Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge

"kogutulu" - 350 õppematerjali

kogutulu on maksimaalne kui piirtulu on null (positiivse väärtuse juures kasvab, negatiivse puhul langeb). Kogutulu maksimeeriv toodangumaht on järelikult Q1 ja hind vastavalt nõudluskõverale (ühiktulukõverale) P1 ning vastav kasum P1EFD. Kasum on maksimaalne kui piit tulu võrdub piirkuluga K, st toodangu maht on Q, müügihind P ja kasum PABC > P1EFD suurendatakse kuni ühiktulu võrdub ühikkuluga: Q2 joonisel 12.1. Firma saab sellisel juhul normaalkasumit.
thumbnail
9
pdf

Nõudluse ja pakkumise elastsus

E-seminar 03...

Majandusteaduse alused
373 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Valik alternatiivsete variantide vahel

1: Ettevõte toodab toodet A ja toodet B. Toote A omahind on 800 kr/tk ja müügihind 1000 kr/tk, toote B omahind on 1700 kr/tk ja müügihind 2000 kr. Kui kulutada reklaamiks 150000 kr, oleks võimalik suurendada läbimüüki 1000000 kr. võrra. Toode A B _____________________________________________________________ Omahind /tulu 800 kr./t 1700 kr./t Müügihind /tulu 1000 kr./t 2000 kr./t 1) Suurendada kogutulu 1000000 krooni võrra. 2) Kui palju toota 1000000 1000000 1000 = 1000 tk. 2000 =500 tk. 3) Kuluarvutus 800 x 1000 = 800000 kr. 500 x 1700 = 850000 kr. 4) Reklaami peale kulub 150000 kr. 5) Kogukulu 800000 kr.+150000 kr.=950000 kr. 850000 kr.+150000 kr.=1000000 kr. 6) Kasum=kogutulu (läbimüük) ­ kogukulu 1000000 kr ­ 950000 kr.= 50000 kr. 1000000 kr ­ 1000000 kr.= 0 kr....

Finantsjuhtimine ja...
35 allalaadimist
thumbnail
15
odt

EESTI VABARIIGI KULUD JA TULUD AASTATEL 2000 - 2010

Tartu Kutsehariduskeskus Ärindus- ja kaubanduse osakond Kaili Olgo ja Tiia Saarna EESTI VABARIIGI KULUD JA TULUD AASTATEL 2000 - 2010 Uurimustöö Juhendaja Külliki Vaske Tartu 2012 Tiia Saarna, Kaili Olgo AK - 11 Sisukord SISSEJUHATUS......................................................................................................3 1. EELARVE JA SELLE VAJADUS.......................................................................4 1. EESTI VABARIIGI KULUD JA TULUD AASTATEL 2000 ­ 2001.................5 2. EESTI VABARIIGI KULUD JA TULUD AASTATEL 2002 ­ 2003.................6 3. EESTI VABARIIGI KULUD JA TU...

Ühiskond
30 allalaadimist
thumbnail
4
pdf

PEATÜKK 4. NÕUDLUSE JA PAKKUMISE ELASTSUS

VALE; Mida rohkem on kaubal asendajaid, seda elastsem on tema nõudlus, sest tarbijad reageerivad hinna muutustele tundlikult e elastselt, kui neil on palju valikuvõimalusi; 2. ÕIGE; Mitteelastse nõudlusega kauba puhul on ostjate reageering mittetundlik (mitteelastne); seega vastab suhteliselt suurele hinna muutusele nõutava koguse väiksem muutus; kuna tootja/müüja kogutulu = hind × kogus, siis on mitteelastse nõudluse korral müüjal mõtet kauba hinda tõsta, et oma kogutulu suurendada, sest kuigi nõutavad kogused vähenevad, on tõusnud hinna mõju kogutulule suurem; järelikult on mitteelastse nõudluse korral hind ja kogutulu seotud samasuunaliselt (võrdeliselt, positiivselt), hinna tõstmisel kogutulu suureneb ja hinna langetamisel väheneb; Elastse nõudluse korral on hinna ja kogutulu seos aga vastassuunaline (negatiivne), seega kui tahame kogutulu suurendada, tuleks hinda alandada; 3...

Micro_macro ökonoomika
199 allalaadimist
thumbnail
4
pdf

PEATÜKK 7. TÄIELIK KONKURENTS

ÕIGE; piirkulu MC ja keskmise muutuvkulu AVC kõverate lõikepunkt on AVC miinimumpunktiks ja kuna nn sulgemishind, millisest hinnatasemest allpool peaks firma lühiperioodil oma tegevuse lõpetama on P=AVCmin, siis on väide õige; 4. a) VALE; firma maksimeerib kasumi (või minimeerib kahjumi) kui valib toodangukoguse vastavalt kuldreeglile MR=MC, seega optimaalne kogus on 0C; b) VALE; firma kogutulu TR=P× Qrealiseeritud, seega optimaalse koguse korral kajastab kogutulu TR ristküliku pindala, mille otsapunktid on 0GKB, sest lõik 0G tähistab ju hinda ning lõik 0C optimaalset kogust, hinna ja koguse korrutis (e ristküliku pindala, mis võrdub külgede korrutisega) näitabki kogutulu suurust; c) ÕIGE; firma kogutulu TR=P× Qrealiseeritud ehk ristküliku pindala, mille otsapunktid on 0GKB, on suurem...

Micro_macro ökonoomika
74 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Kuidas mõjutab nõudlus ja pakkumine tarbijat ja ettevõtjat

Kuidas mõjutavad nõudlus ja pakkumine tarbijat ja ettevõtjat? Nõudlus on seos hüvise hinna ja tema koguse vahel, mida tarbijad sel ajaperioodil suudavad ja soovivad osta. Üldiselt tarbijad ostavad omale selliseid kaupu nagu neile parem on. Kui kauba hind tõuseb, siis tarbijad hakkavad otsima võimalusi odavama kauba soetamiseks, nii-öelda asenduskaubade soetamiseks. Suuresti tarbija sissetuleku ja kogutulu taga seisabki see, millist kaupa tema soovib. Mida parema hinnaga tarbija jaoks, seda parem on ka ettevõtjale. Tema kaupu ostetakse ning mida parem hind sellel on , seda rohkem. Kui ettevõtja toote hind tõuseb, siis piirab see ka tarbijate võimalusi ning ettevõtjad peavad otsima mugavamaid ja paremaid võimalusi oma sissetuleku parandamiseks. Pakkumise korral on hüvise hinna ja tema koguse vahel võrdeline seos. Tootjad on võimelised kõrgema hinnaga rohkem pakkuma...

Majandus
15 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Mikro-, makroökonoomika 1.KT

Firma peaks: a) vähendama toodangut 750 ühikuni b) jätkama 800 ühiku tootmist c) tootma null ühikut d) suurendama toodangut, et kasumit maksimeerida 3. Pika perioodi tasakaal TKT-l on saavutatud. Kui a) ei toimu enam uute firmada juurdetulekut harusse või olemasolevate firmade harust lahkumist b) kõik firmad saavad üksnes normaalkasumit c) pika perioodi kulukõver on horisontaalne d) a ja b on õiged 4. Tarbija kogutulu väheneb siis, kui a) nõudluse hinnaelastusekoefitsient on 2,4 ja hind tõuseb b) nõudluse hinnaelastusekoefitsient on 1,6 ja hind alaneb c) nõudluse hinnaelastusekoefitsient on 1 ja hind tõuseb d) nõudluse hinnaelastusekoefitsient on 0,4 ja hind tõuseb 5. Lühiperioodil toodab firma 500 ühikut. Tema keskmine muutuvkulu (AVC) on 2 ja tema keskmine püsikulu(AFC) on 0,5. Firma kogukulu on a) 1100 kogukulu=VC+FC=1250...

Mikro- ja makroökonoomia
502 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Mikro-, makroökonoomika 2.KT

b) kokkuhoiuparadoksi c) suurust, mille võrra kogukulutsed on allpool taset, mis kindlustab täishõive d) mitte midagi eelpooloetutest 4. Ekspansiivse fiskaalpoliitika tagajärjeks ei ole a) kogutoodangu kasv b) tööhõive kasv c) eratarbimise langus d) intressimäära kasv 5. Väljavoo alla ei kuulu a) import b) plaanitud investeeringud c) säästud d) kõik nimetatud kuuluvad b) Oletame, et kogutulu täishõivetase on 4000. Kui palju ja mis suunas peaksid muutuma avaliku sektori kulutused, et lõhe sulguda? YFE=4000 Y0=3000 c) Kas tegemist on langus-, või inflatsioonilõhega? Languslõhega Lisa: Kirjeldage tasakaalutulu arvutamist sisse- ja väljavoogu abil. Kirjutage valem! (10p)...

Mikro- ja makroökonoomia
517 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Mikro-Makro test, MKF ja oligopol

Kui oligopolil on murtud nõudluskõver ja firma toodangu nõudlus on suhteliselt elastne turuhinnast kõrgema hinna korral ja suhteliselt mitteelastne turuhinnast madalama hinna korral, siis: Hinna tõus suurendab firma kogukulu ja hinna alandamine vähendab tema kogutulu Nii hinna tõus kui alanemine vähendab firma kogutulu Nii hinna tõus kui alanemine suurendab firma kogutulu Hinna alanemine suurendab firma kogutulu ja hinna tõus vähendab firma kogutulu 20. Kui kaks oligopolist konkurenti saavad vältida suurt kahjumit, alandades hinda 60-lt 56-le , siis vastavalt mänguteooria mudelile: Alandavad mõlemad hinda Ei alanda kumbki hinda Kehtestab üks hinnaks 60, teine 56...

Mikro-Makro ökonoomika
127 allalaadimist
thumbnail
7
docx

Makroökonoomika eksam B

inflatsiooni ja SKP vahelist seost 51. Kui kauba nõudluse hinnaelastsuse koefitsient on 2,5, siis hinna langus 2 kroonilt 1,8 kroonini toob kaasa a. nõutava koguse kasvu 2,5 % võrra b. nõutava koguse vähenemise 2,5 % võrra c. * nõutava koguse kasvu 25 % võrra d. nõutava koguse kasvu 250 % võrra 52. Firma tõstab oma kauba müügihinda 10%. Selle tulemusena väheneb kauba nõutav kogus 20% võrra. Mis juhtub firma kogutuluga ? a. firma kogutulu tõusis 10%; b. firma kogutulu langes 10% c. * firma kogutulu langes 12% d. firma kogutulu langes 20%. 53. Milliseid kaupu nimetatakse normaalseteks kaupadeks? a. kaubad, mille vastu tunnevad huvi psüühiliselt terved, e. nn. normaalsed inimesed b. * kaubad, mille nõudlus langeb koos sissetulekute langusega c. kaubad, mis on kantud Tarbijakaitseameti poolt normaalsete kaupade loetellu d. kaubad, mille nõudlus suureneb sissetulekute langemisega 54...

Makroökonoomika
207 allalaadimist
thumbnail
8
docx

Makroökonoomika eksam C

Kui palju maksab Volvo naelsterlingites, kui ta maksis 84000 SEKi? a. 634£ b. * 6335 £ c. 18308£ d. 36769£ e. 84000£ Question 16 (1 point) Automaatne fiskaalpoliitika on: a. automaatne erainvesteeringute vähenemine tänu intressimäärade tõusule b. automaatne kohandumine elanikkonna vajaduste järgi c. * avaliku sektori kulutuste automaatne muutmine vastavalt kogutulu või töötuse muutusele d. keskpanga poolne rahapakkumise automaatne muutmine vastavalt konkreetsele majandussituatsioonile Question 17 (1 point) Milles seisneb raha ajadimensioon? a. raha on valmistatud väga tugevast materjalist ja peab ajahambale vastu b. ajaloolased saavad vanade müntide uurimise teel palju informatsiooni c. * raha on seoseks majandustegevuse erinevate ajahetkede vahel d. vananenud ja käibelt kõrvaldatud raha ei saa enam hiljem pankades vahetada Question 18 (1 point)...

Makroökonoomika
192 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Mikroökonoomika valemid

QX ­ üviste X koguste muut, MUX ­ hüvise X piirkasulikkus, MUY ­ hüvise Y piirkasulikkus EELARVETÕUSU arvutatakse tavaliselt absoluutarvuliselt, sest sellise joone tõus on matemaatiliselt defineeritud negatiivsena. EJ tõus = QY / QX = PX / PY, kus QY - hüvise Y koguste muut, QX ­ üviste X koguste muut, PX - hüvise X hind, PY ­ hüvise Y hind. ETTEVÕTTE KASUMI MAKSIMEERIMISE (VÕI KAHJUMI MINIMEERIMISE) ANALÜÜSIKS LÜHIPERIOODIL VÕIB KASUTADA NII: kogutulu TR/kogukulu TC vaatenurka (meetodit) (kogutulu TR ­ kogukulu TC > 0) kui ka piirtulu MR/piirkulu MC vaatenurka (nn optimaalne toodangukogus Qoptim valitakse ,,kuldreegli" piirtulu MR = piirkulu MC järgi). GOSSENI II SEADUS MUA = MUB = MUC = ... Sel juhul käituvad tarbijad ratsionaalselt.saavutatakse tingimusel, et MU A / PA = MUB / PB = MUC / PC = ... = MUN / PN , kus MU ­ piirkasulikkus, P ­ hind KAUDNE KULU = NORMAALKASUM...

Arendustegevus
209 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Mikro- ja makroökonoomika valemid

Kogukulu: TC = FC + FV (püsi + muutuvkulud) Kogutulu: TR = TP x p (ühiku hind) Piirprodukt: MP = Q(TO) / Resurss Töö piirprodukt (kogutoodangu juurdekasv, mille põhjuseks on tööjõu ühe täiendava ühiku kasutamine) MPL = (TP) / (L) Piirtulu: MR = (TR) / (TP) Piirkulu: MC = (TC)/ (TP) Piirprodukti tulu MRP = TR / Q Resurssi piirkulu MRC = TC / Q Töö piirprodukti tulu MRPL = (TR) / L(Q), mittetäieliku konkurentsi turul: MRPL = MPL x MR Piirprodukti väärtus VMP = MP x p (hüvise hind). Kui täieliku konkurentsi turg, siis VMP=MR. Kasumi maksimeerimise reegel: MR = MC. Nõudluse sissetuleku elastsus = hüvise nõutava koguse suhteline / sissetuleku suhteline . SKP Sisemajanduse kogutoodang SKP Sissetulekute lähenemisviis: Liidetakse kõik tootmisprotsessis loodud sissetulekud. SKP = palgad + ettevõtete tulu + kasumid + rendid + netointressid + amortisatsioon + kaudsed ärimaksud Kulutuste lähenemisviis: SKP = C...

Mikro- ja makroökonoomika
74 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Valemid

T=TR-TC T=ettevõtte kasumTR=ettevõtte kogutuluTR =P*Qreal TP=koguproduktTC(kogukulu) TC=TVC+TFC ATP=keskmine koguprodukt(kogutoodan/selleks kulunud töö)ATP=TP/L L=tööjõudMP=piirprodukt(lisaprodukt) TFC=püsikulu(fikseeritud kulu)TVC=muutuvkulud(oleneb toodangust) A(kasumtooteühiku kohta)=P-ATC A=T/Q ATC(keskmine kogukulu)=üheToodanguühiku tootmiseks kuluv kulu)ATC=TC/TP AVC(keskmine muutuvkulu)=TVC/TPAFC(keskmine püsikulu)=TFC/TPMC(piirkulu, mis tehakse ühe täiendava toote valmistamiseks)=TC/TP ATR=keskmine kogutulu =TR/TP MR(piirtulu)= TR/ Qreal ...

Micro_macro ökonoomika
723 allalaadimist
thumbnail
22
doc

Eksamikonspekt loenguslaidide põhjal (M. Randveer)

Q1 ­ Q2 p1 ­ p2 E = ­­­­­­­­ : ­­­­­­­­­­­ = (Q1 + Q2) : 2 (p1 + p2) : 2 Q1 ­ Q2 p1 ­ p2 = ­­­­­­­­­ : ­­­­­­­­­ Q1 + Q2 p1 + p2 Kogutulu ja elastsuse seos KOGUTULU (TR) ­ on rahasumma, mille firma saab oma toodangu müügist. TR=Q*p Elastne nõudlus: hinnatõus vähendab kogutulu ja vastupidi Ühikuelastne nõudlus: hinna tõusu (languse) korral jääb kogutulu samaks. Mitteelastne nõudlus: hinna tõus suurendab kogutulu ja vastupidi. Lineaarne nõudluskõver ­ nõudluse elastsus on suurem hüvise suhteliselt kõrge hinna puhul ja nõudluse elastsus on väiksem hüvise suhteliselt madala hinna korral. Konstantse elastsuskoefitsendiga nõudluskõverad Täielikult elastne nõudluskõver ­ nõudluskõver on horisontaalne sirge; koefitsent on lõpmatu...

271 allalaadimist
thumbnail
16
pdf

Mikro- ja makroökonoomika eksamiks valmistumine

Tasakaaluhind ­ hind, mille juures nõutav kogus ja pakutav kogus on võrdsed. Turunõudmine Tarbija hinnavaru- tarbija ülejääk, mis iseloomustab asjaolu, et tarbija valmisolek maksta on suurem kui tarbimiskulutused. Elastsuskoefitsent ­ hinna suhtelisest muutusest põhjustatud nõutava koguse suhteline muutus. W W . W W · 1 elastne nõudlus, hinna tõus vähendab kogutulu . · 1 mitteelastne nõudlus, hinna tõus suurendab kogutulu. · ühikuelastne nõudlus, kogutulu jääb hinna tõusu korral samaks. · Kui nõudluskõver on horisontaalne sirge on koef lõpmatu ­ täielikult elastne nõudlus. · Vertikaalne nõudluskõver, koef on 0 ­ täielikult mitteelastne nõudlus. W W W W W W W W {W W { {W W { W W W W Kogutulu ­ TR = Q * P Nõudlus on seda elastsem: · Mida rohkemon hüvisel asenduskaupu. · Mida vähem tähtis on hüvis....

Mikro- ja makroökonoomia
979 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Mikro ja makroökonoomika alused,test

Kodutöö riputada IVA keskkonda üles 30.09.2012 kella 23:55ks! 1. Kui väidetakse, et banaanide nõudluse hinnaelastsuse koefitsient on 2, siis mida see peaks tähendama? (1 punkt) See peaks tähendama seda , et nõudlus on elastne ja see tähendab, et hüvise hinna tõus vähendab ja hinna langus suurendab kogutulu . 2. Nõudluse muutus tähendab seda, et (1 punkt) a. Nõudluse elastsus on vähenenud b. Nõudluskõver on nihkunud c. On toimunud liikumine piki nõudluskõverat d. Nõutav kogus muutub, kui hind muutub 3. Oletame, et kauba hind tõuseb ja tootjate kogutulu suureneb. Järelikult (1 punkt) a. Kauba nõudlus on elastne b. Kauba pakkumine on elastne c. Kauba pakkumine on mitte elastne...

Makroökonoomika
185 allalaadimist
thumbnail
7
pptx

Apple Inc

APPLE INC. VALDKONNAD : · ARVUTITARKVARA · ARVUTIRIISTVARA · TARBEELEKTROONIKA · TARKVARA ELEKTRONTURUSTUS · ASUTATUD : 1976 AASTAL · ASUTAJAD : STEVE JOBS STEVE WOZNIAK RONALD WAYNE 2015. AASTAL KOGUTULU JÕUDIS PEAAEGU 234 MLD GEOGRAAFIA VÕRK 2016 AASTA SEISUGA APPLE AVAS 488 KAUPLUST 20 RIIKIDES : · AMEERIKA ÜHENDRIIGIDES (268) · SUURBRITANNIAS (39) · HIINAS (36) · KANADAS (29) · AUSTRAALIAS (22) .... EKSPERTIDE SÕNUL APPLE-I PEAMINE KONKURENT ON SAMSUNG... AITÄH TÄHELEPANU EEST!...

infootsing
1 allalaadimist
thumbnail
8
pdf

Fiskaalpoliitika ehk eelarvepoliitika

Lisaks majanduslikele kaalutlustele sõltub maksu maksmine ka maksumaksjate sisemisest aususest ning arusaamast, et maksu maksmine on eelkõige sotsiaalne kokkulepe (Vihanto, 2000). Valitsussektori kulutused Viimastel aastakümnetel on arenenud riikides suurenenud nii valitsussektori aktiivsus kui tema kulutused. Üldtendentsiks võib pidada asjaolu, et koos kogutulu kasvuga kaldub valitsussektori osakaal sisemajanduse koguproduktis suurenema. Vastavalt Wagneri seadusele (Dr. Gablers, 1976) on majapidamiste nõudlus avaliku sektori hüviste suhtes elastne, mille tulemusena on sissetulekute kasvul tendents suurendada valitsussektori kulutuste osakaalu sisemajanduse koguproduktis. Wagneri seaduse toime pidurdamiseks peaksid riikide valitsused järgima ranget fiskaalpoliitikat ja vähendama valitsussektori kulutusi....

Ajalugu
120 allalaadimist
thumbnail
17
ppt

Riikide arengutase

Riikide arengutase ÜHISKONNAGEOGRAAFIA E-KURSUS GÜMNAASIUM Sisemajanduse kogutoodang ehk SKT (Gross Domestic Product, GDP)- aasta jooksul riigi territooriumil toodetud kaupade ja teenuste koguväärtus. Riikide võrdlemiseks arvutatakse SKT ühe elaniku (per capita SKP ) kohta. Ülemaailmsel tasandil üks enamkasutatavaid näitajaid riikide arengutaseme võrdlemiseks. Suurem SKT ei ole sama mis suurem heaolu. Suurem SKT võib olla seotud näiteks suuremate kütmiskulude, suuremate kuritegevuse vastu võitlemise kulude või vähema vaba ajaga. Need põhjused suurendavad küll kulusid, kuid mitte heaolu. ÜHISKONNAGEOGRAAFIA E-KURSUS GÜMNAASIUM Sisemajanduse kogutoodang SKT arvutamiseks on kolm viisi: toodangupõhine: antud territooriumil toodetud kõigi kaupade ja teenuste koguväärtus tarbimispõhine: kõigi tarbitud kaupade ja teenuste kog...

Geograafia
86 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun