Facebook Like
Hotjar Feedback

Otsingule "monarhia" leiti 1632 faili

monarhia on “geniaalne masinavärk, kus vedrude ja rataste [voorused] arv on minimeeritud”, rahvas ei pea ilmtingimata olema vooruslik • Ühe inimese võim, mis allub seadustele • Võimalik tänu “vahevõimudele” – monarhist sõltumatu aadli kogud (”parlamendid”), kinnitavad monarhi seadusi • Ideaalne süsteem: Inglismaa (“republic disguised behind a monarchy”). Riigivõimu eri funktsioonid jaotatud erinevatele institutsioonidele, näiliselt monarhia, sisuliselt vabariik.
1
doc

Monarhia

-kuninga võimuei piiranud ükski dokument ega seisuslik esinduskogu (Prants.Hisp.Austria.Rootsi) Parlamentaarne monarh.-riigivorm,kus kuningas valitseb koos parlamendiga(Poola.Saksa.Inglis.) Puritaan-Inglise kalvinist Hugenot-Prantsuse kalvinist Stuartite restauratsioon-Stuartite dünastia taastamine Kuulus revolutsioon-Veretu riigipööre "Õiguste deklara...

Ajalugu - Põhikool
42 allalaadimist
2
odt

Kumb on parem riigivalitsemiskord,absolutism või monarhia

Kumb on parem riigivalitsemisvorm - absoluutne monarhia või valgustatud monarhia Euroopas on läbi ajaloo olnud palju erinevaid vaimseid liikumisi, suur tähtsus on just absolutismil ja valgustusajastul. Just need liikumised on kujundanud euroopat, kus me elame. Olulisemaks liikumiseks peetaks valgustust, kus juhtmõtteks oli usk mõistusesse. Inimeste elu muutus...

Ajalugu - Keskkool
20 allalaadimist
13
odp

Hollandi Monarhia

a. tulid esmakordselt kokku Generaalstaadid (parlament). 1579.a. sõlmisid 7 kalvinistlikku põhjaprovintsi Utrechti Uniooni, lõid 1581.a. Hispaaniast lahku ja moodustasid Ühendatud Provintside Vabariigi. Vahepeal sai Holland edu asumaadel. Suure Prantsuse revolutsiooni ajal 1795.a. hõivasid Hollandi Prantsuse väed, kelle to...

Ajalugu - Põhikool
8 allalaadimist
1
doc

Parlamentaarne monarhia

Mille poolest erinevad parlamentaarne ja absoluutne monarhia ? Too mõlema kohta näiteks 1 Euroopa riik. V: Parlamentaarne monarhia on riigi vorm, kus riigipeaks on monarh, kellele kuulub vaid esindusfunktsioon ja ta ei oma poliitilist võimu. Absolutism on valitsemisvorm, mille korral riigijuhile kuulub piiramatu võim. Parlamentaarne Monarhia: Inglismaa Absoluutne Monarhia: Prantsusmaa. 2.Millised m...

Ajalugu - Põhikool
49 allalaadimist
1
docx

Monarhia või vabariik

Liisa Monarhia ja vabariik Monarhia puhul on päritav võim. See tähendab seda, et võim pärandub isalt tütrele või pojale või lähisugulasele. Näiteks Rootsis. Vabariigi puhul on valitav võim, näiteks Eesti Vabariigi puhul. Kas parem on monarhia või vabariik? Minu arvates on parem monarhia sellep...

Ühiskond - Põhikool
1 allalaadimist
3
docx

Monarhia

Inimesed James I ­ (1603-1625) Inglismaa kuningas. Kuningas on võimu saanud jumalalt. Nõudis palju makse. Pillav eluviis, jagas rohkelt pensione, monopolide müük, parlamendi ignoreerimine, ebakuninglik välimus. Charles I ­ (1625-1649) Ajas parlamendi laiali, absolutistlik valitsemine. Kogus makse, mida parlament ei kinnitanud. 1629 saatis parlamendi la...

Ajalugu - Keskkool
64 allalaadimist
1
doc

Inglismaa ning parlamentaalne monarhia 19. sajandil

sajandil. · Inglismaal oli parlamentaalne monarhia . · Toorid ja viigid konkureerisid omavahel parlamendis. · Pärast aastal 1832 toimunud parlamendireformi said tooridest konservatiivid ja viigidest liberaalid. · 19. sajandil oli Iirimaa seotud Inglismaaga, ning Iirlaste õigusi kitsendati Inglaste poolt. · Tsartistlik liikumine oli tööstusli...

Ajalugu - Põhikool
6 allalaadimist
1
odt

Suurbritannia ja Prantsusmaa: monarhia ja vabariik

Koosta kolm küsimust suurbritannia kohta pärast esimest maailmasõda. Miks ei püsinud Inglismaa maailma juhtiva riigina? Mis tekitas muret Inglismaal? Mis oli Briti majanduses vananenud? 2. Võrdle Suurbritannia ja Prantsusmaa arengut kahe maailmasõja vahelisel perioodil. Suurbritannia Valdkond...

20. sajandi euroopa ajalugu - Põhikool
26 allalaadimist
5
doc

Monarhia vs Vabariik

Monarhia vs Vabariik Kõigepealt tuleks need kaks mõiset vist lahti seletada, nimelt monarhia on üksikvõim ning vabariik on see kui riigis ei valitse ainult üks inimene, vaid hääleõigust on ka mitmetel teistel (nt:parlamendi liikmetel, rahval vms). Kui nüüd seada küsimuseks ,et kumb neist on parem siis on ka selle vastusega nii nagu paljudel teistel küsimutel ,ehk igaühu jaok...

Ühiskond - Põhikool
9 allalaadimist
7
rtf

Demokraatlik valitsemine

Esindus- ja otsene demokraatia Esindusdemokraatia- demokraatia vorm, kus rahvas teostab võimu valitud esindajate ja esinduskogude vahendusel. Otsene demokraatia- demokraatia vorm, kus rahvas teostab võimu vahetult rahvahääletuse teel. Monarhiad ja vabariigid Monarhia ehk päritava võimuga riik tähendab veresuguluse alusel päritavat ainuisikulist võimu. Vabariik ehk valitava võimuga riik tähendab seda, kus v...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
17 allalaadimist
2
doc

Ühiskond

ÜHISKOND Argaarühiskond- tsivilisatsiooni tekkimisest tööstusliku pöördeni. Ca 90% töötab põllumajanduses, suur ühiskonnas kihistumine (feodaalid,vaimulikud, III seisus) sotsiaalne mobiilsus väike, naturaalmajandus, absolutism. Industriaalühiskond- Algab tööstuspöördega, iseloomulik tööhõive majanduse põhivaldkondades, linna- ja maarahva suhtarv, leibkonnamud...

Ühiskond - Keskkool
19 allalaadimist
3
docx

Ajalugu konspekt: uusaeg, valgustus

Õleminek feodaalühiskonnalt kapitalistlikele suhetel põhinevale kodanlikule ühiskonnale. Algus 1492/1517 Lõpp 1914 a. I ms algus. Monarhia ­ riigivalitsemisvorm, kus riigipeaks on harilikult päriliku ja eluaegse võimuga monarh (monarh ­ kuningas, tsaar, keiser, vürst jne). ABSOLUTISM ­ monarhia vorm, kus monrhile kuulib piirama...

Ajalugu - Keskkool
7 allalaadimist
2
doc

Riik ja ühiskond

Poliitika on suhtlemisprotsess, mille käigus jõuavad erinevate seisukohtadega inimgrupid ühistele otsustele, mida püüavad edaspidi oma tegevuses järgida. Kodanikuühiskond on avaliku elu valdkond, kuhu kuuluvad mittepoliitilised kodanikuorganisatsioonid ja ühendused. Eraelu on iga indiviidi isiklik elukorraldus. Inimesed püüavad oma huvisid realiseerida läbi ühiskondlike liikumiste, huvide survegruppide...

Kodanikuõpetus - Keskkool
202 allalaadimist
2
doc

Demokraatlik valitsemine

DEMOKRAATLIK VALITSEMINE Demokraatia ­ rahvavõim, rahvavalitsus e. riik, kus on võimul rahvas. Otsene demokraatia ­ rahvas osaleb otseselt otsustamises Esindusdemokraatia ­ selline riigikorraldus, kus otsustajateks on rahva poolt valitud esindajad e. saadikud. Monarhia ­ päritava võimuga riik; veresuguluse alusel päritav ainuisikuline võim. Absoluutne monarhia ­ riik, kus kogu võim kuulub ühele va...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
512 allalaadimist
2
doc

Riik ja võim

Riik: sisemiselt korrastatud avalik- õiguslik organisatsioon, mis tegutseb sihipäraselt ühiskonna vajaduste rahuldamise nimel. Riigi 3 põhitunnust :rahvastik, territoorium ja iseseisev avalik võim. Riigi territoorium: maa-ala ,mis allub riigi võimule .Rahvastik: moodustavad riigi territooriumil alaliselt või ajutiselt elavad inimesed. Etnograafilise tõlgenduse puhul: 1)põhirahvus 2)rahvusvähemused....

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
53 allalaadimist
2
doc

Tootmisviisid

Monarhia on riigivalitsemis vorm, mille puhul riigipeal on harilikult eluaegne ja pärilik võim. Abloluutse monarhia puhul kuulub monarhile nii seadusandlik, täidesaatev kui ka kohtuvõim.tema võimu ei piira miski, ainult südametunnistus.(omaan, Kamar) Konstitutsiooniline monarhia puhul on on monarhi võimu ulatus määratud põh...

Geograafia - Keskkool
75 allalaadimist
1
odt

Geograafia mõisted

Riik -organiseeritud avalik-õiguslik poliitiline ühendus ühiskonna vajaduste rahuldamiseks, mis õiguskorra loomisel ja rakendamisel on oma territooriumil sõltumatu ja rahvusvahelises suhtlemises suveräänne igast muust võimust. Monarhia ­ riigivalitsemisvorm, mille puhul riigipeal on harilikult eluaegne ja pärilik võim. Vabariik- riigivalitsemisvorm, mille puhul kõrgemad riigivõimuorganid valib rahvas...

Geograafia - Keskkool
49 allalaadimist
2
docx

Absolutistlikud riigid

Absolutistlikud riigid Valitsemisviis Mille tunnused on (näited) a) Austria a) vastuseis individualismile b) Prantsusmaa b) jagamatu, piiramatu riigivõim c) Saksa-Rooma keisririik c) merkantilistli...

Ajalugu - Keskkool
22 allalaadimist
10
pptx

Norra

Norra Arno Keskküla Monarhia Monarhia on riigi- ja valitsusvorm mille eesotsas on kuningas Harald V Harald V ( 21. veebruaril 1937) on Norra kuningas alates 1991. aastast. Harald on esimene kuningas pärast Olav IV-t (elas 14. sajandil), kes sündis Norras. Kuningas on Norra kiriku pea. Ta on ka nelja tärniga kindral, admiral ja Norra armee ül...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
4 allalaadimist
10
ppt

Prantsuse revolutsioon

tapeti Jean Paul Marat · Jakobiinid tahtsid tema mõrva eest kätte maksta · Revolutsiooni päästmiseks kehtestati diktatuur · M.Robespierre eesvedamisel hakkas poliitiliste vastaste karistamine · Jakobiinide diktatuuri ajal hukati umbes 40 000 inimest · Ka jakobiinide endi seas tekkisid vastuolud ... · Paljud inimesed arvasid,...

Ajalugu - Põhikool
29 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun