Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge

"kolmes" - 1748 õppematerjali

thumbnail
1
doc

Muusika väljendusvahendid

Meloodia Dynamics Dünaamika Harmony Harmoonia Rhythm Rütm Meter Meetrum Tempo Tempo Texture Faktuur Mode Laad Register Register Timbre Tämber Range Diapasoon Homophony Homofoonia Polyphony Polüfoonia Melody

Muusika → Muusika
4 allalaadimist
thumbnail
2
odt

Reformatsiooni sarnased ja erinevad jooned kolmes riigis

Reformatsiooni sarnased ja erinevad jooned kolmes riigis Ma valin räägitavateks reformatsioonimaadeks Taani, Norra ja Inglismaa. Taanis hakati luterluse heaks propagandat tegema juba 1520. aastate algul, 1524 aastal kerkis esiplaanile kirikutegelane Johann Hans Tausen. Reformatsiooni mõtteks Taanis oli põhiliselt võitlus kuningatrooni ümber. 1523. aastal tagandati kuningas Kristian II ning tema asemele tuli Frederik I. Ka tema keelas alguses Taanis luterluse propageerimise, kuid 1527. aastal kuulutas välja südametunnistuse vabaduse

Ajalugu → Ajalugu
2 allalaadimist
thumbnail
4
odt

Goethe, Moliere, Shakespeare

Klassitsism Kirjanduses oli klassitsism peasuund 17. sajandi Prantsusmaal. Tippteosed kuuluvad näitekirjandusse (P. Corneille' ja J. Racine'i värsstragöödiad, Molière'i komöödiad). N. Boileau' "Luulekunstis" on kokku võetud klassitsismi põhimõtted: *rangelt lahus hoida kõrget ja madalat stiili, koomilist ja traagilist, *viljelda eelistavalt kõrgzanre nagu eepos ja tragöödia ning kasutada neis ainult mütoloogia ja vanema ajaloo ainestikku. Näidendite kohta käivaist reegleist on tuntuim aja-, koha- ja tegevusühtsuse nõue. Peagi mandus klassitsism eelkäijate matkimiseks ehk epigoonluseks. Ainult Saksamaal suutsid 18. sajandi lõpus G. E. Lessing, J. W. von Goethe ja F. von Schiller antiikeeskujusid isikupäraselt mõtestades klassitsismi piiratusest vabaneda. Eestis: Samblad 2x, selgus, kommeetria ja korrapärasus. Tartu Ülikooli peahoone. Feahlmanni müüties, Kristjan Jaaks petersoni luules MOLIERE (...

Kirjandus → Kirjandus
32 allalaadimist
thumbnail
2
odt

Inglise keele ebareeglipärased verbid kolmes pöördes(a-l)

The Giant ´s Causeway 1. What does the legend say who made it? A giant 2. What does it look like? Huge stairs 3. According to legend, why was it made? To cross the sea 4. What is it made of? Stones 5. how high are the tallest stones? 12 metres Loch Ness 1. Where is it? In Scottland 2. Why does it have name like this? A monster ´s name ( Ness ) Loch means lake 3. How deep is the deepest point? 266 metres 4. Loch Ness is having one island, what ´s it ´s name? Cherry 5. What do people every year organize in Loch Ness? Running competition Stonehenge 1. When did people build it? About 5500 years ago 2. How did people transport those stones? With rafts 3. What do people think why is it built? For astrology 4. Local people think that there is a magical power. What power? It can heal people 5. Where are the stones from? ...

Keeled → Inglise keel
15 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Kõik mida tarvis teada Liivisõjast

Liivisõda Tartu- kaitsjad olid moraalselt murtud ja alistusid kergelt, lubati küll palju Tartule, kuid kodanikke hoopis küüditati. Edasi vallutati Vastseliina, Toolse, Rakvere, Parkuni ja Laiuse. Eel Liivimaalased lootsid Taani abile, kuid seda selt ei 16 sajandi keskel oli Vana-Liivimaa oluliselt tulnud. nõrgenenud ja tõmbas sellega ligi tugevaid riike, 1558 lõpus sõjaline häving, Vana-Liivimaa plaanis kes nende arvelt võimu suurendada tahtsid. vastuhakku. Taani (Fredrik II)- tahtis võimu taastada, oli Gotthard Kettler- üritas saada kokku armeed ja passiivne raha ja ründas väega, kuid sõjamehed tüdinesid Rootsi ...

Ajalugu → Ajalugu
4 allalaadimist
thumbnail
2
rtf

"Videvik" - Stephenie Meyer

Videvik Stephenie Meyer Isabella Swan elas rahulikult koos emaga ja kasuisaga Phoenixis, kuni ta otsustas kolida süngesse ja vihmasesse Forksi, et mitte segada oma ema ja kasuisa. Seal pisikeses linnakeses Washingtoni osariigis elas tema isa ­ politseiülem Charlie. Bella oli kahvatu naha, pruunide juuste ja halva kordinatsioonivõimega tütarlaps, täiesti tavaline, ei midagi erilist. Forksi kohale jõudes saab Bella üllatuse osaliseks ­ Charlie kingib talle auto ­ vana pikapi. Nii sõidabki Bella järgmisel hommikul sellega oma uude kooli ­ ,,Forksi keskkooli".Bella on koolis kõikide õpilaste tähelepanu objekt, peale viie inimese ­ Rosalie, Jasper, Emmet, Alice ja Edwardi. Nad on erakud ­ noore doktori kasulapsed, kes hoiavad omaette. Bioloogias peab aga Bella Edwardi kõrvale istuma ja talle tundub, et poiss tõrjub teda. Bella otsustab, et räägib Edwardiga, kuid pois...

Kirjandus → Kirjandus
73 allalaadimist
thumbnail
2
odt

Nimed marmortahvlil

Nimed marmortahvlil Kokkuvõte Romaan "Nimed marmortahvlil" peamine tegelane on seitsmenda klassi poiss Henn Ahas. Romaan jutustab õpilaste osalemist Eesti Vabadussõjas. Romaan on kirjutatud kolmes osas. Romaani esimene osa räägib kuidas Ahas võitleb oma hinge näriva kahtlusega. Ahase klassivennad on juba oma maailmavaadetes kindlad ja oskavad ka uues 1918. aasata detsembris tekkinud olukorras poolt valida. Ahase jaoks on valik punase ja valge maailmavaate vahel hirmus keeruline. Tema viletsat kandikohta pidav isa ootab punaväe tulekut nagu õnnistust, kuna loodab mõisamaade jagamist kehvikute vahel ning Ahase töölisest vanem vend on liitunud punaarmeega,

Kirjandus → Kirjandus
19 allalaadimist
thumbnail
3
docx

MERETRANSPORDI KOMMERTSEKSPLUATATSIOON XII kodutöö

1. Millised on lasti mittesäiluvuse põhilised vormid? Kaupade riknemine ja vigastamine; Kaubakohtade puudujääk; Kaupade saatmine valel aadressil; Kaubapartiide segunemine. 2. Millised on pooltevaheliste vaidluste kolm põhietappi? Kõikvõimalikud vaidlused seoses kaupade mitteõigeaegse kohaletoimetamise ja nende mittesäiluvusega, samuti muud kaupade ja reisijate mereveost tulenevad pooltevahelised lahkhelid lahendatakse reeglina kolmes etapis: Pooltevahelised läbirääkimised; Pretensioonide esitamine ja läbivaatamine; Kohtu- ja arbitraazivaidlused. 3. Pooltevaheliste läbirääkimiste tähtsus ja õiguslik staatus Vaidluste osapooled püüavad suuliselt või kirjalikult saavutada pooli rahuldava lahenduse ilma ametlikke pretensioone esitamata. Selline üldsõnaline, pooli otseselt mitte millekski kohustav tingimus lülitatakse tavaliselt enamikesse lepingutesse.

Logistika → Meretranspordi ökonoomika
24 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Saksamaa, NSV liit ja Itaalia-sarnased ja erinevad jooned

Mille poolest totalitarism nendes maades sarnanes, mille poolest erines? Majanduses olid need riigid pigem erinevad. NSV liidus ei olnud eraomandit, kõik oli riigistatud. Itaalias kontrollis riik ettevõtteid, kordopratsioonide (töö andjad ja töö võtjad koos) tegevust Fasistlik valitsus. Saksamaal toimis riiklik juhtimine(kogu maal ja rahval oli üks ja ainus eesmärk-tõsta riigi sõjalist võimsust). Sisepoliitikas olid need riigid pigem sarnased. Kõigis kolmes riikides kehtis üheparteisüsteem. Parteisse pääsesid vaid diktaatorile sobivad isikud. Üheski nandes kolmes riikides ei saanud enam rääkida kodanikevabadusest. Erinevuseks olid ainult ebasobivate inimeste vaoshoidmiste meetodid:Itaalias salapolitsei, Saksamaal julgeolekuamet ja isiklikult Hitlerile alluvad relvastatud rühmitused, lisaks ka kaitsemalev SS, millele allus salapolitsei Gestapo. Juhikultuse poolest olid need riigid pigem sarnased. Kõigis kolmes riikides oli üks juht.

Ajalugu → Ajalugu
88 allalaadimist
thumbnail
6
pptx

Berliini kriisid

Berliini kriisid Berliini blokaad 1948-1949 Oli üks esimesi suuremaid kriise Külma sõja ajal Ajendiks oli Saksamaa kolmes läänepoolses tsoonis läbi viidud rahareform See allutas pool linna majanduslikult Saksamaa lääneosale ja NSVL ei saanud seda oma piirkonnaga majanduslikult siduda Vastuseks sulges NSVL maismaa- ja raudteed, välismaailmaga peeti ühendust õhu kaudu Tulemus Saksamaa Liitvabariik jäi iseseisvaks haldusüksuseks Saksamaa lõplik lõhenemine: kolmes läänetsoonis kuulutati välja Saksa LV ja idatsoonis Saksa DV Berliini ülestõus 1953 Ida-Berliini ehitustöölised alustasid streiki, mis kasvas massimeeleavaldusteks. Rahutused haarasid kogu Ida-Saksamaa Lääneriikidel puudus plaan kuidas olukorraga toime tulla ja ülestõusnud jäeti saatuse hooleks Nõukogude vägede komandör kuulutas välja sõjaseisukorra Kokku hukkus tuhatkond inimest Lõplikult ei õnnestunud NSLV olukorda Kesk- ja Ida-Euroopas muuta

Ajalugu → Ajalugu
40 allalaadimist
thumbnail
6
doc

Ühe tunnuse pärandumine

A A a a mees naine uuritava tunnusega isik lastega abielu Järeldus Tunnus avaldus kõigis kolmes põlvkonnas. Kuna tunnus on dominantne (tedretähnid), siis olen mina, töö autor heterosügootne indiviid. Kokkuvõte Genealoogilise meetodi abil uuritavaks tunnuseks oli tedretähnide esinemine näol. Uuriti kolme põlvkonda, kirjutades välja iga põlvkonna fenotüübid ja selle järgi genotüübid. Tunnus esines kõigis kolmes põlvkonnas ja seega võib öelda, et tedretähnide esinemine on siiski dominantne tunnus.

Bioloogia → Bioloogia
13 allalaadimist
thumbnail
1
odt

Kivikase teosed

· "Jaanipäev" (Tartu 1924) ­ romaan · "Mihklipäev" (Tallinn 1924) ­ romaan · "Murrang" (Tallinn 1925) ­ romaan, "Jüripäeva" ümber töötatud väljaanne · "Miniatüürid" (Tartu 1926) ­ lühijutud · "Süütu" (Tartu 1927) ­ novell · "Punane ja valge" (Tartu 1927) ­ novellid · "Vekslivõltsija" (Tartu 1931) ­ romaan · "Nimed marmortahvlil" (Tartu 1936) ­ romaan · "Nimed marmortahvlil" (Tallinn 1939) ­ draama kolmes vaatuses, koos August Annistiga · "Landesvääri veri" (Tallinn 1939) ­ draama kolmes vaatuses, koos August Annistiga · "Karuskose" (Tallinn 1943) ­ romaan · "Nimed marmortahvlil II" (Vadstena 1948) ­ romaan · "See on see maa" (Lund 1950) ­ poeem · "Nimed marmortahvlil III" (Lund 1951) ­ romaan · "Nimed marmortahvlil IV" (Lund 1954) ­ romaan · "Tulililled" (Lund 1957) ­ lühijutud · "Kodukäija" (Lund 1963) ­ romaan

Eesti keel → Eesti keel
11 allalaadimist
thumbnail
4
odt

Ajaloo referaat. "Taasiseseisvumine ja tänapäeva Eesti."

1989.aasta teisel poolel toimusid Ida-Euroopas põhjalikud muudatused Moskva kontrolli all olnud riikides kukutati semetrevulutsioonidega võimult senised reziimid ning algas üleminek demokraatlikule ühiskonnakorraldusele. 1990. aasta veebruaris toimusid Eesti Kongressi valimised, kus osales üle 52 000 registreerinud kodaniku ning üle 34 000 Eesti Vabariigi kodakonsuse taotleja. 1991. AASTA JAANUARIKRIIS 1990.- 1991 aastavahetusel muutus olukord Baltikumis pinevaks. Kõigis kolmes Balti liiduvabariigis tegutsesid streigikommiteed, kes samuti 1991. aasta algul aktiviseerusid. Loodi töölistest võitlussalku. Moskvatoel aktiviseerusid veelgi kohalikud impeeriumimeelsed jõud. Läti streigikommitee ja nn ühiskondlik päästekommitee esitasid ultimatiivsed nõudmised hindade alandamiseks, valitsuse ja Ülemnõukogu erruminekuks. NLKP- meelne EKP nõudis samuti hindade alandamist. Ühiste jõududega lubati 15.jaanuaril korraldada kõigis kolmes Balti riigis.

Ajalugu → Ajalugu
21 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Suured maade avastused

"mongoli laik", mis on omane asiaatide lastele. 4. Indiaanlastel ja asiaatidel on sarnased usulised kujutelmad 5. Arheoloogilised leiud on sarnased 6. Pole leitud vanemaid luustike kui 3000 aastat 7. Aasia ja Põhja-Ameerika põhjaosa oli omavahel ühendatud jääkilbiga, mida mööda sai Aasiast jahiloomade kannul tulla Ameerikasse inimene 8. Ühised ja erinevad jooned asteekide, maiade ja inkade kultuuris. Ühisjooneks kõigis kolmes kultuuris on kõrgel tasemel arhitektuur, samuti kõrge teaduste tasa (kuigi maajadel, oli haridus kättesaadav vaid vähestele) ja usund ­ austati enam-vähem sarnasid jumalaid ja ohverdati inimesi (kuigi inkade puhul polnud religioon nii tähtis ja inimesi ohverdati väga harva. Erinevusteks ongi hariduse omandamise võimaluse piiratus maajade riigis erinevalt asteekidest ja

Ajalugu → Ajalugu
31 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Hegel vaimuks  selles teoses lõpeb üleminekute seeria absoluutses teadmises e. vaimu teadlikuks saamises iseendast ''Loengud filosoofia ajaloost'' rajas aluse antiikfilosoofia ajaloo uurimisele ''Filosoofiliste teaduste entsüklopeedia''  selles esitas ta oma filosoofilise süsteemi kokkuvõtte ning, mis oli mõeldud käsiraamatuks tema loengukursuse juurde ilmus tema eluajal kolmes trükis Filosoofia 3 lähtealust:  mõtlemise ja olemise identsus  vastuoluline isearenemine  arenemise kolmejärgulisus (tees, antitees, süntees) Hegel pidas mõistet kõigi asjade ja protsesside olemuseks. Kuna mõtlemise ja olemuse identsus avaldub mõistes, siis on ühtlasi loogikaks filosoofia, mille aineks on loogika. Samal ajal on ta ka dialektika, sest mõiste on loomult dialektiline.

Filosoofia → Filosoofia
2 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Korrektne ametikeel

ekspordi liitu ka pärast üleminekuaja lõppemist. 2. Projekteerimistöö ,,Maa Ja Vesi" telefoninumber on muutunud. 3. Marilaste Sangari päeva ajaloost rääkis Jaak Prozes. 4. 2000 krooniseid pakke tellitakse iga kuu. 5. Ettevõtte 2000 a. tulu oli 2400000 EEK-i. 6. Kiriku peahoone on pärit XIV. sajandist. 7. Ta oli töödanud kolmes suures autotehases VAZ-, GAZ- ja Itaalia Fiat-is. 8. Nende vanade kodumasinatega pole muud teha, kui maja taha koluhunnikusse kuhjata ja seejärel autoga ära viia lasta. 9. Võrreldes eelmise kuuga on hinnad samal tasemel püsinud. HARJUTUS 1: Sõnasta ümber, väldi kantseliiti 1. Sellisel juhul on võimalik teostada kõik vajalikud remonttööd üheaegselt. Sellisel juhul on võimalik teostada kõik remonttööd. 1

Eesti keel → Eesti keel
52 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Diktatuurid Euroopas- sarnased ja erinevad jooned

kes rakendas NSVL kommunistlikku ühiskonnakorraldust. Natsism, fasism ja kommunism- need kõik on poliitilised ideoloogiad, kus võimu teostatakse vägivalla ja hirmuvalitsusega. Minu arvates, olid kõik kolm riigijuhti väga karismaatilised liidrid. Nad olid juhid, keda vaadati, usuti ja kuulati. Nad oskasid inimestega väga hästi manipuleerida. Läbiviidud muudatustes viidi läbi uus valitsuskorraldus, kus võimu sai enda kätte üks partei või isik, kõigis kolmes diktatuuri riigis. oma võimu kindlustamiseks kasutati terrorit. Saksamaal hakati juute tagakiusama, Itaalias ja NSVL rajati vangilaagrid, Itaalias ka kutsekojad. NSVL järgnes Stalini võimuletõusule tema lõputu ülistamine ehk Stalini isikukultus. Igalpool viidi läbi muudatused, mis viis vägivalla ja hirmu poole. Riigijuhid tahtsid võimu ning tegid mis tahtsid, sest siis oli üheparteisüsteem ja said teha mis tahtsid.

Ajalugu → Ajalugu
14 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Itaalia, Saksamaa ja Nõukogude Liidu valitsemine 1930. aastatel

idee ning ulatusliku propaganda elluviimine. Mussolini eesmärgiks oli muuta Itaalia sama võimsaks, kui oli olnud Rooma impeerinum. Hitler püüdles Saksamaa sõjalise tugevuse saavutamise ja Versailles' rahulepingu "ahelatest" vabastamise poole. Stalin võttis kursi maalima vallutamisele. See muutis ka nende välispoliitika agressiivseks. Selliste suurte eesmärkide elluviimiseks pidid juhid suutma oma võimu riigis kindlustada ning saavutama ka majanduslikud eeldused. Kõigis kolmes riigis kehtis üheparteisüsteem. Parteisse pääsesid vaid diktaatorile sobivad isikud. Ebasobivate inimeste vaoshoidmiseks loodi Itaalias salapolitsei, Saksamaal julgeolekuamet ja isilkikult Hitlerile alluvad relvastatud rühmitused, lisaks ka kaitsemalev SS, millele allus salapolitsei Gestapo. Stalin kasutas Nõukogude Liidus oma võimu kindlustamiseks vägivallakampaaniat, mida tuntakse suure terrori all. Selle käigus

Ajalugu → Ajalugu
30 allalaadimist
thumbnail
11
doc

Katastriüksuse moodustamise toimik

vastavalt katastriüksuse jagamisplaanile, mille koostas Kehtna valla maanõunik....08.07.1999.a. Piiriprotokolli koostaisel on asjaosalistele selgitatud asjaõigusseaduse §128,129; maakatastriseaduse §22 ja haldusõigusrikkumise seadustiku §48 sisu (piiri piirikindlakstegemine, vastutus maakasutusnõuete ja maakatastri pidamise korra rikkumise eest). Käesolev protokoll on koostatud ühel (1) lehel ja kolmes (3) eksemplaris. 1.Põllumajandusministeeriumi esindaja 2.Haridusministeeriumi esindaja 3.Kehtna valla esindaja, maakorraldaja 4. Piirimärkide kättenäitamisl osalenute allkirjade ehtsust tõestan (piiriprotokolli koostaja) 7 Piiriprotokoll maatükile IX Käesolev piiriprotokoll on koostatud 29.03.2000.a.

Geograafia → Geodeesia
7 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Külm sõda

Külm sõda Euroopas: tähtsündmusi Berliini blokaad ja kriisid Berliini müür Külma sõja esimene vastasseis oli Berliini blokaad, mida ajendas rahareform Saksamaa kolmes läänepoolses okupatsioonitsoonis. Seal kasutusele võetud vääring kehtestati ka lääneliitlaste kontrolli all olevas Lääne-Berliinis. Niiviisi allutati Lääne-Berliin majanduslikult Saksamaa lääneosale ning nurjus NLi plaan siduda Lääne-Berliin majanduslikult oma okupatsioonitsooniga. Seejärel sulges NL Lääne-Berliini maismaaühendused Saksamaa läänetsoonidega ning Berliini lääneosa sai välismaailmaga ühendust pidada vaid õhu teel. Juunis 1948 alanud blokaad kestis 1949

Ajalugu → Ajalugu
129 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Külm sõda - blokaadid ja kriisid

Berliini blokaad(1948-1949)- Külma sõja algus. Ajendiks oli Saksamaa kolmes läänepoolses USA, Prantsusmaa ja Suurbritannia tsoonides läbi viidud rahareform. NSV liit hakkas kõik teed blokeerima,mis viivad Lääne-Berliini. Lääneriigid korraldasid õhusilla, mis varustasid kütuste ja toiduainetega linna ööpäevaringselt. Saksamaa lõhenemine(1949)- Blokaad tekitas Saksamaa lõpliku lõhenemise: kolmes läänetsoonis kuulutati välja Saksa LV(Liitvabariik), idatsoonides Saksa DV(Demokraatlik vb). Korea sõda(1950-1953)- Põhja(abi:NSV Liit,Hiina)- ja Lõuna-Korea(abi:USA,lääneriigid) vahel.Tulemused: Põhja-Korea jääb kommunistlikuks ja Lõuna-Korea demokraatlikuks. Kuuba kriis(1959-1962)- Kahe üliriigi ­USA ja Kuuba vahel puhkenud vastasseis,mis ähvardas lõppeda tuumasõjaga. Kuuba juht-Caestro pooldas kommunismi. Sõlmib NSVL-ga lepingu.

Ajalugu → Ajalugu
87 allalaadimist
thumbnail
5
docx

MUUTLIKKUS

Bakteritel on 100% haplofaas, imetajatel on haplofaasis sugurakud. 6. Teatud mutantide steriilsus või eluvõimetus. 7. Mutantide alakohasus võrreldes normaalsete isenditega. Inimese mutatsioonid: 1. genoommutatsioonid. a) autosoomsed genoommutatsioonid 1) polüploidsus (69 kromosoomi igas rakus) ­ eluvõimetud isendid, Hukkuvad esimestel arengukuul. 2) Üksikute autosoomide kordistumine. ü 13,18,21 kromosoom on kolmes korduses ü 13 ja 18 kromosoom kolmes korduses lõpevad surnud laste sünniga, või surevad nad esimestel arengukuudel. ü 21 kromosoom kolmes korduses põhjustab Downi sündroomi. · avatud suu · lamendunud nina · kõõrdsilmsus. Ülemiste silmalau lihaste osaline halvatus · keskmisest lühem kasv (150cm) · ahvi käejoon · siseelundite väärarengud(süda, seedekulgla, luustik)

Bioloogia → Bioloogia
12 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Plokikaane tihendi vahetus

tagasi, eriti diislil, et klappe ei vigastaks kui tagasi paneme, siis ketiratta polt lahti, aga ennem siduge kett ja ratas kokku(et hambast välja ei tule), eemaldage seejärel ketiratas ja kinnitage kuhugi ülespoole kett, et alt ei väljuks hambast(kui on hüdropinguti ketil siis see võib see oma silindrist välja tulla), 8- kui on hammasrihm siis järgige ja lisaks laske vabaks hammasrihma pinguti ning ärge murdge rihma asjatult, 9- vabastage plokikaane poldid kolmes järgus, 10-Püüdke kaant liigutada ja tehke seda kasvõi puuklopsiga tagudes ja tõstke see kasutades tali vms. , 11- puhastage kaan ja plokk saabriga(kui nukkvõll jäi külge siis on osa klappe lahti ja nende vahele võib sodi sattuda ­ puhuge suruõhuga pärast läbi), 12- soovitav on ka klapi tihedust kontrollida(sellesse põlemiskambrisse valage piiritust mille klapid on kinni ja kontrollige järgmisi),

Auto → Auto õpetus
125 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Venemaa, Saksamaa ja Itaalia pärast I maailmasõda

ümberkorraldustega. Võitsid selle ikkagi punased (enamlased), kuna: 1)Hea paiknevuse tõttu, punased olid riigi keskel ja valged olid ümberringi. 2)Punaste käes olid kõik tööstuspiirkonnad. 3)Valged ei suutnud leida endale igavesi liitlasi. 4)Sõjakommunismi poliitika ja Tsekaa. 5. Totalitaarsele riigile iseloomulikud jooned ja näited NSVL-st, Itaaliast ja Saksamaalt! (TV harjutused) 1) Kõikides kolmes riigis olid ainuvalitsejad. 2) Kõigis kolmes riigis oli vaid üks ideoloogia Itaalias- Fasism , Saksamaal- Natsism ja Venemaal- Kommunism 3) Inimeste pidev hirmu all hoidmine.

Ajalugu → Ajalugu
119 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Miks puhkes külm sõda

See allutas pool linna majanduslikult Saksamaa lääneosale ja NSVL ei saanud seda linnaosa siduda majanduslikult enda piirkonnaga. NSVL sulges aga kogu Lääne-Berliini Saksamaa läänetsonidega ühendavad maismaa- ja raudteed. Blokaadi tulemusel saavutas NSV Liit olukorra, et Lääne-Berliini ei arvatud loodava Saksamaa Liitvabariigi koosseisu, vaid jäi iseseisvaks haldusüksuseks. Blokaad tekitas Saksamaa lõpliku lõhenemise: kolmes läänetsoonis kuulutati välja Saksa LV, idatsoonides Saksa DV. 1960. aastate algul puhkes Ida-Saksamaal kriis, mis oli taas kord seotud Lääne-Berliiniga. Paljud idasakslased polnud rahul kommunistide valitsemisega Saksa Demokraatlikus Vabariigis. Ida-Saksamaalt hakkas rahvast palju välja rändama. 1961 13.augustil ehitati müür, mis eraldas Lääne-Berliini Ida- Berliinist. Berliini müür aga muutus kahekümne kaheksaks aastaks jagatud Euroopa sümboliks

Ajalugu → Ajalugu
22 allalaadimist
thumbnail
4
docx

John Maynard Keynes

1940.ndal paluti teda tagasi riigikassa nõustajaks ning Keynes oli sunnitud taaskord tegelema sõjaga kaasnevate probleemidega. Aasta hiljem liitus John Maynard ka Inglise Pangaga ning sai ka lordi tiitli- Baron of Tilton. Sõja jooksul üritas Keynes luua plaane, millega sõja järgset majandust kontrolli alla saada. 1946. aastal 21.aprillil suri John Maynard Keynes järjekordse südamerabanduse kätte. Kokkuvõtvamas kirjelduses võib Keynesi uurimusi eristada kolmes ajaloolises ning kolmes loomingulises tasandil, millest iga üks mõjutas omamoodi Keynesi töid. Esimene ajalooline etapp kirjeldab 20.sajandi algust kuni 1929.aasta Wall Streeti krahhini, teine etapp sisaldab Esimest maailmasöda ning sellele järgnevat Suurt Depressiooni ning kolmas toob välja üldmajanduslikud probleemid, mis jällegi kaasnesid uue sõjaga. Paraleelselt ajaliste etappidega jookseb Keynesi enda loome areng, millest esimene sisaldab endas India Office-is

Ajalugu → Ajalugu
12 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Labor 2

Laboratoorne töö No 2 1. Kasutatud mõõteriistd ja seadmed: Nimetus Mõõtepiirkond Täpsus 1 Siseindikaator 100...160 0,01 2 Nihik 0...120 0,1 2 Silinder 35 120 - 2. Mõõteskeem: 3. Mõõtetulemused Mõõte- Lugem ristlõikes Keskm- Seade- Tegelik siht A-A B-B C-C hälve mõõde mõõde I-I -0,03 -0,06 -0,02 -0,02167 120 119,97833 II - II -0,07 -0,01 0,06 Ovaalsus 0,04 -0,05 -0,08 4. Lühike töö kirjeldus. Mõõteriista ehitus, nulli seadmine, mõõtmisvõtted. arvutused, järeldused. Silindri läbimõõdu määramine nihikuga. Siseindikaatori kalibreerimine. Siseindikaatoriga silindri ristlõike määramine kolmes l...

Metroloogia → Tolereerimine ja...
164 allalaadimist
thumbnail
2
rtf

Väike tobias e. nigli

A Väike tobias e. nigli · Liiginimi: Väike tobias e. nigli(Ammodytes tobianus) · Suurus: Kala pikkus on 20 cm ja kaal u 50 grammi · Levik: Elab Lääne-Euroopa rannikumeres ja ka Lääne meres · Toitumine: Peamiseks toiduks on planktilised vähid ja tõruvähkide vastsed · Sigimine: Nad moodustavad kaks erinevat kudekarja: kevad- ja sügiskudekarja. Ühe kudeperioodi vältel toodab emane nigli kokku keskmiselt 6800 marjatera. Väike tobias koeb kolmes portsjonis ning see on rannarahvale jätnud mulje, et ta koeb kogu aeg. · Kaitse: Väike tobias EI OLE Eestis looduskaitse all

Bioloogia → Bioloogia
4 allalaadimist
thumbnail
1
rtf

AINEVAHETUS

AINEVAHETUS. · Ainevahetus on vajalike ainete saamine ümbritsevast keskkonnast ja elutegevuse jääkide eritamine ümbritsevasse keskkonda. · Ainevahetuses osalevad: 1) Seedeelundkond 2) Hingamiselundkond 3) Erituselundkond 4) Ringeelundkond (veri) · Ainevahetus toimub kolmes järgus: 1) Söömine, seedimine, imendumine. 2) Keemilised muutused rakkudes. 3) Lõppjääkide väljumine organismist. · Ainevahetuse reaktsioone reguleerivad ENSÜÜMID. Ensüümid on eriliste omadustega valgud, mis kindlustavad organismis keemiliste reaktsioonide toimumise, kuid jäävad ise sealjuures muutumatuks. · Ainevahetusreaktsioonid jaotuvad kahte rühma: 1) Lõhustuvad reaktsioonid e. lõhustumised.

Bioloogia → Bioloogia
43 allalaadimist
thumbnail
5
doc

Kauplusketi referaat

Ettevõttest Rimi hüper- ja supermarketid kuuluvad Baltimaade juhtiva jaekaubandusettevõtte Rimi Baltic AB kaupluste hulka. Eestis on ettevõtte ärinimeks Rimi Eesti Food AS. Rimi Baltic ainuomanikuks on Rootsi ICA Groupile kuuluv ICA Baltic AB. Kokku on Rimi Baltic AB-l kolmes Balti riigis 243 kauplust (Eestis 82, Lätis 104 ja Leedus 57), sealhulgas Eestis: - 10 hüpermarketit - 12 supermarketit - 60 odavmüügikauplust Eestis kannavad Rimi odavmüügikauplused nime Säästumarket, Lätis ja Leedus on nimeks Supernetto. . Rimi Baltic on tööandjaks rohkem kui 10 000 inimesele. Rimi Eesti Foodis töötab neist 2700. ICA AB ICA AB (Rootsi) on üks Skandinaaviamaade juhtivaid jaekaubandusettevõtteid, omades üle 2250 kaupluse Rootsis, Norras ja Baltimaades

Majandus → Ettevõtlus
31 allalaadimist
thumbnail
5
pdf

Ehitusmaterjalid BETOON

(674 kg/m3) 8,09 kg/12 l, peenkillustiku (1197 kg/m3 ) 2,94 kg/12 l, jämekillustikku 11,7 kg/12 l ja vett (180 kg/m3 ) 2,16 kg/12 l. Vesitsementtegur on 0,62. Betoonisegu valmistatakse eelnevalt niisutatud nõusse. Esmalt segatakse killustik ja liiv ning seejärel segatakse. Hiljem lisatakse tsement ja segatakse uuesti. Lõpuks lisatakse vesi ning segatakse ühtlase betoonisegu saamiseni. Betoonisegust valmistakse vähemalt 6 katsekeha mõõtmetega 100*100*100 mm. Betoon kivistatakse kolmes keskkonnas: normaaltingimustes (toas) ja külmas (õues), ja 60 kraadises keskkonnas. Segu konsistents määratakse koonuse vajumi järgi. Metallplaadile asetati Abramsi koonus, mis täideti betoon-seguga kolmes kihis. Iga kihti tihendati metallvardaga sorkides 25 korda. Lõpuks pind siluti kelluga. Vorm tõsteti ettevaatlikult vertikaalselt üles ning mõõdeti betoonsegu koonuse vajum. Survetugevuse kontrolliks valmistati 2 seeriat katsekehi (3*2 kuupi servapikkusega 100 mm)

Ehitus → Ehitusmaterjalid
72 allalaadimist
thumbnail
1
txt

Termokeemiline töötlemine ja tsementtiitimine

saadakse selle tulemusena krge pindkvadus.ssiniku koostis ei tohi letada - 0.8...1.0% sellisteks detailid on nt. kolvisrm,jaotusvll,raskelt koormatud hammasrattad jne. (tsementiitimine,nitreerimine,tsaniidimine) Selle termokeemilise ttlemisega hoiame kokku lekeeritud teraseid. detailid asetatakse kastidesse, vahedega 20-25mm. kaste kuumutatakse temp. 860-920C ja hoitakse sellel temp. 8-10h. tsementiitimine jrgneb karastamine ja noolutamine. termottlus jrgneb kolmes etapis: 1)normaliseerimine vi karastamine 850-900C 2)karastamine 760-780C 3)noolutamine 160-180C tekkiv praak: 1)mitte vastav tsementiitimise sgavus 2)jrsk leminek detaili sisekihile 3)detaili pinna ebahtlane kvadus 4)pinnakihi ssiniku sisaldus vljus 0.8-1.0% ssiniku sisaldusest

Varia → Kategoriseerimata
21 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Aleksander Tõnisson

Aleksander Tõnisson 1)Aleksander Tõnisson sündis 17. aprillil 1875. aastal Tartumaal Härjanurme vallas Peedu talus. 2)1899. aastal lõpetas ta vilniuse sõjaväelise akadeemia. 3) 1918. põgenes ta saksa okupatsioonist soome, naases sügisel ja tuli esimese divisjoni komandöriks Eestis. 4) Ida-Virumaaga seovad teda Vabadussõja lahingud Viru rindel, mille juhtimise eest sai ta I järgu Vabadusristi. 5) Oli kolmes valitsuses kaitseminister, sõjanõukogu liige, samuti riigikogu liige. 6) 1920- aastal oli ta sõjaminister. 7) 1932-1933 ­ oli ta kaitseminister. 8)1934-1939. tartu sõjaväe major ja 1939-1940 aastal tallinna ülemlinnapea. 9) 1937. aasta sügisel asetas Aleksander Tõnisson nurgakivi uuele teatrihoonele. 10) Aleksander Tõnisson sai enda surmaotsuse teada 28. juunil kell pool kaksteist öösel. 12) hukati 2. oktoobril 1942 Kirovi oblastis.? 13)tema haua asukoht on teadmata.

Ajalugu → Ajalugu
35 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Rakk

ainetest. Heterotroofid saavad vajaliku energia toidus sisalduva orgaanilise aine oksüdatsioonil. Metabolismiks nimetatakse organismis asetleidvaid sünteesi- ja lagundamisprotsesse, mis tagavad ainevahetuse ümbritseva keskkonnaga. Dissimilatsiooni moodustavad lagundamisprotsessid. Assimilatsiooni moodustavad organismi kõik sünteesiprotsessid. Adenosiintrifosfaat ATP on universaalne energia talletaja ja ülekandja, mis osaleb kõigi rakkude metabolismis. Glükoos laguneb kolmes etapis: Glükolüüs- anaeroobne glükolüüs ehk käärimine lõpeb piimhappe või etanooli moodustumisega. Tsitraaditsükkel-Pürviinamarihappe lagunemine toimub mitokondris. Ensüümide abil eralduvad CO2 ja H aatomid. Saadakse NADH2 molekulid. Hingamisahel- Reaktsioonid toimuvad mitokondrite harjakestes. NADH2 abil saab täiendavalt sünteesida ATP molekule. CO2 liigub mitokondrist välja.

Bioloogia → Bioloogia
8 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Neoklassitsism

orkestratsioon lihtsustuvad, teoste klassikaliselt väljapeetud ülesehitus. Igor Stravinski (1882-1971) Venelane, kes lahkus Venemaalt New Yorki, kus ta ka suri. Peamised zanrid: lavateosed (balletid, ooperid, oratooriumid, vaimulik muusika). 1. Balletid: ,,Tulilind", ,,Kevadpühitsus", ,,Sõdurilugu", ,,Petruska", ,,Pulcinella" 2. Ooper-oratoorium: ,,Kuningas Oidipus" ehk ,,Oidipus-Rex" 3. Täispikk ooper: ,,Elupõletaja tähelend" 4. Orkestrimuusika: ,,Sümfoonia kolmes osas", ,,Viiulikontsert", ,,Sümfoonia puhkpillidele" Stravinski on nagu Bach valede nootidega. On olnud Rimski-Korsakovi eraõpilane. On ooperilaulja poeg. Sai aadli hariduse ja kasvatuse. 1905 a. lõpetas Peterburi Ülikooli õigusteaduskonna.

Muusika → Muusikaajalugu
57 allalaadimist
thumbnail
7
pdf

NL lagunemine ja Eesti taasiseseivumine

a tsaari perekonna mõrvamine Nendes valdkondades tekkisid esimesed ühiskondlikud liikumised Avalikustamine tõi kaasa uue hingamise kirjanduses ning filmikunstis - käsitleti seni vaka all hoitud teemasid Välja anti vanemate autorite, keelatud kirjanike teoseid Avalikustamine hakkas laienema sinna, kus see esialgu kavas ei olnud 4.PEATÜKK - VABADUSLIIKUMISED NSV Liidus Avaliku vastupanu suurenemine Baltikumis Tugev vastasseis kujunes välja kolmes Balti liiduvabariigis Eestis, Lätis ja Leedus. 1987.aastal toimus Riia Vabadussamba juures meeleavaldus 1941.aasta juuniküüditamise mälestuseks. Seal leppisid vabanenud poliitvangid kokku korraldada 23.augustil kolmes Balti pealinnas meeleavaldus. Nähes, et lätlaste protest annab tulemusi, aktiviseerusid ka eestlased. 1986.aasta sügisel pandi alus Eesti Muinsuskaitse Seltsi loomisele, ametlikult loodi see 1987.aastal. 1987

Ajalugu → Ajalugu
9 allalaadimist
thumbnail
4
txt

Bioloogia küsimused

Bioloogia g�mnaasiumile ATP ja ADP 1. Mis on ATP �lesanne organismis? - ATP on universaalne energia talletaja ja �lekandja 2. Milles v�ljendub ATP universaalsus? - ATP osaleb k�ikide rakkude metabolismis 3. Millest ATP molekul koosneb? - ATP koosneb riboosist, adeniinist ja kolmest fosfaatr�hmast. 4. Mis on ATP ja ADP ehituses erinevat? 5. Mis vabaneb ATP lagunemisel? - ATP lagunemisel vabaneb 30,5 kJ/mol (7,3 kcal) energiat. Raku hingamise kolm etappi: - 1.gl�koos, mille k�igus kuuest s�sinikuaatomist koosnev gl�koos l�hutakse kaheks kolmes�sinikuliseks �hendiks - 2.tsitraadits�kkel, mille k�igus kolmes�sinikulised �hendid lagundatakse edasi s�sinikdioksiidiks - 3.hingamisahel, milles kogu protsessi k�igus tekkinud energia salvestatakse ATP- sse Ioonkanalite ja ioonpumpade v�rdlus. Ioonikanalid - 1.Ioonikanalid lasevad rakumembraanist l�bi ainult teatud ioone (n�iteks naatriumikanalid naatriumioone, kaaliumikanalid aga kaaliumio...

Bioloogia → Bioloogia
10 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Kaas-ja määrsõnad

Kaassõnad ja määrsõnad on muutumatud sõnad. Kaassõnad käivad koos käändsõnadega (ümber metsatuka), määrsõnad tegusõnadega (läks ümber). Kaassõna, mis asub käändsõna ees nimetatakse eessõnadeks (üle mäe), käändsõna järel aga tagasõnadeks (pingi peal). Mõningad kaas- ja määrsõnad esinevad kolmes kohakäändes, nt sisse-sees-seest; poole-pool-poolt. Määrsõnad ja kaassõnad kirjutatakse üldiselt muudest sõnadest lahku (väga tubli, piki teed). Pool, poole, poolt kirjutatakse määrsõnaga kokku (siinpool, eestpoolt, sissepoole) ja käändsõnast lahku (lõpu poole, igal pool) Määr- ja kaassõna kirjutatakse eelneva või järgneva sõnaga kokku, kui need koos moodustavad omaette mõiste (aegamööda, pealekauba) JÄTA MEELDE JÄRGMISTE SÕNADE TÄHENDUS:

Eesti keel → Eesti keel
57 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Konsonant-M

Õpetaja kõnehääle arendamineja häälehoid Konsonant M 1. Kuidas häälik M tekib? M on heliline kaashäälik. M on ninahäälik, mis tähendab, et õhk väljub nineneelu ja -õõne kaudu. M on huulhäälik ehk bilabiaal. M'i moodustamisel on huuled kergelt suletud, huulte asend sarnaneb P hääldusele. Hääldusõhk väljub läbi nina, keel on vabalt puhkeasendis, hambad on veidi avatud, häälepilu on suletud, häälepaelad vibreerivad. 2. Vead hääliku M hääldamisel M on passiivne häälik ja selle moodustamine on väga lihtne ning vigu on sellepärast vähe. Üldised vead tulenevad passiivsest suuhoiust. Eriti kui M on sõna lõpus siis unustatakse tema rõhutamine ära. Näiteks sõnades vihm, julm, a) M esimeses vältes ­ lühike Kaminas säras hele leek. b) M teises vältes ­ pikk Suurel lossil oli kümme sammast. c) M kolmandas vältes ­ ülipikk Juss sammus vaikselt kooli poole. d) ...

Eesti keel → Eesti keel
10 allalaadimist
thumbnail
5
pptx

Neoklassitsism

harmoonia ja orkestratsioon lihtsustuvad, teoste klassikaliselt väljapeetud ülesehitus. Igor Stravinski (1882-1971) Venelane, kes lahkus Venemaalt New Yorki, kus ta ka suri. Peamised zanrid: lavateosed (balletid, ooperid, oratooriumid, vaimulik muusika). 1. Balletid: ,,Tulilind", ,,Kevadpühitsus", ,,Sõdurilugu", ,,Petruska", ,,Pulcinella" 2. Ooper-oratoorium: ,,Kuningas Oidipus" ehk ,,Oidipus-Rex" 3. Täispikk ooper: ,,Elupõletaja tähelend" 4. Orkestrimuusika: ,,Sümfoonia kolmes osas", ,,Viiulikontsert", ,,Sümfoonia puhkpillidele" Stravinski Stravinski on nagu Bach valede nootidega. On olnud Rimski-Korsakovi eraõpilane. On ooperilaulja poeg. Sai aadli hariduse ja kasvatuse. 1905 a. lõpetas Peterburi Ülikooli õigusteaduskonna.

Muusika → Muusika ajalugu
8 allalaadimist
thumbnail
8
pptx

Soome-ugri keeled

10.A VADJA KEEL Vadja keel (vaaa tseeli, vanema nimega maa tseeli või maatseeli) on olnud üks väikseima kõnelejaskonnaga läänemeresoome keeli, mille lähimad sugulaskeeled on eesti ja liivi. Aastal 2010 oli vadjalaste rahvaarv umbes 60 . Nendest ainult 10% rahvarvust oskab vadja keelt rääkida. Vadja keel on hääbumas. Suvel 1998 kõneles seda emakeelena suuremal või vähemal määral umbes 30­40, suvel 2003 umbes kümme inimest kolmes Lauga jõe suudme lähedases külas. Vadjalasi on 70­80. Vadja keeles on neli murret ja mitu erinevat murrakut: idavadja läänevadja Mäe vadja Oru vadja Vaipoole vadja Kukkusi vadja kreevini VADJA AJALUGU Vadjalaste asuala Lääne-Ingerimaal pole olnud kuigi turvaline paik venelaste, rootslaste ja sakslaste sõjakäikude tõttu. VADJA TOIDUD Nagu teistelgi soome-ugri rahvastel, koosneb vadjalaste toit põhiliselt kohalike

Keeled → Keeleteadus
7 allalaadimist
thumbnail
11
ppt

Inimese prenataalne areng

Inimese prenataalne areng 2009 Koostajad: Kai Õunapuu Renno Raudmäe Andres Tooming Sissejuhatuseks · Prenataalne areng on lapse arenguperiood,mis on vanuses 0-9.kuud Prenataalset arengut saab vaadelda kolmes perioodis · Eostumisperiood · Embrüonaalperiood · Looteperiood Eostomisperiood · Kestab 2 nädalat alates viljastumise hetkest Embrüonaalperiood · Kestab 3. nädalast kuni 8. nädala lõpuni · hakkavad kujunema süda, kehaosad (jalad, käed, silmad, kõrvad) Looteperiood · Kestab 9.nädalast kuni sünnini · Lühidalt on 9.nädalat pärast munaraku 12.Nädalane viljastumist loode embrüol olemas

Psühholoogia → Psühholoogia
46 allalaadimist
thumbnail
12
pptx

Islam Euroopas

Islam Euroopas Mis on islam? Islami levik Tänapäeval on islam suuruselt teine religioon maailmas. Suurimad moslemikogukonnad elavad kolmes Aasia riigis: Indoneesias, Pakistanis ja Bangladeshis. Euroopas elab enim moslemeid Prantsusmaal, Saksamaal ja Hollandis. Islami levik Islam Eestis Islamiusk jõudis Eestisse tatarlaste kaudu, kes võtsid islami usu vastu 889. aastal Esimene islami kogudus Eesti Vabariigis registreeriti ametlikult 1928. Nõukogude ENSV perioodil tegutses islami kogudus mitteametlikult. Aktiviseerumine Nafta Massihävitusrelvad Kultuurilis-psühholoogilised juured

Muu → Usundiõpetus
9 allalaadimist
thumbnail
14
pptx

Küpsemine

Küpsemine Küpsemine • Valmimine algab tera moodustamisega, jätkub selle täitumise ja küpsemisega • Valmimine kolmes järgus – piimküpsus, vahaküpsus, täisküpsus Piimküpsus • Terade jämenemine • Varajases piimküpsuses on terad saavutanud poole oma lõplikust suurusest • Veesisaldus 65-70%, faasi lõpus ~40% • Lõppfaasis saavutavad kõik terised oma lõpliku suuruse • Tera tõmbub valkjaks, lehed hakkavad alt kolletuma, tera sisu piimjas Vahaküpsus • Lehed kolletuvad, terad vahataolise sisuga • Veesisaldus 35-40% → lakkab varuainete

Põllumajandus → Teraviljakasvatus
2 allalaadimist
thumbnail
8
pptx

Slaid maalikunstnikust: Tiina Laan-Dondelinger

Tiina Laan-Dondelinger Biograafia Tiina LaanDondelinger on sündinud Tallinnas 1991. Aastal lõpetad pedagoogikaülikooli joonestamise. Ta on Gümnaasiumis kuntsi ja kunstiajaloo õpetaja. Ta pidas Tallinna Kultuuriülikoolis loenguid värvusõpetusest ja ruumikujundusest 2005. aastal elas ta Luksemburgis. Maalide tehnika Ta pildid on maalitud segatehnikas lõuenditele ning ka puualustele. Kasutab omalaadset kollaaztehnikat. Maalide pealkirjad on vahelduvalt kolmes keeles: eesti,saksa ja prantsuse Inspireerivad reisid Tiina on käinud mitmes kohas: New York City,Florida,Prangli,Tallinn,Harjumaa,Muhu Vlaanderen,Lerzebuerg Mexico,Yucatan,Provence Chrionico,Mallorca,Livingo Uued maalid Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level Figuratiivne Abstraktne G Minu arvamus

Kultuur-Kunst → Kunsti ajalugu
1 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Kohtuvõim

Riigikohtusse. Eesti kohtusüsteem on arenenud rooma õigusel.läänemaailmas anglosaksi õigus.erinev on see et nad Panevad mõtte ja tunde järgi kohtupretsedendi.tulevikus on eeskujuks.raskemad süüteod- vandemehed-12 Õigusvaldkonnad avalik(inimene-riik) ja eraõigus(inim-inim)mahukaim aru tsiviilõigus- asjaõigus,võlaõigus Eesti alused paika pandud 1992.eesti kohtusüsteem on kolme astmeline maa linna ja halduskohtud.M ja L Tsiviil ja kriminalõiguslike asju. L kolmes suuremas linnas M igas maakonnas.halduskohtud kaitsevad eraisi Omavoli eest.kohtud jagunevad kohtuasjad ehk kaasused,krimi tsiv.krim- kuritegu,prokurör,advokat.tsiv 2 isi Vahel vaidlus.kohtuS teise astme moodustuvad ringkonnakohtud.ül vaadata I astme kohtu otsuseid.viiman KA riigikohus,tartus.loakogu.põhiseaduslik järelvalve.õiguskantsler,usaldusmees-valvad et riigi kohaliku Omavalitsuse õigusaktid vastaksid põhiseadusele.tema juurde saab pöörduda kui riik tegi sinu vastu halba

Ühiskond → Ühiskond
7 allalaadimist
thumbnail
5
odp

Berliini blokaad

välismaailmaga ühendust pidada vaid õhu teel (vt Berliini õhusild). NSV Liidu idee oli sulgeda juurdepääsuteed ja varustada ise Lääne-Berliini söögi ja kütusega, et saada terve linn enda majanduslikku sõltuvusse. Blokaadiga saavutas NSV Liit olukorra, et Lääne-Berliini ei arvatud moodustatava Saksamaa Liitvabariigi koosseisu, vaid see jäi iseseisvaks haldusüksuseks. Tagajärg Berliini blokaad põhjustas Saksamaa lõpliku lõhenemise: kolmes läänetsoonis kuulutati välja Saksamaa LV, idatsoonis ja Ida-Berliinis Saksa DV. Kasutatud materjalid https://et.wikipedia.org/wiki/Berliini_blokaad

Ajalugu → Ajalugu
22 allalaadimist
thumbnail
1
odt

Faasisiire

Faasisiirded Ained esinevad kolmes agregaatolekus. Nende vahepeal esinevad ainel erinevad faasid. Erinevates faasides on ainemolekulide või aatomite paigutus ja soojusliikumise iseloom erinev.Ühe agregaatoleku raames võib esineda mitut faasi(va gaasiline olek). Kui aine muudab faasi, siis toimub faasisiire. Et aine läheks ühest faasiolekust teisse olekusse, on vaja teha tööd. Nt tina-võib olla pehme metall, aga ka pulbrina. Süsinik-grafiidina, teemantina, tahmana. Töö, mis tehakse faasisiirdel, võib olla 1

Füüsika → Füüsika
8 allalaadimist
thumbnail
7
ppt

Islam

Islami kalender põhineb kuu faasides. Ta on umbes 11 päeva lühem 365- päevase gregoriuse kalendri KOMBED JA TRADITSIOONID Moslemid palvetavad viis korda päevas, näoga Meka poole. Eelnevalt tuleb nägu ja käsi pesta puhta voolava vee, või kui seda pole, siis liivaga. Käte ja näo pesemiseks on reeglid ja kindlad normid. MILLISED RAHVAD USKUVAD ISLAMI? Suurimad moslemikogukonnad elavad kolmes Aasia riigis: Indoneesias, Pakistanis ja Bangladeshis. Enamiku elanikkonnast moodustavad moslemid Afganistanis, Albaanias, Alzeerias, Egiptuses, Iraanis, Iraagis, Jordaanias, Liibüas,Malaisias, Maldiividel, Nigeerias, Palestiina territooriumil, Saudi Araabias, Somaalias, Sudaanis, Süürias, Türgis, ja Usbekistanis. RIIDED Täna islami mood Islami mood on on saanud muutunud tunnustatud ja unikaalse stiili FOTOD SUUR ÄITAH,

Ajalugu → Ajalugu
1 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Rosette kivi

Rosetta kivi Kivi leidis Napoleoni armee sõdur. Rosette'i kivi ­ leiti 1799. a. Egiptuses Napoleoni õpetlaste poolt ja sellel on kirjad kolmes keeles: hieroglüüfides, demootsese kirjas ja kreeka keeles. See aitas lahendada hieroglüüfide mõistmise saladuse. Hieroglüüfide mõistmine aitab tõendada Piibli usaldusväärsust. R o s e t t e ´i k i v i .Tõeliselt teadusliku aluse sai hieroglüüfide desifreerimine alles siis, kui uurijad said oma kasutusele Rosette'i bilingvilise kivi (kaksikkeelse ­ vana- egiptuse ja vana-kreeka ­ raidkirja). 1798. aastal sõitis Napoleon oma sõduritega Egiptusse

Kultuur-Kunst → Kunstiajalugu
5 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun