Facebook Like
Hotjar Feedback

Otsingule "hellenism" leiti 192 faili

hellenism - kreeka kultuuri suurima leviku periood, Al. Suure ajast kuni kreeklaste lõpliku alistumiseni Rooma võimule vanakreeka kirjandus-Euroopa vanim kirjandus, mis jaguneb kahte perioodi – klassikaline ajastu ja hellenistlik ajastu vanarooma kirjandus-Antiik-Rooma ühiskonna kreeka kultuuri mõjul tekkinud ja arenenud kirjandus, mis hõlmab ajavahemikku 3.saj e.Kr kuni 6.saj
1
rtf

Arutlus: Kreeka klassikaline periood ja Hellenism - sarnasused ja erinevused

Arutlus: Kreeka klassikaline periood ja Hellenism - sarnasused ja erinevused Kreeka klassikaline periood kestis 5.-4. sajandil ekr ja hellenismiperiood oli oma hiilguses 4.-1. sajandil ekr. Nees on kaks väga erinevat ajajärku, aga samas leiab ka mõned sarnasused. Klassikalise perioodi ajal olid kreeklaste levikualaks Balkani poolsaar, kolooniad olid neil ka Vahemere...

ajalugu - Keskkool
17 allalaadimist
4
doc

Hellenism

G. Droysen XIX sajandi alguses, mis tähendas orjandusliku antiikühiskonnaperioodi. Hellenismiperiood algas Makedoonia kuninga Aleksander Suure vallutusretkega 338. eKr ja lõppes 30. eKr Augustuse ainuvalitsejaks saamisega või Egiptuse kui viimase hellenistliku riigi alistumisega Roomale. Periklese ajal oli olnud Hellase sisemise õitsengu kõrgaeg, hellenismi aja...

Ajalugu - Keskkool
32 allalaadimist
1
doc

Hellenism

saj teisel poolel e.m.a alistas Makedoonia Kreeka linnriigid. Makedoonlaste kultuur ei olnud kõrgelt arenenud, kuid nad tegid edukaid sõjaretki Aasiasse. Kreeka kunsti mõjud hakkasid levima kogu Makedoonia keisri Aleksandri vallutatud aladel, segunedes seal kohalike traditsioonidega. Pärast keisri surma lagunes riik paljudeks väikesteks nn. Hellenistlikeks riikideks. Kuigi Kreeka kunsti...

Kunstiajalugu - Keskkool
5 allalaadimist
1
odt

Hellenism

Millised muutused toimusid kreeklaste maailmapildis hellenismiajastul ? Hellenistlik periood algas 330. a eKr, kui toimus Aleksander Suure vallutusretk. Tolle sõjaretke ning sellele järgnenud sõdadega kaasnes kreeklaste ja makedoonlaste massiline väljaränne Euroopast Lähis-Ida maadesse. Nende elupaigaks kujunesid sealsed vanad linnad, kuid rajati ka uusi as...

Ajalugu - Keskkool
41 allalaadimist
6
doc

Ajalugu - Kreeka ja hellenism

Seleta mõisted: Hellas, hellen, barbar, linnriik, polis, aristokraatia, demokraatia, türannia, akropol, agoraa, sümpoosion, gümnaasion, hetäär, mustafiguuriline vaas, punasefiguuriline vaas, oraakel, alfabeet, orkestra, skenee, draama, tragöödia, komöödia, dionüüsiad. · Hellas ­ ehk Vana-Kreeka ehk Antiik-Kreeka ehk Kreeka oli vanaaja ma...

Ajalugu - Keskkool
69 allalaadimist
8
pdf

Vana-kreeka ja hellenism

ÜHISKOND. KULTUUR MIHKEL HEINMAA | RÜG | MAI 2009 V A N A - K R E E K A . H E L L E N I S M KREETA-MÜKEENE KULTUUR Geograafiliste olude mõju Kreeka tsivilisatsioonile. Kreeka on mägine ja väga liigendatud, väikesi tasandikke eraldavad raskelt läbitavad mäeahelikud, või sügavale mandrisse tungivad merelahed. Seega on peamine ühendustee olnud meri. Sellise...

Ajalugu - Keskkool
39 allalaadimist
1
docx

Hellenism

Vana-kreeka perioodid: Kreeta- Mükeene ( 2000-1100, Trooja sõda, Knossose vallutamine), tume ajajärk(1100-800, väljaränne, raha kasutusele võtt), tsivilisatsiooni uus tõus (tähestik, olümpiamängud, seadusandluse algus), klassikaline ajajärk(500-338 Kreeka Pärsia sõjad, filosoofia algus), hellenismiperiood (Aleksandri sõjakäigud, Rooma ülemvõim) Kreeta Kreeta+Mükeene Mükeene...

ajalugu - Keskkool
5 allalaadimist
1
docx

Hellenism

Ekr.) algas Aleksander Suure vallutusretkega Väike-Aasiasse, Süüriasse, Palestiinasse, Egiptusesse, Mesopotaamiasse, Iraani (Likvideerides Pärsia impeeriumi). Aleksander Suur sai enda valdusesse terve Kesk-Aasia, ning kaotas alles indiale. Peale vallutusretke pidas ta end maailma valirtsejaks. Hiljem lagunes kahjuks tema hiidr...

20. sajandi euroopa ajalugu -
2 allalaadimist
3
doc

Hellenism

-1. saj eKr, 338-30 eKr) 1. Aleksander Suure vallutusretked (336-325 eKr), vt atlas lk. 33 vallutas Päsia ja jõudis Indiani. Kogu Ees-Aasia, Egiptus ja Iraan langesid makedoonlaste ja kreeklaste ülemvõimu alla 1) tähtsus · Aleksandri vallutusretke ja järgnenud sõdadega kaasnes kreeklaste ja makedoonlaste massiline ümberasumine...

Ajalugu - Keskkool
64 allalaadimist
1
docx

Hellenism

S. vallutusretke tagajärjed-pärslased makedoonlased vallutasid pärsia impeeriumi, seega kõik maad egiptusest iraanini ja kagu-aasiani. riik lagunes selle tagajärjel muudatused kaasnes kreeklaste ja makedoonlasteümberasumine euroopast lähis-idasse. vahemere idarannikul levisid kreeka keel ja elulaad, ajavahemik Aleksander suure vallutustest kuni rooma võimuni nimetatakse hellenismi peri...

Ajalugu - Keskkool
11 allalaadimist
28
pdf

Kreeka ja hellenism

KREEKA Geograafilised olud ja nende mõju kreeka tsivilisatsioonile Kreeka asub Balkani poolsaarel ja seda ida poolt piirava Egeuse mere saartel. See on mägine ja geograafiliselt väga liigendatud maa paljude poolsaarte ning saartega. Suhteliselt väikesed tasandikud on eraldatud sageli raskelt läbitavate mäeahelike või sügavalt maismaasse lõikuvate merelahtedega. Peamine ühendustee on siin aastatuhan...

Ajalugu -
6 allalaadimist
1
docx

Hellenism

Hellenism Kolm suurt hellenistlikku riiki · Egiptus ­ Ptolemaioste dünastia (Ptolemaios I Soter) · Seleukiidide riik (Seleukos I) · Makedoonia, selle võimu all ka Kreeka linnriigid ­ antigoniidid (Antigonus I) Hellenism · Kreeklaste ja makedoonlaste massiline ümberasumine Lähis-Ida maadesse. · Kreeka keel ja eluviis · Hellenismiperiood ­ ajavahemik Aleksan...

Ajalugu - Keskkool
4 allalaadimist
8
pdf

Hellenism

) ehk periood, mil kreeklased valitsesid Idamaade üle ja seda kuni Rooma võimu  kehtestamiseni. See periood oli Kreeka teaduse hiilgeaeg. Nimetuse hellenism tõi  teadusse Johann Gustav Droysen (1836). Hellenismi iseloomustab kreekaliku ja  idamaise vastastikune mõjustamine ja põimumine kõigil elualadel: majanduses,  ühiskonnakorras ja kultuuris.    Aleksander Suure sõjaretk avas Idamaad kreeklaste sisserännule ja kreeka kultuuri  mõjule. Aleksandri järglaste, diadohhide rajatud hellenistlikes kuningriikides(  Egiptuses,Seleukiidide riigis,Pergamoninis jt) segunes kreekalik ja idamaine kõigil  elualaldel : majanduses,ühiskonnakorras ja kultuuris. rajati Kreeka polise tüüpi linnu ja  sõjaväeasulaid, sisserännanud kreeklased ja makedoonlased ühes kohalike  helleniseerunud ülikutega moodustasid nende riikide valitseva klassi. 3.saja e.m.a  elavnes  orjanduslik majandus, eriti arenesid kaubandus. 2.saj e.m.a alanud majanduse  ja poliitika kriis lõppes ida­vahemeremaade langemisega rooma võimu alla (viimasena  egiptus 30.e.m.a)  Hellenistlik kulutuur tekkis põhiliselt uutes keskustes (aleksandrias,  antiookias,pergamonid,rhodosel) idamaade kultuuri mõjul. kreeka ühiskeel (koinee) sai  hellenistliku maailma suhtemis­ ja kultuurikeeleks. Hellenistikule kultuurile olid omased  kosmopolitism ja individualism, mis väljendusid tolle aja filosoofilistes õpetustes  (küünikute õpetuses, stoitsismis,epikureismis). Filosoofiast (keskus Ateena), milles  käsitleti põhiliselt eetikat, eraldusid omaette teadusteks matemaatika ,astronoomia ,  geograafia,meditsiin,botaanika ja filosoofia. Tehnika edenes eelkõige sõjanduses ja  ehituses. Hellenistliku kultuuri mõnu ulatus rooma riigist indiani.   Aleksander Suur  Aleksander Suur ehk Makedoonia Aleksander (...

Ajalugu - Keskkool
2 allalaadimist
22
pptx

Hellenism

Mis tempel Aleksander Suure sündimise ajal põles? • 3. Kes oli Aleksander Suure õpetaja? • 4. Mis nimega linna rajas Aleksander Niiluse deltasse? • 5. Miks on tähtis Gaugamela lahing aastal 331 eKr? • 6. Kui vanalt ja millesse suri Alekander Suur? • 7. Kirjuta õiges järjekorras Aleksander Suure vallutatud alad: Pärsia, Väike-Aasia, Foiniikia, Egiptus, Mesopotaamia. Hellenism • Leia kaardilt (lk 66) millisteks riikideks jagunes Aleksander Suure riik peale tema surma Täida lüngad • Aleksandri surma järel lagunes tema suurriik ______________ • Kõikides tekkinud riikides valitsesid ________ • Mitmetes riikides kerkisid __________ linnad. • Idamaiste mõjudega ühtset kreeka kultuuri nimetatakse ____________ ____________ • Aleksander Suure vallutustega alguse saanud ajastut ni...

Ajalugu - Põhikool
1 allalaadimist
10
doc

Arhailine periood Kreekas - Vana - Rooma maalikunst

ARHAILINE PERIOOD 600-480 eKr Arhailisel ajal loodud vabalt seisvad kujud Kreekas on alasti meesfiguurid (kouros) ja riietatud naifiguurid (kore). Elusuurusi või isegi suuremaid kouros'eid on leitud üle saja. Kõigis neis on tajutav egiptuse kunsti mõju. Laiaõlgsed noormehed seisavad sirgelt ja peaaegu valvelseisakus, rusikas käed kõrval , kuid vasak jalg veidi ettepoole astuma. Keha vorm...

Kunstiajalugu - Kutsekool
24 allalaadimist
5
docx

Konspekt -vanad tsivilisatsioonid maailmas

KONTROLLTÖÖ: Ajalooperioodid ja ajatelg ­ konspekt Varased tsivilisatsioonid maailmas - lk 24-27, konspekt Tsivilisatsioonid ­varajased kõrgkultuurid Viljakas poolkuu-linnriigid hakkasid tekkima Mesopotaamia ja Niiluse vahele (oli väga hea põlluharimine Ühed kõige olulisemad varasemad põlluharijate asulad on Jeeriko Palestiinas ja Catal Hüyük Väike-Aasias. Tsivilisatsiooni tekkimise tingimused: 1...

Ajalugu - Keskkool
12 allalaadimist
5
doc

Konspekt Vana-Kreeka ajaloost

VANA-KREEKA Vana-Kreeka jaguneb perioodiliselt viieks: Kreeta-Mükeene periood, tume ajajärk, tsivilisatsiooni uus tõus, klassikaline ajajärk, hellenismiperiood . Kreeta-Mükeene ­ Kujunes umbes 2000 ­ 1000 e.Kr. Algselt arenes välja lossikultuur, algas Minoiline kultuur, mis oli ühtlasi vanem Euroopa kõrgkultuur. Tähtsaim kultuurisaavutus oli lineaarkirja A ja B ka...

Ajalugu - Keskkool
545 allalaadimist
1
doc

Mõisted

Mõisteid Hellenism- Kreeka ja Lähis-Ida rahvaste kultuurisulam, sest Kreeka tsivilisatsioon levis Lähis- Ida maadesse ja vastu saadi idapoolseid mõjutusi. Hellas- algselt maakoht Põhja-Kreekas. 7. saj e.Kr. muutus Hellas kreeklaste kodumaa üldnimeks. Hellenid-üldnimetus kõikidele kreeklastele, ka väljaspool Hellast. Barbarid e.mittehellenid -rääkisid kreeklastele arusaamatus keeles. Philipika-süüdistus...

Euroopa tsivilisatsiooni... - Tallinna Ülikool
32 allalaadimist
1
doc

Arhitektuuri ajalugu sõnad

Aatriumelamu ­ tüüpiline rooma elamu, milles pearuum (aatrium) ülavalgustusega ja selle all asuva sisebasseiniga. Agoraa ­ peaväljak-turuplats ja rahvakoosolekute pidamise koht Antiik-Kreeka linnades, suurus tavaliselt 1,5-2,5 ha. Akropol ­ linnade kindlustatud osa Kreekas (Kr.keeles akropolis-kindlus, ülalinn) Akvedukt ­ rennikujuline veejuhe, mille abil varustati Rooma riigi linnu veega. Amfiteate...

Arhitektuur - Tallinna Tehnikaülikool
85 allalaadimist
2
doc

Hellenismiperiood

Hellenismiperiood ALEKSANDER SUURE VALLUTUSRETK JA HELLENISMIPERIOODI ALGUS Aleksander Suur (valitses 336-323 eKr) Philippos II poeg (Makedoonia suurriigi rajaja) Vallutas Väike-Aasia, Süüria, Palestiina, Egiptuse, Mesopotaamia, ja Iraani samuti Kesk-Aasia. Pärast tema surma lagunes kolmeks riigiks: 1. Egiptus 2. Seleuk...

Ajalugu - Keskkool
86 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun