Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus

Otsingule "tööjõud" leiti 1631 faili

tööjõud on odav • Majanduslik efetiivsus-kellegi heaolu ei saa suurendada, ilma kellegi teise heaolu vähendamata(Pareto efektiivsus) • Ebaefektiivne kasutamine-vesi, põlevkivi • !!! Turumajanduses kujuneb tasakaal, kus tarbijad maksimeerivad oma kasumlikkuse, rahuldades oma soove ja vajadusi parimal moel, arvestades oma võimalusi, ning tootjad optimeerivad oma tootmisprotsessi, kasutades ressursse võimalikult efektiivselt.
6
doc

Tootlikkus ja tööjõud

PEATÜKK. Tootlikkus ja tööjõud Sobiv vastus: Leia igale A-veeru mõistele B-veerus sobiv vaste. Kirjuta selle täht A-veergu mõiste ette. A B D 1. Tööjõud A. Madalaim palk, mida tööandja võib seaduse järgi maksta. C 2. Kvaliteediringid B. Töö katkestamine oma nõudmiste saavutamiseks. H 3. Libisev tööaeg C. Ametiühingute ja juhtkonna läbirää...

Majandus - Keskkool
10 allalaadimist
6
docx

Ökonoomika: Tööjõud

Tööjõud riigi tasandil:Tööjõu kasutamise efektiivsus on muutunud aktuaalseks teaduse ja tehnika progressi üha kiireneva tempo juures, kus tuleb kokku puutuda personali vajaduse erinevat laadi isegi vastuoluliste teguritega:Erialase diferentseerituse kasv;uute erialade teke ning osa erialade tehnoloogiline vananemine;Suur nõudmine uute erialade oskustööliste järele üldise tööpuuduse taustal.;Riikide kõrgest elatustasemest tingit...

Äriökonoomika - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
12 allalaadimist
39
ppt

Tööjõud

TÖÖJÕUD 1 Tööjõud jaguneb: Töötajad töötud 2 Töövõimeline elanikkond jaotatakse mitteaktiivne rahvastik e. väljaspool tööjõudu olevad inimesed aktiivne rahvastik e. tööjõud 3 Töötaja isik, kes teeb tööd ja saab selle eest tasu 4 Töötajad palgatöötajad...

Majandus - Kutsekool
26 allalaadimist
37
pdf

Rahvastik: tööjõud ja tarbijad

Majandusgeograafia Rahvastik: tööjõud ja tarbijad Karin Lindroos Sügis 2007, loeng 4 Kõige olulisemaks teguriks majanduses on inimesed Majandus on inimeste loodud süsteem, toimides inimestega inimestele · Inimesed kui TARBIJAD · Inimesed kui TÖÖJÕUD · Inimesed kui Investorid Rahvastik kui tarbijad · Rahvaarv on esimene ja olulisim turu suurust iseloomust...

Geograafia - Keskkool
10 allalaadimist
2
docx

Mobiilne tööjõud ja töömigratsioon

seminar- Mobiilne tööjõud ja töömigratsioon 1. Palun tooge välja selle teksti peamine sõnum. Millistele erinevatele teemadele tekstis viidatakse? Teksti peamiseks sõnumiks on see, et Suurbritannias olev immigratsioon on liiga kõrge ning see takistab riigi üleüldist arengut. Arutletakse immigratsiooni heade ja halbade külgede üle ning otsitakse lahendust selle problemaatikaga tegelemisel. Tekstis viidatakse massimmigratsioonile, tööjõuimmigra...

Majandussotsioloogia -
1 allalaadimist
2
doc

Tootlikkus ja tööjõud

PEATÜKK. Tootlikkus ja tööjõud Sobiv vaste: Leidke igale A-veeru mõistele B-veerust sobiv vaste. A B __D_ 1. Tööjõud A. Madalaim palk, mida tööandja võib seaduse järgi maksta. __E_ 2. Kvaliteediringid B. Tööliste võimsaim relv. _H__ 3. Libisev tö...

Majandus - Keskkool
1 allalaadimist
4
pdf

SKP, tööjõud

Mis on SKP ja millest see koosneb? Sisemajanduse kogutoodang - riigis teatud ajaperioodi jooksul toodetud lõpptarbimisse läinud kaupade ja teenuste maksumus. koosneb: eratarbimisest; investeeringutest; valitsuse lõpptarbimisest ja puhasekspordist. 2.Mis on inflatsioon, mis põhjustel see tekib ja kuidas seda saab mõõta? Raha väärtuse ehk ostujõu langus ning...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
1 allalaadimist
1
doc

Ühiskond - inimeste kooselu vorm

ÜHISKOND ­ INIMESTE KOOSELU VORM Süsteem ­ tervik, mille üksikud osad on omavahel seotud ja moodustavad üheskoos uue kvaliteedi e. väärtuse. Majandus ­ valdkond, mille moodustavad tootmine ning kauplemine. Erasektor(tulundussektor) ­ moodustavad kõik eraomanduses olevad ettevõtted. Poliitika ­ valdkond, mis tegeleb ühiskonna arengu koordineerimise ja juhtimisega; hõlmab riigi toimimist korraldava...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
196 allalaadimist
2
doc

Majandus avatud ühiskonnas

MAJANDUS AVATUD ÜHISKONNAS Tootmisressurss loodusvarad, maad, kapital ja tööjõud. Kapital hõlmab varasema tootmisprotsessi käigus loodud tööprodukte, mida kasutatakse kaupade tootmiseks ja teenuste osutamiseks. Tööjõud tööealised ja ­võimelised inimesed. Konkurents võistlus, olukord, kus mitmed tootjad/pakkujad ostjate/nõudjate pärast võistlevad. Ressursside piiratus ressursse ei ole piisavalt, e...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
312 allalaadimist
1
doc

Mõisted

Poliitika ­ riigi juhtimist ja toimimist korraldav tegevus 2. Kodanikuühiskond ­ avaliku elu sektor, annab inimestele eneseteostust, on mitte poliitiline ja loob töökohti 3. Kultuur ­ esivanemate poolt loodud vaimsed ja materiaalsed väärtused 4. Moraal ­ kirjutamata seadus, muutuv nähtus 5. Õigus ­ kirja pandud seadustekogu, mis on kõigile täitmiseks...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
81 allalaadimist
2
doc

Avalik Sektor

Erasektor-AS Järva teed,AS Paide vesi, FIE Marika Tuisk.Kolmas sektor e. mtü-Ristiku korterite ühitstu.Valdkonnad:poliitika,majandus,kultuur,õigus,moraal,ko daniku ühiskond.Kodanikuühisk.on avaliku elu sektor,mille raames tegutsevad mittepoliitilised kodanikuorganisatsioonid ja ühendused.Ühiskondlik elu on elu perest ja kodust väljaspoo...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
96 allalaadimist
62
doc

Ühiskonna riigieksami kokkuvõte

On selline ühiskonna arengutase, mida iseloomustavad tööstuslik kaubatootmine, rahva osalemine ühiskonna valitsemises, vabameelsus inimsuhetes ja vaimuelus. Nüüdisühiskonna kujunemine kestis 19. saj. ­ 20. saj. viimane veerand (ca. 200 a.). Ühiskond Inimeste omavaheliste suhete kogum (laiemas tähenduses inimkonna tekkest nüüdisajani, kitsamas tähenduses mingil kindlal ajajärgul, näiteks sots...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
950 allalaadimist
6
doc

Tööhõive integratsioonist

TÖÖHÕIVE INTEGRATSIOON Integratsioon Eesti ühiskonnas eeldab muu hulgas ka võrdsete majanduslike võimaluste loomist integratsiooni subjektide jaoks. Käesolevas osas käsitletakse erinevate rahvusrühmade majandussituatsiooni ja selle hinnanguid seostatuna tööturukäitumise, hõive ja töötusega. Et valdav osa nii eestlastest kui mitte-eestlastest on palgatöötajad, väärivad just nimet...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
31 allalaadimist
5
doc

Majanduse konspekt II

Panganduse alused. Raha ja panganduse ajalugu. Raha roll majanduses. Rahale esitatavad nõuded. Bartertehing. Kliiringtehing. Raha ajalugu: 1265. vermiti Eestis esimesed rahad; 1681. vermiti viimased mündid Eestis; 1918. tuli kasutusele I Eesti raha, mark; 1928. võeti esmakordselt kasutusele Eesti kroon; 1933. krooni väärtust suurendati; 1940. võeti...

Majandus - Keskkool
107 allalaadimist
5
doc

Maakera rahvaarv

Maakera rahvaarv. Prognoos aastaks 2050. Rahvaarv 8000 a eKr ­ 4mln. Keskajal kasvas rahvaarv väga vähe, sest olid sõjad, halvad elutingimused, halb arstiabi jne. Rahvaarv kasvas kiiresti 19. ja 20. sajandil, sest elamistingimused, arstiabi, toit jms. on paranenud. Rahvaarv kaasajal ­ 6,7 miljardit. Prognoos 2050. aastaks ­ 8 ­ 10 ­ 11 mi...

Geograafia - Keskkool
50 allalaadimist
1
doc

Mis on majandusteadus

klass I. OSA. MIS ON MAJANDUSTEADUS? 1.Mis on majandusteadus? Seda defineeritakse ka tootmisressursside ja inimeste vajaduste kaudu. Sellest lähtekohast vaadatuna võime majandusteadust käsitleda kui sotsiaalteadust, mis uurib kuidas piiatud ressursside tingimustes rahuldada inimeste järjest kasvavat vajadust....

Majandus - Keskkool
32 allalaadimist
4
docx

Ühiskonnaõpetus: 1. peatükk - KT kordamine

* Ühiskond ­ inimeste kooselu vorm * Ühiskonna struktuur ­ ehk ülesehitus, mis koosneb sektoritest ja valdkondadest, mis on omavahel põimunud * Riik ­ organiseeritud kogukond oma territooriumi, valitseja, seaduste, kirjakeele ja rahvaga * Avalik sektor ­ ühiskonna osa, mille moodustavad riigi- ja omavalitsusasutused, ressursid ja tegevus; avaliku sektori tegevuse põhieesmärgiks on tagada riigi tõhus t...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
55 allalaadimist
16
doc

Majandussfääride kogum

RAHVUSVAHELINE MAJANDUS Rahvusvaheline majandus on majandussfääride kogum, mis ületab riigipiire. SFÄÄRID: 1) Väliskaubandus 2) Teenused 3) Raha, valuutasuhted, -turg 4) Kapital, välisinvesteeringud 5) Tööjõu liikumine 6) Koostöö teaduse ja tehnika vahel, tehnoloogia 7) Rahvusvahelised organisatsioonid a) WTO ­ maailmakaubandusorganisatsioon b) IMF ­ v...

Rahvusvaheline majandus - Tallinna Majanduskool
80 allalaadimist
1
rtf

9. klassi ühiskonnaõpetuse mõisted

MAJANDUS ­ tootmine ja kauplemine. KULTUUR ­ mitme inimpõlve poolt loodud materiaalsed ja vaimsed väärtused, teadmised ja tavad. ÕIGUS ­ riigivõimu poolt kehtestatud kohustuslike käitumisnormide ja suhete kogum. MORAAL ­ moraalinormide kogum, sisaldades üldtunnustatud põhimõtteid, käitumisnorme. KODANIKUÜHISKOND ­ ühiskonna osa, mis hõlmab mittep...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
77 allalaadimist
2
doc

Eesti edasine majandusareng

Kas Eesti edasine majandusareng tugineb kiirel palgatõusul või tootlikkusel? Iga riik on erinev, tal on omad traditsioonid, eripärad, oma hing ja iseloom. Seda tõdedes, võib järeldada, et iga riigi majandusareng sõltub nii nendest teguritest, kui ka ajaloost. Kas Eesti edasine majandusareng tugineb kiirel palgatõusul või tootlikkusel? Loogiliselt järeldades tootlikkuse...

Majandus - Keskkool
52 allalaadimist


Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun