Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge

"kantud" - 2634 õppematerjali

kantud – kellel on põhistamise kohustus? Kas kohus peab ise otsima või pool koos taotlusega esitama? Ikka taotleja ise. Kohus annab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.
thumbnail
1
doc

Näidis - Sõiduki kasutamise volikiri

VOLIKIRI SÕIDUKI KASUTAMISEKS [Koostamise koht ja kuupäev] [Sõiduki omaniku nimi], registrikoodiga [registrikood], asukohaga [aadress], mida esindab [juhatuse liige / volituse alusel (mittevajalik ära kustutada)] [omaniku esindaja nimi] volitab [ees ja perekonnanimi], elukohaga [elukoha aadress], juhiloa number [juhiloa number] kasutama [sõiduki omaniku nimi] kuuluvat sõidukit [sõiduki mark ja mudel], valmistajatehase tähis [VINkood], riiklik registreerimismärk [riiklik registreerimismärk], registreerimistunnistuse number [registreerimistunnistuse number]. Volikiri kehtib [alates [kuupäev] kuni [kuupäev] / tähtajatult (mittevajalik ära kustutada)]. ____________ [volitaja allkiri]

Varia → Kategoriseerimata
118 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Eesti liiklus

Liiklusest Eestis Tere, olen oma kõne teemaks valinud liikluse olukorra tänapäeva Eestis. Tean, et see teema viimasel ajal palju kajastamist saanud, kuid arvan, et veel üks arvamus ei tee paha. Valisin selle teema, kuna olen ise paar aastat tihedalt liiklusega seotud olnud, küll mitte autojuhina aga kõrvalistujana ja jalakäijana ning aasta tagasi olin sunnitud kaardilugeja ametit proovima. Liiklus huvitab mind juba sellel põhjusel, et juba lähitulevikus soovin ka mina autojuhiks saada. Loomulikult heaks autojuhiks. Seega tekkiski küsimus: Kuidas olla hea autojuht? Mõnes mõttes on vastus lihtne: järgi liikluseeskirju! Loogliline ju! Arvan, et tegelikult see nii lihtne polegi. Pole ju kõik must-valge. Ma ei väida seda, et liikluseeskirju oleks raske järgida või, et seda ei peaks tegema, aga on olukordi kus liikluseeskirjade punkt- punktilt järgimine ei ole kõige parem variant. Tooksin sellise näite: Tall...

Eesti keel → Eesti keel
133 allalaadimist
thumbnail
7
docx

Eesti rahvariided - referaat

Eesti rahvariided Referaat Sisukord Rahvarõivad Rahvarõivastega on meist kokku puutunud peaaegu igaüks kas neid ise laulupidudel kandes või kandjate pakutud vaatepilti nautides. Tänapäeval mõistetakse rahvariiete sõna all eelkõige 19. sajandil kantud pidulikku talupojarõivast. Rahvarõivad näitasid vanasti seisuslikku ja rahvuslikku kuuluvust ning need pandi selga peole, kirikusse või külla minekuks. Pidurõivaste juurde kuulusid ka ehted. Rõivaid õmmeldi linasest ja villasest riidest ning neid hoiti hoolega. Linasest riidest esemed olid valged, tihti pleegitati kangast kevadpäikese käes. Villased riided olid naturaalse lambavilla tooni valged, pruunid ja mustad, muid värvitoone saadi taimedega värvimisel

Kultuur-Kunst → Kultuur
20 allalaadimist
thumbnail
19
doc

Auditeerimine - Arhipov

majanduslikust olemusest ka sellisel juhul kui see ei ühti nende juriidilise vormiga. Audiitortegevuse seadus. Seadus jõustus 1. Juuli 1999 a. Eesmärk on reguleerida kogu audiitortegevus, sätestades audiitorite kohustused, õigused, audiitorile esitatavad nõuded. Reguleeritakse audiitorite organisatsioon ja ka juhtorganite tegevust ning auditeerimise õiguslikud alused. See seadus ei kehti riigi kontrolli audiitoritele. Audiitor on audiitori kutse saanud isik, kes on kantud audiitorite nimekirja. Audiitorite nimekirja kantud audiitoräriühingud. Audiitori kutsetegevus on auditeerimine, ta võib ka tegeleda ärinõustamisega ja neile õigusaktidega pandud muude ülesannetega. Auditeerimine on raamatupidamisaruannete kontrollimine ning neile hinnangu andmine vastavalt auditeerimise eeskirjale. Auditeerimise õigus on ainult audiitoril. Auditeerimise eeskiri sisaldab audiitori kutse-eetika põhimõtteid mis vastavad rahvusvahelistele standarditele.

Majandus → Raamatupidamine
105 allalaadimist
thumbnail
13
ppt

Veredoping

ee/~mremm/virol/rna/retro.html ) haigused Mis on Veredoping ? Veredoping on spordis reeglivastane vahend, mida kasutatakse võistlustel paremate tulemuste ( http://jooksuportaal.blogspot.com/2010_08_01_archive.html ) saamiseks. Veredopinguks nimetatakse meetodeid, mis suurendavad hapniku kandvate punaste vereliblede arvu. Doping võib olla keemiline aine, mis on vastavate spordiorganisatsioonide reeglites keelatud ainete nimekirja kantud ning mille kontsentratsioon sportlase organismis ei tohi ületada teatud piiri. Terminoloogia (http://spacecollective.org/Wildcat/4139/Enhancement-here-it-comes ) 1970 aastal kasutusele võetud meedia poolt "vere dopingu" mõiste Vere doping ­ esilekutsutud polütsüteemia Hemoglobiin ­ põhised hapniku kandjad Ajalugu Sõna "doping" ilmus esmakordselt 1889 a. ühes inglisekeelses sõnastikus. Terminiga nimetati oopiumi ja teiste narkootikumide

Bioloogia → Bioloogia
22 allalaadimist
thumbnail
3
odt

9 põhilist ja üldlevinumat globaalprobleemi

Ülerahvastatus Toidupuudus Jäätmeprobleemid Happevihmad Veekriis Osoonikihtide hõrenem. * Maailmas on praegu probleemi lahendused: Probleemi põhjused: Probleemi põhjused: Vett tuleb tarbida Probleemi põhjused umbes 7 miljardit tuleks muuta inimeste rahvastiku kasv, kütuste põletamine; mõõdukalt!! :Atmosfääri paisatud inimest toitumisharjumusi; tarbimise suurenemine, põlevkivi põletamine; Probleemi põhjused: saasteained. aerosoolid; Probleemi põhjused: täiustada tootmise suurenemine tööstuste saaste; magevett on kogu vulkaanipursked . suremuse langus, maaharimisviise ja ­ Probleemi tagajärjed: transpordist pärinev maakera veevarudest Probleemi tagajärjed: teaduse areng, tehnoloogiat. vä...

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
37 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Audiit Eestis

Referaat Jõhvi 2012 Audiitortegevus Eestis Audiitorkogu on Eesti audiitorite kutseühendus audiitorite kutsetegevuse korraldamiseks ja audiitorite õiguste kaitsmiseks. Audiitorkogu kui avalik-õiguslik juriidiline isik loodi 1999. aastal. Enne seda täitis samu ülesandeid Audiitortegevuse nõukogu. Audiitorkogu liikmeteks on kõik audiitorite nimekirja kantud füüsilisest isikust audiitorid. Käesoleval hetkel on Audiitorkogul ligi 400 liiget. Audiitorkogu juhib 9 liikmeline juhatus, kes on valitud Audiitorkogu liikmete seast. Audiitorite auditeerimise ja kutse-eetika nõuded on fikseritud Auditeerimiseeskirjas ja põhinevad Rahvusvahelise Audiitorite Föderatsiooni (IFAC) standarditel. Auditeerimise ja kutse-eetika nõuete järgimine on kõigile Audiitorkogu liikmetele kohustuslik.

Majandus → Raamatupidamine
31 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Näidis - Töövõtuleping FIE-ga

TÖÖVÕTULEPING Käesoleva töövõtulepingu (edaspidi: Leping) on sõlminud [kuupäev], [koht] (1) [Tellija nimi], [registrikoodiga / isikukoodiga (mittevajalik ära kustutada)] [tellija registrikood või isikukood], aadressiga [aadress], mida esindab [juhatuse liige / volituse alusel (mittevajalik ära kustutada)] [tellija esindaja nimi] (edaspidi: Tellija) ja (2) [töövõtja nimi], [registrikoodiga / isikukoodiga (mittevajalik ära kustutada)] [töövõtja registrikood või isikukood], aadressiga [aadress] (edaspidi: Töövõtja), edaspidi viidatud ka kui Pool või ühiselt kui Pooled, alljärgnevas: 1. Üldsätted 1.1. Leping koosneb käesolevast Lepingust ja lisadest, milles lepitakse kokku Lepingu sõlmimisel või pärast seda. Lepingu juurde sõlmitavad lisad on Lepingu lahutamatuks osaks. 2. Lepingu objekt ja Töö te...

Varia → Kategoriseerimata
55 allalaadimist
thumbnail
21
docx

Seminaritöö: Sõjahaudade kaitse seadus

......................................................................................................... 20 KASUTATUD KIRJANDUS........................................................................................ 21 2 SISSEJUHATUS Õigustloov akt peab vastama mitmetele kriteeriumitele: ühilduma õigusnormide hierarhias temast kõrgemal asuvatega, aga ka Euroopa Liidu (EL) õigusega; olema kantud õiguse ideest (õiglus, õiguskindlus ja eesmärgipärasus); lähtuma süsteemiteooria printsiipidest ning olema loogilise struktuuriga; kandma kindlat eesmärki, õiguslikku ideoloogiat; juhinduma hea õigusloome eeskirjadest. Tegu ei ole lõpliku loeteluga, ent eeltoodud printsiipidel põhineb käesolev töö: ,,Sõjahaudade kaitse seaduse" (SHKS) kui õigustloova akti analüüs. Antud seminaritöö eesmärgiks ongi analüüsida ühte Eesti objektiivsesse õigusesse kuuluvat

Õigus → Õiguse entsüklopeedia
16 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Maaelu 18. sajandil

Maaelu 18. sajandil Aadli jõukuse, poliitilise ja sotsiaalse positsiooni aluseks oli maaomand ehk mõisad. Aadlimatriklitesse kantud aadliperekonnad pidasid mõisate valdamist oma ainuõiguseks. Aadlimatriklid ei välistanud siiski uute liikmete, iseäranis Vene kõrgaadli esindajate vastuvõtmist. Lisaks poliitilisele tähendusele aitas see vältida kohaliku mõisnikkonna isolatsiooni ja sotsiaalset sumbumist. Mõisamajanduse tõus ja langus Mõisamajanduse täielik taastumine Põhjasõja tagajärgedest võttis aega 18. sajandi keskpaigani. Kahanenud rahvaarv hoidis põllumajandussaaduste hinnad ja mõisate tulud madalad

Ajalugu → Ajalugu
39 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Barokk/Klassitsism spikker

1. Barokk tekkis 16.saj lõpul Itaalias Rooma linnas. 2.Arhitektid ja ehitised:1)Claude Perrault- Louvre`l loss 2)Jules Hardouin-Mansart-Versailles`loss 3)Bartolomeo Rastelli-Talvepalee,Smolnõi kloostri kirik ja Katariina loss Tsarskoje Selo 4)Niccolo Michetti-Kadrioru loss ja San Susie;5)Dominikus Zimmermann-Wiesikirik Baieris;6)Mathäus Daniel Pöppelmann-Zwinger Dresdenis. 3.Rubens-maalis võrdse meisterlikkusega allegoorilisi mütoloogilisi ja portreemaale.Maalis oma abikaasat.Kõik teosed kantud elurõõmust ja hoogsast liikumisest,volüümikad naised,lapsed ja hobused. Rembrandt-abiellumise perioodil maalid väga julged ja rõõmsad.Pärast naise surma maalid hingestatud. 4. Rokokoo nimetus tuleneb erineva merekarbi motiivi järgi. 5.Meelelahutuslik suund,eelistati pehmeid värvikombinatsioone. 6. Klassitsism tekkis 18.saj viimasel veerandil Prantsusmaal. 7.Antiigil. 8.Kaunistused: Varaklassitsismis:barokile ja rokokoole omased elemendid ;Kõrgklassitsimis: voluudid, girlandid,

Kultuur-Kunst → Kunstiajalugu
118 allalaadimist
thumbnail
50
docx

Karistusõigus loengukonspekt II semester

Karistusõigus II.osa https://quizlet.com/82596923/karistusoiguse-moisted-flash- cards/ Süütegude kogumid - tuleb jõuda järelduse, kas inimene on pannud toime ühe teo, või kaks või kolm või neli – ehk kas on tegemist ühe (teo ainsus) või mitme teoga (teo mitmus). - Teo ainsus on siis, kui mitu olemusest sarnast käitumisakti on kantud ühisest tahtluses, ja need on üksteisega seotud, kogu käitumine on kokkukuuluv tegu. Tunnused: 1)ühtne tahtlus (lõpptulemus) 2)ajaliselt-ruumiliselt seotud (lühike ajavahemik tegude vahel) 3)objektiivne vaatlus – kolmandale isikule peab tunduma üks tegu ja üks käitumisakt - Teo mitmus on siis, kui ajalis-ruumiline side tegude vahel puudub. - Veel aitab vahe teha, et vaadata rünnatavat õigushüve. Kui

Õigus → Karistusõigus
66 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Ettevõtluse kontroll töö 1

organisatsiooniliselt iseseisev, eraldatud varaga iseseisva isikuna tegutsev majandusüksus. Tütarettevõte- emaettevõtte poolt kontrollitav ametiüksus. emaettevõtte poolt kontrollitav ettevõte. Ettevõte- organisatsiooniliselt iseseisev majandusüksus. Ettevõte - tööjõu ja kapitaliga varustatud iseseisev majandusüksus. Iseseisva majandusüksuse tunnusteks on varade lahusus, oma bilanss, raamatupidamine ja juhtimine Firma-ärinimi, mis on kantud äriregistrisse ja mille all ettevõtja tegutseb. Ärinimi ehk firma on äriregistrisse kantud nimi, mille all ettevõtja tegutseb. Äriregister- hõlmab ettevõtete ja ettevõtjate juriidilisi andmeid. äriregister on teenuste koondnimetus, mis hõlmab erinevaid juriidiliste isikutega seotud andmeid. Registrikood- ainulaadne numbrikombinatsioon, mis on kantud äriregistrisse( igal ettevõttel oma) FIE- Füüsilisest isikust ettevõtja on isik, kes pakub tasu eest kaupu või teenuseid enda

Majandus → Ettevõtlus
40 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Lipiidide eraldamine, hüdrolüüs ja GC analüüs

Hüdrolüüsitud rasvhapete eraldamine Lipiidilahusest ekstraheeritud hüdrolüüsimata jäänud materjal lisades 300μl heksaani, loksutatud segamini ning kihistunud lahusest eraldatud heksaani kiht. Korratud 3 korda. Vesilahus hapustatud 1N HCl-ga pH 3-ni. Rasvhapped ekstraheeritud lisades 300μl heksaani ning pärast kihistumist eraldatud heksaani kiht ning pandud teise ependorfi. Korratud 4 korda. Heksaani lahus kuivatatud Na2SO4-ga. Heksaani lahus kantud ümarkolbi ning roteeritud heksaan pealt ära. Rasvhapped lahustatud 200μl kloroformis. Hüdrolüüsitud rasvhapete analüüs TLC meetodil TLC plaadile kantud 2 μl hüdrolüüsitud proovi, 1 μl alglahust ja 2 μl AA standardit. Plaat asetatud elueerimissegusse (heksaan/etüülatsetaat/äädikhape (3:1:0,05)), ilmutatud aniisaldehüüd-ilmutiga. Lipiidide hüdrolüüsil saadud rasvhapete segu kvantitatiivne analüüs TLC meetodil

Keemia → Keemia
16 allalaadimist
thumbnail
5
docx

Ehitusmaterjalid labor 4.

Valem 1: 0pK ­ killustiku puistetihedus [kg/m3] m1 ­ killustiku ja anuma mass [kg] m ­ anuma mass [kg] V ­ anuma ruumala[m3] 4.2 Killustiku näivtiheduse määramine Näivtiheduse ehk terade tiheduse määramisel elimineeritakse puistematerjalide vahele jäävate tühikute ruumala. Näivtihedus ei arvesta kivimi terade sees olevate tühikute mahtu. Killustiku näiva tiheduse leidmiseks kaalusime killustiku proove vees ja õhus. Killustiku näivtihedus leitakse valemiga 2. Tulemused on kantud tabelisse 2. Valem 2: 0K ­ killustiku näivtihedus [kg/m3] m ­ killustiku mass õhus [g] mv ­ killustiku mass vees [g] v ­ vedeliku tihedus [kg/m3] 4.3 Killustiku veeimavuse määramine Võetakse killustiku katseproov 1000g. Jäetakse killustik 7 päevaks vette. Seejärel võetakse killustik veest välja ning kaalutakse uuesti. Veeimavus määratakse valemiga 3. Tulemused on kantud tabelisse 3. Valem 3: Wk ­ killustiku veeimavus massi järgi [%] m1 ­ immutatud killustiku mass [g]

Ehitus → Ehitusmaterjalid
102 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Washingtoni konventsioon

treenitud jahipistrik 2 miljonit krooni lumeleopardi nahk 850 000 krooni toormuskus (1 kg) 700 000 krooni Candelabra kaktus 95 000 krooni Kauplemine loodusest hangitud looma- ja taimeliikide isenditega ongi suuruselt teine oht nende püsimajäämisele elupaikade hävimise järel. Looma- ja taimeliigid, millele Washingtoni konventsioon laieneb, loetletakse eraldi lisades. Konventsiooni lisades on välja toodud kolm kategooriat: I kategooria: Esimesse lisasse on kantud väljasuremisohus olevad liigid, mis on otseselt või kaudselt ohustatud kauplemise läbi. Seal on näiteks suured papagoid nagu aarad ja kakaduud samuti mitmed amatsoonpapagoide liigid, keda ka meil Eestis kodudes peetakse ja zoopoodides müügil näha võib. Lindudest kuuluvad siia veel Kesk- ja Lääne-Euroopas populaarsed jahikullid: merikotkas, rabapistrik, jahipistrik. Imetajatest kuuluvad sellesse lisasse suur hulk ahve, samuti elevandid, kelle võhkadest valmistatud suveniirid on väga

Bioloogia → Bioloogia
9 allalaadimist
thumbnail
7
doc

Statistika töö

Mehed 0,0,1,1,2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,4,5,5,5,6,6,6,7. Naised 0,0,1,1,2,2,2,3,3,3,3,3,3,3,4,4,5,5,6,6,6,6,6,7,7,7,7,7,8,8. 3. Koostasime sagedustabeli meeste ja naiste andmete põhjal eraldi ja kontrollime tabeli õigsust. Mehed: Raamatute arv(x) 0 1 2 3 4 5 6 7 Sagedus(f) 2 2 6 12 1 3 3 1 Kontrollisime, kas meeste tabelis on kõik andmed sisse kantud, liitsime sageduses olevad arvud kokku: 2+2+6+12+1+3+3+1=30, seega on kõik arvud sisse kantud. Naised: Raamatute arv(x) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Sagedus(f) 2 2 3 7 2 2 5 5 2 Kontrollisime, kas naiste tabelis on kõik andmed sisse kantud,liitsime kõik sageduses olevad arvud kokku: 2+2+3+7+2+2+5+5+2=30, seega on kõik arvud sisse kantud.

Matemaatika → Matemaatika
445 allalaadimist
thumbnail
25
docx

FIE RAAMATUPIDAMINE

omavalitsusüksuse ja maakonna nimi ning postisihtnumber); FIE andmed ( ees- ja perenimi, Eesti isikukood, selle puudumisel sünniaeg); majandusaasta algus ja lõpp; vajadusel andmed ettevõtte tegevuse peatamise, hooajalise või ajutise tegevuse kohta (vt äriseadustiku § 3 lg 3 ); FIE, kes taotleb enda ümberregistreerimist äriregistrisse, peab avaldusse märkima ka selle, et ta oli varem kantud Maksu- ja Tolliameti maksukohustuslaste registrisse ( kui teate, märkige avaldusse enda maksukohustuslaste registris registreerimise alguskuupäev). 2) Sidevahendite numbrid ( telefon, telefaks, e-post,interneti kodulehekülje aadress jms) ­ eraldi lehel. 3) Teave kavandatud põhitegevusala kohta. Talupidajal võib erinevalt teistest FIEdest olla äriregistris kaks tegevusala (näiteks turismitalus tegeketakse korraga nii

Majandus → Raamatupidamise alused
102 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Ettevõte asutamine

vastuta oma isikliku varaga osaühingu kohustuste eest. Seega on osaühing sobivaim äriühingu liik väikeettevõtjale. Osaühingu asutamisel on kasulik teada et , osaühingu võib asutada üks või mitu juriidilist või füüsilist isikut. Osanik ei vastuta oma isikliku varaga osaühingu kohustuste eest; Minimaalne osaühingu kapital on 40 000 krooni . Rahaliseks sissemakseks avatakse osaühingu nimel pangaarve (stardikonto). Sinna arvele kantud raha ei saa osanikud kasutada enne, kui osaühing on kantud äriregistrisse. Kapitali sissemakse võib olla rahaline või mitterahaline, kusjuures mitterahaliseks sissemakseks ei või olla osaühingule osutatav teenus või tehtav töö. Mitterahalise sissemakse hindamise kord on ette nähtud põhikirjas .Tasub meeles pidada, et vastavalt seadusele piisab juhatuse poolt koostatud hindamisaktist, kui mitterahalise sissemakse

Majandus → Majandus
82 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Retsensioon

Retsensioon Esimese valitud maali autor on Andres Pleesi ning tema teose nimi on ,,Merevaade valge paadiga". Tegemist on õlimaaliga. Maalile on värv kantud suhteliselt ühtlase kihina, kasutatud arvatavasti peenikest pintslit kontuuride jaoks ning laiemat pintslit ülejäänu tegemisel. Maalil on kujutatud kivist mereranda mille kaldal on ilus valge paat. Pildile pole jäädvustatud inimesi. Meri, mida pildile joonistatud suures ulatuses, on rahulik, kuid ei puudu väike vee liikumine. Taevas on selge, ning kujutatud päiksepaistelist ilma, sest pildil olevatel kividel ja paadil on vari. Värvitoonid on heledad ja rahulikud

Kultuur-Kunst → Kunstiajalugu
20 allalaadimist
thumbnail
16
docx

Ravikindlustuse õiguslik korraldus

loomeliit; 3) isik, kelle eest maksab sotsiaalmaksu riik sotsiaalmaksuseaduses ette nähtud juhtudel; 4) juriidilise isiku kontroll- või juhtimisorgani liige, kelle eest on juriidiline isik kohustatud maksma iga kuu sotsiaalmaksu riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatuna; 5) töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saav isik, kes ei ole kantud äriregistrisse füüsilisest isikust ettevõtjana ja kelle eest on kohustatud maksma sotsiaalmaksu iga kuu lepingu teine pool riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatuna; 6) füüsilisest isikust ettevõtja, kes on kantud äriregistrisse ning maksab sotsiaalmaksu ettevõtlusest saadavalt tulult vastavalt sotsiaalmaksuseadusele; samuti notar, vandetõlk ja kohtutäitur; 7) töötuskindlustuse seaduse alusel töötuskindlustushüvitist saav isik, kelle eest on

Õigus → Õigus alused
5 allalaadimist
thumbnail
2
odt

Teatrietenduse analüüs ''Meri ja Orav''

ning Vaarik mängis Ivan Orava rolli. Oli ka kolmas tegelane, Arnold Rüütel, kuid teda etenduse jooksul näha polnud. Nii Nuter kui ka Vaarik said oma rollide etendamisega suurepäraselt hakkama, sest nii välimuselt kui ka kehahoiakult olid mõlemad tegelaskujudega väga sarnased. Andrus Vaariku roll etendas rohkem huumorit, seega meeldis mulle tema roll rohkem. Arvan, et selline huumor ei saanud mitte kellegile mõistmatuks jääda, kuna kogu vaimukus oli rahvale edasi kantud sõnadega ning selline keelekasutus on käinud põlvest põlve. Kogu loo tegevus toimub pööningul, mille keskel on kirjutuslaud. Põrand on täis põhku, mis viitab enam sellele, et tegevus toimub pööningul. Etendus tõi välja mitmeid probleeme, millele oli viidatud. Esimene probleem, mida märgata võis, oli vanadus. Meri tahtis oma pööningult alumisele korrusele kirjutuslauda viia ja selleks kutsus ta appi oma sõbra Ivan Orava ning tooaegse presidendi Arnold Rüütli

Kirjandus → Kirjandus
60 allalaadimist
thumbnail
14
docx

Reisijatevedu

Mõisted: 1) ühistransport on tegevusloa alusel korraldatav tasuline sõitjatevedu. Ühistransporditeenust osutatakse liiniveo, juhuveo või taksoveo korras. Ühistransporditeenuse osutaja, kes teostab liinivedu 40 000 elanikuga või suuremas omavalitsusüksuses, on elutähtsa teenuse osutaja; 2) vedaja on ühistransporditeenuse osutamiseks tegevusluba omav äriseadustikus nimetatud ja äriregistrisse kantud ettevõtja või seaduse alusel teise registrisse kantud juriidiline isik; 3) ühissõiduk on ühistransporditeenuse osutamiseks ettenähtud buss, sõiduauto, tramm, trollibuss, reisirong, rööbasbuss, reisilaev, reisiparvlaev, väikelaev, õhusõiduk või muu mootori jõul liikuv transpordivahend; 5) liinivedu avaliku teenindamise lepingu alusel on kohane vedaja ja omavalitsusüksuse või riigi vahel sõlmitud avaliku teenindamise lepingu alusel korraldatav sõitjatevedu;

Logistika → Logistika
102 allalaadimist
thumbnail
5
odt

Murutaimed

Murutaimed Aasnurmikas Aasnurmikas ( Poa pratensis L. ) ,,ESTO" Aretaja Herbert Korjus. Sordilehte kantud 1980 aastal Sorditüüp: Võsundiline muru- ja söödasort, 65-85 cm kõrgune alushein. Tallamiskindla muru rajamiseks päikesepaistelisele Kasutus: kasvukohale, pikaajalise kultuurkarjamaa ja ­niidu seemnesegude komponent. Eelistab parasniiskeid, hästi õhustatud, huumus- ja Mullastik: lubjarikkaid mineraalmuldi, sobivad ka lühiajaliselt

Põllumajandus → Aiandus
58 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Joogiõpetus

lahjad 22% kanged destilleerimata destilleeritud Etanoolisisaldus on alkoholi kogus , mis väljendub temperatuuril 20 kraadi. Alkoholi vaba jook on etanooli sisaldusega alla 1.2 protsendi. Joogid alkohoolne alkoholivaba Missugune alkohol tohib eestis liikvel olla ? 1.Peab olema riiklikku alkoholi registrisse kantud. 2.Alkohol peab olema maksumärgistatud. 3.Vastama kvalideetile Tootenäidist peab vastama registrisse kandmisel näidise kvaliteediga. Keelatud on alkohol mis ei ole registris, ja piiritust mida müüakse seadusevastaselt vales alkoholi pudelis. Etanooli sisaldus ei tohi olla üle 80 promillis tarbija pakendis. Käitlemiseks keelatud jook on puskar (kodus ise valmistatud jook). Jaemüük Kes tohib müüa alkoholi ? * Äriregistrisse kantud ettevõtted

Majandus → Klienditeenindus
6 allalaadimist
thumbnail
4
docx

SEMINAR ASJAÕIGUS

SEITSMES SEMINAR Läbisadav katus O-le kuuluva elumajaga hoonestatud kinnisasja kinnistusraamatu 4ndasse jakku on 16.03.2002.a kantud hüpoteek A kasuks, mille hüpoteegisumma on 100 000 eurot. 14.12.2003.a seisuga on kinnistusraamatusse kantud hüpoteek B kasuks summas 200 000 eurot. 17.02.2004.a toimunud suure tormi ajal sai maja katus oluliselt kahjustada. O kuu aja jooksul maja katuse parandamiseks midagi ette ei võta, olgugi, et A tema tähelepanu maja kahjustumisele korduvalt juhib. A on väga mures, sest katkise katuse tõttu sajab vihmavesi majja sisse ja kahjustab oluliselt maja siseviimistlust ja soojustusmaterjali, mis omakorda vähendab maja väärtust. Seetõttu laseb A O-le kuuluva maja katuse

Õigus → Asjaõigus
142 allalaadimist
thumbnail
26
doc

Eelarvestamine ja normeerimine projekt

11951,20 1013 Infotahvlid obj 1 6 11951,206 21729,46 1008 Proovivõtt ja katsetused obj 1 6 21729,466 Total carried to summary / Summa kantud kokkuvõttesse 170323,992 11 12 6.2. Ehitusobjekti ettevalmistamine Unit of Item No./ measure / Quantity/ Unit prices / Amount /

Ehitus → Teedeehitus
128 allalaadimist
thumbnail
7
doc

Punane raamat

vähegi võimalik. Aidatakse väljasuremisest neid, keda veel vähegi saab. Teadlased täiustavad koguaeg Punast Raamatud, aga see ei saa kuangi valmis, sest andmed on tohutlut muutlikud. Keskkond säilib ainult tänu sellele, et see on mitmekesine.Selle säilitamiseks kirjutasid 157 riigi juhid 1992. aastal Rio de Janeiros alla bioloogilise mitmekesisuse konventsioonile. Aastal 2008 oli punasesse raamatusse kantud 44 838 looma- ja taimeliiki, nendest 16 298 olid eriti ohustatud liigid 2009. aasta seisuga on punasesse raamatusse kantud 47 677 looma- ja taimeliiki, nendest 17 291 liiki on eriti ohustatud. Kindlasti pole see arv täpne, sest aeg teeb oma töö, mõni liik sattub sinna juurde, aga mõni pääseb ohustatusest ära. 2. EESTI PUNANE RAAMAT Eesti esimene Punane Raamat valmis 1979.ndal aastal. Selles oli kokku 259 liiki taimi ja loomi

Loodus → Keskkonnakaitse
12 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Nimetu

oli põimitud improvisatsioonilisi muusikalisi ,,duelle" Estonian Voices lauljate ja Estonian Dream Big Bandi orkestrantide vahel. Põnev oli vaadata ja kuulata, kuidas maailma mastaabis tuntud Datevik Hovanesian esitas Valgre loomingut. Ta väljendas väga selgelt, kuidas see talle sümpatiseeris ning kuidas ta pidas seda heaks muusikaliseks materjaliks, mida tuleks kasutada rohkem dzässmuusikas, et tuua sellesse värskust. Mind isiklikult pani veel rohkem kontserti kuulama see, et ette kantud Valgre lood olid sageli nii dzässilikus võtmes, et kohe ei saanud arugi, mis looga on tegemist. Kui analüüsida kontserdi ettekande muusikalist poolt, siis võib öelda ainult seda, et laulud ja instrumentaalpalad olid ette kantud perfektselt. Nii Estonian Voices lauljate kui ka Hovanesiani hääled sobisid ja sulandusid täielikult Estonian Dream Big Bandi orkestriga. Kõik oli perfektsuseni lihvitud, sest terve kontserdi aja ei tulnud ette mitte ühtegi probleemi

Muusika → Muusika
1 allalaadimist
thumbnail
5
docx

Deklaratsioonid

Ülejäänud lisad muutusid vähem. Lisad 2 ja 3 on mitteresidentide kohta, neid läheb harvem vaja. Lisa 2 ­ mitteresidentidele makstud tasude deklareerimine ja lisa 3 ­ mitteresidendist juriidilise isiku püsivast tegevuskohast väljaviidud kasum. Lisa 4 ­ seal tuleb deklareerida erisoodustused. Maksud arvutab programm ise, endal tuleb vaid õiged summad õigetesse lahtritesse panna. Lisa 5 ­ kingitused, annetused ja vastuvõtukulud. Ülemine pool deklaratsioonist on mõeldud nimekirja kantud MTÜ-dele jms tehtud annetustetarbeks, alumine pool esinduskulude deklareerimiseks. Päris all on üks rida ka MTÜ-de tarbeks (nimekirja kantud MTÜ-de poolt tehtud annetused, teatud juhtudel, TuMS §49 lg6). Lisa 6 ­ ettevõtluse ja põhikirjalise tegevusega mitteseotud kulud ja muud väljamaksed. Siia lähevad näiteks maksuametile makstud intressid ja need kulud, mille osas dokument on puudulik või kadunud. Lisa 7 ­ omakapitali sisse- ja väljamaksed, makstud dividendid. Omakapitali

Majandus → Maksundus
6 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Aktsiaselts

vähemalt 40 tuhat krooni, sealhulgas väikseim osa 100 kr. Aktsiaseltsikapitali minimaalseks suuruseks on 400 000 kr, väikseim aktsia 10 kr. 2) Osaühing ei pea oma osanikele välja andma kirjaliku väärtpaberit. Aktsiaseltsi omanikuõiguse tunnuseks on aktsiatäht. Omanikuõiguse tunnuseks on aktsiatäht, millel on 3 alaliiki: 1) hääleõigusega nimeline aktsia, millest tulenevad õigused kuuluvad isikule, kes on aktsionäärina kantud aktsiaraamatusse. 2) Hääleõigusega esitaja aktsiad, sellest tulenevad üigused loetakse kuuluvaks isikule, kelle valduses on aktsiatäht 3) Hääleõiguseta eelisaktsia, mis annab eesõiguse dividendi saamisel ja aktsiaseltsi lõpetamisel allesjääva vara jaotamisel. Dividendideks nim. seda osa etevõttekasumist, mis pärast maksude ja jaotamata kasumi mahaarvestamist jagatakse aktsionääride vahel vastavalt aktsiate arvule. Äriühingu nimi

Majandus → Majandus
46 allalaadimist
thumbnail
16
ppt

Liigikaitse - kaitstavad loomad ja võõrliigid

6 II kaitsekategooria II kaitsekategooriasse arvatakse: 1) liigid, mis on ohustatud, kuna nende arvukus on väike või väheneb ning levik Eestis väheneb ülekasutamise, elupaikade hävimise või rikkumise tagajärjel; 2) liigid, mis võivad olemasolevate keskkonnategurite toime jätkumisel sattuda hävimisohtu. 7 II kategooriasse kuuluvad liigid II kaitsekategooria nimistusse on kantud 59 loomaliiki 6 liiki selgrootuid (apteegikaan, paksukojaline jõekarp, eremiitpõrnikas, väike-punalamesklane, männisineslane, mustlaik- apollo) 2 liiki kalu (säga, tõugjas - Emajõgi) 2 liiki kahepaikseid (harivesilik, mudakonn) 1 roomajaliik (kivisisalik) 35 liiki linde (kirjuhahk, kanakull, sooräts, karvasjalg-kakk, roherähn ja põldtsiitsitaja) 13 liiki imetajaid (nahkhiired - 11, hall- ja viigerhüljes)

Ökoloogia → Ökoloogia ja keskkonnakaitse1
57 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Ettevõtluse mõisted

KONTSERN ­ emaettevõtja koos tütarettevõtetega moodustab kontserni. EMAETTEVÕTE ­ kui üks äriühing on teises äriühingus osanik või aktsionär ning omab seal häälteenamust, nimetatakse osalevat ühingut emaettevõtjaks. TÜTARETTEVÕTE­ emaettevõtja osa. Ühing, kus teine ühing ehk emaettevõtja omab oma osaniku või aktsionärina lepingu alusel või ilma selleta valitsevat mõju. ÄRINIMI ­ ehk firma on äriregistrisse kantud nimi, mille all ettevõtja tegutseb. PROKUURA ­ volitus, mis annab ettevõtja esindajale (prokuristile) õiguse esindada ettevõtjat kõikide majandustegevusega seotud tehingute tegemisel. ÄRIREGISTER ­ kogumik, kus on välja toodud kõik registreeritud äriühingud. Koosneb registrikaardist (registrisse kantud ettevõtja kohta avatakse eraldi registrikaart), äritoimikutest (säilitatakse dokumente, mille ettevõtja on registripidajale seaduse kohaselt esitanud või mille

Majandus → Ettevõtlus
18 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas

- kolmnurkne kuju, - must piltkiri kollasel taustal, - must ääris. Kohustusmärgi olulised tunnused: - ümar kuju, - valge piltkiri sinisel taustal. Evakuatsiooni- ja esmaabimärkide olulised tunnused: - ristküliku või ruudu kuju, - valge piltkiri rohelisel taustal. Tuletõrjemärgi olulised tunnused o ristküliku või ruudu kuju, o valge piltkiri punasel taustal. Ohtliku aine või valmistise mahuti ja neid sisaldav nähtav torustik peab olema märgistatud oranile taustale kantud musta värvi piltkirja või tingmärgi ja selle sõnalise tähendusega vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele. Mahutile ja torustikule kantud märgistus peab paiknema nähtaval kohal ning olema ilmastiku- ja keskkonnakindel. Torustikule kantavat märgistust korratakse otstarbekal kaugusel üksteisest ning kõige ohtlikumate kohtade, näiteks ventiilide või ühendusarmatuuride vahetus läheduses. Lisanõuded signaliseerijale: 1) täitja peab signaliseerija raskusteta ära tundma;

Meditsiin → Tööohutus ja tervishoid
22 allalaadimist
thumbnail
10
doc

Raskeveokite maksustamine TTÜ

Raskeveoki kasutaja on raskeveokimaksu maksjaks, kui ta kasutab raskeveokit kasutuslepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu alusel ja tema nimi või nimetus, isikukood või registrikood ja elu- või asukoha aadress on olemas liiklusregistris. Nimetatud kande puudumisel maksab raskeveokimaksu raskeveoki omanik. Kui raskeveoki omanik on välisriigi isik või asutus, maksab raskeveokimaksu raskeveoki valdaja, kes on kantud liiklusregistrisse. Raskeveokimaksust on vabastatud riigiasutused mis teevad riigikasulikku tööd. Näiteks: kaitseväe, Kaitseliidu, politseiasutuste ja päästeasutuste raskeveokid ning päästetöid tegeva kohaliku omavalitsuse, mittetulundusühingu, sihtasutuse või ettevõtja raskeveokid, mida kasutatakse peamiselt päästetööl. Raskeveokimaksu maksja elu- või asukoht, raskeveoki registri- või täismass, telgede arv ja

Logistika → Transpordiökonoomika
31 allalaadimist
thumbnail
11
docx

Alkoholiseadus 2012

tarbija tarbijakaitseseaduse tähenduses (edaspidi hulgimüük); 5) müügiks pakkumine või müük tarbijale (edaspidi jaemüük); 6) hoidmine, ladustamine või edasitoimetamine kaubanduslikul eesmärgil. 2. peatükk ALKOHOLI KÄITLEMISE ERINÕUDED 1. jagu Käitlemiseks lubatud alkohol § 4. Käitlemiseks lubatud alkohol (1) Käideldav alkohol peab lisaks muudele õigusaktiga kehtestatud nõuetele: 1) vastama alkoholi määratlemise, kirjeldamise ja müügiks esitlemise nõuetele; 2) olema kantud riiklikku alkoholiregistrisse; 4) vastama riiklikku alkoholiregistrisse kandmisel esitatud katsetulemuste protokollis või sertifikaadis (edaspidi katseprotokoll) märgitud näitajatele; 5) vastama tarbijapakendi ja selle märgistuse poolest riiklikku alkoholiregistrisse kandmisel esitatud tootenäidisele; 6) olema alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses sätestatud juhtudel maksumärgistatud.

Toit → Toitumisõpetus
16 allalaadimist
thumbnail
8
doc

Ettevõtluse õiguslik – organisatsioonilised vormid. Ehitusettevõtluse areng

füüsilisest isikust ettevõtja. AKTSIASELTS Nagu osaühing on ka aktsiaselts on piiratud vastutusega äriühing, kus aktsionärid ei vastuta isiklikult aktsiaseltsi kohustuste eest. Aktsiakapital jaotatakse aktsiateks, mille väikseim nimiväärtus võib olla 10 krooni. Aktsiad võivad olla nimelised või esitajaaktsiad. Erinevus nende vahel seisneb vaid selles, et nimelisest aktsiast tulenevad õigused kuuluvad isikule, kes on kantud aktsiaraamatusse., esitajaaktsiast tulenevad õigused kuuluvad aga sellele, kelle valduses on aktsia. Vastavalt Äriseadustikule võivad aktsiad olla ka erinevat liiki: eelisaktsiad või lihtaktsiad. Eelisaktsiad on tavaliselt hääleõiguseta (või piiratud hääleõigusega) aktsiad, mis annavad aga nende omanikule eelisõiguse dividendide saamisel. Eelisaktsia omanikele makstava dividendi suurus on põhikirjas protsendina aktsia

Majandus → Ettevõtlus
5 allalaadimist
thumbnail
2
docx

DHIK 1.töö

Vastus: Õige Vale Kuna enamik töötajaid tegelevad ise oma töös vajaminevate dokumentide loomega, haldamisega, siis ei saa tänapäeva organisatsioonis öelda, et dokumendihaldusega tegeleb üks inimene. Õige Selle esituse hinded 1/1. Tagasiside ajalugu: Question 2 Punktid: 1/2 Dokumendi pealkiri on oluline vormistuselement, sest Vali üks või enam vastust. a. avab selle sisu Dokumendregistrisse kantud pealkiri aitab otsida konkreetset b. aitab hallata dokumente dokumenti Dokumendi pealkiri avab selle saajale / kasutajale sisu Osaliselt õige Selle esituse hinded 1/2. Tagasiside ajalugu: Question 3 Punktid: 1/1 Dokumendihalduse eesmärk organisatsioonis on tagada tegevusprotsesside, toimingute ja otsuste nõuetekohane (vähemalt seadustest tulenev) dokumenteeritus ja säilitamine Vastus: Õige Vale

Infoteadus → Dokumendihaldus
53 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Ohustatud liigid Eestis ja mujal maailmas

klass Tallinn, 2008 Sisukord 1.Tiitelleht 2. Sisukord 3. Ohustatud liigid 3. Loomaliigid Eestis 3. Ohustatud selgroogsed 4. Ohustatud selgrootud 6. Kasutatud kirjandus 2. Ohustatud liigid Maailmas on ohustatud liike mitmesuguseid ja erinevaid. Ohustatud liike pole mitte ainult loomad vaid ka osa seeni, samblike, vetikaid, samblaid, taimi, selgroogseid ja selgrootuid on ohustatud liikide nimekirja kantud. Selline nimekiri asub punases raamatus, kus asetsevad kõik väljasuremise ohus või arvatavasti juba väljasurnud liikide nimetused. Seda nimekirja nimetatakse punaseks nimestikuks. Punases Raamatus olevad liigid on kõik looduskaitse all. Liigid Eestis Eestis on erinevaid liike kokku avastatud u. 14 900 liiki, kusjuures, arvatakse, et Eestis on avastamata liike veel u. 16 500. Eestis on liikide ohustatust uuritud 8600 liigil, neist 1314 liiki on ka

Loodus → Loodusõpetus
12 allalaadimist
thumbnail
7
docx

Elektrikaup

hävitamiseks. Võõrkeelne kasutusjuhend peab olema tõlgitud eesti keelde vähemalt eelpooltoodud nõudeid arvestades ja olema üheselt arusaadav. Tarbija vastutab elelektriseadmete sihipärase kasutamise eest. Tarbijal lasub vastutus enne toote kasutamist tutvuda toote kasutamisjuhendiga ja järgida tootja nõuandeid toote kasutamisel. Müüja vastutab müüdava kauba nõuetekohase märgistamise eest. Elektriseadmele peavad oleama loetavalt kantud tema ohutuks kasutamiseks vajalikud andmed. Kui neid andmeid pole võimalik elektriseadmele kanda , siis tuleb need esitada selle kasutusjuhendis. Elektriseadmele peavad olema kantud loetavalt tootja nimi või kaubamärk. Kui elektriseadmele pole võimalik tootja nime ega kaubamärki kanda, siis peavad need andmed olema kantud selle seadme pakendile. Vastavusdeklaratsioon ehk elektriseadme pass peab sisaldama järgmisi andmeid: 1. Elektriseadmestiku kirjeldus ; 2

Meditsiin → Tööohutus ja tervishoid
24 allalaadimist
thumbnail
12
doc

Autoveoseadus

tühisõit kaasa arvatud tasuline autovedu- sõitja(te) või veose(te) kohaletoimetamine, mille eest saab vedaja mis iganes vormis tasu oma kulul korraldatav autovedu – sõitja(te) või veose(te) kohaletoimetamine, vedaja selle eest tasu ei saa riigisisene autovedu- sõitja(te) või veose(te) Eesti piires kohaletoimetamine vedaja- ühenduse tegevusluba omav ettevõtja või mittetulundusühing kes on kantud äriregistrisse ja/või isik kes on kantud sihtasutuse registrisse Tasuline autovedu Neid sätteid kohaldatakse veose tasulise veo korral, mida vedaja korraldab enda omandis oleva või kasutuslepingu alusel kasutatava auto või autorongiga, mille täismass ületab 3500 kilogrammi. Veoseveo tasuliseks korraldamiseks peaks vedajal olema ühenduse tegevusluba ning iga tema kasutatava mootorsõiduki kohta ühenduse tegevusloa kinnitatud ärikiri, kui käesoleva seaduse,

Logistika → Veokorraldus
2 allalaadimist
thumbnail
27
pdf

Asjaõiguse seminarid

1.1.3. Käsutusõigus M-l ? Järeldus:​M võib välja nõuda O-lt vaipa ​AÕS § 80 lg 1 ​alusel. OÜ Osavad Poisid1 OÜ Osavad Poisid soovib saada AS-lt SEB Pank laenu. Laenu tagatise suhtes lepivad pooled kokku, et OÜ Osavad Poisid koormab talle kuuluva ​kinnisasja AS-i SEB Pank kasuks hüpoteegiga. Peale hüpoteegi seadmist maksab pank ka laenu välja. Hiljem selgub, et OÜ Osavad Poisid oli kinnistusraamatusse kinnisasja omanikuna sisse kantud ​pettuse teel ning kinnisasja ​tegelik omanik K laseb ennast edukalt kinnisasja omanikuna uuesti kinnistusraamatusse kanda. Kinnisasja tegelikule omanikule K ei meeldi ka see, et tema kinnisasi on koormatud hüpoteegiga AS-i SEB Pank kasuks. Pank ei ole aga hüpoteegi kustutamisega nõus, sest väidab, et omandas piiratud asjaõiguse heauskselt ja seetõttu olevat tema õigused seadusega kaitstud. Ühispanka esindas laenuosakonna jurist, kes tegutses volikirja alusel, mille oli välja

Õigus → Asjaõigus
70 allalaadimist
thumbnail
1
pdf

Kvaliteedinõuded krohvimistöödel ja valmis krohvipinna kontrolltingimused

Krohvitud lagede puhul nõutakse, et krohv peaks vastu niiskusele ja pinnaviimistlus mõjudele. Kui krohvida võib arvestada ka sellega, et kui õigesti ei krohvita tekivad krohvi vead. Krohvivigade vältimine on lihtne, kui jälgida juhendit õigesti. Üks vigadest on lööve, see tekib kui mört valmistatakse laagerdamata lubjast. Selle vältimiseks tuleb kasutada alati täiesti kustutatud lupja. Kuivamispraod tekivad kui mört on rasvane või halvasti segatud või siis on pinnale on kantud korraga liiga paks kiht mörti. Kui krohv koorub lahti või kerkib üles on järelikult krohv kantud märjale pinnale selle vältimiseks tuleb alati märjad pinna enne krohvimist ära kuivatada. Pragude võrk tekib alati kas puit- või tellispinnale mööda vuuke või krohvipeerge. Selle vältimiseks tuleb kasutada 2cm krohvipeerge, krohvikihi paksus peab olema tellispindadel 0,5cm ja puidu peal 2cm. Krohvi aluspinnast lahti tulekut põhjustavad

Ehitus → Ehitus
6 allalaadimist
thumbnail
7
doc

Rahvariided

kaapotkleiti, mis oli juba linnamoele lähedane rõivaese. Tööriided Töörõivaste puhul on esikohal praktiline funktsioon, s.o vastupidavus ja mugavus. Kõik terviklikku rõivakomplekti kuuluvad esemed ei olnud tööl kohustuslikud - eesti naiste igapäevaseks töörõivaks suvisel ajal oli vaid särk sellele köidetud vöö ja põllega. Peamiselt erinesid tööl kantud riided piduriietest materjali ja kaunistuste poolest. Erinevusi lõikes tuli harva ette, särgile tehti vaid lihtsad ilma värvlita varrukad - lihtkäiksed, avasuukäiksed. Eesti rahvarõivaste hulgas kohtab mitmeid esemeid, mida ei peetud pidulikeks ja kanti ainult töö juures. Linasest riidest naiste ja meeste ühine suvine ülerõivas rüü oli eelkõige tööriie, samuti Mulgimaal kantud pelts - pikk-kuuega materjalilt ja lõikelt ühtiv kaunistusteta lühike kuub.

Kirjandus → Kirjandus
29 allalaadimist
thumbnail
1
docx

MARC CHAGALL (1887-1985)

Seejärel toimusid veel mitmed näitused Venemaal ja Euroopas. Esimese maailmasõja puhkedes viibis Chagall kodus puhkusel ja ei saanud sõja tõttu tagasi Berliini sõita. 1915.a. abiellus ta Bertha Rosenfeldtiga ja aasta pärast sündis neile tütar. Pere elas Peterburis ja Chagall maalis intensiivselt. Hiljem asus Chagall elama ja tööle kultuuri- komissarina Vitebskis, kus asutas muuseumi ja kunstikooli. Samuti maalis ta töid, mis olid kantud maailma romantilise idealiseerimise vaimust. Neis võidutseb ime, kõik on allutatud ebamaisele jõule. Chagall kavandas ka dekoratsioone teatrile. Kui Venemaal alustati 1921.a. avangardi ja uue kunsti likvideerimist, põgenes Chagall Pariisi, kus kuulus Euroopa kunstnike eliidi hulka. Reisis palju mööda Prantsusmaad ja valmisid maalid, mis on inspireeritud Prantsusmaa loodusest. 1934.a. põletati avalikult mitmed Chagalli tööd Goebbelsi (Hitleri käsilane) käsul. Saksamaal

Kultuur-Kunst → Kunst
15 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Mõõtmised topograafilisel kaardil I

kaardil I" Mõõtkavad ("Geodeesia I osa1. raamat TOPOGRAAFIA, lk. 79-86) Ülesanne 1. Kaardilt (mõõtkavas 1:50 000) leida kolm punkti ja tähistada need. Mõõta punktidevaheliste joonte pikkused mõõtesirkli ja põikjoonelise mõõtkava abil. Missugune maastikujoone pikkus vastaks samadele lõikudele 1:10 000, 1:50 000 ja 1:2000 kaardilehel? Joonestada põikjooneline mõõtkava ja näidata sellel mõõtkavas 1:50 000 joonte pikkused. Tulemused kanda tabelisse. Mõõtmistulemused on kantud tabelisse 1.1. d1= 4,75 cm d2= 4,85 cm d3=5,28 cm Tabel 1.1 Joonte pikkused looduses Joon 1:25 000 1:10 000 1: 50 000 1:2000 1-2 1187,5m 475m 2375m 95m 2-3 1212,5m 485m 2425m 97m 3-1 1320m 528m 2640m 105,6m Ülesanne 2

Geograafia → Geodeesia
28 allalaadimist
thumbnail
8
docx

Töölepingu, töövõtulepingu ja käsunduslepingu erinevused

6 poolt väljamakstavalt tasult makstavad ja kinnipeetavad maksud (sotsiaalmaks, tulumaks) ja maksed (töötuskindlustusmakse, kogumispensionimakse) peab deklareerima ja tasuma väljamakse tegija. Erandiks on juhud, kus väljamakse saajaks on ettevõtjana äriregistrisse kantud füüsiline isik (FIE). Tulumaksuga maksustatakse kõik rahalised tasud, mida makstakse töötajale või ametnikule, sealhulgas palk, lisatasu, juurdemakse, puhkusetasu, töölepingu Tulumaksuga maksustatakse Tulumaksuga maksustatakse

Õigus → Tööõigus
24 allalaadimist
thumbnail
5
doc

SÕJATOPOGRAAFIA

Kaart Kaart on maapinna vähendatud ja üldistatud mõõtkavaline ja tasapinnaline kujutis. Sõjategevuse planeerimisel ja juhtimisel on topograafiline kaart praktiliselt asendamatu abivahend. Valmistatakse erinevaid kaarte. Tsiviilstruktuurid vajavad näiteks maa katastrikaarte, geodeetilisi kaarte, turismikaarte. Meresõiduks ja ka mereväes kasutatakse merekaarte, õhusõidukites lennukaarte. Kaitsevägi kasutab maismaategevuses põhiliselt spetsiaalseid kaitseväekaarte, millele on kantud sõjategevuse planeerimiseks ja juhtimiseks vajalik informatsioon. Iga kaitseväekaardi nurgal on ära toodud kaardilehe asukoha viitenumber ja rahvusvahelise (NATO) standardi seerianumber. Samuti on igal kaardilehel nimi, mis on omistatud tavaliselt kaardilehel paikneva suurima asula nimetuse järgi. Lisaks eeltoodutele on igal kaitseväekaardil veel magnetilise- ja kaardivõrgustiku suunaparanduse joonis koos väärtustega.

Sõjandus → Sõjandus
16 allalaadimist
thumbnail
4
pdf

Ettevõtlusvormid ja nende erinevused

· osaühingu võib asutada üks või mitu juriidilist või füüsilist isikut; · osanik ei vastuta oma isikliku varaga osaühingu kohustuste eest; · minimaalne osaühingu (osa)kapital on 40'000 krooni; · kapitali sissemakse võib olla rahaline või mitterahaline, kusjuures mitterahaliseks sissemakseks ei või olla osaühingule osutatav teenus või tehtav töö; · rahaliseks sissemakseks avatakse osaühingu nimel pangaarve (stardikonto). Sinna arvele kantud raha ei saa osanikud kasutada enne, kui osaühing on kantud Äriregistrisse; · mitterahalise sissemakse hindamise kord on ette nähtud põhikirjas (tavaliselt juhatus). Tasub meeles pidada, et vastavalt seadusele piisab juhatuse (kui põhikirjas on määratud mitterahalise sissemakse hindajaks juhatus) poolt koostatud hindamisaktist, kui mitterahalise sissemakse väärtus ei ületa 40'000 krooni ja ei moodusta kokku üle poole osakapitalist

Majandus → Raamatupidamine
150 allalaadimist
thumbnail
8
doc

Punane raamat

väljasuremisohus olevate taime- ning loomaliikide nimestiku. 1966 Ilmusid esimesed rahvusvahelised punased raamatud (Red Data Book). 1979 Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjon koostas esimese Eesti punase raamatu. See oli mõeldud ametialaseks kasutamiseks. Punane raamat valmis neljas eksemplaris ja need koosnesid levinud tava kohaselt üksikutest eri värvusega lehtedest, millele olid lühidalt kantud ohustatud taksonite (liikide ja alamliikide) olukorra hinnang, levik, asurkonna suurus, elupaik, rakendatud ja ettepandavad kaitseabinõud jms. Ta sisaldas andmeid 259 liigi kohta. 1982 Ilmus esimese Eesti punase raamatu rahvaväljaanne. Ohustatud liikide kõrval käsitleti seal võrdväärsetena kõiki kaitsealuseid liike. 1988 Valmisid teise Eesti punase raamatu nimekirjad, kuhu olid ohustatud liigid

Loodus → Keskkonnaõpetus
33 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun