Otsingule "entsüklopeedia" leiti 1268 faili

entsüklopeedia – “Maailma ajalugu” Interneti allikad – www.hot.ee/voidmain/referaadid/vaikne/vaikne.html www.hot.ee/tiiakuusk/maga.html www.miksike.ee/documents/main/elehed/8klass/4gloobusesunnilugu/8-4-3-1.htm http://opik.obs.ee/osa4/ptk02/tekst.html www.lennuk.ee/src/uudised/logi.php3?L1=uudised&L2=logi&ID=84&rw=12
26
doc

iÕguse entsüklopeedia sissejuhatav kursus

Suure tähendusega on keele üldmõistete ja juriidiliste mõistete eristamine. Lähtub normi tekstist. Lähtudes eelkõige keele reeglitest. Grammatiline tõlgendamine võib hõlmata sõnaraamatute ja entsüklopeediate kasutamist, samuti sõnade ja fraaside vaheliste süntaktiliste seoste analüüsi. 30 Loomuõiguse taassünd ehk miks ei piisa õiguspositivismist (P. Jõgi) Loomuõigus on kõrgem positiivsest, inimese poolt loodud ajutistest ja muutuvatest seadustest ning kujutab endast kriteeriumi otsustamaks, et kas need seadused on inimeste jaoks moraalselt siduvad (kohustuslikud) või mitte. Loomulikud õigused on...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
21 allalaadimist
14
doc

Õiguse entsüklopeedia

02.149 4AP (lisainfo ÕE oma veebilehel) Õiguse entsüklopeedia on teadmiste ring õiguse ja riigiga seotud valdkondades. (ÕE lk 11-13, LM I lk 10 ja 12) TEEMA IX. Õigusteadus ja õigusteaduse õppimine Taska: põhimõisted: aeg ja ruum, ese, kausaliteet Põhimõisted Instituudid- õiguse instituut on kogum õigu...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
499 allalaadimist
94
docx

Õiguse entsüklopeedia eksam

Ühel sõnal võib sageli olla mitu tähendust, mis teksti mõistmist raskendavad. Appi tuleb võtta mitte ainult vastava keele seletavad sõnaraamatud, vaid ka eri teadusharude sõnastikud, võõrsõnade ja isegi võõrkeelte sõnaraamatud, entsüklopeediad . Veel keerulisem on lausete grammatiline analüüs- süntaksi probleemid. Gr tõlgendamine hõlmab: Leksikaalse tõlgendamise- see haru uurib üksikute sõnade või mõnest sõnast koosnevate fraaside tähendust. Puhtgrammatilise kitsamas tähenduses- see haru uurib sõnade ning fraaside vahelisi süntaktilisi seoseid. Individuaalsete käskude ja keeldude puhul tuleb arvestada.et sageli selliseid käske kirjalikult ei vormistat...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
209 allalaadimist
26
docx

Õiguse entsüklopeedia

Narits "Õiguse entsüklopeedia " I TEEMA: ÜLDIST 1.1. Õiguse eelastmed Inimese looduslik küpsemine on alus õiguslikele reeglitele inimese teovõimest, abieluvõimest jne. Loodusele omaste seaduste põhjal loob inimene oma korra, k.a. õiguskorra. Õigus on sotsiaalne kord, see reguleerib inimestevahelisi suhteid. Enne õiguskorda oli moraal ja tava, mis korrastasid inimeste käitumist. Tava ja moraali kujundas elu. Erinevaid olukordi saab reguleerida kas indiv...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
197 allalaadimist
20
docx

Õiguse entsüklopeedia eksami kordamisküsimused

YK) eksami kordamisküsimused 1. Mida mõistetakse õiguse eelastmete all? Selgita! Õiguse eelastmed on tava ja moraal objektiivses tähenduses, nimelt olid tava ja moraal sotsiaalseteks harjumusteks, mis korrastasid inimkäitumist. 1. Kuidas on omavahel seotud tava, moraal, õigus, sund ja võim? Selgita! Tava on ajalooliselt ja stiihiliselt tekkinud käitumisreeglid, kui nei...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
30 allalaadimist
13
docx

ÕIGUSE ENTSÜKLOPEEDIA

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND ÕIGUSE ENTSÜKLOPEEDIA Seminaritöö Juhendajad Prof. Raul Narits Lektor Silvia Kaugia Tartu 2019 Sisukord Sissejuhatus...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
1 allalaadimist
17
odt

Õiguse entsüklopeedia - soolise võrdõiguslikkuse seadusest

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Võrdleva õigusteaduse õppetool Lily Sandel SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE SEADUS Seminaritöö Juhendaja Võrdleva õigusteaduse professor Raul Narits Tartu 2012 SISUKORD TIITELLEHT...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
100 allalaadimist
32
docx

Õiguse entsüklopeedia konspekt (kõik loengud)

narits@ut.ee, kabineti tel 7375978, 5015428, Näituse 20 - 304) Õppekorraldus ­ Ave Tiisler (ave.tiisler@ut.ee, 7375977, Näituse 20 ­ 303) Seminari ülesanded saab kätte nädal enne seminari toimumist. (ÕIS) Alates 1.oktoobrist. Seminaritöö on üheks eelduseks eksamile pääsemiseks. Kõikide kutsutud seminaride edukas läbimine on teiseks eelduseks. Detsembris järeletegemisajad....

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
197 allalaadimist
5
docx

Õiguse entsüklopeedia

september 2014 Iseseisvad tööd 1. töötab läbi kogu kohustusliku kirjanduse 2. kirjutab kontrolltöö (õigusnormi loogiline struktuur). Töös määrata õigusnormide loogilise struktuuri elemendid KarS 8. peatükk ja 9. peatüki esimene jagu; VÕS 9 peatüki §-d 127-130. 28. oktoober 2014 3. koostab referatiivse töö Eest...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
13 allalaadimist
34
doc

Õiguse entsüklopeedia seminaritöö- õigusakti analüüs karistusseadustikust

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND VÕRDLEVA ÕIGUSTEADUSE ÕPPETOOL Janar Pilve Karistusseadustiku analüüs õigusaktina Seminaritöö Juhendaja: prof. Raul Narits Tartu 2013 Sisukord Sisukord...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
308 allalaadimist
30
doc

Õiguse entsüklopeedia eksami küsimused

Õigusriigi tunnused Õigusriik on pigem idee riigist. Ta on idee sellisest riigist, mille poole on mõtet pürgida, aga et sinna liikuda peab teadma, mis on õigusriigi idee. Õigusriigi idee pärineb ajast, kui õigusriigid tekkisid. Õigusjumalanna (hea ja õiglane kohtupidamine) taga peitub õigusriigi idee. Ühes käes võim ja jõud (mõõk), teises käes õiglus. Riik peab oma käitumise allutama õiglu...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
175 allalaadimist
6
docx

Õiguse Entsüklopeedia I konspekt Õiguse eelastmed

Õiguse eelastmed Inimeste ja ümbritseva maailma suhted on mitmekesised ja keerulised ja seetõttu vajame korda, mis inimestevahelisi suhteid reguleeriks. Paljudel juhtudel põhinevad need reeglitele ja korrasüsteemidele. Eluta looduse valdkond kui üks fundamentaalne kord. Korra reeglid, mida inimene tahab luua, peab arvestama looduses kehtiva korraga. Inimvaim loob loodusele omaste seaduspärasuste üle oma korrad, kuhu kuulub ka õigus. MORAAL...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
21 allalaadimist
32
docx

Õiguse entsüklopeedia eksami küsimused

YK) eksami kordamisküsimused 1. Mida mõistekse õiguse eelastmete all? Selgita! Õigus on sotsiaalne kord kuna reguleerib inimestevahelidid suhteid. Õigus pole esimene sotsiaalne kord. MORAAL ja TAVA on õiguse eelastmed objektiivses tähenduses, sest need olid valitsevaks inimeste kooselus enne õigust.Moraal ja tava olid sotsiaalsed korrad, mis vastavad ühiskondlikule tahtele ja reguleerivad ühiskon...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
180 allalaadimist
40
docx

Õiguse entsüklopeedia terve konspekt

AASTA (Elmar Ilus-raamatu põhjal) Sisukord 1Õiguse eelastmed......................................................................................................................4 1.1MORAAL JA TAVA...........................................................................................................4 1.1.1TAVA, MORAAL, ÕIGUS, SUND JA V...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
66 allalaadimist
38
doc

Õiguse entsüklopeedia eksami kordamisküsimused

Õiguse olemus ja mõiste. - Õigus on sotsiaalne kord, mis reguleerib inimestevahelisi suhteid. Õigus on kehtestatud riigi poolt ning riik tagab selle kinnipidamist. 2. Õiguse tunnused  Käitumisreeglite kogum  Riigi poolt kehtestatud  Ei saa vastata kõigi eelistustele  Täitmist tagatakse riigi sunniga.  Peab vastama ühiskonna õiglustundele. 3. Õigusperekonnad. ...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
47 allalaadimist
4
docx

Õiguse entsüklopeedia eksami küsimused

Õiguse eelastmete all mõistetakse moraali ja tava kuna need olid inimeste elus enne õigust. Nad mõlemad vastavad ühiskondlikule tahtele ja reguleerivad sotsiaalset käitumist. Tava ja moraal olid ühiskonna jaoks alati kindla sisuga, neid kujundas elu ise. 2. ius non scriptum (kirjutamata õigus) puhul on tegemist õiguse eelajalooga ja ius scriptum (...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
9 allalaadimist
18
docx

Õiguse entsüklopeedia seminaritöö

Raul Narits Lektor Silvia Kaugia Tartu 2017 Sisukord Sissejuhatus...............................................................................................................................3 1. Aktide kuulumine objektiivsesse õigusesse ning Eesti õigu...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
33 allalaadimist
4
doc

Õiguse entsüklopeedia kaasus 2018

Estonian Business School Juhtimise õppetool KAASUS Kodutöö 1 Liidia Lednei KBE 21 Õppejõud: Madis Kallion Tallinn 2018 KAASUS Vabariigi President saatis Riigikogule arutamiseks Riigikogu valimise seaduse muutmise eelnõu. Riigikogu juhatus võttis eelnõu menetlusse ja valmistas selle ette arutamiseks Riigikogu istungil...

Õiguse entsüklopeedia - Kutsekool
5 allalaadimist
32
pdf

Raul Narits Õiguse Entsüklopeedia

1. Õiguse eelastmed Õigus on loomu poolest sotsiaalne kord, kuna ta reguleerib inimeste omavahelisi suhteid. Moraal ja tava olid sotsiaalseteks harjumusteks/ sotsiaalseks korraks, mis korrastasid inimkäitumist. Olemas juba enne õigust. Moraal ja tava vastavad ühiskondlikule tahtele ja reguleerivad ühiskonnas sotsiaalset käitumist, on üldise iseloomuga ja ü...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
9 allalaadimist
15
docx

Õiguse entsüklopeedia

scribd.com/doc/38934592/Kogu-Konspekt http://www.scribd.com/doc/22206726/RIIGIOIGUS-konspekt Õiguse entsüklopeedia eksami küsimused. Õigusriigi tunnused ­ riigi allutatus õigusele, kodanik ja riik on võrdsed õigusobjektid, seaduse ülimuslikkus, õigusloome demokraatlik iseloom (seadusloome parlamendi kaudu), seaduslikkuse austamine (kõik täidavad täpselt ja kõrvalekaldumatult õigusnorme), ki...

Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
224 allalaadimist


Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !