Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus

Otsingule "direktor" leiti 1178 faili

direktor on aruande kohustuslik kooli nõukogu ja teda ametisse kinnitanu ees. 6.10. Direktori pädevuses on kooli õppetööga seonduvate küsimuste lahendamine, mis ei kuulu mittetulundusühingu juhatuse pädevusse, sealhulgas : 1) kooli personaliga töölepingute sõlmimine, muutmine ja lõpetamine vastavalt töösuhteid reguleerivatele õigusaktidele ning muude lepingute sõlmimine, mis on
direktor

Kasutaja: direktor

Faile: 0
1
docx

Are men better directors than women ?

Name: Chlen Zhopov Subject: Essay Are men better directors than women ? It is common that top executives in big companies are mostly men. But does that necessarily mean that women are not suitable for such responsible, effort and leadership demanding jobs? I do not think so. First of all, I would like to say that this tradition is coming not only from history, but from evolution. In nature, masculine representatives...

Ärieetika - Tartu Ülikool
16 allalaadimist
2
doc

Juhirollid

Siinkohal on pildistatud piirkondliku direktori tööpäeva. Ülesanne: määra, millist rolli juht täidab antud aja jooksul. 8.00 – allüksuse juhid (teenistusosakonna ülem, tehnikaosakonn juht, müügiosakonna juhataja) kogunevad direktori kabinetti, kus annavad aru möödunud ööpäeva sündmustest ja tegevustest. Arutatakse teenistuse probleeme seoses füüsilise ja tehnilise objektide valvega. info koguja 9.00 – saadud infost koostatakse vahetusaruanne. Juht kinnitab aruande ja...

Juhtimine - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
64 allalaadimist
2
doc

Arnold Rüütel

Nissi Põhikool Arnold Rüütel referaat Koostas: Nissi 2012 Arnold Rüütel on sündinud 10. mail 1928 Laimjala vallas Saaremaal õigeusuliste eestlaste Feodor ja avalduse Üleliidulise Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu liikmeks astumiseks. Pärast põllumajandustehnikumi lõpetamist töötas ta Saaremaa TSN Täitevkomitee põllumajandusosakonna vanemagronoomina. Hiljem oli A...

Eesti keel - Põhikool
6 allalaadimist
1
rtf

Kooli lõpukõne

Kooli lõpukõne Austatud vallavanem, kallid õpetajad ja direktor , head klassikaaslased, vanemad ning saalisviibijad. Täna on see päev kus lõppeb kool ning tuleb teha valikuid, tuleb astuda üle lävepaku. Üks elu etapp on läbitud. See hetk on samas magus ja ka kibe. Õpetajad on mõjutanud meie maailmavaadet ja kohelnud meid hästi isegi pärast lõhutud akent, katkist seina või pärast...

Kirjandus - Põhikool
103 allalaadimist
8
pptx

Ants Antsoni elulugu

novembril 1938 Tallinnas Lõpetas Jakob Westholmi Gümnaasiumi Spordiga hakkas tegelema aastal 1954 Oli jalgrattaspordikooli direktor ning Tallinna linnaosavalitsuse spordijuht Tegeles kergejõustiku, tennise ja jäähokiga ning hiljem hakkas tegelema kiiruisutamisega 1963. aastal kuulus NSV liidu koondisesse Saavutused 6. ve...

Kehaline kasvatus - Põhikool
9 allalaadimist
1
odt

Chicago jazz

Esimesed jazzi orkestrid tekkisid 20. sajandi algul. Chicago jazz on üks jazzi liike. Chicago jazzi stiilis suurenes solistide tähtsus. Vähenes kollektiivse improvisatsiooni osa, see säilis vaid palade alguses ja lõpus. Marsilik rütm asendus sujuvama rütmiga. Sellest sai hiljem alguseks svingile...

Eesti rahvalaul - Põhikool
19 allalaadimist
22
docx

„RAKVERE LILLE KOOL JA PÄEVAKESKUS PÄEVALILL”

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Sotsiaaltöö õppetool ST12 KÕ1 Kätlin Kuznetsov ,,RAKVERE LILLE KOOL JA PÄEVAKESKUS PÄEVALILL" Vaatluspraktika Õppejõud: Meeli Männamäe Mõdriku 2012 SISUKORD Sissejuhatus Minu isiklik praktika eesmärk oli...

Sotsiaaltöö - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
81 allalaadimist
6
doc

Tekstianalüüs

Kasik) abil. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I OSA Ülesanne 1. Mis on tekst? Ülesanne 2. Mis on kohesioon? Ülesanne 3. Võrrelge järgmisi tekstivariante grammatilisuse, vastuvõetavuse ja sobivuse seisukohast. A. Juulis riigikontrolli avalduse põhjal...

Eesti keel -
14 allalaadimist
5
docx

TTÜ Botaanikaaed, referaat

Eesti Maaülikool Mehis Rebane Tartu Ülikooli Botaanikaaed Referaat Juhendaja: Toomas Laidna Tartu 2013 Üldandmed Tartu Ülikool...

Taimekasvatus - Eesti Maaülikool
13 allalaadimist
4
docx

Demokraatia minu igapäevaelus

Ja kindlasti kodutööd pole ainuke asi, mida ma saan isikuliselt ise otsustada. Saan valida mida poest ostan, mida selga panen ja kuhu lähen. Keegi ei saa öelda, et ei, seda teha ei tohi. Jah, on mingid piirid, kuid elu on siiski vaba. Keegi kusagilt kõrgemalt ei otsusta ainuisikuliselt inimeste elu üle. Koolis kehtib pigem diktatuur mõnes mõttes. Kuna kooli juhib 1 inimene, kelleks on direktor ja teised on alluvad, kes peavad järgima etteantud juhiseid. Ja kui nii ei tee, siis ootab ees vallandamine või mõni muu karistus. Direktor siiski otsustab tähtsamatse asjade üle ja annab enne nõusoleku, kui mingi otsus on vaja langetada. Kuid diktatuuriga saan võrrelda vaid kooli puhtalt direktori pärast. Demokraatlikus võtmes on koolid siiski vabad ja arvestatakse rahva, see tähendab õpilaste arvamust. Näiteks hetkel on tee...

Ühiskond - Kutsekool
2 allalaadimist
2
txt

Wikmani poisid lugemistest

Iseloomusta Wikmani kooli vaimsust Wikmani koolil oli oma m�ts, mida ei tohtinud kanda n�iteks turul m��es.Austati palju kooli�petajaid ning ka direktorit .Direktor Wikman oli v�ga austatud mees, suri maov�hki.Wikmani G�mnaasiumis m��dab meest tema suutlikkus.Rikastel ja vaestel samapalju �igusi. 2.Iseloomusta autori teisikut Jaak Sirkelit Jaak oli tark poiss, �htlasi ka klassi priimus.Talle meeldis luuletada.Meeldis talle ka Virve Pukspuu, kelle ta kutsus ka klassi ette kaasa kui pidi enda kirjandit ette lugema.Lootis sellega Virvele muljet avaldada. 3.Kirjelda meeldej��vamaid...

Kirjandus - Keskkool
9 allalaadimist
4
rtf

Eesti sidemed Läänemaailmaga,

Massikultuur (lk 72) televiisor, raadio, ajalehed, videoapatuur, arvuti, 5.Kole arhidektuur (lk 73) ehitati, sest oli odav ja hea ehitada, kuid mugavusi polnud, peale sõda jäi elukohtadest väheks 6.Muutused moes (lk 76) Euroopas oli tunda tugevat Ameerika mõju, riietus muutus vabamaks 7.Haridussüsteem (lk 80) põhikool 8klas...

Ajalugu - Põhikool
1 allalaadimist
2
rtf

Lõpuaktus

Direktor peab kirjutama kõne, aga laseb seda teha hoopis õppealajuhatajal (Sepikul). Sepik kirjutab kõne mälupulgale ja viib selle direktori laua nurgale. Volli ja Hannes vahepeal täiendasid õppealajuhataja igavarkõnet, lisad...

Kirjandus - Põhikool
23 allalaadimist
4
docx

Hugo Treffner

juulil 1845. aastal Kanepis kohaliku köstri Ludvig Treffneri peres, kus oli kokku 5 last - 4 poega ja üks tütar. Ta oli silmapaistev Eesti kultuuritegelane, kooliõpetaja, direktor ja rahvusliku liikumise edendaja. Esialgu õppis ta kodus, hiljem Kanepi kihelkonnakoolis. 1860 astus ta Tartu kubermangugümnaasiumisse ja aastatel 1863−1865 õppis Võrus Poeglaste Era Õppe- ja Kasvatusasutuses. Aastal 1865 tegi H. Treffner Tartu Ülikoolis ladina keele koduõpetaja eksami. Edasi töötas ta koduõpetajana nii Poolas kui ka Tartus. 1868. aastal sooritas Treffner gümnaasiumi lõpueksamid Tartu kubermangugümn...

Muusika - Keskkool
1 allalaadimist
2
docx

Lõpukõne 2015 Lagedi Kool

Lõpukõne 2015 Lagedi Kool Kristiina: Lugupeetud direktor , õpetajad, lapsevanemad , külalised ja klassikaaslased! Valeria: Meil on suur au olla siin koos teiega ning öelda viimased tänusõnad Lagedi Kooliperele. Kristiina: Üheksa aastat tagasi me kohtusime esimese klassijuhataja valvsa pilgu all ja saime sõpradeks, aja jooksul kasvasime üheks. Seda kas me ka tulevikus sõpradeks jäeme näitab vaid aeg. Valeria: Üheskoos oleme saatnud korda koerustükke, ületanud kõigi ootusi ning pinguta...

Eesti keel - Põhikool
16 allalaadimist
1
docx

Wikmani poisid

Tegevus algab eragümnaasiumi 10. klassis, mille direktor on Johan Wikman. See on lugu koolielust, ühe põlvkonna kujunemisest Teise maailmasõja eel ning ajal. Raamat on valminud Jaan Krossi enese mälestuste põhjal. Peategelane Jaak Sirkel on väga sarnane autori endaga. Õpilased ei taha õppida, igal...

Kirjandus - Põhikool
1 allalaadimist
14
docx

Wikmani Poisid

Esimene osa ,,KÜMNES KLASS" Lehekülg sissejuhatuseks Wikmani gümnaasium oli kogunenud igahommikusele palvusele ja ,,infotunnile". Koraali salmid lauldud ning ,,Meie Isa" palve loetud, astus õpilaste ette direktor , kes küsis õpilastelt sõna huligaan tähendust. Alguses ei osanud keegi midagi vastata, kuid hiljem ütles Trull (kes 10 aastat Inglismaal elas), et sõna tul...

Kirjandus - Põhikool
5 allalaadimist
2
doc

M. Bulgakov - Meister ja Margarita - kokkuvõte

Ande Andekas-Lammutaja Meister ja Margarita M. Bulgakov ,,Meister ja Margarita" on Bulgakovi viimane teos, mille juurde ta ennem oma surma ko...

Kirjandus - Keskkool
2259 allalaadimist
1
doc

Ooper

Ande Andekas-Lammutaja Muusikaajalugu - Ooper Ooper saab alguse Prantsusmaalt, kuid ülemvõimu saavutab Itaalias. Itaalia ooperis kantakse retsitatiiv ette lauldes, heliloojatel oli suur tööpinge ja koormus, kujunesid kohvriaariad...

Muusika - Keskkool
93 allalaadimist
1
doc

Klassitsism

abiks.pri.ee (18.saj II pool19.saj I veerand) Perioodid: 1) Eelklassitsism 17201760 2) varaklaasitsism 17601780 ­ uued zanrid ja vormid jõudsid küpse kunstilise väljenduseni. Haydni ja Mozarti varane looming 3) kõrgaeg 17801810 ­ parim looming, Viini klassikud 4) üleminek romantismi 181019.saj....

Muusika - Keskkool
102 allalaadimist


Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun