Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge

"konkureerima" - 149 õppematerjali

thumbnail
2
docx

Selgitada, millisel lambatõul on eestis perspektiivi

Uurimustöö alused Eesmärk: Selgitada, millisel lambatõul on eestis perspektiivi. Probleem: peab hakkama pihta kaugemalt ja jõuab tuumani välja. Nt. Eesti eu liikmesmaana peab konkureerima teiste maadega toiduainete turul. Estis on aastasadu kasvatatud lambaid. On vaja teada, milline majanduslik perspektiiv on kasvatamiseks kõige parem. Millised tõud ja maaalad. (5-6 lauset) *Küsimused, mida püstitad iseendale, et uurimustöös järjel püsida. Millist lambaliha eelistab eu riikide tarbija? Jnejne. 3 usaldusväärset allikat (MITTE VIKIPEEDIA) Hüpotees- väide (nt. see lammas sobib eestis kasvatamiseks) II

Informaatika → Arvuti
5 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Euroopa rahvad ja riigid

2)sõlmiti kompromissid koloniaalküsimustes Saksamaa ja Prantsusmaaga. Venemaaga jagatskse Iraan. Saksamaaga jagatakse Türgi ja Mesopotaamia. 3) Pandi alus Briti rahvaste ühendusele. Prantsusmaa 20.sajandi algul tõi Prantsusmaa majandusellu mitmeid muudatusi: 1)Kiiresti arenes metallurgia tööstus, tekkisid uued tüüstusharud (mootorid). 2)Tekkisid kriisinähtused vanades tootmisharudes: *siiditööstuses hakkas konkureerima poolsiid, mis oli vastupidavam ja odavam. *veinitootmises hakkasid naturaalveinidega edukalt konkureerima piiritusveinid mis olid kangemad ja odavamad. 3)Prantsusmaal kujunes ulatuslik rantjeede kiht, kelle raha oli pankades hoiul või riigile laenatud ning kes ei teinud tööd vaid elasid protsentide arvel. Prantsusmaa poliitiline elu oli aktiivne, mida iseloomustab: 1) suured skandaalid (Dreyfussi skandaal, Panama skandaal) 2)mitme parteilisus, jõudude polariseerumine:

Ajalugu → Ajalugu
25 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Tööjõupuudus

möödaminemisele, on termin ,,tööjõud" isegi eksitav. Selleks ei ole meil esimeses järjekorras vaja mitte jõudu, vaid mõistust, innovatiivsust ja ettevõtlikkust. EL liikmena on meil seega täna võimalik töötajaid valida 325 miljoni inimese hulgast. Tõsi ­ enamusel neist on juba mingi töö olemas. Et nad töökohta vahetaksid, tuleb pakkuda huvitavamat tööd ja motiveerivat töötasu, tähtsust omab ka elukeskkond. Kas Eesti on valmis konkureerima? Erinevalt töötusest ei ole tööjõupuudus kuigi lihtsasti mõõdetav. Tööjõupuudus IT-sektoris on probleemiks terves maailmas, ent Tartu Teaduspargi läbi viidud uuringu esialgsed tulemused viitavad tõepoolest ülikoolilinna tarkvarafirmade iseäranis kiirele kasvule.

Geograafia → Geograafia
22 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Metspipar

pealegi võib ta kasvada vahel päris suure vaibana.Oma nime sai ta sellest, et loomulikult kasvab ta metsas, ning ükskõik millist metspipra osa katki hõõrudes tunneme me kohe tugevat pipra lõhna. Sellest siis ka nimi Metspipar. Metspipar on varjutaim ning suudab moodustada kauni ja tiheda pinnakatte ka seal, kus paljud teised liigid eriti kasvada ei taha. Seetõttu kasutatakse seda liiki sageli iluaianduses ­ kui metspipar ei pea rammusal mullal teiste taimedega konkureerima, moodustab ta mõne aastaga eriliselt tihke, kauni ja laiuva vaiba, millest umbrohud naljalt enam läbi ei tungi. Kahjuks ei kuulu metspipar kaitstavate taimede nimekirja. Kõik maa-alused (vähem ka maapealsed) osad sisaldavad õlirakke ja mõruaineid, millest ka taime nimi. Juurtes on rohkesti tärklist. On nii loomadele kui inimesele mürgine. Mahl mõjub sööbivalt limaskestadele ja tekitab mädaville. Kuid metspipar on üks huvitavaim taim üldse, oma rohkete omapäradega tundub ta

Geograafia → Geograafia
4 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Evolutsioon

Ellu jäänud isendid annavad järglasi ja järgmistes põlvkondades muutuvad nende tunnustega isendid valdavaks ning nii võib kujuneda uus liik. Isegi samades tingimustes ühes rühmas elavad ühte liiki isendid pole täiesti sarnased. Evolutsioonis on tähtis pärilik muutlikkus. Kui mutatsioon on selline mis suurendab organismi ellujäämisvõimalust siis antakse see edasi järgmistele põlvkondadele. Olelusvõitlus. Pole füüsiline vaid kaudne. Organismid peavad konkureerima eluks vajalike tingimuste pärast. Eelisolukorras on need kellel on sobivam värvus, tugevamad, kiiremad jne. Järglased. Kohastumused (pärilikud tunnused, mis tagavad liigi säilmise). Uued liigid kui levila jaguneb üksteisest. Selleks, et leida tõendeid evolutsiooni toimumise kohta võrreldakse: kivistisi, organismide ehitust, loodete arengut, organismide DNA-d ja kehavalke. Organism sureb, mattub setete alla kus hapnikuvaene keskkonda takistab

Bioloogia → Bioloogia
2 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Eesti demograafilised probleemid

Eesti demograafilised probleemid Viimasel aastakümnel on Eestis kerkinud esile mitmed demograafilised probleemid. Kuigi need probleemid on meie ühiskonnas juba pikka aega endast märku andnud, on asjad viimastel aastatel just halvemuse poole liikuma hakanud. Üheks suureks probleemiks tänapäeval on sündivuse langus. Sündimus langes Eestis ajavahemikul 1991­2000 19,3 tuhandelt lapselt 13 tuhandele aastas. Alles 1999. aastal oli sündide arv esimest korda pärast 11-aastast vaheaega eelmise aasta sündide arvust veidi suurem. Kasv jätkus ka 2000. aastal. Kuigi sündide arv on viimastel aastatel kasvanud on surmade arv aastate jooksul kahanenud, mistõttu Eesti rahvaarv kahaneb jätkuvalt. Rahvastiku vananemisega kaasneb ka tööealise elanikkonna kiire vananemine, mis tekitab tööealiste elanike puudust. Tööpuudus on aga probleem mis on jätkuks teiste probleemide tekkimisel nagu: ühe osa elanikkonna elatustaseme langus...

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
227 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Milliseid probleeme tekitavad riigile rahvusvähemused?

Muidugi peab riik tagama kõigile oma kodanikele võrdväärsed õigused. Riik ei saa keelduda toetamast näiteks mustanahalist saamaks oma välja teenitud pensjoni kuna ta rahvuselt ei ole eestlane. Väga palju oleneb ka rahvusliku identideedi küsimuses. Tean, et tugevad rahvuslikud kogukonnad toetasid Eesti riigi taasiseseisvumist, ilma rahvusliku identiteedita mass käitus suure tõenäosusega vastupidi. Veel halvem kui rahvused omavahel konkureerima peaks hakkama, mida nad tegelikult juba teevadki. Ja äärmiselt jube on siin mõelda, et konkurents viib edasi ja paremad jäävad püsima. Kas riik juhib rahvast või rahvas juhib riiki?

Geograafia → Geograafia
21 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Johann Voldemar Jannsen

Paciuse viisiga Eesti hümn. 1843.aasta märtsis abiellus ta oma endise õpilase Anette Juliana Emilie Kochiga. 24.detsembril ehk jõululaupäeval, 1843.aastal sündis neil esimene tütar, Lydia Emilie Florentine Jannsen (Koidula). Kümne aasta jooksul järgnes Koidulale veel viis last. Jannsenil oli vaja suuremat elatusallikat, sest vähese kösterkoolmeistri palgaga ta oma perekonda toita poleks suutnud. Samuti halvenesid Jannseni suhted Carl Körberiga veelgi. Ta hakkas Körberiga konkureerima isegi raamatute kirjutamises. 1850.aastal kolis perekond Jannsen Pärnusse. Jannsen asus tööle Pärnu ­ Ülejõele kooliõpetaja/juhatajana. Ülejõe kool oli just valmis saanud ja Jannsen alustas oma õpetajaametit 1850.aasta sügisel. Koolis õppis nii maa- kui ka linnalapsi. Ta andis tunde eraldi nii eesti, kui ka saksa keeles. Võrreldes teiste valla koolidega oli selles koolis jagatud teadmiste hulk tunduvalt suurem. Ülejõe kooli lõpetanud inimesed töötasid

Ajalugu → Ajalugu
8 allalaadimist
thumbnail
5
odt

Eksami piletid ettevõtluse kohta

valmis, kipub selle ära unustama. Tema eesmärgiks on tõeline tegevus, abinõuks on sellisel juhul lasta juhil- spetsialistil planeerida ainult see osa äriplaanist, millega ta ise vahetult kokku puutub ja mis on praktilisema kallakuga. 2 Väikeettevõtja probleemid- halb asukoht Kui ettevõtjal puuduvad korralikud teadmised ja oskused juhtimiseks, võib ettevõttel tekkida probleememüügiga ja üheks põhjustajaks on halb asukoht. Väikeettevõtja peab konkureerima teiste ettevõtjatega aga ka suurte fimadega ja siinkohal on asukoht väga tähtis. Asukoha tähtsuse määrab ära, kas klient külastab seda firmat nädalas korra, kuus korra või päeva jooksul mitu korda. Hea ligipääsetavus. 3 Usaldusühingu kasumi jaotamine. Pilet 1. Äriplaani puudused vms -Kasutuskõlbmatu dokument Täidesaatjad leiavad end silmitsi mahuka, raskesti kasutatava dokumendiga, mis ei kutsu ennast kätte võtma

Põllumajandus → Põllumajanduse ettevõtluse...
80 allalaadimist
thumbnail
1
odt

Nälg ja ületootmine

arengumaadel on neis tingimustes väga raske oma elanikkonda ära toita. Ajalooliselt on arenenud riigid kujundanud arengumaades (sageli oma endistes kolooniates) sellise toidutootmise, mis on suunatud pigem eksportturgudele (rikaste riikide vajaduste rahuldamiseks) kui kohaliku elanikkonna toitmisele. Tagamaks seejuures stabiilset ja soodsa hinnaga toiduainete kättesaadavust, on arenenud riigid pannud arengumaad eri maailmajagudes omavahel sarnaste toodete tootmises (nt kohviuba) konkureerima. Sellise süsteemi puhul võib näiteks ikaldus ühes piirkonnas viia riigieelarved tasakaalust välja ning elanikkonna näljahätta, rikkad riigid saavad aga vajaliku toote teisest piirkonnast endiselt odava hinnaga kätte. Maailma Kaubandusorganisatsiooni WTO (ingl. World Trade Organization) ühiste reeglite raames on võetud arengumaadelt võimalus oma toidutootjaid soosida või imporditolle kehtestada.

Geograafia → Demograafia
53 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Majandusmõisteid

Kõigel mida me teeme ja kõigel mida me tarbime, on alternatiivkulu. Tehes valiku mingi tegevuse kasuks oleme me otsustanud, et kulutused, mis selle valikuga kaasnevad (s.t. tegevus millest me sealjuures loobume), on seda väärt et maksta. Seega ei too nappus endaga kaasa mitte ainult kulutusi vaid viitab veel ühele olulisele probleemile inimeste elus - konkurentsile. Kui soovid ületada võimalusi, mida maailmas olemasolevate ressurssidega saab toota, siis peavad meie soovid omavahel konkureerima. Seega konkureerime me piiratud ressursside valdamise üle. Piirprintsiip, piirtulu ja piirkulu. Kompromiss Piirtulu või ­kulu tähendab lihtsalt otsuse lisatulu või ­kulu. Otsus ühe või teise kasuks on kompromiss. Piirprintsiip vaatleb kõiki majandusnähtusi kahest aspektist lähtudes: 1. Ajalises muutuvuses, protsessina; 2. Nn. viimase ühiku kontekstis. Piirprintsiibist lähtudes küsib kolm jäätist ära söönud koolipoiss või koolitüdruk

Majandus → Majandus
138 allalaadimist
thumbnail
2
odt

Vene keele ja inglise keele kasvav mõjujõud Eesti ühiskonnas

Noorte seas kasutatakse ka vene keelt väga laialdaselt. Suur tegur on siin juba eelmainitud venelaste kasvav hulk eesti vabariigis. Ka kõnekeelde on jõudnud väga kirjud variatsioonid venekeelsetest sõnadest. Noored paljudel juhtudel ei tea isegi nende sõnade tähendust, mida kasutavad. Hariduslikul tasandil oleme jõudnud selleni, et arutlusel on venekeelsed ülikoolikursused ja võimalus venekeelsetele lõpueksamitele. Meile märkamatult on suurriikide keeled hakanud konkureerima ka meie enda emakeelega. Meie keel on osa meie rahva identiteedist ja vene keelel ja inglisekeelel ei ole seal kohta. Kas järgmiseks hakkame andma välja venekeelseid ajalehti? President peab uusaastal kõne ka vene keeles? Eesti Vabariik ja eesti rahvas ei ole nii abitud, et peaksid kasutama võõra riigi emakeelt oma emakeelena. Peame seda vaid meeles pidama ja võibolla aitaks kaasa ka vahest mõne A.H Tammsaare raamatu avamine.

Eesti keel → Eesti keel
18 allalaadimist
thumbnail
3
docx

JUHTUMIANALÜÜS

EESTI ETTEVÕTLUSKÕRGKOOL MAINOR Ettevõtluse õppetool JUHTUMIANALÜÜS Grupitöö Koostajad: ... Õpperühm.... Tallinn 2012 Juhtum on väga keeruline, kuna kogenud juht pole suutnud aastaga mingeid toimivaid muudatusi sisse viia, siis midagi head lühikese ajaga välja mõelda, on raske. Firma on oma traditsioonide vangis, töötajad on jäärapäised ja ei taha muudatusi, nende arust on kõik niigi hästi, nad tegutsesid ikka nii, nagu olid aastakümneid harjunud. Sellises olukorras tekibki kahtlus, kas ongi mõtet üldse üritada, võibolla olekski kõige mõistlikum väärikalt lahkuda. Samas ma kaldun arvama...

Sotsioloogia → Organisatsioonikäitumine
100 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Vabaettevõtluse majandus ehk turumajandus

3.Hinnad annavad informatsiooni *tarbijate käitumise kohta, *ressursside kasutamise loobumiskulude kohta *ressursside väärtuste kohta *tootmiskulude kohta 4.Hinnad motiveerivad 1)ettevõtjaid-kõrged hinnad motiveerivad rohkem tootma, madalad vähem. 2)tarbijaid-madalad hinnad motiveerivad rohkem ostma, kõrged mitte 3)ressursiturge-kõrged palgad motiveerivad ettevõtjaid vähem tööjõudu palkama, töötajaid aga intensiivsemalt konkureerima töökohtadele. 5.hinnasüsteem: Mida toota? Kui ostjad soovivad rohkem kaupu on nad nõus selle eest ka rohkem maksma, kõrged hinnad meelitavad ka teisi ettevõtjaid tootma, tootmise kasvades tõusevad ka palgad. Kui nõudlus toodangu järgi kahaneb toimub vastupidine. Kuidas toota?toota võimalikult väikeste kulutustega, saades võimalikult suurt tulu. Kellele toota? väärtustatakse tehtavat tööd 6.Konkurents tekib kuna kaubad ja ressursid on piiratud. 7

Majandus → Majandus
68 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Eesti Vabariik 1920-40-ndatel

Iseseisvudes ahenes Venemaa turg, Euroopaga polnud aga Eesti võimeline konkureerima. Majanduslikule langusele järgnes aga tõus. 1922. a. sulges Venemaa aga oma turu, algas majanduslik langus. Mõisamaade riigistamisega tekkis kümneid tuhandeid uusi talusid. 1924. a. viis O. Strandman läbi uue majanduspoliitika. Maal asutati masinaühistuid, põllumajandus struktureeriti ümber. Hiigelettevõtted kaotati, eelistati eestimaist toorainet. Tugevamad erakonnad olid Põllumeeste Kogud (parempoolseimad; Päts, Laidoner, Teemant), Eesti

Ajalugu → Ajalugu
191 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Eesti paberi- ja tsellulloositööstuse konkurentsivõime (M. Porteri teemant)

ulatuses eksporti. Tänapäeva turunõudlust ja tehnoloogiaid arvestades on ainsad võimalused paberipuu töötlemiseks tselluloosi, paberi ning puitlaastplaadi tootmine. Eesti riigile tähendaks kohalik tööstus arveldamist kroonisiseselt, mis tähendab stabiilsemat Eesti krooni ja väliskaubandusbilansi paremat tasakaalu. Eestis puudub paberi- ja tselluloositööstuse jaoks tööjõu ettevalmistamise arvestatav süsteem. Uus tselluloositööstus peab hakkama konkureerima turul kogenud modernsete Skandinaavia tootjatega. Eestis ainukene õppeasutus Tallinna Tehnikaülikooli keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonnas asuv puidutöötlemise õppetool (kateeder), mis asutati 1979. a Eesti puidutööstuse initsiatiivil. Selle õppetooli suunitlus on siiski peamiselt puidu mehhaaniline töötlemine, puitplaatide, vineeri- ja mööblitootmine. Vaid valikainetena saab alates 1990. aastast spetsialiseeruda ka puidu keemilise töötlemise valdkonnas

Majandus → Rahvusvaheline majandus
92 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Maailm 20 sajandi alguses.

2x. Merallurgia arengut soodustasid Venemaa sõjalised tellimused, mis olid seotud VeneJaapani sõjaga. Kaasa arenevaks tööstusharuks oli mootorite tootmine mitmesugustele masinatele. Majanduslikke raskusi ja poliitilisi pingeid kutsusid esile kriisinähtused Prantsusmaa vanades kuulsates tootmisharudes ­ siiditööstuses ja veinivalmistamises. Veinitootmise kriisi põhjustas eelkõige piiritusveinide konkurents, eriti Itaalia poolt. Siidiga hakkasid konkureerima poliisid, mis oli odavam ja vastupidavam ning ei kortsunud niipalju kui naturaalsiid. 4. Iseloomusta Saksamaa majandus arengu taset ja eesmärke . 1)Saksamaa oli tõusnud juhtivate tööstusmaade hulka. Eriti kiiresti arenes metallurgia. 2)Saksamaa oli huvitatud maailmaturust, sest ta tootis kaupu tunduvalt rohkem, kui oma maa elanikkond suutis ära osta. 3) 1890. aastail oli Saksa keisririik nn. Euroopapoliitikalt läinud üle maailmapoliitikale, mis tähendas

Ajalugu → Ajalugu
134 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Poiste kasvatamine

mõne aasta(sisemise turvatune arenemiseks, suhtlemiseks, armastamises ja dialoogi pidamiseks) 6-13 eluaastat -Emotsionaalselt isa kõige tähtsam -Loevad pisiasjad(jalutuskäigud, grillimine jne) -Naudi, kui poeg tahab sinuga koos olla) -Ära heitu, kui poeg mängib vintsket selli 14 ja edaspidi -Poisid vajavad täiskasvanud mentorit-inimest, kes aitaks laia maailmaga kohaneda Testosteroon -Tagab nooruki kiire kasvu, tekitab tahte midagi saavutada, õhutab teistega konkureerima, tekitab vajadust kindlakäelise suunamise ja turvalise, hästi korraldatud keskkonna järele Vallandab märkimisvääresed muutused: -nelja-aastaselt õhutab aktiivsele tegevusele ja poisilikkusele -kolmeteistkümneselt kiirendab kasvamist ja tekitab segadust -neljateistaastaselt paneb piire katsuma ja meeste maailma välja murdma Poisid, kelle teststeroonitase on kõrge, vajavad eriabi, et arendada endast juhimadusi ja suunata oma energia heale eesmärgile

Psühholoogia → Psühholoogia
13 allalaadimist
thumbnail
14
docx

TARNEAHELATE TÄHTSUSE ESILEKERKIMISE PÕHJUSED JA ARENG

logistikafunktsioonide lõimumist ka ettevõtte väliste talitlustega, mis tagavad lõpptarbija varustamise toodetega. 21. sajandil sundis äge konkurentsi kasv kaubandusettevõtteid pidevalt oma turupositsiooni parandama, tuues turule uusi tooteid, et luua võimalusi tegevuse optimeerimiseks (Kiisler, 2011). Viimase tosina aasta jooksul on konkurents kui selline palju muutunud. Turupositsiooni pärast ei võitle mitte enam ainult organisatsioonid, vaid üksteisega on hakanud konkureerima terved tarneahelad (Rannus, 2003). 2 Tarneahelate esilekerkimise peamised põhjused Kuna aja jooksul on toimunud palju muudatusi, on logistika ja tarneahelad edasi arenenud ja seeläbi on ettevõtted sunnitud oma tarneahelaid oprimeerima, et konkurentsis püsida. Peamised tegurid, mis on aidanud kaasa tarneahelate juhtimise aktuaalsuse kasvule, on: - tootetsükli lühenemine; - vajadus kiiremate uuenduste järele; - globaliseerumine; - rahutud, pöörased turud;

Logistika → Baaslogistika
6 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Mis on poliitika? Režiimid (I pool)

Mis on poliitika? Režiimid (I pool) I peatükk Heywoodi meelest jaguneb poliitika valitsemiskunstiks, avalikeks asjadeks, konsensuseks ja kompromissiks ning võimuks. Valitsemiskunst on eelkõige selleks, et juhtida inimesi, neid kontrollida, neid allutada seadustele, et nad oleksid sõnakuulekad. Ainult kõrgem võim saab langetada otsuseid, mis on seotud riigi ja sellel territooriumil elavate inimestega. Selleks on piiratud grupp inimesi, kes tegelevad kogu poliitiliste tegevustega. Ettevõtted, koolid ja perekonnad on mittepoliitilised ehk ei kuulu otseselt poliitika alla. Poliitikud peavad ellu viima kõrgema võimu poolt koostatud seadusi, samal ajal ignoreerides tähtsaid globaalmõjusid. Poliitikas eelistatakse inimesi, kes ususvad sellesse olemasolevasse poliitikasse ja kes ei taha kõike seda muuta. Poliitikud on enamasti õelad ja manipuleerivad inimesed, kes mõtlevad vaid iseendale. See juhtub, kui inimesele omistatakse liiga suur võim...

Politoloogia → Politoloogia
1 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Ajalugu 11.klassi kontrolltöö

teisitimõtlejate aadressil. Vaikiva ajastu tunnused- 1) kaitseseisukord 2) rahvasaadikute laialisaatmine 3) trükikodade tsensuur-opositsiooni sulgemine 4) riigikontroll kõikvõimalike elualade üle. Vaikiva ajastu tagajärjed- 1) Suleti maaleht ning Postimees allutati valitsuse kontrollile. 2) Keelustati erakondade tegevus. 3) Koostati uus põhiseadus 4) Valitsuse kritiseerimine oli keelatud 1934 a-st algas Eesti majanduselus kiire areng. Eesti polnud euroopaga võimeline konkureerima, Hiigelettevõtted kaotati, eelistati eestimaist toorainet. Maal asutati masinaühistud põllumajandus struktuuriti ümber, Iseseisvuses ahenes Venemaa turg, Eesti majandus arenes antud perioodil tsükliliselt-majandusliku kasvu aastad vaheldusid majanduskriisidega. Komiterni vastane pakt- Rahvusvaheline kommunistlik organisatsioon. Poola koridor-maa-ala, mille kaudu poolale avanes väljapääv läänemerele.

Ajalugu → Ajalugu
14 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Mis on majandusteadus?

tootmisvõimsuste kõveraga. Pm. toodang (mil. tonni) Tööstustoodang (mil. tükki) 1. 15 0 2. 13 5 3. 11 15 4. 5 25 5. 0 30 Majanduselu uurimine on toimunud sajandeid. Esimesed majandusteadlased olid merkantilistid ­ 16.-18. Sajandil. Nemad arvasid, et riigid peaks konkureerima ja soodustama eksporti, hoidma all kulutused. Füsiokraadid olid 18. saj., väitsid, et põllumajandustoodang ja muud loodusressursid tulevad jumalast. Majanduse 3 põhiküsimust : MIDA, KUIDAS JA KELLELE TOOTA. Majandusteadusel on 2 haru: MIKROÖKONOOMIKA JA MAKROÖKONOOMIKA Makroökonoomika on õpetus turu üldisest tasakaalust ehk majandusest tervikuna. Mikroökonoomika uurib üksiktarbijaid ja ettevõtteid. NÕUDLUS JA PAKKUMINE

Majandus → Majandus
11 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Arengumaade toiduprobleemid, nende võimalused ja lahendused.

ära toita. Ajalooliselt on arenenud riigid kujundanud arengumaades (sageli endistes kolooniates) sellise toidutootmise, mis on suunatud pigem eksportturgudele (rikaste riikide vajaduste rahuldamiseks) kui kohalikele inimestele. Tagamaks seega stabiilse ja soodsa hinnaga toiduainete kättesaadavust ainult arenenud riikides. Samuti on pandud arengumaad eri maailmajagudes omavahel sarnaste toodete tootmises (näiteks kohviuba) konkureerima. Sellise süsteemi puhul võib ikaldus ühes piirkonnas viia riigieelarved tasakaalust välja ning jätta elanikkonna hätta. Mis oleks toiduprobleemide lahendus? Esimese võimalusena pakuks välja muuta toitumisharjumusi nii arenenud- kui ka arengumaades. Praegusel ajal on ka suureks probleemiks arenenud riikides ületoitumine, mis toob omakorda kaasa selle, et inimestel esineb terviseprobleeme, mis väljenduvad sarnaselt alatoitumuse sümptomitele suuremas

Geograafia → Geograafia
22 allalaadimist
thumbnail
17
doc

Äriplaan OÜ InStyle

.................................................................................................................6 4.3. Ettevõtte tulevikuvisioon aastal 2018.................................................................................. 6 Plaan laieneda ka suurematesse Eesti linnadesse, nagu Tallinn ja Tartu ning suurema edu korral ka naaberriikidesse. Suurendada pindu ning pakkuda veel laiemat valikut tooteid. Ettevõtte on kogunud endale suure klientuuri ja tuntuse. Ettevõte on võimeline konkureerima teiste turul olevate ettevõtetega...................................................................................................6 5. Põhieesmärgid ja strateegia .....................................................................................................................................................7 5.1. Käibe- ja rentaablustaotlused...............................................................................................7 5.2. Imidz.......................................

Majandus → Majandus
408 allalaadimist
thumbnail
12
docx

Freesimine

üritasid kopeerida seda, sest sellel oli tohutu turg. Rudolph Bannow Need olid väiksed ja laiaslaastus odavad, seega said seda lubada endale ka kõige väiksemad metallipoed ja see andis tohutu soovi turul. Sellised Freesmasinad said peamiseks freesimisvaldkonnas 1980 ehitati 1 kvartalis neid masinaid miljon. Peale 80ndaid kasutatakse Bridgeporti freesmasinaid siiani kuid nendega hakkasid konkureerima CNC pingid mida üritati läbi arvuti/koos arvutiga kasutada. 5. Keermestamine Freesimine on lõikeprotsess mille käigus tehakse millegisse näiteks mingi auk, kui freesil on kindel muster, siis on võimalik keermestada eelnevalt tehtud auk sellejaoks on eraldi keermepuurid. Kõige täpsemaid keermeid saab teha CNC pingiga, millega tagatakse maksimaalne töökiirus ja täpsus. Lisaks: https://www.youtube.com/watch?v=rDnavOlGcdc Keerme freesid. 6. Kaasaegne Freesimine

Energeetika → Protsesside automatiseerimine
15 allalaadimist
thumbnail
2
txt

Kooliharidus ja tehnika areng keskajal, maadeavastused

esimesena mber maailma. 10. Millised tagajrjed olid maadeavastusetel ja nendele jrgnenud eurooplaste vallutustel nii eurooplastele kui prismaalastele (indiaanlastele, neegritele)? (lk 94, 96) Kaubandus hakkas rohkem liikuma 11. Mida kujutasid endast eurooplaste loodud koloniaalimpeeriumid? (lk 96, vt ka kaarti lk 97) Koloniaalimpeeriumid tekkisid Euroopa suurte maadeavastuste perioodil, mis algas, kui kige vimsamad ja arenenumad mereriigid hakkasid omavahel vallutuste nimel konkureerima, eesrinnas Portugali ja Hispaaniaga 15. sajandil. 12. Seleta misted: dispuut (lk 76), renessanss (lk 86), konkistadoor (lk 94), koloonia. (94) Dispuut-teaduslik vitlus Renessanss-Euroopa kultuuriajaloo periood, mis jb 1450.-1600.aasta vahele ning mida iseloomustab sgav kultuuriline murrang. Konkistadoor-(hisp conquistador-vallutaja)hispaania ja portugali seiklejad, kes osalesid 16.saj Ameerika vallutamisel. Koloonia-asumaa, vallutatud maal rajatud asundus

Ajalugu → Ajalugu
9 allalaadimist
thumbnail
66
ppt

Majanduse arvestuse koradmine 10.klass

· Tootmise stiimul · KASUM= kogutulu> kogukulu Mida näitab tootmisvõimaluste piir? · Näitab, kui palju on üldse võimalik toota, kasutades kõiki olemasolevaid ressursse. Millal ja kus tegutsesid merkantilistid? Kuidas nim. tänapäeva merkantiliste? Mida taotlevad neomerkantilistid? · 1618.saj. Euroopas · Neomerkantilistid · Ekspordi suurendamist, impordi piiramist Millised on merkantilistide põhimõtted? · Riigid peaksid üksteisega kasumi pärast konkureerima. · Valitsused peaksid välja andma tootmist soodustavaid seadusi, hoides madalal tööjõu ja tootmiskulud ning soodustades eksporti. · Eesmärk on saavutada soodne kaubandusbilanss. Mis on kaubandusbilanss? · Riigi eksport ületab impordi. Millal tegutsesid füsiokraadid ja millised olid nende põhimõtted? · 18.saj. · Põllumajandustoodang ja loodusressursid tulenevad loodusest(jumalast). · Seega peaks valitsus jätma ettevõtluse omapäi ja laskma

Majandus → Majandus
54 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Hiina arengutaseme analüüs, Globaliseerumine Eestis

oskustega inimestele. Kapitali vaba liikumine võimaldab Eestis tegutsevatel ettevõtjatel investeerida tunduvalt suuremaid summasid, kui lubaksid kodumaised säästud. Kaupade vaba liikumine tähendab, et meie ettevõtjate võimalikuks turuks pole enam 1,5 miljonit kohalikku elanikku, vaid üsna suur osa maakera territooriumist ja elanikkonnast. Loomulikult tuleb arvestada, et Eesti ettevõtjad peavad eksportkaupade müügil konkureerima USA, Jaapani ja teiste arenenud riikide kõrgtehnoloogiliste toodetega, mille valmistamisel on tõenäoliselt saavutatud oluline mastaabisäästu efekt. Tööjõuturu globaliseerumise tulemusena tõusevad haritud ja läbilöögivõimeliste inimeste sissetulekud tunduvalt, ka Eestis. Kuid medalil on teinegi pool: konkurents saabub ka madalama väljaõppetasemega tööjõu turule. Konkurentsi vormiks ei pruugi siinkohal olla

Geograafia → Geograafia
3 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Näljahäda

elanikkonda ära toita. Ajalooliselt on arenenud riigid kujundanud arengumömaades (sageli oma endistes kolooniates) sellise toidutootmise, mis on suunatud pigem eksportturgudele (rikaste riikide vajaduste rahuldamiseks) kui kohaliku elanikkonna toitmisele. Tagamaks seejuures stabiilset ja soodsa hinnaga toiduainete kättesaadavust, on arenenud riigid pannud arengumaad eri maailmajagudes omavahel sarnaste toodete tootmises (nt kohviuba) konkureerima. Sellise süsteemi puhul võib näiteks ikaldus ühes piirkonnas viia riigieelarved tasakaalust välja ning elanikkonna näljahätta, rikkad riigid saavad aga vajaliku toote teisest piirkonnast endiselt odava hinnaga kätte. Maailma Kaubandusorganisatsiooni WTO (ingl. World Trade Organization) ühiste reeglite raames on võetud arengumaadelt võimalus oma toidutootjaid soosida või imporditolle kehtestada. Samal ajal toetatakse Euroopa Liidus, USA-s ja Jaapanis põllumajandussektorit

Geograafia → Geograafia
41 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Kristlaskond. Ida ja Lääne kirik

476 aastal algas Rooma paavsti ja Konstantinoopoli patriarhi vahel võitlus ülemvõimu pärast kirikus. 381.aastal oli Konstantinoopoli kiriku kogu otsustanud, et Konstantinoopoli patriarh on autoriteedilt kogu kirikus Rooma piiskopi järel teine. Sellele otsusele toetudes ei antud Idas hiljem järele Rooma paavsti poolt nõutud ülevõimule. Üheksandal sajandil lisandus võitlusele poliitiline kaastegur: Ida-Roomale ehk Bütsantsile tekkis Läänes vastukaaluks võimas Frangi riik, mis hakkas konkureerima Bütsantiga. Paavst sõlmis Frangi kuningatega liidu ja sai Kirikuriigi. Aastal 800 kroonis paavst Leo III Karl Suure Lääne-Rooma keisriks. Need sündmused pingestasid suhteid Lääne-Rooma ja Bütsantsi vahel. IX sajandi keskpaigas leidis aset esimene konflikt Rooma ja Konstantinoopoli vahel. Konstantinoopoli koostas loetelu Lääne-kiriku eksõpetustest. Vastuseks sellele kuulutas Rooma paavst patriarhi ebakompetentseks ja pani ta kirikuvande alla. Nagu mitmed hilisemadki lahkhelid see

Kultuur-Kunst → Kultuurilugu
21 allalaadimist
thumbnail
6
doc

Pest - analüüs

7) Koostöö Võru Linna- ja Maavalitsusega: kuna AS Võru Vesi täidab just Võru linnale vajalikke punkte, siis on Võru Linnavalitsus ja Maavlitsus olulised mõjutajad. 8) Valimised: antud juhul mõjutab ka, kes on Võru linna Maavalitsuse- ja Linnavalitsuse eesotsas, millised vaated ning eesmärgid on. 9) Koostööpartnerid: antud ettevõtet võiks nimetada monopoolseks, kuna ei oleks mõeldav, et Võru linna tuleks teine vee-ettevõtja, kes hakkab konkureerima, üldiselt on tavaliselt koostööpartneriks Võru linn, aga võib olla ka väljapoolt Võru linna, koostööpartnerid peaksid kindlasti järgima seda, kas ettevõte suudab end ise ka varustada. 10) Sõjad ja konfliktid: kui Eesti riigil peaksid tulema sõjad, siis puudutab see kõiki ettevõtteid. Majanduslik analüüs: 1) Inflatsioon: raha väärtuse langemine mõjutab igat ettevõttet riigis. Ka Võru

Haldus → Strateegiline juhtimine
422 allalaadimist
thumbnail
8
docx

Essee kogukonnatööst

kuuluvuse kui ka ühiste huvide alusel: ühest küljest ajaloo, keele, territoriaalse kuuluvuse järgi ja teisest küljest mingite sarnaste ideoloogiate ja arusaamade alusel. (Vihma & Lippus, 2014) Kogukondlikku mõistet on võimalik määratleda kahe dimensiooni kaudu: kui tihedalt ja mis viisil kogukonnaliikmed suhtlevad ning milline on suhtluse kvaliteet ja positsioon ühiskonnas. Võib ette tulla olukordi, kus mõni grupp on kogukonnas hoopis välistatud ja omavahel hakatakse konkureerima. Eriliselt tähtis on sotsiaalsed suhted oleksid tugevad ja jätkusuutlikkuse suurendamiseks oleks vaja ühist võrgupõhist keskkonnamudelit. (Vihma & Lippus, 2014) Kogukonnatööst rääkides, ei saa ümber sotsiaalsest kapitalist. Sotsiaalne kapital tähistab kollektiivset ressurssi, ühist koostööd, võrgustikke ja usaldust, mis tõstavad kogukonna liikmete võimet tegutseda ühise eesmärgi nimel. (Avatud Eesti..., 2007) Üks tuntumaid

Ühiskond → Ühiskond
43 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Harry Potter ja tulepeeker

väljaheitest kõrvale hoidma. Oktoobri lõpus saabuvad Beauxbatonsi ja Durmstrangi delegaadid ning Ron on rõõmus, et Durmstrangiga on tulnud tuntud kvididikumängija Viktor Krum. Halloweeni õhtul vallandab "Pokkeri kambris" võistlejate nimesid, kes võistlevad Triwizardi turniiril; koos Cedric Diggory, Fleur Delacour ja Viktor Krum valitakse Harry Potter. Järgneb massiline kaos, sest Harry on liiga noor. Kuid kuna pokaalide otsus on lõplik, otsustatakse üldiselt, et Harry on kohustatud konkureerima. Gryffindori maja on võidukas, kuid Ron on tujukas ja heidukas, ja ta ei räägi Harryga mõnda aega. Kool jätkub ja Harry on pettunud, et vähesed inimesed usuvad, et ta ei pannud oma nime tulekahju. Esimene ülesanne läheneb ja Harry on petlik; Karjääri kaalumisel räägib reporter nimega Rita Skeeter Harry ja küsitleb teda selle eest, mida ta ütleb, on lugu turniirist, vaid avaldab selle asemel heli, liialdatud artikli Harry traagilise minevikust.

Kirjandus → Kirjandus
7 allalaadimist
thumbnail
9
docx

Märgala ökosüsteem

Konnad on aga toiduahela oluline osa. Nad hävitavad kahjurputukaid ja on ise samal ajal toiduks suurematele loomadele. Konna toidust modustavad enamuse mardikad ja kahetiivalised (sääsed, kärbsed), nad söövad ka sihktiivalisi (tidid ja tirtsud) ja nälkjaid. 6 d) Konkurents On liikidevaheline või liigisisene olelusvõitlus piiratud keskkonnaressursside (valguse, toidu, eluruumi jms.) Kanarbik peab konkureerima teiste taimedega valguse pärast, kuna kanarbik vajab enda kasvuks palju valgust. Konkurentsis elavad (elasid) näiteks Eestis euroopa naarit ja ameerika naarits. e) Taimtoidulisus Herbivooria ehk taimtoidulisus on herbivoori ehk taimtoidulise looma liigi ja taimeliigi vaheline toitumissuhe. Näiteks leevike sööb okas- ja lehtpuude seemneid, pungasid, võrseid, noori lehtesid ja õisi. 7 4. Energia liikumine

Bioloogia → Bioloogia
42 allalaadimist
thumbnail
12
odp

Toiduprobleemid maailmas

elanikkonda ära toita. Ajalooliselt on arenenud riigid kujundanud arengumaades (sageli oma endistes kolooniates) sellise toidutootmise, mis on suunatud pigem eksportturgudele (rikaste riikide vajaduste rahuldamiseks) kui kohaliku elanikkonna toitmisele. Tagamaks seejuures stabiilset ja soodsa hinnaga toiduainete kättesaadavust, on arenenud riigid pannud arengumaad eri maailmajagudes omavahel sarnaste toodete tootmises (nt kohviuba) konkureerima. Sellise süsteemi puhul võib näiteks ikaldus ühes piirkonnas viia riigieelarved tasakaalust välja ning elanikkonna näljahätta, rikkad riigid saavad aga vajaliku toote teisest piirkonnast endiselt odava hinnaga kätte. Maailma Kaubandusorganisatsiooni WTO (ingl. World Trade Organization) ühiste reeglite raames on võetud arengumaadelt võimalus oma toidutootjaid oosida või imporditolle kehtestada. Samal ajal toetatakse Euroopa Liidus, USA-s

Geograafia → Geograafia
103 allalaadimist
thumbnail
10
docx

Nimetu

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ettevõtluse ja majandusarvestuse õppetool Ä11 TARNEAHELA JUHTIMISE OLEMUS Referaat Mõdriku 2012 SISUKORD SISSEJUHATUS Viimase tosina aasta jooksul on konkurents kui selline palju muutunud. Turupositsiooni pärast ei võitle mitte enam ainult organisatsioonid, vaid üksteisega on hakanud konkureerima terved tarneahelad. See on toonud kaasa muutused ka juhtimises. Ettevõttekeskne juhtimine on asendumas protsessipõhise firmadevahelise juhtimisega, kus pearõhk lasub usaldusel, koostööl ja tihedatel isiklikel sidemetel. Seda uuenenud juhtimisliiki võib nimetada ka tarneahela juhtimiseks (supply chain management).(Rannus,R.2003) 1. MIS ON TARNEAHELA JUHTIMINE? Tarneahela juhtimine hõlmab kõik hankimise, ostmise ja töötlemisega seotud tegevused ning kõik logistika juhtimistegevused

Varia → Kategoriseerimata
21 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Sotsioloogia referaat

Siis sama kõrgkooli töötajad on jõudnud järeldusele, et tulemuseks on vaja vastu võtta piiramatu arv õpilasi erinevate motiividega, võimetega jne. Ja veel mõned riigid eeldavad seda. Näiteks, Itaalia, Hispaania, Rootsi. Paljudes Euroopa riikides hakkas ilmuma kõrghariduse andmebaas, mis on muutunud haridust rakendusliku suuna. Kuni viimase ajani on nende prestiiz olnud madal, kuid viimastel aastatel nende populaarsus kasvab ja nad isegi on hakanud konkureerima ülikoolidega. Nende eelis on lühem õppe- ja selge professionaalne suund. Tulemuseks inimestele, kes on lõpetanud nende õppeasutuse, on suur nõudlus tööandja poolt. Analüüs näitab, et läänes koolilõpetajaid reguleeriti sõltuvalt kvaliteediga, mis on saadud keskmisel haridusel. Ülikoolid on suletud halvasti ette valmistatud abiturientide ees. Massilise kõrghariduse kujunemine ja areng on seotud mitmete riskidega. Laienedes kõrghariduse, kui terviku kvaliteedi süsteem langeb

Sotsioloogia → Sotsioloogia
4 allalaadimist
thumbnail
7
doc

Kultuur peale II maailmasõda

laevu. Teise maailmasõja lõppedes oli kino saavutanud oma tipu maailma lõbustajana, kust algas allakäik. Lavale astus kodukino ­ televisioon. 1948 algas televisiooni buum Ameerika Ühendriikides. Samas tempos tuli teler ka inglaste ellu, ülejäänud riikides algas teleajastu 1950. aastail. Juba kino ja raadio olid mingil määral poliitilist elu mõjutanud, kuid televisioon hakkas ühiskondliku arvamuse kujundamisel ja suunamisel kiiresti konkureerima ajalehtedega. Televisiooni mõju poliitikale oli vastuoluline. See tõi maailmasündmused otse ja kiiresti koju, aidates inimesel kujundada oma suhtumist probleemidesse, mis varem 1. 2. võisid tunduda talle kauged ja tähtsusetud. Teisest küljest võib televisiooni materjali esituse ja kommentaaride kaudu vaatajale peale suruda oma käsituse ja vaatenurga, võimaldades nõnda rahvahulkadega paremini manipuleerida.

Ajalugu → Ajalugu
80 allalaadimist
thumbnail
14
docx

Laeva ökonoomika

Praegustesse arvutustesse on sisse arvestatud ka dotatsioon, mida loodetakse anda esimesed 3 aastat ja hiljem loodetakse, et liin jääb kasumile ka ilma selleta. Seda ei oska praegu keegi eriti ennustada kuna seda liini pole reaalselt testitud. Sellele projektile on lubanud ka Läti riik õla alla panna ja siis võibolla oleks võimalik loota ka suuremat dotatsiooni. Liin iseenesest on võimeline konkureerima auto sõiduga Kuressaarest Riiga. Sõit Kuressaarest Riiga autoga kestab umbes 5,5 - 6 h, teepeale jääb ka praamisõit ning kokku on teepikkus 337 km. Kiirkatamaraan aga läbib selle tee 3h ja 15 minutiga. 13 Viidatud allikad 1. https://skk.ee/fileadmin/media/dokumendid/Strateegia_2015-2020/uuringud/ Parandatud_Laevaliinide_uuringuaruanne_14mar18.pdf 2. https://fi.wikipedia.org/wiki/HSC_Express 3. http://www.saarteliinid

Merendus → Eriala seminar
4 allalaadimist
thumbnail
8
docx

Eesti teadus ja ühiskond vajavad kooskõla

Tere, tublid kaasvõitlejad. Aitäh, et hoiate jätkuvalt kõne all Eesti elu pakilisi muresid ja propageerite osavalt EKRE programmilisi seisukohti. Lubage siinkohal omalt poolt mõned mõttemõlgutused nn. innovatsiooni teemal juhuks, kui peaks jutuks tulema. Teadlased on suhteliselt väike inimrühm ja valimiskampaanias tähelepanu alt ehk väljas, aga kuivõrd asi on seotud meie majanduse edendamisega, siis väärib ehk meeles pidamist. Mõni aeg tagasi esines Reformierakonna nimel Postimehes Rait Maruste ja kritiseeris valitsuse „Teadmistepõhise Eesti...“ arengukava: kuidagi ei suuda Eesti riik teadus- ja arendustegevuse (TA) finantseerimises jõuda 1%-ni SKT- st. Kusjuures võimu juures on ju pikka aega seda asja korraldamas olnud seesama Reformierakond, kelle hr. Maruste nüüd jälle häält tõstis. ( Võiks ju erakonna sees asjad ära klaarida). Päevalehes oli hiljuti jälle intervjuu Akadeemia uue presidendi Soomerega ja uudiseartikkel OECD järjekord...

Ühiskond → Ühiskond
2 allalaadimist
thumbnail
8
docx

Personali kordamisküsimused

Mis on tööjõu (personali) voolavus ja kuidas seda arvutatakse (ülesande lahendamine tööjõu voolavuse määramiseks). Tööjõu voolavus on töötajate liikuvus organisatsioonis. Tööjõu voolavuse määra kirjeldab järgmine indeks: Tööjõu voolavus (%-des) = töölt lahkunud töötajate arv (aastas) / töötajate keskmine arv (aastas) * 100% 15. Mis on personali värbamine? Personali värbamine on tegevus, mille abil meelitatakse võimalikult palju sobivate omadustega inimesi konkureerima vakantsele ametikohale. 16. Mis on personali valik? Personali valik on tegevus, mille abil leitakse vakantsele ametikohale kandidaatide seast kõige sobivam inimene. 17. Loetle organisatsioonisisesed värbamismeetodid Organisatsioonisisesed värbamismeetodid: · Töötajate edutamine, üleviimine, rotatsioon · Ettevõttesisese konkursi väljakuulutamine vabale ametikohale · Lahkunud töötajate tööle tagasikutsumine 18. Loetle organisatsioonivälised värbamismeetodid

Muu → Personaliarvestus
31 allalaadimist
thumbnail
6
doc

Eesti Vabariik aastatel 1920-1940

26.riigikord ja sisepoliitika 1920-1934. I põhiseadus ja riigikorraldus selle alusel: Millal võeti vastu? 15.juuni 1920 Riigipea --- Asutav Kogu PS'e koostamisel, Järgiti lääne suurriikide Parlament 100liikmeline; 1- kellest võeti eeskuju? saavutusi ja tradistioone kojaline, valimised 3a tagant Riigikord Demokraatlik parlam- Rahva võimalus Kõrgema võimu kandja; Entaarne vabariik osaleda poliitikas Rahva ­hääletused, -algatused Täitevvõim Riigikogu poolt Kõrgem 1-kojaline Riigikogu moodustatud ...

Ajalugu → Ajalugu
226 allalaadimist
thumbnail
5
doc

Demokraatiad kahe maailmasõja vahel

Kõige suurem oli kriis söetööstuses. 1918. aastal viidi läbi valimisreform, mille käigus naisede saavad valimisõiguse ning alandati varanduslikku tesensusti. Laieneb tööerakonna valijakond, millest saab suurim opositsiooni partei. 1924. aastal moodustatakse esimene Tööerakonna valitsus, mis oli tugevalt sotsialistlik. 1926. aastal toimus Inglismaa ajaloos esimene ja viimane üldstreik. Streik vaibub, mässu ei tule. Kahe partei süsteemis hakkavad parteid omvahel konkureerima. 1929. aasta kriis jõuab inglismaale 1930. aastal. Kriis puudutab neid väga nõrgalt. Olukord oli niigi sant ja kolooniate arvelt andis olukorda parandada. Et kriisist välja tulla, leppisid konservatiivid ja tööerakond kokku: moodustatakse rahvusliku ühtsuse valitsus (31. aastal). Loobuti naela kullastandardist, vabakaubandusest ja kehtestas kaitsetollid. Kõige selle tulemusel tuli Inglismaa kriisist välja. Inglismaa dominioonid saavad 1930.- datel põhimõtteliselt suveräänseteks

Ajalugu → Ajalugu
99 allalaadimist
thumbnail
8
docx

keskaegse linna elu-olu

Raudkivi 1996: 77-78). Kaubandus ja käsitöö Rooma riigi lagunemine oli kaasa oli kaasa toonud kaubanduse allakäigu Vahemerel. Alles XI sajandil alanud ristisõjad Pühale maale andsid kaubandusele Vahemerl taas uue hoo. Kaubavahetuses Egiptuse, Süüria ja Väike-Aasiaga haarasid juhtpositsiooni enda kätte Itaalia linnad. Itaalias tõusid kiiresti juhtivale kohale Veneetsia ja Genova. Peagi hakkasid Itaalia linnadega konkureerima Marseille ja Barcelona. Idamaised kaubad liikusid kaupmeeste vahendusel edasi Lääne- ja Kesk-Euroopasse. XII-XIII sajandil oli kaks peamist sisemaa kaubateed. XIV sajandil seoses meresõidu arenguga hakkasid Vahemere-äärsed linnad pidama otseühendust nii Madalmaade kui ka Inglismaaga (Kõiv, Raudkivi 1996: 80). XII sajandil elavnes kaubavahetus kogu Euroopas. Suure tähtsuse omandas hansakaubandus. Kaugkaubandusega tegelemine oli üsna keeruline ettevõtmine ning vajas paljude kaupmeeste

Ajalugu → Ajalugu
25 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Mõjustamise psühholoogia - Teooria ja praktika (Kokkuvõte)

Mõjustamise psühholoogia ­ Teooria ja praktika ­ Robert B. Cialdini Kokkuvõtte. ..sellepärast, et - Paludes teiselt inimeselt mingit teenet, saavutatakse suurem edu siis, kui pakutakse välja ka mingi põhjendus, kuid põhjendus, mis järgneb lause osale sest, et... ei pea olema üldse tõsine põhjus, vaid piisab lihtsalt kasvõi mingi tobeda ja lihtsa põhjuse ütlemisest.(Nt."Vabandage, mul on viis lehekülge, kas ma võin koopiamasinat kasutada, sest mul on vaja mõned koopiad teha.") ­ tähtis on vaid, et oleks käitumine põhjendatud, ükskõik mis põhjuseks võib olla välja mõeldud. Kallis=hea Inimuste arvamus, et kallis peab kohekindlasti hea kvaliteediga olema. Enamus inimesi, kes kahtlevad eseme kvaliteedis, lähtuvad selle eseme ostmisel printsiibist, et mida kallim, seda parem.Ja nii ostavadki inimesed tihti kallimaid tooteid ainult sellepärast, et nad ei suuda vahet teha esemete kvaliteedi osas ja kasutavad nii öelda otseteed ­ loo...

Psühholoogia → Psühholoogia
673 allalaadimist
thumbnail
5
docx

Arvuti ajalugu

Arvuti ajalugu Sissejuhatus Arvuti on arvutamist hõlbustav tehniline vahend. Arvuti eelkäijad olid mitmesugused arvelauad, näiteks Roomas abakus ja Jaapanis soruban. Esimesed mehaanilised arvutid konstrueerisid 17. saj. prantsuse teadlane B. Pascal ja saksa teadlane G. W. Leibniz. 19. saj. lõpus võeti mehaanilised arvutusmasinad ­ aritmomeetrid ­ laialdaselt kasutusele. II maailmasõja ajal leiutati elektronarvutid. Esimesi selliseid oli USA-s 1943 - 46 ehitatud ENIAC, mis oli mõeldud suurtükimürskude lennutee arvutamiseks. Edaspidi hakati nendega tegema igasuguseid arvutusi. Elektronarvutis kujutavad arve elektriimpulsside kombinatsioonid. Tehted toimuvad elektroonikalülitustes. Lülitused sisaldasid algul elektronlampe, hiljem on need asendatud pooljuhtseadistega ­ transistoridega ja integraallülitustega. Viimastes on ühte umbes 5x5 mm suurusesse ränikristalli vormitud tuhandeid takisteid, kondensaatoreid, dioode, transistore ja elektri...

Informaatika → Arvutiõpetus
21 allalaadimist
thumbnail
7
docx

Kirjandus Haapsalus

Kroonugümnaasiumis ning samal ajaltoimetas ajakirja 'Eesti Kirjandus'peale seda läks 'Üliõpilaste Lehte'. 1923. aastast kuni surmani oli Helsingi ülikooli eesti keele ja kirjanduse lektor. 1922. aastal oli juba keskealine eesti teadlane abiellus soomlannannaga ning rajas Helsingisse kodu. Vaba aega täitis Eesti kirjanike raamatute tõlkimisega soome keelde sealhulgas A. H. Tammsaare 'Kõrboja peremehe'. Suviti veetis peamiselt isakodus Muhu saarel Viira külas. Varsti hakkas Muhumaaga konkureerima Haapsalu. Selle linnaga oli ta põgusalt tutvunud. 1917 aastal peatus V. Grütnthal Haapsalus juba pikematalt: ta oli kutsutud Läänemaa õpetajate suvekursustele lektoriks. Ka järgmisel neljal suvel puhkas ta Haapsalus. Suvekursuste aeg muutus Haapsalu Grünthalile koduseks ja meeldivaks. Hiljem tuli ta siia juba kogu perega. Suve on ta veetnud siin üle 11 korra. Talle meeldis Haapsalus ujuda, purjetada, jalutada,päevitada ja kirjandus töödega tegeleda

Kirjandus → Kirjandus
5 allalaadimist
thumbnail
12
docx

Vookaardid

puhas, kombineeritakse erinevaid teemakaarte omavahel. Sealjuures tuleb kindalsti jälgida, et ei tekiks liiga palju üleliigset müra ning seetõttu peab valima, milliseid kaarte üldsegi saab omavahel kokku sobitada. Näiteks koropleetkaarti ning isaritmilist kaarti ei saa kombineerida, kuna mõlema puhul on tähtis just nii-öelda värvide muutus kaardi jooksul. Kuid nende kombineerides hakkavad mõlema kaardiliigi värvid üksteisega konkureerima ning kokkuvõttes kaob vajalik informatsioon üldsegi ära. Ka vookaardi puhul peab valima milliste teemakaartidega see kõige paremini kokku sobib. Vookaart ja koropleetkaart sobivad väga hästi omavahel kokku. Neid kahte sidudes on võimalik edastada palju informatsiooni ning samas jääb kaart ka puhtaks. Aga ikkagi tuleb jälgida elementaarseid asju nagu näiteks värvide valik ei tohi kahe kaardi puhul liialt sarane olla, nii et informatsioon kuskile ära kaob.

Arhitektuur → Maastikuarhitektuuri...
9 allalaadimist
thumbnail
10
doc

Mõjustamise psühholoogia Teooria ja praktika

Mõjustamise psühholoogia – Teooria ja praktika – Robert B. Cialdini Kokkuvõtte. ..sellepärast, et - Paludes teiselt inimeselt mingit teenet, saavutatakse suurem edu siis, kui pakutakse välja ka mingi põhjendus, kuid põhjendus, mis järgneb lause osale sest, et... ei pea olema üldse tõsine põhjus, vaid piisab lihtsalt kasvõi mingi tobeda ja lihtsa põhjuse ütlemisest.(Nt.”Vabandage, mul on viis lehekülge, kas ma võin koopiamasinat kasutada, sest mul on vaja mõned koopiad teha.”) – tähtis on vaid, et oleks käitumine põhjendatud, ükskõik mis põhjuseks võib olla välja mõeldud. Kallis=hea Inimuste arvamus, et kallis peab kohekindlasti hea kvaliteediga olema. Enamus inimesi, kes kahtlevad eseme kvaliteedis, lähtuvad selle eseme ostmisel printsiibist, et mida kallim, seda parem.Ja nii ostavadki inimesed tihti kallimaid tooteid ainult sellepärast, et nad ei suuda vahet teha esemete kvaliteedi osas ja kasutavad nii öelda otseteed – loo...

Psühholoogia → Mõjustamisepsühholoogia
59 allalaadimist
thumbnail
8
pdf

Suhkrutõve farmakoloogia

söömine – potentsiaalselt paraneb  -rakkude talitlus • Manustatakse üks kord päevas p.o. • Kasutusel ka kombinatsioon metformiiniga Kõrvaltoimed – sageli esinevad ülemiste hingamisteede infektsioonid (nohu) ja nasofarüngiit (nina-neelupõletik). – diarröa -Alfa-glükosidaasi inhibiitorid (akarboos) • Vähendavad süsivesikute seedimist ja langetavad söögijärgse glükoosi taseme. • Struktuur sarnaneb oligosahhariidide struktuuriga (võimelised konkureerima oligosahhariididega pankrease ensüümide suhtes). • Inhibeerivad pöörduvalt α-amülaasi ja αglükosidaase (maltaas, glükoamülaas, sukraas, dekstranaas). • Kasutatakse koos teiste ainetega, monoteraapiana vanematel inimestel söögijärgse hüperglükeemiaga Kõrvaltoimed: – diarröa, kõhupuhitus (süsivesikute seedimine on häiritud, selle tulemusel tekivad düspeptilised nähud. Pidada süsivesikutevaest dieeti!) - SLGT-2 inhibiitorid (dapagliflosiin)

Bioloogia → Bioloogia
4 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun