Facebook Like
Küsitlus

Otsingule "integratsioon" leiti 621 faili

integratsioon on tugevasti häiritud veel praegugi; niisugune olukord pidurdab mitmel Ladina-Ameerika maal tõsiselt ühiskonna arengut tervikuna. Alžeerias nautis arvukas prantsuse tulnukrahvastik rohkem kui 100 aastat oma privileege, kuid Alžeeria iseseisvumise järel sunniti nad lühikese ajaga maalt lahkuma, sisuliselt küüditati Prantsusmaale, kuigi nemad ise, nende isad-emad ja paljudel isegi vanavanemad olid sündinud Alžeerias.
6
docx

Euroopa integratsioon

Protsessina on see menetlus, mis viib paljudest osakestest terviku moodustamiseni. Seisundina on ta selle protsessi tulemus (poliitilise integratsiooni tulemus). Euroopa integratsiooni protsessi käsitlemisel vastamisi kaks koolkonda: A- föderalistid, B- funktsionalistid. Föderalistid : suuremad ühendused saavad tekkida ainult siis, kui osa...

Euroopa integratsioon - Tallinna Tehnikaülikool
81 allalaadimist
10
ppt

Regionaalne integratsioon ja integratsiooniprotsessid maailmas

Regionaalne integratsioon ja integratsiooniprotsessid maailmas Regionaalsetesse ühendustesse kuulub tänapäeval enamus maailma arenenud riike ja arengumaid. Selliste regionaalsete ühenduste omaduseks on soov vähendada omavahelises kauplemises piiranguid. Põhjused regionaalsete ühenduste loomiseks ·Poliitiliseks põhjusteks on julgeoleku suurenemine regionaalse integr...

Majandus - Keskkool
46 allalaadimist
2
doc

Venelaste integratsioon

Venelaste integratsioon Eesti ühiskonda Integratsioon on tervikliku ühiskonna tekkimine, kus tema erinevad rahvused on võrdsed ja saavad omavahel läbi. Rahvusvähemus saab säilitada oma kultuurilise ja keelelise eripära, olles samal ajal võimeline toimima edukalt asukohamaa ühiskonnas. Integratsiooni põhilisteks tunnusteks on vastastikune tolerantsus ja usaldus. Eesti tolerantsuse...

Eesti keel - Keskkool
9 allalaadimist
20
ppt

Regionaalne integratsioon jpm

Eksport ­ import. Vabakaubanduspiirkond, tolliliit, ühisturg, majandusühendus jne. Neiu Kristina Seletame asjad lahti, mis on ... · Regionaalne integratsioon ­ piirkondlik integreerumine ehk igasugune riikide vaheline kaubavahetus · Eksport ­ kaupade väljavedu riigist · Import ­ kaupade sissevedu riiki Seletame asjad lahti, mis on ... · Vaba...

Majandus - Keskkool
10 allalaadimist
1
docx

Euroopa Liit Ja integratsioon

Euroopa komisjon tegutseb? Brüsselis 2. Loetle 2 Eesti Vabariigi probleemi Eurole üleminemisel Vaaluuta Seadusandluse ühtlustamine 3. Euroopa Liit sündis 1975 4. Millised 2 riiki ei ole EFTA liikmed? Luxemburg ja Taani 5. Loetle 2 Rahvusvahelise Organisatsiooni tüüpi tegevusalade järgi Universaalne Spetsiifiline 6. Loetle rahvusvahelise organisatsiooni põhistru...

Ühiskond -
12 allalaadimist
24
doc

Euroopa Liidu kujunemine ja lepingud, EL ’idalaienemine’, Eesti integratsioon Euroopa Liitu, EL õiguslikud alused

KORDAMISKÜSIMUSED kevad 2009 NB! Allolevad kordamisküsimused ei vasta üks-üheselt nendele, mis tulevad eksamil, vaid pigem annavad ette need teemad-aspektid, millele tuleks materjali läbitöötamisel eelkõige keskenduda. (1) Euroopa Liidu kujunemine ja lepingud, EL 'idalaienemine', Eesti integratsioon Euroopa Liitu, EL õiguslikud alused 1. Peale II maailmasõda Euroopa integratsiooni tinginud peamise...

Politoloogia - Eesti Mereakadeemia
15 allalaadimist
17
docx

Euroopa Liidu kujunemine ja lepingud, EL „idalaienemine“, Eesti integratsioon Euroopa Liitu, EL õiguslikud alused

KORDAMISKÜSIMUSED 2013 Tugineb föderalistlikule teooriale, mille kohaselt integratsiooni 1. Euroopa Liidu kujunemine ja lepingud, EL ,,idalaienemine", lõpptulemusena tuleks luua ühtne föderatiivne riik ja kaotada Eesti integratsioon Euroopa Liitu, EL õiguslikud alused rahvuste vahelised piirid. Riikideülesuse põhimõte leiab, et riigid...

Riigiõpetus -
9 allalaadimist
8
doc

Kuidas õnnestus Lääne- Euroopa taastada

TALLINNA TEHNIKA ÜLIKOOL Kuidas õnnestus Lääne- Euroopa taastada Referaat Koostaja: Kadri Rea 18.12.09 Tallinn. Peale sõda Sõda muutis kõik, pöörduti tagasi olukorda nagu see oli olnud 1939. aastal. Parteid olid keelatud, valimistulemusi võltsiti või jäeti valimised üldse ära. Tundus , et kohe peaks kusagilt ilmuma midagi uut...

Rahvusvaheline integratsioon - Tallinna Tehnikaülikool
19 allalaadimist
5
docx

Hispaania poliitiline ülevaade

HISPAANIA Ülevaade poliitilisest süsteemist Hispaania Hispaania Kuningriik, mille pealinn on Madrid, on suveräänne riik ning kuulub Euroopa Liitu. Hispaania asub Edela-Euroopas Pürenee poolsaarel. Hispaanias on ~40 miljonit elanikku. Hispaania on suuruselt viies riik Euroopas. Tänapäeval räägivad üle 500 miljoni inimese maailmas hispaania keelt, mistõttu o...

Euroopa liit ja integratsioon - Keskkool
4 allalaadimist
1
docx

Eurokriisi põhjused ja tagajärjed

Eurokriisi põhjused ja tagajärjed Essee Euroopa on suure rahandusliku segaduseni jõudnud, Euroopa pangad jõudsid ainult mõne päevaga kriisi äärele. Oldi väga lähedal eurotsooni panganduse kokkuvarisemisele, mis omakorda viinuks majanduse hävingule ja deflatsioonile. Eurokriisil oli mitmeid põhjuseid, neist peamine oli see, et Euro...

Euroopa liit ja integratsioon - Keskkool
6 allalaadimist
4
docx

Euroopa 2020 ja “Eesti 2020” konkurentsivõime kava

Euroopa 2020 ja “Eesti 2020” konkurentsivõime kava Arutlus Euroopa 2020 on strateegia, mis muudab meie majanduskasvu paremuse poole 10 aasta jooksul, luues selleks paremad tingimused. Selleks, et hinnata Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide suunas liikumist, on kogu Euroopa Liidu jaoks kokku lepitud 5 peamist eesmärki. Eesmärgid on omavahel seotud ja tugevdavad üksteist...

Euroopa liit ja integratsioon - Keskkool
16 allalaadimist
16
docx

Kasvatus Hiina ja Islami kultuuriruumis

Tallinna Ülikool Kasvatusteaduse Instituut Kasvatus Hiina ja Islami kultuuriruumis Referaat Tallinn 2015 Sisukord Sissejuhatus ................................................................................. ..................................3 I Hiina Kronoloogiline ülesehitus ja ajalugu...

Rahvusvaheline integratsioon - Tallinna Tehnikaülikool
5 allalaadimist
4
docx

Kas massiimmigratsioon ohustab või rikastab Euroopat

Seal, kus nemad on harjunud elama, on tihti normaalne, et probleeme lahendatakse vägivallaga. Mõnes paigas ei pilguta keegi silmagi tapetud või vägistatud inimest nähes. Siia tulles ei kujuta nad tegelikult ette, mis neid peale sotsiaalabi ees ootab. Me paneme pagulased elama suurlinnadesse, kus meie arvates toimub nende kiirem integratsioon ühiskonda, kuid selle tõeline tagajärg võib olla hoopis teistsugune. Ka nendel on siin, uues keskkonnas, väga harjumatu ja keeruline, alustades jahedast kliimast ning lõpetades sellega, et tänavatel liiguvad peamiselt valged inimesed. Kõik suured erinevused kodukohaga tekitavad sisserännanus stressi, millega teatud osa kindlasti toime tuleb, kuid alati on meie seas ka nõrgemaid inimesi. Nad ei pruugi omaks võtta meie käitumi...

Rahvusvaheline integratsioon - Keskkool
20 allalaadimist
3
docx

Euroopa Liidu juhtorganid

Euroopa Liidu juhtorganid Euroopa Liidule on omased nii valitsusevahelised kui riigiülesele koostööle iseloomulikud jooned. Valitsusvahelise koostöö raames säilitab iga liikmesriik oma iseseisvuse, riigiülene koostöö eeldab, et ühenduse iga liige loovutab osa isesvast otsustusõigusest ühisstruktuuridele. Kõige autoriteetsem EL-i institutsioon ­...

Rahvusvaheline integratsioon - Keskkool
1 allalaadimist
27
doc

EESTLASTE SUHTUMINE EESTI VENELASTESSE

klass EESTLASTE SUHTUMINE EESTI VENELASTESSE Uurimistöö Juhendaja: Ljubov Peterson Tallinn 2015 SISSEJUHATUS Vene rahvus moodustab umbes veerandi Eesti kogu rahvastikust ja on sellega teine kõige suurem rahvusgrupp Eestis. Kuigi venelased on juba aastakümneid Eesti...

Euroopa integratsioon - Keskkool
1 allalaadimist
1
doc

Ühiskond - inimeste kooselu vorm

ÜHISKOND ­ INIMESTE KOOSELU VORM Süsteem ­ tervik, mille üksikud osad on omavahel seotud ja moodustavad üheskoos uue kvaliteedi e. väärtuse. Majandus ­ valdkond, mille moodustavad tootmine ning kauplemine. Erasektor(tulundussektor) ­ moodustavad kõik eraomanduses olevad ettevõtted. Poliitika ­ valdkond, mis tegeleb ühiskonna arengu koordineerimise ja juhtimisega; hõlmab riigi toimimist korraldava...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
196 allalaadimist
2
doc

Ühiskonna mõisted

Alampalk ­ riiklikult kehtestatud palga alampiir, millest vähem ei tohi tööandja töövõtjale täistööaja eest maksta. Ametiühing ­ mingi kutseala tööliste/teenistujate organisatsioon, mille eesmärk on töötajate sotsiaal- majanduslike nõudmiste kaitsmine ja esindamine. Apellatsioon ­ kohtualuse edasikaebus kõrgema astme kohtusse madalama as...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
152 allalaadimist
1
doc

Arutlus "Milles peituvad integratsiooni juurprobleemid?"

Arutlus Milles peituvad integratsiooni juurprobleemid? Integratsioon ehk lõimumine on viimastel aastatel Eesti meedias leidnud laia kõlapinna. Enamjaolt peetakse peamiseks probleemiks muulaste (reeglina vene rahvusest) kodanike siinsesse ühiskonda võimalikult mugavat ning efektiivset sidumist. Tänini ei ole see veel ulatuslikult ning tule...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
62 allalaadimist
10
doc

Essee: Mitte-eestlastest

Tallinna Ülikool Riigiteaduste Instituut Mitte-eestlased Eesti rahvastikus ja kodanikkonnas NSVL lagunemisest tänaseni Eesti Ühiskond ja Poliitika Ingmar Hääl 2009 Sissejuhatus Käesolevas Essees sooviksin analüüsida mitte-eestlaste hu...

Eesti ühiskond ja poliitika - Tallinna Ülikool
92 allalaadimist
2
doc

„Mänguväljakul käib lõimumine lihtsalt“

,,Mänguväljakul käib lõimumine lihtsalt" Juta Vallikivi 4. detsember, Postimees Juta Vallikivi otsib oma artiklis muukeelsete ebavõrdse kohtlemise juuri. Tema arvates on kõige tähtsam aspekt keeleline ebavõrdsus ning fakt, et Eestis õpetatakse riigikoolides eesti keelt võõrkeelena. Ühtlane riigikeelne hari...

Eesti keel - Keskkool
40 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun