoolia, Tiibeti ja

Geograafia → Geograafia
161 allalaadimist
thumbnail
1
pdf

Geograafiline sündimus ja suremus

levimisest levimisest Meditsiini kättesaadavus on halvem (paljud Meditsiini kättesaadavus on hea ( riik toetab) jäävad ravimata) Vaesuse suurem mõju elukvaliteedile Vaesuse harvem esinemine ( sotsiaalabi) Haigused (nakkushaigused) Haigused (vähk, hingamisteede haigused, veresoonkonna haigused) Laste suremus on suurem Laste suremus on väiksem Vägivald, sõjad ja õnnetused (relvakonfliktid Vägivald ja õnnetused ( liiklusõnnetused, jne) koduvägivald)

Geograafia → maailma loodusgeograafia ja...
0 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Venemaa rahvastik(suremus, sündimus, tabel jms)

VENEMAA Rahvastiku tihedus 8,5 in/km2 Asustus on tihedam Euroopa poolel. Rahvaarv 2009. aastal 140 041 000 2005. aastal 142 776 000 1995. aastal 148 490 000 * Ennustatakse rahvaarvu langust-2015. aastal 136 010 000 Kasvutempo 2009. aastal -0,5% 2005. aastal samuti -0,5% 1995. aastal -0,1% *2015. aastaks ennustatakse sama -0,5%, aga 2025. aastaks -0,6% Palju naised sünnitavad 2009. aastal 1,4 last naise kohta 2005. aastal 1,4 last naise kohta 1995. aastal 1,3 last naise kohta *2015. aastaks ennustatakse 1,4 last, 2025. aastaks 1,5 last naise kohta Sündimus 2009. aastal oli 1 554 000 1995. aastal 1 363 000 2005. aastal 1 519 000 2015. aastaks ennustatakse 1 415 000 Keskmine eluiga- naistel on kõrgem kui meestel (naistel 75) meestel 63 2009. aastal 66 aastat 2005. aastal 66 aastat 1995. aastal 65 aastat *2015. aastaks ennustatakse 67 aastat Su...

Geograafia → Geograafia
21 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Geograafia - suremus, sündimus ja ränne

· religioon · pereplaneerimise võimaluste olemasolu ja nende kasutamine · kooselu traditsioonid · väärtused, mida elus hinnatakse · traditsioonid ühiskonnas · naiste ja meeste seisund ühiskonnas, võimalused ja vabadus oma elu korraldada · majanduslikud võimalused laste kasvatamiseks 2. Sündimuse üldkordaja - aasta jooksul sündinud laste arvu suhe aasta keskmisesse rahva arvu (väljendatakse promillides tuhande inimese kohta). 3. Suremus - aasta jooksul surnud inimeste arvu suhe rahvaarvu aasta algul (väljendatakse promillides tuhande inimese kohta). Suremuse tegurid: · vaesus · halb tervishoiukorraldus · arstiabi kehv kättesaadavus · ebaterved eluviisid · haigused 4. Suremuse üldkordaja - aasta jooksul surnud inimeste arvu suhe keskmisesse rahva arvu (väljendatakse promillides tuhande inimese kohta). 5. Ränne ehk migratsioon - inimeste alalise elukoha vahetus. Eristatakse välis- ja sisserännet

Geograafia → Geograafia
32 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Soome rahvastiku üldandmed

Rahvaarv Rahvaarv (tuhandetes) 5,245 5,105 5,223 5,271 5,251 Muutus (%) 0.1 0.3 0.2 - -0.1 Sündivus Sünde (tuhande inimese kohta) 10 12 11 10 10 Sünde (tuhandetes) 54 63 55 55 52 Suremus Keskmine eluiga 79 76 78 80 81 Vastsündinute suremus (tuhande sünni 4 4 4 3 3 kohta) Suremus (tuhandetes) 52 49 51 56 62 Migratsioon Migrantide arv (tuhandetes) 4 3 5 3 3 2 Rahvastiku püramiid ja prognoos tulevikuks: 3 Rahvastiku koosseis: 1. soome 4 828 747 11. vietnami 4 411 2. rootsi 289 609 12

Geograafia → Geograafia
43 allalaadimist
thumbnail
8
docx

Madagaskar riigiiseloomustus

Keskmiselt 21. sajandil iga viie aasta tagant on rahvaarv kasvanud üle 3 miljoni võrra. Prognoositakse rahvastiku tõusu ka edaspidisteks aastateks. Rahvaarv 35000000 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0 Graafik 1. Madagaskari rahvaarvu muutumise graafik 3. Sündimus 2015. aastal 1000 inimese kohta: 32,6. Suremus 2015. aastal 1000 inimese kohta: 6,8. Loomulik iive: 32,6 - 6,8 = 25,8. Rändesaldo: 0. Rahvaarv kasvab jõuliselt tänu sündimusele, mis on palju suurem kui suremus. 4. Sündimus: a) Sündimuse üldkordaja on 30 aasta jooksul vähenenud. Kui 1985. aastal oli veel 46, siis praegusel aastal on üldkordaja 33. 2030. aastaks prognoositakse sündimuse üldkordajaks 25. b) Keskmiselt sünnib lapsi 1 naise kohta 4,2. Sündimus on 20 aasta jooksul vähenenud. 1995

Geograafia → Geograafia
5 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Maailma rahvaarv

1.Rahvaarv maakeral 800ekr oli 4 mln. Rahvaarv jäi sama tasemeni kuni keskajani, sest aastatuhandeid kasvas inimeste arv haiguste, nälja, sõdade ja loodusõnnetuste tõttu väga aeglaselt. Maailma rahvaarv jõudis miljardini 1825. a paiku.20. sajandil oli rahvaarvu kasv tingitud rahvastiku iibe tõusust, algas industrialiseerimine ja linnastumine, töötingimused ja arstiabi kättesaadavus paranesid. Meditsiin arenes jõudsalt ja suremus langes. Rahvaarv aastal 2002- 6,23 mld inimest. 2050-ks aastaks prognoositakse, et rahvaarv on 11 mld inimest. 2. Looduslik mõju- soe või mõõdukas kliima, tasandikud, viljakas muld, piisavalt niiskust (et ei esineks veepuudust), veekogude lähedus, lopsakas taimkate (mets), maavarade rohkus, pikk taimekasvuperiood. Majanduslikud- Tööstuse ja transpordi arendamiseks on piisavalt raha ja tehnoloogiat. Sotsiaalsed- korralikud elumajas, head tervishoiu- ja haridusteenused.

Geograafia → Geograafia
85 allalaadimist
thumbnail
16
docx

Ida-Virumaa rahvastik

IDA-VIRU MAAKOND Referaat Juhendaja: Tallinn 2014 SISUKORD 1 1) Sissejuhatus....................................................................................... 3 2) Ida-Viru maakonna rahvastik............................................................. 4 3) Ida-Viru maakonna rahvaarvu muutus............................................... 4 4) Ida-Viru maakonna sündimus ja suremus.......................................... 5 5) Ida-Viru maakonna sisseränne............................................................6 6) Ida-Viru maakonna väljaränne............................................................ 6 7) Ida-Viru maakonna rändesaldo........................................................... 7 8) Ida-Viru maakonna rahvuslik koosseis................................................ 7 Kasutatud allikad.......................................................

Geograafia → Rahvastik ja majandus
5 allalaadimist
thumbnail
2
pdf

Maailma rahvastik

Kontrolltöö ,,Maailma rahvastik" 10klassile Põhimõisted: demograafia - on teadusharu, mis uurib rahvastikku selle suuruse, koostise ja arengu aspektist ning demograafilisi näitajaid demograafiline üleminek - on rahvastikuprotsess, mille käigus asenduvad kõrge sündimus ja suremus madalatega ning tõuseb inimeste keskmine eluiga inimarengu indeks (HDI) ­ suhtarv, mida ÜRO kasutab riikide võrdlemiseks. traditsiooniline rahvastiku tüüp - tavaline põlvkondade vaheldumine, mida iseloomustab suur sündimus ja suremus ning väike iive nüüdisaegne rahvastiku tüüp ­ tänapäevane põlvkondade vaheldumine, mida iseloomustavad vähene sündimus ja suremus ning väike iive.

Geograafia → Geograafia
13 allalaadimist
thumbnail
16
pdf

Jeemen

JEEMEN Rahvastiku püramiid: Demograafilise ülemineku etapp: Demograafiline üleminek Sündimus Suremus Loomulik iive: 2.72% Eeldatav keskmine eluiga: Keskmine vanus: 18,6 aastat Laste arv naise kohta: 5,5 Haridustase: kirjaoskus kogurahvastikust: 65,3% Mehed: 82,1% Naised: 48,5% Kooli eluiga kokku: 9 aastat Mehed: 11 aastat Naised: 8 aastat Pilt riigi elanikest: Rahvastiku kaart Rahvaarv: 26,052,966 Asustustihedus: 44,7 in/km² Linnastumise tase 32.3% kogu elanikkonnast 3 suuremat linna: San`ā' 2 298 000 Aden 737 800 Ta`izz 591 600 Hõive majandussektorites Põllumajanduses: 7.7% Tööstuses: 30.9% Teeninduses: 61.4% Leiduvad maavarad: *nafta *soolakivid *marmor *süsi *kuld *plii *nikkel *vask Peamised tööstusharud: *põllumajandus *karjatamine *ehitus *tööstus ja teenindus, kaubandus Eksportkaubad: *toornafta *kohv *kuivatatud ja soolatud kala *maagaas Ekspordipartnerid: 1.Hiina 2.Tai 3.India Peamised importkaubad: *toit...

Geograafia → Geograafia
5 allalaadimist
thumbnail
11
doc

Uurimistöö

õhuniiskuseks on 80­83%. Peale sajandeid tunda saanud Taani, Rootsi, Saksamaa ja Venemaa võimu, sai Eesti lõpuks iseseisvuse aastaks 1918. Taasiseseisvumine oli aastal 1991, olles 51 aastat Nõukogude võimu all. · SKT ühe elaniku kohta on 15 555 USD (2008 a. seisuga) · Rahvastiku hõivatus : põllumajandus (4.7%), tööstus (33.7%), teenindus (61.6%) · Keskmine eluiga on mehel 36,5 aastat ja naisel 43,5 aastat. · Imiku suremus 7,32/1000 sünni kohta · Sündimus 10,37/1000 elaniku kohta · Suremus 13,42/1000 elaniku kohta Majandus Eesti on kõrge sissetulekuga turumajanduslik riik. Eesti tähtsaimad kaubanduspartnerid on Soome, Rootsi, Venemaa ja Saksamaa. 13. novembril 1999 liitus Eesti Maailma Kaubandusorganisatsiooniga ning 1. mail 2004 Euroopa Liiduga. Eesti majandus on mitmekesine ­ olulised on nii tööstus ja transport kui ka kaubandus ja erinevad teenindusharud

Geograafia → Geograafia
37 allalaadimist
thumbnail
3
rtf

Inimgeograafia

Summaarne sündimuskordaja - keskmine elussündide arv naise kohta tema elu jooksul, kui kehtiksid konkreetse aasta vanusekordajad Suremust mõjutavad tegurid: vägivald, õnnetused, haigused, nälg, sõjad, veepuudus, konfliktid, looduskatastroof Suremust iseloomustavad: suremuse üldkordaja, keskmine eluiga, suremus loomulik iive = sünnid - surmad sündide üldkordaja = sünnid/keskmine rahvaarv * 1000%o Traditsiooniline rahvastiku tüüp - sündimus 30-40; suremus sama; rahvaarv muutumine aeglane (kasv) Demograafiline ülemineku I etapp - sündimus sama; suremus langeb 15ni; rahvaarvu kasv kiire Demograafilise ülemineku II etapp - langevad mõlemad 10ni; kiire kasv (Kambodza) Nüüdisaegne rahvastiku tüüp - alla 10%o mõlemad; stabiilne v kahanev rahvastiku muutumine (Eesti) Rahvastikupoliitika - riigi sihiteadlik tegevus rahvaarvu, demograaf. koosseisu, paiknemise mõjutamisel. Sots.poliitikaga on seotud tervishoid,

Geograafia → Inimgeograafia
7 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Rahvastik ja iive

Rahvastik Iive Rahvaarv muutub: 1) Loomuliku juurdekasvu e. iibe tõttu 2) Mehhaanilise juurdekasvu e. rände tõttu Iibe arvutamiseks on vaja : - Aastas sündinud laste arvu - Aastas surnud inimeste arvu - Rahvaarvu sellel aastal Et numbrid suureks ei läheks, kasutatakse suhtarve. Kui Eestis on madal sündimus ja suur suremus nimetatakse seda demograafiliseks kriisiks . Et iive püsiks oleks vaja, et Eesti sünnitusealine naine peaks sünnitama 2 last. Madal sündimine: - Iseseisvusel elatustaseme muutumine - Laste kasvatamise kulud - Tööpuudus - Lase sündimise edasilükkamine - Rasestumisvastaste vahendite kasutamine - Abort - Väljaränne, mille tõttu sündimus väheneb Kõrge suremine: - Eakate arvu suurenemine - Õnnetused ning avariid

Geograafia → Rahvastik ja majandus
22 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Kaasaegse maailma poliitiline kaart

Kanada 3,3 in/km² Hiina 137 in/km² Austraalia 2,6 in/km² Gröönimaa 0,03 in/km² Saksamaa 230,5 in/km² Bangladesh 1044,8 in/km² Jaapan 338,2 in/km² RAHVASTIKUPROTSESSID SÜNDIMUS JA SUREMUS Sündimust mäjutavad tegurid: 1) naise vanus 2) Pereplaneerimise võimaluste olemasolu ja nende kasutamine(kaitsevahendid, abort, meditsiini areng) 3) majanduslikud võimalused 4) traditsioonid ühiskonnas 5) kooselu traditsioonid 6) ebatervislik eluviis 7) naiste ja meeste seisund ühiskonnas 8) religioon 9) sõda 10) haigused 11) samasoo ihaldajad 12) armastus

Geograafia → Geograafia
84 allalaadimist
thumbnail
5
rtf

Saksamaa rahvastik ja asustus

Asustus on tihe ka Reini jõe org tänu maalilisele loodusele ning sajandipikkusele veinivalmistamistraditsioonile. Väiksem tihedus on Lõuna-Saksamaal, kus mõnevõrra takistavaks faktoriks on mäed. Seal asuvad Alpid. Kesk- ja Ida- Saksamaa on on samuti hõredama asustusega, kuna seal on tihedad metsad ja mägine. Viimasel aastakümnel on vähenenud ka endise Ida- Saksamaa rahvastikutihedus, kuna hulk inimesi on suundunud elama läände, et leida paremad töövõimalused. Sündimus ja suremus Lapsi ühe naise kohta on 1,4. Sündimus on aastatega järjest vähenenud. Põhjuseks on pühendumine ametile ja karjäärile - noored eelistavad perekonna rajamisele ametiedu. Pere soetamine jäetakse küpsemasse ikka. Paljud perekonnad piirduvad vaid ühe lapsega ja paljud loobuvad perekonnast teadlikult. See on põhjustanud elanikkonna vananemise. Vanade inimeste suurem osatähtsus tõstab omakorda suremuse üldkordajat.

Geograafia → Geograafia
52 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Itaalia õpimapp rahvastikust

65 aastaseid on kolmandiku võrra rohkem kui alla 15.aastaseid. Naised elavad meestest kauem, kuna paljudel meestel esineb palju vere-soonkonna haiguseid, õnnetusi, enesetappe jne. Itaalia elanikkond vananeb suhteliselt kiiresti, mis toob riigile kaasa erinevaid sotsiaalseid, majanduslikke ning demograafilisi probleeme: · Majanduslikud: pole maksumaksjaid · Sotsiaalsed: suur koormus riigile(pensionid) · Demograafilised: elanikkond väheneb, suremus ületab sündimuse Sündimus ja suremus Suremus ja sündimus on langenud . Väikelaste suremus on samuti langenud. Keskmine eluiga terves riigis on 81 aastat. Kuni 14.aastaseid poisse ja tüdrukuid on Itaalias umbes 53 000, mis moodustab 14%

Geograafia → Geograafia
12 allalaadimist
thumbnail
15
docx

Riigitöö Ungari Vabariik

Ungaris on keskmine eluiga 73,6 aastat, meestel 69,5 ja naistel 77,6 aastat. Kõige madalam eluiga meestel nendes kolmes riigis on Eestis. Küll aga kõige madalam eluiga naistel on Ungaris. Keskmiselt elavad kõige kauem inimesed kes elavad Saksamaal (79.8 aastat) ja kõige vähem kes elavad Ungaris(73,6 aastat). 3.2 MAAILMARAHVAARV JA SELLE MUUTUMINE Hans Roslingi videoloeng rääkis sellest, kuidas maailmas on palju inimesi. On olemas riike kus peredel on 4-6 last, aga laste suremus on kõrge. Lisaks on ka olemas riike kus peres elab 1-2 last ja suremus on madal. Inimesed saavad aina rikkamaks, ja neid tuleb ka juurde. Kui meie soov on hoida inimeste arvu aastaks 2050 9 miljardi ligi, oleks eesmärk kõigis riikides saavutada madala suremusega 1-2 lapse olukord. Loengust sain kinnitust, et hetkel on maailmas 7 miljardit inimest ja inimesi saab jõukuse ja vajaduste järgi ,,kastidesse“ panna. Lisaks sain teada, et tervelt 40 aastaga lisandub 2 miljardit inimest

Geograafia → Riigi tutvustus
3 allalaadimist
thumbnail
13
odp

Suurbritannia rahvastik

Mustad - 2% Indialased ­ 1,8% Pakistanlased ­ 1,3% Segarahvused ­ 1,2% Teised ­ 1,6% Keeled Riigikeel: Inglise keel Sotimaa: ­ soti keel - 30% ­ gaeli keel ­ 60000in Wales ­ welshi keel - 20% Põhja-Iirimaa ­ iiri keel - 10% Sündimus ja suremus Sündimus (2013a seisuga): ­ 12,26/1000 inimese kohta. ­ Maailmas 161.kohal. ­ Sarnase sündimisega riigid: Austraalia, Hiina, Moldova. Suremus (2013a seisuga): ­ 9,33/1000 inimese kohta. ­ Maailmas 60.kohal. ­ Sarnase suremusega riigid: Jaapan, Norra. Loomulik iive ­ u 186 000 Rändesaldo: ­ 2,57 sisserändajat/1000 elaniku kohta. ­ Maailmas 33.kohal.

Geograafia → Rahvastik ja majandus
8 allalaadimist
thumbnail
1
odt

Rahvastik ja asustus I

Maailma rahvastik paikneb soodsate loodusoludega(viljakate muldadega,parajalt niiske kliimaga) aladeltasandikel jõgede ja mere ääres,arenenud majandusega piirkondades,maavarade leiukohtade lähedal. Tänapäeval on nendes kohtades tihti ka arenenud majandusega piirkonnad. Sündimus maailmas 0-20 euroopa(ka eesti)20-30 põhja-aafrika(maroco)30-40 saharast lõunasse jääv aafrika(Kambia) Üle40 Saharast lõunasse jääv aafrika(Angola) Suremus 0- 10Euroopa(ka eesti)10-15Lõuna aasia,USA(Kongo)15-20 Saharast lõunasse jääv aafrika(Angola) Üle20Saharast lõunasse jääv aafrika(Zambia) Sündumust mõjutavad tegurid on: viljakas eas naiste arv, naiste vanus laste sünnitamisel, religioon, pereplaneerimise võimaluse olemasolu ja nende kasutamine, kooselu traditsioonid, väärtused, traditsioonid ühiskonnas, naiste ja meeste seisund ühiskonnas, võimalused ja vabadused ühiskonnas, majanduslikud võimalused.21

Geograafia → Geograafia
16 allalaadimist
thumbnail
2
odt

Bioloogia kordamisküsimused.

Toiduahel- Toitumissuhete alusel reastatud organismide jada , millesse kuuluvad produtsendid, konsumendid ja destruendid. Produtsent- Tootja ( õp. lk 19 ). Destruent- Lagundaja . Konsument- Tarbija. Toiduvõrk- Omavahel põimunud toiduahelate kogum ühes ökosüsteemis. Troofiline tase- Toiduahela lüli, eristatakse tootjaid, tarbijaid ja lagundajaid. Populatsioonilained ­ Populatsiooni arvukuse ulatuslikud perioodilised muutused. Stabiilne populatsioon - Populatsioon, milles sündumus ja suremus on tasakaalus. Kasvav populatsioon ­Populatsioon, mille sündimus on suremusest suurem. Kahanev populatsioon ­ Populatsioon, mille suremus on sündimusest suurem. Ökoloogiline tasakaal ­ Ökosüsteemi kuuluvate populatsioonide arvukuse pikajaline stabiilsus. 1.tooge näiteid abiootiliste tegurite toimest- Veetaseme tõus sunnib metsloomi liikuma kõrgemale pinnasele, et mitte olla vee sees. 2.kirjelda valguskiirte mõju organismile-Taimed vajavad valguskiirte soojust kasvamiseks ning

Bioloogia → Bioloogia
36 allalaadimist
thumbnail
6
doc

Sloveenia rahvastik ja asutus

või muud alad. Linnades on kergem tööd leida ning arstiiabi on lähedal. Hõredamini asustatud on mägised või künklikud alad. Mägisel alal on muld erosiooniga ohustatud või viljatu, seal on raske maad harida. 3. Nii nagu teisteski üleminekuriikides kaasnes ka Sloveenias iseseisvumise ja majanduskorra muutumisega sündimuse märgatav vähenemine (1990. a. sündis 22 368, 2003. a. 17 381 last ). 1997. a-st on suremus ületanud sündimuse. Rahvastiku loomulik juurdekasv vähenes 1990.-2003. a. 0,19%-st -0,1%-ni. Viimaste aastate rahvastiku juurdekasvu on andnud sisseränne- alates 1990. a-st on sisseränne ületanud väljarände. 2003 moodustasid sisserännanuist 69% Jugoslaavia järglasriikide kodanikud ja 14% tagasipöörduvad sloveenid. 4. Sündimus: 8,97/1000 in. kohta (8,97 promilli) Suremus: 10,62/1000 in. kohta (10.62 promilli) loomulik iive - 8,97-10,62 = -1,65 Rändesaldo: 0.52 migranti/1,000 in

Geograafia → Geograafia
12 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Kokkuvõte artiklist "Kas inimesi on liiga palju?"

Mare Ainsaar: kas inimesi on liiga palju? 07.03.2010 10:47 Mare Ainsaar · Euroopas on mureks rahvaarvu vähenemine, aga kogu maailmas ülerahvastatus. · 21. sajandiks on vaeste inimeste arv maailmas mitmekordistunud, seda eelkõige Aafrika ja Aasia vaeste riikide rahvaarvu kasvu tõttu. · Kõige äärmuslikum rahvastikuprognoos ütleb, et 2300. aastaks võib maakeral elada 36 miljardit inimest ­ ligi viis korda enam kui praegu. · Kui praegu elab umbes 60 protsenti maailma rahvastikust Aasias, 13 protsenti Aafrikas, 12 protsenti Euroopas ja 15 protsenti mujal, siis paarisaja aasta jooksul Aafrika rahvaarv kahekordistub. · Euroopa osa maailma rahvastikust kahaneb seitsmele protsendile ning Aasias saab suurimaks riigiks India. · Üks kurikuulsamaid, kuid samas populaarsemaid õpetlasi inglane Thomas Robert Malthus oli teinud vaatlusi majanduse, inimeste arvukuse ja elujär...

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
16 allalaadimist
thumbnail
12
ppt

Maailma rahvastik ja demograafiline plahvatus

Maailma rahvastik Geograafia 10 klass Ele-Marika Sooväli Tallinna Kuristiku Gümnaasium MAAILMA RAHVASTIK Demograafilise ülemineku etapid Traditsiooniline põlvkondade vaheldumine · Sündimus väga kõrge-30-40 · Suremus väga kõrge-30-40 · Rahvaarvu kasv e. iive-peaaegu puudub,nullilähedane · Rahvastiku vanuseline koosseis-lapsi palju, vanureid vähe,eluiga lühike · Tänapäeval-Aafrikas(Mali) Demograafiline plahvatus · Sündimus-väga kõrge-30-40 · Suremus-hakkab järk järgult langema,jõudes15 · Rahvaarvu kasv e. iive-kasvab kuni 25-30 · Rahvastiku vanuseline koosseis-palju lapsi ,vanurite arv suureneb,keskmine eluiga kasvab · Tänapäeval-Aasias,Aafrikas

Geograafia → Geograafia
35 allalaadimist
thumbnail
30
pptx

TERVIS

 Kuidas muutub Eesti elanike haiguskäitumine retseptiravimite kasutamise näitel;  Milline on Eesti koolinoorte tervisenäitajate tulevikuprognoos. EELDATAV ELUIGA  Näitab aastaid, kui kaua elab mingis vanuses isik praeguse suremuse ehk surmade soo-vanusejaotuse püsimise korral.  Näiteks meeste keskmine eeldatav eluiga Eestis oli 2010. a 70,6 aastat ehk sel aastal sündinud poiss elaks nii kaua, kui kõnealusele aastale omane suremus tema elu vältel ei muutuks.  Eestis viimasel aastakümnel jõudsalt pikenenud ja saavutas 2010. a kõigi aegade rekordtaseme nii naiste kui meeste osas.  Aastatel 2004–2010 kasvas naiste keskmine eeldatav eluiga 3 aasta võrra ja meestel 4,2 aasta võrra  Kasvas, sest Eestis vähenes sel ajal oluliselt noorte suremus vigastuste ja teiste välispõhjuste tõttu ning keskealiste suremus südame-veresoonkonnahaigustesse.

Ühiskond → Ühiskond
3 allalaadimist
thumbnail
8
docx

Itaalia rahvastiku iseloomustuse tööleht

1. a) Itaalias elab 61,680 122 inimest. b) Itaalia on oma rahvaarvuga maailmas 24. kohal. c) Enam-vähem sama palju inimesi elab Prantsusmaal, Suurbritannias ja Tansaanias. d) Võrreldes Itaalia rahvaarvu teiste riikide rahvaarvuga, on Itaalia keskmise rahvaarvuga riik. 2. 3. Sündimuse üldkordaja Itaalias 2013. aastal oli 8.9. Suremuse üldkordaja Itaalias 2013. aastal oli 10. Loomulik iive -0.11% Rändesaldo 4.5% Itaalias kahaneb rahvaarv pidevalt, sest suremus kaalub igal aastal sündimuse üle ning loomulik iive on negatiivne. 4. Sündimus a) Sündimuse üldkordaja on jäänud samaks (9). Prognoos aastaks 2030 on see, et sündimuse üldkordaja langeb 1 võrra. b) Keskmiselt sünnib naise kohta lapsi 1.4. Viimase paarikümne aasta jooksul on see näitaja tõusnud 0,2 võrra. c) Antud regiooni riikidega võrreldes on need näitajad üsna madalad. Prantsusmaa sündimuse üldkordaja on 12, Šveitsis ja Sloveenias 10 ja Austrias sama, mis Itaalias (9)

Geograafia → Rahvastik ja majandus
5 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Geograafia kontrolltöö "Maailma rahvastik"

9. Osata arvutada loomulikku ja suhtelist iivet etteantud arvude abil 10. Osata analüüsida diagramme Õ: lk. 15 11. Millest on tingitud erinevused sündimuses madala ja kõrgema inimarenguga riikides? 2+2p. 12. Sündimust mõjutavad tegurid a) Põhjariikides(3) b) Eestis c) Lõunariikides( 3) 13. Suremust mõjutavad tegurid a) Põhjariikides( 3 - pingereas) b) Lõunariikides(3) 15. Nimeta kolm riiki a) milles on sündimus suur, miks b) milles on sündimus väike miks c) milles on suremus suur, miks d) milles on suremus väike, miks Demograafiline siire 16. Osata iseloomustada demograafilise ülemineku etappe kava kohaselt( Õ: lk 21 graafik) 1) ühiskond( põllumajandus-, tööstus-, infoühiskond) 2) sündivus( arvuliselt, kui graafik antud) 3) suremus( arvuliselt, kui graafik antud) 4) iive( arvuliselt) 5) lapsi ühiskonnas ( palju/ vähe) 6) eakaid ühiskonnas( palju/ vähe) 7) rahvaarv( stabiilne/ kasvab/ kahaneb) 8) kus piirkonnas esineb tänapäeva maailmas

Geograafia → Geograafia
86 allalaadimist
thumbnail
9
doc

Suurbritannia rahvastiku iseloomustus pt. 1-6

Joonis 2. Suurbritannia rahvaarvu kasv aastas. Allikas: International Programs ­ U.S. Census Bureau Rahvaarvu kasvutempo Suurbritannias on aastatel 1950-2010 kasvanud 50127-lt 62348-le. Rahvaarvu kasvutempo on märgatavalt tõusnud. Prognoosi järgi jätkab rahvaarvu kasvutempo tõusmist, küündides 2050.aastaks 71 154-le. Koostajad: Ülle Liiber, Ene Saar, Piret Karu 2010 4 4. Rahvastiku andmed a) Tabel 1. Sündimus, suremus ja migratsioon Net Number of Rate of Net Births per Deaths Migrants natural Growth Number 1,000 per 1,000 per 1,000 increase rate of Natural Population

Geograafia → Geograafia
20 allalaadimist
thumbnail
14
odp

Tuneesia

kes elavad all pool vaesuse piiri. ➲Umbes 70% elanikest on Tuneesias kirjaoskajad. ➲Ühe inimese kohta on Tuneesias 10,004$ US. ➲Ja maailmas on Tuneesia selle näidu tõttu 71-l kohal ➲Tuneesias ei ole eriti probleeme AIDS-ga aga LAV-il ja Nigeerial on sellega väga suured probleemid. ➲Tuneesia kogu elanikearvust on 0-14 vanuseid lapsi 23%. ➲ ➲Kindlasti on tuunesias probleeme tööjõuga, kuna rahvaarv kasvab ja rahvastik vananeb. ➲Tuneesias on väike suremus ja suur sündimus. ➲Kuid ikkagi vanu inimesi on rohkem kui noori, see võib takistada tulevikus riigi arengu kiirust. ➲Tuneesia ei ole populaarne migratsiooni riik. Tuneesiast emigreerub umbes 1 inimene tuhandest. ➲Liibüas on emigratsiiooni arv väga kõrge. Inimesed lahkuvad sealt, sest seal on sõda ja rahutused. Aga Alžeerias on emigratsiooni arv juba väga väike, umbes samasugune nagu Tuneesialgi, sest Alžeerias on palju vähem rahutusi ja keegi ei sõdi.

Geograafia → Rahvastik ja majandus
4 allalaadimist
thumbnail
2
docx

GEOGRAAFIA KONTROLLTÖÖ

Suremust mõjutavad tegurid Vaesus, nälg, vee puudus, sõjad; halb tervishoiukorraldus; arstiabi kehv kättesaadavus; ebatervislik eluviis; õnnetused, vägivald; surmatoovad haigused. 8. Demograafiline üleminek ehk siire  Demograafilise ülemineku mudel kirjeldab sündimuse ja suremuse trende pika aja jooksul.  Maailma rahvaarv kasvab kiiresti, kuna suur osa arenumaid on demograafilise ülemineku etapis, kus suremus on madal ja sündimus endiselt kõrge ning seetõttu on loomulik iive suur.  Traditsiooniline rahvastiku tüüp – nii sündimus kui ka suremus on kõrged, mis tähendab, et iive on väike ja rahvaarv kasva aeglaselt või ei kasva üldse (peres ca7-8 last, täiskasvanuks saab vaid 3; keskmine eluiga 35-40.a.; vanureid ainult paar %) 9. Demograafiline plahvatus

Geograafia → Geograafia
9 allalaadimist
thumbnail
11
pptx

Burundi rahvastik

(2009) · Rahvastiku tihedus 219 · in/km2 Mehi u. 49,6% ja naisi u. Click to edit Master text styles 50,4% Second level · Loomulik iibe üldkordaja Third level 28,8 promilli · Linnaelanike osakaal Fourth level 10% Fifth level Burundi rahvaarvu muutumine 1961-2003 SÜNDIMUS JA SUREMUS Väga kõrge sündimuse üldkordaja Click to edit Master text styles (41,97 promilli) Second level Madal suremuse üldkordaja (13,17 Third level promilli) Fourth level Loomuliku iibe üldkordaja väga

Geograafia → Geograafia
8 allalaadimist
thumbnail
10
doc

Pediaatria vastused

1.Tervise definitsioon ja tervise olulisemad tegurid. *Tervis on inimese või rühma suutelisus saavutada oma eesmärke ja rahuldada vajadusi, tulla samas toime ka keskkonnaga ja seda vajaduse korral muuta *Tervis on füüsiline, pshüühiline ja sotsiaalne heaolu. *Tervis on seotud aja, asukoha ja vanusega. *Tervis on haiguse puudumine. MÕJURID · ELUSTIIL, KESKKOND, PÄRILIKKUS, TERVISHOID, HARIDUS, SOTSIAALNE TURVALISUS, PEAVARI, STABIILNE ÖKOSÜSTEEM 2.Tervisedenduse eesmärgid. * Protsessi eesmärk on suurendada inimeste oskusi ja võimet tegutseda, samuti võimestada gruppe ja paikkondi kollektiivseks tegutsemiseks suurendamaks kontrolli tervisemõjurite üle. *Tervisedendusliku tegevuse eesmärk on väärtustada ja tugevdada tervist. 3. Tervisekasvatuse sisu lasteaias. *on sihiteadlik tegevus terviseteabe levitamisel, et kujundada ja soodustada käitumismuutusi vastavalt seatud eesmärkidele. *ülitähtis on füüsiline, vaimne ja sotsiaaln...

Meditsiin → Pediaatria
39 allalaadimist
thumbnail
8
pptx

Alkoholi mõju tervisele

noore inimese tulevikku väga tõsiselt mõjutada. Alaealiste organismi alkoholitaluvus on väiksem, seepärast tekib ka alkoholimürgistus palju kergemini. Purjuspäi tehakse asju, mida muidu mingil juhul ei tehtaks: minnakse tülli oma sõprade või kallimaga, satutakse kaklustesse või rikutakse seadusi. Ollakse suurema tõenäosusega kaitsmata vahekorras, mistõttu võib nakatuda suguhaigustesse, HIVi või jääda rasedaks. ALKOHOLIGA SEOTUD SUREMUS Eesti Meditsiinilise Surmapõhjuste Registri surmapõhjuste hulgas on kolm otseselt alkoholi kuritarvitamisest põhjustatud diagnoosi: maksa alkoholtõbi, alkoholi liigtarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired ning alkoholimürgistus. 2009. aastal oli neisse suremus kõrgeim meestel vanuses 50-69. Kas tahate lõpetada nagu piltidel? Ärge jooge ALKOHOLI!!! (Palju) Tänan kuulamast!

Inimeseõpetus → Inimeseõpetus
11 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Alkoholiprobleemid Eestis

Alkoholiprobleemid Eestis Paljude Eesti inimeste alkoholitarbimist iseloomustab suurte alkoholikoguste joomine eesmärgiga purju jääda. Alkoholil on oluline roll selles, miks Eesti mehed endiselt väga varakult surevad. Teiste Euroopa riikidega kõrvutatuna on Eestis suremus sellistel põhjustel nagu enesetapud, mürgistused, liiklusõnnetused ja tulesurmad, väga suur. Võrreldes Põhjamaadega on eestlase risk surra vigastussurma koguni 3-4 korda suurem. Kõigi nende suremuse põhjustajate üks ühine nimetaja on alkohol, mis põhjustab suuremat riskikäitumist.  Pea iga teine Eestis elav 16–44aastane mees joob end kord kuus purju.  Iga viies mees samas vanusegrupis joob end purju igal nädalal.

Inimeseõpetus → Inimeseõpetus
11 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Kontrolltöö - muutused ühiskonnas

kätega. 3. Mis on geograafiline tööjaotus? Näide Geograafiline tööjaotus ­ ettevõtluse spetsialiseerumine tulenevalt asukoha geograafilisest, sh. ka inimtekkelistest eelistest. NT: Eestis ei toodeta autosi ega kasvatata banaane, sest see poleks kasulik/tulus. 4. Kaardil on.. OPEC ­ Naftat transportiv riikidevaheline organisatsioon 5. India ja Suurbritannia võrdlus 6. Näitajat veel, mis näitab, et riik on arenenud Sündimus, suremus, eluiga, haridustase, põllumajanduses hõivatud sector, SKT. 7. Mis on IMF eesti keeles? Rahvusvahelise valuutafond 8. Mis on NAFTA eesti keeles? Kõik liikmed. Põhja-Ameerika Vabakaubanduse Assotsiatsioon. Riigid: Kanada, Ameerika Ühendriigid, Mehhiko. 9. Euroopa Liidu laienemise 2 põhjust: Areneda majandusliiduks(Maastrichti leping), ühisturu tagamine(Rooma leping) Muuta Euroopa ühtseks ja vabaks. Mõjuvõimu suurendamine, turu laiendamine. 10

Geograafia → Geograafia
29 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Hispaania rahvastiku iseloomustus

(IDB, 2011) Võrreldes teiste maailma riikidega asub ta rahvaarvu kasvutempo poolest 145. kohal. Sarnane on kasvutempo veel Bermuudas (0,59) ja Tais (0,57). Võrreldes riigiga, mis asub kasvutempo poolest esimesel kohal - Zimbabwe, on vahe Hispaaniaga 3,74. (CIA, 2011) Rahvaarvu kasvu põhjuseks võib olla see, et sündimuse üldkordaja on kõrgm kuni aastani 2017, kui suremuse üldkordaja. Hoolimata sellest, et peale aastat 2017 ja edaspidi ennustatakse, et suremus on suurem kui sündimus on rahvaarv ikka kasvanud. See võib olla näiteks sellepärast, et lapsi naise kohta näitaja kasvab vaikselt. Arvan, et põhjus võib olla ka selles, et oodatav eluiga Hispaanias on suhteliselt kõrge, keskeltläbi 81 eluaastat. Inimesed ei sure nii kiiresti ära ja samal ajal ka sünnib neid. Maailma riikide hulgas asub Hispaania oodatava eluea alusel 14. kohal. Sarnane on see näitaja veel Prantsusmaal ja Sveitsis. Kõige

Geograafia → Geograafia
33 allalaadimist
thumbnail
6
doc

RAHVASTIK JA ASUSTUS- kordamine

RAHVASTIK JA ASUSTUS- kordamine 1. Analüüsib maailma rahvaarvu kasvu põhjusi ja selle tagajärgi; Pika aja jooksul kasvas rahvaarv aeglaselt, sest iive oli väike ning suremus suur. Kiiremini hakkas rahvaarv kasvama XVIII sajandil peamiselt Lääne Euroopa riikides, sest tänu meditsiini arengule ja elamistingimuste paranemisele suremus vähenes ja eluiga pikenes. Esimene miljard täitus 1804. Teise miljardi täitumiseks kulus 123 aastat, kolmanda täitumiseks vaid 33 aastat. Kuue miljardi piiri ületas maailma rahvaarv 1999. aastal. Põhjused: meditsiini areng, elutingimuste paranemine Tagajärjed: rahvaarvu kasv on tekitanud väga suuri sotsiaal-majanduslikke probleeme: toidupuudus (eriti arengumaades), piirkonniti ülerahvastatus ja ülelinnastumine, tööpuudus, üha suurenev majanduslik ebavõrdsus, suureneb koormus

Ühiskond → Ühiskond
36 allalaadimist
thumbnail
1
odt

Sündimust ja suremust mõjutavad tegurid

Arengumaades on laste kasvatamine aga odav, sest vähe raha kulub laste hariduse peale, samuti on sealsetes ühiskondades laste peamiseteks ülesanneteks aidata vanemaid ja teha maatööd. Arenenud maades ei tehta lapsi selleks, et neid tööle rakendada. Miks arengumaades on praeguseni kõrge sündimus? Nimetasin juba eelmises punktiski, et seal ei peeta lugu haridusest, elu on odav ja lapsi on vaja tööjõuks. Lapsed on pere rikkuse märk. Kuidas erineb sündimus ja suremus eri maailmajagudes ja riikides? Sündimus: kõige rohkem sünnib lapsi Aafrikas, üpris palju ka Aasias ja Lõuna-Ameerikas, kõige vähem aga Venemaal ja Euroopas. Suremus: kõige rohkem sureb inimesi Venemaal, Ida-Euroopas ja Aafrikas, kõige vähem aga Aafrika põhjaosas. Keskmiselt sureb inimesi Ameerika mandritel ja Euroopas. Millistes riikides on väga suur AIDS-i haigete hulk? Aafrika Ida- ja Lääneosas. Eestis on suurim AIDS-i haigete hulk Euroopas.

Geograafia → Geograafia
158 allalaadimist
thumbnail
1
odt

Sündimust ja suremust mõjutavad tegurid

Sündimust ja suremust mõjutavad tegurid Erkki Madi Maailma rahvaarv tervikuna sõltub sündimuse ja suremuse vahest. Sündimust ja suremust mõjutavad mitmed tegurid, mis erinevad riigiti ja muutuvad ajas. Sündimus Aasta jooksul sünnib maailmas üle 130 miljoni lapse, seega igas minutis üle 250 lapse. Sündimust mõjutavad: viljakas eas naiste arv naiste vanus laste sünnitamisel (partneri leidmise võimalus ja seksuaalkäitumise normid ühiskonnas); religioon (mõjutab tavasid ja suhtumist pereellu ja perekonna planeerimisse); pereplaneerimise võimaluste olemasolu ja nende kasutamine (meditsiini areng, rasestumisvastaste vahendite kättesaadavus ja kasutamine, abordi tegemise võimalus); kooselu traditsioonid (millal on tavaks alustada kooselu; kas elatakse monogaamselt, polügaamselt vms., kui palju on inimestel elu jooksul partnereid); vää...

Geograafia → Geograafia
144 allalaadimist
thumbnail
12
docx

Rahvastiku analüüs-Saksamaa

suhteliselt tihedalt asustatud, kuna minevikus toimunud sõdade tõttu on riik kaotanud palju endisi territooriume. Naabritest on suurem rahvastikutihedus vaid Madalmaades. Rahvastik Oma 81,8 miljonilise rahvastikuga 2010. aasta jaanuaris on Saksamaa Euroopa Liidu suurima rahvaarvuga riik. Maailmas on ta selle näitaja poolest 15. kohal. Rahvastikutihedus on 229,4 inimest ruutkilomeetri kohta. Keskmine eluiga on 79,9 aastat. Ühe ema kohta on 1,4 last ja suremus 7,9 1000 inimese kohta aastal 2009. Need näitajad on ühed maailma madalaimad. 91% elanikkonnast moodustavad sakslased. 2004. aasta seisuga registreeriti Saksamaal seitse miljonit välisriikide kodanikku. Ühe ema koh ta on 1,4 last ja suremus 10,9/1000 inimese kohta aastal 2011 Kirjaoskus 100% Kõige suurem on asustustihedus linn-liidumaades (Berliinis 3800, Hamburgis 2280 ja Bremenis 1640 in/km2). Hõredamalt on asustatud kirdepoolsed liidumaad Mecklenburg-Vorpommern (75 in/km2) ja

Ühiskond → Ühiskond
16 allalaadimist
thumbnail
5
docx

Uurimustöö - Portugal

ÜLDANDMED Portugali Vabariik Pealinn: Lissabon Pindala: 92,090 km2 · Maa: 91,470 km2 · Vesi: 620 km2 Rahvaarv: 10,735,765 (Juuli 2010) Portugali lipp Riigikeel: portugali Rahaühik: euro (EUR) Naaberriik: Hispaania Ajavöönd: WET (maailmaaeg) Usk: Rooma katoliku 84,5%, teised kristlikud 2,2%, muud 0,3%, teadmata 9%, mitte midagi 3,9% Liiklus: parempoolne Iseseisvus: 1. detsember 1640 Portugali vapp President: Aníbal Cavaco Silva Peaminister: José Sócrates Telefonikood: 351 GEOGRAAFILINE ASEND ...

Geograafia → Geograafia
22 allalaadimist
thumbnail
5
doc

Geograafia (üleüldine)

Seisograaf- maavärina mõõtmis seade mõõdetakse magnituudi ja rihteri skaala järgi. Mis on tsunaami- okeanis toimunud maavärina tagajärjel tekiv mega suur laine. Suur nõlva kalle ja intensiivne murenemine. Libisemine, voolamine, nihkumine. Murenemine on kivimite purunemine ja mineraalide muutumine väliskeskonna mõjul. Vee liikumine, kulutab ja viib kaasa. Vesi lahustab aineid, naatrium, caalium Bioloogilist murenemist teostavad elusorganismid. Sündimus ja suremus Maailmas sünnib 230 last minutis. Viljakas eas naiste arv. Religioon. Pere planeerimine ja meditsiin Suremust mõjutavad tegurid Meditsiin Õnnetused Haiguste ennetus Stress Rahvastik Linnad hakkasid tekkima põllumajanduse tekkides. Tekkisid turud ja kaubandus hakkas linnas arenema. London, Pariis ja NY ületasid esimesena miljoni elaniku piiri 19sai. Rahvastiku tihedus

Geograafia → Geograafia
110 allalaadimist
thumbnail
19
pptx

Maailma rahvastik ja rahvastikuprotsessid

Teine tase Kolmas tase Neljas tase Viies tase Demograafilise siirde teooria Iga ühiskond siirdub aja jooksul kõrge sündimuse ja suremusega traditsiooniliselt demograafilise käitumisega tüübilt madala sündimuse ja suremusega kaasaegsele tüübile. Traditsiooniline rahvastikutüüp Kõrge sündimus ja suremus, keskmine eluiga 3540,peres 78 last,täisealiseks 34 Ülemineku esimene etapp Demograafiline plahvatus Euroopas 18.saj Klõpsake juhtslaidi teksti laadide redigeerim Arstiabi ja Teine tase elatustingimuste Kolmas tase Neljas tase paranemine Viies tase Väheneb suremus ja pikeneb eluiga Iibe suurenemine Kesk-Aafrikas

Geograafia → Geograafia
11 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Russell, Vabadus ühiskonnas

Samuti on olnud üheks ajendiks sõda, kuna ühiskond ning mõnes mõttes ka riikide olemasolu peaks vähendama sõjalist ohtu. Vabadust takistavad füüsilised ning ühiskondlikud meetmed. Füüsiline on seejuures ühiskondlikult mõjutatud. Maa annab juurvilja, kuid inimene ise võib selle kättesaadavuse viia miinimumi. Maakera oleks ilma halduskorrata väga väheste inimestega, enamus neist oleksid orjad, Maal valitseks toidupuudus, suur suremus, mõnes mõttes võib seda nimetada füüsiliseks orjuseks. Russel toob hästi välja, et on vaja leida tasakaalu füüsilise ning ühiskondliku vabaduse vahel. Russeli arvates vähendab absoluutne majandusvabadus vabaduse elementaarset miinimumi. Absoluutne majandusvabadus on küllaltki kahepalgeline, kuna nn kõrgemad inimesed võisid teha, mida soovisid ning lihttöölised pidid kuuletuma, neil endal oli väga väike sõnaõigus ning ka see läbi kolmandate isikute (ametiühingud jms).

Filosoofia → Filosoofia
186 allalaadimist
thumbnail
14
ppt

Probiootikumid vesiviljeluses

kasvandustes tehtud katsete tulemustega Kala saavutab soovitud suuruse kiiremini Lühike tootmisperiood on üldiselt odavam ja annab kahe tootmistsükli vahel lisaaega kalakasvanduse puhastamiseks ja desinfitseerimiseks. Seetõttu on võimalik parandada järgmise tootmistsükli produktiivsust, sest haiguspuhangute riskid on minimaliseeritud Staulundi katses oli probiootikumidega söödetud kaladel tulemuseks 6% kiirem juurdekasv ning samal ajal vähenes kalade suremus 9% Kokkuvõttes vähenes suremus mõlemas katses tänu probiootikumidele 8 10% Joonis 2. Refsgård Fiskeri 1 Joonis 3. Staulund Dambrug Vähendades haiguste riske, väheneb ravimite kasutamise vajalikkus ja seetõttu väheneb keskkonna saastatus jääkainetega Positiivne efekt söödakoefitsendile, juurdekasvule ja suremusele Probiootikumidega kalasööt vähendab suremust, kiirendab juurdekasvu, parandab söödakoefitsienti ning

Muu → Erialareferaat
11 allalaadimist
thumbnail
13
doc

Pedagoogika ülddidaktika tunniettevalmistus

Tegemist on tavaklassiga, kus on nii tublimaid ja võimekamaid kui ka vähem motiveeritumaid ja vähemvõimekaid. Üheskoos on aga klass tubli ja nõrgemaid toetatakse. Õpilased viskavad palju nalja ning koosarutlused ja analüüsid sujuvad hästi, vähem soovitakse kirjalikku tööd. Tunnikava koostanud üliõpilase nimi: Tunni teema: Demograafiline üleminek Tunni eesmärgid: · Omandab arusaama, et riigi sündimus ja suremus, rahvastikuarv ei ole üksiseisev aspekt või lihtsalt number, vaid see on ajas muutuv suurus, tugevalt seotud riigi kui terviku toimimisega, arenguga (tehnika, meditsiin, valdav peremudel) jne. · Teab peamisi rahvastikutüüpe ning etappe. · Teab mis regioonides on inimeste oodatav eluiga lühem või pikem ning oskab arutleda selle põhjuste üle. · Oskab tuua näiteid aspektidest, mis mõjutavad rahvastikutüübi väljakujunemist.

Ühiskond → Ühiskond
29 allalaadimist
thumbnail
8
ppt

SÜNDIMUST JA SUREMUST MÕJUTAVAD TEGURID

· Lapsed on pere rikkuse märk · Lapsed aitavad majapidamistöödes, hoolitsevad vanemate eest · Normid ja tavad soosivad paljulapselist peret Kaasaegses ühiskonnas: · Abiellumine, seksuaalsuhted ja laste sünd pole tihedalt seotud · Rasedust ja laste sündi saab planeerida · Laste eest hoolitsemine nõuab palju jõupingutusi ja materiaalset heaolu · Palju sõltub riigi perepoliitikast: milliseid soodustusi teeb riik lastega peredele SÜNDIMUS SUREMUS Suremust suurendavad: · Vaesus · Halb tervishoiukorraldus · Arstiabi kehv kättesaadavus · Ebaterve eluviis SURMA PÕHJUSED Arengumaades: Arenenud riikides: · Sõjad · Südameveresoonkonna · Vee puudus haigused · Nälg · Vähk · Õnnetused SUREMUS

Geograafia → Geograafia
10 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Eesti rahvastik ja asustus, Eesti rahvaarv ja selle muutumine

1. Oletus 2. Kirikuraamatud, talude arv 3. Personaalraamatud 4. Taani hindamisraamat( 1 konkreetne rahvaloendus Eestis 1219) 5. 17.saj meetrikaraamat (hävis Põhjasõjas; ristimised, laulatused, matused ) 6. 18-19.saj ( Eesti oli Tsaari- Venemaa all ) hingederevisjon( rahvaloenduse eelkäija ) Esimene Eesti territooriumi loendus toimus 1861. Rahavastikuregistris on kõige olulisemad isikuandmed. Viimane loendus oli 31.dets 2000. 3 790 504 037 1797 4.mai SÜNDIMUS, SUREMUS, LOOMULIK IIVE Loomulik iive ­ sündide, surmade vahe. Positiivne iise ­ sündide arv on suurem. Negatiivne iive ­ surmade arv on suurem. 2006 ­ 1.9 2008 ­ 0,4 2007 ­ 1,37 2009 ­ 0,3 Surmapõhjused : 1. Südameveresoonkonna haigused 2. Kasvajad 3. Liiklusõnnetused Imikusuremus ­ mitu last sureb 1 eluea jooksul. RÄNDED JA RÄNDEIIVE Ränne e migratioon- püsielupaiga vahetus ühest riigist teise või samas riigis. Siseränne ­ välisränne. Vabatahtlik ­ sundränne

Geograafia → Geograafia
37 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Geograafia kontrolltöö kordamisküsimused

1. Mida uurib demograafia? Demograafia ehk rahvastikuteadus uurib rahvastiku koostise ja rühmade vaheliste proportsioonide kujunemist ja muutumist ning muid rahvastikuga seonduvaid nähtusi. 2. Miks korraldatakse rahvaloendusi? Rahvaloendusi korraldatakse andmete täpsustamiseks. 3. Mida näitab loomulik iive? Loomulik iive näitab sündimuse ja suremuse vahet. 4. Nimeta ja iseloomusta demograafilise siirde etappe. 1) Traditsiooniline rahvastiku tüüp – sündimus ja suremus on kõrge, iive nullilähedane, palju lapsi, vähe vanureid, eluiga madal. 2)Demograafiline plahvatus – tekib suremuse järsu languse tõttu, sündimus väga kõrge, iibe kiire kasv, kasvab keskmine eluiga. Probleemid toidu, vee, elamispindadega, koolide puudus, rahvastiku poliitika – sündimuse piiramine. 3)Rahvastiku vananemine – sündimus langeb, suremus on madal, iive peatub (hakkab langema), eluiga kasvab, tööealisi palju- tööpuudus.

Geograafia → Demograafia
22 allalaadimist
thumbnail
11
odp

Norra rahvastik

NORRA 10.klass Rahvaarv Rahvaarv:4,707,270 Asub 120. kohal Iirimaa, Costa Rica,Gruusia Väikeriik Aasta keskmine rahvaarv 6 5 4 3 2 1 0 1955 1965 1975 1985 1995 2005 2015 2025 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 Rahvastik Sündimus:51 000 Suremus:43 000 Loomulik iive:8000 Rändesaldo:2/1000 Sündimus Üldkordaja:11/1000 Iga naise kohta sünnib 1,8 last Prognoos 2025.aastaks jääb samaks Suremus Üldkordaja:9/1000 Imikusuremus:4/1000 AIDSi suri 2009.a inimest Soolis-vanuseline koosseis 0-14 aastaseid:17,7% 15-64 aastaseid:65,9% Üle 65.aastaseid:16,4% Ülalpeetavate määr:51,7% Vanadussõltuvuse määr:24,9% Rahvastikupüramiid(1991)

Geograafia → Geograafia
23 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun