Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Tee annetus Sulge
Add link


Kodanikuõpetuse kursus (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Kust tuleb poliitika mõiste?
 • Mitmele inimesele aastas võib Vabariigi Valitsus eriliste teenete eest kodakondsuse anda?
 • Milline oli Cicero arusaam riigist?
 • Millal oli kiriku mõju ühiskonnale kõige tugevam?
 • Mida tähendavad "riiklikud huvid"?
 • Mida arvas Machiavelli poliitilisest võimust?
 • Mille poolest on oluline valgustusajastu?
 • Millal ja kus tuldi välja võimu vastastikuse kontrolli ja tasakaalu printsiibiga?
 • Missugune oli Muinas-Eesti haldusjaotus?
 • Mida tähendas Balti erikord?
 • Mis valdkonnad kuuluvad eelkõige föderatsiooni kompetentsi?
 • Mis ajastust ja kellelt pärineb võimude lahususe põhimõte?
 • Millised on riigivõimu tasandid võimude lahususe põhimõtte puhul?
 • Miks on võimude lahususe põhimõte vajalik?
 • Kes on presidentaalses riigis valitsusjuht?
 • Kuidas valitakse president presidentaalsetes riikides?
 • Kelle ees vastutab valitsus presidentaalsetes riikides?
 • Kes moodustab valitsuse ja kellest sõltub valitsuse püsimine parlamentaarses riigis?
 • Kes valib parlamentaarses riigis üldjuhul presidendi?
 • Milline on presidendi funktsioon parlamentaarses riigis?
 • Millest sõltub see kes valib presidendi?
 • Mis võib juhtuda kui parlamendis pole ühel erakonnal selget enamust?
 • Millistes maailmajagudes on rohkem parlamentaarseid ja millistes presidentaalseid riike?
 • Millised erakonnad on Eesti Vabariigi Riigikogus koalitsioonis ja millised opositsioonis?
 • Millised on Saksamaa suuremad erakonnad?
 • Kuidas nimetatakse Saksamaa peaministrit?
 • Mitu osariiki on USA-s?
 • Kuidas ja mitme aasta järel valitakse USA president?
 • Kellele kuulub USA-s sõja kuulutamise õigus kuid milline on tegelikkus?
 • Kellele kuulub Eestis kõrgeim võim?
 • Kuidas rahvas võimu teostab?
 • Kes on rahvas e hääleõiguslik kodanik?
 • Missugune võim kuulub Eesti Riigikogule?
 • Mitu liiget on Riigikogus?
 • Mitme aasta järel ja mis kuus Riigikogu valimised toimuvad?
 • Kes võivad Riigikokku kandideerida?
 • Mida tähendab et Riigikogu liige on puutumatu?
 • Kes võib saada Riigikogu asendusliikmeks?
 • Mis on komisjon?
 • Mis on fraktsioon?
 • Kes juhivad Riigikogu?
 • Mis on Riigikogu põhitöö?
 • Milliseid kõrgeid riigiametnikke Riigikogu ametisse nimetabhääletab?
 • Millal rakendatakse Riigikogus salajast hääletamist?
 • Missugust hääleenamust on seaduste vastuvõtmiseks tavaliselt vaja?
 • Millal on vaja koosseisu hääleenamust?
 • Kes võivad Eestis seadusi algatada?
 • Kellele võib Riigikogu umbusaldust avaldada?
 • Kes on olnud Eesti presidendid?
 • Mis on presidendikandidaadiks saamise eeldused?
 • Kui kauaks kelle poolt ja missuguse häälte arvuga Eesti president valitakse?
 • Kes valib presidendi siis kui Riigikogu teda valida ei suuda?
 • Missugune võim kuulub Eesti presidendile?
 • Millist võimu teostab Vabariigi Valitsus?
 • Kellest koosneb Vabariigi Valitsus?
 • Mitu ministrit on Eesti valitsuses?
 • Kes määrab peaministrikandidaadi?
 • Kes otsustab kas anda peaministrikandidaadile volitused valitsuse moodustamiseks?
 • Millal astub valitsus tagasi?
 • Kelle poliitikat viivad ellu maavalitsused?
 • Mis on kohalike omavalitsuste üksused?
 • Kuidas nimetakse kohalike omavalitsuste esinduskogusid?
 • Missugusele õigussüsteemile Eesti õigussüsteem tugineb?
 • Mida kujutab endast germaani õigussüsteem ja kus seda kasutatakse?
 • Mida kujutab endast anglosaksi õigussüsteem ja kus seda kasutatakse?
 • Mis on pretsedent?
 • Missugune on põhiseaduse roll demokraatlikus riigis?
 • Millal võeti vastu Eesti praegune põhiseadus?
 • Kes võivad Eestis algatada põhiseaduse muutmise?
 • Mida tähendab et Eesti kohtusüsteem on kolmeastmeline?
 • Kes on demokraatiates kõrgeima võimu kandja?
 • Kuidas rahvas võimu teostab?
 • Mis on demokraatlikud vabadused?
 • Mis tagavad demokraatia püsimise?
 • Millised on kodaniku võimalused osaleda ühiskonnaelus?
 • Missugused kolm sektorit moodustavad demokraatliku ühiskonna?
 • Mis iseloomustab sotsiaalseid gruppe?
 • Mis on huvigrupid?
 • Mis on survegrupid?
 • Mis on huvi- ja survegruppide eesmärk?
 • Miks on vaja valimisi?
 • Mida tähendab et demokraatlikud valimised on üldised ühetaolised otsesed ja salajased?
 • Missuguseid valimisõiguse piiranguid on olnud ajaloos ja tänapäeval?
 • Millal ja kus said naised esmakordselt valimisõiguse?
 • Missuguse valimissüsteemi järgi valitakse Eesti Riigikogu?
 • Kes ei saa Riigikogu valimistel hääletada?
 • Kui palju on kautsjon Riigikogu valimistel?
 • Mida teeb valija valimisjaoskonnas?
 • Missuguste kandidaatide poolt saab Riigikogu valimistel hääletada?
 • Mitme aasta järel toimuvad kohalikud valimised?
 • Kes saab hääletada ja kandideerida kohalikel valimistel?
 • Kuidas tekkis parem- ja vasakpoolsuse mõiste?
 • Mis on sotsialistide loosung ja hümn?
 • Miks tekkis sotsialistlik ideoloogia?
 • Kuidas tekkis tsentrism?
 • Mille järgi tänapäeval eristatakse parem- ja vasakerakondi?
 • Millistele teemadele ja küsimustele keskenduvad tänapäeva sotsiaaldemokraadid?
 • Missugust maksusüsteemi vasakerakonnad pooldavad?
 • Kelle huve tänapäeva vasakerakonnad eelkõige esindavad?
 • Millised põhimõtted on klassikalise liberalismi aluseks?
 • Kuidas suhtuvad liberaalid vabaturumajandusse?
 • Mille poolest erinevad liberaalid konservatiividest?
 • Mida arvavad võrdsetest võimalustest ja inimese päritolust liberaalid ja konservatiivid?
 • Millal hakkasid liberaalid mõistma riigi sekkumise vajadust majandusse?
 • Millised põhimõtted iseloomustavad konservatiivide majanduspoliitikat?
 • Milline on liberaalide ja konservatiivide maksupoliitika?
 • Milles avaldub konservatiivide traditsionalism?
 • Milline on konservatiivide suhtumine kirikusse?
 • Mida arvavad riigi sekkumisest majandusse liberaalid sotsialistid ja konservatiivid?
 • Miks tekkis uusparempoolsus?
 • Kes on uusparempoolsuse tuntuimad esindajad?
 • Millal tekkisid esimesed erakonnad?
 • Mis on erakondade eesmärk?
 • Missugused riigiametnikud ei tohi osaleda erakondade töös?
 • Kelle huve on kaitsnud konservatiivsed erakonnad?
 • Millised väärtusi kaitsevad kristlikud demokraadid?
 • Mis on monetarism?
 • Kelle huvide kaitsmiseks loodi liberaalsed erakonnad?
 • Mida kaitsevad tänapäeva liberaalsed erakonnad eelkõige?
 • Kuidas nimetatakse liberaalsete erakondade katuseorganisatsiooni?
 • Millist Eesti erakonda võib nimetada liberaalseks?
 • Mida pooldavad tänapäeva sotsialistlikud erakonnad?
 • Kus on sotsiaaldemokraadid kõige kauem võimul olnud?
 • Millisesse organisatsiooni kuuluvad sotsialistlikud erakonnad?
 • Kuidas Eestis rikutakse õigusriigi põhimõtet?
 • Kes valitseb riiki tegelikult kui rahvas on kõrgeima võimu kandja?
 • Milleks minna valima?
 • Kuidas saan osaleda ühiskonnaelus?
 • Millest sõltub see mis ideoloogiat eelistada?
 • Mis on riiklikud maksud ja kuhu need laekuvad?
 • Mis on kohalikud maksud ja kuhu need laekuvad?
 • Missugune asutus haldab riiklikke makse?
 • Milliseid makse füüsiline isik maksma peab?
 • Kui palju on praegu Eestis tulumaks?
 • Kes on resident?
 • Mis juhtudel ja mis kuupäevaks tuleb tuludeklaratsioon esitada?
 • Kelle poolt ja millal kehtestati Euroopas esmakordselt proportsionaalne tulumaks?
 • Kus kehtib astmeline tulumaks Mis neid riike ühendab?
 • Mille järgi kontrollitakse ravikindlustust?
 • Mis on Euroopa ravikindlustuskaart?
 • Missugune arstiabi on ravikindlustuseta inimesele tasuta?
 • Kui suur on hambaravihüvitis ja kuidas seda taotleda?
 • Kuidas saab vältimatut arstiabi ravikindlustusega inimene kes viibib teises Euroopa Liidu liikmesriigis?
 • Kuidas sotsiaalabi saada?
 • Mis on toimetulekutoetuse arvutamise aluseks ja kuidas seda taotleda?
 • Kui vanalt võib kandideerida kohalikku omavalitsuse volikogu ja Riigikogu liikmeks?
 • Mis juhtudel võib 15-18 a alaealine abielluda?
 • Mitmesse erakonda võib üheaegselt kuuluda?
 • Kui vanalt saab laps taotleda Eesti Vabariigi kodakondsust?
 • Mis vanuses meessoost Eesti kodanikke kutsutakse ajateenistusse?
 • Mis vanuses ja asjaoludel võetakse alaealisi kriminaalvastutusele?
 • Millise usundiga samastatakse Lääne tsivilisatsiooni?
 • Missugune Euroopa riik on õigeusklik?
 • Millal kujunes välja Lääne tsivilisatsioon ja millal see moderniseerus?
 • Miks asutati NATO?
 • Millised Kesk- ja Ida-Euroopa riigid on saanud NATO liikmeks?
 • Mis on põhilised inimõigused?
 • Kellel on inimõigused?
 • Kellele kehtivad kodaniku- ja kellele inimõigused?
 • Mis on Euroopa Nõukogu põhiülesanne?
 • Kus asuvad Euroopa Nõukogu ja Euroopa Inimõiguste Kohus?
 • Millal Euroopa Nõukogu asutati ja mitu liikmesriiki seal on?
 • Miks võeti vastu Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon?
 • Missuguste õiguste kaitsele on konventsioon suunatud?
 • Milliseid põhimõtteid peavad Euroopa Nõukogu liikmesriigid aktsepteerima?
 • Missuguseid õigusi konventsioon ei taga?
 • Kes on Eestit esindav kohtunik Euroopa Inimõiguste Kohtus?
 • Milliseid kaebusi võib Euroopa Inimõiguste Kohtusse esitada?
 • Mis juhul võib inimene Euroopa Inimõiguste Kohtusse pöörduda?
 • Milliseid õigusi kaitseb Euroopa Sotsiaalharta?
 • Mis õigused kuuluvad sotsiaalsete õiguste alla?
 • Kes ja millal hakkasid esimesena rääkima Euroopa ühendamisest?
 • Mis on olnud läbi ajaloo Euroopa ühendamise põhieesmärk?
 • Missugused olid R Coudenhove-Kalergi nägemused Euroopa ühendamisest?
 • Kuidas muutus Euroopa I maailmasõja järel?
 • Missuguse ettepaneku Euroopa ühendamiseks tegi Aristide Briand?
 • Miks 1930 aastatel Euroopa ühendamine ebaõnnestus?
 • Millal ja millise olulise ettepaneku tegi Winston Churchill?
 • Millised Lääne-Euroopa riigid olid pärast II maailmasõda vaenujalal?
 • Missugused parempoolsed diktatuurid Euroopas säilisid?
 • Mida kujutas endast Trumani doktriin ja mille poolest oli see oluline?
 • Miks kaasati Euroopa ühendamisprotsessi Saksamaa?
 • Miks on oluline Jean Monnet?
 • Mida kujutas endast Schumani plaan?
 • Millal tähistatakse Euroopa päeva?
 • Mis oli Euroopa Söe- ja Teraseühenduse ESTÜ asutamise eesmärk?
 • Mis riigid olid ESTÜ asutajaliikmed?
 • Miks keeldus Suurbritannia ühinemast?
 • Missugused ühendused asutati Rooma lepingutega?
 • Mis olid nende eesmärgid?
 • Kuidas oli kolme ühenduse koondnimi?
 • Millised riigid liitusid 1973?
 • Millised riigid liitusid 1981 ja 1986?
 • Millised riigid liitusid 1995?
 • Millised riigid liitusid 2004?
 • Kui palju on Euroopa Liidu liikmesriike kokku?
 • Mille poolest on oluline Maastrichti leping?
 • Milliseid muutusi Maastrichti leping tähendas?
 • Mis valdkondades on Euroopa Ühenduste koostöö kõige tihedam?
 • Missugune integratsioon oli ühenduste algne ja missugune lõppeesmärk?
 • Mida tähendab tolliliit?
 • Miks tekkis Euroopas 1970 aastate algul majanduslangus?
 • Mis sai seal ajal ühenduste keskseks probleemiks?
 • Miks sai Lõuna-Euroopa riikide ühendamine võimalikuks?
 • Miks otsustas Gröönimaa Euroopa Liidust välja astuda?
 • Millele keskendus Euroopa Komisjoni president Jacques Delors?
 • Mis riigile ja kelle eestvõttel on tehtud pretsedendituid tagasimakseid EL eelarvest?
 • Mida kujutas endast Schengeni leping ja millal see sõlmiti?
 • Mis riigid ja miks pole Schengeni lepinguga ühinenud?
 • Millal ühineb Eesti kõige varem Schengeni viisaruumiga?
 • Mida kujutas endast Ühtse Euroopa Akt?
 • Millal hakkasid kehtima Euroopa Liidu 4 põhivabadust?
 • Missugune Lääne-Euroopa poliitik on olnud juhtiv euroskeptik?
 • Miks otsustasid Euroopa Liiduga ühineda Soome Rootsi ja Austria?
 • Millises riigis on euroreferendumil kaks korda "ei" öeldud?
 • Millised riigid kuuluvad lisaks Euroopa Liidu riikidele Euroopa Majanduspiirkonda?
 • Miks käivitati Phare abiprogramm?
 • Mida kujutavad endast Kopenhaageni kriteeriumid?
 • Millal tuli inimeste rahakotti euro?
 • Millised vanad liikmesriigid pole eurole üle läinud?
 • Millal ühineb Eesti prognooside kohaselt euroga?
 • Miks peeti kümmet viimasena liitunud riiki sobivaks Euroopa Liiduga ühinema?
 • Mis riigid on võimalikud tulevased liitujad?
 • Mis linnades paikneb enamik Euroopa Liidu juhtorganeid?
 • Kuidas erineb Euroopa Liidu juhtimine "tavalise" riigi juhtimisest?
 • Mis on Euroopa Liidu seadusandlik ja mis täitevorgan?
 • Kellest koosneb Euroopa Liidu Ministrite Nõukogu e nõukogu?
 • Mis valdkondade ministrid teevad rohkem koostööd ja miks?
 • Keda nõukogu esindab?
 • Kelle ettepanek on vältimatult vajalik et nõukogu saaks otsuse teha?
 • Kuidas on eesistumine seni toimunud ja kuidas hakkab toimuma?
 • Millal saab Eesti Euroopa Liidu eesistujaks?
 • Mis on eesistuja ülesanded?
 • Missugune on Euroopa Komisjoni roll?
 • Kuidas nimetatakse Euroopa Komisjoni liiget ja kui palju neid on?
 • Kes on Euroopa Komisjoni president?
 • Kes on Eesti esindaja Euroopa Komisjonis?
 • Kes ja kui kauaks volinikud ametisse nimetab?
 • Kes võib volinikke kontrollida?
 • Kelle huvides volinikud tegutsevad?
 • Keda esindab Euroopa Parlament?
 • Kuidas ja kui kauaks Euroopa Parlamendi liikmed valitakse?
 • Mitu valimisringkonda on Eestis europarlamendi valimistel?
 • Mitu saadikut on Eestil europarlamendis?
 • Mille järgi saadikud europarlamendis istuvad?
 • Missugustel erakondadel on kõige suurem esindatus?
 • Mis on europarlamendi põhiülesanded?
 • Kellest koosneb Euroopa Ülemkogu?
 • Mida kujutavad endast Euroopa Liidu kolm sammast?
 • Mille vastu võideldakse kolmanda samba all?
 • Kes teeb Euroopa Liidu eelarve projekti ja kes peavad selle heaks kiitma?
 • Millele vastavad riikide rahaeraldised?
 • Mis on Euroopa Liidu põhilised tuluallikad?
 • Mis on kaks Euroopa Liidu suuremat kuluallikat?
 • Kes on Euroopa Liidu kodanik?
 • Missugused õigused annab Euroopa Liidu kodakondsus?
 • Kui palju on Euroopa Liidu ametlikke keeli?
 • Miks kutsuti kokku Euroopa Tuleviku Konvent?
 • Missugused valdkonnad on Euroopa Liidu pädevuses?
 • Missugused valdkonnad ei kuulu Euroopa Liidu kompetentsi?
 • Milline näeb välja Euroopa Liidu lipp?
 • Millal esitas Eesti taotluse ühinemiseks Euroopa Liiduga?
 • Kui kaua kestsid Eesti ja Euroopa Liidu ühinemiskõnelused?
 • Kui suur oli eurotsooni tööpuudus 2003 a?
 • Millised riigid ja miks olid tööjõu vaba liikumise kõige suuremad vastased?
 • Kust pärineb enamik Euroopa Liidu võõrtöölistest?
 • Mis on Euroopa Liidu neli põhivabadust?
 • Mis on tolliliidu ja vabakaubanduspiirkonna vahe?
 • Mida on vaja kuni 3-kuusel teises liikmesriigis viibimisel?
 • Mida kujutab endast Euroopa Liidu kodaniku elamisluba ja kuidas seda saada?
 • Missugused õigused on Euroopa Liidu kodanikul seoses töö saamisega teises liikmesriigis?
 • Missuguseid avaliku sektori töökohti võib teise liikmesriigi kodanik taotleda?
 • Missuguseid avaliku sektori töökohti ei või teise liikmesriigi kodanik taotleda?
 • Kui kaua võib kesta tööjõu vaba liikumise üleminekuperiood?
 • Mida on Eesti kodanikel praegu enamikku vanadesse liikmesriikidesse tööleminekuks vaja?
 • Missugused vanad liikmesriigid võtavad uute liikmesriikide kodanikke tööle piiranguteta?
 • Missuguste kutsealade diplomeid tunnustatakse Euroopa Liidus automaatselt?
 • Mis on reguleeritud kutseala?
 • Millised õigused on töötutel seoses tööotsimisega teises liikmesriigis?
 • Millistel elualadel on teistes liikmesriikides suurem lootus tööd leida?
 • Kuidas maksab teises liikmesriigis töötav inimene sotsiaalmaksu?
 • Missuguse riigi maksuseadustele teises liikmesriigis töötav inimene allub?
 • Missugused maksud on Euroopa Liidus ühtlustatud ja missugused mitte?
 • Keda loetakse Euroopa Liidu kodaniku pereliikmeks?
 • Mida tähendab ühtne turg mis on selle olulisemad põhimõtted?
 • Mida tähendavad "kolmandad riigid"?
 • Missugune on Euroopa Liidu väliskaubanduspoliitika?
 • Kes sõlmib kaubanduslepinguid teiste riikidega?
 • Mis toodetel on kõige kõrgemad tollimaksud?
 • Milles avaldub kolmandate riikide erinev kohtlemine Euroopa Liidu poolt?
 • Mille eksporti Euroopa Liit reguleerib?
 • Mis muutus Eesti väliskaubanduses seoses Euroopa Liitu astumisega?
 • Millistest riikidest on praegu raskem importida?
 • Milliste kaubagruppide hinnad liitumise tõttu tõusid?
 • Mis märk on CE?
 • Kui kaua võib kehtida Eesti ettevõtete investeeringute tulumaksuvabastus?
 • Miks tõsteti Eestis aktsiisimakse?
 • Miks on tubaka ja kange alkoholi aktsiis Euroopa Liidus kõrged?
 • Millele võib Euroopa Liidus kehtida alandatud käibemaksumäär?
 • Kui palju on Euroopa Liidu minimaalne käibemaksumäär?
 • Kellest sõltub Eesti maksukoormus põhiliselt?
 • Kus on inimõigustega probleeme?
 • Millised on Euroopa Liiduga liitumise negatiivsed mõjud?
Vasakule Paremale
Kodanikuõpetuse kursus #1 Kodanikuõpetuse kursus #2 Kodanikuõpetuse kursus #3 Kodanikuõpetuse kursus #4 Kodanikuõpetuse kursus #5 Kodanikuõpetuse kursus #6 Kodanikuõpetuse kursus #7 Kodanikuõpetuse kursus #8 Kodanikuõpetuse kursus #9 Kodanikuõpetuse kursus #10 Kodanikuõpetuse kursus #11 Kodanikuõpetuse kursus #12 Kodanikuõpetuse kursus #13 Kodanikuõpetuse kursus #14 Kodanikuõpetuse kursus #15 Kodanikuõpetuse kursus #16 Kodanikuõpetuse kursus #17 Kodanikuõpetuse kursus #18 Kodanikuõpetuse kursus #19 Kodanikuõpetuse kursus #20 Kodanikuõpetuse kursus #21 Kodanikuõpetuse kursus #22 Kodanikuõpetuse kursus #23 Kodanikuõpetuse kursus #24 Kodanikuõpetuse kursus #25 Kodanikuõpetuse kursus #26 Kodanikuõpetuse kursus #27 Kodanikuõpetuse kursus #28 Kodanikuõpetuse kursus #29 Kodanikuõpetuse kursus #30 Kodanikuõpetuse kursus #31 Kodanikuõpetuse kursus #32 Kodanikuõpetuse kursus #33 Kodanikuõpetuse kursus #34 Kodanikuõpetuse kursus #35 Kodanikuõpetuse kursus #36 Kodanikuõpetuse kursus #37 Kodanikuõpetuse kursus #38 Kodanikuõpetuse kursus #39 Kodanikuõpetuse kursus #40 Kodanikuõpetuse kursus #41 Kodanikuõpetuse kursus #42 Kodanikuõpetuse kursus #43 Kodanikuõpetuse kursus #44 Kodanikuõpetuse kursus #45 Kodanikuõpetuse kursus #46 Kodanikuõpetuse kursus #47 Kodanikuõpetuse kursus #48 Kodanikuõpetuse kursus #49 Kodanikuõpetuse kursus #50 Kodanikuõpetuse kursus #51 Kodanikuõpetuse kursus #52 Kodanikuõpetuse kursus #53 Kodanikuõpetuse kursus #54
Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
Leheküljed ~ 54 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2009-11-17 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 127 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Tinksju Õppematerjali autor

Lisainfo

Väga põhjalik ülevaade kodanikuõpetusest ja sellega seotud mõistetest !

Märksõnad

Mõisted


Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

32
doc
Ühiskonnaõpetus II kursusele
62
doc
Ühiskonna riigieksami kokkuvõte
34
doc
Kodanikuõpetus III kursusele
56
doc
ÜHISKONNAÕPETUSE RAUDVARA
67
doc
Ühiskonna konspekt riigieksamiks
62
docx
Ühiskonnaõpetuse riigieksam 2012
49
docx
ÜHISKONNAÕPETUSE RAUDVARA-NÜÜDISÜHISKOND
44
doc
Kõik vajalik ühiskonnaõpetuse riigieksam iks

Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun