Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Otsingule "emigratsioon" leiti 143 faili

emigratsioon – riigist väljaränne Immigratsioon –riiki sisseränne Migratsiooni saldo= emigrandid - immigrandid 28. Millistel alustel liigitatakse rändeid? * Iseloom (vabatahtlik; sundluslik) * Ulatus (riigisisene; riigiväline) * Kestus (alaline; ajutine; sesoonne) 29. Millised on sundrände põhjused? Poliitilised; tagakiusemine; palk; looduskatastroofid; õnnetused.
4
docx

Miks suureneb emigratsioon Eestist ja eriti nooremate inimeste emigratsioon?

Miks suureneb emigratsioon Eestist ja eriti nooremate inimeste emigratsioon? Maailmas on kahte liiki välisrännet: vabatahtlik ning sundränne. Sundrändeks on tavaliselt kodumaalt põgenemine, looduskatastroofide tõttu väljarändamine või küüditamine. Eesti suurimaks probleemiks on vabatahtlik välisränne, eriti noorte inimeste hulgas. Probleem on nii ulatuslik, et eestlasi nimetatakse ajakirjade artiklites Ee...

Eesti ühiskond ja poliitika - Keskkool
7 allalaadimist
6
docx

MIKS SUURENEB EMIGRATSIOON EESTIST JA ERITI NOOREMATE INIMESTE EMIGRATSIOON?

XXX Politoloogia MIKS SUURENEB EMIGRATSIOON EESTIST JA ERITI NOOREMATE INIMESTE EMIGRATSIOON? Essee Õppejõud: XXX XXX 2014 Miks väljaränne nii kolossaalne on? Kas seda on võimalik peatada? Eesti liitumise järel Euroopa Liiduga on inimeste liikumisvõimalused riikide vahel märgatavalt paranenud ning ka te...

Eesti ühiskond ja poliitika - Tallinna Ülikool
15 allalaadimist
12
doc

Miks suureneb emigratsioon Eestist ja eriti noorte inimeste emigratsioon

MIKS SUURENEB EMIGRATSIOON EESTIST JA ERITI NOOREMATE INIMESTE EMIGRATSIOON? Essee Juba laulusõnad ütlevad, et "Eestlane olen ja eestlaseks jään" ning rõhutavad, et eestlane olla on uhke ja hää, kuid ometi läheb iga aasta aina rohkem ja rohkem eestlasi välismaale elama. Paljud neist unustavad ära oma emakeele ja ei tule enam kunagi Eestisse tagasi. Tekib küsimus, et miks lähevad eestlased välismaale? Väljaränne ehk emi...

Politoloogia - Eesti Mereakadeemia
16 allalaadimist
8
docx

Miks suureneb emigratsioon Eestist ja eriti nooremate inimeste emigratsioon?

Miks suureneb emigratsioon Eestist ja eriti nooremate inimeste emigratsioon? Emigratsiooni käigus lahkuvad inimesed oma koduriigist ning lähevad välismaale elama. Üldjuhul on selle põhjuseks lootus leida paremaid elutingimusi. Miks suureneb aga emigratsioon Eestist ja seda eriti nooremate inimeste seas? Eestis on emigratsiooni probleem hoo sisse saanud just viimastel aastakümnetel. Kõige muret tekitavam on see, et lahkujateks o...

Ühiskond -
3 allalaadimist
2
doc

Rahvastik

Demograafia ehk rahvastikuteadus , mis tegeleb mitmesuguste rahvastikuga seonduvate küsimustega ( nt vanuseline ,sooline, rahvuslik koosseis; rahvastiku liikumine; hõive jnee.) Demograafiline kriis- olukord, kus suremus ületab sündimuse ning rahvaarv kahaneb. Demograafiline plahvatus ­ demograafilise ülemineku periood,kus rahvaarv kasvab kiiresti, sest suremus langeb, sündimus on kõrge ja lapsi pa...

Geograafia - Põhikool
74 allalaadimist
3
doc

Rahvastiku ränded

Rahvastiku ränded Valisin selle teema kuna rahavstiku ränded on üha sagedasemad ning inimesed, kes rändavad võivad kaasa tuua palju probleeme ja küsimusi näiteks nagu inimeste rahvus, arvukus jne. Rahvastiku ränded puudutab kõiki inimesi ja riike. Migratsioon ehk rahvastiku ränne on inimeste ümberasumine riigi sees või väljas, kas elamise või töökoha leidmise eesmärgil. Rände võib...

Geograafia - Keskkool
57 allalaadimist
1
doc

Ränne

Eesti rahvaarv- 1 340 122, pindala 45 227 km2 Rahvaarvu mõjutavad tegurid-sündimus, suremus, sisse-, väljaränne Rahvaarvu teadasaamise võimalused- rahvaloendus(käiakse majades ja korterites); sünnitusmajad; morgid, rahvastikuregister, küsitlused Loomulik iive promillides- sünnid ­ surmad x 1000 Rahvaarv Positiivne iive- sündinud laste arv on suurem kui surnud inimeste ar...

Geograafia - Põhikool
24 allalaadimist
3
docx

Rootsi rahvastik

Õpimapp ­ Rootsi rahvastik RAHVAARV Riigi rahvaarv: 9 428 100 inimest Muutused rahvaarvus: Rahvaarv on Rootsis aastatega kasvanud ja kasvanud. Eriti järsk rahvaarvu tõus oli 2005-2006 aasta vahel. See oli tingitud suurest sündimusest ning immigrantide arvust. Nii imi- kui emigrante on rohkem meessoost, kes rändavad tihti seoses tööga. Immigratsioon Emigratsioon 2010 aasta jooks...

Geograafia - Keskkool
25 allalaadimist
1
docx

Demograafia mõisted 9.kl

Demograafia mõisted (rahvastikuteadus) Rahvastik ­ mingil suuremal territoorimul alaliselt elavate inimeste kogum e elanikkond Iive ­ rahvaarvu suurenemine ja vähenemine Migratsioon ­ inimeste ränne Emigratsioon ­ väljaränne Emigrant ­ kodumaalt lahkunud võõrsil elav isik, väljarändaja Immigrant ­ sisserändaja, kes on asunud riiki elama alaliselt või pikemaks ajaks Remigratsioon ­ tagasiränne Rändesaldo ­ sisse-ja...

Geograafia - Põhikool
17 allalaadimist
3
docx

Eesti rahvastik ja asustus, Eesti rahvaarv ja selle muutumine

EESTI RAHVASTIK Eesti rahvaarv ja selle muutumine Rahvastik e kindlal territooriumil alaliselt elavad inimesed.(elanikkond) Rahvaarvu mõjutavad: 1. Sünd ­ surm 2. Ränne e migratsioon 3. Eesti ala asustati 9500 a tagasi, elati hõredalt veekogude ääres; 6000-5000 a tagasi hakati tegelema põlluharimise ja karjakasvatusega. Alepõllundus ­ selle arenedes rahvaarv tõusis. Al 13.saj algas rahav...

Geograafia - Põhikool
16 allalaadimist
7
docx

Ökoloogia mõisted seletusega

Aerotank ­ aeratsioonikamber, kus reovesi kontakteerub aktiivmudaga või täpsemalt mikroorganismide biomassiga. Mikroorganismid kasutavad reovee orgaanilist ainet oma elutegevuses ja uue rakumassi sünteesiks. Aineringe ­ ainete pidevalt korduv ringlemine Maa pinnal või ühest Maa sfäärist teise. A. maht ­ iseloomustab aineringes osalevat ainehul...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Eesti Maaülikool
141 allalaadimist
1
docx

Eesti rahvastiku ränne ja migratsioon

migratsioon ­ inimeste liikumine elu ­ või töökoha vahetamise eesmärgil Emigratsioon e. välja ränne - kodumaalt alatiseks või pikemaks ajaks välismaale Imigratsioon e. sisse ränne - riiki elama asumine alaliselt või pikemaks ajaks Remigratsioon e.tagasi ränne oma endisesse elukohta Rändeiive e. rändesaldo - sisse-ja väljarännete vahe, rändeiive on positiivne, kui sisserändajate arv ületab väljarändajate arvu, ja negat...

Geograafia - Põhikool
7 allalaadimist
1
doc

Kordamisküsimused: Eesti rahvastik

Demograafia- rahvastikuteadus on teadusharu, mis uurib rahvastikku selle suuruse, koostise ja arengu aspektist ning demograafilisi näitajaid, demograaf- Rahvastikuteadlane, demograafiline plahvatus- rahvaarvu kiire kasv migratsioon- ränne, püsiv elukoha vahetus, pendelmigratsioon-pendelränne on inimeste regulaarne liikumine oma alalise elukoha ja töökoha või haridusasutuse vahel...

Geograafia -
4 allalaadimist
2
doc

Rahvastik

abiks.pri.ee Demograafiline üleminek (siire) ­ rahvastiku protsesside areng, kus traditsiooniline rahvastiku taastootmise tüüp (kõrge sündimus, kõrge suremus) asendub kaasaegse rahavstiku taastootmise tüübiga (madal sündimus, madal suremus) I Traditsiooniline ­ kõr...

Geograafia - Keskkool
169 allalaadimist
6
doc

Ärkamisaeg

abiks.pri.ee Nimed Gustav II Adolf-Rootsi kuningas 17. saj., rajas Tartu Ülikooli 1632 a. Karl XIV Johan -Rootsi kuningas 19. saj. (Bernodotte) F.R.Kreutzwald -arst, kirjamees ja "Kalevipoja" koostaja K.J.Peterson -esimene Eesti soost luuletaja Peeter I -Vene tsaar 18. saj. (Põhjasõja ajal) Aleksander I -V...

Ajalugu - Põhikool
56 allalaadimist
4
doc

Nõukogude Liit - 1919 - 1991

Kronoloogia ja ideoloogia seosed. - Poliitökonoomilised ja ideoloogilised põhialused (materialism, ateism), mis kujundasid sotsiaalse käitumise norme ja kunstikaanonit. - Ajaloo käsitlus. Kultuuripärandi presentatsioon nõukogude ajastul. - Nõukogulik tunnetusteooria, kunsti "peegeldusprintsiip". Sotsiali...

Ajalugu - Keskkool
76 allalaadimist
6
odt

Kogutud artikleid inimkaubandusest

-26.märtsil toimus Tallinna Pedagoogikaülikoolis Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse koolitus "Inimkaubanduse ennetamine". Teema on muutumas järjest aktuaalsemaks kogu maailmas, kaasa avatud Eesti. Kuritegelikus maailmas on inimkaubandus relva- ja narkoäri järgi kolmandal kohal oma sissetulekute poolest. Seda äri on suhteliselt lihtne...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
56 allalaadimist
8
doc

Nimetu

saj lõpu ja 20. saj uuenduslikkust taotlevate kirjandusvoolude (kunsti ja muusika loomepõhimõtete ja ­suundade) ühisnimetus. Modernism algab valgustusest, mil hakati tähtsustama teadust; jumal troonilt tõugatud, inimene sinna istuma sätitud. Levis arusaam, et kõik on inimkätes. Nüüd, kus inimene on näidanud, milleks ta võimeline on, on troon tühi. Modernist...

Kirjandus - Keskkool
205 allalaadimist
19
doc

Kordamisküsimuste vastused

Looduskaitse mõtte ja mõiste teke ja arenemine keskkonnakaitseks Eestis ja maailmas. Saab rääkida looduskaitse-eelsest perioodist, kus looduse kaitsmiseks astuti üksikuid samme (tegevus polnud teadlik) ja teadliku looduskaitse perioodist, kus looduse kaitsmisest kujunes laialdane ja sihipärane tegevus. Looduskaitse ­ ühiskondlikud ja riiklikud meetmed, mis peavad tagama loodusvarade otstarbeka kasu...

Ökoloogia - Eesti Maaülikool
279 allalaadimist
5
odt

Kokkuvõte 10.klassi materjalist

Riigid ja rahvusvaheline majandus Riik ­ organiseeritud avalik-õiguslik poliitiline ühendus ühiskonna vajaduste rahuldamiseks Riigi tunnused ­ territoorium, tunnustatus, seadused, majandus, julgeolek, valitseja, valitsus, kultuur Piiride liigid ja tekkimine ­ kahe riigi vaheline kokkuleppeline piir Riigi valitsemise vormid Absoluutne monarhia ­ Valitsej...

Geograafia - Keskkool
180 allalaadimist


Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun