Facebook Like

Vanaaeg (1)

1 Hindamata
Punktid
 
Säutsu twitteris
Mesopotaamia
Rawlinson, Champollion
Sargon 24-23.saj semiit, kes allutas Kiši kuningna ja kogu Sumeri, Eelami, Põhja-Mesopotaamia, Süüria ning pani seeläbi aluse Akadi riigile. Kasutas akadi keelt. Alustas traditsiooni, kus kuningas annab enda tütre ülempreestrinnaks. Akadi riigi lõpetas 23.saj gutide ülemvõim.
Hammurabi 18.saj Vana-Babüloonia valitseja, kes alguses oli rahumeelne , st korrastas ja tugevdas Babüloni, siis aga vallutas Eelami, Larsa ;Mari, Assüüria ning pani sellega aluse Vana-Babüloonia impeeriumile. Andis välja kuulsa seadustekogu , mille talle olevat ulatanud Marduk . Koodeksis jagati rahvas kolme klassi: täieõiguslikud, sõltlased, orjad .  Olenevalt kuriteost ja klassist ka karistus . Samuti määratleti majanduslikke suhteid, omandiõigust, abielu. Dünastia langes 16.saj kassiitide tulekuga
Jumalad:
An/Anu: taevajumal , jumalate isa
Enlil /Bel: õhujumal, Ani poeg, jumalate kuningas, tsivilisatsiooni tooja
Enki/Ea: maa-aluste vetejumal, sügavuste isand . Tark, vedas vastaseid ninapidi. Oli inimeste liitlane: põllumajandus, linnad, religioossus , kirjutamine (nagu Prometheus).
Nanna /Sin: kuujumal , ennustamine
Utu Šamaš: päikesejumal, kohtumõistja à andis välja inimlikke seaduseid
Inanna /Ištar: taeva kuninganna, armastuse ja viljakuse kehastaja
Dumuzi/ Tammuz : viljakusjumal , eelneva armastatu. Surev -taassündiv jumal.

Egiptus

Varadünastiline ajajärk 31.-28.saj


Narmer ja Menes:  32.saj varadünastilise riigi valitsejad , kes ühendasid Alam-ja Ülem-Egiptuse.

Vana Riik 28/27.-22.saj


Džoser; 27.saj püstitas esimese püramiidi Sakkaras, mille arhitekt oli Imhotep , kes ka hieeroglüüfkirja reformija, mille järel tekkis kanooniline kirjakuju.
26.saj hiigelpüramiidid: Cheops , Chepren, Mykerinos

Keskmine Riik 20.-17.saj


Sinuhe jutustus”; Egiptuse kirjanduse tähtteos, loodud Keskmise Riigi ajal. Kangelaslugu Sinuhest, kes tappes kuninga mõrtsuka saavutas kohalike austuse.

Uus Riik 16-11.saj


Thutmosis I; 16.saj lõi Egiptuse suurvõimu, vallutused Eufratini ja püstitas seal võidusteeli. Pealinna viis Memphisesse, Teeba jäi Amon-Ra kultuskeskuseks. Alustas Karnaki templikompleksi rajamisega (tema haud Teeba lähedal kaljus Kuningate orus) + Luxori tempel. Seega edaspidi Memphis jäi poliitilsieks keskuseks, Teeba kultuskeskuseks.
Hatšepšut 15.saj naisvaarao, kelle võimulepääsemist peetakse esimeseks dünastiasiseseks kriisiks. Rajas hauatempli Deir el Bahris.
Thutmosis III 15.saj eelmise kasulaps ja tahtis H täielikult maha vaikida, st hävitas tõendeid ta eksistentsist. T on Egiptuse sõjakaim valitseja, püstitas Eufratil teise võidusteeli.
Amenhotep III 14.saj tema valitsusperioodi märgib pikk rahuperiood, sest sõlmiti rahu Mitanni riigiga. Toimus mastaapne ehitus: Karnakis, Amoni tempel, kuningapalee.
Echnaton ja Atoni kultus: 14.saj algselt vaarao nimi Amenhotep IV, kuid oli „hullumeelne“ ja asendas Amoni kultuse Atoni omaga, võttis seetõttu nimeks Ehnaton ja lõi uue pealinna Ahet-Aton. Muutis Atoni ka peajumalaks ning esmakordselt keelas kõik teised jumalad.
Ramses II; 13.saj sõda hettide vastu, 1275 eKr sõjaretk Kadeši vastu, suur lahing, mis tõenäoliselt lõppes viigiga, kuigi mõlemad pooled väitsid nagu oleks võitnud. 1255 eKr sõlmis Hattušili III-ga rahu- ja liiduleppe ning jagas vaidlusalased piirkonnad omavahel: P-Süüria (Kadeš) hetiitidele ning L-Süüria (Kaanan) Egiptusele. Ehitas Abu- Simbeli hauatempli Kuningate orus. Uus pealinn Per-Ramses enda päritolupaika ja hüksoslaste kohta. Viljakas: 170 last.
Ramses III: 12.saj Uue Riigi viimane suur kuningas, tõrjus tagasi mererahvaste rünnaku. Pärast seda 11.saj Egiptus jagunes Ülem-ja Alam-Egiptuseks

Jumalad


Ra/Atum: päikesejumal, universumi isand, Maati isa, kullipealine, obeliskid tema auks
Osiris : allilma viljakusjumal, surnute jumal, surnute ülemkohtunik, Isise vend ja mees
Isis : eelmise naine ja õde, viljakuse ja emaduse jumalanna= Demeter
Seth: kõrbe, äikese, võitluse ja segaduse jumal. Osirise vend ja mõrvar. Tundmatu looma peaga
Horos : taevajumal, kullipeaga, vaaraode jumal, Osirise ja Isise laps
Hathor : lembe-, tantsu- ja taevajumalanna, lehm .
Thot: tarkuse , seaduse, maagia , kirjatarkuse jumal, kuujumal, paaviani peaga.
Ptah : Memphise jumalus , käsitööliste ja kunstide kaitsja, nagu Hephaistos
Amon: loomis - ja viljakusjumal Teebast . Tähtis Keskmise Riigi ajal

Hetiidid ja hurrid 17-16. saj ja uuesti 14-13. saj


Hattušili I: 17.saj vallutas Hattuša, mille muutis hetiitide pealinnaks ning pani aluse Hetiidi riigile, alistas Anatoolia keskplatoo, vallutas Süüria. Kuid riik vaibus 16-14.saj.
Šupiluliuma; 14.saj pani aluse Hetiidi suurvõimule: võitis Mitanni riiki, alistas enamuse Süüria väikeriikidest (Kadeš, Ugarit ).
Hattušili III: 13.saj viis pealinna tagasi Hattusasse ja ehitas linna ümber monumentaalse tsitadelli, templid, ringmüüri.  Võitlused Egiptusega. 1255.a eKr sundis Assüüria esiletung lepingule Ramses II-ga:  rahu- ja liiduleppe ning jagas vaidlusalased piirkonnad omavahel: P-Süüria (Kadeš) hetiitidele ning L-Süüria (Kaanan) Egiptusele
13.saj lõpp Hetiidi riik hääbus ning 12.saj Hattuša hävitati.
5) Egeuse tsivilisatsioon

7) Israel


12.saj järel asusid aladele nomaadlikud rahvad heebrealased , kes poliitiliselt killustunud, kuid esile kerkis Iisraeli riik, mis alllutas Palestiina
Saamuel; 11.saj preester -kohtumõsitja
määras kuningas väepealiku Benjamini soost Sauli, kud mõtles ümber ja
määras siis hoopis Taaveti. Kahe tüübi vahel tekkis võitlus. Esialgu oli
Saul edukas
Taavet; 11-10.saj määrati Saamueli poolt Iisraeli kuningaks ning selleks,et võimule saada liitus ajutiselt vilistitega ning võitis seeläbi konkurenti Sauli. Sai Iisraeli valitsejaks. Tegeles võimu kindlustamisega, võitis vilisteid, vallutas Jeruusalemma, millest tegi pealinna. Palestiina oli Iisraeli võimu all.
Saalomon : 10.saj võimu kindlustamine ja stabiliseerimine Iisrael tõusis Kaanani tugevaimaks riigiks. Rajas Jahve templi, mistõttu olid maksud kõrged ja riigi põhjaosas toimusid rahutused . Mässu tulemusena käid riigi võimu alla vaid Lõuna Juuda ja Jeruusalemm.
Prohvetid :
Eelia,???
Jesaja: 8.saj tegutses Iisraeli languse ajal ning käsitles Assüüriat jumala karistusena valejumalate tunnistamise eest ja kutsus ravast Jahve ümber koonduma. Üks esimesi märke monoteismi nõudest.

8) Väike- Asia 1. aastatuhandel e.Kr.


Midas : 8/7.saj Früügia kuningas, kelle valitsusaeg märkis ka riigi hiigelaega, tugevad sidemed Kreekaga, mida tunnistavad annetused Delphi oraaklile. Leping Assüüriaga, kus tunnsitas end selle alamaks. Pmst oli Früügia 8.saj Anatoolia suurvõim pealinnaks Gordion kuid 7.saj kimmerlaste sissetungiga läksid alad Lüüdialastele
Gyges: 7.saj Lüüdia kuningas, kes pani aluse riigi suurvõimule, sest pidi vastu astuma kimmerlastele, kellega võideldes hukkus. 7.saj hakait ka Lüüdias metallraha müntima.
Kroisos : 6.saj Lüüdia viimane kuningas, rikas ja vägev, talle kuulusid Kreeka linnad Anatoolia läänerannikul ja sisealad. Pidas sõda Pärsia Kyrose vastu, mille kaotas ning seetõttu läksid Lüüda alad Pärsiale.

9) Mesopotaamia 1. aastatuhandel e. Kr.


Uus-Assüüria  9-7saj
11-10.saj oli langus ja sisemine ebastabiilsus .kuid 9.saj hakkas Assüüria taas tugevnema
Tiglatpilesar III ümberkorraldused: 8.saj Uus-Assüüria impeeriumile alusepanija, sest taastas Assüüria vägevuse enda ümberkorraldustega: suurendas adminsitratiivpiirkondade arvu, lõi alalise armee , alistas Babüloonia, ülemvõim ka Süürias ja Foiniikia linnade üle, Damaskus, Iisrael, Juuda.
Sargon II; 8.saj vallutas Samaaria, deportatsioonid, hävitas Iisraeli, taastliitis Babüloonia, lõi uue residentsi Dur Šarrukini. Tema ajal ilmusid kimmerlased, kellega võideldes hukkus.
Sanherib; 8/7.saj muutis Ninive uueks pealinnaks ja ehitas sinna kuningalossi, summutas Kaanani mässu, hävitas Babüloni koos pühamuga, mis oli ennekuulmatult jõhker ja pühaduseteotus.
Assurbanipal: 7.saj viis Egiptuse vallutamise lõpule: Teeba ja Ülem-Egiptusega. Assüüria saavutas suurima territooriumi. Ta määras Egiptusess asevalitsejaks Psametichos I, kes lõi lahku. A surus maga Elami ülestõusu, pidas sõda kimmerlastega. Ehitas Ninive kuningalossi raamatukogu, kust on pärit suur osa tänapäeval tuntud Mesopotaamia kultuuripärandist, ka „Gilgameš“
Uus-Babüloonia ehk Kaldea 7-6.saj
Nebukadnetsar II: 7/6.saj iseseisvunud Babüloonia kuningas, kes alistas ründava Egiptuse väe. Jõudis Egiptuse piirini, purustas Jeruusalemma ning küüditas sealt juudid – „Paabeli vangipõli“. Alistas kõik Assüüria valdused .

10) Iraan ja Pärsia impeerium 6-4. saj


Kyros II Suur: 6.saj Pärsia impeeriumi rajaja. Võitis Meediat , vallutas Lüüdia ja Kreeka linnad Anatoolia rannikul. Kallaletung Babüloonia Nabonaidi vastu, misjärel Babülooni aalad Mesopotaamiast Palestiinani ja Foiniikia linnad läksid Pärsia alla. Lubas juutidel Mesopotaamiast kodumaale naasta, taastas Jahve templi. Oli hea valitseja ning kohalikele meeldis.
Dareios I: 6/5.saj“Behistuni raidkiri“, surus maha ülestõuse, korraldas impeeriumi: jagas 20-ks satraabiks, lõi uue keskusena Persepolise, kuhu ehitas uhke lossi. Ehitas kanali Punase mere ja Niiluse vahele. 490.a eKr Maratoni lahing: sai Ateenalt lüüa.
Xerxes: 5.saj 480.a eKr Salamsie merelhaing: Areena lähedal saadi lüüa, misjärel Pärsia tõrjuti ka välja Lääne-Anatoolia rannikult.
Pärsia impeerium langes 330.a eKr Aleksander suure Persepolise kuningalossi hävitamisega.
Zarathustra 12-6.saj: usu- uuendaja , pani aluse mazdaismile, pühakiri „Avesta“ – hümnid, jumalateenistus jne. Maailma valitseb Ahuramazda ehk Tark isand, kes on Tõe eestvõitleja ja talle vastandub Angra Mainu, kes on Vale eestvõitleja. Nad võitlevad kuni tõe võiduni. Inimene valib neist ühe ning tasu ootab pärast surma: kas paradiis või põrgu. Üks esimesi dualismi näiteid ja eshatoloogilisi – maailma lõppu kuulutavaid.

11) Kreeka ajaloo allikad:


Logograafid: 6-5.saj  lookirjutajad, ke sjätkasid Hekataiose kangelaspärimuse uurimise, süstematiseerimise ja üleskirjutamise tööd
Herodotos : 5. Saj Halikarnassosest „ajaloo isa“, „ Historia “ Kreeka-Pärsia sõjad + sissejuhatus konflikti kujunemisest. õpetlik sõnum auahtnusest ja liigsest enesekindlusest: Xerxes. Kasutas pärimust.
Thukydides: 5/4.saj ateenlane, kes kirjutas Peloponnesose sõja ajaloo, oli väga allikakriitiline, ratsionaalne , kirjutas vaid õige versiooni. Traditsiooniskeptiline. Sündmuste ajendid ja tõelised põhjused.
Xenophon ; 5/4.saj ateena palgasõdurite pealik Sparta armees . „Helleenika“ ülevaade Kreeka ajaloost 4.saj Ip.
Diodoros: 1.saj ema ehk hellenistliku perioodi lõpus. Sitsiiliast. Esimene ülevaatlik maailma ajalugu „Ajalooline raamatukogu“, mis müütilisest algusest kuni kaasajani käsitledes idamaade , Kreeka ja Rooma ajalugu.
Plutarchos: 1.-2. saj maj. Ajaloolise bibliograafia meister, kes kirjutas Kreeka ja Rooma riigimeeste „Võrdlevad elulood“.
12) Tume ajajärk ja Arhailine periood
Korinthose türannid: Korintoses valitses 8.sajandist alates Bakchaadide suguvõsa, mis 656 kukutati väepealik Kypselose poolt, oli armastatud valitseja. Ta poeg Periandros (626-586) muutis võimu türanniaks, tappis naise, keelas korintlastel omavahel rääkida jm. Samas muutis Korintose üheks tugevaimaks linnriigiks, ehitas sadamaid . Järeltulija kukutati 582, oligarhiline kord taastati .
Lykurgos: Sparta legendaarne seaduseandja, ühiskonnakorraldusele alusepanija, sotsiaalse- ja kasvatussüsteemi looja. Sai seadustiku Suur Rhetra Delfi oraaklilt (8-7 s). Pärimuse järgi seadustik enne Messeenia vallutamist (8 s), kogu terviklik süsteem 7-6 s. Spartat valitses 30-liikmeline eluaegne geruusia üle 60- aastastest suurtsugu spartiaatidest, rahvakoosolek võttis vastu lõppotsuse.Valiti 5 efoori - riigiametnikku.
Kylon: 636 või 632 OM võitja Kyloni vandenõu, esimene Ateena ajaloo kindlalt dateeritud sündmus.
Püüdis oma äia Megara türanni toel Ateenas türannivõimu haarata. Vallutas OM mängude ajal Akropoli, piirati, pääses põgenema. Kaasavandenõulased tapeti sõnamurdlikult Alkmeoniidide ülikusoo poolt pühamute altarite ees, sealt tuleneb pühaduseteotuse eest Alkmeoniididele ‘Kyloni needus ’ (Perikles oli Alkmeoniid).
Drakon: seadusandja, lasi 621 seadused Ateenas kirja panna, lahendus Kyloni vandenõu sisepingetele. Olnud väga karmid - drakoonilised. Klassikalisel ajal ei kehtinud . Säilinud raidkirja vahendusel üks seadus tahtmatust tapmisest - lubati minna pagendusse. Ei lahendanud sotsiaalseid pingeid.
Solon : poeet , valiti 594 Ateena arhooniks, sel aastal tema seadusandlus : Seisachtheia - koorma heitmine;
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Vanaaeg #1 Vanaaeg #2 Vanaaeg #3 Vanaaeg #4 Vanaaeg #5 Vanaaeg #6 Vanaaeg #7 Vanaaeg #8 Vanaaeg #9 Vanaaeg #10 Vanaaeg #11 Vanaaeg #12 Vanaaeg #13 Vanaaeg #14 Vanaaeg #15 Vanaaeg #16 Vanaaeg #17 Vanaaeg #18 Vanaaeg #19
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 19 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2014-06-15 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 32 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor mirkoaus Õppematerjali autor

Lisainfo

Vanaaja kokkuvõttev materjal. Ideaalne eksamiks õppimisel. Koostatud Vanaaja õppejõu kronoloogia teemastiku alusel.
vanaaeg , ülikool , ajalugu , targu ülikool , konspekt , kokkuvõte , eksam , küsimused , vastused , kronoloogia

Mõisted


Kommentaarid (1)

liisalai profiilipilt
liisalai: Liiga napp
11:49 03-11-2016


Sarnased materjalid

46
pdf
Vanaaja konspekt kaartidega
116
doc
Vanaaeg
45
doc
Vanaaeg
20
docx
Vanaaeg
168
doc
Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi
60
rtf
10nda klassi ajaloo konspekt
88
rtf
Ajalugu 1-õppeaasta konspekt 10-kl
176
pdf
Ajalugu 1 õppeaasta konspektFaili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun