Facebook Like

Otsingule "dokumendid" leiti 1805 faili

dokumendid on vormistatud korrektselt lepingud, tõendid jne) koostaminekoostamine. 3.2 Personaliandmebaaside haldamine Andmebaas on kaitstud ning uuendatud 3.3 Dokumentide arhiivi üleandmine Dokumendid säilitatakse vastavalt nõuetele 3.4 Personali informeerimine ja nõustamine Personalil on informeeritud 3.5 Töötajate värbamine Uus personal 3.6 Personali koolitamine/koolitusele Haritud ja tark personal
2
docx

Strateegilised dokumendid

LÄÄNE ­ VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ettevõtluse ja majandusarvestuse õppetool Ä10 KÕ Marie Kõvask STRATEEGILISED DOKUMENDID Analüüs Juhendaja: Ain Suurkaev Mõdriku 2012 STRATEEGILISED DOKUMENDID Kuna otseselt pole mul ühengi arengukava ega strateegilise dokumendiga kokkupuudet...

Strateegiline juhtimine - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
52 allalaadimist
20
doc

Värbamise ja valiku dokumendid

Sellepärast on värbamisetappide kvaliteetne ja hoolikas täitmine oluline, vältimaks vigu vale inimese värbamisel ettevõttesse, mis võib ka materiaalselt väga kulukaks osutuda. __ Tegemist on fantaasiaettevõttega KOV ehk kohaliku omavalitsuse alla kuuluva allettevõttega, mis tegeleb hooldustööde teostamisega. Koostasime personalivaliku ja värbamise dokumendid leidmaks ettevõttesse traktoristi. Värbamisel ja valikul lähtume eesmärgist leida kvalifitseeritud töötajaid, kes vastaksid ka ettevõtte väärtustele. Lähtume värbamisel ja valikul valitsevast majandus- ja tööturu olukorrast ning kohandasime värbamisprotsessi pakutava ametikoha (traktorist) spetsiifikaga. Arhiveerime värbamisprotsessi: nõudmised ametikohale, kandidaatide nimekiri, hindamistulemused, töövestluse kokkuvõtted, äraütle...

Personalitöö dokumentatsioon... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
260 allalaadimist
6
doc

Ettevõtete visioonid ning strateegilised dokumendid

Lääne ­ Viru Rakenduskõrgkool Ettevõtluse ja majandusarvestuse õppetool Ä09 KÕ Else Luik ETTEVÕTETE VISIOONID NING STRATEEGILISED DOKUMENDID Õppejõud: Ain Suurkaev Mõdriku 2011 2 Visioonid 1)Tallinna Lennujaam - ettevõtte visiooniks on areneda 2015. aastaks tuntud ja tunnustatud lennutranspordi sõ...

Strateegiline juhtimine - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
92 allalaadimist
2
doc

Strateegilised dokumendid

STRATEEGILISED DOKUMENDID Strateegilised dokumendid, millega olen isiklikult kokku puutunud: 1) Pärnumaa Kutsehariduskeskuse arengukava aastateks 2011-2014 Õppisin antud koolis kaks aastat ärikorraldust. Leidsin, et peaksin antud dokumendiga natuke tutvuma., kuna kool lähtus sellest arengukavast. Lugesin seda dokumenti internetist. Dokument on leitav PKHK kodulehelt: http:...

Ühiskond -
4 allalaadimist
3
docx

ETTEVÕTETE VISIOONID NING STRATEEGILISED DOKUMENDID

Lääne ­ Viru Rakenduskõrgkool XXX ETTEVÕTETE VISIOONID NING STRATEEGILISED DOKUMENDID Õppejõud: XXX 2012 VISIOONID JA MISSIOONID 1. Swedbank AS visioon - Meie visioon on olla pank, mis toetab inimeste, ettevõtete ja ühiskonna arengut. Soovime olla enamat kui pank. Swedbank - beyond financial growth...

Juhtimine -
27 allalaadimist
13
ppt

Rahvusvahelises veonduses kasutatavad dokumendid

Rahvusvahelises veonduses kasutatavad dokumendid Oleg Vesnuhhov Juhendaja: Aili Trumm Sisukord Sissejuhatus Rahvusvahelises transpordis kasutatav dokumentatsioon: Meretranspordis; Õhutranspordis; Maismaatranspordis. Sertifikaadid ja muud toetavad dokumendid. Sissejuhatus On olemas kaks peamist dokumenti: Konossoment ­ peamine dokument meretranspordil;...

Baaslogistika - Kutsekool
28 allalaadimist
2
doc

Laeva sissesõidu klarimine

Laeva sisse- ja väljasõidu klaarimine Laeva klaarimiseks vajalikud dokumendid on kirjas raamatus Fair play Worlds Port Guide. Informatsioon puudutab sadamapiire, nõutavaid dokumente, lootsi andmeid, ankrukohti, kõikvõimalikke piiranguid, infot kommunikatsiooniks, puksiirteenuseid, sildumis-infot, stividore jne. Info dokumentide kohta on selle raamatu tähtsamaid funktsioone. Tavaliselt...

Laevandus - Kutsekool
7 allalaadimist
8
doc

Dokumentide vormistamine

CTRL+a= märgista kogu töö (all) 2.CTRL+c= kopeeri (copy) 3.CTRL+v= kleebi (paste) 4.CTRL+s= salvesta (save) 5. CTRL+z=võta tagasi (undo) 6. CTRL+y= tee uuesti (redo) 7. CTRL+x=lõika (cut) 8. CTRL+F=otsi või asenda (find) 9. CTRL+N= ava uus fail (st. avab täiesti uue töö) (new) 10. CTRL+End= kursor liigub kohe t...

Arvuti õpetus - Põhikool
42 allalaadimist
3
docx

Töö kirjandusega ja bibliograafia koostamine

11.09) Teemale vastava kirjanduse otsing · Iga üliõpilastöö algab vastaval teemal välja antud kirjanduse otsinguga. · Kirjanduse otsing on vajalik selleks, et saada ülevaade, mida on konkreetsel teemal varem tehtud. · Sellele viitamata võidakse teha vaikimisi järeldus, et töö autor pole varemtehtuga lihtsalt tuttav. · Mistahes uu...

Uurimistöö alused - Tallinna Tehnikaülikool
63 allalaadimist
80
pdf

Asjaajamise alused

5 2.1 Dokumendi tunnused .............................................................................................5 3 Asjaajamine....................................................................................................................8 3.1 Dokumendihalduse normdokumendid ...................................................................8 3.2 Dokumentide loetelu..............................................................................................9 3.3 Asjaajamiskord ......................................................................................................9 3.3.1 Vead ja riskid...

Asjaajamise alused - Kutsekool
269 allalaadimist
2
doc

Riigikaitseliste kaitsepoliitika dokumentide hierarhia

Riigikaitseliste kaitsepoliitika dokumentide hierarhia Riigikaitseliste kaitsepoliitika dokumentide hierarhias on kõige kõrgemal kohal Julgeolekupoliitika alused (RK). Eesti julgeolekupoliitika eesmärk on säilitada Eesti iseseisvus ja sõltumatus, territoriaalne terviklikkus, põhiseaduslik kord ning rahva turvalisus. Eesti julgeolekupoliitika lähtub julgeoleku jagamatuse põhimõttest, rahvusvahelis...

Riigikaitse - Keskkool
8 allalaadimist
7
doc

Sissejuhatus infoteadustesse - kordamisküsimused

Mis on infoteadus? Mida uuritakse, millega tegeleb? teadus, mis uurib informatsiooni vahendamist ja jõudmist infoloojatelt infotarbijateni, selgitades välja ühiskonna eri tasandid, infokeskkonna, infovajaduse, infopädevuse, infokäitumise ja inforessurssidele optimaalse juurdepääsu seaduspärasused sotsiaal- kultuurilises kontekstis Infoteadus uu...

Raamatukogundus ja... - Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
75 allalaadimist
5
docx

ARHIIVI ARVESTUSTÖÖ VASTUSED

Põhiülesandeks on tagada ühiskonna kirjaliku mälu ­ dokumentaalse kuluuripärandi säilimine ja kasutamine tänastele ja tulevastele põlvkonda. 4 ­ Valgas, Rakveres, Kuressaares, Haapsalus. Eesmärk on luua õiguslikud tingimused üleminekul paberivabale asjaajamisele ­ digitaalsele dokumendi- ja arhiivihaldusele. Arhiivise...

Arhiivindus - Kutsekool
90 allalaadimist
16
doc

Praktika aruanne

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS ÄRIKORRALDUS xx PRAKTIKAARUANNE Juhendaja: xx Pärnu 2011 1 Sisukord Sisukord Sisukord.................................................................................................................................. 2 Sisukord...

Praktika - Kutsekool
710 allalaadimist
9
doc

Infoteaduse eksamiküsimused

Mis on infoteadus? Mida uuritakse, millega tegeleb? Teadus, mis uurib informatsiooni vahendamist ja jõudmist infoloojatelt infotarbijateni, selgitades välja ühiskonna eri tasandid, infokeskkonna, infovajaduse, infopädevuse, infokäitumise ja inforessurssidele optimaalse juurdepääsu seaduspärasused sotsiaal-kultuurilises kontekstis Infoteadu...

Raamatukogundus ja... - Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
77 allalaadimist
3
docx

Õigusalane kirjutamine: Arvamus A.A. kaebuse kohta

Adressaat: Siseminister Siseministeerium Kellelt: 5.12.2012 Arvamus A.A. kaebuse kohta Analüüsisin A.A. kaebust ja algatasin menetluse A.A. avalduse alusel. Kaebuse on esitatud Politsei- ja Piirivalveameti tegevuse peale, mille kohaselt keeldut...

Õigusalane kirjutamine - Tallinna Tehnikaülikool
32 allalaadimist
3
docx

MÄLUMÄNG „ÖÖLOOM“

MÄLUMÄNG ,,ÖÖLOOM" Sven Holm 1) Kes on raamatu autor ? a) Andrus Kivirähk b) Kate Thompson c) Eduard Uspenski d) Taivo Rist 2) Mis on raamatu peategelase nimi ? a) Peter b) Daniel c) Bobby d) Steve 3) Miks pidi Bobby Pj juures tööl käima ? a) Kuna ta varastas eelmiseomaniku Skoda ära ja sõitis selle katki b)...

Kirjandus -
2 allalaadimist
2
docx

Dokumendiringlus

Egle Kadastik TD21a Mis on dokumendiringlus? Dokumendiringlus on dokumentide liikumine organisatsioonis alates nende loomisest või saamisest kuni nende täitmise või väljasaatmiseni. Missuguseid dokumendiringlusi eristatakse?...

Töökeskkond -
18 allalaadimist
20
docx

ASJAAJAMISKORRA ANALÜÜS

ASJAAJAMISKORRA ANALÜÜS Tallinna Ülikool Juhendaja: Tallinn Asutuse nimi: Tallinna Ülikool Asukoha aadress: Narva mnt 25, 10120 Tallinn Telefon: (+372) 6409 101 Meiliaadress: tlu@tlu.ee Veebiaadress: http://www.tlu.ee/ Kas asjaajamiskord sisaldab nõudeid ja protseduure järgmistele dokumendi- ja arhiivihalduse toimingutele: dokumentide loomine ja saamine- jah registreerimine, liigitam...

Asjaajamiskord -
18 allalaadimist
14
doc

Asjaajamiskorra analüüs

Asjaajamiskorra (edaspidi: kord) eesmärgiks on määratleda XXX (edaspidi: asutus) dokumendihalduse üldised põhimõtted ning vorminõuded. Asjaajamiskorras käsitletakse dokumentide vormistamist, töötlemist, registreerimist, edastamist ja süstematiseerimist ning reguleeritakse: 1. haldusdokumentide koostamise, kooskõlastamise ja allakir...

Arhiivihaldus - Kutsekool
42 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun