Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Vanaaja konspekt kaartidega (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

  • Miks olid varastel põlluharimiskultuuridel sellised kujud ?
  • Kust me teame daatumeid ?
 
Säutsu twitteris
Vanaaeg
I loeng
Aineprogrammis olevad nimed tuleb ära õppida! Soovitus õppida programmi järgi.  Eksam  kirjalik. 2 
küsimust. Esimene (12p) nõuab lühikest süsteemset või kronoloogilist ülevaatlikku vastust ajalõigust või 
perioodist või mingist korrast. Teine küsimus (iga3p)- 6 nime või sõna, 4-5 lauset. Dateering!
Kirjandus:
“Kreeka inimene” või “ Rooma  inimene” ja “Egiptuse inimene”- nendest  üks  valdkond , üks peatükk ja 
võrdle u 2lk. PRINTIDA
Sissejuhatus
Mesopotaamia  ja Egiptus
nö Viljaka poolkuu tsivilisatsioonid . Mõlemad kerkimised esile 4at e.m.a  
Kindlast  3000 oli juba olemas. Ühtlasi pronksiaja algus. Seal piirkonnas sai alguse ka põlljumaj (10 at). 
Need kasvasid kokku, kogu Vahemere isaosa sai  tsiviliseeritud .
Induse  tsivilisatsioon . Sai mõjutusi Mesopotaamiast. Samas on see sõltumatu. 
Huang He, kollane jõgi, 2at.
1200 e.ma. Katastroofide laine. Hakkas levima rauakasutus.
Ameerika tsivilisatsioonid- 3 at keskpaigast alates. Inkad esimesed ja ühendasid kõik, muidu  maajad
asteegid
Allikad
Materiaalsed ja kirjalikud. 
Kirjalikud jagunevad kaheks: ühed, mis on pärandunud ümberkirjutamise käigus ja teised, mis on olnud 
nähtavad, aga ei ole osatud lugeda. Moodustavad enamuse Kreeka-Rooma allikate osa.
Kreeka keel tõrjus välja  kiilkirja  ja hieroglüüfid. Need eksisteerisid koos, aga hiljem jäi kreeka keel 
loetavaks ja heaks. Sealt edasi ladina keel. Isegi kloostrites säilitati ladina  autoreid
Antiikkultuur  tõlgituna säilitati selektiivselt, säilis see, mis peeti kõige olulisemaks. Kultuuri koorekiht 
säilis
. Mis meile on jõudnud kreeka-rooma kirjandusest, on küll vähemus, aga  paremik .
Fragmendid- tsitaadid varasemate  autorite  teostes.
Idamaad - Vana testament  on arvestatav allikas. 
Herodotos- andis ülevaate  Aasia  riikidest, Pärsia suurriigi kujunemisest ja eellastest. Etnograafilised  
tutvustused, linnad ja kombed. 
Berosos - kr.k Babüloonia ajalugu, Egiptuse  valitsejad  kr. Ajal. 
Manethon jagas Egiptuse ajaloo 30ks dünastiaks
Diodorus- esimene teadaolev maailmajaloo kirjutamine. Kokku pandud eri allikatest. Diodoruse ajalooline 
raamatukogu
Eusebios -
kronoloogilisele traditsioonidele toetudes pani kokku maailmajaloo kronoloogia, dateeris kõik 
Aabrahamist alates.
1789-89 Napoleoni sõjakäik  Egiptusesse . Kaasas targad mehed, kes kopeerisid tekste Rosette  kivi, 3 keeles 
kivi. Vana-Egiptuse keeles- hieroglüüfkirjas ja demotikos (rahvakiri) ja kreeka keeles. Champollion tõlkis. 
Egüptoloogia põhitekstide varamu oli 20.saj olemas. Samas tuleb aina juurde.
Mesopotaamia. Vana-Pärsia  kiilkiri  ( hiline  faas). Suudeti tuvastada Pärsia kuningate nimed (need olid teada 
Herodotoselt kr.k) kronoloogia alusel.
1930-'50 murrang. Neil aastatel õpiti lugema  akkadi  keelt ja vanemat kiilkirja (asüüria ja babüloni keel). 
Behistuni raidkiri (Pärsias, püstitas  Dareios  I 25 e.m.a, ülistas oma võitu) oli ka  kolmes  keeles- akkadi, 
eelami ja vana-pärsia keeles ehk kõik kiilkirjas. Raulinson kopeeris täielikult. Tema ja teised '50 õppisid 
lugema vana-pärsia ja akkadi keelt.
Niinive  (Niniven) kuningaloss kaevati välja. Assulbaripal oli valitseja. Seal lossis oli raamatukogu, 
sisaldas suurt osa Mesopotaamia kirjasõna. 600 e.m.a hävitati, aga õnneks olid need savitahvlid ja tulekahju 
küpsetas ära, st  konserveeris nad. 19 saj keskel jõudis päevavalgele. Ehk kõigepealt masterdati 
lugemisoskus  ja siis leiti tahvlid. Assüroloogia.
Väljakaevamised jätkusid. 3000 a vanused Sumeri linnad, sumeri keel õpiti ära. Kõik need keeled muutusid 
arusaadavaks 19. saj lõpuks.
20 saj Hattuša linnas Türgis leiti loss. Seal kaevati ka tekste välja. Seal oli jälle võõras keel. Bredrich 
Hrozny I ms aastatel tõlkis selle kirja ( hetiidi  keel) mugavdatud kiilkiri indo-euroopa keelele.
Kujunes välja sumeroloogia (Sumeri värk 3000 e.m.a ja hetoloogia. Viimane on nüüd raskendatud, kuna 
palju asju on Iraagis ja seal enam kaevata ei saa. Akkadi muuseum  lendas  laiali. 
K
  okkuvõteks:   Teadlaste  käes on palju kiilkirjatekste.Keelt osatakse, aga lugeda ikka keeruline. Nt tahvlid 
on katkised , enamus on majapidamisarved. Savitahvlid on mööda maad laiali tükkidena. Tekste 
publitseeritakse ja lapitakse. Tõlked on tõlgenduslikud. Kuigi neid dokumente on palju, on see ainlt 1% 
sellest, mis kunagi kirjutati. 
Suuline  ühiskond oli tollal ikkagi. Kirjutamine oli  erand . Informatsioon on 
katkendlik ja see on ka ebaühtlane. Mõni periood on väga hästi dokumenteeritud. 1200-1100  e.m.a (Sumeri 
hiilgeaeg ja Vana-Babüloonia.) oli  konservatiivne  aeg, valitsejad lasid klassikalist  kirjandust ümeber 
kirjutatada ja eepilisi teoseid luua. 
Tsivilisatsiooni  eellugu , põlluharimine, linnade teke
Algas Viljakas Poolkuus kõik see põlluharimine. Algasid Mesoliitilised kultuurid. Kütid- korilased . Murrang 
langeb kokku jääaja lõpuga. Tekkisid esimesed suuremad maaviljelusest elatuvad  kogukonnad .
Göbekli  Tepe . Pühapaik, ringikujuline moodustis. Läheduses püsiasutust ei ole, aga ikkagi on see nagu 
kultuskeskus. (al 8000ema). Kividel kujutised. Selline pühamu rajamine nõudis organiseeritud ühistööd, st 
oli mingi ühtne  kogukond olemas, aga mitte veel põlluharijad.
Hiljem tekkisid seal lähedal põlluharijate asulad. Abu Hureyra tihe asula, kindlustamata ja suht 
ühesuurused hooned. Mingi ühiskonnakorraldus seal olema pidi.  Pealik ei olnud selgelt  eristatav
Jeeriko  (isegi kuni 8000 ema). . Leiti suur müüriga kindlustatud linn, vahitorniga. Pealikuresidents puudub, 
aga selged märgid kultusest . Leitud kaunistatud kolbad. Ilmselt esivanematekultus.
Catal  Hüyük tellisasula. (al  7500 ). Seal olid veised  ja härjad kultusobjektid,  karjakasvatus  oli tähtis. See on 
suurim ja kõige paremini säilinud neoliitiline asulakoht, mis tänaseks on leitud. Tihedalt ühesuurused majad, 
müürita. Puudusid tänavad ehk  liiklus  toimus mööda katuseid ja majja sai sisse läbi luugi. Sealt on leitud 
ruume , mis on pühadeks peetud. Kuju “Paks jumalanna”, ilmselt viljakusekultus. Istub mäe peal üks 
vohav naine ja kaks suurt kiisut on kõrval. 
Üldiselt on leitud üldse palju naisekujusid. Alasti, selgete sootunnustega ja suured. Tavaliselt on nad nagu 
geomeetrilised, too on aga realistlikum. Miks olid varastel põlluharimiskultuuridel sellised kujud? Tavaline 
arusaam on see ,et need on seotud viljakusekultusega. Võib ka viidata naiste positsiooni kõrgele tasemele 
(vb oli emajärgne sugulusarvestus). Samas pole ühtegi kindlat teadmist muidugi.
10 000- 7000 a jooksul oli muutunud VP ala põlluharijatekultuuriliseks. Üheski asulas polnud 
pealikuresidentsi märki.
VP-st väljajäänud  idapoolel  (Eufrat ja  Tigris ) polnud eriti võimalik põldu harida. Oli võimalik vaid 
kunstliku niisutusega. Seda rakendati alates 6000 e.m.a ja siis hakkas tsivilisatsioon tõeliselt elama. 
Kaitsetammide rajamine. Üleujutusi kasutati ära. E ja T üleujutused olid kaootilised, tavaliselt ujutasid vilja 
valmimise ajal üle. Lisaks niisutussüteemidele oli vajada siis kaitsetamme. Algas ulatuslik põlluharimine. 
See süsteem andis suuremat saaki kui VP ala.'l
Tehnoloogia  areng: 5000 e.m.a metallikasutus, aga mitte veel  pronksiaeg . 4000 e.m.a tõendid meresõidust 
(esimene  Eridu linnast), leitud paadikujutis mastikohaga. Suuremaid paate ei tea, kas oli. Sumerid  leiutasid 
ratta, rattakujutised 4000 e.m.a. Selle aastatuhande keskel kasutati potiketra ja lõpupoole on märke ka 
mujal kasutamisest. Sai alguse ka külvipõllundus.
See tõi kaasa 5 at suurte asulate tekke, kus olid ka  kesksed suured hooned. Eridu on olulisemaid sumeri 
linnriike. Seal oli  keskne   Enki  tempel, u 4000 e.m.a.  Astmiktempel  ilmselt, aga leitud vaid vundament
Samal aastal kerkis ka  UrukSellest kujunes  3500 suuur linn ja aina kasvas 500 aastat. Kihistusi palju. 
Elanikkond ulatus hinnanguliselt oma hiilgeaegatel kümnetesse tuhandetesse. Selle keskmes oli 
templikompleks.  Tsikuraat , pühendatud taevajumalale An ja taevajumalannale Eanna (Innana). Sealt 
pärinevad ka varajased kirjalikud tekstid. Seal oli ametnikuloendid ja silinderpitserid ( veerev  savipitser, 
pitseeriti anumaid igast stseenidega). Tempel oli ühelt poolt bürokraatlik ametnikkond ja salvestas templisse 
veetavat  kraami. Protokiilkiri, kiilkirja eellane. Leitud ka  viiteid  vägivallale (jahi ja sõjastseenid, 
andamitoomine), piltidel habemik, vb valitseja. Sealt templist on leitud alabastervaas, Warka vaas. Selle 
järgi on püütud ühiskonda paika panna. All vesi ja taimed, siis loomad, inimesed liudadel kannavad midagi, 
andamid suurtes kottides ja siis süüakse see ära... Pildil jumalanna (sööjana) ilmselt Eanna ja oli suhtes 
tähtsa tegelasega. Uruki päritolu silinderpitserid on leitud kogu VP ulatuses. Uruki  impeerium ? Lõuna-
Mesopotaamias kindlasti. Muud kontaktid olid ilmselt ainult  kaubanduslikud
2340 -ni on Sumeri  linnriigid  jube tähtsad. Siis tekib aga  suurriikAkkadi riik. Uruki tähtsus vähenes. 
Kujunes välja ka sumeri kiilkiri. On olemas silp- ja mõistemärgid ning nende tähendus olenes kontekstist. 
Sellest ajast palju kiilkirjatekste- need on kuningate raidkirjad, paraadtekstid, säilinud on ka templiarhiive.  
Lagaski linnriigi templiarhiiv on vanim. Sumeri kuninga nimekirjad, kus on ka valikuliselt mõnede 
linnriikide kuningad valitsemisaastate järgi.
 
Sumerite keel ja rahvas
Unikaalne keel ja mitte millegagi suguluses. Agluniatiivne, järeliidetel põhinev. Sarnaneb vähe soome- ugri  
keelega. Mis ajast sumerid oma kohas elasid, pole kindlaks tehtud. Nende mütoloogia ei räägi sisserändest, 
nad on alati kohapeal olnud. Ehk 6 a.t peale on nad lihtsalt seal olnud. Samas sumeri keeles on sõnu, mis ei 
ole tuletatavad, k.a kohanimed. Seega ei ole teada, millal ja kust sumerid tulid. 4a.t olid nad raudselt olemas, 
kui Uruk tõusis. 
Nende kõrval elas ka teisi rahvaid. Eelamlased, seniidid, kõik naabrid võtsid üle ka kiilkirja ja kohandasid 
seda. 3 a.t keskpaigaks kiilkirja kultuurist hõlmatud, seal olid linnriigid. 
Linnriigid- elanikkond kümnetes tuhandetes, kindlustatud,  kanalite  sõlmpuntidesse rajatud. Linnade ümbrus 
oli viljakaks muudetud. Niisutatud  alade ääremaal olid rohumaad karjade jaoks. 
Linnriikidel olid kesksed ehitised templikompleksid, k.a tsikuraat. Enamik infi  tuleb ka templitest, kuna 
need olid hästi bürokraatlikud. Templi teenistuses oli käsitöölisi ja kaupmehi, s.t tempel oli ka kaubandusega 
tegeleja. Linna peajumaluse tempel oli keskne  organisatsioon . Informatsioon templimajanduse kohta on väga 
hea ja see võib tuua templite ületähtsustamise (kuna tahvleid on nii palju säilinud). 
Mõnest linnast on leitud ehitisi  ka, mida võib pidada kuninga residentsiks. Ka temast on maha jäänud 
mõned  dokumendid  ja omas maad. Kuninga  tiitel  võis olla tiitel En, ehk isand . Aga ka  ensi  või lugal. 
Kuningas oli väepealik, seadusandja, ülemkohtunik ja tal olid ka kultuslikud funktsioonid. Uri kuninga 
hauad  ( unikaalsed )- igast  panused , k.a kaaskond elusalt kaasa pandud. (max 74). Samas kirjalikes tekstides 
ei kujutata  Sumeri kuningaid absoluutsete valitsejatena ega jumalikena. 
Unkenrahvaring, nö koosolek. Aga pole teada, kes seal  oldi  ja mis õigused sellel  kogul  oli ning milline 
suhe oli sel  jumalaga . Pole ka teada, kuidas kuningas valiti.  Unkenis olid ka sõjamehed ilmselt (sõjavägi- 
eeslivankrid, jalavägi)
3 a.t jooksul kuninga kui sõjapealike tähtsus kasvas ja allutasid templid oma võimule.
Urukagina- võis olla võimuhaaraja kuningas (sugupuuga ei ärbelnud). Reformeeris seadust. Uued seadused 
hõlmasid kuninga ja templi  vastasseisu reguleerimisega. Tema taastas, et templi  valdused ei olnud enam 
kuninga käe all ehk üritas templi autoriteeti taastada. Teine on sotsiaalse õigluse  taastamise   motiiv ehk 
keelas rõhuda vaeseid. Esimene ajaloos teadaolev sotsiaalne reformaator
Akkadi riigi teke
Pidevalt vaenujalal. Toimus hegemooniate (võim millegi üle)  vahetumine , algas Kišiga ja siis Uruk.
Sargon  oli  seniidi  valitseja ja sõjapealik, temast sai kangelane. Vallutas igal pool  Pärsia lahest kuni 
Vahemereni välja. Võttis seniolematult suure territooriumi  endal alla. Lõi Akkadi linna, aga asukoht täpselt 
teadmata. Korraldas riigi. Tema oli kõige pea ja vallutatud linnriikides olid asevalitsejad.  Riigikeel  seniidi 
ehk Akkadi keel. Valitses u 59 aastat, aga see võib ka  liialdus  olla. 
Tema järel tuli Naram Sin. Tema valitsusajal oli mässud ja riik kuivas natuke territoriaalselt kokku. Esimese 
Mesopotaamia valitsejana lasi end jumalikustada. Hakati  panema  jumala nimest  tuletatud  pärisnimesid. 
Samas ta polnud nii  karismaatiline . U 2000 Akkadi riik  lagunes  ja linnriigid  iseseisvusid . Gutid tungisid 
sisse ja ühendasid uuesti ja pealinn läksi Uri. Algas Uri III dünastia ehk sumeri viimane hiilgeaeg,
Ur-Nanima 
ja Šulgi. Nende ajal oligi hiilgeaeg, mida tegi üks või teine, ei ole tuvastatav. Sumeri päritolu 
valitsejad. Valitsus tsentraliseerutud, neile allusid asevalitsejad.  Kuningatele pühendatud  hümnid, kus neid 
kujutati jumalatena ja ideaalsetena. Nüüd templid allusid raudselt  kuningale  ja moodustasid riigi majanduse 
keskse osa. Sellest ajast on säilinud ka esimene seadusekoodeks- Šulgi  koodeksNad panid ka vanu 
muistendeid  vms kirja, et oma jumalikku päritolu rõhutada. 
2100 lõpul  isesesvus  Elam (idapoolne riik). Seal sai Uri lüüa. See rüüstati, aga hiljem  taastati  linn. Riik ja 
dünastia  kadus .  
Pronksiaegne Mesopotaamia
2 a.t tõi kaasa mitmeid muutusi.
 Etnilised muutused- seniitide osatähtsus suurenes. Amurrud(amuriidid) ilmusid, nomaadi taustaga. Nad 
astusid  sõjameestena nende riikide teenistusse. 2a.t see intensiivistus. Nad tõusid kõrgetele kohtadele ja järk-
järgult ka võimule. Nad võtsid omaks akkadi keele. St sumeri keel kadus käibelt  vaikselt  kõnekeelena. 
Samas säilis see kultuurkeelena (nadu lad.k). Sum.k tekse tehti edasi ja kirjutati ümber ja tõlgiti. Kõik riigid 
on nüüd semiidikeelsed. 
Endiselt linnriigid. Linnu juhtisid endiselt nõukogud ja  koosolekud , nii et pm poolvabariigid, aga 
asevalitsejad olid ikkagi. Templid iseseisvusid natuke, neist said religioossed majapidamised . Kuningad ja 
templid hakkasid oma maid välja rentima.. st et turusuhted olid arenenumad. 
Elami  riik püsis, aga ei olnud eriti tähtis. Mari  linnriigis  on säilinud kiilkirja arhiiv, kuna  Hammurapi  
põletas selle lossi maha s.t savitahvlid säilisid. Babüloonia ja Asüüria olid ka olemas. Akkadikeelsed, 
murdeerinevustega. 
Assüürlaste  peajumal  oli Aššur ja Babüloonial oli  Marduk . Põllumajanduslikult kerkis esile Babüloonia oma 
põlluniistussüteemidega. Assüüria kuni 7.saj ja Babüloonia kuni 6.saj olid üheaegselt eksisteerivad 
suurjõud
, kes pidevalt kaklesid, üritasid üksteist enda alla alistada.   Vaheldumisi  see neil ka õnnestus. 
Assüüria 
Kujunes Assuri linnriigist. Tõsis esile kaubandusliku linnriigina. Linnaasju korraldas linna esinduskogu 
alum, oli poolvabariiklik. Seal olid kaupmeeste esindajad. Oli kuningas ka, aga tal oli pigem tseremoniaalne 
(jumala esindaja) funktsioon. Olid kaks suur asulat , üks oli kindlustatud kuninga jaoks, kaupmeeste jaoks 
aga teine (Kanesh). Kaubanduslikult seotud need alad. Jagas sõjameestele maatükke, mis oli vastutasuks. 
Seda sai pärandada sõjaväekohustsega. Tegi ka seadused, lasi need kivisse  raiuda  ja pani riigis üles. 
Hammurapi seadused- ideoloogilised , võib võtta kui territooriumi märkimist. Seaduste üleval on pilt, kus 
Hammurapi seisab päikesejumal Šamaši ees, s.t tegu on jumalike seadustega. Algab ja lõppeb pika 
Hammurapi ülistamisega. Kehtestab seadused selleks, et vägev ei rõhuks nõrka ja  et seadus on kõigile 
vaatamiseks. Seadused, karistused konkreetsete kuritegude eest. Karmid  karistused (eriti surmanuhtlusi 
palju). Isikuvastaste kuritegude kohta-  karistus  sõltub sellest, kes kelle vastu sooritab ehk kõik ei olnud 
seaduse ees võrdsed. Oli kolm klassi:

Avilu- mees ehk vaba kodanik. Kui tema vastu sooritatakse  kuritegu, siis kehtib printsiip silm silma 
vastu ehk nö võrdsus

Muškenu- seisus, kes jääb vaba kodaniku ja orja vahele, aga täpselt pole teada, mis ta ikkagi on. 
Tõlgitud kui paleesõltlased, st ei olnud majanduslikud sõltumatud. Nende vastu pandud kuriteo kohta 
kehtis valuraha.
Wardu-  orjad , inimesed, kes kuuluvad kellelegi. Kahjutasu  tuleb maksta nende omanikule. 
Edasi tulevad omandisätted, renditingimused, võlasätted, võlaorjus (max 3 aastat), sõjameeste kaitse ja 
sotsiaalsed tagatised neile, kahjutasud halvast oskustööst tehtud kahjustustele, sätted mis puudutavad 
perekonda. 
Abielu oli leping, kus naine kui  kaasavara  liikus ühe pere alt teise pere alla. Tegu pole  jumaliku  lepinguga. 
St naine läheb isa kontrolli alt mehe võimu alla. Abielu võib lahutada mees. Võib tagasi saata koos 
kaaavaraga, kui pole poegi sünnitanud. Aga võib lahutada ka siis, kui naine käitub halvasti ehk on 
raiskamise peal väljas ja siis saab kaasavarata tagasi saata. Haiget naist (kes ei saa üldse lapsi) ei tohi ära 
saata ega hüljata, aga võib võtta uue. Ka naisel oli lahutamisõigus ja võib isegi kaasavara tagasi saada, aga ta 
peab tõestama, et mees on teda halvasti kohanud, näiteks võtnud liignaisi majja. Kui naine ei suuda tõestada, 
siis ta hukatakse.  Abielurikkumine  oli seadusega karistatav. Abielurikkumine – abielunaine ja mees, kes 
pole tema seaduslik abikaasa. Mees võib võtta liignaisi, kui ta just kellegi teise naist ei näpi. 
Hammurapi seadused ei olnud esimesed seadused Mesopotaamias. Lihtsalt kõige kuulsam, kuna ta oli vägev 
kuningas ja see seadusesamams on säilinud tervikult.
Riik kuivas kokku, aga Babüloonia püsis kuni 1595 aastani. Hetiidide jaoks oli Babüloonia eeskuju. Hetiidi 
kuningas Muršili ründas ja vallutas Babüloonia, aga see ei  toonud kaasa püsivat ülemvõimu. Babüloonia 
hiilgeaeg oli läbi, see on Vana-Babüloonia riik. 
Jätkus endiselt Assüüria ja Babülonia konkureerimine. See oli Egiptuse Uue Riigi periood ja siis oli tugev 
välispoliitika. Egiptuse tekstides on säilinud- Hetiidi, Assüüria ja Babüloonia kuningad tõusid esile. Hetiidid  
oli egiptlastega võrdsed. 12. ja 11. sajand langes tagasi Babüloonia. 
Mesopotaamia usk
Polüteistlik  religioon . Jumalate hulk  kolossaalne. Kokku sulanud semiidi ja sumeri jumalad. Ei saa rääkida 
eraldi Sumeri ja Akkadi religioonist, kuna need on suht ühte sulanud, kuigi neil on mõned erinevad 
rõhuasetused. Sumeri-Akkadi religioon. Kuna Sumeri on vanem, siis see on mõjutanud Akkadit ja 
vastupidi. Nimed ja jooned põimunud. 
Jumalad on inimlikud-  nii välimuse kui ka iseloomu suhtes, st nad on ka  petlikud ja valelikud. 
Moodustavad suure jumaliku perekonna. Jumalad ei viitsinud tööd teha, seega lõid nad inimesed. St. 
inimene peab loomi ohverdama ja  teenima . Vastutasuks jumalad pakuvad kaitset. Igal linnal oli oma 
kaitsejumalus ja tal oli tempel. See  kaitsejumala  tsikuraat oli linnas keskne. Nt Uri linna peajumal oli 
kuujumalanna  Nana. Linn kuulus kaitsejumalale. 
Igal jumalal oli kaks nime. Panteoni eesotsas olid

An ehk Anu- jumalate isa, valdas taevast tarkust, aga ta ei ole peajumal. Müütides vähe  esindatud
ainult nõuandja.

Enlil  ehk Bel'Ellil- Tema poeg. Jumalate valitseja. Otsetõlkes Isand Tuul. Ilmastikunähtuste 
kehastaja, samuti viljakus natuke. Peajumal, kõige tähtsam. Tema keskus oli  Nippur . Samuti  seisis  
kuningavõimu eest ja riikliku korralduse kaitsejumal. 

Enki ehk Ea- Eelmise poeg. Isand Maa. Kuni oli ta  maaisand , oli ta sügavuste isand.  Apsu - magedate 
vete ürgne lähtekoht, nende valitseja. Selgelt viljakuse jumal, õpetas inimestele kultuuri, st kuidas 
maad viljakaks muuta, kuidas jumalaid asutada. Ka inimlik viljakus. Hästi kaval ja  petlik jumal, tihe 
seos inimkonnaga- aitab inimest, aga võib ka  petta
Lisaks neile kolmele oli  jumalik kangelane Enlili poeg  Ninurta. Müütides tegutses looma ja koletiste 
taltsutajana. Lõi ka maailmakorralduse, kui sai jagu ürgkoletisest, paiskas ta tükid laiali ja lõi mäed nimega 
Hursagi vööndi. Maa  kinkis  ta oma emale, kes on viljakusjumalanna  Ninhursag. Lisaks viljakusele oli 
seotud ka metsiku loodusega. Nö toitis oma  piimaga  kuningaid. 
Päikese nimi oli Utu Šamaš. Öösel on allilmas . Näeb kõike, seega oskab ka õigust mõista ja on jumalik 
kohtunik . Võib olla ka allilma kohtunik, kui seal viibib. 
Nanna Sin- kuujumalanna ja Uri linna kaitsja. Taevase  tarkuse  valdaja, tarkuse isand. See oli astraalne 
tarkus, seotud kalendriga. Taevatähtede liikumine seostus jumalate tahtega ja seega seostus see tegelane 
ennustamisega.
On veel üks viljakusjumalanna,  Inanna  ja Ištar. Inannale kuulus vanim Uruki  kompleks  ja üldse varakult 
esineb. Ühelt poolt on ta taevakuninganna, seega seotud ka astraalse sfääriga, eriti planeet Veenusega. Ka 
väga  erootiline  jumalanna ja seostub tugevalt seksuaalsusega. Seostus ka prostitutsiooniga, paljunemisega. 
Samas seostus temaga ka  agressiivsus , sõjajumalanna. Kaarikutejumalanna. Ištarina oli ta lõvi  seljas
Müütides kaks aspekti- erootilisus ja agressiivsus. Domineerib  suhetes, tema hülgamine toob kättemaksu. 
Tal oli ka poeg  Dumuzi ehk Tammus (akkadi). Poeg oli ka  partner . Dumuži oli ilus noormees. Oma kultust 
tal polnud, kuulus Ištariga kokku. 
Jumalad, kes seostusid taevakehadega. Päike Utu Šamaš ja Kuu Nanna Sin juba eelmainitud. Enlil oli 
Jupiteriga seoses ja Ištar Veenusega 
Allilma  ettekujutus  suht puudus, sest sellele ei pööratud tähelepanu, kuna sealt midagi eriti ei  loodetud
Kõike hea ja halb saadakse kätte siin ilmas, jumalate karistus saadakse enne surma või järglased saavad 
nahutada. Suht trööstitu koht, keegi ei taha sinna minna. Jõgi, mis tuleb paadiga ületada, aga mõnikord 
võisid allilma esemed läbi maa  kukkuda . Inimesed on kaetud tiibadega? Allilmas on olemas samas ka mingi 
kohtumõistmine, aga pole teada, mis on selle tagajärg.  Gilgamesh  on allilma kohtumõistja. On teada, et 
kuningatele oli ikka mingi parem saatus seal ette määratud (Uri III dünastia). Allilma jumal oli Nergal, surm 
ja tõbi ja tema kaaslane oli Ereškigal.
Maailmaloomine. 
Oli mitmeid ettekujutusi, aga kõige kuulsam on Babüloonia maailmaloomise müüt 
(“ Enuma  eliš” tõlkes siis kui kõrgel üleval). Lugu on sellest, kuidas peajumal kehtestab korra ürgsete 
kaosejumalate üle. Peajumal oli seal Marduk (kui Babüloonia peajumal). Algsed jõud olid vesised jõud- 
Apsu ( mage  vesi) ja  Tiamat  (soolane vesi). Oli ka Mummu (pilved, õhk) Sündisid jumalad Anu ja  Ea. Nad 
olid lärmakad, algsed jõud tahtis nad hävitada. Ea tõusis, uinutas Apsu ja tappis ta. Tiamati saatis  Kingu jt 
merekoletised. Seda tegi Ea poeg Marduk. Kui oli saavutatud võit, hakati maad looma. Kingu verest tegi Ea 
inimkonna. Seda legendi kasutati kuningavõimu kinnitamise  rituaalis.
Üleilmne üleujutuslegend võis tekkida Mesopotaamias, kuna seal oligi konkreetne üleujutamisähvardus/oht. 
Järgnes veeuputusejärgne ajastu ehk Kuningaajastu. Esimene kuningas oli Kiš. 
Sumeri eepiliste poeemide kesksel kohal domineerisid Enmekar, Lugalbanda ja Bilgameš. Enmerkari lugu 
rääkis sõjaretkest ( Trooja  sõjale sarnane). Bilgameš loodud mitmeid poeeme, nt Akaga võitlus, Seedrimetsa 
valvur, kus metsa valvas  koletis , keda ta oma sõbra Enkiduga ära tappis. Need  poeemid  loodi 3 a.t lõpuks 
sumeri keeles. 2.a.t mugandati need akkadi keelde ja hiljem loodi suur Gilgameši  eepos , 12 savitahvlit. Sin-
lebke -unninnni oli mingi müstiline autor. 
Hetiidid
Teisest aastatuhandest peale tuli veel pildile inimesi, eriti indo-euroopa keeli kõnelevad. Hetiidid näiteks. 
Anatoolias elasid mitmed  rahvad . Mitte indo-euroopa keeli rääkivad nimetasid end hattideks. Hetiidid 
Anatoolias on suht äsjased sissetungijad 2a.t. Hetiidid olid kaarikusõitjad ja kui need pildid ilmuvad , siis on 
teada, et nad on platsis. 
Hetiidid kujundasid 17. saj alates suure riigi. Nad vallutasid hattide linna Hatuša ja tegid sellest oma 
pealinna ja võtsid üle hattide pärimuse. Sargon oli neile suur kuningas ja eeskuju.  Telepinu , kuningas, suutis 
sätestada pärimuse ringi- alates vanemast pojast nooremani ja siis muu sugulaste ring. Koostas ka panku- 
ostsustaja õige troonipärija määramisel. Šuppililiuma oli ka mingi valitseja. Ühegi hetiidi valitseja aastaid 
pole teada.
Järgnevad poolteist sajandit, kuni 1200 oli Uus-Hetiidi impeeriumi ajajärk. Sellest ajast on sündmused hästi 
teada. Kõige teada-tuntum oli Kadeši lahing, kus hetiidid ja egiptlased maid jagasid. 
Arinna- väike jumalanna. 
Valitsemine- oli tuumikala ja ebastabiilsed vasallriigid
Hetiidid olid tugevalt mõjutatud Mesopotaamia kultuurist, nii usu kui ka mütoloogia koha pealt. Tešub oli 
üks jumal 
Hetiidid võtsid kasutusele ka raua. 
Miks hetiidi riik langes, pole teada. Hatuša purustati purustamislaines, aga pole täpselt teada, kes seda ikkagi 
tegi. Kui dünastia  kukutati , siis hävis ka süsteem. Hetiidi impeerium hävitati, aga no rahvas jäi ikka alles. 
Vahemere  idakallas .
Kaananlased- 
Vanas  Testamendis  olid kaananlased  Palestiina  elanikud, kes ei olnud iisraelased. 
Foiniiklased - Foniikia linnad asusid rannikul, meresõitjad
Sealkandis on linnalised asulad tõusnud esile 3a.t. Keskus oli  Byblos /Bubal. Oluline linn  Egiptlaste  jaoks 
(seedripuud).  Linnad arenesid, 22. saj oli väike tagasilangus, aga siis oli jälle tõusuteel. Kujunesid arvukad 
linnriigid, mis olid sõltumatud, kuni nende üle ei domineerinud just parasjagu suurvõim. Samas alludes olid 
autonoomsed. 
Nii nood kui ka Egiptus olid välja kujundanud kiilkirja. Hakati  otsima  lihtsamaid kirjaviise.
Egiptus
Kujunes Palestiina naabruses. Looduslikke  sademeid pole palju, seega hakati  harima  alles 6.a.t, 
karjakasvatus 8a.t. Kliima aina kuivenes ja loomakasvatusele muutus ebasobivamaks. Rahvas hakkas 
koonduma Niiluse orgu. 
Egiptus=  Niilus , sest tänu sellele see üldse on. Must maa on neile Egiptus ja punane maa see, mis jääb 
väljapoole. Piiride poolest ulatus merest esimese kärestikuna, need piirid olid pandud paika kui kaugele saab 
rahulikult  purjetades.
Ülem-Egiptus oli kuni deltani ja Alam-Egiptus edasi. Kõrb, mis jäi Niiluse ja Punase mere vahele, oli rikas 
kivide kui  toormaterjali  ja kulla ning muude väärtusliku kraami poolest. Nuubias olid neil kullaallikad.  Kuld  
oli juba selleks ajaks väärismetall ja see tegi selle egiptlastele väga kasulikuks. 
Niilus ujutas iga aasta regulaarselt üle. Üleujutused määrasid  aastaajadKolm  aastaaega

Üleujutuse  aastaaeg algas juunikuus, selle  tipphetk oli septembris ja oktoobri lõpuks vesi 
normaliseerus. Jättis maha muda ja  veekogud, mille vett sai kanalitesse juhtida ja säilitada. 

Viljakasvatuse aastaaeg, sügis-talv. 2-3 saaki võis saada aastas. 

Kuiv aastaaeg- selleks ajaks oli vesi läinud ja midagi ei kasvanud, oli üleujutuse ootus.
See määras Egiptuse elurütmi. Kõrge Niilus oli siis, kui ujutas üle liiga palju. Madal Niilus oli väikese 
üleujutusega. 3.a.t peale hakati juba üleujutuse kõrgust määrama, see aitas ka saaki määrata, mis omakorda 
aitas määrata maksukogumist.
Asulad rajati normaalse üleujutuse  piiridesse . Kuna üleujutuste tase kogu aeg tõusis, jäid asulad  tasapisi  
sinna alla. Säilinud uurimiseks on asulaid vähe. 
Templid ja hauad rajati kõrgematele platoodele ja põllumaadest eemale. Läänekaldale rajati hauad. 
Areng võrreldes Mesopotaamiaga oli  aeglasem , suuri asulaid nii väga polnud. Ülem-Egiptuses oli 
rikkalikumad, ülikkonna esiletõus 4a.t, Alam-Egiptuses oli vähem ikka näha. Murrang toimus kiiresti just 
4a.t (nagu Uruki värk). Selgelt kiirem Ülem-Egiptuses. Kujunes kolm suuremat keskust.  Hierakonnopolis 
nt. Sealt kuskilt on leitud ka silmapaistvad hauad ja ühtlasi ka esimesed kirjamärgid, mis on piltkirjalised, 
aga mitte päris hieroglüüfkiri. Hierakonnopolisest on leitud ka mitmeid silmapaistvaid objekte. Nt: valitseja 
skorpionkepi nupp, pildid, kus valitsejale andameid antakse, juba ilmub ka Hathori ja  Horose  kujutis. 
Need kolm tähtsat linna konkureerid omavahel, tõusid esile väejuhid. Narmer 
( http://en.wikipedia.org/wiki/Narmer ). Nii siis tuli  Meneskellest sai esimene vaarao. Tema isik on hägune, 
vb oli Narmeri poeg, vb kõigest mütoloogiline koodkuju, kes sümboliseerib Ülem-Egiptuse ja Alam-
Egiptuse ühendamist. Kujunes normaalsus- kui kaks maad on ühendatud. Kui nad ei ole ühendatud, siis on 
kaos
3 a.t Egiptus oli juba täitsa tsentraliseeritud riik, hieroglüüfkiri oli olemas, vaaraod olid absoluutsed ja hauad 
olid maa-alused.
Algab Vana-Riik, algab 3. dünastiast kestab kuni  2200 e.m.a ja siis ehitatakse ka püramiide. Esimene 
püramiidiehitaja oli Džosen, tõi püramiidiehituse lõunast sisse.  Sakkara püramiid. Astmikpüramiidiks on 
inspiratsiooni saadud Mesopotaamia tsikuraatidest. Selle püramiidi puhul on oluline ka hoone juurde kuuluv 
hoov, kus peeti Seb pidustusi.  
Edaspidi otsiti uusi püramiidi ehitamise viise. Sellega sai hakkama Snefru. Ehitas ühe astmikpüramiidi, siis 
lõigatud püramiidi (pole päris  terav  otsast ja  lauge ) ja lõpuks  lameda  püramiidi, mis on juba klassikalise 
moodi. Need on hiigelsuured kõik. 
Järgnesid  Giza  püramiidid.  Hufu (Cheops), Hafra  (Chephren), Menkaura  (Mykerenos). 
Kuningavõim ja teised  seisused
Kui kuningas tuli võimule, hakkas ta kohe püramiide ehitama. Aastaringi ei saanud ehitada, kuna tööd tegid 
enamikus talupojad. Tegu oli ikkagi sunnitööga. Giza püramiidide juurde kuulusid igast kompleksid 
matuserituaalideks, k.a protsessioonitee. Hafra juurde kuulus ka  Sfinks , tõenäoliselt portree. Püramiidid 
tähistavad ka kuningavõimu absoluutset tippu.  Aristokraatia  oli koondunud Memphise ümber. 
Järgneb viies dünastia. Püramiide ehitati, aga mõõtmed olid märgatavad väiksemad. See ei näita 
kuningavõimu nõrgenemist, vaid ressursside mõttekamat  kasutust . Hakati rõhutama seost Raga.  Hakati 
rajama Päikesetempleid, mis polnud otseselt hooned, vaid avarad väljakud pigem. Säilinud neid pole . 
Kujunes välja ka kuningavõimu ritualiseeritus. 
Kuninga ülesanne oli hoida maailmakorda-  MaatJumalatega ühendusepidamine käis läbi kuninga. Kolm 
jumalat:


Horos - tavas, kõrgused,  pistrik . Tema hieroglüüf oli kast (sereb) ja pistrik selle peal. Elav 
kuningas=Horos.

Osiris - Surnute riigi kohtumõistja ja valitseja. Surnud kuningas=Osiris. (Osiris Horose isa)

Ra (tähtsus alates 5. dünastiast, Ra poeg). 
Selleks, et maat toimiks, pidi kuningas hoidma Alam-Egiptuse (sümbol mesilane) ja Ülem-Egiptuse (sümbol 
papüürus) koos. Jumalannade lemmik: Alam-E kobrakujuline ja Ülem-E raisakullikuju. Kaks krooni: Alam-
E valge kroon ja Ülem-E punane kroon. Neid ei ole arheoloogiliselt leitud. Kuninga nimi kirjutati kartušši.
Vaarao on heebreakeelne-> per.aa (suur koda  egipt  k) oli algselt tähis ja hilisperioodil tiitel, seega ei olnud ta 
enamik aega kuninga tiitel.
Kõik kuningaga seoses oli ritualiseeritud. Ülikkonnaga suhtumises pole teada (v.a Sinuhe jutustus). 
Rituaalidel oli suur tähtsus, kuna nad tagasid  kuninga jumalikkuse. Püramiidid tagasid ja kuninga 
jumalikkuse, aga ka tekstide ehk raidkirjade kaudu. Nendes teksides  kajastati  kuningat kui kaose võitjat. 
Sõjaretkedel ja jahiretkedel võis ka olla selline rituaalne seos. Kuningas oli alati võidukas. 
Määras ka kõrgemad  riigiametnikud - vesiir (nö peaminister ) ja noomide asevalitsejad. Need mehed olid 
ülikusuguvõsadest. Ameteid võis pärandada, aga lõplik sõna oli  kuningal , pidades silmas ülikkonna rahulolu. 
Ülikute hauakambrites rõhutati kuninga soosingut ja teeneid ehk rõhutati kuidas edu sõltub kuninga tahest. 
Kirjutajad olid natuke keskmine kiht, kes  kontrollis  alamkihti tegevust. 
Talupoegade seisuse kohta on vähe teada. Nad ei olnud orjad, aga ka mitte vabad. Nad olid sunnismaised, 
riiklikult  allutatud töötegemisele. Kirjutajad registeerisid viljasaagi koguse, selle pealt arvutati järgmise aasta 
kohustused jne. 
Kuningas tegi üle aasta ringsõidu Niilusel, tegi ülevaatuse. Horose ringsõit. 
Vana, Keskmine ja Uus Riik
Vana riigi
 ajal sõjakäike eriti ei olnud, ülikkond koondus. Tsentraliseeritud kuningavõim vähenes keskmise 
riigi ajal ja ülikkonna iseteadvus suureneb. 2200 kuningavõim enam ei  toiminud . Järgnes 200 aastat 
vaheperioodi, kus pea iga aasta vahetusid kuningad.  Riik jagunes kaheks tagasi. Pärast seda hakati 
kasutama  nuubia  palgasõdureid. 
22. saj oli üleüldiselt kriisisajand igal pool. Põhjuseks võib olla kliima järk-järguline kuivenemine. Vaaraod 
ei 'taganud' enam piisavaid üleujutusi. 
Kesmine riik U 2000  Teeba  ja Heakleopise vastuseis lõppes Teeba võiduga. Teeba kohalik jumal oli  Amon  
ja nüüd tõusis ta esile. Teda hakati samastama Ra-ga ja sealt kujunes Amon-Ra. Traditsioonid taastati, 
tsentraalametnikke üritati tugevadada- vesiiri amet jaotati kaheks. Sel ajal hakati rajama ka välisvaldusid 
(Nuubiasse põhiliselt). Oli olemas ka  regulaarne   armee  pluss palgasõdurid Nuubiast ja hiljem ka Aasiast, mis 
sai hukatuslikuks keskmisele riigile. 
U 1600 Aasiast pärit väepealikud võtsid oma kontrolli alla  delta  ja umbes sadakond aastat on teine 
vaheperioodi. 
Nende väepealike kohta käis termin hyksos. Nad olid kaarikusõitjad, kohandasid end 
Egiptusega ja hakkasid end egiptlasteks pidama. Sel ajal avanes Egiptus  Aasiasse . 16 saj teisel pool suutsid 
vennad Kahmos ja Ahmos delta tagasi vallutada ja algab Uus riik.
Uue Riigi 
ajal oli Teeba jälle tähtis. Karnaki tempel ja hiljem rajati ka  Luxori  tempel. Opet pidustused, kus 
kuningas igaaastaselt oma võimu kinnitas. Rongkäik Karnakist Luxori. Muudeti ka radikaalselt 
matusetraditsiooni. Loobuti püramiidide ehitamisest. Hakkasid peale  kaljuhauad  Teeba läänekaldal ehk 
Kuningate org. teebast  sai hull rituaalkeskus- templid ja hauakambrid. 
Kuningas oli endiselt kõvv, kõik sõltus temast. Aga kuningad hakkasid eriti Amon-Ra templitele annetama 
maavaldusi. Templitest said suurte maade valdajad. Nimeliselt kuninga võimu all.
Nüüdsest pöörati rohkem tähelepanu ülejäänutele riikidele ja  alaline  sõjavägi pidi kogu aeg olemas olema. 
Talupoegade hulgast võeti nekruteid. Kui sõjaväekohustus oli täidetud, said nad maatüki. Kaarikuvägi oli 
eliitüksus, väepealikud olid  ohvitserid -kaarikusõitjad ja olid ülikud. Kerkis sõjaline aristokraatia esile ja 
lõpuks jõudsid nad ka kuninga positsioonile.
On teateid ka vabaturust. Olid olemas  kuninglikud  hauakaevajad. 
Uue riigi ajal oldi agressiivne kahel suunal: Nuubia poole pealt laiendati valdusid ulatuslikult (kullavarusid 
oli nüüd kõvasti) ja teine suund Aasia.  Thutmosis  I jõudis Eufrati jõeni. Järgnes Thutmosis II. Kuningal oli 
haarem , osad olid ülikkondade tütred ja muidu poliitiliselt saadud. Suurte naiste hulgas oli üks Suur 
Kuninglik abikaasa, kellel oli kõrge positsioon. Uue Riigi ajal oli see tavaliselt kuninga õde. Kuninga 
järglaste võimalusi oli palju. Thutmosis II abiellus oma poolõe Hatšepsutiga. Neil sündis tütar ja T-II sai 
teise naisega T-III. Kui T-II suri, siis Hatšepsut haaras võimu ja üritas T-II ajalugu  kustutada . Hiljem üritas T-
III tema mälestust hävitada. T-III oli suurim sõdija, korraldas Aasiasse 19 sõjaretke. Pani aluse vasallriikide 
süsteemile. Tema järglased jätkasid tema vägevust. 
14 saj  Amenhotep  rajas välispoliitilise stabiilsuse, kus kõik oli kindlalt Egiptuse kontrolli all, säilitas T-II ja 
T-III saavutusi. Sel perioodil oli ka üldiselt väljapoole avatud ja on peetud Vana-Egiptuse peaaegu et 
hiilgeajaks.  Amarna  dokumendid- kiilkirjatahvlitel diplomaatilised ärakirjad Aasia valitsejatega. 
Amenhotep IV tõi religioosse pöörde, monoteismi. Üks Ra ilminguvorme oli päikeseketas Aton. Tõusis esile 
ja keelas  riiklikul  tasandil teiste jumalate austamise. Muutis nime Ehnatoniks ja tal oli naine Nefretete. 
Kõigutas preestrite  seisundit
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Vanaaja konspekt kaartidega #1 Vanaaja konspekt kaartidega #2 Vanaaja konspekt kaartidega #3 Vanaaja konspekt kaartidega #4 Vanaaja konspekt kaartidega #5 Vanaaja konspekt kaartidega #6 Vanaaja konspekt kaartidega #7 Vanaaja konspekt kaartidega #8 Vanaaja konspekt kaartidega #9 Vanaaja konspekt kaartidega #10 Vanaaja konspekt kaartidega #11 Vanaaja konspekt kaartidega #12 Vanaaja konspekt kaartidega #13 Vanaaja konspekt kaartidega #14 Vanaaja konspekt kaartidega #15 Vanaaja konspekt kaartidega #16 Vanaaja konspekt kaartidega #17 Vanaaja konspekt kaartidega #18 Vanaaja konspekt kaartidega #19 Vanaaja konspekt kaartidega #20 Vanaaja konspekt kaartidega #21 Vanaaja konspekt kaartidega #22 Vanaaja konspekt kaartidega #23 Vanaaja konspekt kaartidega #24 Vanaaja konspekt kaartidega #25 Vanaaja konspekt kaartidega #26 Vanaaja konspekt kaartidega #27 Vanaaja konspekt kaartidega #28 Vanaaja konspekt kaartidega #29 Vanaaja konspekt kaartidega #30 Vanaaja konspekt kaartidega #31 Vanaaja konspekt kaartidega #32 Vanaaja konspekt kaartidega #33 Vanaaja konspekt kaartidega #34 Vanaaja konspekt kaartidega #35 Vanaaja konspekt kaartidega #36 Vanaaja konspekt kaartidega #37 Vanaaja konspekt kaartidega #38 Vanaaja konspekt kaartidega #39 Vanaaja konspekt kaartidega #40 Vanaaja konspekt kaartidega #41 Vanaaja konspekt kaartidega #42 Vanaaja konspekt kaartidega #43 Vanaaja konspekt kaartidega #44 Vanaaja konspekt kaartidega #45 Vanaaja konspekt kaartidega #46
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 46 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2014-05-22 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 46 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Scatty Õppematerjali autor

Lisainfo

2014a TÜ loengu konspekt, kus ma olen osadele teemadele kaardid juurde lisanud (riikide asukohad, sõjakäigud, laienemised jm illustreerivat. Puudu on üks sõda ja mõningad kultuuriteemad, mida loengutes ei puudutatud. Ka Rooma hilise keisririigi osa on kesine. Saab ülevaate kätte ja võimalik kasutada õppimiseks
.pdf formaat, et parem lugeda oleks.

vanaaeg , tsivilisatsioonid , mesopotaamia , hetiidid , sumerid , anatoolia , vana-kreeka , vana-rooma , vabariik , keisririik , makedoonia , kaanan , etruskid , kreeta

Mõisted

ameerika tsivilisatsioonid, fragmendid, idamaad, herodotos, berosos, diodorus, eusebios, lugema vana, savitahvlid, tõlked, mõni periood, kütid, puudusid tänavad, 10 000, eridu, sealt templist, 2340, linnriigid, mõnest linnast, unken, urukagina, etnilised muutused, mari linnriigis, hammurapi seadused, seaduste üleval, abielurikkumine, apsu, seos inimkonnaga, nanna sin, gilgamesh, lebke, mitte indo, anatoolias, kaananlased, foiniiklased, must maa, sealt kuskilt, hierakonnopolisest, kujunes normaalsus, olid maa, amarna dokumendid, osriris, hathor, arheoloogiliselt, lineaarkirja b, põhiline tõendusmaterjali, sooline vahekord, pyloses, megaron, suurt templikompleksi, kuulsam kuningas, pärsia pealinnast, vana testament, avesta, paradeisos, foiniiklaste ajast, vana testament, dokumenteeritav monoteism, jesaja raamat, joosia kirjutatud, moosese raamat, e allikas, esimesed kirjad, homerose elulugu, homerose küsimus, nt iiliases, mõlemal poeemil, stilistiliselt, homerose järgi, eeposed, demos, allikatesse, varasem aeg, polis, panhelleneid, paiderastia, theognis, sappho, kümneedid, arcai, türannia, demagogos, nomos, perioikos, amphiktyonia, ephoros, allikates, füül, elufilosoofias, mõjukamaks, thales, anaximandros, anaximenos, herakleitos, kosmos, xenophanes, phytagoras, hellenlased, delose saarel, synedrion, sparta, krilias, ateenlaste suhtumine, vastuolud demokraatide, keskmine riigikord, draama, etendused, järjekord, tragöödiates, empedokles, anaxagoras, demokritos, xenophon, 411, isokrates, platon, aristoteles, allikate suhtes, viimane faas, raidkirjaktekstid, etruski linnad, ajloolised tegelased, tarquini dünastia, 340, langusajana, 323, üritas väike, lõpptulemus, suguvõsa 3tk, sõjaline korraldus, jaguneb riigiametnikud, keskmine vabariik, mõlemal koosolekul, rahvakoosolekule, 133, maksukogujad või, liitlassõda, läks põhja, kompromiss, provintsid

Meedia

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

116
doc
Vanaaeg
76
rtf
Vana-Egiptus
19
docx
Vanaaeg
168
doc
Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi
28
pdf
Lähis-Ida-Aafrika ja Ameerika muinaskultuurid
49
doc
Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust
68
pdf
Kreeka poliitiline ajalugu
27
odt
Vana-Kreeka religioon ja mütoloogiaFaili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun