Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge

"tootvate" - 210 õppematerjali

thumbnail
9
docx

WIFI

KOOL IKT Osakond .......... Wifi Referaat Juhendaja Tartu 2011 1. MIS ON WIFI WiFi ehk Wi-Fi on traadita arvutivõrguseadmeid tootvate firmade ühenduse (Wi-Fi Alliance) kaubamärk, millega tähistatakse sertifitseeritud traadita kohtvõrgu (WLAN) klassi kuuluvaid seadmeid, mis baseeruvad IEEE 802.11 standardil. Nime Wi- Fi kasutatakse sageli IEEE 802.11 tehnoloogia sünonüümina. IEEE on Elektri- ja Elektroonikainseneride Instituut, USA-s asuv maailma suurim erialaühing, mis asutati 1884.a. ja kuhu kuulub üle 320 tuhande liikme 147 riigist. IEEE toetab ülemaailmseid

Informaatika → Arvutivõrgud
47 allalaadimist
thumbnail
12
pptx

PÜSIVAD ORGAANILISED SAASTEAINED

• Kõige tuntumad ja levinumad püsivad orgaanilised saasteained on taimekatsevahendina kasutatud dikloridifenüültrikloroetaan (tuntud kui DDT). Püsivate orgaaniliste saasteainete käitlemine • Püsivate orgaaniliste saasteainete käitlemist korraldavad ja piiravad õigusaktid • Püsivate saasteainete Stockholmi konventsioon • POS saasteainete protokoll Püsivate saasteainete sattumine keskkonda • Energiat tootvate põletusseadmete kaudu (põlevkivi, turba ja hakkepuidu põletamine energeetikasektoris) • Raske ja kerge kütteõli ning põlevkiviõli põletamine. • Erinevate jäätmete põletamisel koduses majapidamises (immutatud puidu, mööblidetailide, erinevate pakendite ja plastikute ja vanaõlide) Ohtlike saasteainete sattumise vähendemanine keskkonnas • Esmatähtis tagada põletusseadmetes sellised põletamistingimused, mis välistavad või minimeerivad

Keemia → Keemia
2 allalaadimist
thumbnail
1
rtf

Osoonikihi ehk osonosfääri hõrenemine

Osoonikihi hõrenemine Osoonikiht ehk osonosfäär ümbritseb Maad 10-50 km kõrgusel. Osonosfäär tekkis 300-500 milj. aastat tagasi hapniku tootvate bakterite, fotosünteesi, päikese ja kosmilise kiirguse toimel. Osooni leidub atmosfääris alates maapinnast kuni 90 km kõrguseni. Osoonikihi tähtsus seisneb selles, et ta neelab Päikeselt tulevat lühilainelist ultraviolettkiirgust ja infrapunast kiirgust. Osoon on kogu eluslooduse seisukohalt väga tähtis gaas. Osoonikihi tekkimine oli väga tähtsaks elusorganismide arengu eelduseks. Osoonikihti lõhuvad freoonid, mida kasutatakes külmutuskappides. Mõningad

Geograafia → Geograafia
6 allalaadimist
thumbnail
6
odt

Klaver vs süntesaator

imitatsioon või ka heli , millel looduses akustiline vaste puudub.Süntesaatori töö põhineb helisünteesil.Helisüntees 1981 tegi Sequential Circuits'i insener Dave Smith ettepaneku võtta kasutusele digitaalsete elektrooniliste muusikainstrumentide tootjate ühine kommunikatsiooniprotokoll MIDI , mille abil on lihtne ühendada ja juhtida erinevate tootjate digitaalseid muusikainstrumente. 1983 võeti tänapäevani tegutseva digitaalseid muusikainstrumente tootvate firade konsortsiumi MIDI Manufacturers Association poolt kasutusele MIDI, digitaalse elektroonilise heli seriaalne kasutajaliinides ja kommunikatsiooniprotokoll. MIDI -> Musical Instrument Digital Interface. on muusikas elektroonilisest signaalist heli loomine ja/või töötlemine. Kõik helid moodustuvad mingist kombinatsioonist siinustoonidest , mida heli koostisosana nimetatakse osahelideks. Helile iseloomulikku osahelida kombinatsiioni nimetatakse heli spektriks

Muusika → Muusika
64 allalaadimist
thumbnail
20
pptx

Keskkonnasõbralik kosmeetika

Keskkonnasõbralik kosmeetika SISSEJUHATUS  Kosmeetikatoodetes kasutatakse umbes 10000 erinevat ainet.  Informatsioon on väikeses kirjas ning raskesti loetav.  Keskkonda mõjutab kosmeetika nii tootmisprotsesside käigus, hiljem pakendina kui ka läbi kasutamise. OHTLIKUD AINED KOSMEETIKAS  Atseetaldehüüd- Potensiaalne vähitekitaja  AHAS- Suurendab tundlikkust päikese suhtes  Alkohol- Naha kaitsevõime väheneb  Benzalkonium Chloride- Ärritab nahka, silmi, nina, kõri  Dietanolamiin- Põhjustab vähki  Keemilised lõhna- ning värvained- Tekitavad vähki, allergiaid, nahaärritust, peavalu, väsimust.  Mineraalõlid- Soodustavad vistrike teket, ummistavad poore ning ei lase kasulikel ainetel imenduda  SLS (Sulfaat)- Kahjustab maksa, kopse, immuun- ja närvisüsteemi. Võib tekitada silmaärritusi, hingamisteede kahjustusi MÕJU KESKKONNALE  “Orgaanilise” keemiline definitsioon- ü...

Loodus → Keskkonna kaitse
6 allalaadimist
thumbnail
2
rtf

Rahvusvahelised majandusorganisatsioonid

RAHVUSVAHELISED MAJANDUS ORGANISATSIOONID ORGANISATSIOON EESMÄRK RIIGID-KAART 1.NAFTA-p-ameerika kaotada kaubandus P-ameerika, Kanada, vabakaubanduse organi- barjäärid ja aidata Mehhiko satsioon kaasa rahvusvaheliste firmade tegevusele. 2.IMF-rahvusvaheline valuuta- püüab vältida ülemäära ülemaailmne, ka Eesti fond järske maailmamajandust ohustavaid valuutakursside kõikumisi ning leevendada eri riikide finants kriise 3.Vabakaubanduspiirkond- liikmesmaade vahel pole N: NAFTA ja EFTA ühendus, mille liikmesmaade kaubandustõkkeid,säilib vahel pole kaubandus- individuaalne kaubandus- tõkkeid poliitika väljaspool liitu ...

Geograafia → Geograafia
5 allalaadimist
thumbnail
11
ppt

Fenoolid

kõrgmolekulaarsete orgaaniliste ainete (peamiselt tahkekütuste) utmisel. Sõltuvalt hüdroksüülrühmade arvust eristatakse ühe, kahe ja kolmealuselisi fenoole. Leidumine Neid leidub kivisöe, turba ja pruunsöetõrvas ning põlevkiviõlis. Fenoole esineb looduses ka vabalt (nt taimedes, inimestes ja loomades). Eesti veekogudesse satuvad fenoolid põhiliselt Ida Virumaa põlevkiviõli tootvate ettevõtete territooriumidelt, poolkoksimägedest, aga ka põlenud põlevkivikaevandustest ja aherainemägedest ning likvideerimata jääkreostusobjektidelt, kus kunagi kasutati põlevkiviõli. Mujal Euroopas põlevkiviõlifenooli dega ei tegelda. Omadused Enamik fenoole on värvuseta Kristalsed ained, vähem leidub nende hulgas vedelikke iseloomulik tugev lõhn. lahustuvad etanoolis, dietüüleetris ja benseenis,

Keemia → Keemia
116 allalaadimist
thumbnail
12
ppt

Fenoolid ja nende kasutamine

Fenoolid tekivad hapnikku sisaldavate kõrgmolekulaarsete orgaaniliste ainete (peamiselt tahkekütuste) utmisel. Sõltuvalt hüdroksüülrühmade arvust eristatakse ühe, kahe ja kolmealuselisi fenoole. Leidumine Neid leidub kivisöe, turba ja pruunsöetõrvas ning põlevkiviõlis. Fenoole esineb looduses ka vabalt (nt taimedes, inimestes ja loomades). Eesti veekogudesse satuvad fenoolid põhiliselt IdaVirumaa põlevkiviõli tootvate ettevõtete territooriumidelt, poolkoksimägedest, aga ka põlenud põlevkivikaevandustest ja aherainemägedest ning likvideerimata jääkreostusobjektidelt, kus kunagi kasutati põlevkiviõli. Mujal Euroopas põlevkiviõlifenooli dega ei tegelda. Omadused Enamik fenoole on värvuseta Kristalsed ained, vähem leidub nende hulgas vedelikke iseloomulik tugev lõhn. lahustuvad etanoolis, dietüüleetris ja

Keemia → Keemia
33 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Osooniaugud

http://www.abiks.pri.ee Osoon (O3) ehk trihapnik on iseloomuliku terava lõhnaga sinakas, suhteliselt ebapüsiv gaas. Osoon on väga tugevalt oksüdeeriv ja kiirestilagunev aine . Osoonikiht ehk osonosfäär ümbritseb Maad 1050 km kõrgusel. Osonosfäär tekkis 300500 milj. aastat tagasi hapniku tootvate bakterite, fotosünteesi, päikese (ultraviolett) ja kosmilise (lühilainelise) kiirguse toimel. Suurim osoonisisaldus on 2026 km kõrgusel. Osoonikihi tähtsus seisneb selles, et ta neelab Päikeselt tulevat lühilainelist ultraviolettkiirgust ja infrapunast kiirgus, olles seega kasvuhoonegaas. 1970ndail aastail, mil hakati atmosfääriuuringuteks kasutama satelliite, avastati, et osoonikiht hõreneb kohati tugevalt ja tekivad nn. osooniaugud

Bioloogia → Bioloogia
133 allalaadimist
thumbnail
2
rtf

Loomade tervishoid

7) loomsete saaduste veterinaarkontroll ja nende nõuetekohasuse hindamine; 8) [kehtetu] 9) söötade veterinaarkontroll; 10) loomakasvatushoonete ja -rajatiste ning loomsete saaduste käitlemise ettevõtete järelevalve; 11) [kehtetu - RT I 2007, 70, 428 - jõust. 01.01.2008] 12) keskkonna kaitsmine loomapidamise, loomsete saaduste käitlemise ja loomahaigustega kaasnevate kahjulike tegurite eest; 13) veterinaararstide ja loomseid saadusi tootvate loomapidajate poolse ravimite ja ravimsöötade kasutamise kontroll; 14) Eestist väljaveetavate loomade, loomsete saaduste ja toidu sihtriigis kehtestatud nõuetele vastavuse kontroll. [RT I 2006, 28, 211 - jõust. 01.07.2006] VTA- veterinaar ja toiduamet. § 1. Seaduse reguleerimisala (1) Käesolev seadus reguleerib loomade kaitset inimese sellise tegevuse või tegevusetuse eest, mis ohustab või võib ohustada loomade tervist või heaolu.2)

Põllumajandus → Loomakasvatus
14 allalaadimist
thumbnail
20
doc

Mis on FLEGT ?

..) Loodi litsentsisüsteemi kehtestamise õiguslik raamistik ning konsultatsioonide programm, milles osalevad komisjon, huvitatud liikmesriigid ja võimalikud partnerriigid. Arutelude ja poliitiliste sidemete põhjal esitati nõukogule soovitus volituste saamiseks, et alustada läbirääkimisi vabatahtlike FLEGT-partnerluslepingute üle. Puidu impordi litsentsisüsteemi rakendatakse vabatahtlikkuse alusel partnerlepingute kaudu, mis on sõlmitud selliste puitu tootvate riikide ja piirkondadega, kes nõustuvad ELiga nimetatud küsimuses koostööd tegema. Komisjon on kooskõlas nõukogu järeldustes esitatud taotlusega astunud järgmisi samme, et pidada kinni aruande tähtajast 2004. aasta keskel: 1. Valmistanud ette puidu impordi FLEGT-litsentsisüsteemi käsitleva määruse eelnõu. 2. Alustanud koos liikmesriikidega arutelu puitu tootvate riikidega, et selgitada välja nende seisukoht partnerluslepingute osas. 3

Metsandus → Puidukaubandus
30 allalaadimist
thumbnail
1
odt

Fenoolid

Paljude tööstusprotsesside heitveed sisaldavad mürgiseid fenoole, mida ei tohi loodusesse juhtida. Eesti põlevkivi termilise töötlemise uttevees sisaldub unikaalseid kahealuselisi fenoole, nagu metüülresortsinoolid. Fenoole esineb looduses ka vabalt (nt taimedes, inimestes ja loomades). Mõned taimed toodavad fenoole selleks, et nende vegetatiivsed osad oleksid mürgised ja et neid ei söödaks. Eesti veekogudesse satuvad fenoolid põhiliselt Ida-Virumaa põlevkiviõli tootvate ettevõtete territooriumidelt, poolkoksimägedest. Fenoolid on kahjulikud nii inimese tervisele kui ka looduskeskkonnale. Veekeskkonnas oleneb fenoolide kahjulikkus sinna sattuvast kogusest. Eestis leitud fenoolidest on ohtlikumaid dimetüülfenoolid ja resortsiin. Neid pole õnneks suurtes kogustes vees leitud. Valdavalt on Eesti veekeskkonnast leitud lihtfenoole ja kresoole. Lihtfenoolid on mürgised sissehingamisel, kokkupuutel nahaga, allaneelamisel ning nad on toksilised ka veeorganismidele

Keemia → Keemia
28 allalaadimist
thumbnail
36
pptx

Palmiõli

ka Ameerika õlipalmi (elalis olifera) viljalihast. Õli värvus: Palmiõlil on spetsiifiline punakas värvus, mis tuleneb palmi viljaliha beeta-karoteeni rikkusest. Palmituumaõlil sellist punakat värvust pole, sest palmivilja seeme ei sisalda beeta- karoteeni. Õli tootmine: 100kg palmiviljast õnnestub keskmiselt saada 22 kg palmiõli ja vaid 1,6 kg palmituumaõli. Õlipalmide istandused: Indoneesias tavatsetakse troopiline mets hävitada ja asendada see palmiõli tootvate istandustega. See aga suurendab oluliselt kasvuhoonegaaside emissiooni atmosfääri. Kui palmiõli tootmine jätkub samasuguse tempoga, nagu praegu, siis on 15 a. pärast Indoneesia troopiline mets hävitatud. Palmiõli kasutatakse: ● huulepulkades ● kreemides ● seepides ● paljudes toiduainetes( nt. šokolaad) ● šampoonides ● puhastusvahendites ● hambapastas ● autokütuses (biodiisli lähteainena levinud) Suuremat osa ülemaailmselt kasutatavast

Bioloogia → Bioloogia
3 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Kütused

7.Millised keemilised elemendid kütuses on keskkonnavaenulikud? 8.Kuidas on omavahel seotud kütuse vesinikusisaldus ja kütteväärtus? Mida enam vesinikke süsiniku aatomi kohta, seda suurem kütteväärtus NAFTA 1.Kuna ja kus rajati esimene naftapuurtorn? 1859 Pennsylvania USA 2.Mille saamiseks eeskätt hakati naftat destilleerima? lambiõli 3.Millised on tuntuma naftamaad? 4. Mis on OPEC ja milleks ta loodi. Naftat Eksportivate Riikide Organisatioon. loodi selleks, et kaitsta naftat tootvate liikmesriikide huve rahvusvahelisel turul 5.Milliseid riikidevahelisi kriise on põhjustanud nafta? Sõjad, Lahesõda 1990-1991, Tsetseenia sõda jne. 6.Miks on naftamaad hakanud ehitama naftatöötlemistehaseid. Sest et nii on odavam. 7.Kas naftat on toota odavam Kaspia piirkonnas või Pärsia lahe ääres? Miks? 8.Millises olekus ja millega transporditakse gaasi? Vedelasolekus, mööda gaasijuhtmeid. NAFTA TÖÖTLEMINE 1.Millisel põhimõttel töödeldakse ümber naftat? Destillatsioon 2

Keemia → Keemia
65 allalaadimist
thumbnail
12
docx

Kuidas jõuab paber tarbijateni?

Transport Erilist tähelepanu osutatakse paberirullide transpordile ja ladustamisele trükikodades. Rullide riknemine transpordil viib suurte paberikadudeni. Eestis toodetakse paberit näiteks Horizon Tselluloosi ja Paberi AS. Seal toodetud paber transporditakse veoautodega otse jaemüüjatele või nad ekspordivad oma toodangu mõjale Euroopasse, Aafrikasse, Aasiasse jpm. Nad ekspordivad 99% kogu toodangust. Võtame vaatluse alla Soome, kuna ta kuulub maailma top kümnesse enim paberit tootvate riikide hulka. Seal ostetakse puud kokku üle Euroopa või tehakse puidu raiet enda riigis. Metsast või kokkuostuplatsidelt transporditakse veokitega puit tehastesse, kus töödeldakse seda ning seejärel valmis produkt eksporditakse laevadega Soomest tellijateni. Soomest on hea transportida laevadega see mööda Läänemerd kus tahes riiki. Kui saadetis jõuab sadamasse transporditakse see veoautodega üldiselt kusagile vahelattu kust see ära jagatakse jaemüüjate vahel.

Logistika → Logistika alused
11 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Saksamaa põllumajandusest

ümbritsetud puuviljaaedadest ja taimse toodanguga tegelevatest taludest. Enamik jõeorge Lõuna- ja Lääne-Saksamaal, eriti piki Reini ja Maini, on tuntud viinamarjaistanduste poolest. Õlu toodetakse peamiselt, kuid mitte ainult, Bavarias. Alates 1960ndatest ei ole Saksa põllumajanduspoliitikat koostanud Saksamaa, vaid Euroopa Komisjon. Kõik agrikultuuriga seonduvad seadused ja määrused on kirjutatud Brüsselis, sageli pärast raskeid läbirääkimisi toitu tootvate ja tarbivate riikide vahel. Nende läbirääkimiste peamine eesmärk on saada kõrge sissetulek põllumajandustootjatele, hoides samas turuhinnad piisavalt madalal, et vältida tarbijate proteste. Et tasa teha seda vahet, võttis EK vastu Ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP), toetuste programmi ja ekspordisubsiidiumi programmi, mis mõlemad toovad kasu nii Saksa põllumajandustootjatele kui ka teiste ELi põllumajandustootjatele. Vastutasuks on Saksa

Geograafia → Geograafia
23 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Tänapäevane tarbimisühiskond – millal saab küllalt?

Tänapäevane tarbimisühiskond ­ millal saab küllalt? Tarbimise teemat käsitledes peame alustama inimese kui liigi, sealjuures aruka liigi, kujunemise varasematest etappidest. Soovime me seda või mitte, kuid ilma teatava filosoofilise varjundi lisamiseta siinkohal käsitletavat teemat lühidalt lahti mõtestada ei ole võimalik. Iga inimühiskonna arengu etapp on olnud teataval määral tarbimisühiskond, teadvustati seda nähtust siis hea või halvana, või kas ületarbimise peale üldse mõeldigi ... Tarbimise intensiivsuse tagatiseks on ikka ja alati olnud ressurss ja võimalus seda juurde hankida põhimõttel: minul on otsas aga naabrimehel, näe, veel on. Kallale talle! Paraku ongi Maailma kõikmõeldavad varud jaotunud ebaühtlaselt, sealjuures leidub ka piirkondi, kus loodusvarasid on vähe või on ligipääs nendele väga raske. Või ei ole kliima bioloogilise ressursi loomiseks sobiv. Paar eriti drastilist näidet arutu tarbim...

Ühiskond → Ühiskond
14 allalaadimist
thumbnail
13
pptx

NATO - Euroopa Liit - USA

aasta 20. juunist. 2003. aasta juunist kuni 2005. aasta jaanuarini osales Iraagi operatsioonil lisaks Eesti jalaväerühmale ka transpordilennukite kaubakäitlusmeeskond, kes teenis LõunaIraagis AnNasiriyah linna lähistel Tallil'i lennuväljal asuvas USA lennuväebaasis. NATO raketikilbiprogramm Juulis 2006 teatas NATO peasekretär Jaap de Hoop Scheffer Euroopat kaitsva raketikilbi rajamise kavatsusest. 18. septembril 2006 sõlmiti esimesed lepingud raketikilbi komponente tootvate firmadega. Raketikilbi eesmärgiks on Iraanist ja PõhjaKoreast tulevate raketirünnakute tõrjumine. Venemaa juhtkonna arvates on raketikilbi lepe suunatud Venemaa vastu NATO humanitaarabioperatsioon NATO humanitaarabioperatsioon Ameerika Ühendriikides, pärast orkaan Katrina poolt 2005. aastal Alabama, Florida, Louisiana ja Mississippi osariigis tehtud purustusi NATO humanitaarabioperatsioon Pakistanis, pärast 2005. aasta Pakistani maavärinat Tänan kuulamast!!!

Sõjandus → Riigikaitse
2 allalaadimist
thumbnail
13
pptx

Rahvastiku demograafia

prantsuse tüübi kohaselt, mis väljendub nõrgas rahvastikuplahvatuses. o Beebibuumpeale Teist maailmasõda. Rahvastiku paiknemine territooriumil sõltub elukeskkonnast Hea elukeskkond on : IdaHiinas, LääneEuroopas, PAmeerika idarannikul Halb elukeskkond: PõhjaAafrika, Siberialad, Polaaralad. Asulates paiknev elanikkond jaguneb kaheks: Linnalistes asulates paiknev elanikkond ­ rahvastik tihedalt paigutatud.Tegeletakse teenindavate või tootvate majandusharudega. Maaasulates paiknev elanikkond ­ asustus kõrge, tegeletakse primaarstete majandusharudega. Maaasulad on nt. küla, talu, rantso, mõis, auul. Etnilised protsessid maailmas Rahvus inimeste rühm, kellel on ühine kirjakeel, kultuur ning põhiasualad. Rahvas ­ ühe riigi territooriumil elavad inimesed, kellel säilivad erinevused nii kultuuris kui ka traditsioonides. Piirkonna rahvastiku kujunemisel on kaasa aidanud usk ja religioonid.

Geograafia → Demograafia
26 allalaadimist
thumbnail
22
pptx

Nato ajalugu ja sümboolika

põhimõtetele tuginev rahumeelne ühiskonnakord.  Pärast külma sõja lõppu on see alliansi keskne eesmärk omandanud uue tähenduse, kuna esmakordselt Euroopa sõjajärgse ajaloo jooksul on sellesaavutamine saanud reaalselt võimalikuks. NATO raketikilbiprogramm  Juulis 2006 teatas NATO peasekretär Jaap de Hoop Scheffer Euroopat kaitsva raketikilbi rajamise kavatsusest. 18. septembril 2006 sõlmiti esimesed lepingud raketikilbi komponente tootvate firmadega.  Raketikilbi eesmärgiks on Iraanist ja Põhja-Koreast tulevate raketirünnakute tõrjumine. Venemaa juhtkonna arvates on raketikilbi lepe suunatud Venemaa vastu ja on ähvardanud sõjaliste meetmetega raketikilbi rajamise korral Venemaa piiride lähedale.  20. augustil 2008 kirjutasid Ameerika Ühendriikid ja Poola alla lepingule millega Poola nõustus lubama oma pinnale USA globaalse raketitõrjesüsteemi komponente.

Ühiskond → Ühiskond
12 allalaadimist
thumbnail
2
doc

NATO

NATO ehk Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon on sõjaväeline allianss, millele pandi alus 4. aprillil 1949 Põhja-Atlandi lepingu ehk Washingtoni lepinguga. Alates 29. märtsist 2004 on NATO liikmeid 26: · asutajad: Ameerika Ühendriigid, Belgia, Holland, Island, Itaalia, Kanada, Luksemburg, Norra, Portugal, Prantsusmaa, Suurbritannia ja Taani · 1952 liitusid Kreeka ja Türgi · 1955 liitus Saksamaa LV · 1982 liitus Hispaania · 1990 laienes NATO endise Saksa DV alale · 1999 liitusid Poola, Tsehhi ja Ungari · 2004 liitusid Eesti, Bulgaaria, Leedu, Läti, Rumeenia, Slovakkia ja Sloveenia. POLIITILISED EESMÄRGID Põhja-Atlandi Liit kujutab endast transatlantilist partnerlust NATO Euroopa liikmete ning Ameerika Ühendriikide ja Kanada vahel, mille eesmärgiks on saavutada rahu ja stabiilsus kogu Euroopas. Alliansi Euroopa ja Põhja-Ameerika liikmete partnerluse eesmärgid on eelkõige poliitilised, nende ...

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
32 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Rahvusvahelised majandusorganisatsioonid

toorainekartellid- organisatsioonid, mis koondavad mingit toorainet või põllumajandussaadust tootvad ja eksportivad riigid (OPEC) regionaalsed majandusorganisatsioonid-koostööd teevad teatud piirkonna riigid (EFTA, NAFTA, ASEAN, APEC, MERCOSUR, SRÜ, Euroopa Liit jpt.) kogu maailma majandust koordineerivad organisatsioonid - ühendab paljusid riike maailma erinevatest piirkondadest (IMF, IBRD, WTO) Naftat Eksportivate Riikide Organisatsioon (OPEC) ­ loodi 1960 naftat tootvate arengumaade ühendusena ja hetkel on 13 liiget: Saudi-Araabia, Iraak, Iraan, Kuveit, Araabia Ühendemiraadid, Katar, Alzeeria, Liibüa, Nigeeria,Angola, Indoneesia, Venezuela, Ecuador. Eesmärgiks: liikmete huvide kaitsmine maailma naftaturul. Toornafta hinna kontrolli eesmärgil määrab kindlaks liikmete naftatoodangu ja -ekspordi kvoodid. Euroopa Vabakaubanduspiirkond (EFTA) - loodi 1960 eesmärgiga kaotada Euroopa riikide vahel kaubandustõkked

Geograafia → Geograafia
37 allalaadimist
thumbnail
2
rtf

Henry Ford

1.oktoobrist 1908.Võeti kasutusele mudel T. Autoga oli väga lihtne sõita,lihtne ja odav parandada. Selle hind oli $ 825 1908 (hind langes igal aastal). 1919. aastal sai Fordi perekonnast ettevõtte ainuomanik ning firma presidendiks asus Henry poeg Edsel, kes jäi sellesse ametisse kuni oma surmani 1943. aastal. Henry võttis ameti uuesti üle, kuid andis selle1945. aastal üle oma lapselapsele Henry Ford 2'le. Aastal 1920 Ford Motor Company jätkuvalt kasvab kiiresti. 1925 Ford oli tootvate 10000 autode iga 24 tunni jooksul. See oli 60 protsenti Ameerika kogutoodangust automudelitele. Kuid tema otsus mitte tuua uusi mudeleid lubadud teistele ettevõtetele, et vaidlustada tema domineerivuse. Aasta 1927 Ford müüs üle 15000000 Model T autod. Siiski, müük oli vähenemine ja General Motors oma Chevrolet oli praeguse Enimmüüdud auto. Henry Ford uskus siiralt, et ettevõtja kohustus on maailma paremaks muuta ja ühiskonna heaks oma panus anda. Ta pidas hoolitsemist oma

Ajalugu → Ajalugu
33 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Fenoolide kahjulikkus keskkonnale

Fenoolide kahjulikkus keskkonnale Fenoolid on aromaatsete süsivesinike hüdroksüühendid, mille aromaatses tuumas asendab vesinikuaatomit üks või mitu hüdroksüülrühma. Sõltuvalt hüdroksüülrühmade arvust eristatakse ühe-, kahe- ja kolmealuselisi fenoole. Fenoolid tekivad hapnikku sisaldavate kõrgmolekulaarsete orgaaniliste ainete (peamiselt tahkekütuste) utmisel. Neid leidub kivisöe-, turba- ja pruunsöetõrvas ning põlevkiviõlis. Fenoole esineb looduses ka vabalt (nt taimedes, inimestes ja loomades). Eesti veekogudesse satuvad fenoolid põhiliselt Ida-Virumaa põlevkiviõli tootvate ettevõtete territooriumidelt, poolkoksimägedest, aga ka põlenud põlevkivikaevandustest ja aherainemägedest ning likvideerimata jääkreostusobjektidelt, kus kunagi kasutati põlevkiviõli. Mujal Euroopas põlevkiviõlifenoolidega ei tegelda. Fenoolid on kahjulikud nii inimese tervisele kui ka looduskeskkonnale. Ameerikas on kindlaks te...

Keemia → Keemia
19 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Botulism

toidubotulism Toiduainete kantud botulism, mida põhjustab botulismi mürkainet sisaldava toidu söömine. Ohtlikud on toidud, mida hoitakse õhukindlalt, näiteks (peam. kodus valmistatud) lihakonservid, suitsuliha jms. Saastunud toiduained ei ole kuidagi iseäralikud, ainsaks väliseks tunnuseks on "kummis" konservikaaned. haavabotulism Tekib Clostridium botulinumiga nakatunud haavas. beebibotulismi põhjustab botuliini tootvate bakterite eoste sissesöömine, mis sisikonnas kasvades hakkavad tootma toksiine. Beebide botulism on üks levinumaid imikute tervisehäireid USA-s. Infektsiooni tagajärjel tekib kõhukinnisus, üldine nõrkus, suutmatus pead kontrollida ja söömisraskused. Nende sümptomite tõttu viidatakse beebibotulismile sageli kui "lontis beebi sündroomile". Mesi, maisisiirup ja teised magusained on beebidele potentsiaalselt ohtlikud, sest

Bioloogia → Bioloogia
27 allalaadimist
thumbnail
15
doc

Päikesepaneelid

ümbritsevale keskkonnale. Lisatud on ka pilte erinevatest päikesepaneelidest. 3 1.PÄIKESEPANEELIDE TÖÖPÕHIMÕTE Päikeseenergiat on õigete vahenditega võimalik muundada elektri- või soojusenergiaks. Levinuim variant päikeseenergia kasutamisel on siiamaani olnud elektrienergia tootmine. Elektrit tootvate päikesepaneelide (pilt 1) tööpõhimõte seisneb peamiselt pooljuhtide fotoelektrilisi omadusi kasutades. Covertech Invest'i elektrivoolu tekitavad PV (photo- voltaic) paneelid võimaldavad genereerida võimsust kuni 185 W. Paneelid on enamasti konstrueeritud mitmekümnest elemendist, mis eraldi tekitavad võimsust ca 5 W. Suurema võimsuse saavutamiseks ühendatakse mitu paneeli omavahel, olenevalt konkreetsest vajadusest

Loodus → Keskkonnakaitse
78 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Areenid ja fenoolid

vesinikuaatomit üks või mitu hüdroksüülrühma. Sõltuvalt hüdroksüülrühmade arvust erista- takse ühe-, kahe- ja kolmealuselisi fenoole. Fenoolid tekivad hapnikku sisaldavate kõrgmolekulaarsete orgaaniliste ainete (peamiselt tah- kekütuste) utmisel. Neid leidub kivisöe-, turba- ja pruunsöetõrvas ning põlevkiviõlis. Fenooleesineb looduses ka vabalt (nt taimedes, inimestes ja loomades). Eesti veekogudesse satuvad fenoolid põhiliselt Ida-Virumaa põlevkiviõli tootvate ettevõtete territooriumidelt, poolkoksimägedest, aga ka põlenud põlevkivikaevandustest ja aherainemägedest ning likvideerimata jääkreostusobjektidelt, kus kunagi kasutati põlevkiviõli. Mujal Euroopas põlevkiviõlifenoolidega ei tegelda. Fenoolid on kahjulikud nii inimese tervisele kui ka looduskeskkonnale. Ameerikas on kind- laks tehtud nende kantserogeensus nii sissehingamisel kui ka suukaudsel manustamisel. Vee- keskkonnas oleneb fenoolide kahjulikkus sinna sattuvast kogusest

Keemia → Keemia
31 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Maailmamajanduse kujunemine

Euroopa Vabakaubandusühendus. · MERCOSUR ­ Southern Vommon Market. Lõuna ühisturg: Argentiina, Brasiilia, Paraquay ja Uruguay vabakaubandusliit. · NAFTA ­ North American Free Trade Agreement. Põhja-Ameerika vabakaubanduse assotsiatioon on Kanada, Ameerika Ühendriikide ja Mehhiko kaubandusühendus. · OPEC ­ Organization of Petroleum Exporting Countries. Naftat eksportivate iikide organisatsioon. Toorainekartell, mis on moodustunud nafta tootvate arengumaade ühendusena, kairsmaks liikmesmaade huve rahvusvahelistel turgudel. · EU ­ Euroopa liit. Geograafiline tööjaotus ­ Ettevõtluse spetsialiseerumine tulenevalt asukoha geograailisest, inimtekkelisest eelistest. Piirkonnad spetsieeruvad vaid nendele kaupade tootmisele, milleks on neil paremad eeldused. Koloonia ­ riik või territoorium, mis poliitiliselt sõltub teisest riigist ­ emamaast. Koloonia valitsuse määrab tavaliselt emamaa.

Geograafia → Geograafia
52 allalaadimist
thumbnail
15
pptx

Keskkonnateemalised uudised September 2013

Keskkonnateemalised uudised 13.09-29.09.13 13.September: Riik taastab lähiaastatel 2500 hektarit loopealseid Keskkonnaministeerium kavatseb aastatel 2014-2019 taastada 2500 hektari ulatuses kinnikasvanud loopealseid, millest suurem osa asub Saare- ja Hiiumaal. Loopealse taastamiseks on tarvis harvendada sinna kasvanud puud ja eemaldada võsa. 15.September: Läänemere põhja maetud keemiarelv on mõjutanud kalade arengut Gotlandi sopis on 8 000 keemilist mürsku ja raketti, mis võivad olla keskkonnale ohtlikud. Keemiarelva matmiskohast on avastatud mürgitatud ning veidralt arenenud kalu. 16.September: Venemaal süttis tuumaallveelaev Venemaal süttis dokis parandustöödel olev tuumaallveelaev. Ametivõimude hinnangul põlenguga ei kaasnenud radioaktiivset leket. 17.September: 400pealine piimakari vabaneb keskkonnatasust. Järgmise aast...

Loodus → Keskkond
4 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Kütused

NAFTA 1. Kuna ja kus rajati esimene naftapuurtorn? Enam-vähem tänapäevane naftapuurtorn lasti käiku USA-s Pennsylvanias 1855. aastal. 2. Mille saamiseks eeskätt hakati naftat destilleerima? Keroseen, mida kasutatakse lambiõlina. 3. Millised on tuntuma naftamaad? Saudi Araabia, Venemaa, USA, Iraan, Iraak, Hiina. 4. Mis on OPEC ja milleks ta loodi? Organization of the Petroleum Exporting Countries (Naftat Eksportivate Riikide Organisatioon). Loodi selleks, et kaitsta naftat tootvate liikmesriikide huve rahvusvahelisel turul. 5. Milliseid riikidevahelisi kriise on põhjustanud nafta? Nafta on põhjustanud sõdasid. Lahesõda (1990-1991), Iraagi sõda (2003- 2011), Tsetseenia sõda (1994-1996). 6. Miks on naftamaad hakanud ehitama naftatöötlemistehaseid? Kasutades naftatöötlemistehaseid on tunduvalt odavam. 7. Kas naftat on toota odavam Kaspia piirkonnas või Pärsia lahe ääres? Miks? Pärsia lahes

Keemia → Orgaaniline keemia
9 allalaadimist
thumbnail
44
pptx

Avaliku WiFi kasutajamugavus

Avaliku WiFi kasutajamugavus Tehnika Tehnoloogia Bak. 1 kur. Eesti Maaülikool Mis on WiFi • WiFi leiutati 1991. aasta firmade poolt NCR ja AT&T • Wi-Fi on traadita arvutivõrguseadmeid tootvate firmade ühenduse kaubamärk • Wi-Fi Alliance on ülemaailmne mittetulundusühing erinevatest firmadest • WiFi võimaldab paljudel kasutajatel ühenduda juhtmevabalt internetti WiFi kasutajamugavus • WiFi kiirus (üles- ja allalaadimiskiirus) • WiFi leviala • WiFi turvalisus WiFi kiirus • Allalaadimis kiirus: Näitab kui suures mahus on võimalik faili allalaadida ühes sekundis (Mb/s) • Üleslaadimis kiirus:

Ökoloogia → Ökoloogia ja keskkonnakaitse
7 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Rakendusbioloogia

Kloonindiviididel on sama palju individuaalsust, inimõigusi ja "hinge" kui ühemunamitmikutel. Organismide kloonimine on ebaloomulik ja seega ebaeetiline. Võib tulevikus meditsiinile oluliseks osutuda (praegu on alles katsetamisjärgus). Kloonindiviidid võivad mutantsete doonortuumade tõttu olla geneetiliste puuetega, sh. vähisoodumusega. 15. Kuidas saab tüvirakke rakendusbioloogias kasutada? · Närvirakkude asendamine seljaaju kahjustumise korral. · Insuliini tootvate rakkude siirdamine diabeedi korral. · Luuüdi siirdamine kasvaja korral. · Parkinsoni või Alzheimeri tõve tagajärjel kahjustunud ajurakkude asendamine. · Infarkti tagajärjel kahjustunud südamerakkude asendamine. · Põletuste tagajärjel kahjustunud naharakkude asendamine. · Nabaväädivere tüvirakke on kasutatud mõne luuhaiguse ja leukeemia ravis. Fundamentaalteadus ­ uuritakse objektide või nähtuste olemust,

Bioloogia → Bioloogia
8 allalaadimist
thumbnail
7
docx

Logistiline ahel kui tarne ja väärtusahel

toimingutest, moodustades olulise osa ettevõtte väärtusahelast. Tarneahelaid vaadeldakse üha enam väärtusahelatena, so. selliste ahelatena, milles materjalide ja kaupade transportimise, käsitsemise ja informatsiooni vahetamise käigus toodetakse lõpptarbijale lisaväärtust. Väärtusahel moodustub ettevõtte selliste tegevuste ketist, mille abil toodab ettevõte lisaväärtust ja konkureerib muude, klientidele samuti väärtusi tootvate ettevõtetega. Väärtusahela loomise kriteeriumideks on klientide vajadused ja ootused, mida püütakse vastavalt võimalustele rahuldada. Väärtusahelaga seotud protsesside identifitseerimine ja kriitiline analüüs kutsuvad ettevõtetes sageli esile täiesti uudsete tegutsemismudelite loomise ja kasutuselevõtmise. Traditsioonilisi toiminguid ja tegevusi väärtusahelas ei jälgita ja kontrollita üksnes oma ettevõttes. Väärtusahela konkurentsivõimet mõjutavad tugevalt nii

Logistika → Logistika
113 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Energeetika

KONTROLLTÖÖ ENERGEETIKA Millega tegeleb energiamajandus? Milliseid energialiike nimetatakse alternatiivseteks, milliseid kasutatakse Eestis? Nimeta ja oska näidata kaardil suuremaid nafta ja gaasi leiukohti ning tootjais riike? Iseloomusta nafta- ja gaasitööstust? TV lk. 40-41 Nimeta tahkeid kütuseid ja oska kaardil näidata nende leiukohti? Nimeta riike kellel on suuremad kivisöe varud, oskad kanda kaardile? Nimeta suurimad kivisöe tootjad ja eksportijad, oskad kanda kaardile? Mis on OPEC-i tegevuse põhieesmärk? Analüüsi nafta transpordivõimaluste eeliseid ja puudusi TV lk. 37 ül. 2 Analüüsi allmaa- ja karjääriviisilise kaevandamise eeliseid ja puudusi TV lk. 45 Analüüsi tuumaenergia kasutamise eeliseid ja puudusi? Nimeta suurimaid tuumaenergia tootjaid, kanna kaardile? Oska tuua näiteid tuumakatastroofide tagajärgedest inimesele ja loodusele? Kus paikneva...

Geograafia → Geograafia
100 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Rahvusvahelised organisatsioonid ja globaliseerumine

OPEC Naftat Eksportivate Riikide Organisatsioon (OPEC) · Loodi 1960 naftat tootvate arengumaade ühendusena ja hetkel on 13 liiget - Saudi-Araabia, Iraak, Iraan, Kuveit, Araabia Ühendemiraadid, Katar, Alzeeria, Liibüa, Nigeeria,Angola, Indoneesia, Venezuela, Ecuador · Eesmärgiks on liikmete huvide kaitsmine maailma naftaturul. Toornafta hinna kontrolli eesmärgil määrab kindlaks liikmete naftatoodangu ja ­ekspordi kvoodid Euroopa Vabakaubanduspiirkond (EFTA) · Loodi 1960 eesmärgiga kaotada Euroopa riikide vahel kaubandustõkked.

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
20 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Maailma jaotamine 20. saj. II poolel, arenenud tööstusriigid

vaesustoetused ning pensionid ja stipendiumid; tööpuudus kadus ajutiselt, auto, kasvas kiiresti tarbeesemete soetamine.) kus ja millal see kujunes 1950.-1960. aastail ; lääneriikides. millised probleemid ja miks tabasid arenenud riike 1970. aastail Ülemaailme majanduskriis, mille muutis hullemaks ka tekkinud energiakriis, tänu millele oli tootmine raskendatud. Energiakriis oli seotud naftat tootvate riikide otsusega tõsta järsult maaõli hindu. millised muutused toimusid 1970. aastail arenenud riikide majanduslikuks ja ühiskondlikus arengus Tänu energiakriisile võeti kasutusele leiutised, mis võimaldasid tootmist automatiseerida; toimus miniprotsessorite kasutuselevõtt, mille abil asuti välja töötama uudseid ja täiuslikumaid arvuteid. Arenenud riigid hakkasid liikuma infoühiskonna suunas. miks ja kuidas laienes demokraatia 20. saj. II poolel

Ajalugu → Ajalugu
99 allalaadimist
thumbnail
3
odt

Raku ja embrotehnoloogia

Põletuse tagajärjel Luuüdi siirdamisel Diabeedi korral Seljaaju kahjustuse korral Infarkti puhul Parkinsoni tõve puhul 15. iseloomusta Parkinsoni tõve? On inglise arsti James Parkinsoni poolt esmakordselt avastatud aastal 1817. Algab tavaliselt 50. ja 70. eluaasta vahel. Selle põhitunnuseks on käte ja hiljem kogu keha värin, liigutuste aeglus ja kohmakus. Sageli ilmneb psüühikas depressioon, hiljem areneb paljudel nõdrameelsus ehk dementsus. Põhjuseks on aju basaaltuumade dopamiini tootvate neuronite hävimine. Sellele haigusele seni kindlat ravi ei ole .

Bioloogia → Bioloogia
29 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Maailm 20. saj. teisel poolel.

20. saj. II poolel, miks ja kuidas kujunes sõjajärgses Euroopas integratsioon. Lääneriikides kujunes 1950.-1980. Aastail heaoluühiskond- ühiskond,kus on saavutatud enamiku kodanike sotsiaalne ja majanduslik turvalisus, mille eest vastutab peamiselt valitsus. 1970.aasta keskel hakkas ilmnema maailmaturu üleküllastumine tarbekaupadega ( autod, telekad, külmkapid, köögitehnika jms). Olukorra muutis ka keerulisemaks alanud energiakriis, see oli seotud naftat tootvate riikide otsusega tõsta järsult maaõli hindu. Sellega lõppes odava kütuse aeg. Arenenud riigid hakkasid liikuma infoühiskonna suunas.Pärast sõda taastati enamikus Lääne-Euroopa maades ning Jaapanis demokraatlik riigikord, uuesti alustasid tegevust poliitilised parteid. Demokraatiat tuli kaitsta nii parem- kui ka vasakäärmuste eest. Demokraatlik riigikorraldus kindlustati põhiseaduse ehk kontitutriooni vastuvõtmisega

Ajalugu → Ajalugu
105 allalaadimist
thumbnail
3
odt

Tarne-ja väärtusahel

Kõige sagedamini esinevateks tootmis- ja kaubandusettevõtete pankottide põhjusteks on tarneahelate juhtimisel tehtud vead. Seda kinnitavad EAS-i poolt 30.11.2009 avaldatud Briti ekspertide poolt 140-s Eesti tootmisettevõttes läbi viidud uuringu tulemused. Väärtusahel Väärtusahel moodustub ettevõtte selliste tegevuste ketist, mille abil toodab ettevõte lisaväärtust ja konkureerib muude, klientidele samuti väärtusi tootvate ettevõtetega.Väärtusahela loomise kriteeriumideks on klientide vajadused ja ootused, mida püütakse vastavalt võimalustele rahuldada. Väärtusahelaga seotud protsesside idenfitseerimine ja kriitiline analüüs kutsuvad ettevõtetes sageliesile täiesti uudsete tegutsemismudelitel loomise ja kasutuselevõtu. Traditsioonilisi toiminguid ja tegevusi väärtusahelas ei jälgita ja kontrollita üksnes oma ettevõttes.

Logistika → Logistika
93 allalaadimist
thumbnail
2
odt

Eesti vabariik 1920-1940

Kuigi esialgu oli uutel taludel raske toime tulla, said talupojad siiski hakkama. Mõisamajandus asendus talumajandusega, enamikul maasoovijatest oli võimalik olla maaomanik ning seetõttu kadusid varasemad teravad vastuolud. Uus majanduspoliitika- II Uus majanduspoliitika 1920 II poolel 1) riiklike kulutuste kärpimine (vähendati oluliselt laenude andmist); 2) lõpetati suurtööstuse arendamine ning põhirõhk pandi peamiselt siseturu jaoks kaupu tootvate väikeettevõtete arendamisele, mis kasutasid Eesti toorainet; 3) peamiseks majandusharuks kujunes põllumajandus (suurem tähelepanu loomakasvatusele > piima- ja lihasaaduste tootmine; loodi massiliselt masinaühistuid, kus ühiselt hangiti moodsaid põllutööriistu) Põllumajanduse pidusriks kujunesid liiga väikesed talud, sest neil polnud võimalust suurteks kasumiteks ja seetõttu ka investeeringuteks. 4) väliskaubanduses orienteeruti Euroopa turgudele - peamisteks

Ajalugu → Ajalugu
8 allalaadimist
thumbnail
13
ppt

NATO

väljaarendamist ja annavad võimaluse hoida kokku kulusid, mis saavutatakse rahvusvahelise koostöö kaudu. · Hulk programme on ette nähtud selleks, et lahendada kaitsega seotud ja naaberriike ohustavaid keskkonnaprobleeme, mida on võimalik lahendada üksnes ühiselt tegutsedes. Raketikilbiprogramm · 2006 aasta juulis teatas Jaap de Hoop Scheffer, NATO peasekretär, kavatsusest rajada Euroopat kaitsev raketikilp. · Esimesed lepingud raketikilbi komponente tootvate firmadega sõlmiti 18. septembril 2006. · Raketikilbi eesmärgiks on Iraanist ja Põhja-Koreast tulevate raketirünnakute tõrjumine. · Venemaa juhtkonna arvates on raketikilbi lepe suunatud Venemaa vastu ja on lubanud sõjaliste meetmetega raketikilbi rajamise korral Venemaa piiride lähedale. · Poola ja Tsehhi territooriumile rajatav raketikilp läheb 2012. aastani maksma umbes 1,6 miljardit dollarit. Edasine laienemine · Ameerika Ühendriikide Kongressi

Ajalugu → Ajalugu
91 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Insuliin

Veresuhkrut ehk glükoosi kasutavad kõik organismi elundid ja koed energiaallikana. Insuliin on aga hormoon, mida toodetakse kõhunäärmes. Insuliin on vajalik glükoosi rakkudesse viimiseks ning seega veresuhkru taseme langetamiseks. Normaalne veresuhkru tase on 3,5-5,5 mmol/L. Kui kõhunäärmes ei toodeta piisavalt insuliini, on organismis veresuhkru tase pidevalt liiga kõrge - seda nimetatakse hüperglükeemiaks. Insuliinsõltuv diabeet areneb kõhunäärme insuliini tootvate rakkude hävimise tagajärjel. Haigusnähud ilmnevad alles siis, kui insuliini tootvatest rakkudest on alles vaid 10-20%. Kasutatud allikad: 1. http://www.inimene.ee 2. http://www.endocrineweb.com/pancreas.html 3. http://www.endocrineweb.com/diabetes/2insulin.html

Bioloogia → Bioloogia
14 allalaadimist
thumbnail
10
pptx

Süntesaatori areng läbi aegade

1994 alustas Yamaha esimeste heli füüsikalisel modelleerimisel põhinevate süntesaatorite tootmist, millest esimene oli "Yamaha VL-1" Süntesaatorid ja MIDI 1981 tegi Sequential Circuits'i insener Dave Smith ettepaneku võtta kasutusele digitaalsete elektrooniliste muusikainstrumentide tootjate ühine kommunikatsiooniprotokoll MIDI, mille abil on lihtne ühendada ja juhtida erinevate tootjate digitaalseid muusikainstrumente. 1983 võeti tänapäevani tegutseva digitaalseid muusikainstrumente tootvate firmade konsortsiumi MIDI Manufacturers Association poolt kasutusele MIDI (Musical Instrument Digital Interface), digitaalse elektroonilise heli seriaalne kasutajaliides ja kommunikatsiooniprotokoll. Süntesaatorid Eestis Ilmselt kõige tuntumaks süntesaatoriks on Eestis "Normas" valmistatud lastesünt "Pille". Nõukogude perioodil oli kaubanduses saada ainult vene päritolu süntesaatoreid nagu näiteks Polivoks, Aelita, Junost, Elektroonika jne, siiski liikus Eestis mustal turul

Muusika → Muusika
4 allalaadimist
thumbnail
6
doc

Uurimistöö GMO-de kahjulikkusest

GMO-d võivad siiski kaudselt vähendada põllumajanduses tehtavaid kulutusi. Tänase seisuga turul olevad muundkultuurid on kas pestitsiidi ekspresseerivad ja seega kahjurikindlamad (nn Bt taimed) või umbrohumürke taluvad (nn HT taimed), mis teeb nende kasvatamise mõneti lihtsamaks. Sageli on võit aga lühiajaline: aja jooksul muutuvad aga umbrohi ja kahjurid mürkidele resistentseks. GMO-dega seotud riske on uuritud suhteliselt vähe. Uuringute kallidus, töömahukus, GMO-sid tootvate firmade vähene koostöövalmidus, kui sageli keeldutakse teaduskatsete jaoks isegi algmaterjali (seemneid) andmast, ning paljud teised probleemid takistavad GMO riskide uurimist (internetisait Gmo-vaba Eesti). Mitmed GMOd on leidnud tee turule ja põldudele, samas on mõnede GMOde kasutamine kas keelatud või on nende kasutamine ajutiselt peatatud. Enne kui ükski GMO kasutusele lubatakse, tuleb teha üksikasjaline riskianalüüs, mille

Bioloogia → Bioloogia
25 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Logistika eksam I kordamiseks

3) Väärtusahela kontseptsioon Logistilisi ahelaid vaadeldakse üha enam väärtusahelatena, so. selliste ahelatena, milles materjalide ja kaupade transportimise, käsitsemise ja informatsiooni vahetamise käigus toodetakse lõpptarbijale lisaväärtust. Väärtusahel moodustub ettevõtte selliste tegevuste ketist, mille abil toodab ettevõte lisaväärtust ja konkureerib muude, klientidele samuti väärtusi tootvate ettevõtetega. Väärtusahela loomise kriteeriumideks on klientide vajadused ja ootused, mida püütakse vastavalt võimalustele rahuldada. Väärtusahela Michael Porter mudel - aitab analüüsida konkreetseid tegevusi, mille kaudu saavad ettevõtted luua väärtust ja konkurentsieelise. Põhitegevused: Hankelogistika ­ tooraine hankimine, ladustamine, laondus, transpordi planeerimine.

Logistika → Logistika
141 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Rahareform

ekspordi kiire kasv. Kõnealune kasv oli seotud eelkõige institutsionaalsete ja struktuuriliste muutustega. Institutsionaalsete muutuste (vabakaubanduskokkulepped teiste riikidega, suhted uute väliskaubanduspartneritega, tõhusamaks muutunud kvaliteedikontroll, mille tõttu on kaubad vastuvõetavad ka välisturgudel jne) tulemusena tekkis juurdepääs uutele turgudele. Struktuurilised muutused -- kõrge kvaliteediga kaupu tootvate uute ettevõtete loomine ja vanade ettevõtete ümberkujundamine -- aitasid kaupade ja teenuste turustamisele kaasa hoolimata sellest, et kohalikud tootmiskulud olid tõusnud. Väljavõtteid endise Eesti Vabariigi presidendi Lennart Meri kõnest Eesti krooni taaskehtestamise teaduskonverentsil 18. juunil 1993. Poliitikas me kõneleme Eesti Vabariigi okupeerimisest ja etnilise puhastuse käivitamisest 1940

Majandus → Majandus
54 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Globaliseerumine

arengumaadele sooduslaene väljastav arengupank. NAFTA- Põhja- Ameerika Vabakaubanduse Assotsiatsioon- on Kanada, USA ja Mehhiko kaubandusühendus, st eesmärk on igasuguste kaubanduspiirangute kaotamine, ühine majanduslik koostöö. OPEC- Naftat Eksportivate Maade Organisatsioon- liikmed Alzeeria, Indoneesia, Iraan, Iraak, Kuveit, AÜE, Saudi Araabia, Katar, Venezuela, Liibüa, Nigeeria. Toorainekartell, mis on moodustatud naftat tootvate arengumaade ühendusena, kaitsmaks liikmesmaade huve rahvusvahelistel turgudel. 44. Globaliseerumine Globaliseerumine on kogu maailma haaravate majanduslike, sotsiaalsete, kultuuriliste jne kontaktide tihenemine, tänu kaasaegsetele sidepidamisvõimalustele ja transpordivahenditele. Globaliseerumist võib mõõta neljas võtmevaldkonnas: (nii arvutatakse ka globaliseerumise indeksit) · Majanduslik integratsioon: rahvusvaheline kaubandus, välismaised otseinvesteeringud,

Geograafia → Geograafia
103 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Bioaktiivsed ühendid

Toime on sihtsuunitletud, see eeldab retseptoreid 4. Vahendatud mõju läbi ensüümide a) läbi ensüümide hulga b) läbi ensüümide aktiivsuse 5. Mitmekordne tagasisidel põhinev kontroll Hormoonide tüübid 1. Aminohapete teisendid nt adrenaliin, türoksiin (kilpnäärme) 2. Valkhormoonid insuliin, glükagoon kõhunäärmest 3. Steroidhormoonid: suguhormoonid - meestel testosteroon, naistel östrogeen 4. Vitamiinset tüüpi hormoonid: vitamiin D Hormoone tootvate näärmete jaotus 1. Endrokriinnäärmed (ainult hormoonide tootjad) a) hüpofüüs ehk ajuripats - kasvuhormoon b) epifüüs ehk käbikeha - melatoniin, mis aitab ööpäevast rütmi seada c) kilpnääre - türoksiin d) kõrvalkilpnäärmed - parathormoon, mis reguleerib Ca- P vahetust e) neerupealised - kooreosas kortikosteroidid ja säsis adrenaliin 2. Segatüübilised näärmed a) kõhunäärmest 4% - insuliin ja glükagoon (ülejäänud 96% toodab seedeensüüme)

Bioloogia → Üldbioloogia
35 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Rahvusvahelised majandusorganisatsioonid

Vabakaubanduspiirkond Tolliliit Ühisturg Majandusliit Organisatsioonid võib jagada kolmeks: 1) Toorainekartell ­ lepitakse kokku tootmismahus, mis mõjutab ka hinda 2) Piirkondlikud majandusühendused ­ peamine eesmärk on kaubavahetuse lihtsustamine 3) Kogu maailmamajandust koordineerivad organisatsioonid 1) Toorainekartell OPEC ­ Naftat Eksportivate Riikide Organisatsioon moodustati 1960 eesmärk ­ kaitsta naftat tootvate maade sissetulekut ja huvisid rahvusvahelistel turgudel liikmed: Iraan, Iraak, Kuveit, Saudi-Araabia, Venezuela, Alzeeria, Indoneesa, Liibüa, Nigeeria, Katar, AÜE, Angola, Albaania miks nii edukas? - toodab vajalikku asja, mida tarbivad rikkad riigid + suured varud 2) Piirkondlikud majandusühendused EFTA ­ Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon loodi 1960 enamus riike on üle läinud Euroopa Liitu (ajalooline tähtsus)

Geograafia → Geograafia
89 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Benseenituuma ajalugu

olulise lisandina bensiinis. Bensiinis kasutati benseeni oktaaniarvu tõstmiseks ja benseen aitas kütusel täielikult kütusel ära põleda. Seda tehti kuni tetraetüülplii kasutusele võttu. Peale teist maailmasõda leidis benseen uued kasutusalad. Benseeni hakati kasutama peamise komponendina mitmetes sünteetilistes materjalides nagu plastik, mõned ravimid, värvid, sünteetilised kummid jpm. Kuigi ainet kasutati ohututes kogustes on ikkagi ilmnenud nende materialide tootvate töölistel kõrgenenud haigestumine erinevatesse haigustesse, seal hulgas ka näiteks leukeemia. Valitsus küll reguleerib nüüd rangelt benseeni kasutust aga tegelikult leidub ja tekib ka looduslikult meie ümber. Benseeni tekib näiteks siis, kui puit täielikult ära põleb näiteks metsa tulekahjude ajal, aga ka vulkaani pursetest ja sigareti suits ning autode heitgaasid sisaldavad samuti benseeni. Kahe viimase kaudu puutub tavaline inimene ilmselt kõige tihemini benseeniga kokku.[5]

Keemia → Orgaaniline keemia
13 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun