Facebook Like

Vanaaeg (0)

1 Hindamata
Punktid
 
Säutsu twitteris
Vanaaeg
1.loeng. Õisis õppematerjalid
eksam kirjalik(kõik programmi järgi)(40-35)minutit
aine programm detailne .
Põhimõtteliselt 2 küsimust: 1)süsteemlik, ülevaatlik ajalõigust või perioodist, pole vaja detailselt(nt ülevaade Ateena riigikorrast). 12P
 • 6 nime või mõistet.4-5 lauset(olulisim). Kokku 18 p. Iga nimi annab 3 p.
  Kirjatöö on eksamile pääsemise eelis. Valid kahe kohta ja valid ptk ühe valdkonna kohta ning pead võrdlema u 2 lk.Tuleb trükkida välja.
  Vana- Egiptus ,Vana-Kreeka, Vana- Rooma
  Muistsed tsivilisatsioonid
  Mesopotaamia tsivilisatsioon , Egiptuse tsivilisatsioonid-
  Viljaka poolkuu tsivilisatsioonid kerkisid esile 4 at. II poolel eKr. 3500 - 3000 .Riikluse ja tsivilisatsiooni olemasolu.Pronksiaja algust tähistab.Piirkond, kus sai alguse 10000 eKr põlluharimine .
  Induse tsivilisatsioonid, Hiina tsivilisatsioon-
  3000 at tsivilisatsiooni teke Induse jõe juures. Hiliseim Mesopotaamiast. Sai kindlasti mõjutusi Mesopotaamiast ja mõjutus ka vähesel määral sedad ise.
  3000 at lõpuks ja II at alguses Hiina tsivilisatsiooni teke. Eraldatud tsivilisatsioon (Huang He)
  2000 at II poolel käis Induse kultuur alla. II at lõpul algas klassikaline India tsivilisatsioon ülestõus.
  Idamaade kombed
  Aleksander Suur vallutas Idamaad .Ta suri 323.a
  Kreeklased pidid tuttavaks saama Mesopotaamia ja Egiptuse kultuuripärandiga .
  *Berosos- preester , pani kirja kreeka keelse Babüloonia ajaloo.Pole säilinud,alles vaid fragmendid.
  *Manethon- preester, kreeka keelse Egiptuse ajaloo kirjapanija.Pole säilinud,vaid alles fragmendid, mõjukas . Tema oli see, kes jagas Egiptuse 30 dünastiaks.Seda kasutatakse ka tänapäeval
  *Diodoros- Sitsiliast pärit kreeklane , elas Augustuse ajal. Tema kirjutas I Maailma Ajaloo.Kompilatsioon,eri allikatest.Peaaegu pool säilinud.
  * Eusebios - kristlane.4 saj I poolel, pani kokku Maailma ajaloo kronoloogia, kus dateeris kõik ära.Aabrahamist alates. Idamaade, kreeka,rooma valitsejad tellisid. T' htsamaid sündmusi taheti kirja panna.
  Allikad mis on nähtavad : Pärsia kuningate raidkirjad, hieroglüüfid , kiilkirja tahvlid peidetud maapõues.
  Egiptus
  Barbarite sõjaretked( Napoleon ) Egiptusesse, toodi kaasa. Rosette kivi(Ptolemaiose oma) 2 keeles, 3 kirjas hellenismi ajastu perioodil. Demotikos hilise Egiptuse rahva kiri. Kivil oli ka kreeka keel.1820 datel S.F.Champollion luges Rosette kivi teksti.Selle võtmeks oli kreeka keel. Sai tõlida edaspidi papüürusel olnud.
  Mesopotaamia
  Pärsia kuningate raidkiri. Vana- Pärsia kiilkiri (hilisemal ajal).Aega mööda lihtsustus,(pooltähestik).18-19 saj vahetusel suudeti Pärsia kuningate nimed välja lugeda,sai mõned häälikud ja tähed kätte. Herododoselt teati kuningate järjestusi(üldse kreeka autoritelt).Murrang toimus 30-50 date aastateni. 2 paraleelset arengut: esmalt õpiti Akkadi keelset ( klassikalist ) kiilkirja (räägiti Asüüria ,Babüloonia keelt) murranguliseks sai mitmekeelne tekst Behistun'i tekst. Raidkiri Pärsiast Dareios I 520 a eKr., sai võimu,võitis kodusõja,ülistas oma võitu ,oli kaljuseinalekirjutatud 3 keeles: Akkadi keel,Eelami keel, Vana-pärsia keeles,kõik kiilkirjas aga erinevate kiilkirjade süsteemis.Oluline H.Raulinson,ajas Inglismaa koloniaalasju seal, tundis huvi muinsuste vastu.Kopeeris ka ise.Suutis täiel määral kopeerida.50-dateks aastataks osati õppida lugema nii akkadi kui ka teisi keeli.
  Samal ajal saj.keskpaiku 40-50. a Asüürias kaevamised pealinnas Niineve ,kaevasid kuninga lossi välja.Viimase suure kuninga Assurbanipali arhiivraamatukogu (lossis sees) sisaldas suurema osa Babüloonia kirjastuse.Põleng, konserveeris need kivitahvlid. Esinduslik allikakogu teaduslikku käivesse.Akkadi keelne. 19 saj keskpaigast Assüürioloogia algus,kogu Mesopotaamia puudutava kiilkirja tekstidel põhineva ajaloo uurimise osa.Saj. II poolel Babüloonias kaevamised, ka. 2 perioodi: Vana-Babüloonia, Uus-Babüloonia 6.saj. Välja kaevati uuem .
  Kaevati ka 19 saj 3at pärit.Sumeri linnad.Tuli hulk kiilkirja tekste , pole Akkadi keelsed vaid Sumeri kiilkirja lugema. Sajandi lõpu kümnendeil õpiti ka Sumerite kiilkirja lugema.
  Kui saabus 20 saj. Algasid kaevamised Türgi keskel,kaevati välja II at eKr pärit hetiidi loss Hattuša. Kiilkirja tekstide kogum, põletati u.1200 eKr(hävitati) 1200( 12saj ) murrangu periood,pidev hävitamine.
  Mees,(h saksa päritolu), Bredrich Hrozny. I MS aastatel dešifeeris selle kirja.Hetiidi keele( indoeuroopa keel )
  Assürioloogiast arenes välja veel:
  Sumeroloogia- Sumeri kiilkirja tõlkimine
  Hetidioloogia-Tegeleb Hetiidi kiilkirjade tõlkimisega.
  Arheoloogilised kaevaised toonud tekste juurde Süüriast, Mesopotaamiast.
  Tekstid pole terviklikult säilinud,tahvlid katki,tuleb kokku lappida. Ei saada konstektist aru.segane dokument,templites kirjutatud majapidamisaruanded. Palju dokumente,võivad olla erinevates kohtades.Neid publitseeritakse,on tõlgendused. 1% on leitud kunagistest leidudest.Ühiskond oli suuline ,kirja eriti ei pandud.Järeldused,millegi puudumisest. Informatsioon ülimalt katkendlik. Katkendlikkus on ebaühtlane, nt mõned perioodid hästi dokumenteeritud 8-7 saj Assüüriast,teame Assüüria kuningate võitudest ja poliitikast . 2100- 2700 eKr. Ka hea ajastu Sumeri viimane hiigelaeg ja Vana-babüloonia.Toonased valitsejad hoidsid vanu traditsioone,loosid eepilisi juttusid.Vahel on tumedad perioodid, pole sajandeid teada. Katastroofide eelsetest perioodidest teame hästi, peale seda tume ajajärk.Katastroof varasem süsteem lagunes , kus periood sotsiaalsete ümber ujunduste periood(murrangu) jääb tumedasse ajajärku, ei tea midagi. Hiljem tulevad uued allikad,siis teame et muutused on toimunud tumedas ajajärgus kuid ei tea kuidas.
  Tsivilisatsiooni eellugu
  Põlluharimise algus viljakupoolkuu alal(lähis-idas, araabia kõrb )Mäed tõmbavad vihma ligi ,temperatuur on hea.Vrem kui 10000 eKr mesoliitilised kultuurid kujunesid.Küttide ja korilaste kultuurid suhteliselt paiksed ja suurtes asulatest. Viljelusmajanduse algus.Murrang jääaja lõpuga langeb kokku 15 000- 10 000 eKr. Soodsates klimaatilistes oludes esimesed suurel määral maaviljelusest elatused. Kompleksed ühiskonnad omasid head korraldust.
  Göbdeli Tepe - Türgis- oli suur pühamu, mis koosnes ringi kujulised moodustised plus katused, rituaalsetel eesmärkidel kultuurikeskus,hõimu suur pühamu. 10 000 a t kujutavad loomi, küttimisega seotud kuidagi kogukond hästi korraldatud.Jääb viljelusmajanduse eelsesse faasi.
  Kõige silmapaistvam koht, kus tegeleti viljelusmajandusega. Abu Hureyrae. Üle 1000 elaniku, tihedalt kokku ehitatud majad. Kindlustamata. Ei viita miski ühistöödele.Pidi olema sisemine organisatsioon , ei tea kuidas tegutses, miski ei viita pealiku olemasolule.
  Lõuna poole Balestiinas, Jordani jõe lääne kaldal oli Jericho(linnake) kaevamised toimusidpärast II MS. Suur linn,müüriga kindlustatud, kuulsad vahitornid.Sisemine korraldus oli ühiskonnas hea.Pole pealiku residentsist märki. Kultusest on märk, kolbad leitud, vääriskivid silmadeks,asetatud müüri ,tähendust pole teada.Tõenäoliselt esivanemad või esivanemate kultus. Sugulusliinid olid ühiskonnas tähtsal kohal..
  Türgi keskosas 7 a t, Catal Hüyük,Anatoolia stepi platool.Olulisel kohal oli karjakasvatus .Asulas on leitud ka märke , et veised ,härjad olid kultuslikud objektid.Palju kaevatud.Tihedalt, 1 toalised majad, polnud kindlustatud,polnud tänavaid, vaid liiguti mööda katuseid, polnud ka uski olid katuse luugid .Pealiku residentsi pole.Hea sisemine korraldus. On leitud ruume mida on peetud pühamuteks, seal on härja kultuslikule austamisele viitavaid märke.Leitud paks,jumalanna kuju,rõhutatud sootunnustega,vilja kandev ,viljakust stimuleeriv,istub kuhitise peal(miks mägi-mäe junmalannade pärast) Ema(pallike jalgevahel)laps jalgevahel vms.tema ümber kaslased ,vb metsiku looduse emand ( leopardid ).Palju kujutisi,naised alasti,suguelunditega, varaste põlluharijate rohked leiumaterjalid.Ei kipu olema paksud nagu see teine paks.
  10-7 at põlluharimis kultuur ja karjakasvatus kultuurid.
  Mesopotaamia-jõgede vaheline, Eufrat ja Tigris . Eufrat oli kunstlik niisutus,põlluharimine 6000 ekr ulatuslik asundus,väikese mastaabilised niisutussüsteemid.
  6000 eKr. Eufrat ja Tigris ujutavad üle ettearvamatult,siis kui vili valmis .kuid niilus ujutas üle õigel ajal.Etteaimamatute üleujutuste vastu oli rajda kaitsetammesid.
  5000-4000 (II p) eKr-kiire ühiskondlik areng.
  5000 at vase kasutamise algus.Kivi ja luu leidude kürval 4000 at algusest tõendid meresõidu kohta.Mesopotaamia lõuna osast pärit linnast Eridu 'st, ranniku asulast leitud paadikujutis, masti kohaga,ilmselt oli tegemist purjekaga.Äkki sõideti juba ka merd
  Ratas Sumeritelt 4000 at lõpul reaalsed I rattakujutised.4 t keskel potikedrad. 4At lõpu jooksul ratas.kasutati ratast ka mujal.Võis igal pool iseseisvalt leiutada. Sumerid vb nimetada üheks esimesteks.On ka märke sellest, et sai alguse künnipõllundus.õi kaasa elanikkonna kasvu.
  Keskne hoone Eridust leitud, tempel,olulisem Sumeri linn, Enki jumala tempel a 4 ekr arheoloogilised kihistised.Ilmselt astmiktempel,leitud vundament . 5000 lõpp-4000 algus Uruk tõusis esile,kujunes 4000 at keskpaiku u.3500 jätkas kasvamist kuni II poole kuni 3000.elanikkond oli u 10000 tuhandetesse.Keskel oli templikompleks,2 templist koosnev tempel: 1 sikuraat -astmiktempel taeva jumala An ja teine teavajumalanna Eanna.( Inanna ),see kompleks domineeris linna üle. Inanna templist varasemad 3300 tekstid).Jagunevad kahte: 1) ametite loendid- pühamu templi teenistuses hierarhiline koosseis.2) silinder pitserid- savi peale,pitseeriti anumaid,märkisid anuma sisalduse ära. Proto kiilkiri-mõistekiri,kiilkirja eelkäija.Põhjalikud,kontrolliti salvestusi bürokraataatliku kontrolli poolt.Tempel juhtis neid.
  Märke vägivallast : jahitseene,sõjatseene,andamitoomisest(habemik silindritel on valitseja)Leitud ka Uruki vaas (wanka vase)Inanna kompleksist pärit,püütud ühiskonda demonstreerida,all vesi ja taimed,siis järgmine ring on loomad, siis inimesed, kes kannavad andameid,kõige ülemine andamite kotid kohalejõudnud ka jumalannale või jumalane viitavad märgid,tõenöoliselt oli Inanna selle habemikuga mingis suhtes.Preester kuningas.
  Uruk 4 at tõusis esile, linnriik .Ei tea milline oli Uruki suhe teiste väiksemate linnadega,hegemoniaalne valitseb väiksemate linnade üle.Uruki pitserid on leitud ka Põhja-Mesopotaamias, kuni vahemereni.Näitab, et Urukil olid laialdased kontaktid.Lõuna-Mesopotaamias maavarade vaesus (savi) kivi,puitu,metalli polnud, tuli hankida mujalt(kivi ja metalli põhja poolt),puitu(liibanoni seedrimetsadest).Luksusliku elu arendamine toormaterjali hankimine . Tempel korraldas väliskontakte.
  3 loeng 19,02
  Mesopotaamia- Uruki periood 4 at II poolel , tsivilisatsioon kerkis esile.Protokiilkiri.Valitseja kujutis.Annab riikluse tekkest, võime tast rääkida kui linnriigist ,suur linn.Oli Hegemoniaalne, ei tea kui lai see oli.4 ja 3 at tuhande piirimail tekkis muudatus , 3000 edasi mida nimetatakse varadünastiliseks.mis kesatb kuni 24 saj. Sumeri linnriigid - Uruki suhteline tähtsus vähenes..( 2340 -tekib Akkadi riik.)
  Sel ajal kujunes välja ka sumeri kiilkiri, mõistekirja ja silpkirja kombinatsioon.Silpmärgid ja mõistemärgid.Sumeri keel. Allik materjal arheoloogiline allikmaterjal , hulgaliselt kiilkirja tekste , mis on ühelt poolt kuningate raidkirjad, kuningate paraad tekstid. Lisaks sellele on säilinud ka templi arhiive, millest kõige olulisem on Lagashi linnriigi, pealinnast väljas oleva templi arhiiviga, mis on säilinud.Lisaks sellele tinglikult valgustavad seda perioodi ka hilisemad tekstid aasta tuhande lõpus või II at alguses. 21 saj eKr(3000at)viimane Sumeri hiilgeaeg , nimetasid end varajaste sumerite traditsioonide järgijateks. Võimu legimeerida lasid üles kirjutada varasemaid muisteised aegu kirjeldavaid tekste.Uri dünastia . Kangelaspoeemid ( Gilgameš ) ja nendele lisakas Sumeri kuninga nimekirjad, varasemate linnriikite kuningate dünastiaid ei saa tõsiselt võtta, sest hakkavad pihta jumalustega. Kahte laadi on : kaasaegsed tekstid, mida saame usaldada ja templiarhiive saame ka usaldada, hilisemad Uri 3 dünastia tekstid on hägune mälestus hilisemast perioodist.
  Sumerid- on rahvad , keel , mida enam tänapäeval ei eksisteeri.Keele sugulust pole tuvastatud. Hilisemalt Erinev semiidi keeltest kui ka hiljem põhjapool räägitavast indo-euroopa keelest . Järelliidetel põhinev keel. Sarnane soome-ugri keeltega. Aega ei tea kuna nad siin elasid.Ühelt poolt sumerid ja nende mütoloogia ei räägi sisserändamisest , koguaeg ühe koha peal olnud. 6 at suurem elanikkond.Suuremat kultuurikatkestust pole. Sumerid on siin algusest peale olnud. Teistpidi sumeri keeles on sõnu mis ei ole tuletavad ajaloolisel ajal kõneldud keelest, nt mõned koha nimed. Võis ollal mingi varasem keel,siis peaksid olema nad nagu sisserännanud.
  4 at kui Uruk esile tõusis olid nad juba olemas siin, urukist leitud protokiilkiri.Elasid Mesopotaamia kõige lõunapoolsemas osas.Nende kõrval elas ka varasel ajal juba teisi rahvaid nagu eelandlased, elasid ida pool (Suusa), ei olnud nendega suguluses vaid omaette keel mida me ei tunne.Keele kuuluvust ei ole määratud. Siis elasid siin ka semiidid . Kõrbetega piirnevatel aladel, ja mesopotaamia põhjapoolne osa. Kõik need rahvad võtsid aastatuhande I poolel endale kiilkirja, mille põhjal kujundasid veel enda oma. 3 at keskpaigaks oli kogu mesopotaamia ala kuni vahemereni välja kiilkirjast hõivatud, olid linnriigid, sumerid olid vaid üks osa neist. Linnu on ka arheoloogileslt uuritud aegade vältel, oli u hiljemalt 26-25 saj müüridega kindlustatud, elanikkkond kümned tuhanded, linnad olid rajatud kanalite sõlmpunktidesse,linnade ümbrus viljakas ala ja linnadest eemale jäid äärepeale rohumaad, mida kasutati karjamaadena. Linnades moodustusid kesked ehitised templikompleksid.Üks neist omas ka seda astmiktemplit mida nimetati šikuraadiks.Teatud templite üks kõrguv osa nt Uri.3 dünastia ajast 21 saj eKr. Mõnest linnast on ka leitud kuninga residentse või losse , kõige suurem materjali kogus tuleb templidest.Hierarhiline preesterkond, templiisand oli en, tempel majandas suuri maavaldusi, majandus seda sõltva tööjõu abil tema andami kogumise üle bürokraatlikku kontrolli,templiteenistuses oli kaupmehed ja käsitöölised, tempel korraldas ka kaubavahetust, tegeles toormaterjali kogumisega.Tempel oli ulatuslik majanduse kontroll, jumalate kontrolli all oli majandus. Linna pea jumaluse tempel oli keskmine. Info templimajanduse kohta on parem kui teiste majandussektorite kohta. See mis oli erasektor selle kohta on dokumentaalseid kiilkirja tõeneid väga vähe.Tõendeid pole eriti , vb mõningad lepingud .Tekitanud kallutatud mulje, templi suurem olulisus kui tegelt see oli, sest seal on palju dokumente . Enne II Ms oli sumeri dokumente rekonstrueeritud, tekitas eksliku arvamuse et tempel oli põhiline alles pärast II MS oli ka erasektoril oluline roll aga see lihtsalt ei kajastu. Kuningaloss ka oluline, ka tal olid maavaldused, vähem dokumenete, bürokraatlikult majandatud, kuningatel olid tiitlid , mõned võis olla en ehk isand Urukis.Kaks veel olulist: Ensi oli ka oluline ja kolmas Lugal ehk suur mees, hilisema arengu käigus segunesid,lugal ülemkuningas, ensi vasallküninga tiitel . Kuninga funktsioonid: ta oli ühelt poolt väepealik ,sõjaline vüim tagas autoriteedi , siis oli ta õigusekaitsja või seadusandja, ülemkohtunik ja kolmas oli tal ka kultuslikud funktsioonid.Jagas oma volitusi templiga.Erinevates linnriikides erinevad kuninga funktsioonid. Uri linnriigis 26-25 eKr, Uri kuninglik matusepaik, 16 aristokraatlikku hauda või kuniga hauda, ühe kuninga kiiver kullast , uri standard, viilkatuse kujuline ese, harp .Oluline on veel see et kuningale on kaasa pandud ka kaaskond, mõnel juhul suures koguses, kuni 74 . koos pillimeestega.Mulje et jäid elusalt ja siis võtsid mürki vms.leitud on peekreid.Mujal selliseid haudu leitud pole aint Urist.
  Uri kuningate sotsiaalne ja poliitiline valdavus kõrge, lausa jumalik .Kirjalikest tekstides ei ilme kuningate kui absoluutlikku valitsejat , ei ole ka tõendeid et neid oleks jumalikustatud,Uri kuninga hauad isoleeritud, kui vaadata seda sumeri varaste linnriikide leiumaterjali üldiselt siis rikkad hauapanuseid vähe. Suhteliselt võrdse hauamaterjali taga paistavad need Uri oma lausa kohatud et neid on nii rikkalikult seal. Ühiskonnas mängisid ka jõukamate majapidamiste peremehed olulist rolli, suurperelaadsed sugulusgrupid ja maavaldajad, varanduslikult diferenseeritud, rentsisid maid välja ja neil oli sõltasi. Mitmetes linnriikides jõukamate perede peqad moodustasid kodanikkonna.Selle osutab et linnnriikides olid rahva otsustuskogud unken- ehk rahvaring või koosolek, aga me ei tea kes seal osales ja kui palju ja mis eesmärgil.Ja milline oli tema vahekord kuningaga. Unken – seisukoht et selle raames võis olla kaks ringi võis olla vanemate nõukogu ehk aristokraatlik ja teine rahva oma ehk demokraatlik. Gilgameš 21 saj eKr.-uruki kuningas,tol ajal oli aga Gish kõigevõimekam linnriik, Gilgameš tahtis võidelda tema vastu .Vanad mehed ei olnd nõus ja noored mehed olid nõus saavutas võidu. Sellest on järeldatud et esmalt pöördus vanemate nõukogu poole see ei kiitnud heaks aga teine kiitis. Need noored mehed võisid olla ka sõjamehed.Selle kohta tõend Uri standard või lipp - sõjavankrid 4 rattalised, eeslid vedasid , 2 eeslit vankri ees ja 2 meest peal ,ka jalavägi odadega.
  Lagashi kuninga Eannatum valitseja- linnriigil oli lakkamatu vaen Ummaga , tülitsesid piirialade pärast, kanalite pärast, tekitas sõdu . 2400 eKr saavutas Eannatum võidu ja näitas seda sambal, alt sõidab valitseja vankril, ja taga 4 nurksete kilpidega sõjamehed, üleval aga juba purustavad, vaenlased jalge all. Võidukas lahing, annab ettekujutuse sumeri sõjakunstist. 24 saj esimesel poole pärast seda valitsejat valitses Urukagina, kes võis olla võimuhaaraja, kindel see pole,sugupuuga ei ärbelnud.oluline on et tema on sumerist teada olev seadusandja.Kuninga ja templi vastaseisuga.Oma tekstides kinnitas et taastas kuninga valduse templi.justkui annab oma valdusi ära templile, lubab arvata et tempel oli tema kontrolli all, üritas taastada templi majanduslikku autoriteeti. Sotsiaalse õigluse taastamise motiiv , keelas ametnikel ka preestitel rõhuda vaeseid, keelas võlakatteks vaeste inimeste vara ära võtta, tundub et vaeste võlastamine rikkamate vastu oli probleemiks kujunenud ja seda tajuti kui sotsiaalselt ebaõiglust.Tema on esimene sotsiaalne reformaator. Pikka edu ei andud, oli lühikest aega võimul.Tõid lagashile hukatust.
  Tempel, kuningas ja kodanikkond - olulised linnriigi juures, nende vahekorda riigi juhtimisel ei ole võimalik rekonstrueerida, ja peale selle oli neid palju , et võisid olla sisemiselt korraldatud erinevalt.Üldine arusaam on see, et kui linnriigid esile tõusid 4 at ja 3 at varasem pool , olulist rolli mängis tempel ja ülepreester en , võis olla ka ühtlas preesterkuningas.3 at jooksul linnriikide vahelise konflikti osatähtsuse tõusuga, hakkas tõusma kuningate kui sõjapealikute osatähtsus, see oli hilisem, allutasid templeid oma tahtele.Allikad lubavad siukest rekonstruktsiooni aga kindlad olla ei saa.
  Sumerid linnad olid vaenujalal. Hilisem pärimus väitis, et konkurentsis toimus hegemooniate vaheldumine ja need algasid Gishi hegemooniaga.Edaspidi Gishi kuninga tiitel, seda kasutati kui sumeri ülemvalitseja tiitli tähenduses. Mida kõige edukam sumeri kunigas endale võttis. Umma ja uruki kuningas Lugalzaggesi 24 saj keskpaiku alistas kõik sumeri linnriigid oma ülemvõimule.Ülemvõim jäi lühikeseks tuli uus vaenlane semiidi päritolu valitseja Sargon , pani aluse Akkadi linnriigile.
  Akkadi riik- Sargon (kreeka pärane mugavndus) sõnast šarru-kin-tõeline kuningas, tegelkku nime ei tea,semiidi valitseja, teada pärimuslik elulugu, klassikaline, tema ema oli preestrinna, isa teadmata, ema hülgas lapse ja pani korvi , vee kaudu pani ujuma , talupoeg korja üles kasvatas üles,sai Gishi kuninga veinikallajaks, Ištar armus tasse ja soosis teda sai kuningaks. Kuninglik Kangelane.Võime uskuda et tegemist oli sumeri linnade põhjapoolsetel aladelt pärit sõjakuningas, ilmselt üles kasvanud sumerikultuurist aga ise oli semiit. Alistas sumerid ja eelamid ja liitis seniolematult suure territooriumi suure võimu alla. Pesi oma relvad alumises meres ja ülemises meres.Ta rajas pealinna Akkadi, asukoht teadmata. Hilisem mitme kangelas poeemi peategelane, need omakorda lasid teha tal veelgi suuremaid vägitegusid, jõudis kesktürk ja vb kreetale. Riigikorraldus- tema kui ülemkuningas oli ülempealik ja kohtadele talle alluvates linnriikides jättis võimule asevalitsejad kohalikku päritolu kuningad. Oli kindlasti ka palgaline sõjavägi 5400 sõjameest sõi tema leiba oli ühes tekstis.Riigi keeleks sai mesopotaamias semiidi keel, sai klassikaliseks semiidi kultuur keeleks sai akkadi keel. Se tähenda et sumerid seda omaksvõtsid, rääkisid ikka sumeri keelt.Tõenäoline et ka valitsevad semiidi oskasid sumeri keelt. Riigi keel võis siis olla akkadi ja kultuuriline võis olla sumeri keel. Sargon tahtis sumeri jumalate heakskiitu , pani oma tütre ülempreestrinnaks.peatempel on Uris, kuujumallana Sin. Sargin valitses ilmselt 60 aastat . Seejärel oli tal võimul kaks poega ja siis tuli võimule pojapoeg Naram.Sin-riik ei olnud nii ulatuslik nagu tema vanaisa ajal oli ,mässude laine, hooples oma tekstides kuidas ta neist jagu sai. Riik kuivas kokku territoriaalselt. Sai oma võimu taas kehtestatud. Ta lasi end esimese Mesopotaamia valitsejana jumalikustada. Tähemärk tähistas jumalat, temast sai jumal. Jumalikustus hakkas omasaama, on märke sellest et järgnevaid valitsejaid austati kui jumalaid leiti kultuslike paiku. Mõlemad on ka hilisematest tekstides olulised.Ilmnevad erialgeliselt, seal on NaramSin on kahtlane seal,pidi olema ülbe ja ei võtnud jumalate ja preestrite õpetusi kuulda aga Sargon on kangelane.Naram. Sim hiljem võttis nõuks ja saavutas edu. Akkadi riik ei püsinud kaua, lõdvalt seotud struktuur, kui ülem valitseja on tugev siis suudab alluvaid kontrolli all hoida, valitsejate vahetus toob kriisi kaasa.Pärast Naram.Sini ei suudetud ni karismaatilised olla.. Lõpuks lagunes ja linnriigid iseseisvusid . Aitas kaasa Gutide sissetung põhjapoolsetel mägialadelt.-hirmsad olevused, barbarid .
  Uri 3 dünastia valitsemisaeg viimane sumeri hiigelaeg.Ur-Namma ja Šulgi- kehastavad hiigelaega nende ajal oli tähtsamad ehitustööd. Riik oli märgatavalt väiksem kui 'Akkadi riik, esitasid end sumeritena.valitses Sumeri linnriikide tuumikriikides. -nendes piirides oli valitses selgelt tsentraliseerinud kandisd lugali tuutlid ja 50 ensit kes oli asevalitsejad , kes oli kuninga kontrolli all , kuningad olid jumalikustatud.Teada ka mitmeid jumalalae pühendatud hümne, ülistavad, täiuslikud omadused, isikukultus. Suured templid olid jätkuvalt majandus kordineerivad keskused, ainult nüüd olid templid kindlalt kuninga kontrolli all. Kuningad ehitasid templeid suur kohustus.Pealinn oli Ur, sinna rajasid ka kuujumalanna templi. Uritšikuraadi. Olid ka seadusandja,sellest ajast pärineb ka esimesena säilinud terviklik seaduskogu šulgi kogu. Lugesid end varajaste sumeri kuningate järglasteks , päritolu jumaliku ja kangelaslikupäritolu rõhutamisel panna neid pärimuslikke kirja, omandasid kuju hilisemate eeposte kohta. Pandi kirja ka varasemad uruki kuningate nimekirjad.Ainutlt 100 aastat oli hiigelaeg ,21 saj lõpul iseseisvus Eelam. Ur sai lüüa .Uri linn taastati ka koheselt, lihtsalt oli rüüstamine või säärane , riik kadus , Ur püsis kuni pärsia impeeriumini vastu.
  II at tõi kaasa mitmeid muutusi. Etnilised muutused- semiidid osatähtsus suurened, araabia kõrbealadel imbusid lääne poole uus grupp semiite kes on tuntud kui amurru(amoriidid).need olid aadliku taustaga beduiinid , oli 3 at lõpu sajanditel asunud vaikselt sumeri ja akkadi naaber aladele ja inteegreenund linnakultuuriga,elasid stepialadel ja kasvatasid loomi ja põlluharimisega. Asusid 3 at lõpul sõjameestena nende riikide teenistusse.Neid sõjapealike tõusid linnriikides võimule,paljudes riikides tõusid väepealikud kuningateks,võtsid omaks akkadi keele,tähendas semiidi komponendi suurenemist .Sellega kaasnes sumeri keele järkj-ärguline kadumine kõnekeelena.Sumeri kultuuri pärandit kirjutati ümber ja teiseks sumeri keelseid tekste tõlgiti või mugavndati akkadi keelde.olulisem periood sumeri pärandi akkadi keelseks mugavndamiseks.
 • loeng 20-02-14
  Teine olulisem muutus 2. at alguses sotsiaalpoliitilises mõttes oli see, et nn " suurriigid said domineerivaks" . Suurrriigid olid endiselt ebastabiilsed, dünastiad tulid ja läksid, kuid praktiliselt koguaeg üks või mitu suurrriki oli olemas Mesopotaamia alal, kelle vahel käis siis pidev võitluis õlemvõimu pärast. Kohalkul tasandil toimisid siiski aga edasi linnad ja linnriigid.
  Linnriike juhtisid endiselt nõukogude koosolekud.(paljud toimisid nagu pool-vabariigid). Paljudel oli ka kohapeal linnas kuningas, kes allus siis riigi uningale. Järgnevas arengus suurriiklu sja linnriiklus oluliselt põimunud .
  Riikide sisemises korraludses toimus suur mutuus siiski Uri III dünastiaga vörreldes. Nimetl, 2 at esimesel poole; jäik riigi kontroll kadus- templid iseseisvusid teatavalt määral kuninga vöimust (majanduslikus mlttes), poliitiliselt jäid endiselt kuninga võimu alla.
  Indiviuaalmajapidamisi oli rikkamaid ja vaesemaid. Suuremad rentisid oma maid välja, misoli oluline tuluallikas.
  Mari linnriik- 19-18 saj ekr oli üks silmapaistavamaid riike. Sealt pärit üks paremini säilinud Mesopotaamia kuningaloss üldse.
  Mis tõusid aga vel esile ja jäid psivaks olid Babüloonia ja Assüüria.
  Mölemas riigis tõusis tollal esile ... dünastia, keeleks akkadi keel. Väiksed erinevused on, kuid suht sarnased keeled. Jagasid kultuuri ka, samad jumalad, sama kultuuri austasid . Assüürlaste peajumalaks tõusis Ašsur, babüloni jumalaks Marduk .
  Babülon kerkis esile sumeri alade põhjapiiril (kus varasemalt Akkadi riik oli). Selgelt niistutataval eufrati äärsel alal, põllumjanadus põhines niisutuspõllundus.
  Assüüria oli piirkond, kus Mesopotaamia tasandik justkui lõppeks ja mäed algavad. Seal sadas järelikult vihma looduslikult, järelikult niistutussüsteemidel väiksem tähendus, põhines loomulikel sademetel põllumajandus.
  Pidevalt konkureerisid, üritasid üksteist allutada omaele. Aeg-ajalt kordamöda nad isegi õnnestusid selles. Üldjuhul siiski eksisteerisid paralleelselt.
  2 at esimesel poolel:
  Assüüria- algselt Assüri linnriik. Selgelt tõusis esile kaubandusliku linnriiigina. Asus Tigrise keskkjooksul, see soodustas seda, sest asus kaubateel (kivid ja metall põhja poolt mesopotaamiasse). Samuti ka ida-lääne suunaline kaubatee. Siin kujunes rikas kaupmeeskond, see mängis osa ka linna sisekorralduses.
  Linna asju korraldas nõukogu e alum (linna esinduskogu), mis koosnes ilmselt kaubanduslikust aristokraadist, nemad otsustasid linna asju. Linnal oi ka kuningas, kuid tal oli pigem tseremoniaalne koht linnas.
  Assüüria kaupmeestel kujunes oma kaubanduskoloonia tänapäeva Türgi alal Kaneshi linn. Kaneshis valitses kohalik kuningas, kuid oli Assüüüria kaupmeestega tihedalt läbikäiv. Assüüria kaupmeeste jaoks oli tegu tähtsa varumispunktiga. Põhiline eksport oli käsitöötooted ja villane riie . Just Kaneshist on leitud materjale, mis räägivad varajase Assüüria riigi kohta.
  19. saj ekr tüusis Assüri linna ette Amuuri väepealik ŠamŠi-Adad, kes pani aluse siis esimesele Assüüri suurriigile (vana-Assüüria riik).
  Bab-ilini linn (babülon)- Oli ur-i III dünastia riigi üks linnasid, prast dünastia langemist iseseisvus.
  Selle riigi tõstis suurrrigi staatusesse 18. saj ekr Hammurapi . Enamus tema valitsusaega oli Babülon endiselt suht väike riik. Valitsusaja teises pooles alates 1760 ekr muutus sõjaliselt agressiiivseks ja edukaks. Alistas lõunapoolsed sumeri alad, põhja suunas nii Mari kui Assüüüria vastu oli edukas. Pmst sai enda alla suht suure alal lõpuks, (kuid nii suur polnud, kui Sargoni riik). Hammurap püüdis seda ala väga hallata, jagas täpseid instruktsioone asehalduritele. Üritas välja kujundada ka algelist sõjaväeteenistuskohustust- jagas teenistusvaldusi (väikseid maatükke) sõjaväes teenimise eest. Võis vöörandada vöi pärandada ainult sõjaväeteenistuskohustusega koos.
  Hammurapi oli oma riigis ka õiguskorra tagaja , nagu mesopotaamia kuningas ikka. Sellega seoses lasi teha seadused ja kivisse raiiuda ja panna need "seadusesambad" püsti igasse riigi otsa. Nende seaduste avalik väljapanemine oli kuningavõimu saktsioneeriv/tugevdam mõte, kõvatamine noh.
  Seadused olid selgelt ideoloogilised . Päikesejumal Šamaš oli kujutatud nendel seadusesammastel. Seadustekst algab pika sissejuhatusega ja lõppeb pika kokkuvõttega (lihtsakoeline Hammurapi ülistamine , ka rõhutab seda, et vägev ei rühuks nörka). Seal olid kirjas ka konkreetsed karistused kindlate kuritegude eest. Röövimiste ja röövitud mandi varjamise eest surmanuhtlus kohe. Isikuvastaste kuritegude puhul kehtis reegel, et karistus sõltub sellest, kelelle see tehti (inimesed EI olnud seaduse ees võrdsed). 3 põhilist juriidiist seisust /katekooriat:
  1) awilu (m), täieõiguslik kodanik, ei allu kellelegi, sõltumatu peremees . Tema puhul kestis printsiip "silm silma, hammas hamba vastu" ehk vastastikkuse printsiip.
  2) muškenu(m)- jääb vaba kodaniku ja orjavahele kuskile, täpselt pole teada. Nn "paleesõltlased", poolvabad aga mitte majanduslikult sültumatud. Nende puhul kehtis valuraha printsiip, kui neile tehti midagi
  3) wardu (m)- pmst orjad , pole vabad, kui neile midagi tehakse, tuleb omanikule kahjutasu/valuraha maksta.
  Oli ka igast võla, omandi, sõdurite valduste ja naise kaitse ja õigused, halvasti tehtud oskustöö eest tehtud kahju (ntks ebaönnestunud kirurgil käsi maha :) ), sätted mis puuduavad perekonda ja abielu jne õigustega seotud teksti,
  Abielu oli Hammurapi seaduste järgi leping, mitte jumalik kokkulepe. Naine läheb algse perekonnapea võimu alt oma meehe võimu alla. Abielu võis ka lahutada (tavaliselt ainult mees), aga siis pidi kaasavaara ka tagasi andma. Ka siis vüib lahutada, kui naine käitub halvasti, ntks raiskab vms, a see peab olema töendatav (mehele suht lihtne). Kui naine on haige ja poegi ei sünnita, siis võib uue naise võtta, aga vana eest peab ikka hoolitsema, ei tohi teda kõrvale heita.
  Ka naine võib lahutada tegelikult, aga ta peab töestama (et kaasavara tagasi saada) et mees on teda vääriti kohelnud (nttks mees liiga palju naisi majaj võtnud). Oli ka risk, et isa ei võta teda enda juurde tagasi, või kui tõestada ei suuda süüd , siis naisele surmanuhtlus.
  Ka abielurikkumine oili surmaga karistatav . Abielurikkumine on abielunaise seksuaalne suhe mitte oma mehega. Mehel võis ükskõik kui palju naisi olla.
  Hammurapi seadused ei ole kindlasti mitte esimesed seadused Mesopotaamias, lihtsalt varasema sumerite seadusandluse konstruktsioon . See onlihtsalt kõige kuulsam ja paremini säilinud.
  Hammurapi riik 18 saj ekr kuivas kokku, aga babüloni ümber püsis riik kuni. 1595 a ekr. (see aegs siis vana-babüloonia aeg, suurkujuks oli Hammurapi.
  Mesopotaamia usk- pmst polüteistlik religioon . Jumalaid väga palju, kokku olid sulanud sumerite ja semiidide jumalad, tegu Sumeri-Akkadi religiooniga. Mõjud pire rohkem tulnud sumeri religioonist, kuid on mõlemat. Jumalad on inimlikud, egoistlikud, kavalad, nii üksteisega kui tavainimestega. Moodustavad suure juamliku patriarhaarse perekonna. Jumalate inimlikkus ilmneb ka selles, et jumalad ei taha töötada- lõid inimesed selleks, et nad toidaks inimesi (ohvriannid). Vastutasuks pakuvad jumalad inimestele kaitset.
  Ideoloogiliselt kuulus linn jumalale , templis pidi teda worshippima siis. Jumalatel 2 nime, üks siis sumeri, teine akkadi keelne.
  3 suurt meesjmaalat_
  An/Anu- oli jumalate isa, taevajumal . Habemega ja väärikas ja värkki. Vana ja andis hääd nüu, jumalatele ja ärkki. Taevase tarkuse kehastus. On jumalate isa AGA MITTE peajumal, pigem selline nõuandja
  En lil – An-i poeg. Tuule ja viljakuse kehastus. Tema on PEAjumal. Tema kultuskeskuseks Nippuri linn. Oli ka riikliku korralduse ja kuningate kaitsejumal .
  En ki/Ea- En lil-i poeg. Maaisand. Apsu - magedate veede ürgne lähtekoht. En Ki oli nende apsu-de valitseja. Selletõttu oli ta ka viljakuse jumal. Inimestele kultuuri ja maa viljakuse parandamist õpetav jumal . Kindlasti ka kaval ja petlik jumal- aitab inimkonda/inimest, kuid vüib ka üle kavaldada/ petta inimest.
  Lisaks neile kolmele tähtsale oli veel:
  Ninurta- En Lili poeg. Jumalik Kangelane, kes müütides tegutses erinevate loomade/koletiste alistaja/taltsutajana. Rajas selle kivirinnatise, mis piirab seda mesopotaamia ala põhjapoolt
  Ninhursagviljakusjumalanna . Ta ongi see kivirinnatis, Ninurta kinkis selle talle kui oma emale.
  Oli kiningatele tähtis jumal.
  Utu/Šamaš- Päikesejumal, tema näeb kõike, seetõttu oskab ka õogust mõista. On jumalate kohtunik , inimliku õigluse tagaja. Selles fuktsioonis on ka Hammurapi seaduseamba peale pandud.
  Nanna /Sin- ( kuuga seotud jumal) Ur-i linna kaitsejumal oli, seotud Uri linna III dünatiaga palju. Tema oli taevase tarkuse valdaja, seotud ka kalendriga (kalendri eest seisja). Kontrollib taevatähtede liikumist.
  (Inanna)/Ištar- Viljakusjumalanna. Ühelt poolt taevajumalanna , "taeva tütar", seega ka astraalse sfääriga seotud, seotud planeet Veenusega. (ladina Veenuse eelkäija). Tugevalt erootline jumalanna, ta alla käib köik, mis seksuaalsusega seotud. Paljunemine/viljakus oli tema sfäär. Ka kuulus agressiivsus tema sfääri, oli sõjajumalanna. Suhetes domineeriv.
  Dumnuži/Tammos- ilus noormees , keda Ištar armastas . Ta kuulus Ištari kultusesse. Allilma minev ja tõusev jumal. Viljakusjumal , karjaviljakusega setud. Dumnuži leinamine- oli häälekas, naised majade katustel südasuvel kisuvad riideid löhki ja raputavad pead. Püha abielu rituaal - see kinnitas kuningavõimu, selle pühendatud rituaalil etenda skuningas Dumnužit ja ta naine Ištarit (see oli siis Ur-i III dünastia ajal nii).
  Enamusi neid jumalaid hakati ajapikku seostama taevakehadega, sealt sai alguse algne astroloogia .
  Lisaks päiksele ja kuule En Lil- jupiter , ja Ištar seoses veenusega.
  26.02.14
  Jumalaid seostati taevakehadega. Sai alguse astroloogia. Enlil jumalate kuningas seondus jupiteriga, Ištar(inanna) Veenusega.
  Allilm - Mesopotaamlastel puudus konkreetne ette kujutus allilmast , ei pööratud eriti tähelepanu , eriti ei loodetud midagi sealt. Kõik hea ja halb tuleb inimestele kätte siinpoolsuses. See omakorda tähendas seda et teispoolsusets polndu oodata karistust ega ka midagi head. Suhteliselt sarnane kreeka omale, sünge sfäär, surnud on troostitud, keegi ei taha sinna mina , jõgi mida tuleb paadiga ületada, kõik ei pea ületama seda jõge(inanna läbi 7 taevavärva)esemed võivad kukkuda läbi maa maa-alla. Puku ja meku kukkusid allilma, need on pall ja kepp.Seletamatu määratus et inimesed on kaetud tiibadega.Lisaks sellele on juttu ka sellest et allilmas on mingi kohtumõistmine,mis läheb vastuollu sellest endisest juhtus, Ei tea mis seal juhtub ,mis saab neist kes on õigeksmõistetud ja kes pole. On näha et kuningatele 3 uri dünastiale, oli parem saatus ette nähtud, kui keegi suri neist siis ta läks itku saatel allilma ja Gilgameš viis ta oma lossi. Allilmas valitseb allilma valitseja jumal Nergal , kes on ühtlasi tõve jumal ja tema valitsejanna Ereškigal allilmaemand.
  Maailm loodi .-Kõige kuulsamaks sai Babüloonia maailmaloomise müüt, mis on meile teada Babüloonia maailmaloomise eeposest mis on tuntud pealkirja all Enuma eliš.Kõik oli algses faasis.
  Tegemist on sumeri pärimuse babüloonia keskse ja akkadi keelse mugavndusega.Lugu sellest kuidas peajumal kehtestab korra võites kaose jõude. Peajumal on selles eeposes Marduk babüloonia ( hüm talle ).teda on ka nimetatud ka Marduk kui jumalate Enlil. Enlil oli sumerite kõrgem jumalus .Algses versioonis võis olla Enlil see isik. Algsed jõud, vesised Aps- magevesi -Enkidu koda,,isane Tiamat - soolane vesi,emane, merelise koletisena.,kala või sisalik,merelohe.võis olla ka lõvi .Aps ja tiamat on paar -neile sündis palju jumalaid sündis Anu-taevajumalad ja tal sündis Ea-inimeste jumal.Härisid Tiamati kõhtu ja nad otsustasid maha tappa nad. Ea tappis Apsu. Tiamat sünnitas Kingy jumalad kartsid neid ja hakkasid otsima kedagi kes julgeks minna neile vastu , hea poeg Marduk, lubas seda teha aint tingimusel kui nad valivad ta kuningaks.Marduk oli hiiglasuur ja täiuslik , oli 4 tuult .Saavutas võidu . Kingy püüti võrku kartis , mõisteti nende üle kohut ja hukati .
  Kui saavutati võit, siis tehti maailm . Tiamat lõigati pooleks ja tehti taevas ja maa. Ja Kingy verest hea inimkond . Eepose loomisaega ei tea mitte keegi . Eepos omandas keskse koha riiklikel pidustustel , seondus kuningavõimu rituaalse taaskinnitumisega.Preester alandas kuningat ja lõi teda näkku ,pidi nutma siis hea enne, loobus oma võimust ja siis pärast sai tagasi Marduki käest. Inimesi sai palju ja otsustasid jumalad inimkonna hövitada, külla põua. Enki või Ea tuli appi inimestele, aitas neid. Siis tuli suur veeuputus . Enki või Ea on see kes andis ehitada suur kirst või laev et korjata sinna kõik elusolendid, kuni jõuti Iraanis Niziri mäeni , kus randuti ja ohverdati esimest korda jumalatele .Ja vesi alanes ja elu läks edasi . Ja pärast seda jumalad väldivad inimeste liigrohkust ,sellega et tõbi tapab liigselt sündinud lapsed ära. Kolm nime teada Mesopotaamia noal Utnapišti(m)-Gilgamešist tuntud. Kuningavõim tuleb jälle maapeale Gishi linna .järgnevad dünastiad mis pandi kirja Uri 3 dünastia ajal. Kõige kuulsam Uruki 1 Dünastia (esimene oli Gish)- nendest valitsejatest said eepilised kangelased.,nende kohta loodi eepilsi poeeme ja hakati neid taaskirjapanema intensiivselt u 21 saj .Uri 3 dünastia ajal, nende kuningate sponsoreerimisel pandi kirja üks tsükkel Sumeri eepilsi poeeme. Kolm kangelast oli kolm valitsejat : Emerkar, Lugalbanda(lapskuningas),Bilgames,(Gilgameš).-tema kohta loodi õige mitmeid eepilisi poeeme, millest õige mitmed on säilinud ´,Gilgameš ja seedrimetsa valvur koletis Hunana, läksid Enkiduga tapma . Poeem Gilgameši surm ,valitses üle 100 aasta . Ära suri ja jumalad otsustasid teevad temast allilma jumala. Poeemid sumerikeelsetena loodi u 2 aastatuhande lõpuks.II at algul ,kui sumeri keel hakkas kaduma aga kirjalik tarditsioon püsis , mugavndati need ka akkadi keelde, nende põhjal kusagil hilisemas faasis loodi akkadi keelne suur Gilgameši eepos, ühendvariant ,võtab ühte 12 savitahvlil kogu tema loo tsükklis. Kõik need lood on ühte võetud, tulevad umbes samas järjekorras.pseudofilosoofiline rüü, on lisatud varasematest puuduv teema surematuse saavutamisest. Ištar akkadi keeles ei jäta jonni ja saadab Enkidule surma , siis Gilgameš tekib surma hirm ja tahab teha kõik et vältida surma, võtab meetmeid ja nende hulka kuulub et see , kes elas üleujutuse üle sai surematuks, võtab tema juurde retke , muuhulgas jutustab ka selle üleujutuse loo talle.ja saab sellest teada et on olemas mingi põõsas ,vee all ja sisi läheb ujuma ja madu võtab tal selle ära ja jääb surematusest hilja . Üsna hiline variant. Hilisem pärimus omistas selle poeedi muistsele kirjutajale Sin- Lebke -unninni.kas on olnud või ei ole ja kui on olnud seda ei tea ,mitte midagi ei tea, müütiline autor.Gilgameši lõpp variant 13-11 saj paigutada, puudub tõend. Kui 7 saj Assurpanipali raamatukogus oli ta juba olemas. Kangelaseepika ei piidrdunud ainult nende sumeri kangelastega vaid sinna lisandub ka akkadi keelne ja akkadi kangelaspärimus, seondub reaalselt kangelastega, sargon ja tema pojapoeg. Oluline on kangelaseepika.Meesžanr sumeri ja akkadi kultuurist .väga sarnane põhiolemuselt kreeka kangelaseepikaga.
  II aastatuhande Aasia osa
  Kaks olulisemad on eetiline grupp indoeuroopa keeli kõnelevad rahvad Hetiidid väike-aasias. Nende riik kujunes u 17 saj eKr. Aga on kindlasti olnud anatoolias juba 19 saj. Teame Kaneshi asulast on leitu dakkadi keelseid kiilkirja tekste, mis kajastavad assüria kaubandust ja anatoolia kohalikkust. Ilmneb tekstidets et elasid mitmed rahvad , indoeuroopa keelsed Hetiidid ja osa mitteindoeuroopakeeled Hattid. Erinevad keeled. 19 saj erinevad protoriike, võimukeskused.
  Indoeurooplased kust sinna said hetiidi 19 saj 'äsjased sissetungijad. Indoeruoopa rahvad on , kes elavad indiast -euroopani,elavad laias ulatuses. Ajalooliselt ilmuvad vaatevälja koos kaarikusõidu ja hobusekasvatusega, hetiidid olid kaarikusõitjad 19 saj ,kreeklased on olemas kui hakkavad lineaarkirja b tekstid 15 saja, 16 saj esimesed kaarikukujundid, India Veeda traditsioon 012 saj , arenes välja Sanskriti keel , india kaarikusõit. Algkodu vb otsida sealt kust saab igale poole, ja kus on põhjust oletada et hobused ja kaarikukoht , on suur stepi vöönd ulatub ukrainast põhja-kasastanini,toimus väljaränne alates 3 at lõpu poolest ,hetiidi 3 at lõpus, kreeklased hiline 3 at lõpp, Induse tsivilisatsioon ei olnud indoeurooplaste loodud , langus ,sissetungi pärast
  Väike-aasia kolmanda aastatuhande märke et oleks sissetungid toimunud, ja leiame väike aasiast esimesed indoeurooplased sealt, pole märke sissetungist . Mõni arvab et elasid kogu aeg Anatoolias.
  Hetiidi kujundasid suure riigi hiljemalt 17 saj alates. Allutasid Hatti rahvale kuulunud Hattuša ja tegid sellest oma pealinna ja hakkasid end ka nimetama hattideks. Võtsid Hati pärimuse üle. On siis ühed Hatid kes pole indoeurooplased ja teised kes on . Ja kuidas vahet teha , vanu hatte hattodeks ja neid uusi hetiidideks indoeurooplased. Hattuša suur valitseja võtis endale nime Hati valitseja Hattušili I ,kes 17 saj esimsel poolel rajas suurriigi. Hetiidi raamatukogust leitud ka akkadikeelseid tekste. Sargon oli see keda nad püüdsid matkida, nende agressiioon suudnus peaasjalikult ida poole Mesopotaamia suunas , Hattušili ajal hakkasid ründama Süüria linnriike ja tema järglane Muršili rüüstas Babüloonia võttis kaasa Marduki kuju.Likvideeris sellega vana babüloonia riigi . See ei toonud sõjalist edu, järgnes kaose periood terve 16 saj . Muršili tapeti ja kaos läks valla.
  Tõusis esile Mitanni riik ,põhjameso ja süürias , hübriid riik , valitsejaskonna moodusasid indoeuroopa keeli kõnelevad liidrid aga mis samal ajal kasutas riigi keelena semiidi akkadi keelt ja mille hiilge aeg langeb 15 saj .mis mõneks ajaks süütis põhja süüria ja Asüüria oma võimu alla saada. Mitanni kuningas oli 15 ja 14 saj esimsel poolel suhtes Egiptuse valitsejatega. Mitanni hiilgeaeg on vaheperiood Hetiidi vägevuse perioodis . Hetiidi ülestõus algas 15 saj algul u 1500 valitses kuningas Telepinu , reformis Hetiidi riiki , probleem oli pärimussüsteemi mitte toimimine , , suutis sätestada teatud pärilusreeglid, 3 pärilusringi : vanem poeg ja nooremad , ja siis jörgmised sugulased. Ja määras kontrollkogu panku ehk koosolek,määras otsutajaks , või kohtuõistjaks kes on õige trooni järgija . 14 sa keskpaiku , territoorium suurenes kuningas Šuppiluliuma valtitsemis aja.valitsemisaastad pole meiel teada.pole ka mingeid kroonikaid selle kohta.Võttis üle Põhjapoolse süüria ja põhjapoolse mesopotaamia alad.
  1350-1200 uus Hetiidi impeeriumi ajajärk, suur konflikt egiptuse vaarao Ramses II-ga.
  Riik oli absoluutne monrarhia, varasemal perioodil mängis panku rolli aga nüüd ei tea midagi pankust. Kuningas ei olndu jumalikustatud, oli jumalate esindaja, oli eriti seotud päikesejumalanna Arinna, kuningale allus aristokraatia , kelle olid suured maavaldused, sõjalise jõu moodustas hetiidi kaarikuvägi, sõjaväe eliitüksus, egiptuse tekstidest. Aristokraatide seast tõusis esile kuninga suurpere või suguvõsa , mille hulgast määrati reeglina kõrgemad riigiametnikud ja allapoole seda jäi seltskond lihtkogukondlasi , kellest on andmeid suhteliselt vähe aga nad polnud allutatud bürkoraatlikule kontrollile, olid vabad ja riigist suhteliselt sõltumatud , omasid maaalasid. Sellisena valitsesti Anatoolia keskplatoo steppe, aga need osad mis jäid läänepoolde keskstepialast välja ja idapoolsed ,süüria ja meso põhjaosa need piirkonnad olid vasallriigid. Tuumikala oli keskel mida valitses kuningas, ümbritsetud vasallriigite vööndist kus olid valitsejad vasallkuningad, kes allusid siis kui nad pidid alluma,tahtsid lakkamatult mässata ja lahku lüüa. Kohalikud valitsejad tunnistasid hetiidi valitseja ülemvõimu . Carchemische pandi võimule kuninga poeg(asekuningas) Pealinn oli Hattuša .Algne kuninga residents ja linn tekkis ümber.Lõvi värav ja kuninga värav.Bastilon.Hetiidid olid tugevalt mõjutatud mesopotaamiast, kiilkiri oli sealt aga see tähendas ka seda et sealt mütoloogiast võeti plaju üle, hetiidite lugudes on meso jumalad Ištar ja Ea ja Anu jne .Siis on meieni jõudndu Hetiidi maailmaloomise eepos.nooremad jumalad kukutavad võimult vanemad ja kehtestavad oma võimu . Ja need jumalad kes on mitte meso päritolu Arinna aga taevajumal piksejumal Tešub, kukutas eelkäijad ja hankis endale võimu.Raua kasutusele võtt seostatakse hetiididega, ei ole vale, meiel teadaolevalt hakati anatoolias rauda töötlema II at keskpaigast peale. See vb olla eksitabv, seetõttu et oleks alanud rauaaeg , see on vale, raud oli sisuliselt luksusmaterjal hetiidi riigi ajal , kuningatel oli raudesemeid ja on ka arvata selle töötlemine püüdsid hoida rauatöötlemise saladust , ei kasutatud massiliselt, tööriistad ei olnud rauast ja relvastus valdvas enamusel polnud rauast,lõpuperioodini välja oli ikka pronksiaegne riik.Raud hakkas levima 12-11 saj .kui hetiidi riik langes, raud läks massidesse,algul relvad ja sisi tööriistad hakkasid pronks asju eemale tõrjuma. Ei tea miks riik langes. Teame et hattuša purustati 12 saj algus 1200, katastroofi lainest ,kes olid purustajad ei tea . Hetiidi dünastia lõppes ja riik kadus.Hetiidi rahvas jäi. II at tuhande alguses uus hetiidi rahvas jäi süüriasse eufrati äärde, jätk.
  27.02.14
  Vahemere idarannik -Kaanimaa(semiidimõiste), või Foniikia (kreekakeelne termin)
  Kui räägitakse foniikia linnadest ,siis peetakse silmas I at. Kaananist rääkides ligemalt 3 at.
  Piirkond ise viljakapoolkuu kõige varasem põlluharimise piirkond. 3 at oluline keskus egiptuse tekstides Byblos(kreekakeelne) või bubal(semiidi pärane), see oli siis arvestatav linn,oluline egiptuse jaoks, egiptlased vajasid seedripuid. II at tõusis esile, varajased linnriigid, ühtne vöönd, mis mööda viljakapoolkuu kaart ulatub Mesopotaamiani välja. Need linnriigig olid sõltumatud seni kui ei olnud kujunenud suurvõimu kes oleks sellele lõpu teinud, kasutasid suurvõimu langusid ära ja kui kujuneski siis lõpuks allusid.Need ajad kui allusid siis säilitasid oma valitsusi ,toimisid autonoomsete riikidena,vasallriikidena, need suurvõimud olid need kes domineerisid, 3 at olid sõltumatud, mõnda aega Sargonile, II at Hetiidi võimu all, hetiidide langus Metanni võimu all, uus tõus Hetiidide võimu all põhjapool, kogu piirkond egiptuse ülemvõimu alla.(lõunapoolsed egiptlastele, põhjapoolesed, hetiididelee).Kõik olid semiidi riigid, rääkisid erinevaid kaanoni keeled(läänesemiidikeeled).Egiptlased nimetasid meresõidu laevu Byblose laevadeks. Kultuuride põimumis koht , kaks suurt kultuuri , mesopotaamia kiilkirja kultuur ja egiptuse hieroglüügkirja kultuur lõunapool, keerukad kirjasüsteemid . Hakati otsima lihtsamaid kirjaviise,linnade kaubanduse programeeritud mängis siin rolli aga teiselt pool võrrelda kirjasüsteeme,nende arengu tulemusena II at lõpuks
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Vanaaeg #1 Vanaaeg #2 Vanaaeg #3 Vanaaeg #4 Vanaaeg #5 Vanaaeg #6 Vanaaeg #7 Vanaaeg #8 Vanaaeg #9 Vanaaeg #10 Vanaaeg #11 Vanaaeg #12 Vanaaeg #13 Vanaaeg #14 Vanaaeg #15 Vanaaeg #16 Vanaaeg #17 Vanaaeg #18 Vanaaeg #19 Vanaaeg #20 Vanaaeg #21 Vanaaeg #22 Vanaaeg #23 Vanaaeg #24 Vanaaeg #25 Vanaaeg #26 Vanaaeg #27 Vanaaeg #28 Vanaaeg #29 Vanaaeg #30 Vanaaeg #31 Vanaaeg #32 Vanaaeg #33 Vanaaeg #34 Vanaaeg #35 Vanaaeg #36 Vanaaeg #37 Vanaaeg #38 Vanaaeg #39 Vanaaeg #40 Vanaaeg #41 Vanaaeg #42 Vanaaeg #43 Vanaaeg #44 Vanaaeg #45 Vanaaeg #46 Vanaaeg #47 Vanaaeg #48 Vanaaeg #49 Vanaaeg #50 Vanaaeg #51 Vanaaeg #52 Vanaaeg #53 Vanaaeg #54 Vanaaeg #55 Vanaaeg #56 Vanaaeg #57 Vanaaeg #58
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 58 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2015-04-07 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 14 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor maiju33 Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Mõisted

  kirjatöö, 3500, keskpaiku 40, sumeroloogia, hetidioloogia, katkendlikkus, göbdeli tepe, kultusest, mesopotaamia, proto kiilkiri, mesopotaamia, sumeri linnriigid, lisaks sellele, kahte laadi, sumerid, mõnest linnast, kolmas lugal, linnriigis 26, unken, üldine arusaam, akkadi riik, riigikorraldus, sin, etnilised muutused, mari linnriik, assüüria, kaneshist, bab, sõjaväeteenistuskohustust, abielurikkumine, mesopotaamia usk, apsu, dumnuži leinamine, allilm, lisaks sellele, peajumal, kaks olulisemad, indoeruoopa rahvad, hiilgeaeg, vahemere idarannik, karjakasvatus, egiptus, üleujutused, vägivallaga, 3100, 27saj lõpul, horos, ntks vesiir, egiptuse pärilussüsteem, amon, pealinna ahet, hetiitide kirjades, per, aasia mõjud, amon, memphise süsteem, hermopolise süsteem, osiris, isis, seth, nettid, horos, anubis, hath, 7 at, arheoloogiliselt, lossid 1700, losside põhiplaan, lossiesine plats, kujutistel, kiviaegne härjakultus, megaron, lauagetas, algab 9, 650, tekkis väike, phrygia ajalugu, kreekaallikatest, media riik, selgelt indo, laevastik, tsivilisatsioon, ajaloolis, põhiallikas, kriitline põhja, tekstide puhul, ulatuslikumad tekstid, solon athenas, kreeklased, kosilaste sugulased, keraamikat, stasis, demogogos, solonist, ephores, homoios, kreekas põhja, 359, isokrates, kätte väike, oli kesk, epinikionid, müüdid, draama, sophistes, kritias, sokrates, 403, alates 3, kartaago sõjavägi, hieron 480, etruskid, hiigelaeg 8, tarquinii, poliitiline korraldus, 509, 265, titus livius, rooma linn, suuline pärimus, daatum, patronus, plebeil, asunud põhja, 340, 340, hegemoonia kujunemine, hellenismi periood, 3 saj, kolooniad, magistraadid, neljas quaestor, lisaks sellele, tribuni plebis

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  20
  docx
  Vanaaeg
  76
  rtf
  Vana-Egiptus
  45
  doc
  Vanaaeg
  46
  pdf
  Vanaaja konspekt kaartidega
  9
  doc
  Vanaaeg
  168
  doc
  Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi
  49
  doc
  Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust
  35
  doc
  11-klassi ajalooeksam  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun