Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus

Otsingule "eliit" leiti 520 faili

eliit - ja kõrgem sort 98% 267) Keskmine kokkuostuhind 268) 2007 - 4202 kr/t 269) 2009 - 3286 kr/t 270) 2011 - 322,73 €/t 271) 2012 - 299,97 €/t 272) Väliskaubandusbilanss 273) LIHA – negatiivne (tarbimine ületab tootmist) 274) PIIM – koguaeg positiivne 275) TERAVILI – nii ja naa 276) Piimatööstused Eestis 277) Veterinaar- ja toiduameti andmetel 31.12.2012 seisuga tunnustatud 41 piimakäitlemisettevõtet, sh 2 kitsepiima käitleja.
Eliit

Kasutaja: Eliit

Faile: 0
4
docx

Eliidi mõiste, eliidid

 V. Pareto väitis, et eliidid on grupid, kes on erinevate sotsiaalsete hierarhiate tipus. Ta jagab eliidi  kaheks: valitsevaks eliidiks (poliitiline eliit), mis hõlmab neid, kes on otseselt või kaudselt seotud  valitsemisega ja mittevalitsevaks eliidiks (kultuuri eliit ehk loomingulised inimesed), mille  moodustavad ülejäänud. Pareto usub, et kui eliit on avatud andekaimatele mitteeliidi hulgast, on nende positsioonid suuresti  kattuvad. Eliidi muutumisel suletuks, kaugenevad andekad ja eliit ükstesest, mis juhul võib olla  ohustatud sotsiaalne tasakaal ning ühiskond muutub aldiks vägivaldsetele väljaastumistele, mis ei  pruugi aga elimineerida eliidi võimu. G. Mosca jagab ühiskonna kaheks: valitsevaks ehk poliitiliseks klassiks ja valitsetavaks klassiks ehk massiks.  Ta väidab, et vähemused valitsevad enamust isegi demokraatias, kuna vähemusel on võime  organiseerida ja massid jäävad mitteorganiseerituks.  Neli kriteeriumit eliiti kuulumisel ­ jõukus, sünnipära, sõjaline vaprus ja "teadmine". Nende  domineerimisele annab „õigustuse“ poliitiline vormel ­ antud ühiskonnakorra oludes laialdaselt  aktsepteeritud tõekspidamiste ja printsiipide kogum. R. Michels lähtub oma teoorias poliitiliste parteide ja ametiühingute võimu uurimisest. Ta leidis, et  organisatsioonid jagunevad ikkagi liidrite vähemuseks ja juhitavaks enamuseks. Algselt on liidrid  organisatsiooni täidesaatvaks organiks, kuid hiljem hakatakse tarvitama peaaegu piiramatut võimu  organisatsiooni lihtliikmete üle. "Raudse oligarhia seadus" ­ kes ütleb organisatsioon, ütleb oligarhia, ja mida arenenum on  organisatsioon, seda tugevam on oligarhia. J.­P. Daloz leiab, et eliiti kuuluvad tipp­poliitikud, parlamendisaadikud ja ministrid. Samuti rikas ja  haritud inimene, kes tunneb olulisi inimesi. Mõnel maal on eliidil tähtis oma paremust välja näidata,  kuid põhjamaade eliidid jäävad tagasihoidlikuks ning tahavad näidata, et nad on nagu kõik teised.  L. Priimägi leiab, et eliidil on seitse kriteeriumit: see peab moodustuma inimestest, kusjuures selle  olemasoluks piisab ühestainsastki inimsest, eliit moodustub individuaalse eneseteostuse, mitte  kuuluvuse aluse, eliidi inimene erineb tavainimesest, tema Maslow' vajaduste hierarhia on „ülevalt  allapoole“, oma loomu poolest on eliidi­inimene uuenduslik, eliidil on nooruse vaimuhoiak, ning iga  inimene eliidis on väljavalitud. M. Lauristin leiab, et eliit asub sotsiaalse hierarhia tipus ning sinna kuuluvad need, kes on  majanduslike võimustruktuuride, eriti suurkorporatsioonide tipus.  Kõik autorid on ühisel arvamusel, et eliit on kitsam inimeste kogu, mis valitseb enamuse ehk massi üle. Eriarusaamad tekivad neil selles, kes eliiti kuuluvad ning kes mitte ja samuti omadustes, mis eliidi­ inimesel olema peav...

Kirjandus - Keskkool
1 allalaadimist
2
doc

Ühiskonna sidusus

Avalik sektor ­ üks ühiskonna kolmest sektorist, mille põhiõlesanne on rahvusliku julgeoleku ning sotsiaalse heaolu kindlustamine; riigi- ja omavalitsusasutused; näiteks raudteed, post, televisioon, energiavõrgud. Erasektor - üks ühiskonna kolmest sektorist, kuhu kuuluvad kasumit taotlevad eraettevõtted; näiteks aktsiaseltsid, pangad, osaühingud. Mittetulundussektor - üks ühiskonna kolmest sektorist;...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
105 allalaadimist
10
doc

Ühiskonna mõisted

Teema: Nüüdisühiskond, selle kujunemine ja areng alamklass inimesed, kes paiknevad ühiskonna sotsiaalse strafikatsiooni süsteemi madalaimal astmel oma väheste materiaalsete ja vaimsete ressursside tõttu eliit suhteliselt väikesearvuline rühm inimesi, kes paikneb stratifikatsioonistruktuuri tipus, kuna talle...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
385 allalaadimist
1
docx

Ühiskonna mõisted

Poliitika - riigi juhtimist ja toimimist korraldav tegevus. ...Kultuur- Mitme inimkonna poolt loodud materjaalsed ja vaimsed väärtused, teadmised ja tavad. Eraelu- Indiviidi isiklik elukorraldus. Kodanikuühiskond- ühiskonnaosa mis hõlmab mittepoliitilisi kodanikuorganisatsioone ja ühendusi. Apoliitika- mittepoliitiline, poliitikast hoiduv. ...Moraal- ühiskonna valdkond kõlblus ja käitumisnormid. Tu...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
59 allalaadimist
12
doc

Ühiskonna arvestus

Ühiskonna arvestus · Ühiskond ­ inimeste kooselu vorm Vanus ­ 4-5 miljonit aastat · Nüüdisühiskonda iseloomustavad ühiskonnasektorite eristatavus ja vastastikune seotus, tööstuslik kaubatootmine, rahva osalemine ühiskonnaelu korraldamises, vabameelsus inimsuhetes ja vaimuelus, inimõiguste tunnustamine. · Inimeste kooselu vormid : 1) Inimkari 2) Sugukond...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
127 allalaadimist
21
doc

Ühiskonna eksami konspekt

NÜÜDISÜHISKOND Ühiskond on suurte inimhulkade kooselu korrastatud viis ÜHISKONNA MUDEL ASUSTUS MAJANDUSE ERIPÄRA Küttide ühiskond ajutine jaht Nomaadide ühiskond ajutine karjakasvatamine Agraarühiskond püsiv, küla hajali, linnad...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
510 allalaadimist
4
odt

Ühiskonnaõpetus I - Sissejuhatus ühiskonnaõpetusse

Ühiskonnaõpetus Sissejuhatus ühiskonnaõpetusse Mis on ühiskond? Esimene definitsioon ­ ühiskond on kollektiivsel identiteedil põhinev inimsuhtlus. Esiteks on meil kommunikatsioon, mis meid seob. Teiseks see kommunikatsioon põhineb millelgi, näiteks meie tundmustel või identiteedil. Identiteet võib põhineda rahvusel (eestlased), religioonil (kristlased), ajalooli...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
56 allalaadimist
6
docx

Inimeste võrdsus – milles see seisneb?

Kuulus filosoof Vilfredo Pareto väitis, et inimesed erinevad nii intellektuaalselt, füüsiliselt kui ka moraalselt. Eliidid on teatud grupid, kes on erinevate sotsiaalsete hierarhiate tipus. Ta väidab, et iga ühiskonna eesotsas on teatud hulk inimesi (isegi kui näiliselt on tegemist rohkearvuliste rühmitustega), kes valitsevad kogu meie sotsiaalset hierarhiat. Samuti jagab ta eliidi kaheks: valitsev eliit ehk poliitiline eliit ning mittevalitsev eliit ehk kultuuri eliit (Asper, 2001). Näiteks ühiskonda juhib majanduslik ja poliitiline eliit, tuntumad kirurgid saavad teiste kirurgidega võrreldes paremat palka ning kuulsad muusikud ja näitlejad juhivad meie kultuurimaastikku. Seega võime öelda, et kuigi teoorias on inimesed võrdsed, siis igas ühiskonnas tekib olukordi, kus võrdsus ei ole peamine. Kuigi me elame enamasti väga võrdõigus...

Inimene ja ühiskond -
9 allalaadimist
4
odt

Demokraatia tänapäeva maailmas: probleemid ja lahendused

Miks demokraatiat aktsepteerivad ka poliitilised liidrid, kes tegelikult on demokraatia vastu, ja koguni ebademokraatlike maade poliitikud ja rahvaliidrid? Pakuksin välja järgmise seletuse. Kui räägitakse demokraatiast, siis peetakse silmas eelkõige rahvast, tavalisi kodanikke, halli massi jne. Kui sellekohast kirjandust uurida, siis võib üsna kergelt tekkida petlik mulje, et eliit oleks nagu masside (?) poolt demokraatiast välja tõrjutud. Tegelikult hõlmab demokraatia kogu rahvast, nii rikkaid kui vaeseid, nii tavalisi kodanikke kui ka eliiti, kõiki sotsiaalseid rühmi, vähemus- ja huvigruppe, kusjuures rikkad ja haritud on kõikides võimuorganites esindatud veel kõige võimsamalt. Hoolimata sellest käsitletakse demokraatiata rahva enamuse lahutamatu omadusena ja osana ning iga selle liige ise mõtestab enda...

Ühiskond - Keskkool
8 allalaadimist
12
docx

Eliidi teooriad eliidita ühiskonna võimalikkusest

Dualistlikku eliidikäsitlust peetakse ajaloosündmuste tõttu II MS ajal ohtlikeks ja liialt piiritletuteks, andmata head ülevaadet ühiskonnas tegelikult eksisteerivatest klassidest. Sel põhjusel tõstis pead 20. sajandi poolel funktsionalistlik pluralistlik eliidikäsitlus, mis leiab, et eliit on vajalik ja asendamatu (Hartmann 2007), kuid ei ole sisemiselt alati nii ühtne, kui seni arvatud. Mannheim toob eliiditeooriatesse meritokraatia mõõtme kui eliidi kujunemise vahendi ning eristab kolm eliidigruppi: poliitiline ja organisatsiooniline eliit ; intelligents ja kunstieliit; moraalne ja religioosne eliit. Esimesed kaks eliiti esinevad äris, administratsioonis ja poliitikas, kus nad on vastutavad erinevate soovide integreerimise...

Sotsiaalteadused - Tartu Ülikool
3 allalaadimist
1
doc

Valimised ja Euroopa

Ande Andekas-Lammutaja Ühiskonnaõpetus ­ Valimised ja Euroopa Euroopa Liidu liikmesriike on 25. Enne 1995 aastat olid ELis Taani, Suurbritannia, Iirimaa, Saksamaa, Holland, Belgia, Prantsusmaa, Hispaania, Portugal, Kreeka, Itaalia ja...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
66 allalaadimist
8
doc

1631 - 1994 sündmused, persoonid, mõisted

abiks.pri.ee Aastaarvud 1632 Tartu Ülikooli asutamine 1680 Suur reduktsioon 1689 ilmub I Läti keelne piibel 17001721 Põhjasõda 1710 Eesti läheb Venemaa koosseisu 1721 Uusikaupunki rahu, lõppes Põhjasõda 1739 Esimene eesti keelne piibel 1...

Ajalugu - Põhikool
241 allalaadimist
3
doc

Eesti iseseisvumine

abiks.pri.ee Mõisted Manifest -tähtis määrus (seadus) Diktatuur -vägivallal põhinev võim Autoritaarne -"leebe" diktatuur Kubermang -haldusüksus Reform -ümberkorraldus Repressioon -jõuga midagi maha suruma Landeswehr...

Ajalugu - Põhikool
123 allalaadimist
32
doc

Rassid, rahvad ja usundid

Antropoloogia - [kreeka keelst - inimeseteadus] Eristatakse kahte külge. · Füüsiline antropoloogia - uurib inimese väliseid tunnuseid. · Kultuurikline antropoloogia - uurib inimeste ühtekuuluvust keele kasutuse, käitumise, usundi ja muu sarnase järgi. Rassid - nimetatakse väliste tunnuste poolest sarnaste inimeste piirkondlikke rühmi. Rassism ehk rass...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
471 allalaadimist
15
doc

Sõda Balkanil

Keskkool Referaat Kerli Mandre 12B Tallinn, 1999 2 Alates 1991. aastast tänase päevani on Jugoslaavia konfliktiderohkeim piirkond Euroopas. Paljudele tundub ta ehk kauge, tu...

Ajalugu - Keskkool
95 allalaadimist
4
doc

Ärkamisaeg

Ärkamisaeg ja äratajad Ärkamisaja mõju eesti rahvusluse ja riigi tekkele Rahvuslik ärkamine 1860. aastail algas Eesti alal massiline talude päriseksostmine mõisatelt vabaturuhinnaga, mis valitseva maapuuduse ja ostusoovide suure hulga tõttu oli mitu korda kõrgem kui Venemaal. Talupojad ostsid oma põliskohad välja pikaajalise pangakrediidiga, mis tasuti lina- ja kartulikasvatuses...

Ajalugu - Keskkool
148 allalaadimist
1
doc

Eesti - kas heaoluühiskond?

Eesti rahvus ongi olnud meie seisus. Meie valitsejad on olnud teisest rahvusest. Nende majandamise ja ühiskonnakorralduse mudelid on olnud meile võõrad. Varanduslik kihistumine eestlaste seas on olnud minimaalne. Meie elumudelisse ei sobi väike ülirikas eliit ja pideva...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
465 allalaadimist
2
doc

Eesti – Kas heaoluühiskond? vol 2

Eesti ­ Kas heaoluühiskond? Heaoluühiskonnas on esikohal inimene, tema vajadused ja soovid. Ühiskond lähtub ülesannete püstitamisel vajadusest parandada ja kindlustada oma kodanike sotsiaalset seisundit, tagada inimesele võimalus edukalt eluga toime tulla. Selleks, et tegeleda inimese ja tema probleemidega peab riigil olema ülevaade sellest, milline on elanike olukor...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
528 allalaadimist
2
doc

BORIS GROYS "STALIN-STIIL"

BORIS GROYS "STALIN-STIIL" - kokkuvõte (1/4) Akadeemia 1998 2-5 Sissejuhatus: kuidas historiseerida stalinlikku kultuuri Bolevistlik maailm pidi tulema parem, õiglasem ja ilusam kui eelmine. Kogu maailm tuli allutada ühele instantsile, mis korraldaks kõike. Partei juhtkonnast sai kunstnik, kelle materjaliks oli maailm. Descartes tahtis ka maailma muuta, aga tema otsustas alustada oma mõtete ko...

Kunstiajalugu - Keskkool
7 allalaadimist
28
doc

Sotsioloogia üldkursus

Sotsioloogia üldkursus Loengumärkmed I SOTSIOLOOGIA ­ teadus inimühiskonnast, sotsiaalsetest suhetest ja sotsiaalsest käitumisest. Sotsioloogia sünd: 19. sajand Auguste Comte, 1838 ,,Cours de la philosophie positive" (socius, ld ­ kaaslane; societas, ld ­ühiskond; socium, ld ­ kollektiiv; logos, kr ­ sõna, õpetus) Sotsioloogia uurib inimest kui kaaslast (kui kollektiivi või ühiskonna liiget)! P...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
520 allalaadimist


Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun