Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Otsingule "teenistus" leiti 576 faili

teenistus - või sotsiaalvaldkonda puudutava lepingu sõlmimiseks, täiendamiseks ning muutmiseks, lubama ametiühingu poolt valitud esindajaid takistamatult tutvuda töötajate töökorralduse ja tingimustega ühingus, asutuses või muus organisatsioonis, kus töötab selle ametiühingu liikmeid, lubama valitud esindajal esitada arvamusi, ettepanekuid töötajate esindamise küsimustes, täitma ametiühingute suhtes muid seadustest või kollektiivlepingust tulenevaid kohustusi (Prozes., Vaikma.
2
docx

Vladimir Putin - Teenistus KGB-s

Vladimir Putin Teenistus KGB-s Pärast ülikooli lõpetamist asus ta suunamisega tööle KGB-s. Ta vormistati tööle algul KGB Leningradi oblasti peavalitsuse sekretariaati, see järel töötas umbes viis kuud (esimeses osakonnas, st kaadriosakonnas) Teise peavalitsuse (välisluure) süsteemis, Putini sõnul vastuluure allosakonnas. 1976. aastal õppis ta...

Vene keel - Keskkool
12 allalaadimist
1
docx

Avalik teenistus

Ametnike lojaalsus tööle avalikus sektoris on nelja aasta jooksul kasvanud ­ 83 protsenti ametnikest eelistaksid tööd avalikus sektoris, see tuleneb ilmselt avaliku sektori kindlusest. 2. Kõige laiemalt märgiti ametnikutöö plussideks meeldivaid töökaaslasi, kindlat töökohta ja sotsiaalseid garantiisid ning häid võimalusi enesearendamiseks. Need on avaliku...

Avalik haldus - Sisekaitseakadeemia
17 allalaadimist
10
docx

Avalik teenistus palgaküsimused

Seega jah, 2-kordset palka makstakse kogu vahetuse eest, mis langeb riigipühale. Kui aga ametniku vahetus algab näiteks 20.08 kell 7 õhtul ja lõpeb 21.08 kell 7 hommikul, siis 2-kordset palka makstakse 20.08 töötatud 5 tunni eest, ülejäänud vahetus langeb kuupäevale 21.08 ning nende 7 tunni eest saab ametnik tavapärast palka. 2. Kas ATS-is on reeglid ka selliseks juhtumiks, kui ametnik täidab teenistuskohustusi halvasti, kas asutusel on õigus palka vähendada? ATS § 61 lg 3 ütles, et ametniku põhipalka ei tohi ühepoolselt vähendada. Ühepoolselt võib põhipalka vähendada üksnes järgmiste tingimuste koosesinemise korral: 1) kui esineb üldine majanduslangus ning ametiasutuse eelarve vähendamine on vajalik majanduskeskkonna vastu usalduse säilitamiseks; 2) kui palga vähendamine ei ületa p...

Personalitöö - Kutsekool
2 allalaadimist
8
doc

Avalik teenistus distsiplinaarvastutus

Kas ametniku karistamine distsiplinaarkorras välistab karistamise karistusseadustiku alusel ( nt tegemist kuriteoga, mis samas ka teenistussuhet olulisel määral mõjutav asutuse mainet kahjustav)? JAH EI Ei. Avaliku teenistuse seaduse käsiraamat ütleb, et karistusõigus ja distsiplinaarõigus on olemuslikult erinevad. Distsiplinaarmenetluse ülesanne on tagada ühelt poolt ametniku kohustuste korrektne täitmine (hoiatav funktsioon) ning teiselt poolt kõrvaldada teenistusest need, kelle suhtes on usaldus kaotatud põhjusel, et käitumise laadist tulenevalt võib arvata, e...

Personalitöö - Kutsekool
10 allalaadimist
2
doc

Riigikaitse essee

Kaitsejõud- selle struktuur, teenistus , distsipliin ja relvakonfliktid. Kaitsejõud on rahuaja riigikaitse seaduse järgi sõjaväeliselt korraldatud üksus, mis koosneb kaitseväest ja Kaitseliidust. Eesti riigikaitse juhtimine ja korraldamine toimub demokraatlikest põhimõtetest lähtuvalt. Põhimõtete elluviimisel tagatakse seadustega piiritletud õigu...

Riigikaitse - Keskkool
114 allalaadimist
20
pptx

Sissejuhatus tööõigusesse, tööõiguse asend, põhimõtted, võrdlus teiste lepingutega

Avalikul õigusel ja eraõigusel on erinevad lähtekohad ja funktsioonid. Eraõigus lähtub üksikisikust ning selle ülesandeks on reguleerida tehinguid ja olemasolevate ning tekkida võivate huvikonfliktide lahendamist eraisikute vahel. Avalik...

Õigus alused - Kutsekool
40 allalaadimist
8
docx

Muusika

Muusika Muusika enne ajaarvamist · Esimeseks muusikariistaks oli kindlasti inimhääl ning rituaalset leelotamist saatis tõenäoliselt rütmiline käteplaksutamine või jalgade trampimine. · Esimeseks rütmipillideks kasutati käte plaksutamist ja helisevate esemete kokkulöömist. · Muusikat oli vaja üleloomulike jõududega suhtlemiseks (loodusjõud, surmatud jahilooma hinged, surnud...

Muusika - Kutsekool
11 allalaadimist
20
doc

Tehnilise Järelevalve Amet

..................................... TEHNILISE JÄRELVALVE AMET Referaat Juhendaja: ............................................ Tallinn 2012 SISUKORD SISSEJUHATUS...

Ühiskond - Kutsekool
12 allalaadimist
2
docx

Juhtimissituatsiooni analüüs

Juhtimissituatsiooni analüüs Julia Boriskina ­ JU -1 ­E-Jõh SISSEJUHATUS Ühes kohalikus omavalitsuses on 5 teenistust , nimetan neid A, B, C, D, E ja nende ülemus on üks juht ehk linnapea. Teenistuses A on väga aktiivne noor juht, kellel on palju ideid, ta astus ametisse hiljuti ja püüab oma teenistuses kõiki asju korda teha, parandab ja täiendab sissekorraeeskirja koos oma alluvatega, teeb korda vanane...

Juhtimine -
19 allalaadimist
2
txt

Essee "Kuidas mina saan kaasa aidata riigikaitsele"

Kige otsesem vimalus selleks on osaleda riigi sijalises kaitses. Eestis thendab see teenistust Kaitseves vi Kaitseliidus. Eesti on valinud ldrahvaliku armee mudeli, mis phineb riigi kodanike kohustuslikul teenistusel Kaitseves ja vabatahtlikul osalemisel Kaitseliidu tegevuses. Meessoost kodanikel on ajateenistus Kaitseves kohustuslik, naistel aga mitte. Prast ajateenistust jtkub teenistus reservis. Samuti on vimalik jtkata ka elukutselise kaitsevelasena. Riigikaitse on kigile, kes tunnevad, et tahavad ning suudavad seista oma ri...

Ühiskond - Keskkool
31 allalaadimist
32
pdf

Avaliku halduse eksamiks kordamine

Oluliselt vajalikum on preventiivne tegevus. Korruptsiooni vastase võ itluse puhul võ ib õ nnestuda võ itlus ennetava tegevusena. Kindlasti ei tö ö ta tagantjä rele võ itlus, kindlasti pole võ imalik kirjeldada ä ra ka kõ iki ebaeetilisi tegusid. Tuleks luua ü hiskondlik arvamus sellest, kuidas on õ ige kä ituda. 5. Milles seisneb avalik teenistus ja mille poolest eristub erasektori organisatsioonidest? Avalik teenistuja Avalik teenistus – tö ö tamine riigi võ i KOV-se ametiasutuses. Avaliku teenistuse liigid: • Riigiteenistus • Kohaliku omavalitsuse teenistus Teenistujad jagunevad: ametnikeks, abiteenistujateks, koosseisuvä listeks teenistujateks Palga maksmine ja lisatasu teenistusaastate eest, lisatasu akadeemilise kraadi eest, võ õ rkeelte valdamise...

Haldusjuhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
4 allalaadimist
24
doc

Eksami vastused - Eesti avalik haldus

Kriisi või sõjaajal: riigi territooriumi kontroll; kaitsevõime rakendamine agressiooni ärahoidmiseks, riigi terviklikkuse ja suveräänsuse kaitsmine kõigi olemasolevate sõjaliste vahenditega; riigi ala kontroll ja strateegiliste objektide kaitse tagamine. Kaitseväeteenistuskohustus hõlmab väljaõppekohustuse ja kohustuse asuda sõjaseisukorra ajal mobilisatsioonikava alusel kaitseväeteenistusse sõjapidamiseks. Alternatiiv – tegutsemine sõja korral tagalas ja rahuajal andmine vastav väljaõpe. Kaitseväe juhtorgan Peastaap planeerib ja teostab operatsioone kõigi väeliikide üksusi kaasates. Maaväe ülesanne on riigikaitse korraldamine maismaal, ettevalmistus välisoperatsioonideks. Mereväe – merea...

Avalik haldus - Sisekaitseakadeemia
42 allalaadimist
14
docx

RÜÜTLIKASVATUS

AJALUGU................................................................................................. 3 2. RÜÜTLIKASVATUS................................................................................. 3 2.1. ALGUS................................................................................................ 3 2.2. PAAŽI TEENISTUS .......................................................................... 4 2.3.RELVAKANDJA TEENISTUS........................................................... 4 2.4. RÜÜTLIAU........................................................................................ 5 3. KIRIKUIDEOLOOGIA JA RÜÜTLI MÕÕK........................................... 6 3.1. KIRIKUIDEOLOOGIA...

Pedagoogika alused - Tallinna Pedagoogiline Seminar
1 allalaadimist
4
doc

Madame Tussaud " Vahakujude muuseum

MADAME TUSSAUD' VAHAKUJUDE MUUSEUM Madame Tussaud' kodanikunimi oli Marie Grosholts. Elas 1761 ­ 1850. Oli pärit Sveitsist. Elas Versailles's Marie Antoinette ja Louis XVI juures. Prantsusmaal abiellus 1795. aastal Francois Tussaud'ga. Pärast Prantsusmaad läks ta Inglismaale. 1835 muutub püsiekspositsiooniks. Alates 1884 asub ekspositsioon seal...

Kunstiajalugu - Keskkool
21 allalaadimist
6
docx

Jaan Kaplinski lapsepõlv

Sündis 22. jaanuaril 1941 Tartu naistekliinikus Toomemäel. Tema sünnipäeva pühitseti juba neljakümnendatel ja viiekümnendatel aastatel, tõsi küll, V.I. Lenini mälestuspäeva nime all. Hiljem see püha kaotati põhjendusega, et Lenin elab igavesti. Nii J.K. isa kui ema olid segaverelised. Isa, Jerzy Kaplinski (1901 1944?) isa poolt esivanemad...

Kirjandus - Põhikool
34 allalaadimist
14
doc

Bulgaaria

ROCCA al MARE KOOL Humanitaarainete õppetool Bulgaaria Referaat Juhendaja:...

Geograafia - Keskkool
97 allalaadimist
4
doc

Millisteks perioodideks jaotatakse keskaega?

Kust pärineb keskaja mõiste? Millist hinnangut see algselt kandis? Kuidas hinnatakse keskaega tänapäeval? Valgustusajal tähistati sellega antiikaja ja renessansiperioodi vahele jäänud ajajärku. Selle all mõisteti ,,pimedat" aega antiikkultuuri ja uue kultuuritõusu vahel. Praegult peetakse, seda perioodi oluliseks, viljakaks ja loominguliseks Euroopa tsivilisatsiooni kujunemise seisukohalt. A...

Ajalugu - Keskkool
165 allalaadimist
5
doc

Türi linn

TÜRI LINNA ARENGULUGU Esimest korda on Türi linna mainitud ajaloolistes ürikutes 1347. aastal Turgeli nime all. XIX sajandi lõpul oli Türi kihelkonna keskus kiriku, kirikukõrtsi, apteegi, doktoraadi, surnuaia ja koolimajaga. Asula kasvas sajandivahetusel, kui Laupa mõisnik von Taube rajas1899.-1900. a Pärnu jõe äärde puupapivabriku ning ehitati Tallinn-Viljandi kitsarö...

Ajalugu - Keskkool
19 allalaadimist
1
xls

Demokraatia ja Diktatuuri võrdlus tabelina

Tunnus Demokraatia Diktatuur tekkeaeg peale I maailmasõda peale I ms. (um. 1930) valimisõigus mehed al. 21 eluaasta mehed, naised naised al. 30 eluaasta iseloomulikud jooned a) rahva määrav osa a) juht b) kodanikuvabaduste b) ainupartei ja õiguste c) sala ja j...

Ajalugu - Põhikool
191 allalaadimist
2
doc

Ajaloo mõistete selgitused

MÕISTED! · Demokraatia ­ poliitiline vorm, kus rahvas valib juhid nin riigijuhtimine toimub läbi rahva ja eksisteerviad demokraatlikud vabadused. · Diktatuur ­ Valitsejal on piiramatu jõud, mitte millestki piiratud, seadustega kitsendamatu, jõule toetuv võim. · Totalitaarne diktatuur ­ diktaetorlikul võimukasutusel põhinev valitse...

Ajalugu - Põhikool
305 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun